Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017"

Transkriptio

1 Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma Maakuntien kuuleminen Projektinjohtaja Hannu Raitio

2 Esityksen rakenne 1. Valtion leikkaus 2. Luonnonvarakeskuksen sopeutumisstrategia 3. Toimenpiteet ja niiden riippuvuus toisistaan 4. Miksi kannattaa onnistua?

3 Leikkaus (24 %) ei jää keneltäkään huomaamatta MTT:n, MTT:n, Metlan Metlan ja ja RKTL:n RKTL:n yhteenlaskettu yhteenlasketun kehys kehyksen (M ) muutos, (M ) Kehys 96,1 93,4 93,2 88,7 79,1 73,2 Ero 2012:een -2,7-2,9-7,4-17,0-22,8 Ero 2013:een -0,2-4,7-14,3-20,1 Meno- ja rahoituslaskelmaskenaariot (M ) Arvio TUOTOTtasapainotustarpeesta, M (verrattuna vuoteen 2012) Kehysleikkaus 7,4 22,8 Fuusiokulut 1,1 2,2 Tutkimuksen omarahoitusosuuden turvaaminen 2,8 Yhteensä 8,5 27,8 YR 100% kompensoi YR kompensoi 33% YR 0% kompensoi kehysleikkauksen 2015 ja 50% 2017 kehysleikkauksen Budjettirahoitus (Tiken oletus 2,3 M ) Maksullinen toiminta Yhteisrahoitus (YR) Muut tuotot Yhteensä

4 Tavoitteet 1. Turvaamme Luonnonvarakeskuksen toimintaedellytykset 2. Pidämme talouden tasapainossa 3. Hoidamme perustehtävät valtion leikkauksista huolimatta 4. Takaamme tutkimukselle riittävän omarahoitusosuuden 5. Tiukassakin tilanteessa ylläpidämme kykyä tarttua uusiin mahdollisuuksiin 6. Turvaamme Luonnonvarakeskuksen työantajakilpailukyvyn

5 Tasapainotukset periaatteet 1. Muutamme rahoitusrakennetta omistajan toiveiden mukaisesti 2. Fuusio auttaa meitä sopeutumaan rahoitusrakenteen muutokseen (vaikeampi sopeutua erikseen) 3. Hyödynnämme uudet rahoitusinstrumentit ja muut rahoitusmahdollisuudet, ml. kv-rahoitusmahdollisuudet 4. Hyödynnämme laajenevan Lynet-yhteistyön ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet 5. Sopeuttaminen tasapainoisesti henkilöstökuluissa ja muissa kuluissa 7. Sopeuttaminen tasapainoisesti tutkimuksessa, viranomais- ja asiantuntijatehtävissä sekä hallinnossa 8. Edellytetään, että uudet rahoitusinstrumentit eivät vaatisi omarahoitusta

6 Kehys 96,1 93,4 93,2 88,7 79,1 73,2 Tasapainotuksen lähtökohta Ero 2012:een -2,7-2,9-7,4-17,0-22,8 Ero 2013:een -0,2-4,7-14,3-20,1 Meno- ja rahoituslaskelmaskenaariot (M ) TUOTOT YR 100% kompensoi YR kompensoi 33% YR 0% kompensoi kehysleikkauksen 2015 ja 50% 2017 kehysleikkauksen Budjettirahoitus (Tiken oletus 2,3 M ) Maksullinen toiminta Yhteisrahoitus (YR) Muut tuotot Yhteensä Tasapainotus, M (verrattuna vuoteen 2012) Tulojen kasvatus 2,4 (28 %) 11,3 (41 %) Kannattavuuden parantaminen ja säästöt 6,1 (72 %) 16,5 (59 %) Yhteensä 8,5 (100 %) 27,8 (100 %)

7 Toimenpidekokonaisuudet 1. Täydentävän rahoituksen kasvattaminen 2. Tutkimustoiminnan priorisointi ja tehostaminen, ml. tutkimuksen tukipalveluiden volyymin, tuotantotavan ja rahoitusrakenteen suunnittelu 3. Maksullisen toiminnan lisääminen ja kannattavuuden parantaminen 4. Viranomais- ja asiantuntijatehtävien priorisointi, synergiahyötyjen hyödyntäminen ja rahoitusrakenteen muutos 5. Synergiaetujen hyödyntäminen hallinnossa 6. Muiden kuin henkilöstökulujen supistaminen ja rahoitusrakenteen muutos 7. Toimipaikkaverkoston kehittäminen

8 Toimenpide 1: Täydentävän rahoituksen kasvatus Täydentävä rahoitus 41,1 M 43,5 M 52,5 +2,4 M +11,3 M +6 % +28 % Täydentävä rahoitus keskimäärin/htv pl. hallinto 26 k 30 k 37 k +13 % +42 % Kehysrahoituksen osuus kokonaismenoista 68 % 66 % 57 %

9 Toimenpide 2: Tutkimuksen priorisointi ja tehostaminen Luovutaan osasta nykyisestä tutkimuksesta ja vapautetaan resursseja uusiin aiheisiin Suunnitellaan tutkimuksen tukipalveluiden (laboratoriot sekä aineisto- ja koetoimintapalvelut) volyymi, tuotantotapa ja rahoitusrakenne vastaamaan uutta tilannetta Uusien projektien suunnittelussa ja rahoituksen hankinnassa otetaan huomioon uusi kannattavuustavoite (omarahoitusosuus)

10 Toimenpiteet 3-6 (3) Maksullisen toiminnan lisääminen ja kannattavuuden parantaminen - Voittoa 10 % vuonna 2015 ja 20 % vuonna 2017 (4) Viranomais- ja asiantuntijatehtävät - Priorisointi yhdessä MMM:n kanssa - Tuotannon tehokkuuden parantaminen fuusion ja Lynet-yhteistyön mahdollisuudet hyödyntäen - Työpanos muuttuu samassa suhteessa kuin muissakin toiminnoissa - Täydentävän rahoituksen osuus kasvaa (5) Hallinto - Hyödynnetään fuusion ja valtion yhteisten palvelujen tarjoamat mahdollisuudet -Toisaalta täydentävän rahoituksen kasvu lisää tehtäviä. Lisäksi fuusion toteutus ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotto lisää tehtäviä väliaikaisesti. - Projekteihin sisällytetään hallinnon kuluja rahoittajan ehtojen puitteissa (6) Muut kuin henkilöstökulut (34 % 2012) - Leikataan ja muutetaan rahoitusrakennetta - Hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet

11 Toimenpide 7: Toimipaikkaverkoston ja toimitilapolitiikan kehittäminen Säästötavoitteesta vähintään kolmannes katetaan toimipaikkaverkostoa tiivistämällä ja toimitilojen käyttöä tehostamalla vuoteen 2017 mennessä Tulevaisuudessa toimipaikkoja ja toimitilaa on nykyistä vähemmän Päätoimipaikka Viikissä, mutta vahva alueellinen läsnäolo säilytetään eri puolilla Suomea Tutkijoiden keskittäminen muutamiin alueellisiin toimipaikkoihin kriittisen massan kasvattamiseksi Toimintaa keskitetään yliopistopaikkakunnille, joista valitaan strategiset, kehitettävät toimipaikat ja joiden infrastruktuuria kehitetään kansainväliset mitat täyttävinä tutkimusympäristöinä Pitkällä aikavälillä maakunnissa kehitettäviä toimipaikkoja vahvistetaan siirtämällä voimavaroja pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen Pääkaupunkiseudulla toiminta keskitetään aluksi Viikkiin ja Tikkurilaan, myöhemmin mahdollisesti yhteen paikkaan

12 Tilankäyttöä tehostetaan kaikkialla ja toimitilasuunnittelussa otetaan huomioon työn muuttuminen mobiiliin suuntaan Jako toimipaikkoihin ja koepaikkoihin. Koepaikoilla pysyvästi sijoitettuja tutkijoita vain poikkeuksellisesti Hyödynnetään laajenevan Lynet- ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet Toimipaikkaverkoston kehittämisessä huomioidaan alueiden toiminnallinen profiili ja osaaminen Alueelliset kumppanuudet - Luonnonvarakeskus sitoutuu tukemaan osaltaan alueen kehittämistavoitteita - Alue sitoutuu infrayhteistyöhön ja rahoitukseen

13 Strategiset toimipaikat 1. pääkaupunkiseutu 2. Jokioinen 3. Joensuu 4. Oulu 5. Rovaniemi 6. Kuopio (Maaninka, Suonenjoki) 7. Jyväskylä 8. Tampere 9. Turku 10. mahdollisesti Kokkolan yliopistokeskus

14 Toimintojen siirtämistä muualle selvitetään 1 MTT Laukaan toiminnot yhdistetään Suonenjoen kanssa, selvitetään kaupallisen toiminnan myynti (2016) Vihdin tutkimustoiminnot yhdistetään Jokioisten kanssa ja kaupallinen toiminta myydään ( ) RKTL Vaasa, Rymättylä, Kuusamo ja Paltamo (aikataulu toistaiseksi avoin)

15 Toimintojen siirtämistä muualle selvitetään 2 Metla Sallan ja Kolarin toiminnot yhdistetään Rovaniemeen (2015) Punkaharjun toiminnot siirretään Suonenjoelle ja osin Joensuuhun ( ) Keski-Pohjanmaan toimintojen (Kannus) keskittäminen Kokkolan yliopistokeskukseen ( ) Pirkanmaan toimintojen (Parkano) osittainen keskittäminen yliopiston yhteyteen Tampereelle ( ) Tike Tavoitteena on tilastotuotannon sijoittaminen pääkaupunkiseudulla yhteen toimipisteeseen

16 Toimintojen siirtämistä muualle selvitetään 3 Yhteiset Kasvihuonetoimintojen järjestelyt Laboratoriotoimintojen järjestelyt Paljakan ympäristönäytepankin toiminnan järjestäminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa

17 Arvio henkilöstövaikutuksista (htv) - edellyttäen että suunnitellut toimenpiteet (1-7) toteutuvat Henkilötyövuodet Vähentämistarve yhteensä > Arvio luontaisesta poistumasta > Arvio tarpeesta päättää työsuhteita 70 Arvio henkilötyövuosista

18 Miksi kannattaa onnistua? 1. Toteutuessaan ohjelma minimoi rahoitusrakenteen muutoksesta seuraavat irtisanomiset ja lomautukset 2. Henkilöstön määrää vähennetään vain välttämätön määrä. Muissa ajateltavissa vaihtoehdoissa määrä vähenisi enemmän. 3. Sikäli kun jokin toimenpide ei toteudu vähintään suunnitellusti, on löydettävä kompensoivia toimenpiteitä. 4. Tavoitteet projektien valmistelussa ja rahoituksen hankinnassa on muutettava heti, sillä jo vuosi 2015 on taloudellisti vaikea. Jos toimenpiteissä myöhästytään, täytyy suunnitella lisätoimenpiteitä. 5. Jos kehyksiin tulee muutosta (esim. budjettiriihessä), ohjelmaa täytyy päivittää 6. Uudistus takaa sen, että Luonnonvarakeskuksella on kyky ottaa vastaan täydentävää rahoitusta (riittävästi omarahoitusta)

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi Sisältö 1. Toimipaikkaverkoston kehittämisen yleinen tausta...

Lisätiedot

Alueellisen toiminnan strategia

Alueellisen toiminnan strategia Alueellisen toiminnan strategia Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen sidosryhmäfoorumi 10.6.2014 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja 23.6.2014 1 Lähtökohta Toimintaa lähes 40 paikkakunnalla - Laaja verkosto

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

Tutkimus- ja koeasemaverkoston

Tutkimus- ja koeasemaverkoston Opetusministeriö Tiede Undervisningsministeriet Tutkimus ja koeasemaverkoston kehittäminen Maa ja metsätalousministeriön ja opetusministeriön tutkimusasematyöryhmän raportti Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 24.10.2002 511/033/2002/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 1 ORGANISAATIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...3 2. TOIMINTALINJA...6 3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET...6

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset

Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III täydentävät päälinjaukset Hanketyöryhmän esitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Poliisin

Lisätiedot

Luonnonvara-alan teknologisen tutkimuksen kehittäminen

Luonnonvara-alan teknologisen tutkimuksen kehittäminen Luonnonvara-alan teknologisen tutkimuksen kehittäminen Selvitysmies Markku Järvenpään arviot ja ehdotukset Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:9 Luonnonvara-alan teknologisen tutkimuksen kehittäminen

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI

29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ MUISTIO 29.9.2004 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTOINTI 1 Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpanon

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen

Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen Selvitysmies Jouni Aallon arviot ja ehdotukset Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:14 Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen

Lisätiedot

1 (16) 16.8.2012. PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys. Eriävä mielipide

1 (16) 16.8.2012. PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys. Eriävä mielipide 1 (16) 16.8.2012 PORA III Hallintorakenneuudistuksen päälinjaukset Hankeryhmän esitys Eriävä mielipide Hankeryhmän toimeksianto ja työskentely Hankeryhmän työ pohjaa valtioneuvoston kehyspäätökseen 4.4.2012.

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot