Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys"

Transkriptio

1 Kehitysvammaisen epilepsia oikea lääkitys hyvän hoidon edellytys Seija Aaltonen, LT; psyk.el, kv-lääketieteen erityispätevyys KTO:n johtaja, johtava ylilääkäri

2 Kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispiirteet Epilepsian monimuotoisuus; haasteita psykiatriaan Kognitiiviset ongelmat; haasteita toiminnantasoon Psykiatriset lisävammat; monimutkaistavat Riippuvuus tukea ja ohjausta antavista henkilöistä; yksilön lisäksi otettava huomioon läheiset

3 Esiintyvyys Epilepsian esiintyvyys noin 25 % kehitysvammaisista Mielenterveydenhäiriöitä % (vaihteluväli 10-70%) kehitysvammaisista Sekä epilepsiapotilailla että kehitysvammaisilla mielenterveydenongelmat yleisempiä kuin valtaväestöllä; entä kehitysvammaiset, joilla on lisäksi epilepsia?

4 Käytösoire vai psyykkinen häiriö? Käytösoire on ei-toivottu, yksilöä tai ympäristöä häiritsevä oire Käytösoireeseen voi liittyä tunnehäiriö kuten ahdistuneisuus, masentuneisuus. Käytösoire saattaa ilmetä vain tietyssä ympäristössä; eli kannattaa tehdä funktionaalinen analyysi Mielenterveydenhäiriö on kliinisesti merkitsevä behavioraalinen tai psykologinen oireyhtymä tai käyttäytymisen muoto, johon liittyy kärsimystä tai toiminnan vajautta

5 VAI EPILEPTINEN KOHTAUS POISSAOLOKOHTAUS: POTILAS ON EI MISSÄÄN (Maria Arvio); VRT:HARHAISUUS PSYKOMOTORINEN KOHTAUS:HÄMÄRÄTILA; VRT DIFFUUSIOHÄIRIÖ (=menneisyyden muistojen, identiteettitunteen ja välittömien aistimusten sekä ruumiin liikkeiden hallinnan välisen yhteyden osittainen tai täydellinen menetys) SENSORINEN KOHTAUS:EPÄMIELLYTTÄVÄT TUNTEMUKSET ;VRT.AISTIHARHAT

6 Kehitysvammaisilla on samoja psykiatrisia sairauksia kuin ei kehitysvammaisilla Käytösongelmien taustalla on usein impulssikontrollin heikkous (aggressiivisuus) tai keinottomuus käsitellä ahdistusta (pakko-oireet)

7 Kelle mitäkin kuuluu Käytöshäiriö: psykologit ja sosiaalityöntekijät, ohjaajat Mielenterveydenhäiriö: lääkärit ja hoitajat (huom!!) Psyykkinen oire: hoitajat ja lääkärit Kehitysvammaisten palvelurakenteen muuttumisen myötä avohuollon yksiköissä ei välttämättä psykiatrista osaamista

8 Vai epilepsialääkkeen aiheuttama sivuvaikutus Karbamatsepiini : ärtyisyys (voi johtua sekundäärisesti huimauksesta tai hyponatremiasta) Levetirasetaami: psyykkiset häiriöt; mielialan epävakaus Lamotrigiini:pelkoreaktiot, unihäiriöt Klonatsepaami: ärtyisyys (voi johtua sekundäärisesti väsymyksestä)

9 Hoito on tasapainoilua epilepsian ja psyykenlääkkeiden välillä Epilepsia-lääkkeet Psyykenlääkkeet

10 Hankalat psyykenlääkkeet epilepsian kannalta Klotsapiini (antipsykootti), Froidir, Leponex Bupropioni (antidepressantti, CYP 2B6); Zyban, Voxtra Tratsodoni (antidepressantti, unilääke); Azona

11 Antipsykootit Psykooseissa ylidiagnostiikan vaara; deliriumissa alidiagnostiikan vaara Deliriumissa ihmisen tietoisuus ympäristöstä häviää ja hänen on vaikea suunnata, ylläpitää ja siirtää tarkkaavuuttaan; voi liittyä näköaistimuksia; uni ja valverytmi on häiriintynyt; kehittyy tuntien /vuorokausien aikana; somaattinen kriisi taustalla Antipsykoottia valitaan kohdeoireiden mukaan

12 Antipsykoottien haittavaikutusprofiili

13 Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä

14 Antidepressantit Alidiagnostisoitu kehitysvammaisilla Kognitiivinen taso määrittelee, mitä oireita kehitysvammaisella on (vrt. lapsilla raivarit, vanhuksilla vegetatiiviset oireet) Tapahtumat menneisyydessä; suhteellisuus erilainen, latenssi oireiluun voi olla hyvinkin pitkä

15 antidepressantit Kuulluksi tulemattomuus, eräänlainen avuttomuuden tunne Serotoniinin takaisinoton estäjät drug of choice Muistettava serotoniinioireyhtymä: ensioireet kiihtymys, hikoilu, levottomuus

16 Selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä

17 Mielialantasaajat Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen tyyppioire on ärtyneisyys ja univaikeudet; puheentuotto lisääntyy, myös niiden joilla ei ole puhetaitoa ääntely voi lisääntyä Nopeasyklinen muoto (masennus-mania jaksoja enemmän kuin neljä kertaa vuodessa) Erotusdiagnoosi: antipsykootti lopetetaan äkillisesti; antipsykootin haittavaikutus eli akatisia; vaara jos kaksisuuntainen mielialahäiriö diagnostisoidaan depressioksi jolloin käytetään antidepressantteja, jotka

18 voivat muuttaa bipolaarihäiriön nopeasykliseksi

19 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus-,mania ja ylläpitovaiheen hoidossa käytettävät suositeltavat lääkeannokset

20 Anksiolyytit Anksiolyytteinä käytetään: Pieni määrä SSRI lääkettä tai muuta masennuslääkettä Bentsodiatsepiinia Buspironia Bentsodiatsepiinit: Rasvaliukoisuus vaihtelee (esim. diatsepaami ja tematsepaami rasvaliukoisia; vaikutus alkaa nopeasti; vaikuttavat lyhyemmän aikaa kuin esim. vesiliukoisempi oksatsepaami)

21 Kun lopetetaan vieroitusoireet voivat tulla jopa vasta 4-5 vrk;n jälkeen lopetuksesta; kehitysvammaisilla hitaat titraukset Ekvivalentit: klonatsepaami 1 mg= loratsepaami 1 mg=alpratsolaami 1 mg = diatsepaami 7,5-10 mg Päivystystilanteissa loratsepaami; ei aktiivisia metaboliitteja, imeytyy nopeasti lihaksensisäisesti annettuna, puoliintumisaika tuntia

22 Klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, tematsepaami ei juurikaan käytetä Bentsodiatsepiinien haittavaikutuksia: tarkkaavaisuuteen, motoriseen koordinaatioon, lyhytvaikutteiseen muistiin, paradoksaalinen kiihtyminen Buspironin kohdalla vaikea löytää potilasryhmä

23

24 Muut Unettomuuden hoitoon melatoniini, antihistamiini Muut hoitomuodot: kognitiivinen terapia, toiminnalliset terapiat; korjaava kokemus kiintymyssuhteissa; Oikean kommunikaation löytyminen Ravitsemus, sosiaalinen ympäristö

25 Kiitos

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS Tietoa ja ohjeita ongelmakäyttäjille, vieroitusta toivoville ja heitä tukeville Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences Division of

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen

Masennustila on vanhuusiän yleisin psykiatrinen Näin hoidan Marko Sorvaniemi Masennustila on yleisin vanhuusiän psykiatrinen sairaus. Vanhuusiän masennustilan diagnostiset kriteerit ovat samat kuin työikäisillä. on tehokasta yhtä hyvin akuutin kuin

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA:

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA: KAKSISUUNTAISET MIELIALAHÄIRIÖT JA MIELIALAN AALTOILU POTILASOPAS Jussi Turtonen 1 Sisältö Johdanto 4 Eero 6 Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt 7 Hypomaaninen jakso 7 Mania ilman psykoottisia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa?

Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa? Lääke- ja korvaushoito tupakasta vieroituksen tukena Alueellinen terveyden edistämisen seminaari 27.4.2012 Juha Mäntymaa Yleislääketieteen el Miksi tupakoinnin lopettaminen on niin vaikeaa? Riippuvuus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot