Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot. Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria"

Transkriptio

1 Pakko-oireisen häiriön biologiset hoitomuodot Prof. Hannu Koponen HY ja HUS, psykiatria

2 Pakko-oireinen häiriö Hamiltonin ahdistuneisuusasteikko/hama Y-BOCS NIMH-OC SCALE SCL-90 depression arviointi HAMD, MADRS

3 Ahdistuneisuusoireita arvioidaan esim. HAM-A asteikolla: oireet jaetaan psyykkisiin ja somaattisiin Psyykkiset (emotionaaliset) Somaattiset (fyysiset) Ahdistuneisuus Jännitys Pelot Unettomuus Älylliset (kognitiiviset) oireet Depressio Somaattiset oireet (lihasoireet) Somaattiset oireet (sensoriset oireet) Sydänverisuonioireet Hengitysoireet Gastrointestinaaliset oireet Urogenitaaliset oireet Autonomiset oireet Haastattelukäyttäytyminen Hamilton Anxiety Scale, Score Item 0 to 4 According from None to High Severity

4 Y-BOCS arviointiasteikko A-osio pakkoajatusten ja -toimintojen kartoitus B-osio 10 kohtaa; 5 pakkoajatuksille ja 5 pakkotoiminnoille 0-4 pistettä; ei esiinny, lievä, kohtalainen, vaikea, hyvin vaikea maksimi 40 pistettä

5 Y-BOCS arviointiasteikko 1. pakkoajatuksiin käytetty aika 2. pakkoajatusten häiritsevyys 3. pakkoajatusten aiheuttama tuska 4. pakkoajatusten vastustaminen 5. pakkoajatusten hallinnan aste samat osiot pakkotoiminnoille

6 Y-BOCS, OCD:n vaikeusaste lievä pistettä aiheuttaa kärsimystä, mutta yleensä muiden apua ei tarvita kohtalainen pistettä aiheuttaa kärsimystä ja toimintakyvyn laskua vaikea pistettä aiheuttaa vakavaa toimintakyvyn laskua ja huomattavaa avun tarvetta

7 OCD ja monihäiriöisyys III Vakava masennustila 41 % Yksittäiset pelot 22 % Sosiaalisten tilanteiden pelko 18 % Syömishäiriö 17 % Päihderiippuvuus 24 % Paniikkihäiriö 12 % Touretten oireyhtymä 7 %

8 Hoito - yleistä Pakko-oireisen häiriön hidas kehittyminen, oireisiin liittyvä häpeäntunne ja epävarmuus hoidon mahdollisuuksista ovat johtaneet siihen, että oireiden alusta hoitoon hakeutumiseen kuluu noin 7 10 vuotta. Sekä lääkehoito että käyttäytymisterapia ovat osoittautuneet tehokkaiksi pakko-oireisen häiriön hoidossa. Vaikka pääosa hoitotutkimuksista on tehty vuotiailla, ovat nämä hoidot osoittautuneet siedetyiksi ja tehokkaiksi kaikenikäisillä. Hoidon tavoitteena on vähentää mahdollisimman paljon oireiden esiintymistä ja haittaavuutta sekä potilaan päivittäiseen elämään kohdistuvia seurauksia. Pakko-oireisen häiriön hidas kehittyminen, oireisiin liittyvä häpeäntunne ja Harvat toipuvat täysin; oireiston pitkäaikainen ja voimakkuudeltaan epävarmuus vaihteleva kulku hoidon esimerkiksi mahdollisuuksista psykososiaalisen ovat johtaneet kuormittuneisuuden siihen, että suhteen oireiden on alusta tavallista hoitoon hakeutumiseen kuluu noin 7 10 vuotta.

9 OCD:n lääkehoito Keskushermoston serotoniinivälitteisen toiminnan häiriytymisen katsotaan vaikuttavan merkittävästi pakko-oireisen häiriön syntyyn, ja siten siihen vaikuttavia lääkkeitä on tutkittu eniten pakko-oireisen häiriön hoidossa. Lääkehoidosta hyötyy noin kaksi kolmasosaa potilaista ja heillä oireisto vähenee %. Hoitovastetta ennustavia tekijöitä tunnetaan huonosti, mutta tutkimustulosten mukaan vaste ei ole yhteydessä ikään, sukupuoleen, depressiivisyyteen tai oireiden kestoon. lääkehoidossa ensilinjan valmisteita ovat SSRI:t Klomipramiini on pakko-oireisen häiriön lääkehoidoista laajimmin tutkittu, ja sitä on käytetty myös SSRI-lääkkeiden rinnalla tehostamaan hoitovastetta 75 mg:n vrk-annoksella

10 OCD:n lääkehoito II lääkehoitovaste kehittyy hitaasti, viikossa, hoitovasteen saavuttamisen jälkeen ylläpitohoitoa tulisi jatkaa ainakin vuoden ajan. Mikäli oireisto palaa, on sama hoitovasteen antanut lääkehoito uudelleen aloitettuna yleensä jälleen tehokas Depressiolääkkeiden lääkeainepitoisuuksien määrittäminen seerumista on suositeltavaa myös pakkooireisen häiriön hoidossa

11 OCD:n lääkehoito III kaikki SSRI:t ja klomipramiini vähentävät oireiden vaikeusastetta ja parantavat potilaiden elämänlaatua klomipramiini on marginaalisesti SSRI:ta tehokkaampi, sensijaan SSRI:t ovat klomipramiinia siedetympiä. Venlafaksiinin teho ja siedettävyys ovat paroksetiinin luokkaa. annos-vastesuhde osittainen, paremmat tulokset korkeammilla lääkeannoksilla akuutin vasteenhakuvaiheen jälkeen tarvittavan hoidon kesto on epäselvä. Relapsinestotutkimuksissa aktiivia lääkehoitoa jatkavat potilaat hyötyvät siitä ainakin 12 kuukauteen asti kaikki SSRI:t ja klomipramiini vähentävät oireiden vaikeusastetta ja lääkehoito + terapia yhdessä todennäköisesti tehokkaampia kuin parantavat potilaiden elämänlaatua

12 OCD:n lääkehoito II Valmiste Aloitusannos mg/vrk Hoitoannos mg/vrk Fluoksetiini 20 mg ( 80) mg Fluvoksamiini 50 mg ( 300) mg Klomipramiini 50 mg mg Paroksetiini 20 mg mg Sertraliini 50 mg mg Sitalopraami 20 mg ( 80) mg Essitalopraami 5 10 mg mg

13 Lääkehoitoon reagoimattoman potilaan hoito Serotoniinin takaisinoton estäjät ovat pakko-oireisen häiriön ensilinjan lääkehoito, mutta vaste niille voi olla puutteellinen prosentilla potilaista. Mikäli em. SSRI-hoito ei anna riittävää hoitotulosta riittävän pitkän, vähintään 3 kuukauden hoidon jälkeen tulee harkita hoidon tehostamista. Mikäli lääkehoidon riittämättömyys ei ole syynä hoitoon reagoimattomuuteen, tulee tarkistaa mahdollinen samanaikainen muiden häiriöiden esiintyminen. Samanaikainen vakava masennusjakso voi heikentää vastetta käyttäytymisterapiaan vähentämällä potilaan edellytyksiä totuttautua ahdistuneisuuteen

14 Lääkehoidon tehostaminen Pakko-oireisen häiriön hoidon tehostamisvaihtoehdoista on eniten näyttöä uudemmista psykoosilääkkeistä ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Memantiini, klomipramiini, mirtatsapiini ja magneettistimulaatiohoito ovat mahdollisia toisen linjan vaihtoehtoja joskin näyttö niistä on vähäisempi. Potilaille, joilla on samanaikainen psykoosi, huonosti tiedostettu pakko-oireisen häiriön alamuoto tai tic-oireita, ovat psykoosilääkkeet käyttökelpoinen lisälääkitys.

15 Lääkehoidon tehostaminen II Lisälääkkeenä käytetyn psykoosilääkkeen käyttötarve on usein pitkäaikainen ja siksi tardiivin dyskinesian ja muiden, kuten kardiometabolisten haittavaikutusten kehittymisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon. Tämän vuoksi aiemmin usein käytetyn haloperidolin sijaan suositetaan uudemmista psykoosilääkkeistä esimerkiksi risperidonia tai aripipratsolia.

16 Lääkehoidon tehostaminen II Lisälääkkeenä käytettyjen psykoosilääkkeiden annokset ovat keskisuuria joilla pyritään noin prosentin suuruiseen D2-reseptorien salpausvaikutukseen ja hoitovasteen kehittymistä tulee seurata vähintään 4-8 viikon ajan Muina tehostusvaihtoehtoina on käytetty litiumia, ondansedronia, klonatsepaama ja muista depressiolääkkeistä tratsodonia tai mirtatsapiinia yhdistettynä serotoniinivälitteiseen hermotoimintaan vaikuttavaan depressiolääkkeeseen

17 Tehostuslääkkeitä Lääkeaine Litium Annosalue mg/vrk Klonatsepaami 1 3 mg/vrk Tryptofaani Tratsodoni 2 10 g/vrk mg/vrk Alpratsolaami Haloperidoli Nifedipiin Klonidiini Risperidoni Olantsapiini Ketiapiini Mirtatsapiini Memantiini 0,5 2 mg/vrk 2 10 mg/vrk 30 mg/vrk 0,1 0,6 mg/vrk 2 mg/vrk 10 mg/vrk mg mg/vrk 20 mg/vrk

18 Lääkehoidon tehostaminen III buspironin, klonatsepaamin, inositolin, liotyroniinin, naltreksonin tai litiumin tehosta augmentoinnissa ei selvää näyttöä topiramaatti, lamotrigiini, memantiini ja myös glutamaattiin vaikuttava rilutsoli tehokkaita tehostajina, samoin kerran viikossa annettu morfiini British Association for Psychopharmacology; Journal of Psychopharmacology 2014: 1-37.

19 Stimulaatiohoidot aivojen sähköhoito ja alustavien kokemusten mukaan myös magneettistimulaatiohoito voivat tulla kyseeseen niillä, joilla on runsaasti masennusoireita tai ongelmia hoitovasteen saavuttamisessa. Vaikeimmissa pakko-oireisen häiriön muodoissa, joissa vaikeasti invalidisoivat oireet ovat jatkuneet pitkäaikaisesta käyttäytymisterapiasta ja lääkehoidosta huolimatta, potilasta on hoidettu aivokirurgisella leikkaushoidolla tai syväaivostimulaatiolla

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Manninen Mervi ja Nummi Martta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Psykiatria 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön. Galantamiini. Levosimendaani. Linetsolidi. Lääkkeet ja ikenen liikakasvu. Sähköiselle reseptille pelisäännöt

Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön. Galantamiini. Levosimendaani. Linetsolidi. Lääkkeet ja ikenen liikakasvu. Sähköiselle reseptille pelisäännöt TA BU 5.2001 9. vuosikerta 9 årgången 9th Annual volume Pääkirjoitus Katja Lindgren-Äimänen Ulla Närhi...... Hannu Koponen...................... 5 6 Lääkekulutustiedot kaikkien käyttöön Masennuslääkkeiden

Lisätiedot

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zoloft 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Zoloft 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zoloft 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Zoloft 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zoloft 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Zoloft 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg tai 100 mg sertraliinia

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

Sähköhoidon uusia näkymiä. Pertti Heikman

Sähköhoidon uusia näkymiä. Pertti Heikman Katsaus Pertti Heikman Sähköhoidon tärkeimmän käyttöalueen muodostavat erilaiset masennustilat. Sähköärsykkeen annoksen ja antopaikan on viime vuosina todettu vaikuttavan keskeisesti sekä sähköhoidon tehoon

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet

Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Näin hoidan Sirpa Hartikainen Ikääntyneiden psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeitä käyttää joka kolmas kotona asuva iäkäs ja lähes kaikki laitoksissa asuvat. Suuri osa psyykenlääkkeistä käytetään oireenmukaisesti

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä Unettomuus DUODECIM 2008;124(15):1782 94 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana. -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä

Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana. -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä Masennuslääkkeiden käyttö raskauden aikana -tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan raskaus- ja synnytysrekisteristä Katja Halonen Progradu- tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot