Syöpäkivun erikoishoidot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäkivun erikoishoidot"

Transkriptio

1 Syöpäkivun erikoishoidot Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki Syöpään liittyvät kivut voivat olla akuutteja tai kroonisia. Syöpäkasvaimen lisäksi myös syöpähoidot voivat aiheuttaa kipuja. Syöpää sairastavalla potilaalla saattaa olla myös syöpään liittymättömiä kipuja kuten migreeniä, selkävaivoja tai nivelten kulumisesta aiheutuvaa kipua. Pitkälle edennyttä syöpää sairastavista potilaista %:lla on kipuja. Eri tutkimusten perusteella noin 50 % syöpäpotilaista luokitteli kipunsa kohtalaisen vaikeaksi tai vaikeaksi ja jopa 30 % erittäin vaikeaksi tai sietämättömäksi. Suurin osa syöpäpotilaan kivuista on hoidettavissa yksinkertaisella kipuja oheislääkityksellä WHO:n kehittämän porrasteisen ohjeen mukaan. Noin %:lla syöpäpotilaista esiintyy kuitenkin sietämättömiä kipuja tai vaikeita sivuvaikutuksia edellä mainitun lääkehoidon aikana. Näiden potilaiden kipu on hoidettavissa yksilöllisesti moniammatillisella yhteistyöllä kivunhoidon erikoistekniikoita hyödyntäen. Syöpäpotilaista 3 6 % vaatii erikoisteknikoita kivun hallitsemiseksi. Parenteraalinen ja systeeminen annostelu Subkutaaninen annostelu Kipupumpulla tapahtuva opioidin annostelu ihon alle siipineulan avulla on korvannut lihakseen annettavat opioidit pitkäaikaisen syöpäkivun hoidossa. Osa potilaista sietää morfiinin ihonalaisen annostelun paremmin kuin suun kautta tapahtuvan annostelun. Sivuvaikutukset jäävät vähäisemmiksi ja kipu vähenee paremmin jatkuvalla ihonalaisella infuusiolla. Ilmiö selittyy sillä että lääkeaineen pitoisuus veressä pysyy jatkuvalla annostelulla tasaisena. Ihonalainen infuusio ei ole syöpäpotilaan ensisijainen kivunhoito menetelmä, vaan sitä tulisi käyttää silloin kun lääkkeen annostelu suun kautta on mahdotonta esim. pahoinvoinnin, suolen tukkeutumisen tai tajunnantason laskun vuoksi. Fentanyylilaastari on osittain syrjäyttänyt ihonalaisen infuusion varsinkin kun läpilyöntikivun hoitoon markkinoille on tullut fentanyyliä sisältävä varrellinen imeskelytabletti. Lääkeaineliuos annostellaan kannettavalla kipupumpulla rintakehän, vatsan tai käsivarren ihon alle. Ihonalaiseen lääkkeen annosteluun soveltuvat pienet laskimokanyylit tai siipineulat. Neula vaihdetaan tarvittaessa esim. ihon ärtyessä. Yleensä samaa neulaa voi käyttää kolmen viikon ajan. Opioidin imeytyminen ihon alta on yhtä hyvä kuin suoneen annosteltuna. Ihonalaisessa annostelussa käytetään yleensä morfiinia, jonka annos on tavanomainen parenteraalinen vuorokausiannos eli noin % oraalisesta vuorokausiannoksesta. Tavallinen morfiinin aloitusannos on mg/vrk 6 10 mg:n aloitusboluksen jälkeen. Lääkeaineliuoksen vahvuus tulisi sovittaa potilaan tarpeita vastaavaksi siten että kerralla annostellun boluksen tilavuus ei ylitä kahta millilitraa. Infuusion virtausnopeus tulisi olla korkeintaan 10 ml/h. Kipulääkkeen lisäksi ihon alle voidaan annostella myös oheislääkkeitä hoidettaessa pahoinvointia, oksentelua, levottomuutta, limaeritystä, vatsakoliikkeja ja suolitukosta. Morfiinin ohessa ihon alle voidaan 330 FINNANEST 2004, 37 (4)

2 annostella oksikodonia, glykopyrrolaattia, syklitsiiniä, loratsepaamia, midatsolaamia ja levopromatsiinia. Lääkeannoksen suuruus on sama kuin parenteraalisessa annostelussa. Ketamiini on NMDA (N-methyl-d-aspartaatti) reseptorin antagonisti, jonka on todettu lievittävän neuropaattista kipua. NMDA-reseptorin aktivoituminen on välttämätön tapahtumaketjussa, joka johtaa toleranssin kehittymiseen ja hyperalgesiaan. Ketamiinin annostelu 1 mg/kg/24h ihon alle on hyvin siedetty ja näyttäisi estävän toleranssin kehittymistä opioidille. Jo kehittynyttä opioiditoleranssia on hoidettu 3 5 päivän ketamiinikuureilla 1 mg/kg/24h tai jopa 500 mg:n päivittäisellä annoksella. Ainakin yksittäiset hoitokokemukset vaikuttavat lupaavilta. Annoksen nostoa rajoittavat sivuvaikutukset kuten sedaatio ja hallusinaatiot. Toistaiseksi tutkimuksia ei ole tehty ketamiinin parannetulla molekyylillä S-ketamiinilla, joka on sivuvaikutusprofiililtaan edeltäjäänsä edullisempi. Ihonalaisen opioidi-infuusion haitat ovat samat kuin muussakin opioidihoidossa (uneliaisuus, pahoinvointi, ummetus ym.). Liian pieni annos johtaa huonoon kivun hallintaan ja liian suuri kerta-annos taas tajunnantason laskuun ja hengityksen lamaantumiseen. Paikallisesti iholle voi ilmaantua punoitusta ja urtikariaa. Ihon infektoituminen on harvinaista. Potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos on 300 mg/vrk muutetaan sc/ iv annosteluun Deltecin Legacy kipupumpulla annosteltuna lisäboluksin: Kun morfiinin annos suun kautta on 300 mg/vrk morfiinin ekvivalentti annos sc/iv on 100 mg/ vrk. Liuos kipupumppuun: morfiinin konsentraatio 20 mg/ml taustainfuusio: 4 mg/h lisäannos: 4 mg 20 minuutin välein, korkeintaan 3/h annoksen nosto % kerrallaan Laskimonsisäinen annostelu Kroonisessa syöpäkivussa laskimoon annosteltava vaihtoehto on potilaalle edullinen silloin kun potilaan perifeerinen verenkierto on huono tai jos hän saa herkästi iho-ongelmia subkutaanisen kanyylin kohdalle. Siirryttäessä suun kautta annostellusta morfiinista laskimonsisäiseen annosteluun annossuhde on kuten ihonalaisessa annostuksessakin eli % opioidin peroraalisesta vuorokausiannoksesta. Laajalle metastasoituneessa syöpäkivussa parenteraalinen annostelu on tehokkain keino saavuttaa riittävän laaja analgesia. Akuutissa syöpäkivussa kivun hallinta on saavutettu nopeammin laskimoon annosteltaessa fentanyylillä kuin morfiinilla. Fentanyyli on 700 kertaa rasvaliukoisempi ja kertaa tehokkaampi kuin morfiini. Välitöntä kivunlievitystä tarvittaessa fentanyyli on käyttökelpoinen kun potilas hakeutuu ensiapupoliklinikalle esim. sietämättömän läpilyöntikivun, akuuttien neuropaattisten, patologisten murtumien, infektion tai verenvuodon vuoksi. Spinaaliset kivunhoitomenetelmät Spinaalinen kivunhoito edellyttää anestesiologista ja farmakologista kokemusta sekä jatkuvaa säännöllistä potilaskontaktia. Hyvä tiimityö perushoidon kanssa sekä mahdollisuus komplikaatioiden hallintaan on välttämätön potilaan turvallisen ja tehokkaan kivunhoidon onnistumiselle. Spinaalisesti annosteltavat lääkkeet annetaan joko epiduraalitilaan tai intratekaalitilaan/subaraknoidaalitilaan kipupumpun avulla. Intratekaalitila (kovakalvonalainen, aivoselkäydinnesteen alueella sijaitseva) alkaa siitä mihin selkäydin loppuu eli lumbaalisen L1-nikaman alueelta jatkuen duuran muodostama pussina häntäluuhun saakka. Subaraknoidaalitila on aivoselkäydinnesteen täyttämä tila, joka ympäröi selkäydintä ja aivoja. Pelkkää opioidia annosteltaessa voidaan intratekaalinen katetri asentaa lumbaalisesti, koska morfiini leviää aivoselkäydinnesteessä laajalle alueelle. Sekä intratekaalista että epiduraalista reittiä käytettäessä tulee katetrin kärki asettaa kasvainta vastaavan segmentin kohdalle tai maksimaalisen kivun segmentille. Annostelureitistä riippumatta katetri tunneloidaan aina ja kiinnitetään huolellisesti. Indikaatiot 1. Kun systeeminen kipulääkitys on riittämätön 2. Kun systeeminen kipulääkitys aiheuttaa vaikeita sivuvaikutuksia 3. Systeemisen lääkityksen annos kasvaa liian suureksi 4. Neuropaattinen kipu (neuraaliseen kudokseen infiltroiva syöpä) 5. Viskeraalinen kipu 6. Liikkuessa provosoituva kipu Kontraindikaatiot Relatiivisina vasta-aiheina spinaaliselle kivunhoidolle voidaan pitää merkittävää vuototaipumusta, sepsistä, vaikeaa psyykkistä sairautta ja kohonnutta kallonsisäistä painetta. Hoidosta saatava hyöty ja mahdollinen haitta on arvioitava potilaskohtaisesti. Julkaistuissa potilastapauksissa on saavutettu FINNANEST 2004, 37 (4) 331

3 erinomainen kivunlievitys ja merkittävä elämänlaadun paraneminen syöpäpotilailla, jotka olivat selvästi kontraindisoituja spinaalisiin kivunhoitomenetelmiin yleisten hoitosuositusten perusteella. Spinaalisessa annostelussa käytetyt lääkkeet 1. OPIOIDIT Opioidireseptorien löytyminen aivoista ja selkäytimestä mahdollisti spinaalisesti käytettävien lääkkeiden annostelun kivun hoidossa. Galvillo ja Duggan kumppaneineen tekivät ensimmäiset havainnot selkäytimen takasarven opioidireseptorista vuosina 1974 ja Samana vuonna 1976 Yaksh ja Rudy demonstroivat intratekaalisen morfiinin aiheuttavan analgesiaa rotilla. Wang kumppaneineen julkaisi vuonna 1979 ensimmäisen tutkimuksen intratekaalisesta kivun hoidosta syöpäpotilailla. Tämän jälkeen spinaalisten kivunhoitomenetelmien käyttö on kehittynyt nopeasti osaksi kliinistä potilastyötä. Selkäydinkanavaan annostellun opioidin etuja systeemiseen opioidihoitoon verrattuna on tehokas segmentaalinen analgesia ja vähäisemmät sivuvaikutukset pienemmällä opioidi annoksella. Kyseessä on täsmähoito, jossa lääke viedään suoraan vaikutuspaikkaansa. Selkäydinkanavaan annostellut opioidit vaikuttavat substantia gelatinosassa selkäytimen takasarven alueella. Opioidin sitoutuminen postsynaptiseen reseptoriin aiheuttaa hyperpolarisaation ja johtaa hermosolun ärsytyskynnyksen nousuun. Solutasolla G-proteiini välitteinen opioidireseptorin aktivoituminen johtaa kaliumin lisääntyneeseen sisäänvirtaukseen ja vähentää kalsiumin sisäänvirtausta. Aktiopotentiaalin kesto lyhenee ja hermosolun välittäjäaineiden (takykiini, glutamaatti ym.) vapautuminen vähenee. Opioidit vähentävät välittäjäaineiden vapautumista myös primaarien afferenttien nosiseptiivisten C- säikeiden ja nousevien nosiseptiivisten säikeiden välillä sulkemalla kalsiumkanavia lateraalisella spinotalaamisella radalla. Näin saavutetulla analgesialla ei ole vaikutusta kosketustuntoon, motorisiin toimintoihin tai sympaattisiin reflekseihin. Toistettujen morfiiniannosten jälkeen pitoisuudet ylemmissä keskushermoston osissa kuten aivorungossa, somatosensorisella alueella ja amygdalassa ovat merkittäviä. Tämä aiheuttaa supraspinaalista opioidianalgesiaa aktivoimalla laskevia inhibitorisia ratoja (esim. noradrenenerginen) ja tehostaen näin analgesiaa. Säilöntäaineeton morfiini on ainoa opioidi, joka on Yhdysvalloissa virallisesti hyväksytty intraspinaaliseen käyttöön. Siitä huolimatta sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa on morfiinin lisäksi käytetty myös hydromorfiinia, fentanyyliä, sufentanyyliä, meperidineä ja metadonia intraspinaalisesti. Eri opioidien tehoa vertailevia tutkimuksia on spinaalisen annostelun osalta niukasti. Yleisesti on hyväksytty periaate, jonka mukaan mitä rasvaliukoisempi opioidi sitä nopeammin se imeytyy systeemikiertoon ja sitä suurempi spinaalinen annos sitä tarvitaan verrattaessa vastaavan analgesian antavaan parenteraaliseen annokseen. Morfiini on eniten käytetty ja se on ensisijainen opioidi syöpäpotilaan spinaalisessa kivunhoidossa. Vesiliukoisena morfiini leviää aivo-selkäydinnesteessä aiheuttaen laajan ja tehokkaan analgesian. Toisaalta juuri morfiinin kulkeutuminen selkäydinnesteessä voi aiheuttaa varsin myöhään (ad 24h) hengityksen lamaantumista heikentämällä hengityskeskuksen vastetta veren hiilidioksidipitoisuuden nousulle. Ilmiö on erittäin harvinainen syöpäpotilailla, joilla on jo ennen spinaaliseen annosteluun siirtymistä opioiditoleranssia. Morfiiini imeytyy spinaalisesti annosteltuna huonosti verenkiertoon aiheuttaen vähemmän sivuvaikutuksia kuin systeemisessä annostelussa. Morfiinin tehoa on verrattu myös oksikodoniin mm. Backlund et al havaitsivat että laajan vatsakirugisen leikkauksen jälkeen spinaalitilaan annostellun morfiinin ja oksikodonin vaihtosuhde on 1:8,4 9,8 eli spinaalinen oksikodoni ei ole tehokasta. Morfiini annossuhteet siirryttäessä annostelureitistä toiseen: suun kautta annos 300 mg; parenteraalinen/subkutaaninen annos 100 mg ( 150 mg); epiduraalinen annos 10 mg, intratekaalinen annos 1 mg. Toissijaisena opioidina spinaalisessa annostelussa voidaan käyttää sufentaniiliä tai fentanyyliä. Huom! Jos potilaaalla on preoperatiivisesti pitkävaikutteinen opioidi käytössä niin postoperatiivisen epiduraalihoidon opioidi annos tulee suhteuttaa tähän. Sufentaniilin annossuhteet siirryttäessä annostelumuodosta toiseen: epiduraalinen annos 0,01 mg; intratekaalinen annos 0,0025 mg. Fentanyylin annossuhteet annostelureittiä muutettaessa: epiduraalinen annos 0,05 0,1 mg; intratekaalinen annos 0,01 0,015 mg. 2. PUUDUTTEET Epiduraalisen puuduteaineen konsentraatiota ja tilavuutta muuttamalla saadaan aikaan joko pelkästään sympaattisten hermojen tai myös sensoristen ja motoristen hermojen salpaus halutun segmentin alueelle. Pitkäaikaisessa kivunhoidossa epiduraalinen puudute voi aiheuttaa sympaattisen salpauksen vuoksi ortostaattista hypotoniaa. Muita harvinaisia sivuvaikutuksia ovat puudu- 332 FINNANEST 2004, 37 (4)

4 teaineen aiheuttama intoksikaatio ja takyfylaksia, joka kehittyy jo muutamassa päivässä. Bupivakaiini sopii pitkävaikutteisena ja bakteriostaattisena parhaiten spinaaliseen kivunhoitoon syöpäpotilailla. Se on opioidia tehokkaampi hoidettaessa neuropaattista kipua ja se näyttäisi myös tehostavan opioidin aiheuttamaa analgesiaa. Yhteiskäytössä opioidin kanssa ei ole havaittu neurotoksisia komplikaatioita. Infuusioissa suositaan pieniä tilavuuksia ja konsentroituja liuoksia. Ropivakaiini näyttäisi olevan vähemmän rasvaliukoinen aiheuttaen vähemmän motorista salpausta ja selektiivisemmän sensorisen salpauksen bupivakaiiniin verrattuna. Sillä näyttäisi myös olevan 25 % vähemmän toksisia sivuvaikutuksia kuin bupivakaiinilla. Dahm et al tutkivat v julkaistun artikkelin mukaan intratekaalisen ropivakaiinin ja bupivakaiinin eroja vaikeassa kivussa. Ropivakaiinia saaneilla potilailla päivittäiset puuduteannokset olivat 23 % bupivakaiiniryhmää suuremmat. Lisäksi ropivakaiinilla hoidettujen potilaiden päivittäiset kustannukset olivat kolme kertaa bupivakaiiniryhmää korkeammat. Muita eroja ei ryhmien välillä havaittu. Levobupivakaiinin käytöstä spinaalisessa annostelussa syöpäpotilailla ei ole julkaistua tutkimustietoa. Bupivakaiinin 0,25 % tai ropivakaiinin 0,2 % annostelu epiduraalisesti aloitetaan annoksella 5 10 ml ja jatketaan annoksella 3 5 ml/h. Sopiva infuusionopeus tarkistetaan 3 tunnin ja myöhemmin 12 tunnin kuluttua. Motorisen heikkouden kehittyessä pienennetään liuoksen konsentraatiota. Puutuneen alueen laajentuessa haluttua suuremmalle alueelle lasketaan infuusionopeutta. Bupivakaiinin 0,25 % tai ropivakaiinin 0,2 % annostelu intratekaalisesti aloitetaan lumbaalisesti 10 ml/vrk, torakaalisesti 5 ml/vrk ja jatketaan ad mg/vrk mutta ei yli 2 ml/h. 3. KLODINIINI Klonidiini on alfa-2-adrenenerginen agonisti, jonka epiduraalinen käyttö vaikean syöpäkivun hoidossa hyväksyttiin Klonidiini sitoutuu selkäytimen takasarven pinnallisiin alfa-2- adrenenergisiin reseptoreihin ja vähentää C-säikeistä vapautuvien välittäjäaineiden määrää. Lisäksi näyttää siltä että näiden reseptorien aktivoituminen johtaa kolinenergisten interneuronien aktivaatioon selkäytimessä ja parantaa näin analgesiaa. Klonidiinia käytetään yleensä opioidin ja puudutteen kanssa vaikeassa neuropaattisessa kivussa. Se pidentää sekä opioidin että puudutteen vaikutusaikaa. Lisäksi sen on todettu vähentävän toleranssin kehittymistä opioidille. Yleisimmät haittavaikutukset ovat hypotensio, bradykardia, suun kuivuminen ja sedaatio. Hypotensio ja bradykardia ovat seurausta lääkkeen vaikutuksesta selkäytimen preganglionaarisiin säikeisiin rintarangan alueella. Tälle alueella annetut lääkeaine bolukset voivat aiheuttaa varsin voimakkaan verenpaineen laskun. Klonidiinin (150 µg/ml) annostelu epiduraalisesti µg/vrk (ad 600 µg/vrk). Klonidiinin annostelu intratekaalisesti µg/vrk. 4. KETAMIINI NMDA reseptoreita on selkäytimen takasarven substantia gelatinosassa ja takajuuren gangliassa. NMDA-reseptorin aktivaatio aiheuttaa kalsiumin sisäänvirtauksen ja aktivoi useita toisiolähettejä. Ketamiini on NMDA-antagonisti, joka intraspinaalisesti annosteltuna estää sentraalista herkistymistä. Sitä on käytetty vaikeaan neuropaattiseen kipuun yhdessä opioidien ja puudutteiden kanssa. Ketamiinin pitkäaikaisen käytön tai intratekaalisen annostelun turvallisuudesta ei ole tutkimustietoa. Sivuvaikutuksista yleisimmät kuten motorinen heikkous, hypotensio ja sedaatio ovat annosriippuvaisia. Ketamiinin epiduraalinen annostelu mg/vrk (ad 100 mg/vrk). 5. MUUT OHEISLÄÄKKEET Spinaalisessa kivunhoidossa on kokeiltu myös muita lääkkeitä analgesiaa tehostamaan tai toleranssin kehittymistä estämään. Somatostatiini, adenosiini, nitroglyseriini ja neostigmiini ovat tutkimuksen kohteena. Baklofeeni intratekaalisesti annosteltuna µg/vrk helpottaa spastisiteetista johtuvia kipuja. Spinaalisen annostelun komplikaatiot Spinaaliseen kivunhoitoon liittyvät komplikaatiot voivat johtua paitsi käytetystä lääkeaineesta myös itse toimenpiteestä tai hoitoon käytettävistä apuvälineistä. Opioidin sitoutuminen reseptoriin aiheuttaa analgesian lisäksi myös sivuvaikutuksia. Sivuvaikutus näyttäisi määräytyvän sen mukaan minkä tyyppiseen opioidireseptoriin lääkeaine sitoutuu. Spinaalisessa annostelussa opioidista johtuvat sivuvaikutukset ovat pääosin samankaltaiset kuin systeemisessä annostelussa: ummetus, virtsaretentio, pahoinvointi, oksentelu, impotenssi, sedaatio, painajaisunet, hikoilu, kutina, turvotus, lipidon huononeminen, kuiva suu, toleranssin kehittyminen ja vieroitusoireet. Opioidiannoksen noustessa suureksi (50 80 mg/vrk) voi esiintyä myös hyperalgesiaa tai myoklonusta. Opioidien aiheuttamia sivuvaikutuksia voidaan vähentää paitsi annostelureittiä myös opioidia vaihtamalla (opioidirotaatio). FINNANEST 2004, 37 (4) 333

5 Puudutteiden aiheuttamat sivuvaikutukset ovat: motorinen salpaus, hypotensio ja neurologinen puutosoire. Toimenpiteestä johtuvia komplikaatioita ovat: haavainfektiot, vuoto, hematooma, epiduraaliabskessi ja meningiitti. Katetrin aiheuttamia ongelmia ovat: katetrin tukkeutuminen, paikaltaan luiskahtaminen, vuoto/rikkoutuminen ja katetrin aiheuttaman granulooman muodostuminen. Kipupumppuun liittyvät ongelmat ovat: pumpun toimintahäiriöt, säiliön täyttämiseen liittyvät virheet, ohjelmointiin liittyvät virheet. Ruotsalaisten Samuelsson et al tekemän tutkimuksen mukaan 146 potilaan epiduraalista kivunhoitoa saavista potilaista katetrista johtuvien ongelmien vuoksi hoidon joutui lopettamaan viisi potilasta. Lääkityksestä johtuvien ongelmien vuoksi hoito keskeytyi viidellä potilaalla. Esimerkkinä potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos on 300 mg/vrk muutetaan epiduraaliseen annosteluun ja annostellaan Deltecin Legacy-kipupumpulla taustainfuusiolla ja lisäannoksilla: Morfiinin annos suun kautta: 300 mg/vrk. Morfiinin ekvivalenttiannos epiduraalisesti: 10mg/vrk. Liuos kipupumppuun: Morfiini 20 mg/ml (lagenula) 5 ml Catapresan 150 µg/ml 10 ml Bicain 5 mg/ml 85 ml yht. 100 ml Morfiinin konsentraatio liuoksessa 1 mg/ml Taustainfuusio 0,4 mg/h Lisäannokset 0,4 mg 20 minuutin välein korkeintaan 3/h Annoksen nosto % kerrallaan Esimerkkinä intratekaalisen annostelun aloittamisesta potilastapaus, jossa suun kautta annostellun morfiinin annos 300 mg/vrk muutetaan intratekaaliseen annosteluun Deltec Legacy-kipupumpulla taustainfuusiolla ja lisäannoksilla Morfiinin annos suun kautta 300 mg/vrk jolloin morfiinin ekvivalenttiannos on intratekaalisesti 1 mg/vrk. Liuos kipupumppuun: Morfiini 2mg/ml (säilöntäaineeton lasiampulli 2 ml) 5 ml Bicain 5 mg/ml 45 ml yht. 50 ml Morfiinin konsentraatio liuoksessa 0,2 mg/ml Taustainfuusio 0,2 ml/h (Huom. ml kipupumpun kapasiteetista johtuen) Lisäannos 0,2 ml (Huom. ml kipupumpun kapasiteetista johtuen) 20 minuutin välein korkeintaan 3/h Annoksen nosto % kerrallaan Epiduraalinen vai intratekaalinen/ subaraknoidaalinen katetri Epiduraalisen kivunhoidon menetelmää suositellaan valittavaksi silloin kun hoidon arvioidaan kestävän viikkoja. Kuukausien tai vuosia kestävään kivunhoitoon suositellaan intratekaalista katetria. Implantoitavan pumpun asentamista harkitaan silloin kun odotettavissa oleva elinikä on yli puoli vuotta. Intratekaalisessa / subaraknoidaalisessa annostelussa päästään tehokkaampaan analgesiaan pienemmällä annoksella ja volyymillä. Tekniikasta johtuvia ongelmia on alkuvaiheessa enemmän kuin epiduraalisessa annostelussa (25 % vs 8 %), mutta pitkällä aikavälillä vähemmän (5 % vs 55 %). Lisäksi katetrin tukkeutumista ja fibrotisoitumista esiintyy epiduraalista annostelua vähemmän. Epiduraalinen annostelu näyttäisi tehoavan paremmin epiduraalisiin metastaaseihin vaikkakin intratekaalista/ subaraknoidaalista annostelua on myös näissä tilanteissa hyödynnetty. Infektion esiintyminen on molemmissa annostelureiteissä yhtä harvinainen komplikaatio silloinkin kun lääkkeen annostelusta huolehtii joku muu kuin terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. Toleranssi Toleranssin kehittyminen eli opioidin analgeettisen tehon huononeminen on spinaalisessa annostelussa harvinainen ilmiö. Se on seurausta sekä NMDA-reseptoreiden että intrasellulaarisen proteiinikinaasi C:n aktivaatiosta ja typpioksidin tuotannosta. Toleranssin kehittymistä voidaan hidastaa suosimalla jatkuvaa infuusiota ja yhdistämällä hoitoon eri järjestelmien kautta vaikuttavia lääkkeitä kuten klonidiinia ja ketamiinia. Lauretti et al tutkivat 5mg:n nitrolaastarin vaikutusta peroraalisen morfiinin adjuvanttina. 18 potilaan tutkimusaineistossa todettiin laastarihoitoa saavien potilaiden päivittäinen morfiiniannos pienemmäksi kuin kontrolliryhmässä. Muut puudutukset Periaatteessa mitä tahansa perifeerisen/ sentraalisen hermon tai hermorungon puudutusta voi hyödyntää syöpäpotilaan kivunhoidossa. Puuduteaineen kertaannoksella saavutetaan kuitenkin lyhytkestoinen kivunlievitys, joka voi olla aiheellinen esim. differentiaalidiagnostiikassa tai toimenpiteen ajaksi. Pitkäaikainen kivunlievitys saavutetaan erilaisia katetroin- 334 FINNANEST 2004, 37 (4)

6 titekniikoita hyödyntämällä ja on indisoitu silloin kun hoitoaika on rajattu esim. solusalpaajahoidon tai sädehoidon tehoa odotellessa. Pleksuspuudutusta voidaan käyttää paitsi yläraajan myös niskan ja olkapään kiputiloissa. Intrapleuraalinen katetri auttaa keuhko- ja kylkiluuetäpesäkkeiden aiheuttaman kivun hoidossa sekä haimakarsinooman kipujen lievityksessä. Neurolyyttiset puudutukset Hermokudosta tuhoavien menetelmien käyttö on vähentynyt sekä oraalisen että spinaalisen lääkehoidon tehostumisen myötä. Neurolyyttistä puudutusta tarvitaan edelleen vaikeassa, rajalliselle alueella paikantuvassa neuropaattisessa tai viskeraalisessa kivussa kun potilaan odotettavissa oleva elinaika on 6 18 kk. Hermo tuhotaan hermokudoksen kuumentamisella, jäädyttämisellä tai ruiskuttamalla sen ympärille fenolia, hypertonista keittosuolaa tai alkoholia. Syöpäkivun hoidossa eniten käytetty sympaattinen neurolyyttinen blokadi on ganglion coeliacumin alkoholi-injektio, joko röntgenkontrollissa tai laparotomian aikana sisäkautta. Hoito onnistuu %:lla potilaista ja ylävatsan alueen kivunlievitys kestää 2 6 kk. Neurokirurgiset toimenpiteet Syöpäkivun hoidossa käytettäviä neurokirurgiset hoidot voidaan jakaa neuroablatiivisiin, stimuloiviin ja lääkkeen annostelemiseen. Eniten käytetty neuroablatiivinen menetelmä on anterolateraalinen kordotomia, jossa selkäytimen spinotalaaminen (kipurata) katkaistaan joko radiofrekvenssillä tai kirurgisesti. Menetelmää hyödynnetään potilailla, jolla on sietämätön muulle hoidolle reagoimaton toispuolinen nosiseptiivinen kipu. Välitön kivunlievitys saavutetaan noin 90 %:lla potilaista. Puolen vuoden kuluessa kivut palaavat noin 50 %:lle potilaista. Takajuostestimulaattorilla saadaan apua sietämättömään neuropaattiseen kipuun esim. kaulatai lantiohermopunoksen vaurion jälkeen. Kasvojen ja kaulan vaikeissa kiputiloissa kivunlievitystä tarjoaa opioidien annostelu aivokammioon. Paikallipuudutuksessa laitettavan annosteluportin kautta annetaan morfiinia 0,1 0,5 mg/vrk. r Voitto Järvimäki apulaisopettaja anestesiologian ja tehohoidon klinikka OY Lähdeluettelo: Jacox A, ym. Management of cancer pain. Clinical Practice Guideline No 9. AHCPR Publications 1994 Kahle W, ym. Nervous System and Sensory Organs. Color Atlas/ Text of Human Anatomy, Vol 3. New York 1986 Kalso E, ym. Kipu. Duodecim Jyväskylä 2002 Vainio A, ym. Palliatiivinen hoito. Duodecim Helsinki 1998 Kalso E ym. Epidural and subcutaneous morphine in the management of cancer pain: a double-blind cross-over study. Pain 1996; 67: Hekkala N, Intratekaalisen kivunhoidon periaatteet. Sairaalalääkäriesitelmä OY Tonnessen T, The use of invasive methods in the treatment of cancer pain. Luentomateriaali Reykjavikin Scandinavian Association for the Study of Pain 1999 Dahm p ym. Comparison of 0,5 % Intrathecal Bupivacaine With 0,5 % Intrathecal Ropivacaine In the Treatment of Refractory Cancer and Noncancer Pain conditions; Double-Blind, Ramdomized Study. Regional Anaesthesia and Pain Medicine 2000; Vol 25, No5: Sanuelsson H ym. Outcomes of Epidural Morphine Treatment in Cancer Pain: Nine Years of Clinical Experience. Journal of Pain and Symptom Management, 1995;Vol 10, No 2: Vuorinen E, Syöpäpotilaan kivun hoito. Suomen syöpäpotilaat ry, opas potilaalle 2003 Kedlaya D ym. Epidural and intrathecal analgesia for cancer pain. Best Practice& Research, Clinical. Aneaestehsiology 2002; Vol 16, No4: Mercadante S ym. Burst Ketamine to Reverse Opioid Tolerance in Cancer Pain. Journal of Pain and Symptom Management 2003;Vol 25, No 4: Enting R ym. A Prospective Study Evaluating the Response of Patients with Unrelieved Cancer Pain to Pareteral Opioids. Cancer2002; Vol 94 No 11: Guilherme L ym. Intravenous fentanyl for cancer pain: a fast titration protocol for the emergency room. Journal of Pain and Symptom management. 2003; Vol 26, No 3: Bell R ym. Ketamine as adjuvant to opioids for cancer pain. A qualitative systemic review. Journal of Pain and Symptom management 2003;Vol 26, No 3: Lauretti G ym. Double-Blind Evaluation of Transdermal Nitroglycerine as Adjuvant to Oral Morphine for Cancer Pain Management. Journal of Clinical Anesthesia 2002; 14: Heiskanen T. Improving opioid analgesia: studies on morphine and oxycodone. Väitöskirjatyö, Helsingin yliopisto 2001 Syöpäpotilaan kivun hoito. Lääkintöhallituksen opassarja nro 5. Helsinki 1989 Vuorinen E ym. Syöpäkivun hoito-opas. Suomen kivuntutkimusyhdistys ry Vuorinen E. Kivun hoito. Quadriceps Oy 2002 Backlund M, Comparison of epidural morphine and oxycodone for pain at abdominal surgery. Journal of Clinical Anaesthesia 1997; 9: Nina Keinänen sairaalalääkäri anestesiologian ja tehohoidon klinikka, OYS FINNANEST 2004, 37 (4) 335

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

Leikkaushaavan kestopuudutus. Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS

Leikkaushaavan kestopuudutus. Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS Leikkaushaavan kestopuudutus Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS Mikä kestohaavapuudutus on? Leikkaushaavan infiltraatiopuudutus on yksinkertainen ja tehokas kivunhoitomenetelmä

Lisätiedot

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Syöpäkivunhoidon periaatteet. Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkivunhoidon periaatteet Ulpu Tervashonka keuhkosairauksien erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäpotilaan kipu Pelätty oire Neljäsosalla syöpäsairauden ensimmäinen oire Kipua

Lisätiedot

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Anestesiakurssi Naantali 19.3.2015 Vesa Kontinen, dosentti, oyl HYKS, ATeK, Jorvin sairaala, Leikkausyksikkö Sertürner 1806 morfiini diasetylmorfiini

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK

Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito. Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Opioideja käyttävän potilaan kivunhoito Kivunhoidon haasteet TOTEK koulutusiltapäivä 15.5.2017 anestesialääkäri Risto Kylänpää, TOTEK Säännöllinen opioidien käyttö syöpäkipu krooninen kipu (lääkkeiden

Lisätiedot

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa

Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö saattohoidosssa Geriatrian ja Yleislääketieteen erikoislääkäri NSCPM 2011 Kipupumppu Milloin on aiheellista siirtyä pumppuhoitoon? Suun kautta lääkitys ei onnistu Pahoinvointi

Lisätiedot

Sektion jälkeinen kivunhoito

Sektion jälkeinen kivunhoito Sektion jälkeinen kivunhoito LL Petter Kainu Osastonlääkäri OB-anestesiologian erityispätevyys HYKS / NKL SOAT 28.8.2009 Miksi sektion jälkeiseen kivunhoitoon KIPU pitäisi panostaa? epämiellyttävää huonontaa

Lisätiedot

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks

KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks 1 KIVUN ARVIOINTI JA MITTAUS Ensihoitoalan seminaari 09.11.2002 Hillevi Rautiainen Kipusairaanhoitaja, Pkks SISÄLTÖ YLEISTÄ KIVUN TUNNISTAMINEN LÄÄKKEIDEN ANNOSTELUREITIT, SIVUVAIKUTUKSISTA KIVUN MITTAAMINEN

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Opioidin vaihtaminen

Opioidin vaihtaminen Katri Hamunen LT, vs ylilääkäri HYKS, ATEK, Kipuklinikka katri.hamunen[a]hus.fi Vesa Kontinen dosentti, osastonylilääkäri HYKS, ATEK, Jorvin sairaala vesa.kontinen[a]helsinki.fi Opioidin vaihtaminen Opioidien

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun lääkkeet

Neuropaattisen kivun lääkkeet Neuropaattisen kivun lääkkeet Migreenilääkkeet Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista.

Lisätiedot

Toni Rautiainen ja Heikki Hendolin. Yhteenveto

Toni Rautiainen ja Heikki Hendolin. Yhteenveto Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon tehokkuus ja komplikaatiot käyttäen jatkuvana infuusiona pelkkää ropivakaiinia 0,8 mg/ml, ropivakaiinia 0,8 mg/ml + fentanyylia 5 mikrog/ml ja ropivakaiinia

Lisätiedot

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN Tärkeää tietoa lääkevalmisteen LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN VELCADE (bortetsomibi) 3,5 mg injektiopullo ihon alaiseen tai laskimon sisäiseen käyttöön OIKEA LIUOTTAMINEN, KUN VALMISTE ANNETAAN

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

kivunhoito.info Kipuanalyysi

kivunhoito.info Kipuanalyysi Kipuanalyysi Hoito Kipuanalyysi Fysiologia & Psykologia Kivunhoito.info: Kipuanalyysi 5:1 Kiputila kipuanalyysi selvittely oireenmukainen kivunhoito kasvaimen hoito sytostaatit kirurgia sädehoito kivunlievitys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 2 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 20 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa

Lisätiedot

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso

Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoito 17.09.2012 Eija Kalso Kroonisen kivun lääkehoidon periaatteet Kivun patofysiologia ja lääkityksen valinta Perussairauteen vaikuttava lääkitys Kudosvauriokipu (nosiseptiivinen

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki

Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito. Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki Käypä Hoito 2013 Kuolevan potilaan oireiden hoito Juha Hänninen Palliatiivisen hoidon päivä 26.4.2013 Helsinki Mitä uutta päivityksessä? Saattohoidon tarve kasvaa lähivuosina. Oireiden, erityisesti kivun,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota huomioon seuraavat tärkeät turvallisuustiedot

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta

Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa. Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Päivitettyä tietoa opiodeista kivun hoidossa Merja Kokki el, LT, dosentti Anestesia- ja leikkaustoiminta Käsiteltäviä aiheita Oksikodoni Lapset Epiduraalinen anto Synnyttäjät Vanhukset Opioidin ongelmakäyttäjät

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Morphine Orion. Pvm: , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Morphine Orion Pvm: 19.12.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tämä lääke on tarkoitettu voimakkaan kivun

Lisätiedot

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3.

alfa 2 -agonisf Deksmedetomidiini Alfa 2 -reseptoreiden tehtäviä Alfa 2 -reseptoreiden sijainti ei vaikuta minkään muun systeemin kaula 6.3. Deksmedetomidiini alfa 2 -agonisf RIKU AANTAA, OYL, Prof. TOTEK ja Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine TYKS ja Ty ei vaikuta minkään muun systeemin kaula riku.aantaa@tyks.fi Alfa 2 -reseptoreiden sijainti

Lisätiedot

kivunhoito.info Farmakologinen kivunhoito

kivunhoito.info Farmakologinen kivunhoito Farmakologinen kivunhoito WHO:n kivunhoidon tavoitteet häiriytymätön yöuni kivunlievitys levossa kivunlievitys liikkuessa Kivunhoito.info: Farmakologinen kivunhoito 8:1 WHO:n portaat 3 vahvat opioidit

Lisätiedot

Keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden rauhoittavan vaikutuksen vahvistaminen.

Keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden rauhoittavan vaikutuksen vahvistaminen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Buprenorfiini (buprenorfiinihydrokloridina) 0,3 mg Apuaine:

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

kivunhoito.info Kivun kliininen fysiologia

kivunhoito.info Kivun kliininen fysiologia Kivun kliininen fysiologia Kliininen kivun fysiologia neurobiologia neurofarmakologia Kivunhoito.info: Kivun kliininen fysiologia 4:1 Kipu on epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen kokemus, joka liittyy

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 10.8.2012 Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Orion

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Sisäsivut TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Spastisuuden hoitoon. Itratekaalisen Baklofeenin (ITB) käyttökokemuksia 9.9.2015. Baklofeeni. Intratekaalinen baklofeeni.

Spastisuuden hoitoon. Itratekaalisen Baklofeenin (ITB) käyttökokemuksia 9.9.2015. Baklofeeni. Intratekaalinen baklofeeni. Spastisuuden hoitoon Itratekaalisen Baklofeenin (ITB) käyttökokemuksia Helena Mäenpää 10.9.2015 Kuntootus kohalleen! Kuopio Spastisuus - klassisen määritelmän mukaan : Motorinen häiriö,jota kuvaavat venytysnopeudesta

Lisätiedot

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013

Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Kuoleman hetki Pirjetta Manninen 18.9.2013 Erilaisia kuolemia Suomessa n. 50 000 kuolemaa vuodessa n. 47 000 tautikuolemaa n. 3500 tapaturma ja väkivaltakuolemaa Syöpä 11 000 Dementia 6 200 Sydän ja verenkiertoelimistö

Lisätiedot

Päiväkirurginen spinaalipuudutus mitä uutta?

Päiväkirurginen spinaalipuudutus mitä uutta? Päiväkirurginen spinaalipuudutus mitä uutta? Kristiina Kuusniemi, LT TYKS Kirurginen sairaala SUOPA 10 vuotta, koulutustilaisuus ja kevätkokous Mauno Koivisto keskus Turku Turku 27.4.2012 Päiväkirurgia

Lisätiedot

APTEEKKIHENKILÖKUNNAN OPAS PECFENT -VALMISTEEN ANNOSTELUUN

APTEEKKIHENKILÖKUNNAN OPAS PECFENT -VALMISTEEN ANNOSTELUUN PecFent 100 ja 400 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos Vaikuttava aine: Fentanyyli. Käyttöaiheet: PecFentiä käytetään läpilyöntikivun hoitoon aikuisilla, joiden kroonista syöpäkipua jo hoidetaan opioidilla.

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 50 mg = g b) 0,25 mg = µg c) 800 ml = l d) 5 µg = mg e) 0,25 l = ml f) 0,45 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

PCA kivunhoitomenetelmänä Kanta-Hämeen keskussairaalassa

PCA kivunhoitomenetelmänä Kanta-Hämeen keskussairaalassa PCA kivunhoitomenetelmänä Kanta-Hämeen keskussairaalassa Päivitys 26.2.2015 Antti Mali Jaana Suomalainen 2(15) Sisällys 1 PCA ( patient controlled analgesia) eli kivun itsehoito... 3 2 PCA-menetelmän käyttöindikaatiot

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Puudutukset. Hermon rakenne. Perifeeriset hermot. Hermoimpulssin kulku Puudutus vai nukutus

Puudutukset. Hermon rakenne. Perifeeriset hermot. Hermoimpulssin kulku Puudutus vai nukutus Puudutus vai nukutus Nukutus = yleisanestesia Pintapuudutus Infiltraatiopuudutus Johtopuudutus Spinaalipuudutus Epiduraalipuudutus Laskimopuudutus Puudutukset Puudutus = paikallinen anestesia Hermon rakenne

Lisätiedot

Palliatiivinen sedaatio

Palliatiivinen sedaatio Palliatiivinen sedaatio SAATTAMASSA palliatiivisen ja saattohoidon koulutuspäivä 28.11.2016 Johanna Ruohola El, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys TYKS, Syöpätaudit Sidonnaisuudet Olen toiminut

Lisätiedot

Tulisiko synnyttäjän epiduraalista kivunlievitystä jatkaa bolusannoksin vai jatkuvalla infuusiolla?

Tulisiko synnyttäjän epiduraalista kivunlievitystä jatkaa bolusannoksin vai jatkuvalla infuusiolla? Merja Kokki Erikoislääkäri, dosentti KYS, Anestesia- ja leikkaustoiminta merja.kokki[a]kuh.fi Hannu Kokki Erikoislääkäri, professori Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto hannu.kokki[a]uef.fi

Lisätiedot

Syöpäkivun hoito. 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu

Syöpäkivun hoito. 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu Syöpäkivun hoito 20.3.2014 Liisa Sailas Ylilääkäri, Syöpätautien klinikka,pkssk Paletti-iltapäivä Joensuu Sidonnaisuudet Yhdistykset, joissa aktiivitoimijana / luennoitsijana Onkologiayhdistys Suomen Rintasyöpäryhmä

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä. Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat

Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä. Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat Akuutin kivun vastuuhoitajan toiminta KYSillä Anu Kokki ja Tuija Leinonen Akuutin Kivun Vastuusairaanhoitajat Kivun määrittelyä Kipu on epämiellyttävä aisti- tai tunneperäinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 400 mg = g b) 0,25 mg = µg c) 500 ml = l d) 25 µg = mg e) 2,5 l = ml f) 2,5 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Acute effects of µ- opioid receptor activation:

Acute effects of µ- opioid receptor activation: Kivun käsitteistöä Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia n akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Syövän läpilyöntikipu

Syövän läpilyöntikipu BTcPBTcP PBTcPBTcP TcPBTcPB Syövän läpilyöntikipu Todellisuudessa ei ole olemassa keskiverto syöpäpotilasta 1 eikä keskimääräistä syövän läpilyöntikipukohtaustakaan 1 Effentora_Syövän läpilyöntikipu opas

Lisätiedot

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen

Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia Anestesiakurssi 2007 Ville-Veikko Hynninen Farmakokinetiikka ikääntymiseen liittyen monien lääkeaineiden vaiheet (imeytyminen, jakautuminen, metabolia, eritys)

Lisätiedot

Intratekaalianalgesia (ITA) on synnytyksenaikaisena

Intratekaalianalgesia (ITA) on synnytyksenaikaisena Intratekaalianalgesia obstetriikassa Eija Junttila, Pirjo Ranta, Timo Salomäki ja Kai Karlqvist Kertapistostekniikalla annettava intratekaalianalgesia alkaa olla jo rutiinia synnytyskivun hoidossa. Se

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 2 mg ropivakaiinihydrokloridia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito

Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan

Lisätiedot

Metadoni. Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg

Metadoni. Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg Metadoni Päihdelääketieteen yhdistys ry Torstaikoulutus 4.12.2014 Markus Forsberg 1 Sisältö Metadonin kemiaa Metadonin farmakodynamiikka Metadonin farmakokinetiikka Metadonin tärkeimmät haittavaikutukset

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa

Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa Lasten akuutin kivunhoidon järjestelyt Vaasan keskussairaalassa 21.1.2016 Marko Sallisalmi osastonlääkäri Vaasan keskussairaala Lyhyt kuvaus vuosina 2013-2015 toteutetusta lasten akuutin kivunhoidon laatuprojektista

Lisätiedot

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustan

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Alvegesic vet. 10 mg/ml Injektioneste, liuos hevosille, koirille ja kissoille

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Alvegesic vet. 10 mg/ml Injektioneste, liuos hevosille, koirille ja kissoille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Alvegesic vet. 10 mg/ml Injektioneste, liuos hevosille, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektioneste, liuos sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri

Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Lasten kivunhoito Jaana Karhu anestesiologian erikoislääkäri Yleistä lasten kivunhoito kokenut valtaisan muutoksen viimeisen 15 vuoden aikana vielä 1980- luvulta raportteja, joissa lapsia lääkittiin leikkauksen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN KIVUN HOITO. PCA lääkeannostelijan käyttöohje

SYÖPÄPOTILAAN KIVUN HOITO. PCA lääkeannostelijan käyttöohje SYÖPÄPOTILAAN KIVUN HOITO PCA lääkeannostelijan käyttöohje Heidi Calderón Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Puudutukset lasten akuutin kivun hoidossa. anestesialääkäri Miia Kokkonen Tays anestesiaosasto 14.11.2014

Puudutukset lasten akuutin kivun hoidossa. anestesialääkäri Miia Kokkonen Tays anestesiaosasto 14.11.2014 Puudutukset lasten akuutin kivun hoidossa anestesialääkäri Miia Kokkonen Tays anestesiaosasto 14.11.2014 Sisältö lasten erityispiirteitä sentraaliset puudutukset yläraajan puudutukset alaraajan puudutukset

Lisätiedot

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kivun fysiologiasta ja mekanismeista Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kipuvaste Kudosvaurio Ääreishermoston aktivoituminen Kipuviestin välittyminen aivoihin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Moventig-valmisteen (naloksegoli) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Moventig-valmisteen (naloksegoli) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/611606/2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Moventig-valmisteen (naloksegoli) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Moventig-valmisteen

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 500 mg = g b) 0,75 mg = µg c) 200 ml = l d) 50 µg = mg e) 0,5 l = ml f) 0,9 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

Huumeiden käyttäjän kivun hoito

Huumeiden käyttäjän kivun hoito Huumeiden käyttäjän kivun hoito Vesa Kontinen ja Katri Hamunen Tuoreen väestökyselyn mukaan 12 % aikuisista on kokeillut tai käyttänyt elämänsä aikana jotain huumausainetta. Suomessa huumeongelma painottuu

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Kipu. Oleg Kambur. Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 23.6.2015

Kipu. Oleg Kambur. Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 23.6.2015 Katekoli-O-metyylitransferaasi ja kipu Oleg Kambur Kipu Geneettisillä tekijöillä suuri merkitys Yksittäisiä geenejä on löydetty vain vähän COMT 1 Katekoli-O-metyylitransferaasi (COMT) proteiini tuotetaan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Keisarileikkaukseen tulevat potilaat ovat arvostaneet

Keisarileikkaukseen tulevat potilaat ovat arvostaneet Keisarileikkauspotilaan kivunhoito Riitta Asantila-Jarva Keisarileikkauspotilaat ovat terveitä nuoria naisia, joiden toipuminen leikkauksesta on nopeaa. Äidit haluavat kyetä mahdollisimman pian hoitamaan

Lisätiedot

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala

- Muutokset leikkausosastolla. Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala - Muutokset leikkausosastolla Anestesiasairaanhoitaja AMK Liisa Korhonen Keski-Suomen keskussairaala Nopea hoitomalli Fast- track hoito- ohjelma: Pre- op: potilaan huolellinen esivalmistelu leikkaukseen

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot