Syöpäkivun hoidon kolme tasoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäkivun hoidon kolme tasoa"

Transkriptio

1 OIKAISTU VERSIO KATSAUS TIETEESSÄ KATRI HAMUNEN LT, anestesiologian erikoislääkäri HUS, Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, Meilahden sairaala TARJA HEISKANEN LT, anestesiologian erikoislääkäri HUS, Kipuklinikka IRJA IDMAN LL, psykiatrian erikoislääkäri HUS, Syöpätautien klinikka, Psykososiaalinen yksikkö Syöpäkivun hoidon kolme tasoa - Syöpäkivun hoito ei ole vaikeaa. - Onnistunut kivunhoito edellyttää perehtymistä potilaan kipu- ja kokonaistilanteeseen sekä lääkityksen potilaskohtaista räätälöimistä. - Syöpäpotilaan kipu tulee mitata ja kirjata säännöllisesti. - Hyvään kivunhoitoon kuuluvat kivun ja muiden oireiden säännöllinen arviointi ja kirjaaminen, säännöllisesti suun kautta annosteltu kipulääke ja tarvittaessa annosteltava lääke läpilyöntikipuun sekä haittavaikutusten seuranta ja hoito. - Lievään kipuun aloitetaan ibuprofeeni, kohtalaiseen tai voimakkaaseen kipuun lisäksi vahva opioidi (morfiini) säännöllisesti annosteltuna pitkävaikutteisena valmisteena ja lyhytvaikutteinen opioidivalmiste läpilyöntikipuun. - Potilaan omia kivunhallintakeinoja vahvistetaan selittämällä kivun mekanismeja ja korjaamalla virheellisiä sairaustulkintoja. Kuunnellaan myötäeläen, analysoidaan potilaan kuvausta kivusta lääketieteellisen ymmärryksen avulla ja selitetään täydennetty tulkinta potilaalle. - Jos kipu ei lievity, konsultoidaan kipuklinikkaa. VERTAISARVIOITU VV Syöpäsairauksiin liittyvän kivun hoitaminen on yksinkertaista ja palkitsevaa. Kipu on yleinen ja pelätty oire (1), ja saattaa vaikuttaa laaja-alaisesti potilaan psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä toimintakykyyn (2). Syöpäkivun lievittäminen onnistuu yleensä varsin yksinkertaisia periaatteita noudattaen, ja hyvän kivunlievityksen saavuttaminen on helpompaa kuin monissa muissa kroonisissa sairauksissa. Kärsimyksen lievittäminen on yksi lääkärin tärkeimmistä tehtävistä. Jokaisen lääkärin tuleekin hallita syöpäkivun hoidon perusasiat. Syöpäkivun hoito poikkeaa muun kroonisen kivun hoidosta merkittävästi suhtautumisessa opioidilääkitykseen: yleensä kroonisen kivun hoidossa opioidit tulevat kysymykseen melko harvoin, mutta syöpäkivun hoidossa niiden käyttöä ei tule arastella tai rajoittaa. Syöpäpotilaan opioidilääkitys voidaan ongelmitta purkaa, jos potilas parantuu pahanlaatuisesta sairaudestaan. Syöpäkivun hoito voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Perustason ohjeilla ja lääkkeillä jokainen lääkäri pystyy toteuttamaan syöpäpotilaan hyvän kivunhoidon komplisoitumattomissa tilanteissa: valtaosa potilaista saa kohtalaisen tai hyvän avun lääkeyhdistelmällä ibuprofeeni, pitkävaikutteinen morfiini sekä lyhytvaikutteinen läpilyöntikipulääke tarvittaessa. Edistyneellä tasolla mukaan otetaan enemmän vaihtoehtoja eri lääkeryhmistä ja syöpäkivun hoidon vaativalla tasolla käydään läpi mahdollisuudet lievittää erityisen hankalaa syöpäkipua. Ellei vaikeaa syöpäkipua saada lyhyessä ajassa hallintaan, tulee hoitavan lääkärin konsultoida puhelimitse lähintä kipuklinikkaa. Syöpäkivun esiintyvyys ja mekanismit Syöpäkivun määrä riippuu syöpäsairauden laadusta ja sen vaiheesta. Syöpäpotilaista noin puolet kärsii kivuista sairautensa aikana. Kipu voi myös olla syövän ensimmäinen oire. Kipuja esiintyy sairauden alkuvaiheessa noin kolmasosalla potilaista. Levinneessä sairaudessa tai sairauden loppuvaiheessa kipuja on suurimmalla osalla potilaista (3). Edenneessä sairaudessa kipu on kohtalaista tai voimakasta %:lla, hyvin voimakasta tai sietämätöntä jopa %:lla potilaista (4). Kipujen syynä on useimmiten itse syöpäsairaus, mutta myös hoidot aiheuttavat merkittäviä kipuja lähes neljännekselle potilaista (4,5). Kaikki potilaat eivät koe syöpäkipua samalla tavalla. Kipu voi syntyä eri mekanismeilla. Viime vuosina kehitetyt eläinmallit ovat tuoneet kiinnostavaa lisätietoa syöpäkivun neurobiologiasta (6). Kipu voidaan jakaa somaattiseen ja viskeraaliseen nosiseptiiviseen (kudosvauriotyyppiseen) kipuun sekä neuropaattiseen kipuun. Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk

2 KATSAUS Kirjallisuutta 1 Bruera E, Kim HN. Cancer pain. JAMA 2003;290: Niv D, Kreitler S. Pain and quality of life. Pain Practice 2001;1: Van den Beuken-van Everdingen MHJ, de Rijke JM, Kessels AG, Schouten HC, van Kleef M, Patinj J. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol 2007;18: Caraceni A, Portenoy RK. An international survey of cancer pain characteristics and syndromes. Pain 1999;82: Zech DF, Grond S, Lynch J, Hertel D, Lehmann KA. Validation of World Health Organization Guidelines for cancer pain relief: a 10-year prospective study. Pain 1995;63(1): Cain DM, Wacnik PW, Simone DA. Animal models of cancer pain may reveal novel approaches to palliative care. Pain 2001;91: McNicol E, Strassels S, Goudas L, Lau J, Carr D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, alone or combined with opioids, for cancer pain: a systematic review. J Clin Oncol 2004;22(10): Rostom A, Muir K, Dube C ym. Gastrointestinal safety of cyclooxygenase-2 inhibitors: a Cochrane Collaboration systematic review. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5(7): Stockler M, Vardy J, Pillai A, Warr D. Acetaminophen (paracetamol) improves pain and well-being in people with advanced cancer already receiving a strong opioid regimen: a randomized, double-blind, placebocontrolled cross-over trial. J Clin Oncol 2004;22(16): Donnelly S, Davis MP, Walsh D, Naughton M. Morphine in cancer pain management: a practical guide. Support Care Cancer 2002;10: Quigley C. The role of opioids in cancer pain. BMJ 2005;331: Kalso E. Oxycodone. J Pain Symptom Manage 2005;29:S47 S Sarhill N, Walsh D, Nelson KA. Hydromorphone: pharmacology and clinical applications in cancer patients. Support Care Cancer 2001;9: Muijsers RB, Wagstaff AJ. Transdermal fentanyl: an updated review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in chronic cancer pain control. Drugs 2001;61: Kalso E. Kipulaastarit opioidien annostelussa. TABU 2008;6: Caraceni A, Zecca E, Bonezzi C ym. Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from the Gabapentin Cancer Pain Study Group. J Clin Oncol 2004;22(14): Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kuolevan potilaan oireiden hoito. Duodecim 2008;124(5): Davis MP, Walsh D. Methadone for relief of cancer pain: a review of pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interactions and protocols of administration. Support Care Cancer 2001;9: Somaattinen nosiseptiivinen kipu on tutuin kivun tyyppi. Se on yleensä hyvin paikallistettavaa pinnallista tai syvää kipua. Syvään somaattiseen kipuun voi liittyä myös säteilevä komponentti. Somaattista nosiseptiivista syöpäkipua aiheuttavat esimerkiksi syöpäkasvaimen tunkeutuminen ympäröiviin kudoksiin ja luustoetäpesäkkeiden aiheuttama luutuho. Somaattinen nosiseptiivinen kipu on yleensä herkkää tavanomaisille kipulääkkeille. Nosiseptiivisiin kiputiloihin voi liittyä lihastoimintaa ja verenkiertoa ohjaavien motoristen neuronien aktivaatio selkäytimessä, ja tämän seurauksena lisääntynyt lihastonus sekä vähentynyt verenkierto vaurioalueella. Näin syntyy sekundaarisia muskuloskeletaalisia kipuja. Vatsan ja rintakehän alueen kasvaimet aiheuttavat viskeraalista kipua venyttämällä parenkyymielinten kapselia tai onttojen, sileänlihaksen ympäröimien elinten seinämää tai tukkimalla niitä. Viskeraalista kipua on usein vaikeampi paikallistaa kuin somaattista kipua ja se voi tuntua ihoalueilla, jotka ovat melko kaukana vaurioalueesta (heijastuskipu). Esimerkki tällaisesta kivusta on oikean olkapään kipu maksametastaasien aiheuttaman palleaärsytyksen seurauksena. Sisäelimen kudosvauriosta kipuviesti välittyy sympaattisen hermojärjestelmän kautta, ja niinpä esimerkiksi haimasyövän aiheuttamaa kipua voidaan hoitaa sympaattisen ganglion coeliacumin salpauksella. Viskeraaliseen kipuun voi liittyä myös vegetatiivisia oireita, kuten pahoinvointia, bradykardiaa, heikotusta, kalpeutta ja hikoilua. Perinteiset kipulääkkeet tehoavat yleensä melko hyvin viskeraaliseen kipuun. Neuropaattisessa kivussa vaurio tai toimintahäiriö on kipua välittävässä hermojärjestelmässä. Neuropaattisen kivun kriteerit ovat kivun neuroanatomisesti looginen sijainti ja tuntoaistin poikkeavaan toimintaan sopivat löydökset (hypestesia, hyperestesia, allodynia, parestesia, dysestesia). Syöpäpotilaan neuropaattinen syöpäkipu syntyy tuumorin tunkeutuessa perifeerisiin tai sentraalisiin hermorakenteisiin tai painaessa niitä. Kasvaimen tunkeutuessa hermokudokseen vapautuu nosiseptoreita ärsyttäviä ja herkistäviä välittäjäaineita, kuten prostanoideja, histamiinia, 5-hydroksitryptamiinia sekä kalium- ja vetyioneja. Luustoetäpesäkkeet voivat myös aiheuttaa nikamavaurion, joka puolestaan painaa hermojuuria ja selkäydintä. Uhkaava metastaattinen nikamavaurio tai jo kehittymässä olevat kompressio-oireet vaativat aina kiireellistä hoitoa. Neuropaattisen kivun tunnistaminen on hoidollisesti tärkeää, koska sen opioidiherkkyys vaihtelee ja tehokkaaseen kivunlievityksen tarvitaan yleensä muitakin lääkkeitä, esimerkiksi trisyklisiä masennuslääkkeitä tai epilepsialääkkeitä. Jopa %:lla syöpäpotilaista esiintyy yhtä aikaa nosiseptiivista (kudosvauriotyyppistä) ja neuropaattista kipua (5). Syöpäkivun hoidon perustaso Ensimmäinen vastaanottokäynti Syöpäpotilaan tullessa vastaanotolle ensimmäistä kertaa kannattaa potilaan tilanteen selvittelyyn käyttää aikaa. Kun kerran on saanut hyvän kuvan potilaan sairaudesta ja hänen elämäntilanteestaan, on jatkossa paljon helpompi hoitaa potilasta. Alkukeskustelussa on hyvä selvittää potilaan senhetkinen käsitys sairaudestaan, hoitosuunnitelmasta ja hoidon tavoitteista (parantava, kasvua rajoittava tai palliatiivinen hoito). Niinikään on hyvä lyhyesti kartoittaa potilaan oma käsitys ja omat kokemukset toteutuneista hoidoista, hoitojen vaikutuksista, samoin kuin hoitojen haittavaikutuksista, komplikaatioista tai muista hoitoluottamusta nakertavista kokemuksista. Potilaan kuvausta kuunnellessa voi muodostaa käsitystä siitä, millä tasolla ja tavalla potilas sairauttaan jäsentää, minkälaista sairastamisen takkaa hän mielessään kantaa. Tuleeko potilaan kerronnassa esiin enemmän hoitoluottamusta rakentavia vai sitä horjuttavia käsityksiä ja kokemuksia? Paneutumalla heti alussa yksilöllisesti potilaan tilanteeseen luodaan edellytykset luottamussuhteen syntymiselle ja hyvälle kivunhoidolle. Syöpäpotilaan kivuilla on yleensä selkeä somaattinen etiologia, ja syytekijöiden mukainen kivunhoito antaa hyvän vasteen. Jos kipuihin ei saada asianmukaisella kivunhoidolla vastetta, on syytä miettiä psyykkisten tekijöiden osuutta kivun kokemisessa. Psyykkiset tekijät voivat olla kipukokemusta voimistavia, ylläpitäviä tai hillitseviä. Kipukokemusta voimistavista tekijöistä tärkein on pelko, se on usein myös ahdistuneisuuden ja unihäiriöi Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk 64

3 TIETEESSÄ Hyödyllisiä linkkejä - Käypä hoito suositus. Kuolevan potilaan oireiden hoito. - Control of pain in adults with cancer. A National guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network Sidonnaisuudet: Katri Hamunen ja Irja Idman: ei ilmoitettuja sidonnaisuuksia. Tarja Heiskanen on toiminut lääkeyritysten Leiras, Mundipharma, Ratiopharm ja Wyeth tilaisuuksissa esiintyjänä. TAULUKKO 1. Syöpäkivun hoidon perustaso. denkin taustalla, jotka myös voivat voimistaa kipua. Ahdistuneisuus on tyypillinen reaktio tilanteessa, jossa ihminen ennakoi tai odottaa jotakin, johon liittyy pelkoa. Syöpäpotilaan hoitopolulla on toistuvasti tällaisia tilanteita. Jo epäily syövästä laukaisee pelon, hoidot sinällään herättävät pelkoa ja myös vastearviotilanteet koetaan usein pelottavina tuomion julistuksina. On esitetty teorioita siitä, että pelokkuus ei voimista kipukokemusta pelkästään psykologisten mekanismien kautta, vaan että pelko aktivoisi myös patogeenien tavoin immunologisia sytokiinijärjestelmiä, joiden kautta ns. epäspesifiset sairausoireet välittyvät aivoihin ja tuottavat oirekokemuksen. Pelkojen tutkiminen ja kartoittaminen on keskeinen osa kivun hoitoa. Pelkojen taustalta löytyy usein katastrofiajatuksia, jotka voivat olla spesifisiä sairauteen ja hoitoihin liittyviä somaattisia uskomuksia tai osa laajempaa mielen uhkakuvien rakennetta. Syöpäkivun hoidossa kannattaa kuitenkin rajata lähestymistapa spesifisiin, ENSIMMÄISELLÄ VASTAANOTTOKÄYNNILLÄ SELVITETTÄVÄT ASIAT Potilaan perussairaudet ja lääkitykset Syöpäsairaus ja levinneisyys Missä ja milloin (ajoittainen, jatkuva) kipu tuntuu Kivun voimakkuus numeerisella asteikolla: 0 = ei kipua, 10 = pahin mahdollinen kipu tai sanallisella asteikolla: ei kipua lievä kohtalainen voimakas sietämätön kipu Kivun vaikutus päivittäiseen elämään ja nukkumiseen Mahdolliset käytössä oleva kipulääkkeet ja niiden teho sekä haittavaikutukset Läpilyöntikivun esiintyminen Potilaan omat sairaustulkinnat, hoitoluottamus ja kivun sekä muiden oireiden hallintakeinot Lääke Aloitusannos Vanhusten aloitusannos Ibuprofeeni mg x mg x 2 Parasetamoli 1 g x 3 1 g x 2 Pitkävaikutteinen morfiini 30 mg x mg x 2 Läpilyöntikipulääke Morfiini ex tempore morfiini 15 mg morfiini 8 10 mg, Oksikodonivalmiste (liuos/kaps) oksikodoni 10 mg oksikodoni 5 mg Ami/nortriptyliini 25 mg x 1 iltaisin 10 mg x 1 iltaisin MUISTETTAVA MYÖS Laksatiivin aloitus vahvan opioidin aloituksen yhteydessä Lääkärinlausunto B vahvojen opioidien erityiskorvattavuutta varten potilaalle mukaan Jatkoseuranta: säännölliset kontrollit somaattiseen sairauteen liittyviin uhkakuviin ja pyrkiä tiedon ja ohjauksen avulla neutraloimaan näitä uhkakuvia. Perusperiaate on: mitä ei voi estää, sitä täytyy lievittää. Potilasta tuetaan hallinnan tunteen säilyttämisessä koskien niin kivun hallintaa kuin pelkojen ja uhkakuvien tyynnyttelyä. Taulukossa 1 on lueteltu asioita, jotka tulee selvittää ensimmäisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Jatkossa riittää ajankohtaisen kiputilanteen ja muuttuneiden tai uusien oireiden selvittäminen ja kirjaaminen. Kivun voimakkuus tulee kirjata jokaisen vastaanottokäynnin tai puhelun yhteydessä. Lääkitys Suurin osa syöpäpotilaiden kivusta voidaan tehokkaasti hoitaa varsin yksinkertaisella lääkityksellä (5). Lievään kipuun käy peruslääkkeeksi ibuprofeeni. Jos potilaalla on vasta-aiheita tulehduskipulääkkeiden käytölle, käytetään parasetamolia. Tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaita luustoetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa. Heikkojen opioidien merkitys syöpäkivun hoidossa on vähäinen. Kohtalaiseen ja voimakkaaseen kipuun voi ibuprofeenin tai parasetamolin rinnalle aloittaa heti vahvan opioidin. Tulehduskipulääkkeen ja opioidin yhdistäminen parantaa kivun lievitystä ja todennäköisesti vähentää haittavaikutuksia. Vahvoista opioideista morfiini on eniten tutkittu ja lisäksi hinnaltaan edullinen. Vahvan opioidin voi aloittaa pienellä annoksella pitkävaikutteista valmistetta ja sen rinnalle tulevalla lyhytvaikutteisella läpilyöntikipulääkkeellä (morfiiniliuos ex tempore, oksikodoniliuos tai oksikodonikapselit). Läpilyöntikipulääkkeen annos on noin 1/6 käytössä olevan pitkävaikutteisen opioidin vuorokausiannoksesta (aloitusannokset on esitetty taulukossa 1). Jos morfiinin aloitusannos ei täysin riitä lievittämään kipua voi potilas paikata tätä läpilyöntikipulääkkeellä. Potilaalle tulee siis kirjoittaa reseptille kaksi eri opioidivalmistetta, sillä pitkävaikutteinen opioidi ei sovellu läpilyöntikipulääkkeeksi. Pitkäaikaisen morfiinin analgeettinen vaikutus alkaa vasta 1 2 tunnin kuluttua. Läpilyöntikipulääkkeen ei tarvitse välttämättä olla sama vahva opioidi kuin pitkävaikutteinen peruslääke. Läpilyöntikipulääkkeen tärkein ominaisuus on sen nopeampi vaikutus (morfiini- ja oksikodoniliuoksella minuuttia). Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk

4 KATSAUS Kontrollikäynnillä tai puhelinajalla esimerkiksi viikon kuluttua voidaan arvioida kivunlievitys ja lisälääkkeen tarve ja säätää pitkävaikutteisen opioidin annosta. Jos läpilyöntikipulääkkeen tarve on ollut yli neljä annosta vuorokaudessa, tulee pitkävaikutteisen opioidivalmisteen vuorokausiannosta lisätä. Pitkävaikutteisen opioidin annosta lisätään jatkossa 30 % kerrallaan. Samalla tulee aina muistaa lisätä läpilyöntikipulääkkeen annosta, jos aiempi annos ei lievitä läpilyöntikipua. Potilaalla tulee kaikissa tilanteissa olla tieto siitä, mikä terveydenhuollon yksikkö hänen kivunhoidostaan vastaa ja kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Potilaalla pitää olla mahdollisuus myös päivystykselliseen yhteydenottoon, jos käytössä oleva kipulääkitys ei lievitä kipuja riittävästi. Päivystyksellisistä kipulääkitysmuutoksista voi vastata esimerkiksi kotisairaanhoito tai muu paikallisten olosuhteiden mukaan sovittu taho. Peruslääkkeeksi syöpäpotilaan neuropaattisen kivun hoitoon käy trisyklinen masennuslääke, amitriptyliini tai nortriptyliini. Annostelemalla lääke iltaisin voidaan käyttää hyväksi lääkkeen väsyttävää vaikutusta ja parantaa yöunta. Näiden lääkkeiden aloitusannokset on esitetty taulukossa 1. Lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista ja niiden hoidosta tulee myös kertoa potilaalle. Opioidien tavallisin haittavaikutus on ummetus, ja laksatiivi on aina aloitettava samalla kuin vahva opioidikin. Peruslaksatiiviksi käy laktuloosi. Opioideihin liittyvään pahoinvointiin voi määrätä haloperidolia pienellä annoksella, 0,5 1 mg 1 3 kertaa vuorokaudessa. Syöpäpotilaalle vahvat opioidit ovat erityiskorvattavia ja sitä varten potilas tarvitsee lääkärinlausunto B:n. Tätä tarkoitusta varten riittää lyhyt B-lausunto, joka annetaan potilaalle heti mukaan. Nykyisen käytännön mukaan Kela ei korvaa lääkekustannuksia takautuvasti, vaan vasta siitä päivästä, jolloin lausunto on saapunut Kelaan. Vahvojen opioidien määräämiseen tarvittavia reseptilomakkeita, opioidireseptejä, tulee olla saatavilla kaikissa syöpäpotilaita hoitavissa yksiköissä. Malli reseptin kirjoittamiseen on kuvassa 1. Reseptille määrättyjen lääkkeiden tulee riittää seuraavaan sovittuun vastaanottokontrolliin asti. KUVA 1. Opioidireseptin malli. Iäkkäät potilaat Iäkkäiden henkilöiden osuus väestöstä kasvaa, ja huomattava osa syöpätapauksista todetaan yli 65-vuotiailla. Vanheneminen tuo mukanaan fysiologisia muutoksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden farmakologiaan. Lisäksi iäkkäillä on runsaasti perussairauksia ja niihin liittyviä lääkityksiä. Nämä lisäävät lääkeaineiden haittavaikutusten ja yhteisvaikutusten riskiä. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyminen sekä lihas- ja rasvakudoksen määrän muutokset vaikuttavat lääkeaineiden farmakokinetiikkaan. Ääreis- ja keskushermostossa tapahtuu rakenteellisia, toiminnallisia ja neurokemiallisia muutoksia. Opioidi- ja serotonergisessa järjestelmässä on todettu degeneratiivisia muutoksia. Muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkeneminen vaikeuttaa kivunarviointia ja kommunikaatiota. Iäkäs henkilö tarvitseekin enemmän aikaa vastaanottotilanteessa keskusteltaessa kuin nuorempi, ja usein myös rohkaisua kertoa oireistaan ja niiden haittaavuudesta. Iäkkäiden potilaiden kipulääkitys noudattaa samoja periaatteita kuin nuorempienkin. Lääkitys suunnitellaan yksilöllisesti ja aloitetaan varovaisilla annoksilla. Ikä ei ole este opioidien käytölle, mutta vahvojen opioidien annoksia on pienennettävä % ja annostitraus on tehtävä riittävän rauhallisessa tahdissa. Tulehduskipulääkkeiden käyttöä voivat rajoittaa maha-suolikanavan haittavaikutusten riski sekä sydämen ja munuaisten vajaatoiminta. Parasetamoli on turvallinen myös vanhuksille. Keskushermoston kautta vaikut Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk 64

5 TIETEESSÄ TAULUKKO 2. Syöpäkivun hoidon edistynyt taso. Jos kipua ei saada hallintaan: Ellei morfiinista merkittäviä haittavaikutuksia, lisätään annosta 30 % kerrallaan Varmistetaan, että läpilyöntikipulääkkeen annos on riittävä ja että potilas osaa käyttää sitä tarpeeksi usein Varmistetaan, että potilas edelleen käyttää tulehduskipulääkettä tai parasetamolia Aloitetaan oheislääkitys tai tehostetaan sitä Jos morfiinista tulee haittavaikutuksia, harkitaan vaihtoa toiseen opioidiin Oheislääkkeet Aloitusannos Vanhusten aloitusannos Epilepsialääkkeet Gabapentiini mg x mg iltaisin Pregabaliini 75 mg x mg iltaisin Masennuslääkkeet Duloksetiini mg aamuisin 30 mg aamuisin Venlafaksiini 75 mg aamuisin 37,5 mg aamuisin Mirtatsapiini 15 mg iltaisin 15 mg iltaisin Opioidin vaihto Morfiini 60 mg x 2 Vaihtosuhde morfiini : muu opioidi Oksikodoni 40 mg x 2 3 : 2 Transdermaalinen fentanyyli 50 μg/t (1,2 mg/24 t) 100 : 1 Hydromorfoni 8 mg x 2 7,5 : 1 tavat lääkkeet tulee aloittaa pienellä annoksella ja lisätä annosta hitaasti. Lääkkeettömät hoitokeinot ovat aina ensisijaisia iäkkäiden potilaiden unettomuuden hoidossa. Riittävän virikkeellinen päiväohjelma, kohtuullinen liikunta ja säännöllinen vuorokausirytmi luovat perustan myös hyvälle unirytmille. Iän myötä yöuni haurastuu, tulee häiriöherkemmäksi ja kokonaisunentarve vähenee. Näiden muutosten kuulumisesta normaaliin vanhenemiseen on potilasta ja häntä hoitavia hyvä informoida. Vanheneminen herkistää lääkeaineiden, kuten bentsodiatsepiinien ja antikolinergisesti vaikuttavien mielialalääkkeiden haittavaikutuksille. Bentsodiatsepiineista tulee helposti tokkuraisuutta ja kaatumisalttiutta, ja pitkäaikaisessa käytössä niihin tulee toleranssia ja riippuvuutta. Lyhytaikainen nukahtamislääkkeiden käyttö voi olla tarpeen, esimerkiksi tsolpideemi 10 mg illalla ja toistuviin yöheräilyihin lyhytaikaisesti tematsepaami mg tai oksatsepaami 15 mg. Mikäli unettomuuden taustalla on masennus, tulisi se hoitaa hoitosuositusten mukaisella tavalla. Vaikutusprofiililtaan väsyttäviä mielialalääkkeitä voidaan käyttää myös pienempinä ilta-annoksina unettomuuden hoitoon. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi mirtatsapiini 7,5 15 mg tai mianseriini mg illalla. Trisyklisillä masennuslääkkeillä amitriptyliini, nortriptyliini voi iäkkäille henkilöille olla pieninäkin annoksina haittaavia antikolinergisia haittavaikutuksia (ummetus, virtsaumpi, akkommodaatiohäiröt, rytmihäiriöt sekä sekavuus), minkä vuoksi niitä on syytä käyttää varoen. Syöpäkivun hoidon edistynyt taso Jos potilaan kipu ei lievity perustasolla aloitetuilla lääkityksillä, tarkista taulukossa 2 esitetyt asiat ja tehosta lääkitystä annettujen vaihtoehtojen mukaan. Tulehduskipulääkkeet Tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden kipua lievittävässä tehossa ei juurikaan ole eroja (7). Kahden eri tulehduskipulääkkeen samanaikainen käyttäminen ei paranna kivunlievitystä, mutta lisää haittavaikutusten riskiä. Myös tulehduskipulääkkeiden ja parasetamolin yhteiskäyttöön voi liittyä suurentunut haittavaikutusten riski. Ruiskeina tai peräpuikkoina annettavat tulehduskipulääkkeet eivät vähennä tulehduskipulääkkeiden tavallisen ongelman, maha-suolikanavan haittavaikutusten riskiä suun kautta otettaviin verrattuna. Mikäli potilas ei siedä ibuprofeenia mahasuolikanavan haittavaikutusten vuoksi, voi harkita COX-2-selektiivista tulehduskipulääkettä, jonka aiheuttama maha-suolikanavan haittavaikutusten riski on pienempi kuin tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden (8). Kaikilla tulehduskipulääkkeillä, etenkin COX-2-selektiivisilla, on kardiovaskulaarihaittojen riski. Jos potilas ei vasta-aiheiden vuoksi voi käyttää mitään tulehduskipulääkettä, on parasetamoli silti hyvä pitää opioidin rinnalla tulehduskipulääkkeitä hiukan vähemmän tehokkaana, mutta opioidianalgesiaa tehostavana ja haittavaikutuksiltaan turvallisena kipulääkkeenä (9). Opioidit Morfiinilla tai muilla vahvoilla opioideilla ei ole kattoannosta, joten opioidiannosta voi lisätä 30 % kerrallaan vastetta seuraten, kunnes kivunlievitys on riittävä tai kunnes haittavaikutukset tulevat esteeksi. Morfiinin riittävä annos voi vaihdella välillä mg vuoro- Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk

6 KATSAUS Vaikka krooniseen kipuun opioideja käytetään vain harvoin, ei niiden käyttöä syöpäkivun hoidossa tule arastella tai rajoittaa. kaudessa: 70 % syöpäpotilaista saa hyvän kivunlievityksen jo 180 mg:n morfiiniannoksella vuorokaudessa (10). Morfiinin vaihtoa toiseen opioidiin (ns. opioidirotaatio) on syytä harkita, mikäli morfiini aiheuttaa vaikeita haittavaikutuksia tai mikäli opioidin antoreitin vaihto esimerkiksi nielemisvaikeuden vuoksi on tarpeen (11). Oksikodoni poikkeaa morfiinista lähinnä paremman oraalisen hyötyosuutensa suhteen, lääkkeiden haittavaikutuksissa ei ole oleellisia eroja (12). Opioidin vaihto morfiinista oksikodoniin on satunnaistamattomien tutkimusten mukaan silti lievittänyt joidenkin potilaiden kokemia haittavaikutuksia. Myöskään hydromorfoni ei ominaisuuksiltaan juurikaan eroa morfiinista (13). Transdermaalinen fentanyyli soveltuu morfiinin vaihtoehdoksi potilaille, jotka eivät voi niellä tabletteja (nielemisvaikeus, maha-suolikanavan tukos, huomattava pahoinvointi). Fentanyylilaastari sopii myös potilaille, joilla on kohtalaisen stabiili kipu, stabiili opioidiannos ja tarve vaihtaa opioidin annostelureittiä (esim. vaikeus muistaa tablettien otto). Fentanyylia voivat käyttää myös potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta (14). Transdermaalista fentanyylia ei tule aloittaa kakektisille, runsaasti hikoileville tai päivittäin saunoville potilaille. Mikäli syöpäkipupotilaan transdermaalisen fentanyylin annos on noussut tasolle 300 μg/t (vastaa suun kautta otettavaa morfiinia n. 700 mg/vrk), on syytä vaihtaa opioidia (opioidirotaatio) tai reittiä (erikoistekniikat) laastariannoksen lisäämisen sijaan (15). Suuria opioidiannoksia käytettäessä voi esiintyä opioidin aiheuttamaa herkistymistä kivulle (opioidihyperalgesia), jolloin opioidiannoksen lisääminen ei auta kipuun, vaan voi jopa lisätä ongelmaa. Neuropaattisen kivun lääkkeet Syöpään liittyvä kipu on tavallisimmin sekamuotoista, jolloin mukana on sekä kudosvaurio- että hermovauriokipua. Hermovauriokivun hoitoon käytettävät lääkkeet ovat hyödyksi myös syöpäkivussa: niillä on itsenäinen vaikutus kipuun, minkä lisäksi niillä voidaan synergistisesti tehostaa opioidien kipua lievittävää vaikutusta sekä hillitä kivuliailla syöpäpotilailla usein esiintyviä muita oireita (unihäiriöt, masennus). Usean eri mekanismilla vaikuttavan kipulääkkeen yhteiskäytön tavoitteena on paitsi parempi kivunlievitys myös suurten opioidiannosten ja niiden haittavaikutusten välttäminen. Epilepsialääkkeet gabapentiini ja pregabaliini ovat varsin hyvin siedettyjä. Niillä on opioidianalgesiaa tehostava ja anksiolyyttinen vaikutus. Gabapentinoidit helpottavat erityisesti sellaista syöpäkipua, jossa on neuropaattinen komponentti (esim. nikamaetäpesäkkeet ja juurikompressio) (16) sekä kipua, johon liittyy ahdistuneisuutta. Gabapentinoidien tavallisimmat haittavaikutukset ovat väsymys, suun kuivuminen, huimaus sekä lääkkeen kallis hinta. Masennuslääkkeistä trisyklisistä amitriptyliini ja nortriptyliini ovat ensisijaisia oheislääkkeitä syöpäpotilaille, joilla kipuun liittyy masennus ja/tai unihäiriö. Ikääntyneiden hoidossa tulee kuitenkin varoa trisyklisten masennuslääkkeiden antikolinergisia vaikutuksia (17). Vähemmän sedatiivisia vaihtoehtoja syöpäpotilaan masennuksen hoitoon sekä kivunlievityksen tehostamiseen ovat duloksetiini ja venlafaksiini, joiden tavallisin haittavaikutus hoidon alussa on pahoinvointi. Uudempien psykoosilääkkeiden, esim. olantsapiinin, vaikutuksesta kipuun ei ole hyvää tutkimusnäyttöä, mutta hyvin ahdistuneita ja levottomia syöpäkipupotilaita psykoosilääke saattaa oleellisesti rauhoittaa sekä kohentaa heidän kivunsietoaan. Haloperidoli ei vaikuta kipuun, mutta lievittää sekavuutta ja opioidien aiheuttamaa pahoinvointia (17). Psyykkisten oireiden hoito Syöpäpotilaan psyykkisten oireiden hoidon lähtökohtana on asianmukainen diagnostiikka, jossa keskeistä on häiriötason määrittely. Oireina näyttäytyvä reagointi tai käyttäytyminen voi olla normaalia sopeutumista sairastumiseen, se voi olla merkki psyykkisestä kriisireaktiosta, sopeutumishäiriötasoinen ongelma tai vaikeampi psyykkinen häiriö. Häiriötasoltaan lievemmät sopeutumisongelmat ja lyhytkestoiset kriisit tulisi kyetä hoitamaan somaattisen hoidon yhteydessä yhdistämällä siihen keskustelutukea ja tarvittaessa oireilua tasoittavaa lääkehoitoa (uni- ja anksiolyyttinen lääkitys). Normaaleina sopeutumisreaktioina syöpäsairauteen voi pitää esim. tunnereagoinnin tilapäistä herkistymistä, samoin 3418 Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk 64

7 TIETEESSÄ TAULUKKO 4. Syöpäkivun hoidon vaativa taso. sellaisia lyhytaikaisia vireystilan, mielialan ja tunnetilojen muutoksia, jotka seurailevat fyysistä vointia ja jaksamista. Syöpäpotilaan hoitosuhteissa tulisi olla ajallista ja mentaalista tilaa potilasta askarruttavien tautiin liittyvien pelkojen ja uhkakuvien käsittelylle. Nämä potilaan omat tautitulkinnat säätelevät ja muovaavat hoitomyöntyvyyttä ja potilaan kykyä kannatella omaa hoitoaan. Lääkärin tulisi antaa potilaalle lääketieteelliseen tietoon perustuvaa tietoa niin syöpäsairaudesta kuin siihen liittyvästä kivunhoidostakin, jotta potilas pystyy tiedon avulla korjaamaan omia tautitulkintojaan. Oikea tieto auttaa potilasta kokemaan hoidon mielekkäänä ja motivoi noudattamaan hoito-ohjeita. Vaikeiden tai pitkittyneiden kriisireaktioiden hoito kuuluu psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Samoin sinne kuuluvat toimintakykyä TAULUKKO 3. Yliopistosairaaloiden kipuklinikoiden yhteystiedot HYKS PL 140, HUS TYKS PL 52, Turku TAYS PL 2000, Tampere KYS PL 1772, Kuopio OYS PL 21, OYS Jos kipu ei ole hallinnassa seuraavista hoitokeinoista huolimatta: Tulehduskipulääke / parasetamoli Suurin siedetty annos pitkävaikutteista opioidia sekä läpilyöntikipulääke tarvittaessa Vaihtoa toiseen opioidiin kokeiltu 1 3 oheislääkettä käytössä Keinona kipuklinikan konsultaatio, jossa pyydetään: Ehdotuksia oheislääkityksen tehostamiseksi Yksityiskohtaiset ohjeet metadoniin siirtymisestä Ohjeet potilaan ohjaamisesta kipuklinikalle invasiivisten kivunhoitomenetelmien arvioon heikentävien sopeutumishäiriöiden ja spesifisempien vaikeiden psykiatristen häiriöiden hoito (vaikeat ahdistuneisuushäiriöt, vaikeat masennustilat, kaksisuuntaisten mielialahäiriöiden häiriöjaksojen pahenemisvaiheet, psykoottiset tilat). Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon potilaan voi ohjata joko yleissairaalapsykiatrisen konsultaation kautta tai lähettämällä potilas oman asuinalueensa psykiatriselle poliklinikalle. Hoitopaikasta riippumatta syöpäpotilaan psyykkisen oireilun kohdalla tulisi ottaa huomioon syöpäsairauden merkitys oireilua laukaisevana tai ylläpitävänä tekijänä. Syövällä ja syöpähoidoilla voi olla merkitystä niin psykologisen mielen tasolla kuin oireilua aiheuttavana orgaanisena tekijänä. Syöpäkivun hoidon vaativa taso Mitä tehdä jos kipu ei lievity? Kipuun erikoistuneen kollegan konsultointi puhelimitse on helppo ja sähköistäkin konsultaatiota nopeampi tapa päästä eteenpäin vaativan syöpäkivun hoidossa yksittäisten potilaiden kohdalla (taulukko 3). Puhelimitse voidaan myös sopia potilaan ohjaamisesta kipuklinikalle, joissa syöpäkipupotilaat hoidetaan kiireellisinä ohi muiden kroonisten kipupotilaiden jonon. Tärkeät asiat on koottu taulukkoon 4. Vaativan syöpäkivun hoitomenetelmät Syöpäkivun äkillisesti voimistuessa on akuutti tilanne parhaiten hallittavissa laskimoon annostellulla opioidilla, jonka annos voidaan nopeasti titrata riittävälle tasolle. Opioidi-infuusion aloitusannos riippuu potilaan aiemmin käyttämän opioidin vuorokausiannoksesta. Suun kautta otetusta morfiinista 30 % ja oksikodonista 50 % on ekvianalgeettinen annos laskimoon. Ensimmäistä kertaa opioidia saavan potilaan suonensisäisen opioidin aloitusannos on 60 mg morfiinia tai 40 mg oksikodonia laskimoon vuorokaudessa. Äkillisesti voimistuneen kivun syy tulee mahdollisuuksien mukaan selvittää ja hoitaa. Esimerkiksi nikamaetäpesäkkeen aiheuttama selkäydinkompressio on usein erittäin kivulias ja edellyttää päivystyksellistä sädehoidon aloittamista. Heikkokuntoisia, kuolemaa lähestyviä potilaita lukuun ottamatta on laskimonsisäisestä kipulääkityksestä syytä pyrkiä takaisin suun kautta otettavaan lääkitykseen pian akuutin kipukriisin lauettua. Toisaalta voi Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk

8 KATSAUS Syöpäkivun hyvä hoito voidaan toteuttaa yksinkertaisin periaattein. myös harkita invasiivisia kivunhoitomenetelmiä, jotta kivunhoito ei olisi esteenä muutoin kotiutumiskuntoisen potilaan sairaalasta kotiinlähdölle. Ihonalainen infuusio on opioidin annosteluvaihtoehto silloin, kun opiodien ottaminen suun kautta ei ole mahdollista ja transdermaalisen fentanyylin imeytyminen on epävarmaa. Ihonalaisen infuusion toteuttaminen onnistuu myös kotihoidossa lääkeannostelijaan perehtyneen henkilökunnan seurannassa. Metadonilla on morfiinin kaltainen, keskushermoston opioidireseptorien kautta välittyvä, kipua lievittävä vaikutus. Lisäksi, muista opioideista poiketen, metadonilla on vaikutuksia myös keskushermoston serotoniinin ja noradrenaliinin pitoisuuksiin (ns. kipukynnystä kohottava vaikutus) sekä välittäjäaine glutamaatin NMDA-reseptoriin. Metadoni on syöpäkivun hoidossa vähintään yhtä tehokas kuin morfiini. Vaikka metadonin muita opioideja paremmasta kipua lievittävästä tehosta ei ole tutkimusnäyttöä, on metadoni yleisimmin käytetty vaihto-opioidi. Kontrolloimattomien tutkimusten ja tapausselostusten valossa sillä saadaan usein parempi syöpäkivun lievitys kuin muilla opioideilla (11,18). Koska metadonin puoliintumisaika on pitkä, ekvianalgeettiset annokset muihin opioideihin nähden vaihtelevia ja interaktiopotentiaali suuri, on metadonin käyttö syöpäkivun hoidossa turvallisinta keskittää lääkkeeseen hyvin perehtyneiden kollegojen käsiin. Invasiivista kivunhoitoa tarvitsee noin % syöpäkivusta kärsivistä. Invasiivisiin menetelmiin turvaudutaan, kun potilas ei saa riittävää kivunlievitystä suun kautta tai transdermaalisesti annostellun opioidin ja oheislääkkeiden yhdistelmällä. Tällöin on syytä vaihtaa opioidin annostelureittiä; potilaalle miellyttävin, myös kotona asuville potilaille hyvin soveltuva, menetelmä on lääkkeiden annostelu spinaalisesti (epiduraali- tai intratekaalitilaan). Spinaalinen kivunhoito voidaan toteuttaa kaikissa sairaaloissa, joissa on anestesiologi. Vasta-aiheita spinaaliselle kivunhoidolle ovat potilaan alentunut tajunnantaso, vuotohäiriöt, kuumeinen infektio tai niin heikko yleistila, ettei potilas kestä siirtoa toimenpideyksikköön. Muiden invasiivisten menetelmien (intratekaalinen fenolisaatio, neurokirurgiset menetelmät) käyttömahdollisuudesta on hyvä puhelimitse konsultoida lähintä kipuklinikkaa. Jos vaikea kipu ei reagoi adekvaattiin syynmukaiseen kivunhoitoon, on syytä pohtia vielä uudelleen psyykkisten tekijöiden merkitystä niin kivun kokemisessa kuin sen hallinnassakin. Potilaan kipuanamneesista ja subjektiivisista sairaustulkinnoista olisi hyvä muodostaa tilanteen jäsentelyä ohjaava käsitys. Onko anamnestisesti tunnistettavissa kroonisen kipuoireyhtymän kuva jo ennen syöpään sairastumista ja välittyykö potilaan kipukokemus niin kehollisesti kuin mielen tasolla tämän jäsennyksen kautta? Jos kyseessä on krooninen kipuoireyhtymä, jossa potilaan kipua koskevat ajatusmallit, käsitykset ja niihin liittyvät tunnesävyt ovat kovin urautuneita, on niitä yleensä vaikea vaativan syöpäkivun hoidossa psykologisin keinoin muovata. Tuolloin hyväksyvä, vastavuoroisuuteen pyrkivä hoitoasenne, pelkojen ja uhkakuvien tyynnyttely yhdistettynä psyykkisen ahdistuneisuuden ja tuskaisuuden tarpeenmukaiseen lääkehoitoon antanee parhaan lievityksen. Syöpäpotilaalle kipu voi olla joskus myös omavoimainen keino seurata taudin kulkua eräänlainen subjektiivinen syöpämarkkeri. Tuolloin potilas ei välttämättä noudata lääkitysohjeita, mikä voi selittää kivun vaikeahoitoisuuden. Näille potilaille kivusta on tullut paradoksaalisesti keino ylläpitää sairauden horjuttamaa hallinnantunnetta. Tällöin potilaalla on yleensä mielessään taakkana muutakin hoitoturvaan liittyvää huolta ja epävarmuutta. Lisäksi on syytä muistaa, että pelot, ahdistus ja masennus voimistavat kivun kokemusta. Kivun merkitystä ja asemaa laajemmin potilaan elämässä ja mielessä tulisi kartoittaa psykologisin keinoin keskustellen ja analysoiden. Lopuksi Syöpäkivun hyvä hoito ei ole vaikeaa, vaan se voidaan toteuttaa yksinkertaisin periaattein. Hoidon alussa kannattaa selvittää potilaan sen hetkinen käsitys sairaudestaan, hoitosuunnitelmasta sekä hoidon tavoitteista ja vaikutuksista. Paneutumalla heti alussa yksilöllisesti potilaan tilanteeseen luodaan edellytykset luottamussuhteen syntymiselle ja hyvälle kivunhoidolle. Jatkossa tulee potilaan vointia ja kivunlievitystä arvioida säännöllisesti ja säätää kipulääkitystä tarpeen mukaan. Vah Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk 64

9 TIETEESSÄ van opioidin aloittamista syöpäkipuun ei pidä arastella. Lääkityksen perustan muodostaa säännöllisesti annosteltu ibuprofeeni (tai parasetamoli) ja pitkävaikutteinen morfiini. Rinnalle aloitetaan lisäksi lyhytvaikutteinen opioidivalmiste läpilyöntikipuun ja laksatiivi sekä tarvittaessa otettava pahoinvointilääke (haloperidoli). Ainakin kolmasosalla syöpäpotilaista kivussa on mukana neuropaattinen komponentti, jonka hoidon voi aloittaa trisyklisellä masennuslääkkeellä. Jos näillä lääkityksillä ei saavuteta riittävää kivunlievitystä voidaan vaihtaa vahva opioidi toiseen ja tehostaa neuropaattisen kivun hoitoa epilepsialääkkeellä. Jos kipu on edelleen voimakasta tai lääkitykseen liittyy haittavaikutuksia, kannattaa konsultoida kivunhoitoon perehtynyttä kollegaa erityismenetelmien ja metadonin käytöstä. KATRI HAMUNEN M.D., Ph.D., Specailist in Anaesthesiology Helsinki University Hospital, Department of Anaesthesiology and Intensive Care TARJA HEISKANEN IRJA IDMAN ENGLISH SUMMARY Three levels of cancer pain management Management of cancer-related pain is not difficult. At the first appointment the patient s own understanding of the disease, and the goals and effects of the treatment plan should be evaluated. A trusting doctor-patient relationship and good pain management can be achieved though knowledge of the patient s individual situation and needs. The use of strong opioids should not be feared or restricted in the treatment of cancer-related pain. Regularly administered ibuprofen (or paracetamol) and oral controlled release morphine can be used as first line medication. In addition, short-acting opioid breakthrough medication, laxative and antiemetic medication (haloperidol) is needed. Neuropathic pain is common in patients suffering from cancer and its treatment can be started with a tricyclic antidepressant. If these medications do not provide adequate analgesia, alternative strong opioids can be used and antiepileptic drugs added to enhance pain relief. If the pain is still severe or medication causes intolerable adverse effects, a pain specialist should be consulted on the use of invasive methods and methadone. Suomen Lääkärilehti 41/2009 vsk

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkivunhoidon periaatteet Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäpotilaan kipu Pelätty oire Neljäsosalla syöpäsairauden ensimmäinen oire Kipua

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Kipu palliatiivisessa hoidossa

Kipu palliatiivisessa hoidossa Tarja Heiskanen, Katri Hamunen ja Outi Hirvonen TEEMA: PALLIATIIVINEN HOITO Kipu palliatiivisessa hoidossa Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan kivun sijainti, luonne ja intensiteetti sekä sen vaikutus

Lisätiedot

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä 15.5.2017 anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Säännöllinen opioidien käyttö syöpäkipu krooninen kipu (lääkkeiden

Lisätiedot

Syövän läpilyöntikipu

Syövän läpilyöntikipu BTcPBTcP PBTcPBTcP TcPBTcPB Syövän läpilyöntikipu Todellisuudessa ei ole olemassa keskiverto syöpäpotilasta 1 eikä keskimääräistä syövän läpilyöntikipukohtaustakaan 1 Effentora_Syövän läpilyöntikipu opas

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

kivunhoito.info Kipuanalyysi

kivunhoito.info Kipuanalyysi Kipuanalyysi Hoito Kipuanalyysi Fysiologia & Psykologia Kivunhoito.info: Kipuanalyysi 5:1 Kiputila kipuanalyysi selvittely oireenmukainen kivunhoito kasvaimen hoito sytostaatit kirurgia sädehoito kivunlievitys

Lisätiedot

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks 1 KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks SISÄLTÖ YLEISTÄ KIVUN TUNNISTAMINEN LÄÄKKEIDEN ANNOSTELUREITIT, SIVUVAIKUTUKSISTA KIVUN MITTAAMINEN

Lisätiedot

Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma

Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma Mitä on saattohoito? Lääketieteellinen näkökulma Tiina Tasmuth LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys osastonylilääkäri, HYKS Syöpäkeskus päivystävä lääkäri, Terhokoti

Lisätiedot

Opioidin vaihtaminen

Opioidin vaihtaminen Katri Hamunen LT, vs ylilääkäri HYKS, ATEK, Kipuklinikka katri.hamunen[a]hus.fi Vesa Kontinen dosentti, osastonylilääkäri HYKS, ATEK, Jorvin sairaala vesa.kontinen[a]helsinki.fi Opioidin vaihtaminen Opioidien

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Kipuja esiintyy noin 30 %:lla syöpäpotilaista

Kipuja esiintyy noin 30 %:lla syöpäpotilaista Katsaus Outi Paija WHO:n esittämä kipulääkityksen porrastus pysyy edelleen hoitosuositusten perustana syöpäkivun lääkehoidossa. Kipulääkitys kannattaa aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, koska monilla potilailla

Lisätiedot

Iäkkään kipu ja sen hoito. TPA Tampere: iäkkään kipu ja sen hoito

Iäkkään kipu ja sen hoito. TPA Tampere: iäkkään kipu ja sen hoito Iäkkään kipu ja sen hoito 1 Perustieto Kivun yleisyys Kivun tyypit Mikä voi johtaa kivun kroonistumiseen? Miten arvioida ja raportoida asukkaan kipua? Kivun hoidon periaatteet ja yleisimmät lääkkeet Syventävä

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / syöpätautien poliklinikka 5/2015 Sisällys LUKIJALLE... 3 MITÄ KIPU ON?... 4 TIESITKÖ, ETTÄ KIPU KOOSTUU ERI OSA-ALUEISTA... 4 Fyysinen

Lisätiedot

Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki

Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki Mitä uutta päivityksessä? Saattohoidon tarve kasvaa lähivuosina. Oireiden, erityisesti kivun,

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kipupoliklinikka. 29.1.2015 SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK

Lasten ja nuorten kipupoliklinikka. 29.1.2015 SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK Lasten ja nuorten kipupoliklinikka 29.1.2015 SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK Kipuklinikka Bonica 1950-luvulla: aikuiset Monialaisuus/-ammatillisuus: - anestesiologi, fysiatri, neurologi, onkologi, psykiatri,

Lisätiedot

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Anestesiakurssi Naantali 19.3.2015 Vesa Kontinen, dosentti, oyl HYKS, ATeK, Jorvin sairaala, Leikkausyksikkö Sertürner 1806 morfiini diasetylmorfiini

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Morphine Orion Pvm: 19.12.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tämä lääke on tarkoitettu voimakkaan kivun

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka

Neuropaattinen kipu. Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Neuropaattinen kipu Yleislääkäripäivät 26.11.2010 Maija Haanpää dosentti, neurologi KuntoutusORTON, Etera ja HYKS, Neurokirurgian klinikka Lähtökohta Onko neuropaattisen kivun käsite tuttu? Miten yleinen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14

KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVULIAAN POTILAAN KOKONAISVALTAINEN ARVIOINTI JA TUTKIMINEN PALETTI-HANKE KOULUTUSILTAPÄIVÄ 20.3.14 KIVUN ESIINTYVYYKSIÄ Syövän yhteydessä Kipua ensioireena 11 44 %:lla Kipua loppuvaiheessa 76 90 %:lla

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka

Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka Markki Palve, erikoislääkäri K-S KS anestesiologia / kipupoliklinikka 16.11.2016 Luentopalkkioita Mundipharma, Pfizer Kongressimatka Medtronic Työssä K-S KS anestesiologia ja kipupoliklinikka, vastuulääkäri

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Syöpäkivun hoito. 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu

Syöpäkivun hoito. 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu Syöpäkivun hoito 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu Sidonnaisuudet Yhdistykset, joissa aktiivitoimijana / luennoitsijana Onkologiayhdistys Suomen Rintasyöpäryhmä

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet

Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet Perustuu Käypä hoito -suositukseen Laadittu 8.7.2013 Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kivun hoito

Kuolevan potilaan kivun hoito Kuolevan potilaan kivun hoito Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Eksote/Carea KIVUN PATOFYSIOLOGIA TERVE SYÖPÄKIPU lääkkeet puudutukset

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle?

Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle? Mikä mättää: onko hoitojärjestelmässämme esteitä hyvälle syöpäkivun hoidolle? Riikka Huovinen Vs ylilääkäri, Syöpäjärjestöt Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri TYKS, Syöpäklinikka Sidonnaisuudet Työpaikat:

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Päivitys 04/2015 Päivittäjä HO,ms,mg Teksti Minna Selin ja Minna Grönman yhdessä Syöpätautien poliklinikan henkilökunnan kanssa Sisällys Lukijalle... 3 Mitä kipu on?... 4 Tiesitkö,

Lisätiedot

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka Company AbbVie Allergan Sidonnaisuudet x x Luentopalkkio Konsultointipalkkio

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Miten kivun genetiikka hyödyttää yksilöllistä kivun hoitoa?

Miten kivun genetiikka hyödyttää yksilöllistä kivun hoitoa? Miten kivun genetiikka hyödyttää yksilöllistä kivun hoitoa? Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry YKSILÖLLINEN KIVUNHOITO 30.3.2017 Kuopio Vesa Kontinen, dosentti, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja Helsingin

Lisätiedot

VANHUSTEN KIVUNHOITO. El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK

VANHUSTEN KIVUNHOITO. El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK VANHUSTEN KIVUNHOITO El Pirkka Rautakorpi TYKS/TOTEK Vanhusten kivun esiintyvyydestä Väestön ikääntyminen jatkuu >65 v pitkäaikaista kipua 25 93%:lla Vanhusten kipu aliraportoitua ja hoidettua Kipu ikääntymiseen

Lisätiedot

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala

SAATTOHOITOPÄÄTÖS. Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala SAATTOHOITOPÄÄTÖS Palliatiivisen hoidon seminaari 26.4.13 Diakonia-ammattikorkeakoulu Urpo Hautala Urpo Hautala Laitospalveluiden ylilääkäri Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Yleislääketieteen

Lisätiedot

Palliatiivinen hoito. LT, Syöpätautien erikoislääkäri (palliat.erityispätevyys) Outi Hirvonen 27.1.2012

Palliatiivinen hoito. LT, Syöpätautien erikoislääkäri (palliat.erityispätevyys) Outi Hirvonen 27.1.2012 Palliatiivinen hoito LT, Syöpätautien erikoislääkäri (palliat.erityispätevyys) Outi Hirvonen 27.1.2012 Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitaan syöpäpotilaille Suomessa todetaan uusia syöpiä n.

Lisätiedot

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka

Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka Milloin uskallan määrätä po0laalleni opioideja? Tarja Heiskanen LT, anestesiologian erikoislääkäri HYKS Kipuklinikka M.D.Sullivan and J.C.Ballantyne, Arch Intern Med 2012 2011 Solja Niemelä, Suomen Lääkärileh;

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon.

Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. POTILAAN JA OMAISEN OPAS Abstral Lääkevalmiste syövän läpilyöntikivun hoitoon. KIELEN ALLE ASETETTAVA FENTANYYLIRESORIBLETTI Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on antaa potilaille ja heidän omaisilleen

Lisätiedot

Syöpäkivun erikoishoidot

Syöpäkivun erikoishoidot Syöpäkivun erikoishoidot Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki Syöpään liittyvät kivut voivat olla akuutteja tai kroonisia. Syöpäkasvaimen lisäksi myös syöpähoidot voivat aiheuttaa kipuja. Syöpää sairastavalla

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito

Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Sodankylä Muistisairaan ihmisen vähälääkkeinen hoito Kotihoidon palveluohjaaja, muistihoitaja Tuula Kettunen 17.2.2014 2014 DEMENTIAINDEKSI Sodankylässä geriatri 2005 2013, muistineuvolatoiminta aloitettiin

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Erilaisia kuolemia Suomessa n. 50 000 kuolemaa vuodessa n. 47 000 tautikuolemaa n. 3500 tapaturma ja väkivaltakuolemaa Syöpä 11 000 Dementia 6 200 Sydän ja verenkiertoelimistö

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Sisäsivut TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito. Tiina Saarto, vs. KRJ Syöpätautien klinikka

Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito. Tiina Saarto, vs. KRJ Syöpätautien klinikka Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito Tiina Saarto, vs. KRJ Syöpätautien klinikka Oppimistavoitteet Syövän hoitolinjat minne palliatiivinen hoito ajoittuu Tunnistaa syövän oireet ja hoidon tarve Osata

Lisätiedot

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala

Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Vanhuksen monilääkityksen väylät ja karikot 15.3.2017 Paula Viikari LT, Geriatrian erikoislääkäri Turun kaupunginsairaala Lääkityksen tavoite (Koti ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) Hoitopäätösten

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA SYÖPÄPOTILAAN KIVUNHOIDON ONGELMATILANTEISTA JA NIIHIN LIITTYVÄSTÄ KONSULTAATIOSTA ANU KURKI OPINNÄYTETYÖ laadullisena tutkimuksena toteutettu opinnäytetyö aineisto hankittiin

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustan

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Toimittaneet Eija Kalso, Pirkko Paakkari ja Marja Forsell 2. uudistettu painos OPIOIDIT PITKÄAIKAISESSA KIVUSSA Käsikirjoittajat Eija Kalso Professori Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Mitä uutta fibromyalgiasta?

Mitä uutta fibromyalgiasta? Mitä uutta fibromyalgiasta? 20.3.2018 Ritva Markkula Fysiatrian erikoislääkäri, LT Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Fibromyalgia? 1940-luku 1990 American College of Rheumatology 2010 2016 Fibro-my-algia

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON KARIKOT JA UNETTOMUUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Mundipharma, Nutricia,

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia

KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia KOLMOISHERMOSÄRKY eli trigeminusneuralgia Kolmoishermo (nervus trigeminus) on kasvojen alueen kolmihaarainen tuntohermo. Kukin haara huolehtii tietyn kasvojen alueen tuntoaistista. Hermoja on kaksi, kummallakin

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön

Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön Hyvän palliatiivisen hoitotyön toteutus potilaan oikeutena Saattohoito ja käypähoito suositus käytäntöön 15.10.2014 Jaana Olsén Kipuhoitaja, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija Kognitiivisen lyhytpsykoterapian

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota huomioon seuraavat tärkeät turvallisuustiedot

Lisätiedot

Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa. Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti

Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa. Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti Pitkäaikaisen Kivun hoidosta ja Kuntoutuksesta Satakunnassa Hannu Heikkilä MD, PhD, fysiatri, psykoterapeutti Missä kipu tuntuu ja koetaan? Kivun säätelysysteemi Neuroplastisiteetti sekä perifeerisesti

Lisätiedot

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori XII Terveydenhuollon laatupäivä Vaikuttavia kohtaamisia ja tehokkaita toimintamalleja Lääkäin dilemma: tutkimusta ja yksilöllisiä valintoja vai liukuhihnaa ja byrokratiaa 25.03.2015 Eija Kalso, LKT, professori

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Versio 7, INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

Versio 7, INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Käsiteltäviä aiheita Oksikodoni Lapset Epiduraalinen anto Synnyttäjät Vanhukset Opioidin ongelmakäyttäjät

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Geriatrian ja Yleislääketieteen erikoislääkäri NSCPM 2011 Kipupumppu Milloin on aiheellista siirtyä pumppuhoitoon? Suun kautta lääkitys ei onnistu Pahoinvointi

Lisätiedot

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys

Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Tiedosta hyvinvointia 1 Käytösoireisten asiakkaiden/potilaiden lääkitys Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia 2 Sisältö Käytösoire missä

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun lääkkeet

Neuropaattisen kivun lääkkeet Neuropaattisen kivun lääkkeet Migreenilääkkeet Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista.

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot