Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11."

Transkriptio

1 Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

2 Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n tilanne 3. MSO:n puualan toimenpiteet 2

3 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO Cleantechin strateginen ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategia Puhtaan energian ohjelma Biotalousstrategia Monta puualaa lähellä olevaa asiaa on työn alla Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäpoliittinen selonteko AA/$file/PMA33_VilleSchildt.pdf Luonnonvarastrategia ja selonteko 3

4 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Cleantechin strateginen ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Puhtaan energian ohjelma Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Biotalousstrategian luominen Metsäpoliittinen selonteko Ohjelman tavoitteet: Ohjelma vauhdittaa suomalaisyrityksiä kestävään kasvuun ja uudistumiseen cleantechin avulla. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja kaksinkertaistaa cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 20 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä. Luonnonvarastrategia ja selonteko 4

5 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Edellinen valmistui % uusiutuvan energian toteuttaminen Cleantechin strateginen ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Puhtaan energian ohjelma Biotalousstrategia Metsäpoliittinen selonteko Aiheita: EU:n politiikka 2020 jälkeen Energiatehokkuus Varautuminen päästöjen lisävähennyksiin Uusiutuvan energian lisätoimet Turpeen käyttö Öljyriippuvuuden vähentäminen Maakaasun aseman turvaaminen Energiamarkkinakehitys Sähkön omavaraisuus Kaukolämpö Aikataulu: 2012 loppuun mennessä Selonteko eduskunnalle sen jälkeen Luonnonvarastrategia ja selonteko 5

6 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Cleantechin strateginen ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Puhtaan energian ohjelma Biotalousstrategia Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Ohjelman tavoitteet: 1. Suomen vaihtotaseen tasapainottaminen 2. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen 3. Tuontienergialaskun vähentäminen kolmanneksella 2025 mennessä - Mineraaliöljy - 20 % => biodiesel - Kivihiili 0 % => biovoima - Maakaasu -10 %=> (puu)biokaasu - Sähkön tuonti Metsäpoliittinen selonteko Ohjelma esitellään energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä Luonnonvarastrategia ja selonteko Lähde: Suomen Pankki, *tammi-marraskuu 6

7 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Cleantechin strateginen ohjelma Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvista tuotteista ja palveluista Puhtaan energian ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Hanke toteutetaan kolmen ministeriön (TEM:n, MMM:n ja YM:n) yhteistyönä. Biotalousstrategia on tarkoitus viedä valtioneuvostoon hyväksyttäväksi keväällä 2013 Biotalousstrategia Metsäpoliittinen selonteko Luonnonvarastrategia ja selonteko 7

8 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Cleantechin strateginen ohjelma Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Hallitusohjelma; hallitus antaa metsäpolitiikan vaikutusten selvittämiseksi metsäpoliittisen selonteon. Puhtaan energian ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Biotalousstrategia Metsäpoliittinen selonteko Mihin Suomen metsiä tarvitaan ja käytetään tulevaisuudessa (2050) Tulevaisuuskuva tavoitteineen ja toimenpiteineen Tiekartta, jonka pohjalta laaditaan Kansallinen metsäohjelma (KMO) Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vuosien vaihteessa. Luonnonvarastrategia ja selonteko 8

9 Ajankohtaiset valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat Metsäalan strateginen ohjelma, MSO - Puurakentamisohjelma Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous selonteko eduskunnalle joulukuussa 2010 Cleantechin strateginen ohjelma Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Puhtaan energian ohjelma Kataisen hallitusohjelmassa; luonnonvarastrategian linjaukset päivitetään vaalikauden aikana Luonnonvarastrategian ja -selonteon rakenne Biotalousstrategia Metsäpoliittinen selonteko Luonnonvarastrategia ja selonteko 9

10 MSO:n tilanne Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Puurakentaminen ensimmäisen vuoden painopisteenä MSO väliraportti ja toimenpideohjelma on julkaistu Alan kehittämisen mahdollisuudet ja haasteet sekä tarvittavat toimenpiteet ovat tiedossa ja työn alla 10

11 MSO-raportin keskeisimmät havainnot Suurimmat mahdollisuudet ovat : Puurakentaminen kotimaassa ja puutuotteiden vienti Uudet puubiomassaan perustuvat innovaatiot (bioöljy, liikennepolttoaineet, biohiili, biokaasu, komposiitit, nanosellu ) Puunkäytön lisääminen (nykykapasiteetilla ja uusilla investoinneilla) Suurimmat haasteet ovat: Koko alan kilpailukyky ja imago. Sahateollisuuden tilanne on erityisen huolestuttava Raaka-aineen saatavuus ja tuotemarkkinoiden epävarmuus Uudistumista jarruttavat rakenteet ja perinteiset toimintatavat Innovatiivisen pk-teollisuuden puuttuminen 11

12 MSO:n uudet painopisteet Kansainvälinen vaikuttaminen Puurakentaminen Puuteollisuuden kilpailukyky, kasvu ja kansainvälistyminen Uudet puubiomassatuotteet/yritystoiminta

13 Puurakentaminen ja puutuotteet biotalouden ytimessä Biotalouden kehityskaari Uudet metsä-, luonto- ja hyvinvointipalvelut Uudet biomassatuotteet Puupohjaiset liikennepolttoaineet Puutuotteet ja innovatiiviset puuratkaisut Puurakentaminen Bioenergia Metsäsektorin nykytuotanto 13

14 MSO:n puualan toimenpiteet 1. Asiakaslähtöinen ja kilpailukykyinen puurakentaminen, osaamisen kehittäminen Verkkoaivoriihi ja kohdekartoitus Neuvottelut rakentamisen tahojen kanssa Uudistettu oppikirja ja täydennyskoulutus 2. Puuteollisuuden kasvu ja kansainvälistyminen Kasvuväylä, luotsit ja veturiyritykset (noin 10 pilottiyritystä) Nettipohjainen puutuotteiden kauppapaikka 3. Puubrändi - Puun tarina, Yhteinen tulevaisuudenkuva Imagon ja vetovoimaisuuden parantaminen Metsäsektori ja biotalous 2020 puualan rooli 4. Saha- ja puuteollisuuden kilpailukyky Puukaupan uudistaminen Suuremmat puutavara- ja tuotekuljetusautot (76 t) Pääkilpailijoiden toimintaympäristökartoitus Potentiaalisten markkina-alueiden identifiointi ja viennin edistämisen kohdentaminen 5. Kansainvälisen ja EU-vaikuttamisen systematisointi (Puun asema ja viennin edistäminen) Vaikuttamismallin rakentaminen Eri vaikutuskanavien miehittäminen Team Finlandin hyödyntäminen 14

15 15