Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki"

Transkriptio

1 Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä Helsinki

2 Mitä uutta päivityksessä? Saattohoidon tarve kasvaa lähivuosina. Oireiden, erityisesti kivun, hallinta on saattohoidossa keskeistä, ja tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen. Hoitoneuvottelussa voidaan tavata myös läheisiä.

3 Oireiden esiintyvyys elämän lopussa 1(2) Kipu on yleinen oire monissa kuolemaan johtavissa sairauksissa, ja sitä esiintyy seuraavasti: loppuvaiheen syövissä prosentilla aidsissa prosentilla sydänsairauksissa prosentilla keuhkoahtaumataudissa prosentilla munuaissairauksissa prosentilla. Hengenahdistusta esiintyy viimeisten elinviikkojen aikana prosentilla. Väsymysoireyhtymää edennyttä syöpää sairastavilla esiintyy prosentilla. Masennusta esiintyy palliatiivisessa hoidossa olevista potilaista noin 25 prosentilla.

4 Oireiden esiintyvyys elämän lopussa 2(2) Orgaanista sekavuustilaa (deliriumia) esiintyy edennyttä syöpää sairastavista prosentilla jopa 88 prosentilla viimeisinä elinpäivinään. Kuihtumista ja ruokahaluttomuutta (kakeksia-anoreksiaa) esiintyy 80 prosentilla. Pahoinvointia esiintyy parantumattomasti sairaiden potilaiden loppuvaiheen aikana syövissä 6 68 prosentilla AIDS(aids)issa prosentilla sydänsairauksissa prosentilla munuaissairauksissa prosentilla. Ummetusta esiintyy prosentilla potilaista jopa 80 prosentilla opioideja käyttävistä potilaista.

5 WHO:n ohjeen soveltaminen Syöpäkivun hoito WHO:n portaiden mukaan on tehokasta suurimmalla osalla syöpäpotilaista A. Siirry suoraan vahvaan opioidiin, jos kipu on voimakasta B. Voitaneen soveltaa myös muun kuin syöpäkivun hoidossa B. Kolmiaskelmaiset kipuportaat 1 Nonopioidi ± Adjuvantti Kipu 2 Opioidi lievään tai keski-vaikeaan kipuun ± Nonopioidi ± Adjuvantti Kipu jatkuva tai voimistuva 3 Opioidi keskivaikeaan tai vaikeaan kipuun ± Nonopioidi ± Adjuvantti

6 Opioidit Morfiini edullinen perusopioidi vaihteleva hyötyosuus suun kautta annettuna (16 60 %) munuaisten vajaatoiminnassa aktiiviset metaboliitit (M6G ja M3G) kertyvät Oksikodoni stabiili hyötyosuus saadaan, kun lääke annetaan suun kautta (50 60 %) Fentanyylilaastari sopii stabiiliin kipuun lääkkeen vaikutus alkaa hitaasti (12 17 tuntia laastarin liimaamisesta) o osalla potilaista laastarin vaihto 48 tunnin välein. Metadoni opioidivaikutuksen lisäksi NMDA-antagonismi sekä serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton esto pitkä puoliintumisaika (15 60 tuntia) yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (esimerkiksi SSRI-lääkkeet) toisen linjan opioidi; vain kokeneiden kipulääkäreiden käytössä

7 Vahvan opioidin aloitus Erilaisia opioidien antamisen aloitustapoja: Vahva opioidiannos on aina titrattava potilaskohtaisesti: Titraus lyhytvaikutteisella suun kautta annosteltavalla opioidilla, jonka jälkeen siirrytään pitkävaikutteiseen opioidiin vastaavalla vuorokausiannoksella (lähde: Hanks GW ym. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Br J Cancer 2001;84:587-93; PMID: ) Lääkitys voidaan aloittaa myös pienellä annoksella pitkävaikutteista opioidia. Läpilyöntikipuun lisätään tarvittaessa lyhytvaikutteinen opioidi: Jatkossa pitkävaikutteinen opioidiannos = pitkävaikutteinen/vrk + lyhytvaikutteinen/vrk. Suonensisäiseen annosteluun on harvoin tarvetta (esimerkiksi erityisen nopean titrausannoksen etsimiseksi).

8 Läpilyöntikivun lääkitys 1(2) Läpilyöntikivussa pitkävaikutteisen lääkkeen rinnalle annetaan aina lyhytvaikutteinen läpilyöntikipulääke. Läpilyöntikipulääke valitaan vaikutuksen alun ja keston mukaan. Lääke annetaan ensisijaisesti suun kautta. Parenteraaliset annostelureitit ovat toissijaisia (ihon alle, lihakseen, laskimoon). Jatkossa mahdollisesti myös intranasaalinen ja inhaloitava annostelu. Transmukosaalinen annostelu vain suppealle kohderyhmälle.

9 Läpilyöntikivun lääkitys 2(2) Morfiini tai oksikoni suun kautta (morfiiniliuosta vain ex tempore -reseptillä) lääkkeen vaikutus alkaa hitaasti kerta-annos on noin 1/6 pitkävaikutteisen opioidin vuorokausiannoksesta, ja se on sovitettava potilaalle yksilöllisesti. Transmukosaalinen fentanyyli ei korrelaatiota pitkävaikutteisen opioidin annokseen yksilöllinen annostitraus lääkkeen vaikutus alkaa nopeammin kuin suun kautta otettavien lääkkeiden vaikutus vaatii valmisteen aktiivista liikuttelua poskien limakalvoilla; kuiva suu haittaa käyttöä. Tulevaisuuden lääkehoitoja: intranasaaliset opioidit (morfiini, fentanyyli), ketamiini transdermaalisen fentanyylin iontoforeesi.

10 VARAUDU AINA LÄPILYÖNTIKIPUIHIN! PITKÄVAIKUTTEINEN (depottabl,laastari) 50% / 30% jos lisälääke >3 x + NOPEAVAIKUTTEINEN (liuos,tabl) 1/6 Mo 300mg Mo 50mg

11 Kun perusopioidilääkitys ei sovi / riitä Mikäli tavanomainen opioidilääkitys ei lievitä kipuja tai lääkitys aiheuttaa haittoja, kokeile seuraavia vaihtoehtoja: Opioidirotaatio o Opioidin vaihto voi tehostaa kivunhoitoa ja vähentää haittavaikutuksia C. o Erityisesti vaikeissa kiputiloissa vaihto metadoniin saattaa olla hyödyllistä. Spinaalinen kivunhoito o Spinaaliset opioidit saattavat olla tehokkaita niillä syöpäkipupotilailla, joiden kipu ei ole muilla keinoin hallittavissa C. Ketamiini opioidin rinnalle o Ketamiini saattaa vähentää opioidin tarvetta syöpäkipupotilailla D. Sädehoito o Sädehoito lievittää luustopesäkkeiden aiheuttamaa kipua 80 prosentilla potilaista.

12 Erikoistekniikat Systemaattinen katsaus 2011: Kurita GP, Kaasa S, Sjögren P. Spinal opioids in adult patients with cancer pain: A systematic rewiev: A European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) Opioid Guidelines Project. Palliative Medicine (5) Spinaaliset opioidit ovat todennäköisesti tehokkaita niillä syöpäkipupotilailla, joiden kipu ei ole muilla keinoin hallittavissa. (Ei yhtään RCT:ä) [C]

13 SPINAALISEN Mo-HOIDON MUUNNOSTAULUKKO Suun kautta > 300 mg Ihon alle > 100 mg Epiduraalisesti > 20 mg Intratekaalisti > 2 mg (Eero Vuorinen)

14 Kuihtuminen ja ruokahaluttomuus (kakeksia-anoreksia) Kakeksia-anoreksia on monimutkainen metabolinen oireyhtymä, jota kuvastaa etenevä tahaton laihtuminen (primaari kakeksia) tai ravinnon vähyydestä johtuva laihtuminen (sekundaari kakeksia). Megesteroliasetaatilla on vaikutusta loppuvaiheen ruokahaluttomuuden hoidossa A. Medroksiprogesteroniasetaatti (500 mg/vrk) nostaa painoa lisäämällä rasvakudosta. Lääkkeen käyttöön liittyy lisääntynyt turvotus ja laskimotukosriski. Kortikosteroidit lisäävät ruokahalua. Deksametasonia (3 6 mg/vrk suun kautta) voidaan kokeilla ruokahaluttomuuden lyhytaikaiseen hoitoon (vaikutuksen kesto on alle kaksi kuukautta).

15 Muut lääkkeet ruokahaluttomuuden hoidossa Prokineetit metoklopramidi gastropareesissa Psyykelääkkeet esim. mirtatsapiini Anaboliset steroidit Nandroloni (Deca-Durabolin im.) Kannabinoidit (Suomessa ei käytössä) dronabinoli progestiineja heikompi ei näyttöä painonnoususta

16 Pahoinvoinnin hoito Syyn mukainen jos mahdollista Tarvittaessa kombinoidaan useamammalla vaikutusmekanismilla vaikuttavia lääkkeitä Esimerkki Aloitetaan metoklopramidilla Vaihdetaan tehokkaampi dopamiini-antagonistiin haloperidoliin Liitetään toinen lääke rinnalle kortikosteroidi tai 5HT 3 salpaaja tai vaihdetaan jos ei ole ollut tehoa Antihistamiini syklitsiini, 5HT 3 salpaaja Erityistilanteissa Limaisuus: antikolinergi skopolamiini Ahdistuneisuus: loratsepaami (Tiina Saarto)

17 Malignin suolitukoksen konservatiivinen hoito Tukos usein vain osittainen tai toiminnallinen Vähentämällä suolen eritystä somatostatiini, antikolinergi Vähentämällä suolen peristaltiikkaa antikolinergi, Mo oksentelu vähenee ja suolen sisältö hiljalleen valuu alaspäin Mahdollistaa kevyen per os ravitsemuksen Ohessa kivun ja pahoinvoinnin hoito (Tiina Saarto)

18 Väsymysoireyhtymä (fatigue) Väsymysoireyhtymällä tarkoitetaan tilaa, johon liittyvät suorituskyvyn heikkeneminen, energian vähyys, heikkous, väsyneisyys, uneliaisuus, motivaation puute, kyllästyneisyys ja apatia. Depression suhteen erotusdiagnostiikka on hankalaa. Hoidettavat syyt, kuten anemia, metaboliset häiriöt, kilpirauhasen vajaatoiminta ja infektio, on erotettava varsinaisesta väsymysoireyhtymästä. Väsymykselle altistavia lääkkeitä ovat keskushermostolääkkeet (opioidit, anksiolyytit) steroidit (pitkäaikaiskäytössä aiheuttaa myopatiaa). Loppuvaiheen syöpää sairastavilla väsymysoireyhtymän hoidossa psykostimulantti modafiniililla on ilmeisesti vaikutusta B.

19 Kutinan hoito Endoskooppinen operaatio (stenttaus) on ensisijainen kolestaattisen kutinan hoito. Lääkehoito Lääkehoidolla voitaneen vaikuttaa kutinaan, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu D. Paikallishoitona 1-prosenttinen mentoliliuos tai 2.5-prosenttinen lidokaiiniliuos tai -geeli saattaa helpottaa hetkellisesti. Myös paikallista kortisonivoidetta voidaan käyttää. Gabapentiini tai pregabaliini saattavat helpottaa neuropaattista kutinaa. Paroksetiinilla ja mirtatsapiinilla saattaa olla vaikutusta serotoniinivälitteisessä kutinassa. 5-HT3-antagonisteilla saattaa olla vaikutusta opioidikutinaan. Spinaaliseen annosteluun lisätty bupivakaiini saattaa vähentää spinaalisesti annostellun morfiinin aiheuttamaa kutinaa. Opiodiantagonistit naloksoni ja naltreksoni saattavat vähentää opioidien aiheuttamaa kutinaa.

20 Hikan lääkehoito Lääke Annos/vrk Huomioitavaa Baklofeeni 5 10 mg x 3 suun kautta Eniten näyttöä tehosta Klooripromatsiini mg x 1 2 suun kautta tai lihakseen Metoklopramidi mg x 3 suun kautta tai 5 10 mg x 2 3 laskimoon Maha-suolikanava-peräisessä hikassa suositeltava Omepratsoli Nifedipiini Gabapentiini Haloperidoli Karbamatsepiini Fenytoiini Amitriptyliini 20 mg x 2 suun kautta 10 mg x 1 3 suun kautta 300 mg x 3 suun kautta 1 2 mg x 2 3 suun kautta tai 1 2 mg lihakseen (100) 200 mg x 3 suun kautta 100 (200) mg x 3 suun kautta mg suun kautta iltaisin Maha-suolikanava-peräisessä hikassa suositeltava Raportoitu vain yksittäistapauksia Raportoitu vain yksittäistapauksia Raportoitu vain yksittäistapauksia Raportoitu vain yksittäistapauksia Käypä hoito -työryhmä Kuolevan potilaan oireiden hoito

21 Opioidit hengenahdistuksen hoidossa Morfiinista on paras näyttö, mutta kaikki käyvät Inhaloidusta opioidista ei tutkimusnäyttöä Annokseen ja antoreittiin vaikuttaa: Aikaisempi opioidiannos! (Onko käytössä vai ei?) Yleistila Ikä Muut sairaudet (Maksan ja munuaisten toiminta) Hengenahdistuksen vaikeus (Juho Lehto)

22 Hengenahdistus ja opioidit Opioidien käyttö ilmeisesti vähentää parantumattomasti sairaiden hengenahdistusta B. Opioidin annostukseen ja antotapaan vaikuttavat potilaan ikä ja yleistila mahdollinen opioiditoleranssi hengenahdistuksen voimakkuus. Opioideista morfiini on tavanomainen valinta, koska siitä on eniten tutkimusnäyttöä. Hengenahdistuksen hoitoon voidaan käyttää myös muita vahvoja opioideja, kuten oksikodonia tai hydromorfonia.

23 Anksiolyytit hengenahdistuksen hoidossa Bentsodiatsepiinien hyödystä hengenahdistuksen palliatiivisessa hoidossa ei ole selvää tutkimusnäyttöä, mutta niiden käyttöä yksin tai yhdessä opioidien kanssa voi harkita, jos muut keinot eivät tuo riittävää apua C. Bentsodiatsepiinit saattavat olla hyödyllisiä hengenahdistuksessa, jonka taustalla on ahdistuneisuutta. Bentsodiatsepiinien kerta-annoksina on käytetty esimerkiksi loratsepaamia 0,5 2 mg suun kautta, laskimoon tai ihon alle diatsepaamia 5 10 mg suun kautta tai 2,5 5 mg laskimoon tai ihon alle klonatsepaamia 0,25 2 mg suun kautta midatsolaamia 0,5 1 mg laskimoon, tarvittaessa toistaen.

24 Happi Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypähoito 2012 Happi ei lievitä ilmavirtaa paremmin hengenahdistusta, jos potilaalla ei esiinny hypoksiaa (A) Sekä ilmavirta että happi saattavat kuitenkin hieman lievittää hengenahdistusta (C)

25 Sädehoito Sädehoito lievittää keuhkosyövän aiheuttamia paikallisoireita (veriyskä, yskä, rintakehän kipu ja hengenahdistus) (B). Myös kertasädehoito on tehokasta.

26 Palliatiivisen sedaation toteuttaminen indikaation varmistaminen, hoitopäätöksen tekeminen henkilökunnan opastaminen, yksityiskohtaiset suulliset & kirjalliset ohjeet ketä konsultoidaan ongelmatilanteissa, yhteystiedot sairaskertomukseen kirjaaminen: päätös, perustelut, toteutus, seuranta, keskustelut neste/ravitsemushoito? (sedaatiot yleensä lyhytkestoisia)

27 Sedaation teho ja turvallisuus 4/37 tutkimusta raportoi tehosta ja turvallisuudesta sedaation vaikutus hyvä 67-92% potilaista sedaation saavuttaminen 140 min (60 min-48h), 49% heräämisiä myöhemmin vakava komplikaatio 22% potilaista (hengitys/verenkierto) vakavia komplikaatioita useammin pt:lla, joilla indikaationa delirium tai esiintyi agitaatiota

Saattohoidon nykytilasta

Saattohoidon nykytilasta Saattohoidon nykytilasta JUHA HÄNNINEN 26.11.2014 JOENSUU 10 kysymystä saattohoidosta 1. Kuka kuolee 2. Missä kuolee 3. Kuinka kuolee 4. Mitä kuoleminen maksaa 5. Kenelle saattohoitoa 6. Millaista saattohoitoa

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO

SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito Duodecim 2008 (päivitetty 2012) SUOLITUKOS runsas oksentelu/koliikkimaiset kivut ensisiainen hoito on kirurginen kirurgisen

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Kirjoittajat: Eija-Liisa Aaltola, Anne Härkönen, Sirpa Kaukinen, Laura Lehtinen, Kirsi Timonen Työryhmä: Aino Aalto, Eija-Liisa

Lisätiedot

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle

Saattohoito-opas. Palvelutalojen henkilökunnalle 1 Saattohoito-opas Palvelutalojen henkilökunnalle 2 Lukijalle Tämän opas on tarkoitettu Rovaniemen kaupungin kotisairaalan tueksi saattohoidon ohjeistamisessa palvelutalojen henkilökunnalle. Oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Terveydenhuollon tärkeimpinä tehtävinä on

Terveydenhuollon tärkeimpinä tehtävinä on Palliatiivinen hoito elämän loppuvaiheissa Riikka Rimpiläinen ja Ethem Akural Lissabonin julistus( Bali 1995): Oikeus nykyaikaiseen lääketieteellisen tietämyksen mukaiseen kivun lievitykseen ja oikeus

Lisätiedot

Syöpäkivun erikoishoidot

Syöpäkivun erikoishoidot Syöpäkivun erikoishoidot Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki Syöpään liittyvät kivut voivat olla akuutteja tai kroonisia. Syöpäkasvaimen lisäksi myös syöpähoidot voivat aiheuttaa kipuja. Syöpää sairastavalla

Lisätiedot

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Toimittaneet Eija Kalso, Pirkko Paakkari ja Marja Forsell 2. uudistettu painos OPIOIDIT PITKÄAIKAISESSA KIVUSSA Käsikirjoittajat Eija Kalso Professori Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

9. uudistettu painos

9. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN POTILAAN JA OMAISEN OPAS 9. uudistettu painos Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 9. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN 1 2 9. uudistettu painos Typografia ja taitto: Veikko Viljanen Paino:

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Määritelmät COPD : Hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma

Lisätiedot

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen Syöpäpotilaan kivun hoito Opas potilaalle Eero Vuorinen S i s ä l l y s Lukijalle.... Mikä on syöpä?... Mitä on kipu?.... Kivun yleisyys syöpätaudeissa.... Kivun hoito... Syöpäkivun hoitomenetelmät....

Lisätiedot

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Saarinen, Katja 2012 Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön 15.10.2014 Jaana Olsén Kipuhoitaja, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija Kognitiivisen lyhytpsykoterapian

Lisätiedot

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Geriatrian ja Yleislääketieteen erikoislääkäri NSCPM 2011 Kipupumppu Milloin on aiheellista siirtyä pumppuhoitoon? Suun kautta lääkitys ei onnistu Pahoinvointi

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Neurologisten sairauksien elämän loppuvaiheen oireenmukainen hoito. LT Jaana Korpela Tyks Neurotoimialue 17.3.2015

Neurologisten sairauksien elämän loppuvaiheen oireenmukainen hoito. LT Jaana Korpela Tyks Neurotoimialue 17.3.2015 Neurologisten sairauksien elämän loppuvaiheen oireenmukainen hoito LT Jaana Korpela Tyks Neurotoimialue 17.3.2015 Neurologisten potilaiden palliatiivinen hoito Palliatiivinen hoito on potilaan aktiivista

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa

Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Katsaus Juha Hänninen Palliatiivinen sedaatio viimeinen keino kärsimyksen hoidossa Kuolevan potilaan hoidossa syntyy tilanteita, joissa oireita ei saada hallintaan tavanomaisin keinoin. Sedatointi on keino

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / syöpätautien poliklinikka 5/2015 Sisällys LUKIJALLE... 3 MITÄ KIPU ON?... 4 TIESITKÖ, ETTÄ KIPU KOOSTUU ERI OSA-ALUEISTA... 4 Fyysinen

Lisätiedot

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/48 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää buprenorfiinihydrokloridia, joka vastaa 2 mg

Lisätiedot

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA Katja Ahola & Eeva Alakokkare Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 9.11.2012 2 SISÄLLYS 1 AKUUTTI SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUS...

Lisätiedot