Ruuhkahuippujen purkaminen. Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruuhkahuippujen purkaminen. Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu"

Transkriptio

1 Ruuhkahuippujen purkaminen Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

2 Järvenpään kaupungin kotihoito tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen moniammatillisen, oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitotyön kautta asiakkaan voimavaroja vahvistaen tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksien tai toimintakyvyn heikentyessä palvelua 24 / 7, painottuen perushoitoon, toimintakyvyn tukemiseen ja kotisairaanhoitoon toiminnalle ominaista: asiakaskunta ja asiakkaiden hoidontarve muuttuu päivittäin Kotihoito lukuina ( ): asiakkaita 272 (+ palvelusetelillä noin 73) käyntimäärät n. 480 vrk henkilöstöä yht lähihoitajaa 7 sairaanhoitajaa 3 hoitotyön esimiestä Lisäksi 1 lääkäri + 2 fysioterapeuttia Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

3 Kotihoidon lähtötilanne ja kehittämistarpeet 5 / 2013 ruuhkaiset hoitoajat aamulla klo 7-11 ja illalla klo oli erittäin kiireisiä käyntejä ei voitu toteuttaa suunnitellussa ajassa hoitajat kävivät paljon eri asiakkaiden luona hoidon pitkäjänteinen toteuttaminen ei onnistunut ja hoidosta puuttui jatkuvuus tällä myös merkittävä vaikutus työn mielekkyyteen ja jaksamiseen vastuuhoitajuus ei toteutunut arjen toiminnassa: liian harvoin käyntejä omilla asiakkailla rooli tätä kautta epäselvä Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

4 Kehittämistyön prosessi Kehittämissuunnitelma Asiakaskäyntien tarkastelu ja uudelleen järjestely Ruuhkahuippujen purkaminen Kotiutusprosessin kehittäminen (Pegasos jono ja vastuualueiden selkeytys) 2014 Tiimien uudelleen järjestely Uudet aluejaot Tiimivastaavan työkuvan uudistaminen Vastuuhoitajan roolin ja tehtävien selkeyttäminen Työnjaon keskittäminen Sijaisjärjestelmän kehittäminen 2015 Optimoinnin kehittäminen Ruuhkahuippujen tasoittaminen ja hukkatyön löytäminen Työvuorosuunnittelun tehostaminen Voimavaralähtöisen kotona asumisen toimintamallin kehittämishanke Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

5 Asiakas- ja omaisyhteistyön kehittäminen jatkuva palautteen kerääminen kehittämistyön pohjaksi säännölliset asiakas- ja omaisillat: palvelujen kehittämisajatukset, asiakaspalautteet ja jatkotoimenpiteet Tiimi tavattavissa tilaisuudet: asiakkaat ja omaiset voivat tavata tiimin työntekijöitä vapaamuotoisessa tilaisuudessa viestinnän parantaminen mm. infokirjeissä kerrotaan toiminnan muutoksista Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

6 Suora asiakastyö ja sen siirtovara suhteessa käytettävään resurssiin tammikuussa 2014 Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

7 Esimerkki Kotihoidon hoitajan työpäivä toiminnanohjausjärjestelmässä 2014 aika 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 hoitaja 1 asiakaskäynnit tiimipalaveri 1h YHTEENVETO työaika 7:00-15:00 välitön työ 4 h 49 min (60%) tauot 30min kirjaaminen toimistolla 30 min palaveri 1 h matkat jne 1h 11 min Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

8 Toimenpiteet asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään hyvin yksilöllisyys ja kokonaisuus huomioiden ruuhkahuipuissa ei tehdä kuin välttämätön esim. suihku tapahtuu päivällä asiakaskäynnit ja siirtymiset suunnitellaan oikea-aikaisiksi, -mittaisiksi ja toteutettaviksi asiakaskäynneille lähdetään suoraan kotoa, koska ei tarvitse hakea avaimia tai lääkkeitä toimistolta työt ovat katsottavissa puhelimessa, jolloin hoitaja voi mennä suoraan ensimmäiselle asiakkaalle eikä päivän aikana tarvitse käydä toimistolla kirjaaminen ja tilastointi tapahtuu asiakkaan kotona reaaliajassa hoitaja saa ruokailla joustavasti asiakaskäyntien lomassa tiimivastaavat ja toiminnanohjaaja jakavat työt vastuuhoitajuutta noudattaen työt jaetaan sovitusti siten, että suunnitellaan lähihoitajille välitöntä työaikaa 60% ja tiimivastaaville sairaanhoitajille 20%. iltapäivän tunnit hyödynnetään välilliseen työhön (pidemmät kirjaukset, neuvottelu, asioiden hoito jne.) Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

9 Henkilöstö vuodelle 2015 saimme palkattua kaksi 50 % työntekijää joiden työaika on klo 7-11 ma-pe hyviä kokemuksia sekä työntekijöillä että tiimissä kotihoidon varahenkilöt siirtyivät kotihoidon hoitotyön esimiesten hallinnoitaviksi syksyllä 2014 kokeilu, jota arvioidaan nyt syksyllä 2015 aktiivisen tuen malli pegasos mukana -vastaavat viikonloppuisin varattu aikaa järjestellä poissaoloista johtuvia käyntejä uudelleen, hankkia sijaisia rauhoittaa muun henkilöstön suoriutumaan perustehtävästä Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

10 Tiimit Vuonna 2013 tiimejä 8 ei aluerajoja asiakasmäärät tiimeissä ka 37 henkilöstömäärä tiimeissä pieni Vuonna 2014 eteenpäin tiimejä 6 aluerajat asiakasmäärä tiimeissä ka 44 henkilöstömäärä kasvoi tiimeissä Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

11 Työnjakajan tehtävät kotihoidossa Kotihoidon asiakkaiden kotikäyntien resursointi asiakkaiden tarpeet ja palvelut huomioiden, kotihoidon asettamien tavoitteiden mukaisesti: o vastuuhoitajuus arkiaamuissa o välitön työaika lähihoitajilla/sairaanhoitajilla 60%, tiimivastaavalla 20% Kotihoidon asiakkaiden kotikäyntien resursointi tehdään toiminnanohjauksessa: o o o pyrkien mahdollisimman pieneen henkilökunnan vaihtuvuuteen asiakaskäynneillä yhteistyössä toiminnanohjaajan kanssa tasapuolisesti työntekijöiden kesken Muita työnjakajan tehtävään kuuluvaa: o o o sisäisten töiden tekeminen toiminnanohjaukseen, esim. päivittäinen kirjaaminen, palaverit, koulutus, opiskelijan ohjaus, yms. asiakkaiden tunnisteiden tekeminen tilastointi- ja työaikakorjaukset toiminnanohjauksessa oman tiimin osalta Työnjakajalla on työssään lähiesimiehen ja palvelupäällikön tuki. 2

12 Miten onnistuimme? Huhtikuu 2015 Ja vertailuksi kuntien tilanne yhteensä jatkuvaa asiakaskäyntien tarkastelua ja sijoittamista edelleenkin epätasaisuutta viikonpäivien välillä, pyritään tasaamaan Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

13 Esimerkki Kotihoidon hoitajan työpäivä toiminnanohjausjärjestelmässä 2015 aika 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 hoitaja 1 asiakaskäynnit tiimipalaveri 1h YHTEENVETO työaika 7:00-15:00 välitön työ 4 h 49 min (60%) tauot 30min kirjaaminen toimistolla 30 min palaveri 1 h matkat jne 1h 11 min Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

14 Asiakastyytyväisyys Palautteet tammi-elokuussa 2014 ja Hoitajien vaihtuvuus Käyntiajat Palautteiden vertailu 5 kk ajalta käy paljon sijaisia, aina uusi hoitaja, vaihtuvat hoitajat käyntiajat reilusti myöhässä olisi hyvä, että hoitajien vaihtuvuus vähenisi Muutos tiimin hoitajat ovat käyneet kiitettävästi tiimimuutoksesta aiheutuneen alkuahdistuksen jälkeen kaikki on kääntynyt parhain päin viime kokouksessa luvattiin vastuuhoitajan käyvän useammin ja se on toteutunut Toimiston kahvihuoneessa oleva vihko suullisen asiakaspalautteen keräämiseksi on toiminut hyvin. Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

15 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 7 / Kotihoito 4 3,8 4,12 3,97 3,89 4,11 3,62 3,81 3, Käynti toteutuu sovitulla aikavälillä Työntekijä käy luonani riittävän usein Käynnit ovat sopivana ajankohtana Saamani hoito on asiantuntevaa Tiedän kuka on vastuuhoitajani Vastuuhoitaja käy säännöllisesti luonani Kotihoidon henkilökunta kuuntelee mielipiteitäni ja ajatuksiani Olen tyytyväinen saamaani palveluun Otanta tuloksista, joissa yhtymäpinta kehittämisprosessiin Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

16 Vaikutus henkilöstöön työtyytyväisyys on kasvanut halu kehittää omaa työtä lisääntynyt vaikuttamismahdollisuus omaan työhön lisääntynyt kiireen tuntu työssä vähentynyt (joskin ei poistunut) Henkilöstön palkitseminen panoksesta tärkeää! Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

17 5 Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset 2012 ja 2014 Työn mielekkyys ja organiointi 4 3 3,85 4 3,33 3,76 3,09 3,52 3,23 3,39 3,02 3,12 3,58 3, Tiedän mitä minulta odotetaan työssäni Minua kannustetaan kehittämään oman työni organisointia Päivittäiset työni on organisoitu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Toimintatapamme on suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen Pystyn vaikuttamaan työni Koen, että osaamista ja kannalta tärkeisiin päätöksiin ammattitaitoani arvostetaan Yhteistyö ja ilmapiiri 5 4 4,45 4,22 4,12 4,12 4,53 4,58 3,76 3,47 3,45 3,55 3,69 3,85 3,17 3, Yhteistyö lähimpien työtovereiden kanssa sujuu hyvin Työtoverini antavat minulle tarvittaessa tukea työssäni Koen saavani arvostusta työtovereiltani Työyksikössäni onnistuu ongelmien ratkaisu Työni tekemiseen tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla Työpaikkani ilmapiiri on kannustava ja työntekoa tukeva Erilaisia mielipiteitä arvostetaan ja niitä on helppo esittää Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

18 Onnistumisen lähtökohdat Se, mihin kiinnitämme huomioimme, sinne suuntaamme toimintaamme suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet henkilöstön kuunteleminen ja osallisuus koko prosessin ajan tulosten ja vaikuttavuuden tarkastelu määräajoin palvelun laadun jatkuva seuranta asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden kuunteleminen (tarpeet ja kokemukset) johtamis- ja esimiestyön kehittäminen prosessin aikana työmenetelmien ja prosessien kehittäminen säännöllinen tiedottaminen yhteistyön kehittäminen rajapinnoissa kannustaminen, usko muutoksen mahdollisuuteen ja palkitseminen Sillä mennään mitä on energiaa on turha suunnata sen murehtimiseen, mitä meillä ei ole Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

19 Voimavaralähtöisen kotona asumisen malli Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

20 Järvenpään kaupunki Tiina Palmu

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena

KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena KUNTOUTTAVA LYHYTAIKAISHOITO Omaishoidon tukena Loppuraportti LyhDeKe-projekti 2005-2007 projektipäällikkö Jaana Sulanen projektityöntekijä Jaana Paasonen SISÄLLYS 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat

Uudistuvat työnkuvat Uudistuvat työnkuvat Käsikirja toimintamallin kehittämiseen versio 1.0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 21.11.2012 Halonen Ulla, projektipäällikkö Uudistuvat työnkuvat Käsikirja toimintamallin kehittämiseen Hankkeen

Lisätiedot

Vanhusten kotihoito kolmesta näkökulmasta Vanhukset, työntekijät ja johto integroinnin ja asiakaskeskeisyyden arvioijina

Vanhusten kotihoito kolmesta näkökulmasta Vanhukset, työntekijät ja johto integroinnin ja asiakaskeskeisyyden arvioijina Vanhusten kotihoito kolmesta näkökulmasta Vanhukset, työntekijät ja johto integroinnin ja asiakaskeskeisyyden arvioijina SIRPA ANDERSSON RIITTA HAVERINEN MAILI MALIN Johdanto Monissa suomalaisissa kunnissa

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.06.2015. 57 Asianro 2858/06.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 57 16.06.2015. 57 Asianro 2858/06.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 57 Asianro 2858/06.00.00/2015 Valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautteen ohjaamana Hoivajohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011-2015

Henkilöstöstrategia 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty 20.6.2011 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty 4.6.2013 1 Henkilöstöstrategia 2011-2015 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta Kirsi Kuitunen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015 KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2014 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1. Hankkeen sisältö ja toteutumisalue...

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine, Eeva Vuori, Kati 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine Eeva & Vuori Kati Terveydenedistäminen

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta. PALVELUKOTI MÄNTYRANNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry. ylläpitää Palvelukoti Mäntyrantaa. Palvelukoti Mäntyranta on muistihäiriöisille asukkaille,

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

Kohti vanhustyön vallankumousta

Kohti vanhustyön vallankumousta Kohti vanhustyön vallankumousta Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti, joka on muuttunut tehostetuksi palveluasumiseksi vuonna 2010. 3 kerrosta, jokaisessa 2 ryhmäkotia Henkilökunta: Tiimivastaavia

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus - Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen - Läheiset osana hyvää hoitoa - Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys muistisairaan henkilön kanssa

Lisätiedot