Syöpäkivun erikoishoidot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäkivun erikoishoidot"

Transkriptio

1 Syöpäkivun erikoishoidot Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki Syöpään liittyvät kivut voivat olla akuutteja tai kroonisia. Syöpäkasvaimen lisäksi myös syöpähoidot voivat aiheuttaa kipuja. Syöpää sairastavalla potilaalla saattaa olla myös syöpään liittymättömiä kipuja kuten migreeniä, selkävaivoja tai nivelten kulumisesta aiheutuvaa kipua. Pitkälle edennyttä syöpää sairastavista potilaista %:lla on kipuja. Eri tutkimusten perusteella noin 50 % syöpäpotilaista luokitteli kipunsa kohtalaisen vaikeaksi tai vaikeaksi ja jopa 30 % erittäin vaikeaksi tai sietämättömäksi. Suurin osa syöpäpotilaan kivuista on hoidettavissa yksinkertaisella kipuja oheislääkityksellä WHO:n kehittämän porrasteisen ohjeen mukaan. Noin %:lla syöpäpotilaista esiintyy kuitenkin sietämättömiä kipuja tai vaikeita sivuvaikutuksia edellä mainitun lääkehoidon aikana. Näiden potilaiden kipu on hoidettavissa yksilöllisesti moniammatillisella yhteistyöllä kivunhoidon erikoistekniikoita hyödyntäen. Syöpäpotilaista 3 6 % vaatii erikoisteknikoita kivun hallitsemiseksi. Parenteraalinen ja systeeminen annostelu Subkutaaninen annostelu Kipupumpulla tapahtuva opioidin annostelu ihon alle siipineulan avulla on korvannut lihakseen annettavat opioidit pitkäaikaisen syöpäkivun hoidossa. Osa potilaista sietää morfiinin ihonalaisen annostelun paremmin kuin suun kautta tapahtuvan annostelun. Sivuvaikutukset jäävät vähäisemmiksi ja kipu vähenee paremmin jatkuvalla ihonalaisella infuusiolla. Ilmiö selittyy sillä että lääkeaineen pitoisuus veressä pysyy jatkuvalla annostelulla tasaisena. Ihonalainen infuusio ei ole syöpäpotilaan ensisijainen kivunhoito menetelmä, vaan sitä tulisi käyttää silloin kun lääkkeen annostelu suun kautta on mahdotonta esim. pahoinvoinnin, suolen tukkeutumisen tai tajunnantason laskun vuoksi. Fentanyylilaastari on osittain syrjäyttänyt ihonalaisen infuusion varsinkin kun läpilyöntikivun hoitoon markkinoille on tullut fentanyyliä sisältävä varrellinen imeskelytabletti. Lääkeaineliuos annostellaan kannettavalla kipupumpulla rintakehän, vatsan tai käsivarren ihon alle. Ihonalaiseen lääkkeen annosteluun soveltuvat pienet laskimokanyylit tai siipineulat. Neula vaihdetaan tarvittaessa esim. ihon ärtyessä. Yleensä samaa neulaa voi käyttää kolmen viikon ajan. Opioidin imeytyminen ihon alta on yhtä hyvä kuin suoneen annosteltuna. Ihonalaisessa annostelussa käytetään yleensä morfiinia, jonka annos on tavanomainen parenteraalinen vuorokausiannos eli noin % oraalisesta vuorokausiannoksesta. Tavallinen morfiinin aloitusannos on mg/vrk 6 10 mg:n aloitusboluksen jälkeen. Lääkeaineliuoksen vahvuus tulisi sovittaa potilaan tarpeita vastaavaksi siten että kerralla annostellun boluksen tilavuus ei ylitä kahta millilitraa. Infuusion virtausnopeus tulisi olla korkeintaan 10 ml/h. Kipulääkkeen lisäksi ihon alle voidaan annostella myös oheislääkkeitä hoidettaessa pahoinvointia, oksentelua, levottomuutta, limaeritystä, vatsakoliikkeja ja suolitukosta. Morfiinin ohessa ihon alle voidaan 330 FINNANEST 2004, 37 (4)

2 annostella oksikodonia, glykopyrrolaattia, syklitsiiniä, loratsepaamia, midatsolaamia ja levopromatsiinia. Lääkeannoksen suuruus on sama kuin parenteraalisessa annostelussa. Ketamiini on NMDA (N-methyl-d-aspartaatti) reseptorin antagonisti, jonka on todettu lievittävän neuropaattista kipua. NMDA-reseptorin aktivoituminen on välttämätön tapahtumaketjussa, joka johtaa toleranssin kehittymiseen ja hyperalgesiaan. Ketamiinin annostelu 1 mg/kg/24h ihon alle on hyvin siedetty ja näyttäisi estävän toleranssin kehittymistä opioidille. Jo kehittynyttä opioiditoleranssia on hoidettu 3 5 päivän ketamiinikuureilla 1 mg/kg/24h tai jopa 500 mg:n päivittäisellä annoksella. Ainakin yksittäiset hoitokokemukset vaikuttavat lupaavilta. Annoksen nostoa rajoittavat sivuvaikutukset kuten sedaatio ja hallusinaatiot. Toistaiseksi tutkimuksia ei ole tehty ketamiinin parannetulla molekyylillä S-ketamiinilla, joka on sivuvaikutusprofiililtaan edeltäjäänsä edullisempi. Ihonalaisen opioidi-infuusion haitat ovat samat kuin muussakin opioidihoidossa (uneliaisuus, pahoinvointi, ummetus ym.). Liian pieni annos johtaa huonoon kivun hallintaan ja liian suuri kerta-annos taas tajunnantason laskuun ja hengityksen lamaantumiseen. Paikallisesti iholle voi ilmaantua punoitusta ja urtikariaa. Ihon infektoituminen on harvinaista. Potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos on 300 mg/vrk muutetaan sc/ iv annosteluun Deltecin Legacy kipupumpulla annosteltuna lisäboluksin: Kun morfiinin annos suun kautta on 300 mg/vrk morfiinin ekvivalentti annos sc/iv on 100 mg/ vrk. Liuos kipupumppuun: morfiinin konsentraatio 20 mg/ml taustainfuusio: 4 mg/h lisäannos: 4 mg 20 minuutin välein, korkeintaan 3/h annoksen nosto % kerrallaan Laskimonsisäinen annostelu Kroonisessa syöpäkivussa laskimoon annosteltava vaihtoehto on potilaalle edullinen silloin kun potilaan perifeerinen verenkierto on huono tai jos hän saa herkästi iho-ongelmia subkutaanisen kanyylin kohdalle. Siirryttäessä suun kautta annostellusta morfiinista laskimonsisäiseen annosteluun annossuhde on kuten ihonalaisessa annostuksessakin eli % opioidin peroraalisesta vuorokausiannoksesta. Laajalle metastasoituneessa syöpäkivussa parenteraalinen annostelu on tehokkain keino saavuttaa riittävän laaja analgesia. Akuutissa syöpäkivussa kivun hallinta on saavutettu nopeammin laskimoon annosteltaessa fentanyylillä kuin morfiinilla. Fentanyyli on 700 kertaa rasvaliukoisempi ja kertaa tehokkaampi kuin morfiini. Välitöntä kivunlievitystä tarvittaessa fentanyyli on käyttökelpoinen kun potilas hakeutuu ensiapupoliklinikalle esim. sietämättömän läpilyöntikivun, akuuttien neuropaattisten, patologisten murtumien, infektion tai verenvuodon vuoksi. Spinaaliset kivunhoitomenetelmät Spinaalinen kivunhoito edellyttää anestesiologista ja farmakologista kokemusta sekä jatkuvaa säännöllistä potilaskontaktia. Hyvä tiimityö perushoidon kanssa sekä mahdollisuus komplikaatioiden hallintaan on välttämätön potilaan turvallisen ja tehokkaan kivunhoidon onnistumiselle. Spinaalisesti annosteltavat lääkkeet annetaan joko epiduraalitilaan tai intratekaalitilaan/subaraknoidaalitilaan kipupumpun avulla. Intratekaalitila (kovakalvonalainen, aivoselkäydinnesteen alueella sijaitseva) alkaa siitä mihin selkäydin loppuu eli lumbaalisen L1-nikaman alueelta jatkuen duuran muodostama pussina häntäluuhun saakka. Subaraknoidaalitila on aivoselkäydinnesteen täyttämä tila, joka ympäröi selkäydintä ja aivoja. Pelkkää opioidia annosteltaessa voidaan intratekaalinen katetri asentaa lumbaalisesti, koska morfiini leviää aivoselkäydinnesteessä laajalle alueelle. Sekä intratekaalista että epiduraalista reittiä käytettäessä tulee katetrin kärki asettaa kasvainta vastaavan segmentin kohdalle tai maksimaalisen kivun segmentille. Annostelureitistä riippumatta katetri tunneloidaan aina ja kiinnitetään huolellisesti. Indikaatiot 1. Kun systeeminen kipulääkitys on riittämätön 2. Kun systeeminen kipulääkitys aiheuttaa vaikeita sivuvaikutuksia 3. Systeemisen lääkityksen annos kasvaa liian suureksi 4. Neuropaattinen kipu (neuraaliseen kudokseen infiltroiva syöpä) 5. Viskeraalinen kipu 6. Liikkuessa provosoituva kipu Kontraindikaatiot Relatiivisina vasta-aiheina spinaaliselle kivunhoidolle voidaan pitää merkittävää vuototaipumusta, sepsistä, vaikeaa psyykkistä sairautta ja kohonnutta kallonsisäistä painetta. Hoidosta saatava hyöty ja mahdollinen haitta on arvioitava potilaskohtaisesti. Julkaistuissa potilastapauksissa on saavutettu FINNANEST 2004, 37 (4) 331

3 erinomainen kivunlievitys ja merkittävä elämänlaadun paraneminen syöpäpotilailla, jotka olivat selvästi kontraindisoituja spinaalisiin kivunhoitomenetelmiin yleisten hoitosuositusten perusteella. Spinaalisessa annostelussa käytetyt lääkkeet 1. OPIOIDIT Opioidireseptorien löytyminen aivoista ja selkäytimestä mahdollisti spinaalisesti käytettävien lääkkeiden annostelun kivun hoidossa. Galvillo ja Duggan kumppaneineen tekivät ensimmäiset havainnot selkäytimen takasarven opioidireseptorista vuosina 1974 ja Samana vuonna 1976 Yaksh ja Rudy demonstroivat intratekaalisen morfiinin aiheuttavan analgesiaa rotilla. Wang kumppaneineen julkaisi vuonna 1979 ensimmäisen tutkimuksen intratekaalisesta kivun hoidosta syöpäpotilailla. Tämän jälkeen spinaalisten kivunhoitomenetelmien käyttö on kehittynyt nopeasti osaksi kliinistä potilastyötä. Selkäydinkanavaan annostellun opioidin etuja systeemiseen opioidihoitoon verrattuna on tehokas segmentaalinen analgesia ja vähäisemmät sivuvaikutukset pienemmällä opioidi annoksella. Kyseessä on täsmähoito, jossa lääke viedään suoraan vaikutuspaikkaansa. Selkäydinkanavaan annostellut opioidit vaikuttavat substantia gelatinosassa selkäytimen takasarven alueella. Opioidin sitoutuminen postsynaptiseen reseptoriin aiheuttaa hyperpolarisaation ja johtaa hermosolun ärsytyskynnyksen nousuun. Solutasolla G-proteiini välitteinen opioidireseptorin aktivoituminen johtaa kaliumin lisääntyneeseen sisäänvirtaukseen ja vähentää kalsiumin sisäänvirtausta. Aktiopotentiaalin kesto lyhenee ja hermosolun välittäjäaineiden (takykiini, glutamaatti ym.) vapautuminen vähenee. Opioidit vähentävät välittäjäaineiden vapautumista myös primaarien afferenttien nosiseptiivisten C- säikeiden ja nousevien nosiseptiivisten säikeiden välillä sulkemalla kalsiumkanavia lateraalisella spinotalaamisella radalla. Näin saavutetulla analgesialla ei ole vaikutusta kosketustuntoon, motorisiin toimintoihin tai sympaattisiin reflekseihin. Toistettujen morfiiniannosten jälkeen pitoisuudet ylemmissä keskushermoston osissa kuten aivorungossa, somatosensorisella alueella ja amygdalassa ovat merkittäviä. Tämä aiheuttaa supraspinaalista opioidianalgesiaa aktivoimalla laskevia inhibitorisia ratoja (esim. noradrenenerginen) ja tehostaen näin analgesiaa. Säilöntäaineeton morfiini on ainoa opioidi, joka on Yhdysvalloissa virallisesti hyväksytty intraspinaaliseen käyttöön. Siitä huolimatta sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa on morfiinin lisäksi käytetty myös hydromorfiinia, fentanyyliä, sufentanyyliä, meperidineä ja metadonia intraspinaalisesti. Eri opioidien tehoa vertailevia tutkimuksia on spinaalisen annostelun osalta niukasti. Yleisesti on hyväksytty periaate, jonka mukaan mitä rasvaliukoisempi opioidi sitä nopeammin se imeytyy systeemikiertoon ja sitä suurempi spinaalinen annos sitä tarvitaan verrattaessa vastaavan analgesian antavaan parenteraaliseen annokseen. Morfiini on eniten käytetty ja se on ensisijainen opioidi syöpäpotilaan spinaalisessa kivunhoidossa. Vesiliukoisena morfiini leviää aivo-selkäydinnesteessä aiheuttaen laajan ja tehokkaan analgesian. Toisaalta juuri morfiinin kulkeutuminen selkäydinnesteessä voi aiheuttaa varsin myöhään (ad 24h) hengityksen lamaantumista heikentämällä hengityskeskuksen vastetta veren hiilidioksidipitoisuuden nousulle. Ilmiö on erittäin harvinainen syöpäpotilailla, joilla on jo ennen spinaaliseen annosteluun siirtymistä opioiditoleranssia. Morfiiini imeytyy spinaalisesti annosteltuna huonosti verenkiertoon aiheuttaen vähemmän sivuvaikutuksia kuin systeemisessä annostelussa. Morfiinin tehoa on verrattu myös oksikodoniin mm. Backlund et al havaitsivat että laajan vatsakirugisen leikkauksen jälkeen spinaalitilaan annostellun morfiinin ja oksikodonin vaihtosuhde on 1:8,4 9,8 eli spinaalinen oksikodoni ei ole tehokasta. Morfiini annossuhteet siirryttäessä annostelureitistä toiseen: suun kautta annos 300 mg; parenteraalinen/subkutaaninen annos 100 mg ( 150 mg); epiduraalinen annos 10 mg, intratekaalinen annos 1 mg. Toissijaisena opioidina spinaalisessa annostelussa voidaan käyttää sufentaniiliä tai fentanyyliä. Huom! Jos potilaaalla on preoperatiivisesti pitkävaikutteinen opioidi käytössä niin postoperatiivisen epiduraalihoidon opioidi annos tulee suhteuttaa tähän. Sufentaniilin annossuhteet siirryttäessä annostelumuodosta toiseen: epiduraalinen annos 0,01 mg; intratekaalinen annos 0,0025 mg. Fentanyylin annossuhteet annostelureittiä muutettaessa: epiduraalinen annos 0,05 0,1 mg; intratekaalinen annos 0,01 0,015 mg. 2. PUUDUTTEET Epiduraalisen puuduteaineen konsentraatiota ja tilavuutta muuttamalla saadaan aikaan joko pelkästään sympaattisten hermojen tai myös sensoristen ja motoristen hermojen salpaus halutun segmentin alueelle. Pitkäaikaisessa kivunhoidossa epiduraalinen puudute voi aiheuttaa sympaattisen salpauksen vuoksi ortostaattista hypotoniaa. Muita harvinaisia sivuvaikutuksia ovat puudu- 332 FINNANEST 2004, 37 (4)

4 teaineen aiheuttama intoksikaatio ja takyfylaksia, joka kehittyy jo muutamassa päivässä. Bupivakaiini sopii pitkävaikutteisena ja bakteriostaattisena parhaiten spinaaliseen kivunhoitoon syöpäpotilailla. Se on opioidia tehokkaampi hoidettaessa neuropaattista kipua ja se näyttäisi myös tehostavan opioidin aiheuttamaa analgesiaa. Yhteiskäytössä opioidin kanssa ei ole havaittu neurotoksisia komplikaatioita. Infuusioissa suositaan pieniä tilavuuksia ja konsentroituja liuoksia. Ropivakaiini näyttäisi olevan vähemmän rasvaliukoinen aiheuttaen vähemmän motorista salpausta ja selektiivisemmän sensorisen salpauksen bupivakaiiniin verrattuna. Sillä näyttäisi myös olevan 25 % vähemmän toksisia sivuvaikutuksia kuin bupivakaiinilla. Dahm et al tutkivat v julkaistun artikkelin mukaan intratekaalisen ropivakaiinin ja bupivakaiinin eroja vaikeassa kivussa. Ropivakaiinia saaneilla potilailla päivittäiset puuduteannokset olivat 23 % bupivakaiiniryhmää suuremmat. Lisäksi ropivakaiinilla hoidettujen potilaiden päivittäiset kustannukset olivat kolme kertaa bupivakaiiniryhmää korkeammat. Muita eroja ei ryhmien välillä havaittu. Levobupivakaiinin käytöstä spinaalisessa annostelussa syöpäpotilailla ei ole julkaistua tutkimustietoa. Bupivakaiinin 0,25 % tai ropivakaiinin 0,2 % annostelu epiduraalisesti aloitetaan annoksella 5 10 ml ja jatketaan annoksella 3 5 ml/h. Sopiva infuusionopeus tarkistetaan 3 tunnin ja myöhemmin 12 tunnin kuluttua. Motorisen heikkouden kehittyessä pienennetään liuoksen konsentraatiota. Puutuneen alueen laajentuessa haluttua suuremmalle alueelle lasketaan infuusionopeutta. Bupivakaiinin 0,25 % tai ropivakaiinin 0,2 % annostelu intratekaalisesti aloitetaan lumbaalisesti 10 ml/vrk, torakaalisesti 5 ml/vrk ja jatketaan ad mg/vrk mutta ei yli 2 ml/h. 3. KLODINIINI Klonidiini on alfa-2-adrenenerginen agonisti, jonka epiduraalinen käyttö vaikean syöpäkivun hoidossa hyväksyttiin Klonidiini sitoutuu selkäytimen takasarven pinnallisiin alfa-2- adrenenergisiin reseptoreihin ja vähentää C-säikeistä vapautuvien välittäjäaineiden määrää. Lisäksi näyttää siltä että näiden reseptorien aktivoituminen johtaa kolinenergisten interneuronien aktivaatioon selkäytimessä ja parantaa näin analgesiaa. Klonidiinia käytetään yleensä opioidin ja puudutteen kanssa vaikeassa neuropaattisessa kivussa. Se pidentää sekä opioidin että puudutteen vaikutusaikaa. Lisäksi sen on todettu vähentävän toleranssin kehittymistä opioidille. Yleisimmät haittavaikutukset ovat hypotensio, bradykardia, suun kuivuminen ja sedaatio. Hypotensio ja bradykardia ovat seurausta lääkkeen vaikutuksesta selkäytimen preganglionaarisiin säikeisiin rintarangan alueella. Tälle alueella annetut lääkeaine bolukset voivat aiheuttaa varsin voimakkaan verenpaineen laskun. Klonidiinin (150 µg/ml) annostelu epiduraalisesti µg/vrk (ad 600 µg/vrk). Klonidiinin annostelu intratekaalisesti µg/vrk. 4. KETAMIINI NMDA reseptoreita on selkäytimen takasarven substantia gelatinosassa ja takajuuren gangliassa. NMDA-reseptorin aktivaatio aiheuttaa kalsiumin sisäänvirtauksen ja aktivoi useita toisiolähettejä. Ketamiini on NMDA-antagonisti, joka intraspinaalisesti annosteltuna estää sentraalista herkistymistä. Sitä on käytetty vaikeaan neuropaattiseen kipuun yhdessä opioidien ja puudutteiden kanssa. Ketamiinin pitkäaikaisen käytön tai intratekaalisen annostelun turvallisuudesta ei ole tutkimustietoa. Sivuvaikutuksista yleisimmät kuten motorinen heikkous, hypotensio ja sedaatio ovat annosriippuvaisia. Ketamiinin epiduraalinen annostelu mg/vrk (ad 100 mg/vrk). 5. MUUT OHEISLÄÄKKEET Spinaalisessa kivunhoidossa on kokeiltu myös muita lääkkeitä analgesiaa tehostamaan tai toleranssin kehittymistä estämään. Somatostatiini, adenosiini, nitroglyseriini ja neostigmiini ovat tutkimuksen kohteena. Baklofeeni intratekaalisesti annosteltuna µg/vrk helpottaa spastisiteetista johtuvia kipuja. Spinaalisen annostelun komplikaatiot Spinaaliseen kivunhoitoon liittyvät komplikaatiot voivat johtua paitsi käytetystä lääkeaineesta myös itse toimenpiteestä tai hoitoon käytettävistä apuvälineistä. Opioidin sitoutuminen reseptoriin aiheuttaa analgesian lisäksi myös sivuvaikutuksia. Sivuvaikutus näyttäisi määräytyvän sen mukaan minkä tyyppiseen opioidireseptoriin lääkeaine sitoutuu. Spinaalisessa annostelussa opioidista johtuvat sivuvaikutukset ovat pääosin samankaltaiset kuin systeemisessä annostelussa: ummetus, virtsaretentio, pahoinvointi, oksentelu, impotenssi, sedaatio, painajaisunet, hikoilu, kutina, turvotus, lipidon huononeminen, kuiva suu, toleranssin kehittyminen ja vieroitusoireet. Opioidiannoksen noustessa suureksi (50 80 mg/vrk) voi esiintyä myös hyperalgesiaa tai myoklonusta. Opioidien aiheuttamia sivuvaikutuksia voidaan vähentää paitsi annostelureittiä myös opioidia vaihtamalla (opioidirotaatio). FINNANEST 2004, 37 (4) 333

5 Puudutteiden aiheuttamat sivuvaikutukset ovat: motorinen salpaus, hypotensio ja neurologinen puutosoire. Toimenpiteestä johtuvia komplikaatioita ovat: haavainfektiot, vuoto, hematooma, epiduraaliabskessi ja meningiitti. Katetrin aiheuttamia ongelmia ovat: katetrin tukkeutuminen, paikaltaan luiskahtaminen, vuoto/rikkoutuminen ja katetrin aiheuttaman granulooman muodostuminen. Kipupumppuun liittyvät ongelmat ovat: pumpun toimintahäiriöt, säiliön täyttämiseen liittyvät virheet, ohjelmointiin liittyvät virheet. Ruotsalaisten Samuelsson et al tekemän tutkimuksen mukaan 146 potilaan epiduraalista kivunhoitoa saavista potilaista katetrista johtuvien ongelmien vuoksi hoidon joutui lopettamaan viisi potilasta. Lääkityksestä johtuvien ongelmien vuoksi hoito keskeytyi viidellä potilaalla. Esimerkkinä potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos on 300 mg/vrk muutetaan epiduraaliseen annosteluun ja annostellaan Deltecin Legacy-kipupumpulla taustainfuusiolla ja lisäannoksilla: Morfiinin annos suun kautta: 300 mg/vrk. Morfiinin ekvivalenttiannos epiduraalisesti: 10mg/vrk. Liuos kipupumppuun: Morfiini 20 mg/ml (lagenula) 5 ml Catapresan 150 µg/ml 10 ml Bicain 5 mg/ml 85 ml yht. 100 ml Morfiinin konsentraatio liuoksessa 1 mg/ml Taustainfuusio 0,4 mg/h Lisäannokset 0,4 mg 20 minuutin välein korkeintaan 3/h Annoksen nosto % kerrallaan Esimerkkinä intratekaalisen annostelun aloittamisesta potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos 300 mg/vrk muutetaan intratekaaliseen annosteluun Deltec Legacy-kipupumpulla taustainfuusiolla ja lisäannoksilla Morfiinin annos suun kautta 300 mg/vrk jolloin morfiinin ekvivalenttiannos on intratekaalisesti 1 mg/vrk. Liuos kipupumppuun: Morfiini 2mg/ml (säilöntäaineeton lasiampulli 2 ml) 5 ml Bicain 5 mg/ml 45 ml yht. 50 ml Morfiinin konsentraatio liuoksessa 0,2 mg/ml Taustainfuusio 0,2 ml/h (Huom. ml kipupumpun kapasiteetista johtuen) Lisäannos 0,2 ml (Huom. ml kipupumpun kapasiteetista johtuen) 20 minuutin välein korkeintaan 3/h Annoksen nosto % kerrallaan Epiduraalinen vai intratekaalinen/ subaraknoidaalinen katetri Epiduraalisen kivunhoidon menetelmää suositellaan valittavaksi silloin kun hoidon arvioidaan kestävän viikkoja. Kuukausien tai vuosia kestävään kivunhoitoon suositellaan intratekaalista katetria. Implantoitavan pumpun asentamista harkitaan silloin kun odotettavissa oleva elinikä on yli puoli vuotta. Intratekaalisessa / subaraknoidaalisessa annostelussa päästään tehokkaampaan analgesiaan pienemmällä annoksella ja volyymillä. Tekniikasta johtuvia ongelmia on alkuvaiheessa enemmän kuin epiduraalisessa annostelussa (25 % vs 8 %), mutta pitkällä aikavälillä vähemmän (5 % vs 55 %). Lisäksi katetrin tukkeutumista ja fibrotisoitumista esiintyy epiduraalista annostelua vähemmän. Epiduraalinen annostelu näyttäisi tehoavan paremmin epiduraalisiin metastaaseihin vaikkakin intratekaalista/ subaraknoidaalista annostelua on myös näissä tilanteissa hyödynnetty. Infektion esiintyminen on molemmissa annostelureiteissä yhtä harvinainen komplikaatio silloinkin kun lääkkeen annostelusta huolehtii joku muu kuin terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. Toleranssi Toleranssin kehittyminen eli opioidin analgeettisen tehon huononeminen on spinaalisessa annostelussa harvinainen ilmiö. Se on seurausta sekä NMDA-reseptoreiden että intrasellulaarisen proteiinikinaasi C:n aktivaatiosta ja typpioksidin tuotannosta. Toleranssin kehittymistä voidaan hidastaa suosimalla jatkuvaa infuusiota ja yhdistämällä hoitoon eri järjestelmien kautta vaikuttavia lääkkeitä kuten klonidiinia ja ketamiinia. Lauretti et al tutkivat 5mg:n nitrolaastarin vaikutusta peroraalisen morfiinin adjuvanttina. 18 potilaan tutkimusaineistossa todettiin laastarihoitoa saavien potilaiden päivittäinen morfiiniannos pienemmäksi kuin kontrolliryhmässä. Muut puudutukset Periaatteessa mitä tahansa perifeerisen/ sentraalisen hermon tai hermorungon puudutusta voi hyödyntää syöpäpotilaan kivunhoidossa. Puuduteaineen kertaannoksella saavutetaan kuitenkin lyhytkestoinen kivunlievitys, joka voi olla aiheellinen esim. differentiaalidiagnostiikassa tai toimenpiteen ajaksi. Pitkäaikainen kivunlievitys saavutetaan erilaisia katetroin- 334 FINNANEST 2004, 37 (4)

6 titekniikoita hyödyntämällä ja on indisoitu silloin kun hoitoaika on rajattu esim. solusalpaajahoidon tai sädehoidon tehoa odotellessa. Pleksuspuudutusta voidaan käyttää paitsi yläraajan myös niskan ja olkapään kiputiloissa. Intrapleuraalinen katetri auttaa keuhko- ja kylkiluuetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa sekä haimakarsinooman kipujen lievityksessä. Neurolyyttiset puudutukset Hermokudosta tuhoavien menetelmien käyttö on vähentynyt sekä oraalisen että spinaalisen lääkehoidon tehostumisen myötä. Neurolyyttistä puudutusta tarvitaan edelleen vaikeassa, rajalliselle alueella paikantuvassa neuropaattisessa tai viskeraalisessa kivussa kun potilaan odotettavissa oleva elinaika on 6 18 kk. Hermo tuhotaan hermokudoksen kuumentamisella, jäädyttämisellä tai ruiskuttamalla sen ympärille fenolia, hypertonista keittosuolaa tai alkoholia. Syöpäkivun hoidossa eniten käytetty sympaattinen neurolyyttinen blokadi on ganglion coeliacumin alkoholi-injektio, joko röntgenkontrollissa tai laparotomian aikana sisäkautta. Hoito onnistuu %:lla potilaista ja ylävatsan alueen kivunlievitys kestää 2 6 kk. Neurokirurgiset toimenpiteet Syöpäkivun hoidossa käytettäviä neurokirurgiset hoidot voidaan jakaa neuroablatiivisiin, stimuloiviin ja lääkkeen annostelemiseen. Eniten käytetty neuroablatiivinen menetelmä on anterolateraalinen kordotomia, jossa selkäytimen spinotalaaminen (kipurata) katkaistaan joko radiofrekvenssillä tai kirurgisesti. Menetelmää hyödynnetään potilailla, jolla on sietämätön muulle hoidolle reagoimaton toispuolinen nosiseptiivinen kipu. Välitön kivunlievitys saavutetaan noin 90 %:lla potilaista. Puolen vuoden kuluessa kivut palaavat noin 50 %:lle potilaista. Takajuostestimulaattorilla saadaan apua sietämättömään neuropaattiseen kipuun esim. kaulatai lantiohermopunoksen vaurion jälkeen. Kasvojen ja kaulan vaikeissa kiputiloissa kivunlievitystä tarjoaa opioidien annostelu aivokammioon. Paikallipuudutuksessa laitettavan annosteluportin kautta annetaan morfiinia 0,1 0,5 mg/vrk. r Voitto Järvimäki apulaisopettaja anestesiologian ja tehohoidon klinikka OY Lähdeluettelo: Jacox A, ym. Management of cancer pain. Clinical Practice Guideline No 9. AHCPR Publications 1994 Kahle W, ym. Nervous System and Sensory Organs. Color Atlas/ Text of Human Anatomy, Vol 3. New York 1986 Kalso E, ym. Kipu. Duodecim Jyväskylä 2002 Vainio A, ym. Palliatiivinen hoito. Duodecim Helsinki 1998 Kalso E ym. Epidural and subcutaneous morphine in the management of cancer pain: a double-blind cross-over study. Pain 1996; 67: Hekkala N, Intratekaalisen kivunhoidon periaatteet. Sairaalalääkäriesitelmä OY Tonnessen T, The use of invasive methods in the treatment of cancer pain. Luentomateriaali Reykjavikin Scandinavian Association for the Study of Pain 1999 Dahm p ym. Comparison of 0,5 % Intrathecal Bupivacaine With 0,5 % Intrathecal Ropivacaine In the Treatment of Refractory Cancer and Noncancer Pain conditions; Double-Blind, Ramdomized Study. Regional Anaesthesia and Pain Medicine 2000; Vol 25, No5: Sanuelsson H ym. Outcomes of Epidural Morphine Treatment in Cancer Pain: Nine Years of Clinical Experience. Journal of Pain and Symptom Management, 1995;Vol 10, No 2: Vuorinen E, Syöpäpotilaan kivun hoito. Suomen syöpäpotilaat ry, opas potilaalle 2003 Kedlaya D ym. Epidural and intrathecal analgesia for cancer pain. Best Practice& Research, Clinical. Aneaestehsiology 2002; Vol 16, No4: Mercadante S ym. Burst Ketamine to Reverse Opioid Tolerance in Cancer Pain. Journal of Pain and Symptom Management 2003;Vol 25, No 4: Enting R ym. A Prospective Study Evaluating the Response of Patients with Unrelieved Cancer Pain to Pareteral Opioids. Cancer2002; Vol 94 No 11: Guilherme L ym. Intravenous fentanyl for cancer pain: a fast titration protocol for the emergency room. Journal of Pain and Symptom management. 2003; Vol 26, No 3: Bell R ym. Ketamine as adjuvant to opioids for cancer pain. A qualitative systemic review. Journal of Pain and Symptom management 2003;Vol 26, No 3: Lauretti G ym. Double-Blind Evaluation of Transdermal Nitroglycerine as Adjuvant to Oral Morphine for Cancer Pain Management. Journal of Clinical Anesthesia 2002; 14: Heiskanen T. Improving opioid analgesia: studies on morphine and oxycodone. Väitöskirjatyö, Helsingin yliopisto 2001 Syöpäpotilaan kivun hoito. Lääkintöhallituksen opassarja nro 5. Helsinki 1989 Vuorinen E ym. Syöpäkivun hoito-opas. Suomen kivuntutkimusyhdistys ry Vuorinen E. Kivun hoito. Quadriceps Oy 2002 Backlund M, Comparison of epidural morphine and oxycodone for pain at abdominal surgery. Journal of Clinical Anaesthesia 1997; 9: Nina Keinänen sairaalalääkäri anestesiologian ja tehohoidon klinikka, OYS FINNANEST 2004, 37 (4) 335

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Toimittaneet Eija Kalso, Pirkko Paakkari ja Marja Forsell 2. uudistettu painos OPIOIDIT PITKÄAIKAISESSA KIVUSSA Käsikirjoittajat Eija Kalso Professori Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON

SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON SUUSSA LIUKENEVAN IBUPROFEENITABLETIN SOVELTUVUUS LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUNHOITOON Hanna-Maria Lidsle Pro Gradu -tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Kuopion Yliopisto Farmakologian laitos Tammikuu

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Lasten postoperatiivisen kivun hoito

Lasten postoperatiivisen kivun hoito Näin hoidan Arja Hiller, Olli Meretoja, Reijo Korpela, Satu Piiparinen ja Tomi Taivainen Lasten kipua, kipukokemuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, kivun arviointia ja kipulääkkeiden farmakologiaa

Lisätiedot

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen Syöpäpotilaan kivun hoito Opas potilaalle Eero Vuorinen S i s ä l l y s Lukijalle.... Mikä on syöpä?... Mitä on kipu?.... Kivun yleisyys syöpätaudeissa.... Kivun hoito... Syöpäkivun hoitomenetelmät....

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita KIPU viesti No 2 Lokakuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

Lisätiedot

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Saarinen, Katja 2012 Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Saattohoidon nykytilasta

Saattohoidon nykytilasta Saattohoidon nykytilasta JUHA HÄNNINEN 26.11.2014 JOENSUU 10 kysymystä saattohoidosta 1. Kuka kuolee 2. Missä kuolee 3. Kuinka kuolee 4. Mitä kuoleminen maksaa 5. Kenelle saattohoitoa 6. Millaista saattohoitoa

Lisätiedot

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA

AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN KIVUN ARVIOINTI JA HOITO SISÄTAUTIEN TEHO-OSASTOLLA Katja Ahola & Eeva Alakokkare Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu 9.11.2012 2 SISÄLLYS 1 AKUUTTI SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUS...

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO Opas hoitohenkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Jaana Kuvaja Satu Solin-Laakkonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alfentaniilihydrokloridi vastaten alfentaniilia 0,5 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Regionaalinen anestesia

Regionaalinen anestesia Mikko Pitkänen dosentti, anestesiaylilääkäri Orton, Helsinki mikko.pitkanen[a]orton.fi Johannes Förster LT, erikoislääkäri Orton, Helsinki Regionaalinen anestesia tutkimustuloksia kliiniseen käyttöön Regionaalisen

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MASENNUSLÄÄKEHOIDON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Manninen Mervi ja Nummi Martta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Psykiatria 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus 376 D18 Opioidireseptorit opioidiriippuvuus Mustonen, Oona & Niemiaho, Emilia Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2012 Tarkastaja: Jarkko

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot

viesti Maaliskuu 2009 Kipu ja elämänlaatu Syöpäkivun vuosi

viesti Maaliskuu 2009 Kipu ja elämänlaatu Syöpäkivun vuosi KIPUNo 1 viesti Maaliskuu 2009 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kipu ja elämänlaatu Syöpäkivun vuosi KIPUviesti 1 2009 1 KIPU viesti KIPU No 1 Maaliskuu 2009

Lisätiedot

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland 3 2006 TABU 3.2006 14. vuosikerta 14 årgången 14th

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Tavoiteohjattu infuusio Target Controlled Infusion (TCI)

Tavoiteohjattu infuusio Target Controlled Infusion (TCI) Tavoiteohjattu infuusio Target Controlled Infusion (TCI) Juha Grönlund, Heikki Antila ja Klaus Olkkola Laskimoanesteettien annostelu tavoiteohjatulla infuusiolla on tullut mahdolliseksi myös kliinisessä

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot