Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa"

Transkriptio

1 Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Geriatrian ja Yleislääketieteen erikoislääkäri NSCPM 2011

2 Kipupumppu

3 Milloin on aiheellista siirtyä pumppuhoitoon? Suun kautta lääkitys ei onnistu Pahoinvointi tai oksentelu Nielemisvaikeudet Potilaan toivomus (paljon tabletteja) Suurentunut bolus tarve (ei pistoja) Kotona asuva potilas, injektio lääkityksen tarve Tarvitaan oireiden vuoksi lääkesekoitusta

4 Kanyylia ei tule laittaa Iho, rikki, tulehtunut, mustelmilla Paha turvotus Iho poimuihin Kasvaimen päälle Nivelen päälle Pääsääntönä: hyvä lymfakierto alueella ja ei aiheuta haittaa/häiriötä potilaalle

5 Kanyylin paikka ja vaihto Yleensä yläkeskivartalo Levoton potilas: lapaluun seutu Vaihto: Kun lähtee irti tai paikka ärtyy 72 tuntia ainakin ok

6 Paikallisreaktiot Sitä herkemmin mitä kauemmin sama paikka Seoksen vahvuus vaikuttaa Vaihda paikkaa heti jos paikallisreaktion merkit Jos toistuvasti, mieti seoksen vaihtoa

7 Opioidi lääkitys Ei näyttöä keskinäisestä paremmuudesta Oksikodoni< >morfiinipo(rileyj, UK 2012) Opiaatti valinta aina tapauskohtaisesti Mitä aiemmin mennyt Maksan toiminta Munuaisten toiminta Muut tarvittavat lääkkeet Toleranssi ei kliininen ongelma loppuvaiheessa How important is tolerance to strong opioids in terminal cancer patients. Menten J.J Belgia

8 Opioidin valinta ja muuntosuhteet

9 Huomioitavaa annosta laskiessa Ohjeet/kaavat aina suuntaa antavia Onko lääkitys todella toteutunut Transdermaalisen fentanyylin imeytyminen Onko potilas ottanut lääkkeet Yksilöiden välillä suuria vaihteluita Yleistila vaikuttaa Muuta vaikuttavaa lääkitystä Suurilla annoksilla: herkästi annoksen pienennys ja tarvittaessa titrataan ylöspäin

10 Morfiinihydrokloridi (Morphin) 20mg/ml Aloitus 10 30mg/vrk, aiempi annos huomioiden Nostot (50)% Tarvittaessa annos 1/6 1/10 vrk annoksesta Ongelmana ajoittain suuret ml määrät Halvempi kuin Oksikodoni Indikaatiot: Kipu Hengenahdistus Yskä Haitat: Pahoinvointi Oksentelu Väsyneisyys Hengityslama Myoklonus Hyperalgesia Agitaatio Varovaisesti: Munuaisten vajaatoiminta > toksisuus helpommin (annoslasku 30 50%)

11 Oksikodoni (Oanest ) 10mg/ml Aloitus 5 10mg/vrk, aiempi annos huomioiden Nostot (50)% Tarvittaessa annos 1/6 1/10 vrk annoksesta Ongelmana ajoittain suuret ml määrät Hyötyosuus parempi kuin Morphinilla Indikaatiot: Kipu Hengenahdistus Yskä Haitat: Pahoinvointi Oksentelu Väsyneisyys Hengityslama Myoklonus Hyperalgesia Agitaatio Kontraindikaatiot/varovaisesti: Maksanvajaatoiminta Munuaistenvajaatoiminta: annoslasku 30 50%

12 Alfentaniili (Rapifen ) 0,5mg/ml Aloitus 0,5 1mg/vrk, aiempi annos huomioiden Synteettinen opiaatti, puoliintumisaika 90min Jos saavutettu hyvä vaste fentanyylilla Indikaatiot: Kipu Munuaisten vajaatoiminta Sietämättömät haitta vaikutukset muilla opiaateilla Kontraindikaatiot: MAO estäjät Huomioitava: Maksan vajaatoiminnassa annoslasku Lihavilla ja iäkkäillä annoslasku Voi aiheuttaa hypotensiota

13 Ketamiini (Ketalar ) 10mg/ml ja 50mg/ml VAIN erityiskäyttöön ja lääkkeeseen perehtyneessä yksikössä/lääkärin alaisuudessa Annos: mg/vrk Yleisanestesiaan käytettävä, voidaan käyttää analgesiaan, jolloin ei merkittävää sedaatiota Indikaatiot: (Opioidien vaikutuksen tehostus) Syöpäkipu Analgesia ilman sedaatiota Neuropaattinen kipu Haitat: Allodynia Hyperalgesia Hypertonia Hallusinaatiot Tachykardia Painajaiset Sekavuus Vasta aiheet/varovaisesti: RR tauti (voi nostaa silmänpainetta) Korkea aivopaine

14 Opioidi muunnokset Laske käytettyjen lääkkeiden vuorokausiannos Kaikkia eri teitä menevät säännölliset opioidit Tarvittaessa annetut annokset Muunna kaikki samaksi opiaatiksi samalla antoreitillä HUOM ohjeet kaikki suuntaa antavia. Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa paljon eri variaatioita

15 PO > PO Oksikodoni:morfiini > annossuhde 2:3 (o 200mg/vrk po mo 300mg/vrk po) Hydromorfoni: morfiini > annosuhde 1:5 (hm 60mg/vrk po mo 300mg/vrk po) PO > SC/IV Morfiini po: sc/iv 3:1 (100mg po 30mg sc/iv) Oksikodoni po:sc/iv 2:1 (100mg po 50 mg sc/iv) Syringe Driver

16 TD > PO Fentaanyyli:morfiini > Pharmaca Fennican vaihtotaulukko ja vähennä noin 30 50% SC > SC Oksikodoni: morfiini 1:1 Alfentaniili: morfiini 15:1 Syringe Driver

17 Muita saattohoitolääkkeitä Useita eri lääkkeitä käytetään saattohoidossa, joskus eri vaikutusten vuoksi kuin muussa hoidossa

18 Metoklopramidi (Primperan ) 5mg/ml Annos: mg/vrk Ma 30mg/vrk munuaisten vajaatoiminnassa Vähennys maksan vajaatoiminnassa Indikaatiot: Pahoinvointi ja oksentelu Refluksi Varo: Ekstrapyramidaalioireet (erityisesti yhdessä haloperidolin kanssa) Ei SSRI lääkkeiden kanssa Kontraindikaatiot: Täydellinen suolitukos Kumoaa parkinsson lääkkeiden vaikutusta Yhteiskäyttö deametasonin kanssa tehostaa vaikutusta GI tapauksissa

19 Deametasoni (Oradeon ) 5mg/ml Annos: 2 16mg/vrk Pitkä puoliintumisaika > 1 annos aamuisin Indikaatiot: Pahoinvointi ja oksentelu Kohonnut kallonsisäinen paine Hengenahdistus(jos paine vaikutus) Kipu (hermopinteestä johtuva, luustokipu) Anoreksia/kakeksia (lisää ruokahalua) Sivuvaikutukset: unettomuus delirium rauhattomuus myopatia kohonneet verensokerit Loppuvaiheessa usein ei tarpeen

20 Haloperidoli (Serenase ) 5mg/ml Annos: 2,5 10mg/vrk pahoinvointiin; 10 30mg/vrk agitaatioon Pitkäpuoliintumisaika (voidaan antaa boluksena) Antipsykootti, vahva dopamiini D 2 reseptori antagonisti Indikaatiot: Pahoinvointi (erityisesti opioidien, GI tukoksen ja hyperkalsemian aiheuttama) Oksentelu Sekavuus ja agitaatio Delirium Hikka Psykoosi Haitat/varo: Ekstrapyramidaalioireet Kouristuskynnyksen lasku (varo epileptikoilla) Maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa annoslasku ( 50%)

21 Midatsolaami (Dormicum ) 1mg/ml ja 5mg/ml, Annos: 2,5 60mg/vrk Nopea bentso! Toleranssi syntyy nopeasti (vko) Indikaatiot: Kouristelu ja epilepsia Ahdistuneisuus/levottomuus Kuoleman pelko (terminaali agitaatio) Hikka Myokloonus Haitat: Hikka Kardiorespiratorinen depressio Varovaisesti: Maksan ja munuaisten toiminnanvajaukset Myastenia gravis

22 Hyoskiinibutyylibromidi (Buscopan ) 20mg/ml Annos: mg/vrk Indikaatiot: Hengitystie eritteet Koliikki (suolitukokseen liittyvä) Oksentelu ja pahoinvointi (vähentää suolen eritystä) Hikoilu Haitat: Kuiva suu Ummetus Virtsa retentio Kontraindikaatiot/varovaisesti: Paralyyttinen ileus Ahdaskulmaglaukooma Myastenia gravis Takykardia Prostatahyperplasia sekä virtsaumpi

23 Glycopyrroniumbromidi (Robinyl ) 0,2mg/ml Annos: 200µg 1,2mg/vrk Indikaatiot: Hengitystie eritteet Koliikki Oksentelu(suolitukokseen liittyvä) Runsas hikoilu Runsas syljen eritys Haitat: Kuiva suu Ummetus virtsaretentio Kontraindikaatiot/varovaisesti: Paralyyttinen ileus Ahdaskulmaglaukooma Munuaisten vajaatoiminta ( 50%) Sydämenvajaatoiminta

24 Octreotide (Sandostatin ) 50,100,200 ja 500 µg/ml Annos: µg/vrk Kallis Indikaatiot: Jatkuva ripuli Massiivi oksentelu (GI tukos) Suolisto veren vuoto Fistelit Askites Haitat/kontraindikaatiot: Kuiva suu Ilmavaivat Diabetes Maksan vajaatoiminta

25 Morphin Morphin+ Hyoskiinibutyylibromidi Midatsolam Deametason Metoklopramidi Haloperidoli 1 lääke 2 lääkettä Haitat todennäköisempiä Buscopan inhiboi Primperania 3 lääkettä Buscopan inhiboi Primperania Buscopan inhiboi Primperania

26 Oanest Oanest Hyoskiinibutyylibromidi Midatsolaami Deametason Metokkopramidi Haloperidoli 1 lääke 2 lääkettä 3 lääkettä

27 Rapifen Rapifen + Hyoskiinibutyylibromdi Midatsolaami Deaametasoni Metoklopramidi Haloperidoli 1 lääke 2 lääkettä 3 lääkettä Vaatii laimennuksen

28 Muut Hyoskiinibutyylibromidi Midatsolaami Metoklopramidi Deametason Haloperidoli Hyoskiinibutyylibromidi

29 Lääkeannostelijaohje ta/ Perusseoksen, muuntosuhteet ja esimerkkejä

30 Lääkeohje Hyvä lääkärin kirjallinen ohje ehkäisee virheitä Annosta sädettäessä tarpeellinen Ehdoton esim. öisissä konsultaatioissa

31 Ohjeen teko ja aukikirjoitus 1. Mieti tarvittavat lääkkeet ja vrk määrät Morfiini 80mg/vrk Midatsolam 2,5 mg/vrk Buscopan 60mg/vrk

32 2. Päätä moneksiko vrk:ksi pumpun laitat ja laske mg ja ml annokset, laske yhteen 3 vrk pumppu Morfiini 20mg/ml = 240mg = 12 ml Midatsolaami 1mg/ml = 7,5mg = 7,5ml Buscopan 20mg/ml = 180mg = 9ml yhteensä 28,5 ml /3vrk 3. Päätä paljonko laimennat (suositus kasetista 75% täynnä, täysi aina helpompi) täytetään 100ml kasetti täyteen NaCl lisätään edelliseen 71,5 ml

33 4. Laske pitoisuudet sekoitteessa Morfiini 2,4 mg/ml Midatsolaami 0,075mg/ml Buscopan 1,8mgml 5. Muista seuratessasi pumppua, ettei ma vrkannokset ylity bolustenkaan kanssa 6. Laske tuntinopeus (jaa ml määrä tunneille 3 vrk=72h) 100ml/72= 1,38ml/h pyöristä 1,4ml/h

34 7. Päätä bolusmäärä (usein esim.1 2h annos) Bolus 1,4ml 8. Päätä lukitusaika (yleensä15 30min) Lukitus 20min 9. Päätä ylimäär. annosten määrä/tunti lukitus (mahdollista rajata tuntiannosta jos lukitus lyhyt) 2 annosta/tunti

35 10. Kirjaa ohje hoitajia varten tarkasti 3 vrk kipupumppu Morfiini 20mg/ml 240mg = 12ml Midatsolam 1mg/ml 7,5mg =7,5ml Buscopan 20mg/ml 180mg =9ml NaCl 71,5ml YHTEENSÄ 100ml nopeus 1,4ml/h; bolus 1,4 ml; lukitus 20 min; 2 bolusta/h pitoisuudet: Morfiini 2,4mg/ml, Midatsolaami 0,075mg/ml, Buscopan 1,8mg/ml

36 11.Pumppu kannattaa vaihtaa kun jäljellä n. 2 3h annos 12. Kun mietit seuraavaa annosta, tee ESAS, jos pt kognitio rii ävä 13. Kipulääkkeen nostot arvioidaan tarvittujen ja yritettyjen bolusten perusteella ja pyöristetään ylöspäin tai % vrk annoksesta

37 Kiitos

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO

SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO SAATTOHOITOPOTILAAN OIREIDEN HOITO Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito Duodecim 2008 (päivitetty 2012) SUOLITUKOS runsas oksentelu/koliikkimaiset kivut ensisiainen hoito on kirurginen kirurgisen

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

Saattohoidon nykytilasta

Saattohoidon nykytilasta Saattohoidon nykytilasta JUHA HÄNNINEN 26.11.2014 JOENSUU 10 kysymystä saattohoidosta 1. Kuka kuolee 2. Missä kuolee 3. Kuinka kuolee 4. Mitä kuoleminen maksaa 5. Kenelle saattohoitoa 6. Millaista saattohoitoa

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet Geriatri Pirkko Jäntti 17.2.2014 Vanha mies, joka ei pärjää 84- vuotias eo merikapteeni, asuu palvelutalossa Vuodeosastolle: ei pärjää kotona, väsynyt, yö/päivärytmi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RISPERDAL 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen RISPERDAL 3 mg tabletti,

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011

PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEET: Anne Sundström 11.5.2011 PSYYKENLÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMEISTA Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet) Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen

Lisätiedot

Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi?

Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi? LUKU 12 Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi? Anne Kuitunen Marjut Varpula Johdanto Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito on haasteellista ja kallista. Sydänongelman

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA Katja Ahola & Eeva Alakokkare Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 9.11.2012 2 SISÄLLYS 1 AKUUTTI SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUS...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta

Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Ajankohtaista Lääkärin käsikirjasta Heikki Rytsälä Masennuslääkkeet yleislääkärin näkökulmasta Tavoitteet Masennuslääke on valittava oikein. Annoksen on oltava riittävän suuri, jotta depressioon saadaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 78 mg paliperidonipalmitaattia vastaten 50 mg:aa paliperidonia.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 78 mg paliperidonipalmitaattia vastaten 50 mg:aa paliperidonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XEPLION 50 mg injektioneste, depotsuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 78 mg paliperidonipalmitaattia vastaten 50 mg:aa paliperidonia.

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta

Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Saattohoito-ohjeistus ja Suosituksia elämän loppuvaiheen päätösmenettelystä ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen työryhmä Saattohoito-ohjeistus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm.

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 7,5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 10 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm

Lisätiedot

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen Syöpäpotilaan kivun hoito Opas potilaalle Eero Vuorinen S i s ä l l y s Lukijalle.... Mikä on syöpä?... Mitä on kipu?.... Kivun yleisyys syöpätaudeissa.... Kivun hoito... Syöpäkivun hoitomenetelmät....

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot