Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa"

Transkriptio

1 Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen metsäosaamisen metsäosaamisen vienti vienti Suomen Säätytalo Säätytalo

2 Metla on metsien kestävään hoitoon ja käyttöön perustuvan biotalouden johtava asiantuntija

3 Osaamisen vienti käytäntöön Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tiedon ja teknologian siirto Tutkimusviestintä Tuotteistaminen ja markkinointi Asiantuntijatehtävät Opetus ja ohjaus Palaute Asiakkaat ja muut sidosryhmät

4 Tuotamme tieteellisesti vaikuttavaa, elinkeinotoiminnan kilpailukykyä edistävää tietoa, osaamista, tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Metlan toiminta on kansainvälistä, kansallista ja alueellista. Metsästä hyvinvointia ( ) Metsävaratietojärjestelmät ja metsäsuunnittelu ( ) Uudistuvat puuntuotantoarvoketjut ja puunhankintaratkaisut ( ) Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma ( ) Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma ( ) Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa ( ) Suometsätalous ( ) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset ( )

5 Painoala Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Osaamistiimit Tutkimuksellinen osaamiskartta Metsäsuunnittelu Metsänhoidon teknologia Puubiomassan korjuuteknologia Kuitu- ja biotuotteet Puutuotteet, materiaalit ja mittaukset Metsä- ja puualan yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen Metsäalan toimintaympäristön kehitys ja tuotteiden markkinat Metsien yhteiskunnallinen merkitys Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen Kestävä luontomatkailu ja metsien virkistyskäyttö Monimuotoisuus, sen turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset Metsäsektorin politiikkatoimet sekä metsänomistaja- ja metsäorganisaatiorakenne Kansainvälinen metsätalous Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta Metsän geneettisen rakenteen säätely ja metsänjalostus Metsän uudistaminen, varhaiskehitys ja taimikonhoito Metsänkasvatuksen ympäristövaikutukset Turvemaiden metsätalous ja maankäyttö Metsämaan ominaisuudet ja toiminta Metsien kasvu ja tuotos Metsänkasvatusympäristön muutokset ja tuotosvaikutukset Metsien käsittelyt ja niiden tuotosvaikutukset Metsätuhot Metsäpatogeenien ja abioottisten tuhojen tutkimus ja torjunta Metsäeläintieteen tutkimus ja metsätuholaisten torjunta Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Metsävaratiedot

6 Tuotamme tuotteita ja palveluita asiakkaillemme Informaatiopalvelut Asiantuntijapalvelut Ohjelmistot Toimintamallit VMI Metsätilasto Viranomaispalvelut T & K sekä tiedon ja teknologian siirto palvelut - ohjelmat, hankeryhmät Tietoaineistot

7

8 Tuotteistaminen ja teknologian siirto osana Metlan tutkimusprosessia Esimerkkinä puubiomassan saatavuus- ja kustannuslaskelmat Finnish Forest Research Institute

9 Nopea soveltaminen (a): rinnakkainen kehittäminen (avainteknologiamalli), Pekka Peura UPM Puutuoteteollisuuden Elinkeinopoliittinen ohjelma Teorian kehitys Teorian kehitys Soveltava tutkimus Soveltava tutkimus Tuote- ja prosessikehitys Tuote- ja prosessikehitys

10 Osaamispohjan luominen Osaamispohja kehitetään pääosin kotimaisissa tutkimushankkeissa Metlan oma tutkimusrahoitus TEKESin tutkimusohjelmat erityisesti bioenergian alalta Osaamisen monistaminen Toisessa vaiheessa osaamista laajennetaan muille maantieteellisille alueille tai toisiin organisaatioympäristöihin Kansainväliset tutkimushankkeet, joissa kohdealueet Euroopasta tai ulkomailta Tässä vaiheessa tuotteita kehitetään ja esimerkiksi laskentaprosesseja virtaviivaistetaan

11 Teknologian siirto Laskentapalvelut ja ohjelmatuotteet on saatu myyntikelpoisiksi Tutkimukset ovat asiakkaan rahoittamia ja jäävät pääosin asiakkaan omaisuudeksi Edellyttää nopeiden tutkimusten ja selvitysten tekokykyä Valmiit aineistot Testatut laskentamallit Kokenut tutkijakunta, joka on valmis lyhytkestoisiin asiantuntijatehtäviin

12 Energiabiomassan saatavuustutkimukset ja suomalaisen teknologian kilpailukykylaskelmat Harvoin Metlan yksin tekemiä Tärkein kotimainen yhteistyökumppani VTT 1. Biomassan saatavuuslaskelmat biojalostamoprojekteja varten (Asiakkaat: Metsäteollisuusyhtiöt, energiayhtiöt, maakuntaliitot, tutkittuja paikkakuntia Suomessa 8) 2. Alueellisen bioenergiastrategian työstäminen (mm. Pohjois-Karjala osana Eu hanketta, Soria, Espanja asiakasrahoitteisena hankkeena) 3. Osallistuminen alueellisiin bioenergiahankkeisiin (Kustannuslaskelmien räätälöinti Päijät-Hämeen toimijoille) 4. EU-tason asiantuntijatoiminta (Metsäbiomassan saatavuuslaskelmien teko DGTrenin tilauksesta yhdessä kv-partnereiden kanssa, EU-Wood hanke DG-Energyn tilaama ART selvitys)

13 Esimerkkejä Metlan metsäosaamisen vientihankkeista Russia Nepal Central America Tanzania Vietnam

14 Esimerkkejä Metlan asiantuntijahankkeista: Hebein provinssin metsien inventointi Kiinassa Kesto: Nordrhein-Westfalenin metsien inventointi Saksassa Kesto: Tansanian metsäntutkimuksen tuki - TAFORI Kesto: Viron kasvihuonekaasujen inventoinnin laadun parantaminen Kesto: 2009 Metsien inventointi ja kasvillisuuden ja maankäytön luokitus Vietnamissa Kesto: 2010 Metsien inventointi ja inventoinnin laadun parantaminen Tansaniassa Kesto:

15 Esimerkki Metlan asiantuntijahankkeesta: Improving Research Capacity of Forest Research Information Technology in Vietnam and Nepal Hankkeen kesto: Hankkeeseen osallistuu 5 Metlan tutkijaa Rahoitus: n e, UM, IKI-instrumentti

16 Esimerkki Metlan asiantuntijahankkeesta: Capacity building in forest management in the framework of Mesoamerican Agroenvironmental programme (CapFor-Map) Kohteena CATIE * ja Keski-Amerikan maat Kesto: Hankkeeseen osallistuu 8 Metlan tutkijaa Rahoitus: n e, UM, IKI-instrumentti * Tropical Agricultural Center for Research and Higher Education

17 Metlan osaamisen viennin Vahvuuksia: Haasteita: Vahva tutkimusosaaminen Kans.välinen verkottuminen Metlan tunnettuus Monitieteisyys/-osaaminen Hyvät tukipalvelut Hyvä englannin kielitaito Tuotteilla kysyntää Hyvät työskentelytilat Laaja kenttäkoeverkosto Palvelujen tuotteistaminen Palvelujen markkinointi Lainsäädäntö, omat käytännöt Tottumattomuus kilpailuun Korkea ikärakenne -> haluttomuus ulkomaankomennuksiin Kokemuksen puute Paikallistuntemuksen puute Kielitaito yksipuolista

18 Tuotteistamisen ja viennin edellytysten parantamiseksi Metla on panostanut yhteistyöverkostojen rakentamiseen: - Metsäklusteri Oy - LYNET - Konsultointi

19 Tuotekehitysproj. (yritys A)) Tutkimuksesta innovaatioihin Tuotekhitysproj. (yritys 1) Metsäklusteri Oy Tuotekehitysproj. (yritys 2) Arvoketju, Arvoketju, tai tai konsortiohanke konsortiohanke (yritysryhmä (yritysryhmä 1) 1) Tuotekehitysproj. (yritys 3) Yhteistutkimu s-hankkeet (avoin yhteistyö) Arvoketju- Arvoketju- tai konsortiohanke konsortiohanke Tuotekehitysproj (yritys B) (yritysryhmä (yritysryhmä 2) Tuotekehitydproj. (yritys C) 10+ v v. 3-5 v. 1-3 v CHN 19

20 LYNET on uusi tapa toimia OHJAUSRYHMÄ (MMM ja YM) Evira GL MTT Metla RKTL SYKE JOHTORYHMÄ, TYÖVALIOKUNTA, VIESTINTÄRYHMÄ Pääsihteeri TUTKIMUSOHJELMAT ilmasto, Itämeri, bioenergia, kestävä maankäyttö TYÖRYHMÄT tilastot, laboratoriot, biodiversiteettiseuranta, datapolitiikka, kv.hankkeen tuki, tilastomenetelmät, kirjasto- ja informaatiopalvelut, osaamisen kehittäminen LYNET-työskentelyssä mukana jo satoja asiantuntijoita

21 Metla on metsien kestävään hoitoon ja käyttöön perustuvan biotalouden johtava asiantuntija Kiitos!

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

1 Historiaa 2 Hyödyt 3 Käytäntö 4 Tutkimus 5 Yhteenvetoa ja haasteita

1 Historiaa 2 Hyödyt 3 Käytäntö 4 Tutkimus 5 Yhteenvetoa ja haasteita Ekosysteemilähestymistapa ekosysteemipalvelujen turvaajana Metsätieteen päivä 26.10.2011 Sessio 1. Ekosysteemipalvelut: mitä hyötyä uudesta käsitteestä? Marjatta Hytönen Metla marjatta.hytonen@metla.fi

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite METSÄN uusi aika kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola, 2008.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Metla-talon tausta. Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa.

Metla-talon tausta. Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa. JOENSUU Metla-talon tausta Rakennus liittyy Suomen hallituksen vuonna 2000 tekemään iltakoulupäätökseen vahvistaa metsäntutkimusta Joensuussa. Tähän päätökseen perustuen Joensuun Metlaa päätettiin kehittää

Lisätiedot