Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut"

Transkriptio

1 Tietopyyntö työasemapalvelusta 1/10 Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut Tämä on TIETOPYYNTÖ. Kyseessä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus tai hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia palvelun tuottajia, mahdollisia kustannuksia sekä verrata markkinoilla olevia palveluita suunniteltuun palvelutarpeeseen. Tämän tietopyynnön vastauksia voidaan käyttää työssä, jossa selvitetään hankittavan palvelun rakennetta ja teknisiä vaatimuksia. Tietopyyntö ei aiheuta sitoumuksia Mikkelin kaupungille mahdollisessa tulevassa tarjouspyynnössä, eikä tietopyyntöön osallistuville yrityksille tule sitoumuksia. Tällä tietopyynnöllä selvitetään millaisia työasemien ylläpitoon ja tukeen liittyviä palveluja markkinoilla on tarjolla. Tietopyynnön kohteen kuvaus Mikkelin kaupunki valmistelee osana tietohallintonsa kehittämistä työasemapalvelujen kilpailutusta. Kaupunki on laatinut IT-strategian, jonka mukaan kaupunki itse toteuttaa osan toiminnoista ja osa ostetaan ulkoa eri palvelutarjoajilta. Tässä tietopyynnössä on esitetty eräs ajatus toimintamalliksi. Kuva 1 esittää tietohallinnon organisaation. Omalla toiminnalla on kehittämisfunktio ja palvelutuotanto on ulkoistettu. Harmaat laatikot kuvaavat omaa toimintaa ja valkoiset laatikot ulkoa ostettavia palveluita. Kuva 1 Mikkelin kaupungin tietohallinnon organisaatio Kuva 2 esittää eri toimintoja ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Hankittavat palvelukokonaisuudet on esitetty vihreällä, oranssilla ja sinisellä. Toiminnot, jotka Mikkelin kaupunki toteuttaisi itse tai eivät muuten kuulu tämän tietopyynnön piiriin, on esitetty keltaisella.

2 Tietopyyntö työasemapalvelusta 2/10 Kuva 2 Tietopyynnön kohteena olevat palvelukokonaisuudet Lähtökohtana on käyttäjille tarjottava työasemapalvelu, jolla on seuraavat ominaisuudet: Käyttäjille tarjotaan työasema vakioidulla käyttöjärjestelmällä ja työssä vaadittavilla sovelluksilla ja tietoliikenne- ja VPN-yhteyksineen. Vakioituun kokoonpanoon kuuluu tällä hetkellä Windowskäyttöjärjestelmä, Office-toimistosovellukset, Internet Explorer-selain, Firefox-selain, sovellus pdf:ien katseluun, tietoliikenneyhteydet ja VPN-asiakassovellus. Työasemapalvelun osat esitellään kuvassa Kuva 1. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi tietoliikenne, toimialakohtaisten sovellusten käyttöpalvelu, tulostuspalvelu ja käyttäjien mobiililaitteet, mutta ne ovat tämän tietopyynnön ulkopuolella. Työasemapalveluun kuuluu ylläpito, joka huolehtii työasemien toimivuudesta, sovelluksista, päivityksistä ja käyttäjätunnusten hallinnasta. Lisäksi siihen kuuluu yksi käyttäjätuki, jonne käyttäjät voivat ottaa yhteyttä tuki- ja neuvonta-asioissa. Käyttäjätuki on asiantunteva ja osaa auttaa yleisimmissä ongelmissa, käyttöjärjestelmän ja yleisimpien työpöytäsovellusten kanssa. Ongelmat, joita se ei voi ratkaista, se delegoi eteenpäin kolmansille osapuolille (katso kuva 2). Käyttäjätuen lisäksi potilastietojärjestelmälle on oma tukensa, joka ei kuulu tämän tietopyynnön piiriin. Mikkelin kaupunki toimii työasemapalvelun tilaajana ja ostaa siihen liittyvän työn ja päivittäisen operoinnin ulkopuolisilta toimittajilta. Työasemien ja käyttäjien määrät on esitelty alla olevassa taulukossa. Taulukko jakautuu opetukseen (koulut) ja hallintoon (kaikki muu). Hallinnon työasemat ovat pääsääntöisesti vuokrattuja leasingrahoituksella, kun taas opetuksen työasemat omia. Työasemapalvelun käyttäjiä ovat kunnan työntekijät, ei esimerkiksi koulujen oppilaat. Työasemapalvelun tulee palvella tällä hetkellä 3800 käyttäjää ja 3000 työasemaa virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella ei ole päivystystarvetta. Vuoden 2017 alusta hallinnon työasemien ja käyttäjien määrä puolittuu. Erilaisia toimipisteitä on noin 100, joista suurin osa Mikkelissä, mutta osa myös naapurikunnissa. Hallinto Opetus Kommentti Palvelun piirissä olevia tietokoneita Osa tietokoneista on yhteiskäytössä Käyttäjiä Erityisesti hallinnossa on käyttäjätunnuksia, jotka eivät ole aktiivisesti käytössä

3 Tietopyyntö työasemapalvelusta 3/10 Käyttäjien omat laitteet Ei juurikaan Paljon Tukipyyntöjä tulee nykyisin noin 900 kuukaudessa. Näistä noin 300 on käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyviä yksinkertaisia pyyntöjä. Lopuista pyynnöistä osa on sellaisia, jotka ovat nopeasti ratkaistavissa ja osa vaatii tarkempaa selvitystä ja mahdollista delegointia eteenpäin. Työasemapalvelu on ajateltu toteuttaa palvelukokonaisuuksina, jotka ovat toisistaan erillisiä hankintoja. Hankittavat palvelukokonaisuudet ovat TYÖASEMARAUTA TYÖASEMAN YLLÄPITO KÄYTTÄJÄTUKI Näitä palvelukokonaisuuksia on havainnollistettu alla olevissa kuvissa ja täsmennetty tekstimuodossa seuraavassa kappaleessa. Kuva 3 esittää leasing-työaseman elinkaaren ja eri osapuolten väliset suhteet työaseman tilauksesta elinkaaren päättymiseen. Toiminnot alkavat siitä kun käyttäjä tilaa työaseman ylläpidolta. Ylläpito tilaa tämän perusteella työasemaraudan rautatoimittajalta. Rautatoimittaja kokoaa tietokoneen, asentaa siihen vakion, jonka se on saanut aiemmin ylläpidolta, ja lähettää työaseman ylläpidolle. Ylläpito viimeistelee työaseman käyttäjälle ja toimittaa sen käyttäjän työpisteelle. Työasema on ylläpidon piirissä siihen asti kun elinkaari loppuu ja työasema vaihdetaan uuteen. Jos käyttäjän tarve työasemalle loppuu kesken vuokraajan, ylläpito säilyttää työasemaa seuraavaa käyttäjää varten. Kuva 3 Leasing-työaseman elinkaari Kuva 4 esittää ostolaitteen elinkaaren. Kun työasema on saapunut, sitä käytetään niin kauan kuin se toimii.

4 Tietopyyntö työasemapalvelusta 4/10 Kuva 4 Ostolaitteen elinkaari Käyttäjätuen prosessi esitetään kuvassa 5 siitä asti kun käyttäjä esittää tukipyynnön siihen asti kun ongelma on ratkaistu. Kuvassa esitetty kolmas osapuoli on täsmennetty myöhemmässä kappaleessa KÄYTTÄJÄTUKI. Kuva 5 Käyttäjätuki

5 Tietopyyntö työasemapalvelusta 5/10 Kuva 6 Palvelukokonaisuuksien tekninen kuvaus Kuvassa 6 on esitetty työasemapalvelun käyttäjien, tuen ja ylläpidon toimintoja ja näihin liittyviä sovelluksia ja palvelimia. Kuva ryhmittelee palvelinten ja sovellusten vastuutahot. TYÖASEMARAUTA Tehtävät Työasemarautapalvelun tehtäviin kuuluu työasematilauksen vastaanotto ylläpidolta, työaseman kokoaminen, vakioidun käyttöjärjestelmän asennus, käyttökunnon varmistaminen ja työaseman lähetys työasemien ylläpidolle. Vakioitu käyttöjärjestelmäimage saadaan työasemien ylläpidolta. Näitä voi olla useita työaseman tyypistä ja laitteistosta riippuen. Työasemarautapalveluun kuuluu myös leasing-rahoitus ja vuokratun työaseman elinkaaren hallinta. Leasing-kauden lopulla neuvotellaan uudestaan jatketaanko sopimusta uudella tai erityyppisellä työasemalla. Vaatimukset Työaseman tulisi olla toimitettuna muutaman päivän kuluessa tilauksesta, mielellään jo seuraavana työpäivänä. Toimittajalla tulee olla laiterekisteri, josta Mikkelin kaupunki voi nähdä omat laitteensa ja josta voi saada tietoja koneluettavassa muodossa ulos Mikkelin kaupungin omaa yhdistelyä varten. Tiedot on ainakin tarkoitus integroida ylläpidon laiterekisteriin työaseman ja sen käyttäjän ja sovellusten yhdistämiseksi. Laiterekisterin Mikkelin kaupunkia koskevat tiedot ovat Mikkelin kaupungin omaisuutta. Vaikka työaseman ylläpito ja työasemarauta tulisikin samalta toimittajalta, niistä laaditaan erilliset sopimukset. Toimitussisältö Toimitettava työasema voi olla kannettava tai pöytätietokone. Työaseman mukana toimitetaan näppäimistö, hiiri, monitori ja tarvittavat kaapelit. Kannettavan tietokoneen mukana toimitetaan myös telakka. Tällä hetkellä käyttäjät voivat valita viidestä eri laitevaihtoehdosta; pöytätyöasema, kannettava työasema, mobiilikannettava (kevyempi, kulkee paremmin mukana), asiakastyöasema ja tehotyöasema. Asiakastyöasema on yleisessä asiakkaiden käytössä oleva työasema, esimerkiksi kirjastoissa. Tehotyöasema

6 Tietopyyntö työasemapalvelusta 6/10 taas on erityisiä tehoja vaativa, erikseen määriteltävä työasema, joita ei ole montaa kappaletta. Suurin osa työasemista on normaaleja kannettavia tai pöytätyöasemia. Valikoima halutaan pitää samana. Työasemien ylläpito määrittelee laitevaihtoehtojen kokoonpanon. TYÖASEMAN YLLÄPITO Tehtävät Mikkelin kaupungilla on kaksi työasemaympäristöä; opetuksen ympäristö ja hallinnon ympäristö. Ympäristöjen erot liittyvät laitteisiin ja niiden operointiin sekä sovelluslisensseihin. Opetuksella on hyvinkin erilaisia, eri ikäisiä ja paikoin vanhoja työasemia, jotka ovat kaupungin omia. Laitteet on vakioitu. Hallinnon työasemat ovat vuokrattuja, uusia ja keskenään samanlaisia ja niissä on käytössä vain yhtä Windowsversiota. Molemmilla ympäristöillä on oma verkko, toimialue ja sovellukset. Opetuksen ja hallinnon erilaiset ympäristöt teettävät erilaista työtä. Opetuksen omat työasemat vaativat korjausta ja komponenttien vaihtoja. Koska hallinnon työasemat ovat vuokrakoneita, niitä ei tarvitse korjata, mutta niitä täytyy vaihtaa sopimuksen päättyessä. Ylläpito valitsee käyttäjien tarpeisiin sopivat työasemaraudat. Lisäksi se kehittää vakioidun käyttöjärjestelmän imagen kaupungin ja käyttäjien tarpeiden mukaan työasemaraudalle sopivaksi ja uusii imagen tarvittaessa (esimerkiksi raudan muuttuessa). Työasemapalvelun käyttäjät tilaavat ylläpidolta tietokoneen ylläpidon valitsemista vaihtoehdoista. Jos ylläpidolla on varastossa sopiva leasing-aikana käytöstä poistettu tietokone, annetaan se käyttäjälle. Jos sopivaa tietokonetta ei ole, sellainen tilataan työasemarautatoimittajalta. Kun työasema on saapunut ylläpidolle, siihen asennetaan käyttäjän tarvitsemat sovellukset käyttäjän toimialasta ja muista tarpeista riippuen, liitetään se verkkoon ja domainiin ja siihen asennetaan muut oheislaitteet. Valmis työasema viedään käyttäjälle ja asennetaan hänelle. Jos kyseessä oli työaseman vaihto leasing-kauden lopussa, vanha työasema noudetaan käyttäjältä, tyhjennetään ja toimitetaan työasemarautatoimittajalle. Käyttäjän luopuessa työasemastaan leasing-kauden aikana ylläpidon tehtävä on noutaa työasema käyttäjältä, tyhjentää se ja varastoida se myöhempää käyttöä varten. Ylläpidon tehtäviin kuuluu työasemien sovellusten ja päivitysten asennus sekä tietoturvasta, virustorjunnasta ja varmuuskopioinnista huolehtiminen. Ylläpito vastaa myös AD-tunnusten ja oikeuksien hallinnasta. Käyttäjillä on käytössään erilaisia verkkojakoja (henkilökohtaisia, toimialakohtaisia jne). Näiden ylläpito, varmuuskopiointi ja oikeuksien hallinta on ylläpidon tehtäviä. Ylläpito vastaa myös kaikista työasemien tarvitsemien palvelinten ja sovellusten, kuten esimerkiksi AD:n ja levypalvelinten, ylläpidosta. Toimialakohtaisten sovellusten tai niiden palvelinten ylläpito ei kuitenkaan kuulu työasemien ylläpidon vastuulle. Ylläpidolla on laiterekisteri, jossa pidetään kirjaa siitä kenellä mikäkin työasema on, mikä sen tarkoitus on ja mitä siihen on asennettu ja mitä oheislaitteita siinä on. Tässä rekisterissä on kaikki ylläpidon piirissä olevat laitteet, sekä omat että vuokralaitteet. Vuokralaitteiden tapauksessa laite tulee olla yhdistettävissä työasemarautatoimittajan laiterekisteriin. Mikkelin kaupungin tulee voida nähdä laiterekisterin sisältö ja saada siitä tietoja ulos koneluettavassa muodossa. Myös käyttäjätuella tulee olla pääsy laiterekisteriin, jotta se näkee käyttäjän työaseman tiedot tukipyyntöä käsitellessään. Laiterekisterin Mikkelin kaupunkia koskevat tiedot ovat Mikkelin kaupungin omaisuutta. Ylläpidon tehtäviin kuuluu myös lisenssien hallinta sillä tasolla, että se on selvillä siitä mitä lisenssejä asiakkaalla on, onko jotain tarpeettomia lisenssejä, onko lisenssejä liian vähän vai tarvitaanko niitä lisää. Hallinnon ja opetuksen ympäristöissä on eri sopimuksilla lisenssejä, koska osa koulun lisensseistä on

7 Tietopyyntö työasemapalvelusta 7/10 halvempia, vain opetuskäyttöön tarkoitettuja. Tieto lisensseistä on Mikkelin kaupungin omaisuutta ja sillä tulee olla pääsy tähän tietoon. Ylläpito ratkaisee ylläpidolle kuuluvat käyttäjätuelta saadut tukipyynnöt, esimerkiksi työasemaan, sen sovelluksiin tai AD-tunnuksiin ja oikeuksiin liittyvät. Vaatimukset Ylläpito tarjoaa myös oman vastuualueensa asiantuntijatyötä tarvittaessa esimerkiksi silloin kun tehdään isompia muutoksia. Asiantuntijatyötä voidaan tehdä yhdessä myös esimerkiksi verkon ylläpidon tai muiden kanssa aiheesta riippuen. Palvelun normaali kehitystyö ei ole laskutettavaa asiantuntijatyötä. Ylläpidon tulee tarjota käyttäjille jokin tapa, esimerkiksi verkkolomake, jonka avulla käyttäjä voi tilata uuden työaseman, oheislaitteita, sovelluksen asennuksen työasemalleen, tai tunnuksen lisäämisen. Valmiista vaihtoehdoista valittavien, tuettujen sovellusten asennuksen tulee olla täysin automatisoitu. Ylläpidolla tulee olla valmius noutaa tietokoneita käyttäjiltä ja viedä niitä käyttäjille. Lisäksi ylimääräisten tietokoneiden varastointiin ja työasemien asennuksiin tarvitaan soveltuvat tilat. Leasing-kauden loppumisen vuoksi työaseman vaihtoja tulee noin 400 vuodessa. Palvelutaso (JHS174 liite 1) Käyttäjäryhmä Työasemien määrä Palveluaika Palveluvaste Hallinto 1500 P1, 8-16 V2, reagointiaika 2h, ratkaisuaika 1tp Opetus 1500 P1, 8-16 V1, reagointiaika 4h, ratkaisuaika 2tp Sanktiot Reagointiajan ylitys Hyvitys % ko. kohteen kuukausimaksusta 0,1-20% tavoiteajasta 5% 21-50% tavoiteajasta 15% % tavoiteajasta 30% Yli 100% tavoiteajasta 45% Toimitussisältö Ylläpito tarvitsee järjestelmät työasemien etähallintaan, päivitysten asentamiseen ja vakiointien tekemiseen. Ylläpidolla tulee olla laiterekisteri sekä järjestelmät tukipyynnöille ja lisenssienhallinnalle. Ylläpidon tulee tarjota käyttäjätuelle mahdollisuus etähallita työasemia ja katsoa laiterekisterin tietoja. Ylläpito toimittaa työasemia fyysisesti käyttäjille ja hakee niitä käyttäjiltä. Lisäksi joitakin ylläpitotoimia tai ongelmien ratkaisuja varten tulee olla mahdollisuus käydä paikan päällä. Käytöstä poistetuille työasemille, joilla on vuokra-aikaa jäljellä, tulee varastointimahdollisuus. Ylläpito tarjoaa käyttäjille automatisoidun tavan palauttaa unohtunut AD-salasana.

8 Tietopyyntö työasemapalvelusta 8/10 Ylläpitopalvelu toimitetaan suomen kielellä. KÄYTTÄJÄTUKI Tehtävät Käyttäjätuki tarjoaa osaavan ja neuvovan ensimmäisen asteen tuen työasemapalvelujen käyttäjille. Se kerää kaiken tarvittavan tiedon ongelmasta ja ratkaisee ongelman itse tai delegoi sen eteenpäin. Vaikka tukipyyntö delegoitaisiin eteenpäin, vastuu sen ratkaisemisesta ja käyttäjän palvelemisesta säilyy käyttäjätuella. Käyttäjätuki auttaa käyttäjiä ongelmasta riippumatta. Apunaan se voi käyttää ylläpidon laiterekisterin tietoja siitä kenellä ja missä työasema on ja mitä siihen on asennettu sekä työaseman etähallintaa. Tukipyynnön vastaanottaja ratkaisee itse ongelmat, jotka liittyvät tietokoneen, käyttöjärjestelmän tai yleisimpien työpöytäsovellusten käyttöön. Näihin kuuluu esimerkiksi verkkoselain, toimisto-ohjelmat ja sähköposti. Lisäksi käyttäjätuki neuvoo ja opastaa käyttäjiä. Muut, esimerkiksi ylläpitoa vaativat ja vaikeammat ongelmat delegoidaan eteenpäin. Käyttäjätuki ei myöskään neuvo toimialakohtaisten sovellusten käytössä, vaan delegoi eteenpäin ko. sovelluksen pääkäyttäjälle. Erityisesti on huomattava, että Mikkelin kaupungin tavoitteena on malli, jossa puhelimeen ensiksi vastaava henkilö - tukipyynnön vastaanottaja - ryhtyy hoitamaan asiaa. Malli, jossa puhelimeen ensiksi vastaava henkilö vain kirjaa palvelupyynnön palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään, ei täytä tätä vaatimusta. Tukea tulee tarjota käyttäjille usealla eri kanavalla; muun muassa puhelimitse, sähköpostitse ja verkkolomakkeella. Tavasta riippumatta tukipyyntöjen on mentävä keskitettyyn palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään). Mikkelin kaupungille tulee olla lukuoikeus tähän palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään) tikettien tilojen seuraamiseksi. Työasemapalvelun käyttäjät saavat neuvoa ja opastusta tuesta. Käyttäjät saavat apua siitä huolimatta onko ongelmana se, että sovellus ei käynnisty vai että käyttäjä ei osaa toteuttaa sillä haluamaansa toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse osata eritellä ongelmaansa etukäteen, tunnistaa kenelle sen ratkaisu kuuluu tai kuuluuko se ollenkaa tuen piiriin, vaan se voi otta yhteyttä käyttäjätukeen asiasta riippumatta. Käyttäjätuella on nimetty asiakaspalveluvastaava, joka toimii toimittajan yhteyshenkilönä ja vastaa tarjottavan palvelun laadusta. Hän käy Mikkelin kaupungin kanssa säännöllisesti läpi mm. tukipalvelun tilannetta, auki olevia tukipyyntöjä ja palvelutasossa pysymistä. Asiakaspalveluvastaava ja Mikkelin kaupunki kehittävät yhdessä tukipalvelun sisältöä ja laatua. Vaatimukset Käyttäjätuella tulee olla nimetyt henkilöt, jotka hoitavat Mikkelin kaupungin tukipyyntöjä, jotta kaupungin ympäristö ja asiat ovat heille tuttuja. Lisäksi käyttäjätuella tulee olla nimetty asiakaspalveluvastaava, joka toimii toimittajan yhteyshenkilönä. Käyttäjätuella on oma palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä (tiketinhallintajärjestelmä). Mikkelin kaupungin tulee voida päästä palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään) mm. seuraamaan auki olevia tukipyyntöjä. Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (Tiketinhallintajärjestelmään) olisi myös hyvä voida integroitua esimerkiksi sähköpostitse, jolloin kolmannet osapuolet voivat kirjoittaa ratkaisunsa suoraan sinne. Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmän (Tiketinhallintajärjestelmän) tulee mahdollistaa tukipyyntöjen kategorisointi omine palvelutasoineen eri käyttäjätyyppeistä (toimialoista) ja tukipyyntöjen luonteista riippuen.

9 Tietopyyntö työasemapalvelusta 9/10 Palveluun kuuluu myös käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen Mikkelin kaupungin kanssa yhdessä sovittujen kysymysten avulla, joihin käyttäjät vastaavat kouluarvosanalla Palvelutaso pitää sisällään vaatimuksen käyttäjätyytyväisyyden tasosta. Käyttäjätuen on puhuttava käyttäjän omaa kieltä kysymysten, toimintaohjeiden ja ratkaisujen esittämisessä. Kolmansilta osapuolilta saadut tekniset toimintaohjeet tulee myös muuttaa käyttäjän ymmärtämiksi. Käyttäjätuella tulee olla valmius käydä paikan päällä, mikäli käyttäjän ongelma ei ratkea puhelun aikana, vaan vaatii tarkempaa selvitystä. Käynti paikan päällä tulee tapahtua seuraavan kahden päivän aikana. Palvelutaso (JHS174 liite 1) Palveluaika P1, arkisin 8-16 Ratkaisukyky R1, 60% Tavoitettavuus Käynti paikan päällä tarvittaessa T2, 80% 1 minuutin kuluessa Kahden työpäivän sisällä Työasemia 3000 Käyttäjiä 3800 Tukipyyntöjä kuukaudessa 900 Palvelutason alituksesta veloitetaan hyvitystä kuukausimaksusta alla olevan taulukon mukaan. Tavoitettavuusvaatimuksen alitus Ratkaisukyvyn alitus Hyvitys % ko. kohteen kuukausimaksusta 0,1-10% 0,1-10% 10% 10,1-20% 10,1-20% 20% 20,1-30% 20,1-30% 30% 30,1-40% 30,1-40% 40% Lisäksi käyttäjätyytyväisyyden toteutumisesta saa sanktiota alla olevan taulukon mukaan. Toteutunut tyytyväisyys - tavoitetaso Hyvitys % tyytyväisyyden maksimisanktiosta % % < %

10 Tietopyyntö työasemapalvelusta 10/10 Toimitussisältö Tukipalvelun tuottaja tarjoaa palvelupyyntöjen (tiketinhallintajärjestelmän), johon Mikkelin kaupungilla on pääsy ja johon voidaan integroitua esimerkiksi sähköpostitse. Käyttäjätuki tarjoaa selkeän kysymyspatteriston käyttäjän ymmärtämällä kielellä. Käyttäjätukipalvelu toimitetaan suomen kielellä. Kysymykset Tällä tietopyynnöllä halutaan saada palvelutarjoajien näkemyksiä siihen, onko ajateltu työnjako toisaalta Mikkelin kaupungin ja palveluntarjoajien välillä ja toisaalta palveluntarjoajien kesken tarkoituksenmukainen. Työasemapalvelu kokonaisuutena 1. Ovatko esitetty jako ja palveluiden kuvaukset tarkoituksenmukaiset? 2. Kätkeytyykö esitettyyn työnjakoon mielestänne jotain käytännöllisiä tai periaatteellisia ongelmia? Mitä? 3. Miten muuttaisitte esitettyä jakoa ja/tai palvelukokonaisuuden sisältöä? Näettekö muutoksia, jotka vaikuttaisivat hinnoitteluun hintaa alentavasti? 4. Millainen on tulevaisuuden työasemapalvelu eli millä keinoilla työasemapalvelun tehokkuutta ja käyttäjien kokemaa palvelua on mahdollista parantaa kustannustehokkaasti? 5. Oletteko halukkaita tarjoamaan kyseistä palvelukokonaisuutta? Mikä on budjetaarinen hintaarvionne ja hinnoitteluperusteenne kyseiselle palvelulle? Työasemarauta Ylläpito 1. Onko työasemarauta syytä sisällyttää kilpailutukseen vai jättää sen ulkopuolelle? Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus käyttää KL Kuntahankintojen kilpailuttamaa leasing-toimittajaa. 1. Onko tilaajan itse hankkimat, vakioimattomat laitteet mahdollista liittää ylläpitopalvelun piiriin? Jos on, niin millä reunaehdoilla ja millaista palvelua niille tarjoatte? 2. Opetuksen ja hallinnon ympäristöt ovat nyt erilaiset, kun opetuksen työasemat ovat omia ja hallinnon vuokrattuja. Mikä on vallitseva käytäntö, ylläpidetäänkö mieluummin erilaisia ympäristöjä vai pyritäänkö ne yhdistämään? Millä perusteilla? Käyttäjätuki 1. Onko tilaajan itse hankkimat, vakioimattomat laitteet mahdollista liittää tukipalvelun piiriin? Jos on, niin millä reunaehdoilla ja millaista palvelua niille tarjoatte? 2. Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään Lynciä pikaviestimenä, puhelimena ja kokoustyökaluna. Onko tukipalveluun mahdollisuus lisätä Lync-tuki? Jos on, niin onko sillä vaikutusta palvelun kokonaishintaan?

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET PALVELUTASOMÄÄRITYKSET Palvelusopimuksen liite 2 Keski-Uudenmaan Keski-Uudenmaan PL12, 04201 Kerava / Kauppakaari 11, 04200 Kerava www.kuumaict.fi Y-tunnus 2733877-3 PALVELUTASOMÄÄRITYKSET 2(10) Sisällys:

Lisätiedot

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus

Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Valtorin lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen kilpailutus Pyyntö 2 (7) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Hankinnan kohdeympäristön kuvaus... 3 2.1 Valtori... 3 2.2 Keskitetty lokienhallinta...

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Kirjastokonsortioiden laitteistoympäristön kehitysprojekti

Kirjastokonsortioiden laitteistoympäristön kehitysprojekti Kirjastokonsortioiden laitteistoympäristön kehitysprojekti Triangelipäivät Kuopiossa Katri Vänttinen n kehittämispäällikkö, projektin ohjausryhmän jäsen katri.vanttinen@arene.fi Taustaa Yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6)

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6) 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset - Esimies tilaa työntekijälle verkon käyttäjätunnuksen ja sähköpostin KS-Tiedon

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus Suvilahdenkatu 10 E

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus Suvilahdenkatu 10 E Vastaukset kysymyksiin H37-13-2 1 (7) VASTAUKSET KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ H037-13-1 TIETOVARASTON JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SOVELLUSYLLÄPITO-, SOVELLUSKEHITYS- JA KOULUTUSPALVELUT 1. Tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

IT 2013 Asiakastyytyväisyys

IT 2013 Asiakastyytyväisyys IT 2013 Asiakastyytyväisyys Henkilöstöryhmä johon pääasiallisesti kuulut Opettaja Tutkija Tukipalvelut (yliopistopalvelut, tiedekunnan palvelukeskus, muu hallinnollinen rooli) Muu (esim. projektityöntekijä)

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

METSÄ GROUP. Purkuaikasovellus yrittäjäohje. Pilotti Metsä Fibre Rauma

METSÄ GROUP. Purkuaikasovellus yrittäjäohje. Pilotti Metsä Fibre Rauma METSÄ GROUP Purkuaikasovellus yrittäjäohje Pilotti Metsä Fibre Rauma Johdanto Aikataulutusjärjestelmää on Metsä Forestissa suunniteltu Äänekosken uuden biotuotetehtaan haasteellisen puun toimituksen tarpeisiin.

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion säännöt Linnea2-konsortion säännöt 24. marraskuuta 2000 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 24. marraskuuta 2000. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot ovat konsortion

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa

Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa Väestön terveydenedistämisen mahdollisuudet kaupallisen liiketoiminnan ristipaineissa Jukka Mattila Terveyspalvelujen johtaja Kuntapalvelut/Mehiläinen Näkökulmat Liiketoiminta itsemaksaville asiakkaille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelukuvaus LIITE 1 1

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelukuvaus LIITE 1 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelukuvaus LIITE 1 1 Sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelut Palvelukuvaus Sanelun kulku Tilaajan henkilöstö sanelee sanelut Effica 4.1 -potilastietojärjestelmään (jäljempänä Effica).

Lisätiedot