Tarvepohjainen toimintamalli, resursointilaskelmat sekä tiedolla johtaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarvepohjainen toimintamalli, resursointilaskelmat sekä tiedolla johtaminen"

Transkriptio

1 Tarvepohjainen toimintamalli, resursointilaskelmat sekä tiedolla johtaminen Keski-Suomen perusturvajohtajien kokous & hankkeen ohjausryhmän kokous Johan Groop, TkT

2 Sisältö 1 Tarvepohjaisen toimintamallin periaatteet 2 Resursointilaskelmat 3 Tiedolla johtaminen: verkkopohjaisen raportointityökalun esittely

3 Sisältö 1 Tarvepohjaisen toimintamallin periaatteet 2 Resursointilaskelmat 3 Tiedolla johtaminen: verkkopohjaisen raportointityökalun esittely

4 Tarvepohjaisella toimintamallilla parannetaan kotihoidon kykyä vastata kasvaan kysyntään rajallisilla resursseilla Painopisteenä on prosessien ja johtamisen kehittäminen Tarvepohjaisen toimintamallin tavoitteena on parantaa..: 1. kykyä hyödyntää rajallinen henkilöstömäärä joustavasti ja täysimääräisesti (välittömän työajan osuuden lisääminen) 2. hoidon laatua (hoidon jatkuvuuden parantaminen, aikaa asiakkaan kohtaamiseen) 3. työhyvinvointia (esim. työn sujuvoittaminen ja rauhoittaminen) Keski-Suomen kotihoidon kilpailukyky paranee 4

5 Mistä kotihoidon krooninen vajaamiehitys johtuu? Taustalla on kaksi toisistaan riippuuvaa ongelmaa 1 2 Väärä määrä hoitajia ovat väärässä paikassa väärään aikaan Ruuhkahuiput lisäävät tiimien hetkellistä hoitajatarvetta ja sitoo hoitajat tiimeihinsä Yhden tiimin työvoiman kysyntä ja tarjonta, vuorojen lkm 1 Välittömät asiakastunnit ja työtunnit päivän eri kellonaikoina (% aamuvuoron kapasiteetista) Ylimiehitys Suunniteltu tarjonta: Titaniaan suunnitellut työvuorot 100% Ruuhkahuippu määrittää kapasiteetintarpeen koko vuorolle Työaika Siirtymä Asiakasaika 7 6 Toteutunut tarjonta Titanian toteutuneet työvuorot 80% Äkillinen vajaamiehitys poissaolojen takia Vajaamiehitys suunnitteluvaiheessa: onko kysyntä kasvanut? Tarvittavat työtunnit Kuinka paljon työvoimaa olisi pitänyt olla, jotta suunniteltu palveluaika olisi toteutunut 55% välittömällä työajan osuudella? Tämä kuvaa tarvittavaa työpanosta vuoroina, jos välittömän työajan osuus olisi 55% ja yksi vuoro 7h 39min. 60% 40% 20% 0 5

6 Perinteisessä toimintamallissa yritetään saavuttaa ennalta suunniteltu vuorovahvuus Vuorovahvuus (tunneissa) Työvuoron suunniteltu vuorovahvuus Työvoimapuskuri jolla tiimi varautuu kiireisiin päiviin Suunniteltu vuorovahvuus ei aina toteudu poissaolojen takia Vajaamiehitys sairauspoissaolojen takia Ylimiehitys (välittömän työajan osuus jää tavoitteesta) Todellinen työvoimatarve Tällä vuorovahvuudella tavoiteltu välittömän työajan osuus toteutuisi Työvoimatarpeen vaihtelu samassa työvuorossa eri päivinä (Eri viikkoja, päiviä tai työvuoroja) 7

7 Esimerkki n työvoima ei vastaa tarvetta: suunnitellun, toteutuneen ja tarvittavan työvoima vaihtelu Yhden tiimin työvoiman kysyntä ja tarjonta, vuorojen lkm Ylimiehitys Suunniteltu tarjonta: Titaniaan suunnitellut työvuorot 7 6 Toteutunut tarjonta Titanian toteutuneet työvuorot Äkillinen vajaamiehitys poissaolojen takia Vajaamiehitys suunnitteluvaiheessa: onko kysyntä kasvanut? Tarvittavat työtunnit Kuinka paljon työvoimaa olisi pitänyt olla, jotta suunniteltu palveluaika olisi toteutunut 55% välittömällä työajan osuudella? Tämä kuvaa tarvittavaa työpanosta vuoroina, jos välittömän työajan osuus olisi 55% ja yksi vuoro 7h 39min. 0 8

8 Esimerkki Alimiehitystä voi esiintyä tiimeissä, vaikka aluetasolla työvoimaa olisi riittävästi Krooninen vajaamiehitys johtuu kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittamisen vaikeudesta vuorotasolla Suunniteltu tarjonta Yksikön kaikki neljä tiimiä yhteensä Vuorojen lukumäärä Toteutunut tarjonta tasolla on päiviä jolloin hoitajia on töissä liian vähän sekä päiviä, jolloin heitä on liikaa suhteessa kysyntään Kysyntä Kun tarkastellaan neljän tiimin tilannetta yhteenlaskettuna, jokaisena elokuun päivänä oli riittävästi henkilöstöä töissä Elokuun arkipäivät Elokuun arkipäivät 9

9 Esimerkki Kotihoitoyksikössä hoitajia oli aina riittävästi, mutta väärässä paikassa väärään aikaan Tarvepohjaista resursointia on vaikeaa toteuttaa ilman resurssipoolia tai liikkuvan hoitajan toimintamallia Vuorojen lukumäärä 1 1 (edellisen sivun esimerkki) Kysyntä Suunniteltu tarjonta Toteutunut tarjonta n 2 alimiehitystilanne olisi saatu tasattua, jos tiimien 1 ja 4 hoitajat olisivat liikkuneet yli tiimirajojen tai jos käytössä olisi ollut resurssipooli 0 0 Elokuun 2016 arkipäivät

10 Johdanto: 3. Tarvepohjainen toimintamalli Tarvepohjaisessa toimintamallissa ns. mitoitus-ajattelusta luovutaan ja siirrytään tarvepohjaiseen resursointiin Tasainen kuormitus on välttämättömyys tasaiselle palvelun laadulle ja kiireen vähentämiselle Vuorovahvuus (tunneissa) Alueen oman henkilöstön suunniteltu vuorovahvuus Työvoiman tarve (välittömän työajan tavoite toteutuu) Tarpeen mukaan vaihteleva määrä liikkuvia hoitajia Useimmissa työvuoroissa apua tarvitaan alueen ulkopuolelta Omat hoitajat riittävät kattamaan asiakastarpeen 20%-30% työvuoroista Alueen omat hoitajat Alueen vakituiset työntekijät hoitavat suuremman osan asiakkaiden käynneistä, vähentäen asiakkaiden hoitajien vaihtelua Ylimiehitys (välittömän työajan osuus jää tavoitteesta) Työvoimatarpeen vaihtelu samassa työvuorossa eri päivinä (Eri viikkoja, päiviä tai työvuoroja) 11

11 Miten tarvepohjainen malli eroaa varahenkilöstöjärjestelmästä? Vaikka toimintamalleissa on monia yhtäläisyyksiä, taustalla piilee hyvin perustavanlaatuisia eroja Keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä Varahenkilöstöjärjestelmä lähtökohtana on nykytarjonta, eli alueen vakanssit: suunnitellun vuorovahvuuden tulisi toteutua.. Hoitajien määrä perustuu esimerkiksi äkillisten sairauspoissaolojen määrän. Kysymyksen asettelu kuuluu: kuinka monta hoitajaa tarvitaan poissaolojen paikkaamiseen? Alueiden mahdollinen varahenkilöstötarve määritetään suhteessa suunniteltuun vuorovahvuuteen Koska suunniteltu vuorovahvuus harvoin vastaa todellista työvoimatarvetta* varahenkilöillä saatetaan korvata poissaoloja, myös silloin kun alueella on ylimiehitystä. Varahenkilöt voivat jäädä alueille, jolloin heistä saattaa vaivihkaa muodostua vakiotyöntekijöitä, joille aina suunnitellaan lista. Tarvepohjainen toimintamalli (pooli/liikkuvan hoitajan malli) Tarvepohjaisessa toimintamallissa lähtökohtana on todellinen työvoimatarve, joka puolestaan perustuu asiakastarpeen ja hoitajien poissaolojen vaihteluun. Alueille määritetään minimivahvuus eli oman henkilöstön määrä: kuinka monta hoitajaa alueilla vähintään tarvitaan, hiljaisimpina päivinä tai silloin, kun kaikki hoitajat ovat paikalla? Nykyhenkilöstön ja minimihenkilöstön erotus siirretään resurssipooliin. Alueiden hoitajien määrää säädetään työvuorokohtaisesti vastaamaan työvoimatarvetta. Näin hoitajien kuormitus pysyy tasaisena työvuorosta toiseen, eikä hoitajia sidota väärään paikkaan väärään aikaan. Parkinsonin laki: Työ vie sille varatun ajan välilliset tehtävät ei pääse paisumaan, koska niihin käytettävissä oleva aika pysyy aina sopivalla tasolla. Vuorovahvuus (tunneissa) Suunniteltu vuorovahvuus tulee aina toteutua mutta koska suunniteltua vuorovahvuus ei aina vastaa tarvetta Vuorovahvuus (tunneissa) Ei sido hoitajia väärään paikkaan väärään aikaan Vuorovahvuus säädetään vastaamaan tarvetta Minimivuorovahvuus riittää vain osan ajasta Todellinen työvoimatarve niin korvataan poissaoloja vaikka alueella todellisuudessa olisi ylimiehitys Lähipalvelualueen omat hoitajat (minimivuorovahvuus) Työvoimatarpeen vaihtelu samassa työvuorossa eri päivinä (esim. aamuvuorossa) Työvoimatarpeen vaihtelu samassa työvuorossa eri päivinä (esim. aamuvuorossa) *Vuorovahuus ei ole suunniteltu niin että välittömän työajan tavoite voisi toteutua. 12

12 Kaksi vaihtoehtoista ratkaisua joustavaan tarvepohjaiseen resursointiin 1. Liikkuvan hoitajan malli: osa hoitajista liikkuu laajemmilla alueilla 2. Keskitetty resurssipooli Resurssi -pooli Kaikille hoitajille jaetaan oma käyntilista, mutta osa hoitajista toimii laajemmilla alueilla Lähempänä perinteistä toimintamallia Haasteena mm. että kukaan ei ole vapaana vastaamaan äkilliseen tarpeeseen. Perinteisestä toimintakulttuurista poisoppiminen vaikeutuu. Sopii erityisesti pieniin yksiköihin Tiimeihin/aluielle kohdennetaan hoitajia tarpeen mukaan: tavoitteena on ylläpitää hoitajapuskuria Kyky vastata äkilliseen tarpeeseen paranee Käsitys työvoiman kokonaistarpeesta paranee Hoitajien kuormitus pysyy tasaisempana (kiire vähenee) Haasteena mm. merkittävä muutos toimintakulttuurissa ( mitä jos joku jää ilman listaa?) Sopii suuriin ja keskisuuriin yksiköihin 13

13 Tarvepohjaisen toimintamallin ydin: resursointi perustuu lähes reaaliaikaisiin toteutuviin tarpeisiin, huonosti toteutuvien ennusteiden sijaan.

14 Mitä muutoksia kotihoidon arkeen tulisi tehdä, jotta tehokkuuden, laadun ja työhyvinvoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa? 1. Suunnitelmat ajantasalle ja hoitoa vain tarpeen mukaan 2. Prosessien kehittäminen 3. Resurssipoolin käyttöönotto Mahdollistetaan ruuhkahuippujen tasaamista Määritellään aikakriittisten tehtävien kriteerit Asiakkaiden suunnitelmien päivittäminen, siten että ne vastaavat aikakriittisyyden kriteereitä Aikakriittisyyskriteerien käyttöönotto asiakas-/palveluohjauksessa uusien asiakkaiden kotihoidon alkaessa Aikakriittisyyksistä viestiminen lääkäreille (esim. aamulääkkeet) Varmistetaan, että hoitajatarpeen viime hetken muutoksiin voidaan reagoida pikaisesti Prosessien kuvaaminen ja kipupisteiden määrittely Käyntilistasuunnittelun kehittäminen: tavoitteena että kotihoidossa suunnitellaan vain täysiä (lh 60%) käyntilistoja Työvuorosuunnittelu: vuorovahvuus vastaamaan asiakaskysyntää Arvioidaan kuinka paljon hoitajia tulisi olla eri vuoroissa Välillisen työajan tarkastelu Hukan poisto Asiakkaan itsemääräämisoikeuden lisääminen (kokeiluna?) Varmistetaan, että hoitaja on saatavilla kun tarve ilmenee Optimaalisen alue- ja tiimirakenteen selvittäminen Resurssipoolin tai liikkuvien hoitajien mallin perustaminen Yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä uudessa sotessa Sijaisten tilaamisen ja rekrytoinnin keskittäminen pooliin 17

15 Sisältö 1 Tarvepohjaisen toimintamallin periaatteet 2 Resursointilaskelmat 3 Tiedolla johtaminen: verkkopohjaisen raportointityökalun esittely

16 Resursointilaskelmien periaatteet Kysyntä: Kuinka paljon kotihoidon asiakkaat tarvitsevat palveluaikaa? Tarjonta: Kuinka paljon palveluajan toteuttaminen vaatii henkilöstöä? Tarvepohjainen toimintamalli: Miten huomioidaan kysynnän ja tarjonnan vaihtelu? Palveluaika: Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä tukipalveluiden asiakastunnit Lasketaan kysynnän kehitys vuoden 2016 aikana ja arvioidaan kysynnän taso syyskuussa 2017 Lasketaan, kuinka monta lh- ja shvakanssia tarvittaisiin toteuttamaan kysynnän mukaiset asiakastunnit Tarvittavien vakanssien määrään vaikuttavat kysynnän ja välittömän työajan tavoitteen lisäksi poissaolot (sairauslomat ja vuosilomat) Resurssit Alueille määritetään minimivahvuus eli oman henkilöstön määrä Nykyhenkilöstön ja minimihenkilöstön erotus siirretään resurssipooliin tai liikkuviksi hoitajiksi Alueiden hoitajien määrää säädetään työvuorokohtaisesti vastaamaan työvoimatarvetta Säännöllinen kh Tilapäinen kh ja tukipalvelut 1 Poissaolot ja muu työaika 2 3 Resurssipooli / Liikkuvat hoitajat Asiakastunteja Alueen 1 minimivahvuus Alueen 2 minimivahvuus Alueen 3 minimivahvuus Historiatiedot Tilanne 9/

17 -15-16E -17E E -17E Kysynnän kehitys Esimerkki kysynnän kehityksestä: Jyväskylä ja Jämsä Jyväskylä Palvelutuntien ennustettu kasvu 11/2016-9/2017E +2,9% Jämsä Palvelutuntien ennustettu kasvu 11/2016-9/2017E +4,7% 0 1/2016 6/ /2016 9/2017E 0 1/2016 6/ /2016 9/2017E Säännöllisen kh:n asiakkaiden pitkän aikavälin trendi E ,7% Säännöllisen kh:n asiakkaiden pitkän aikavälin trendi E ,2% Analyyseissä käytetty kysynnän kasvun ennuste 11/2016-9/2017: +2,9% Analyyseissä käytetty kysynnän kasvun ennuste 11/2016-9/2017: +0,0% Lähde: Effica-, Pegasos-, ja Nursebuddy toteumatiedot 2016, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, Titania- ja työvuorovelho työvuorotiedot, NHG analyysi 23

18 NHG suosittelee, että tarvepohjainen toimintamalli järjestetään nykyisten kotihoitoyksiköiden yhteistyönä Osa yksiköistä ovat liian pieniä toimintamallin järjestämiseen itsenäisesti Keski-Suomen kotihoidon yksiköiden ja alueiden sijoittuminen Hoitotyöhön käytettävissä oleva työpanos* yksiköittäin Jyväskylä Jämsä Äänekoski Laukaa Keuruu Saarikka Hankasalmi Joutsa Viitasaari Konnevesi Pihtipudas Petäjävesi Muurame Multia Toivakka Uurainen Kinnula Luhanka *Varsinaiseen päiväajan hoitotyöhön käytettävissä oleva resurssi henkilötyövuosina (esim. yötyö ja hallinnollinen työ poistettu), sisältää varahenkilöstön. Lähde: Yksiköiden toimittamat vakanssitiedot, NHG analyysi LH 74 SH 252 Yksiköiden koko ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat siihen, miten tarvepohjainen toimintamalli tulisi alueella järjestää Tietyt yksiköt voivat järjestää toimintansa itsenäisesti, osa yksiköistä toimii yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa Yhteistyöalueille muodostuvien kotihoitoyksiköiden koko antaa raamit tarvepohjaisen toimintamallin toteutusmuodolle: Pienemmillä yhteistyöalueilla suositellaan liikkuvan hoitajan mallia Suuremmilla alueilla suositellaan käytettäväksi keskitettyä resurssipoolia, joilla voi tarvittaessa olla oma esimies 25

19 Yhteistyöalueet NHG:n ehdotus pooleista ja liikkuvien hoitajien malleista 1/2 Pohjoinen Keski-Suomi 1. Pihtipudas ja Viitasaari 2 1 Yhteinen liikkuvien hoitajien malli eli hoitajia lainataan tarvittaessa kuntien välillä Liikkuvien hoitajien kotipesät ovat sekä Pihtiputaalla että Viitasaarella 2. Saarikka, Kinnula 2a) Kivijärvellä ja Kinnulassa yhteinen liikkuvien hoitajien malli 2b) Saarijärvellä liikkuvien hoitajien malli joka palvelee myös Karstulaa, Kannonkoskea ja Kyyjärveä. Hoitajien kotipesänä on Saarijärvi (uudistettu varahenkilöstömalli) min min min 40+ min * Matka-ajat on arvioitu Google Mapsin avulla. Copyright Google Äänekoski ja Konnevesi Yhteinen resurssipooli, jonka kotipesänä on Äänekoski. Nykyisiä Konneveden hoitajia tulee laskelmien tuloksena siirtymään Äänekoskelle. Haaste: Kaksi eri asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmää (Nursebuddy ja Mediatri) 26

20 Yhteistyöalueet NHG:n ehdotus pooleista ja liikkuvien hoitajien malleista 2/2 Eteläinen Keski-Suomi 4. Multia, Petäjävesi ja Uurainen 2 3 Yhteinen liikkuvien hoitajien malli eli hoitajia lainataan tarvittaessa kuntien välillä Jyväskylä ja Muurame Yhteinen resurssipooli, jolla on oma esimies. Hoitajien kotipesänä on Jyväskylä, mutta hoitajat liikkuvat tarvittaessa kuntien välillä Joutsa, Toivakka ja Luhanka Yhteinen liikkuvien hoitajien malli eli hoitajia lainataan tarvittaessa kuntien välillä käytännössä vain Joutsan ja Toivakan sekä Joutsan ja Luhangan välillä ennalta tiedossa olevaan tarpeeseen min min min 40+ min 7 Keuruu, Jämsä, Laukaa ja Hankasalmi ovat pooli- / liikkuvien hoitajien mallien osalta itsenäisiä yksikköjä * Matka-ajat on arvioitu Google Mapsin avulla. Copyright Google. 27

21 Yhteenveto suosituksista: Lähihoitajat Laskelma on tehty yksiköiden asettamilla välittömän työajan osuuden tavoitteilla Yhteistyöalue Yhteistyöalue 1 Yhteistyöalue 2 Yhteistyöalue 3 Yhteistyöalue 4 Yhteistyöalue 5 Yhteistyöalue 6 Yksikkö Kaikki alueen LH htv:t As.työ LH htv:t Alueille jäävät LH htv:t Alueilta siirtyvät LH vakanssit Nykyinen LH varahenkilöstö Liikkuvat hoitajat yhteensä (LH) Pihtipudas 17,0 15,1 15, Viitasaari 22,8 20,3 17, ,0 Yhteensä 39,8 35,3 32, ,0 Kinnula 5,5 4,4 3, ,0 Saarikka 26,1 22,7 21,7 1 5,0 6,0 Yhteensä 31,6 27,1 25,1 2 5,0 7,0 Konnevesi 19,7 17,3 8,3 9 2,0 11,0 Äänekoski 35,5 35,5 28, ,0 Yhteensä 55,2 52,8 36,8 16 2,0 18,0 Multia 9,2 8,2 5, ,0 Uurainen 14,7 4,8 4,8 0 0,5 0,5 Petäjävesi 18,7 15,3 12, ,0 Yhteensä 42,6 28,3 22,3 6 0,5 6,5 Muurame 14,3 8,7 5, ,0 Jyväskylä 185,3 184,3 151, ,5 60,5 Yhteensä 199,6 193,0 157, ,5 63,5 Joutsa 25,4 21,2 17,2 4 1,0 5,0 Luhanka 5,0 4,4 3, ,0 Toivakka 8,0 7,4 6, ,0 Yhteensä 38,4 33,0 26,0 7 1,0 8,0 Hankasalmi Hankasalmi 25,2 22,7 19, ,0 Jämsä Jämsä 98,7 62,9 51, ,0 Keuruu Keuruu 31,4 27,2 18,2 9 3,3 12,3 Laukaa Laukaa 33,6 31,6 26,6 5 3,8 8,8 Lähde: Yksiköiden toimittamat vakanssitiedot, Effica-, Pegasos-, ja Nursebuddy toteumatiedot 2016, palvelu- ja hoitosuunnitelmat, Titania- ja työvuorovelho työvuorotiedot, NHG analyysi 29

22 Sisältö 1 Tarvepohjaisen toimintamallin periaatteet 2 Resursointilaskelmat 3 Tiedolla johtaminen: verkkopohjaisen raportointityökalun esittely

23 Tiedolla johtaminen Kukoistava kotihoito -hankkeessa Lähtötilannekartoitus Perusmittareiden säännöllinen verkkopohjainen raportointi Loppuarviointi Huhti 2017 Loka-/marras > Syys-/loka

24 Tavoitteena on perusmittariston säännöllinen seuranta (jopa kuukausittain) verkkopohjaisen raportointityökalun avulla Tiheämpi seuranta edellyttää tiedonkeruun automatisointia Esimerkkejä Kotihoidon vertaiskehittämisestä Verkkopohjaisen ratkaisun hyödyt 1. Tiheämpi seurantaväli parantaa toiminnan kehityksen seurattavuutta, mikä edistää niin tietoon pohjautuvaa johtamista. Valtaosa mittareista päivitetään kerran kuussa. Ruhkahuiput kotihoitoyksiköittäin Välittömän työajan osuus nähtävissä kotihoitoyksiköittäin ja alueittain 2. Ratkaisu helpottaa tiedon levittämistä ja hyödyntämistä. Tieto on aina mukana. 3. Osallistujien manuaalisen seurannan tarve vähenee. Luotettavien mittareiden laskeminen on työlästä. 4. Työkalu mahdollistaa tarkempaa porautumista esim. eri asiakasryhmiin liittyviin tuloksiin sekä tarkasteluaikavälin vaihtamisen 35

25 Verkkopohjainen raportointi: sopiiko että Keski-Suomen tulokset yhdistetään kotihoidon vertaiskehittämisen tuloksiin? Tämä mahdollistaisi laajemman vertailupohjan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Kainuu (ilman Puolankaa ja Vaalaa) Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Siilinjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Essote Päijät-Häme (ilman Sysmää ja Heinolaa) Heinola Riihimäki Eksote Espoo Karviainen (Karkkila ja Vihti) 36

26 Kiitos!

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? TAVOITE Kotihoidon asiakkaat pystyvät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman omatoimisesti kotona,

Lisätiedot

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kysyntä kasvaa, mutta kuinka paljon? Väestöennuste: eri ikäryhmien muutos 2013-2040 Suomi 20-64v 75v+ 120% 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon: oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon: oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon: oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan Keski-Suomen ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankkeen valmistelutilaisuus 3.8.2016 Kysyntä kasvaa, mutta

Lisätiedot

Siilinjärvi Kotihoidon resursointilaskelma

Siilinjärvi Kotihoidon resursointilaskelma Siilinjärvi Kotihoidon resursointilaskelma 20.6.2016 Yhteenveto Tausta Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Siilinjärven kotihoidon resurssitarvetta, eli hoitajien määrää ja jakautumista kahden alueen

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati

Kukoistava kotihoito hanke. Asiakasraati Kukoistava kotihoito hanke Asiakasraati 31.5.217 STM:n kärkihankkeet Enemmän terveyttä ja hyvinvointia Palvelut asiakaslähtöisiksi Osatyökykyisille tie työelämään Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa

IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa IKÄIHMINEN TOIMIJANA Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kotihoidoissa Riitta Vepsäläinen, projektipäällikkö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon. Mikä se on ja miten se otetaan käyttöön?

Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon. Mikä se on ja miten se otetaan käyttöön? Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon Mikä se on ja miten se otetaan käyttöön? Tiivistelmä SAKARI- hankkeen tavoitteena oli vanhuspalvelulain toimeenpanon tukeminen Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Hakukonsortio Jyväskylän kaupunki, hallinnoija Hankasalmen kunta Joutsan kunta Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kinnulan kunta

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kehittämistyö Keski-Suomessa Keski-Suomessa on pitkät perinteet tehdä yhteistyötä

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma alveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen ohjausryhmän kokous 3 /2017

Kukoistava kotihoito hankkeen ohjausryhmän kokous 3 /2017 muistio 20.9.2017 Kukoistava kotihoito hankkeen ohjausryhmän kokous 3 /2017 Aika Tiistaina 12.9.2017, klo 13.15-15.30 Paikka Matarankatu 4, kokoustila 100 (koske), Jyväskylä Esityslista 1 Kokous avattiin

Lisätiedot

Keski-Suomen maakunnallisen palveluohjauksen organisointi Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila

Keski-Suomen maakunnallisen palveluohjauksen organisointi Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila Keski-Suomen maakunnallisen palveluohjauksen organisointi Sparrauspäivä 6.9.2017 Kuusa, Varjolan tila Palveluohjauksen nykyiset resurssit ja maakunnallisen palveluohjauksen visiopohjana hankkeen resurssipoolimalli

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Kukoistava Kotihoito Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Miten palveluohjaus ja neuvonta toteutuvat tällä hetkellä kunnassa? Kunta Palveluneuvonta ja ohjaus erillinen yksikkönsä

Lisätiedot

Keski-Suomen KAAPO Etunimi Sukunimi

Keski-Suomen KAAPO Etunimi Sukunimi Keski-Suomen KAAPO 1 20.9.2017 Etunimi Sukunimi LAATUSUOSITUS: Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja palveluohjaus järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti matala kynnys - yksi

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sairaala Nova Juha Kinnunen, shp johtaja

Sairaala Nova Juha Kinnunen, shp johtaja Sairaala Nova 19.9.2017 Juha Kinnunen, shp johtaja Sairaala Nova määrittää uuden standardin Tulevaisuuden sairaaloista Suomessa 18.09.2017 / Jylhä 18.09.2017 / Jylhä Projektin tilannekatsaus Projektin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 1 5.6.2017 Tuija Koivisto Yleisesti myöntämisperusteista voi todeta Keski-Suomessa on kaikkiaan 17 ohjekirjaa omaishoidon tuen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

I&O Keski-Suomi Kukoistava kotihoito -hanke. Muutosagentti Tuija Koivisto Keski-Suomi

I&O Keski-Suomi Kukoistava kotihoito -hanke. Muutosagentti Tuija Koivisto Keski-Suomi I&O Keski-Suomi Kukoistava kotihoito -hanke Muutosagentti Keski-Suomi I&O Keski-Suomi I&O kärkihankkeen etenemisestä Keski-Suomessa vastaavat sekä muutosagentti että Kukoistava kotihoito - hanke 2 13.11.2017

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Resurssipoolin rakentaminen

Resurssipoolin rakentaminen Resurssipoolin rakentaminen Oma koti osakokonaisuuden loppuseminaari 16.9.2015 Projektipäällikkö Sirkku Kallio 2 Kouvolan kaupunki Kuuden kunnan liitos v. 2009 Asukkaita n. 86 500 Junalla n. 1h Venäjän

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA Ehdotus

KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA Ehdotus KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 Ehdotus 65 vuotta täyttäneet hankekunnissa 35000 30000 25000 29492 32956 31489 24095 30808 28892 27283 26732 26761 26721 20000 15000

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti 19.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Consulting Groop. Prosessit kuntoon: Mitkä tekijät rajoittavat kotihoidon suorituskykyä? Johan Groop, DI

Consulting Groop. Prosessit kuntoon: Mitkä tekijät rajoittavat kotihoidon suorituskykyä? Johan Groop, DI Consulting Groop Prosessit kuntoon: Mitkä tekijät rajoittavat kotihoidon suorituskykyä? Johan Groop, DI Esityksen esimerkit perustuvat PARETOhankkeen tutkimustuloksiin 2 1. Epätasainen palvelutuotanto:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke

Kukoistava kotihoito hanke Kukoistava kotihoito hanke Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen ANNE-MARI HAKALA: Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen EIJA JANHUNEN: Kuntoutus ja ennaltaehkäisy Palveluntarjonta ja sen

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus Kiitos veteraanit -toimikunta Piirikoordinaattori: Jaakko Harjumäki, jaakko.harjumäki@lions.fi, 040 164 9030 PDG: Toivo Lehtinen, toivo.lehtinen@pp.inet.fi,

Lisätiedot

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö

Kotihoidon uudet toimintamallit Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Kotihoidon uudet toimintamallit 8.9.2017 Jaana Peltola, kotihoidon palvelupäällikkö Taustatietoa Maantieteellisesti laaja alue 11 kotihoitoaluetta Kotihoidon asiakkaaksi tullaan aina kuntouttavan arviojakson

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä

Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Kotihoito muutoksessa näkemyksiä Jyväskylästä Tieto Kumppanuusfoorumi 24.8.2017 Palvelujohtaja Maarit Raappana, Jyväskylän kaupunki, Vanhuspalvelut Taustatekijöitä Jyväskylän kotihoidossa Jyväskylän vanhuspalveluihin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta

Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta Kokemuksia alueellisesta rekisterinpidosta 29.5.2013 Jarmo J Koski Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) Terveydenhuoltolaki 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi

Hyvis nyt ja tulevaisuudessa. Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt ja tulevaisuudessa Sirpa Sundgren Projektikoordinaattori, TtM KSSHP, Tietohallinto sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyvis nyt: 1,2 milj. kansalaista Hyvis Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tällä

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke

Kukoistava kotihoito hanke Kukoistava kotihoito hanke Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen ANNE-MARI HAKALA: Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen EIJA JANHUNEN: Kuntoutus ja ennaltaehkäisy 1. Ympärivuorokautinen

Lisätiedot

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen Kukoistava kotihoito hanke Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus 1. työpajapäivä / Palveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä kuntoutus ja ennaltaehkäisy 22.02.2017 Hankekoordinaattorit

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn. työpaja strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄn työpaja 8.3.2016 strategisen liikenneverkkoselvityksen maakuntakaavallisista ydinkysymyksistä 1 KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄ työpaja 8.3.2016 Työryhmän näkemys

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke

Kukoistava kotihoito hanke Kukoistava kotihoito hanke Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen ANNE-MARI HAKALA: Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen EIJA JANHUNEN: Kuntoutus ja ennaltaehkäisy Palveluntarjonta ja sen

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke 6.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat. Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastuslaitos, henkilöstö ja työurat Maarit Nurmijoki-Matilainen Henkilöstöpäällikkö Keski-Suomen pelastuslaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Henkilöstö 3/2012 Henkilöstömäärä Päätoimiset 300 henkilöä

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömyys vähenee edelleen kohisten Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 10,5 Keuruu 11,8 Kinnula 15,5 Kivijärvi 9,5 Kannonkoski 11,3 Karstula 13,0 Saarijärvi

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Helmikuun lopussa Keski Suomessa oli 22 023 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 15,3 Keuruu 16,2 Kinnula 20,5 Kivijärvi 20,4 Kannonkoski

Lisätiedot

kaupungit <- read.table("http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt", header=true)

kaupungit <- read.table(http://users.jyu.fi/~nataanko/kaupunkidata.txt, header=true) TILP260 8. demot kevät 2012 Tehtävä 6. PISA-tutkimuksen monivaiheinen otanta Ositettu otanta Ositteina Ahvenanmaa, Uusimaa, Etelä-, Väli-, Itä- ja Pohjois-Suomi. Ositetun otannan avulla varmistetaan, että

Lisätiedot

Porvoon kannustinpalkkiomalli. LIITE 1: SAKARI-hanke

Porvoon kannustinpalkkiomalli. LIITE 1: SAKARI-hanke Porvoon kannustinpalkkiomalli LIITE 1: SAKARI-hanke Sisällysluettelo 1 Kannustinpalkkiomallit yleisesti 3 2 Porvoon kannustinpalkkiomallin kuvaus 6 3 Tulokset 14 Sisällysluettelo 1 Kannustinpalkkiomallit

Lisätiedot

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT 1 Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Johan Groop, TkT Mikä on kotihoidon tavoite ja miten se saavutetaan? 2 KOTIHOIDON TAVOITE Kotihoidon asiakkaat kykenevät elämään arvokkaasti ja mahdollisimman

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.10.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 30.6.2017 PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki Keski-Suomen erityispiirteet Kuntarakenne: 23 kuntaa, paljon pieniä kuntia, puolet

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Jyväskylä 31.12.2010 KESKI-SUOMEN LIITTO/TURVA-HANKE OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Ojituskartoituksen työmenetelmä: - Suokohtaisina kartoitusalueina käytettiin

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömiä työnhakijoita Keski Suomessa pitkästä aikaa alle 20 000! Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 13,6 Keuruu 13,7 Kinnula 16,6 Kivijärvi 15,9 Kannonkoski

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Huhtikuun lopussa Keski Suomessa oli 20 815 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 13,4 Keuruu 14,9 Kinnula 19,2 Kivijärvi 17,6 Kannonkoski

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.11.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot