Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito"

Transkriptio

1 Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS

2 Käypä hoito-suositukset 1/3 Näyttöön perustuvia suomalaisia Käypä hoito - suosituksia on tehty vuodesta 1994 lähtien. Ensimmäinen suositus keliakiasta ilmestyi vuonna 1997 Suositustyötä johtaa ja organisoi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Työ tehdään Raha- automaattiyhdistyksen ja Duodecimin rahoituksella Käypä hoito-suositukset 2/3 Käypä hoito -johtoryhmä valitsee suositusaiheet pääasiassa erikoislääkäriyhdistysten ehdotusten joukosta Suositustyöryhmään kuuluu asiaa koskevien erikoisalojen kliinisiä asiantuntijoita, vähintään yksi yleislääkäri sekä tarvittaessa muita terveydenhuollon ammattilaisia Prosessin aluksi lääketieteeseen erikoistunut, kokenut kirjastoalan ammattilainen toteuttaa kirjallisuushaun 2

3 Käypä hoito-suositukset 3/3 Suositustyöryhmän jäsenet laativat aiheesta suosituksen näytön perusteella sekä yhteisymmärryksessä Suositus lähetetään lausuntokierrokselle tietyille sidosryhmille. Lausuntokierrokselta saadut lausunnot käsitellään huolellisesti ja suositusta muutetaan tarvittaessa, etenkin, jos esiin on tullut uutta asiaa koskevaa tieteellistä näyttöä Miksi Käypä hoito-suosituksia Suomeksi Asiantuntijoiden valmiiksi seulomaa ja arvioimaa Päivitettyä tietoa 3

4 Näytön aste Käypä hoito-suositukset ovat kriittisesti asiantuntijoiden arvioimaa tutkimustietoa, jossa keskeisten suosituslauseiden painoarvoa arvioidaan näytönasteella A-D Näytön asteen arviointi 4

5 Näytön asteet A: vahva näyttö, useita isoja RCT tai meta- analyysejä, joiden tulokset ovat samansuuntaisia B: kohtalainen näyttö, pienemmät RCT:t tai niiden tulokset erisuuntaisia C: niukka näyttö, yksi RCT D: ei tutkimusnäyttöä, asiantuntijoiden konsensus (paras arvio) tiedoista Käypä hoito-suositus: Alkoholiongelmaisen hoito Päivittyy

6 Bentsodiatsepiinit vieroitusoireiden hoidon perustana Vieroitusoireiden ja delirium tremensin hoidossa ovat tehokkaimpia bentsodiatsepiinit (A) Eri bentsodiatsepiinien välillä ei ole merkitseviä eroja (A) Deliriumin ehkäisyssä lyhytvaikutteiset (kuten loratsepaami) eivät ole kovin tehokkaita Muista vieroitushoitolääkkeistä Typpiolksiduuli ( ilokaasu ) näyttää olevan vieroitusoireiden hoidossa tehoton (B) Karbamatsepiini: ei ensisijainen alkoholivieroituslääke, mutaa sitä voitaneen käyttää jos potilaalla on aiemmin esiintynyt vieroituskouristuksia (B) 6

7 Avokatkaisuhoito Lääkehoitoa voidaan antaa lievissä tai keskivaikeissa vieroitusoireissa valvotusti Klooridiatsepoksidi ( mg/vrk) pienenevin annoksin 3-5 vuorokauden ajan Kyllästyshoito Diatsepaamia mg 1-2 tunnin välein suun kautta tai tarvittaessa suoneen, kunnes potilas rauhoittuu tai saavutetaan kyllästysannos (200 mg) Sekakäyttäjät saattavat tarvita huomattavasti suuremman annoksen varsinkin, jos he ovat riippuvaisia suurista annoksista 7

8 Tiamiini Alkoholin vieroitusoireiden hoito on totunnaisesti aloitettu antamalla tiamiinia 100 mg lihakseen tai suoneen kolmena päivänä. Näyttöä sen tehosta ei ole, mutta sillä voidaan estää mahdollisesti uhkaavaa Wernicken enkefalopatiaa, jos potilaalla on B1-vitamiinin puutos (D) Delirium tremensin lääkehoito Suun kautta annettu diatsepaamikyllästyshoito Parenteraalinen bentsodiatsepiinihoito Suonen- tai lihaksensisäisesti annettu loratsepaami (esim. vanhukset tai maksapotilaat) Haloperidoli (bentsodiatsepiinin liitännäislääkkeenä) Leppävuori & Alho

9 Lääkehoidon haasteita Avokatkaisuhoidon kesto ja sisältö? Jatkohoitolääkityksen suunnittelu ja toteutus? Tiamiinin käyttö: annos ja hoidon kesto? Pregabaliini (Lyrica ) vieroitusoireisiin? Diatsepaami kyllästyshoito katkaisuhoitoasemalla? Miten käypähoitosuositukset toimivat A- klinikkatyössä? 9

10 Keskustoimisto/Pekka Heinälä ALKOHOLIVIEROITUSOIREIDEN LÄÄKEHOITO Oheisena yhteenveto Päihteet, terveys ja erityispalvelut ajankohtaispäivillä käydystä teematyöpajatyöskentelyn keskustelusta. Tähän on kirjattu käytännön kokemukseen perustuvia konsensusnäkemyksiä, joita voi hyödyntää, kun toimintayksikön vuosittaisiin lääkehoitosuunnitelmapäivityksiin. Alkoholivieroitushoidon toteutuksessa noudatetaan Käypä hoito-suosituksia (Alkoholiongelmaisen hoito. Duodecim 2005;121(7): ) ja näiden vuonna 2010 ilmestyviä päivityksiä. Alkoholin vieroitusoireiden arviointiin suositellaan käytettäväksi CIWA-Ar-asteikkoa (saatavissa Lääkärin tietokannoista). Arviointi antaa luotettavan kuvan vieroitusoireiden voimakkuudesta tulotilanteessa ja toistettuna, mihin suuntaan vieroitusoireet ovat kehittymässä. Katkaisurajana sedatiivisen lääkehoidon aloitukselle pidetään yleisesti 20 CIWA-Ar-pistettä, mutta joissain paikoissa lääkitys aloitetaan jo 10 pisteen ylittyessä.

11 Alkoholin vieroitusoireiden oireenmukainen hoito: Lyhytaikainen, valvotusti annettu, potilaan oireet ja sietokyky huomioon ottava sedatiivinen lääkitys on katkaisuhoidon perusta. Hoitoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että suuri osa katkaisuhoitoon tulevista potilaista on alkoholin lisäksi käyttänyt muita psykoaktiivisia aineita, joiden lopettaminen vaikuttaa oirekuvaan, lääketoleransiin ja vieroitusoireiden kestoon. Riittävä lääkeannos vaikuttaa tehokkaasti kaikkiin alkoholin vieroitusoireisiin. Avo- ja laitosolosuhteissa bentsodiatsepiineja käytetään seuraavasti: Diatsepaami (tabletteina tai mikstuurana) Klopoksidi Oksatsepaami Klonatsepaami Avokatkaisuhoito 5-10 mg xad3 (ad 30 mg/vrk), josta lääke laskevin annoksin 25 mg xad3 tai (ad 100 mg/vrk), vaikeissa vieroitusoireissa annetaan kaksinkertaiset annokset, jolloin 200 mg/vrk; lääkitys lopetetaan laskevin annoksin 2-5 vrk mg xad3 (ad 150 mg/vrk): erityisesti raskaana oleville, vanhuksille, maksanvajaatoiminnasta kärsiville ja monilääkityille Voidaan käyttää vieroitushoitolääkkeenä niillä, joilla lääke on muutenkin käytössä. Annos määritellään käytössä olevan annoksen, toleranssin ja vieroitusoireiden vakavuuden perusteella yksilöllisesti. Laitoskatkaisuhoito 1) mg xad3 (ad 60 mg/vrk), josta lääke laskevin annoksin ; 2) Jos toimipisteessä on hyvät tarkkailumahdollisuudet, toteutetaan vaikeissa vieroitusoireissa kyllästyshoito, jolloin diatsepaamia annostellaan mg tunnin välein ad mg/ vrk (kts. yksityiskohtaiset ohjeet Lääkärin tietokannat) 50 mg xad3 tai (ad 100 mg/vrk), vaikeissa vieroitusoireissa annetaan kaksinkertaiset annokset, jolloin 400 mg/vrk; lääkitys lopetetaan laskevin annoksin 2-5 vrk mg xad3 (ad 300 mg/vrk): erityisesti raskaana oleville, vanhuksille, maksanvajaatoiminnasta kärsiville ja monilääkityille Voidaan käyttää vieroitushoitolääkkeenä niillä, joilla lääke on muutenkin käytössä. Annos määritellään käytössä olevan annoksen, toleranssin ja vieroitusoireiden vakavuuden perusteella yksilöllisesti.

12 Karbamatsepiinin (tai okskarbatsepiinin) käyttöä ei rutiinilääkitykseksi vieroitusoireisiin suositella. Pregabaliinia ei suositella vieroitusoireiden hoitoon käytännön työstä ja myrkytyskuolemista saatujen tutkimustietojen vuoksi (kts. Vuori E ym. Suom Lääkäril 2009; 64(39): ) Nukahtamislääkkeet: Tsopikloni Tsolpideemi Tematsepaami Avokatkaisuhoito 7,5-15 mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin 10 mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin Laitoskatkaisuhoito 7,5-15 mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin 10 mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin Väsyttävät lääkkeet, joiden avulla potilas saa nukutuksi: Avokatkaisuhoito Hydroksitsiini mg/ ilta ja/tai lisäksi rauhoittavana lääkkeenä mgx2-3 (ad 250 mg/vrk) Ketiapiini mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin Tematsepaami mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin Laitoskatkaisuhoito mg/ ilta ja/tai lisäksi rauhoittavana lääkkeenä mgx2-3 (ad 250 mg/vrk) mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin mg/ ilta josta lääke laskevin annoksin Perinteisiä antipsykoottisia lääkkeitä (kuten levomepromatsiinia, promatsiinia, klooriprotikseenia, klooripromatsiinia ja haloperidolia) ei suositella käytettäväksi vieroitusoireiden hoitoon mm. niiden kouristuskynnystä alentavan vaikutuksen vuoksi.

13 Potilas, jolla on sekavuutta tai alkavan deliriumin muita oireita, siirretään asianmukaisesti erikoissairaanhoitoon (katso: Leppävuori A & Alho H. Alkoholideliriumin hoito. Duodecim 2007;123: ) Tiamiini: Kaikille alkoholia pitkään juoneille potilaille suositellaan tiamiinia mg i.m. (=2-3 ml Neuraminia pakaralihakseen) 3-5 peräkkäisenä päivänä. Alkoholia runsaasti juoneet, huonosti syöneet ja oksennelleet potilaat ovat riskijoukkoa Wernicken taudin suhteen. Tutkimusten mukaan valtaosa Wernicken tapaukista jää diagnostisoimatta, tauti on miehillä yleisempi kuin naisilla ja kuolleisuus siihen on 17%. Yksityiskohtaisesti tiamiinin käytöstä Wernicken taudin hoidossa: Sechi G & Serra A. Lancet Neurol 2007;6: Suun kautta annettavia vitamiinivalmisteita ei suositella käytettäväksi niiden tehottomuuden ja tarpeettomien kustannusten vuoksi. Pahoinvointiin oireenmukainen lääkitys (katso: Lääkärin käsikirja) Rinnanaluspoltteeseen eli närästykseen oireenmukainen hoito (katso: Lääkärin käsikirja ja Duodecim 2010;126(2):185-8) Vapinaan ja sydämen tykytyksen lääkehoito: Beetasalpaajista propranololi mg x2-3 (ad 60 mg/vrk) tai bisoprololi 5 mg x3 (ad 15 mg/vrk) harkiten (otettava huomioon beetasalpaajien kontraindikaatiot ja potilaalla mahdollisesti todettu tai vielä toteamaton sydänsairaus)

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Alkoholivieroitusoireiden hoito

Alkoholivieroitusoireiden hoito Solja Niemelä TEEMA: KESÄNUMERO 2011 Kesällä alkoholin kulutus lisääntyy, ja vieroitushoidon tarpeessa olevia on eniten lomakauden päättyessä. Ajoissa toteutettu alkoholivieroitusoireiden hoito auttaa

Lisätiedot

Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä

Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä Päihdetiedotusseminaari Lääkkeet huumeina ja hoitokeinoina Berliini 4.-7.9.2008 Mikko Salaspuro Professori (emeritus) Helsingin yliopisto EI OLE

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Kirjallisuutta Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus. Duodecim,

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com

KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com KEHITTÄMISTYÖNÄ UUDET PÄIHDEKUNTOUTUS- PALVELUJEN KOTISIVUT www.kangaskartano.com Kaarina Junikka Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito Jouko Laurila Kaisu Pitkälä Terhi Rahkonen Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito opas lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle Julkaisija ja tilaukset: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Neurologinen Yhdistys ry Keskeinen viesti Lievän migreenikohtauksen hoidoksi sopivat tulehduskipulääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettyinä. Vaikeissa tai invalidisoivissa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Duodecim 2007;123(20):2510 4 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

PKV-lääkkeiden asianmukainen käyttö

PKV-lääkkeiden asianmukainen käyttö PKV-lääkkeiden asianmukainen käyttö Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto ja yliopistollinen sairaala Luennon taustaa Näkymä perusterveydenhuoltoon kollegoiden viestit omat kokemukset

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito käsikirja 1 SISÄLLYSLUETTELO Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot... 5 Esipuhe... 7 A. YLEISTÄ... 9 1. Johdanto... 9 2. Erikoislääkäriyhdistysten ja Duodecimin

Lisätiedot

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS Tietoa ja ohjeita ongelmakäyttäjille, vieroitusta toivoville ja heitä tukeville Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences Division of

Lisätiedot

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 2 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian

Lisätiedot

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risolid 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg:aa klooridiatsepoksidia. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot