Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT"

Transkriptio

1 Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

2 Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? TAVOITE Kotihoidon asiakkaat pystyvät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman omatoimisesti kotona, mahdollisimman pitkään Oikeat palvelut kohdennetaan oikeille asiakkaille (tehdään oikeita asioita) Palvelutuotanto toimii (tehdään asiat oikein) Palvelurakenne: tarjotaan oikeita palveluita Osataan kohdentaa palvelutarjoamaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan Toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelma asiakaslähtöisesti ja virheettömästi Toiminta on kustannustehokasta Asiakkaan hoitajien vaihtuvuuden minimointi Hyödynnetään resurssit täysimääräisesti ja joustavasti Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen (poissaolot) Lisätietoa kotihoidon vaikuttavuuden kehittämisestä: Kotihoito askeleen ohjelma kotihoitoon 2

3 Sisältö 1 Ilmiö 1: Toiminta on vahvasti aamupainotteista (ruuhkahuippu) 2 Ilmiö 2: Tiimin hoitajien määrä ei vastaa vaihtelevaa asiakastarvetta 3 Mitä tulisi tehdä? 4 Yhteenveto

4 Sisältö 1 Ilmiö 1: Toiminta on vahvasti aamupainotteista (ruuhkahuippu) 2 Ilmiö 2: Tiimin hoitajien määrä ei vastaa vaihtelevaa asiakastarvetta 3 Mitä tulisi tehdä? 4 Yhteenveto

5 Valtaosa kotihoidon merkittävimmistä haasteista johtuu joko suoraan tai epäsuorasti ruuhkahuippu -ilmiöstä Esimerkki eräästä kunnasta Välittömät asiakastunnit ja hoitajakapasiteetti (työtunnit) päivän eri kellonaikoina* Työtunnit Matka-aika Asiakastunnit *Viiden minuutin tarkkuudella 5

6 Perustuuko ruuhkahuippu vain todelliseen asiakastarpeeseen? Esimerkki eräästä kunnasta Välittömät asiakastunnit eri kellonaikoina (asiakkaiden käyntitiheyden mukaan) % ruuhkahuipun asiakastyöstä 4 Yli 1 käynti / pv 2 Alle 1 käynti / pv 0 6

7 Palvelutuotannon tasaaminen on välttämättömyys kasvavaan asiakastarpeeseen vastaamiseksi Aika (h) Nykytilanne Tavoite Hoitajakapasiteetti Sijaiset/vuokratyövoima Ulkopuolisen työvoiman tarve vähenee Työvoimapuskuri Ainoastaan aikakriittisiä käyntejä Kellonaika 7

8 Aamun viivettä lyhentämällä vapautetaan tärkeätä kapasiteettia Vuoron aloituksen ja ensimmäisen käynnin viive (keskimäärin) 8:40 8:20 8:11 8:06 8:00 7:40 7:20 0:41 7:29 0:43 7:23 7:27 0:23 7:00 7:04 6:40 Yksikkö 1 Yksikkö 2 Yksikkö 3 8

9 Sisältö 1 Ilmiö 1: Toiminta on vahvasti aamupainotteista (ruuhkahuippu) 2 Ilmiö 2: Tiimin hoitajien määrä ei vastaa vaihtelevaa asiakastarvetta 3 Mitä tulisi tehdä? 4 Yhteenveto

10 Krooninen vajaamiehitys: väärä määrä hoitajia on väärässä paikassa väärään aikaan Esimerkki eräästä kuntayhtymästä Asiakastuntien vaihtelu kuukauden keskiarvosta (viikkotasolla) 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Tiimi 1 Tiimi 2 Tiimi 3 Kunta Kuntayhtymä Viikko 10

11 Asiaskastarve vaihtelee päivittäin (1/2) Esimerkki kunta 1 Asiakastuntien vaihtelu kuukauden keskiarvosta (päivätasolla) 40% 30% 20% Alue 1 Alue 2 Alue 3 Kunta 10% 0% -10% -20% -30% Päivä Asiakastarpeen ja hoitajien määrän vaihtelu päivästä toiseen vähenee kun yksikkökoko kasvaa 11

12 Asiaskastarve vaihtelee myös päivittäin (2/2) Esimerkki kunta 2 Asiakastuntien vaihtelu kuukauden keskiarvosta (päivätasolla) 30% 20% 10% Alue 1 Alue 2 Alue 3 Kunta 0% -10% -20% -30% Päivä 12

13 Sisältö 1 Ilmiö 1: Toiminta on vahvasti aamupainotteista (ruuhkahuippu) 2 Ilmiö 2: Tiimin hoitajien määrä ei vastaa vaihtelevaa asiakastarvetta 3 Mitä tulisi tehdä? 4 Yhteenveto

14 Tiimin todellinen hoitajatarve vaihtelee asiakastarpeen mukaan Vuorovahvuus (tunneissa) Työvuoron suunniteltu vuorovahvuus Työvoimapuskuri jolla tiimi varautuu kiireellisiin päiviin Suunniteltu vuorovahvuus ei aina toteudu poissaolojen takia Vajaamiehitys Ylimiehitys (välittömän työajan osuus jää tavoitteesta) Todellinen työvoimatarve Tällä vuorovahvuudella tavoiteltu välittömän työajan osuus toteutuisi Aika (Eri viikkoja, päiviä tai työvuoroja) 14

15 Tulevaisuus: mitoitus ajattelusta luovutaan ja siirrytään tarvepohjaiseen resursointiin ja käyntilistasuunnitteluun Vuorovahvuus (tunneissa) Tiimin oman henkilöstön suunniteltu vuorovahvuus Työvoiman tarve (välittömän työajan tavoite toteutuu) Tarpeen mukaan vaihteleva määrä työvoimaa resurssipoolista Useammassa työvuorossa osan työntekijöistä tulevat resurssipoolista Omat hoitajat riittävät kattamaan asiakastarpeen esim. 30% ajasta Tiimin omat hoitajat Tiimin vakituiset työntekijät hoitavat suuremman osan asiakkaiden käynneistä, vähentäen asiakkaiden hoitajien vaihtelua Ylimiehitys (välittömän työajan osuus jää tavoitteesta) Aika (Eri viikkoja, päiviä tai työvuoroja) 15

16 Perinteinen tapa suunnitella työvuoroja ja käyntilistoja vahvistaa ruuhkahuipun syntymistä Hoitaja 1 Käynti Tauko Toimisto Hoitaja 2 Hoitaja 3 Hoitaja 4 Hoitaja 5 Hoitaja 6 Hoitaja 7 Nykytila Välitön työaika 40% Hoitaja 8 Hoitaja 1 Hoitaja 2 Hoitaja 3 Hoitaja 4 Hoitaja 5 Hoitaja 6 Hoitaja 7 Hoitaja Tulevaisuus Välitön Työaika >60% Siirrä resurssipooliin 16

17 Resurssipoolin avulla parannetaan hoitajien liikkuvuutta Tiimin todellinen asiakastarve määrittää hoitajamäärän, EI ennalta määrätyt vakanssit 1. Varmistaa että hoitajia on saatavilla kun sairauspoissaoloja ilmenee 2. Sijaisten tarve vähenee (asiakkaan hoitajien vaihtuvuus pienenee) 3. Kiireen tunne vähenee kun hoitajien kuormitus päivästä toiseen tasaantuu (ei enää raskaita ja helppoja päiviä) 4. Parantaa johdettavuutta kun resurssitarpeen läpinäkyvyys paranee 5. Tuo tasavertaisuutta niin eri tiimien ja hoitajien kuormitukseen kuin hoidon alueelliseen saatavuuteen 6. Mahdollistaa vaihtelevampaan työtä sitä haluaville (poolityöntekijät) Poolista Alue A Lähi- ja perushoitajat Alue B Resurssipooli Sairaanhoitajat Alue C Alue D Poolista lainattuja hoitajia (vaihteleva työvoima) Tavoitteen mukainen määrä välitöntä asiakastyötä per lista (esim.: yli 65% = 5 tuntia per lista) Alueen omat hoitajat Alueen oma kiinteä hoitajamäärä varmistaa hoidon jatkuvuuden 17

18 Miten resurssipooli eroaa varahenkilöstömallista? Varahenkilöstö (tarjontalähtöisyys) Lähtökohtana on tarjonta (vakanssit): ennalta määrätty vuorovahvuus pitäisi aina toteutua Kysymys: Montako hoitajaa tarvitaan poissaolojen korvaamiseksi? Tiimin lisäavun tarve määritetään suhteessa kiinteään vuorovahvuuteen joka on lähes vakio eikä asiakastarpeeseen perustuva Resurssipooli (tarvelähtöisyys) Lähtökohtana on asiakastarve Kysymys: Montako hoitajaa tiimissä/ alueella vähintään tarvitaan? Kaikki ylimääräiset siirretään resurssipooliin Hoitajien määrä säädetään työvuorokohtaisesti asiakastarvetta vastaavaksi Hoitajien kuormitus pysyy tasaisena kun työvoima säädetään tarpeen mukaan Vuorovahvuus (tunneissa) Ennalta määrätty vuorovahvuus pitäisi aina toteutua Vuorovahvuus (tunneissa) Vuorovahvuus säädetään tarpeen mukaan Todellinen työvoimatarve Tiimin omat hoitajat Aika Aika 18

19 Sisältö 1 Ilmiö 1: Toiminta on vahvasti aamupainotteista (ruuhkahuippu) 2 Ilmiö 2: Tiimin hoitajien määrä ei vastaa vaihtelevaa asiakastarvetta 3 Mitä tulisi tehdä? 4 Yhteenveto

20 Yhteenveto Ruuhkahuippu lisää työvoiman tarvetta, pahentaa hoitajien kiirettä ja heikentää palvelun laatua Palvelutuotannon tasaaminen on vaikeaa, jos alueella on väärä määrä hoitajia Krooninen henkilöstövaje syntyy kun asiakastarve vaihtelee, mutta hoitajien määrä pysyy muuttumattomana Väärä määrä hoitajia on väärässä paikassa väärään aikaan Koska asiakastarpeen vaihtelua ei voida kokonaan poistaa, tarvitaan keino vaihtelun hallitsemiseen (esim. resurssipooli) Jos vaihteluun varaudutaan aluetasolla paikallisella puskurilla hoitajat eivät ole siellä missä heitä eniten tarvitaan Tarvepohjainen resursointi: vuorovahvuus tulisi työvuorokohtaisesti säätää vastaamaan muuttuvaa asiakastarvetta 20

21 Kriittiset menestystekijät 1. Tasaisen palvelutuotannon mahdollistaminen 1. Määrittele aikakriittisten ja ei-aikakriittisten tehtävien ja käyntien kriteerit 2. Päivitä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tehtävien ja käyntien aikakriittisyydet huomioiden 3. Tasaa palvelutuotantoa (suunnitelmassa) läpi päivän: Myöhäistä ei-aikakriittiset käynnit Aikaista osan aikakriittisistä käynneistä (vaatii usein työvuorojen aikaistamista) Lyhennä viivettä hoitajan vuoron alkamisajan ja ensimmäisen käynnin välillä Jaa ruuhka-ajan käynnit kahtia (jos mahdollista) siten, että ei-aikakriittiset tehtävät hoidetaan ruuhkaajan ulkopuolella 4. Pyri vähentämään kuormituksen vaihtelua myös eri viikonpäivien välillä 2. Tarvepohjainen resursointi ja käyntilistasuunnittelu 1. Määrittele sopiva välittömän työajan tavoite eri ammattiryhmille 2. Mukauta tiimin vuorovahvuutta asiakastarpeeseen mukaan siten, että välittömän työajan osuuden tavoite toteutuu kaikilla tiimin hoitajilla Yksittäisten hoitajien kuormitus tulee pysyä lähes samana vuorosta toiseen, mutta hoitajien määrää säädetään vastaamaan asiakastarvetta Pyri pitämään hoitajia vapaina ( listattomina ) 3. Keskitä käyntilistojen suunnittelu yhdelle ihmiselle osaoptimoinnin välttämiseksi 4. Priorisoi palvelutuotannon tasaisuutta ja asiakkaan hoitajien vaihtuvuuden minimoimista Matka-aikojen vähentäminen on toissijaista 5. Varmista että suunniteltu palveluaika toteutuu 3. Hoitajien kohdentaminen tiimeihin resurssipoolin avulla (vaihtelun hallinta) 1. Siirrä vapautuvat hoitajat yhteiseen resurssipooliin (ts. keskitä tiimien työvoimapuskurit ) 2. Lainaa päivittäin/vuoroittain hoitajia eri tiimeihin näiden todellisen tarpeen mukaan (asiakastarve ja hoitajamäärä vaihtelee päivittäin) 21

22 Lisää aiheesta Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Groop J (2014): Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisut Nro 1. Suomen Kuntaliitto. Painossa (arvioitu julkaisupäivä ). 22

23 Kiitos! Johan Groop, TkT

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT 1 Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Mikä on kotihoidon tavoite ja miten se saavutetaan? 2 KOTIHOIDON TAVOITE Kotihoidon asiakkaat kykenevät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ PORVOO IKÄÄNTYY PORVOO IKÄÄNTYY Vuonna 2015 Porvoossa asuu 3 785 yli 75-vuotiasta PORVOO

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä 10.9.2013 SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Projektipäällikkö Mika Mitikka Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla Me olemme Eksote Väestöpohja n. 133000 asukasta Henkilökuntaa n.

Lisätiedot

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä

Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Ptky Karviaisen osallistuminen Etelä-Suomen Kastehankkeeseen Kotona on kokonainen elämä Oheismateriaali yhtymähallitus 11.12.2012 Hyvinkää toimii Etelä-Suomen Kaste/Kotona on kokonainen elämä hankkeen

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine, Eeva Vuori, Kati 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine Eeva & Vuori Kati Terveydenedistäminen

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53. Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53. Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53 Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 55 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 56 29 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas

Lisätiedot

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 2017 Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 4.2.2014 Sosiaalilautakunta 6.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT 5. uudistettu painos Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN 978-952-238-058-6 ISBN ekirja 978-952-238-059-3

Lisätiedot

Kuntamuutoksen tekijät

Kuntamuutoksen tekijät Tietoa työstä Kuntamuutoksen tekijät ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDON ESIMIESTEN MUUTOSTUKI -KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Eveliina Saari Tiina Kalliomäki-Levanto Anna-Leena Kurki Seppo Tuomivaara

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Projektipäällikkö Martti Mäkimattila

Projektipäällikkö Martti Mäkimattila Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Ohjelmistotuotanto ja tiedonhallinta Diplomityö Gyözö Potyondi Simuloinnin hyödyntäminen kotihoidon kehittämisessä Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

JJR-KUNNAT Perusturva Juva. Juvan vanhustenhuollon strategia 2012 2020

JJR-KUNNAT Perusturva Juva. Juvan vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Juva Juvan vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 120/ 1.12.2011 Kunnanhallitus 353/ 12.12.2011 Kunnanvaltuusto 81/ 19.12.2011

Lisätiedot

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Ylimääräinen yhtiökokous 10.6.2014, liite 1 STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Sisällys 1 Seuren esittely... 2 2 Nykytila ja johtopäätökset... 2 2.1 Miten itse näemme toimintamme?... 2 2.2 Mitä asiakkaat

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot