Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut"

Transkriptio

1 Tietopyyntö työasemapalvelusta 1/10 Tietopyyntö Mikkelin kaupunki Työasemapalvelut Tämä on TIETOPYYNTÖ. Kyseessä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus tai hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia palvelun tuottajia, mahdollisia kustannuksia sekä verrata markkinoilla olevia palveluita suunniteltuun palvelutarpeeseen. Tämän tietopyynnön vastauksia voidaan käyttää työssä, jossa selvitetään hankittavan palvelun rakennetta ja teknisiä vaatimuksia. Tietopyyntö ei aiheuta sitoumuksia Mikkelin kaupungille mahdollisessa tulevassa tarjouspyynnössä, eikä tietopyyntöön osallistuville yrityksille tule sitoumuksia. Tällä tietopyynnöllä selvitetään millaisia työasemien ylläpitoon ja tukeen liittyviä palveluja markkinoilla on tarjolla. Tietopyynnön kohteen kuvaus Mikkelin kaupunki valmistelee osana tietohallintonsa kehittämistä työasemapalvelujen kilpailutusta. Kaupunki on laatinut IT-strategian, jonka mukaan kaupunki itse toteuttaa osan toiminnoista ja osa ostetaan ulkoa eri palvelutarjoajilta. Tässä tietopyynnössä on esitetty eräs ajatus toimintamalliksi. Kuva 1 esittää tietohallinnon organisaation. Omalla toiminnalla on kehittämisfunktio ja palvelutuotanto on ulkoistettu. Harmaat laatikot kuvaavat omaa toimintaa ja valkoiset laatikot ulkoa ostettavia palveluita. Kuva 1 Mikkelin kaupungin tietohallinnon organisaatio Kuva 2 esittää eri toimintoja ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Hankittavat palvelukokonaisuudet on esitetty vihreällä, oranssilla ja sinisellä. Toiminnot, jotka Mikkelin kaupunki toteuttaisi itse tai eivät muuten kuulu tämän tietopyynnön piiriin, on esitetty keltaisella.

2 Tietopyyntö työasemapalvelusta 2/10 Kuva 2 Tietopyynnön kohteena olevat palvelukokonaisuudet Lähtökohtana on käyttäjille tarjottava työasemapalvelu, jolla on seuraavat ominaisuudet: Käyttäjille tarjotaan työasema vakioidulla käyttöjärjestelmällä ja työssä vaadittavilla sovelluksilla ja tietoliikenne- ja VPN-yhteyksineen. Vakioituun kokoonpanoon kuuluu tällä hetkellä Windowskäyttöjärjestelmä, Office-toimistosovellukset, Internet Explorer-selain, Firefox-selain, sovellus pdf:ien katseluun, tietoliikenneyhteydet ja VPN-asiakassovellus. Työasemapalvelun osat esitellään kuvassa Kuva 1. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi tietoliikenne, toimialakohtaisten sovellusten käyttöpalvelu, tulostuspalvelu ja käyttäjien mobiililaitteet, mutta ne ovat tämän tietopyynnön ulkopuolella. Työasemapalveluun kuuluu ylläpito, joka huolehtii työasemien toimivuudesta, sovelluksista, päivityksistä ja käyttäjätunnusten hallinnasta. Lisäksi siihen kuuluu yksi käyttäjätuki, jonne käyttäjät voivat ottaa yhteyttä tuki- ja neuvonta-asioissa. Käyttäjätuki on asiantunteva ja osaa auttaa yleisimmissä ongelmissa, käyttöjärjestelmän ja yleisimpien työpöytäsovellusten kanssa. Ongelmat, joita se ei voi ratkaista, se delegoi eteenpäin kolmansille osapuolille (katso kuva 2). Käyttäjätuen lisäksi potilastietojärjestelmälle on oma tukensa, joka ei kuulu tämän tietopyynnön piiriin. Mikkelin kaupunki toimii työasemapalvelun tilaajana ja ostaa siihen liittyvän työn ja päivittäisen operoinnin ulkopuolisilta toimittajilta. Työasemien ja käyttäjien määrät on esitelty alla olevassa taulukossa. Taulukko jakautuu opetukseen (koulut) ja hallintoon (kaikki muu). Hallinnon työasemat ovat pääsääntöisesti vuokrattuja leasingrahoituksella, kun taas opetuksen työasemat omia. Työasemapalvelun käyttäjiä ovat kunnan työntekijät, ei esimerkiksi koulujen oppilaat. Työasemapalvelun tulee palvella tällä hetkellä 3800 käyttäjää ja 3000 työasemaa virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella ei ole päivystystarvetta. Vuoden 2017 alusta hallinnon työasemien ja käyttäjien määrä puolittuu. Erilaisia toimipisteitä on noin 100, joista suurin osa Mikkelissä, mutta osa myös naapurikunnissa. Hallinto Opetus Kommentti Palvelun piirissä olevia tietokoneita Osa tietokoneista on yhteiskäytössä Käyttäjiä Erityisesti hallinnossa on käyttäjätunnuksia, jotka eivät ole aktiivisesti käytössä

3 Tietopyyntö työasemapalvelusta 3/10 Käyttäjien omat laitteet Ei juurikaan Paljon Tukipyyntöjä tulee nykyisin noin 900 kuukaudessa. Näistä noin 300 on käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyviä yksinkertaisia pyyntöjä. Lopuista pyynnöistä osa on sellaisia, jotka ovat nopeasti ratkaistavissa ja osa vaatii tarkempaa selvitystä ja mahdollista delegointia eteenpäin. Työasemapalvelu on ajateltu toteuttaa palvelukokonaisuuksina, jotka ovat toisistaan erillisiä hankintoja. Hankittavat palvelukokonaisuudet ovat TYÖASEMARAUTA TYÖASEMAN YLLÄPITO KÄYTTÄJÄTUKI Näitä palvelukokonaisuuksia on havainnollistettu alla olevissa kuvissa ja täsmennetty tekstimuodossa seuraavassa kappaleessa. Kuva 3 esittää leasing-työaseman elinkaaren ja eri osapuolten väliset suhteet työaseman tilauksesta elinkaaren päättymiseen. Toiminnot alkavat siitä kun käyttäjä tilaa työaseman ylläpidolta. Ylläpito tilaa tämän perusteella työasemaraudan rautatoimittajalta. Rautatoimittaja kokoaa tietokoneen, asentaa siihen vakion, jonka se on saanut aiemmin ylläpidolta, ja lähettää työaseman ylläpidolle. Ylläpito viimeistelee työaseman käyttäjälle ja toimittaa sen käyttäjän työpisteelle. Työasema on ylläpidon piirissä siihen asti kun elinkaari loppuu ja työasema vaihdetaan uuteen. Jos käyttäjän tarve työasemalle loppuu kesken vuokraajan, ylläpito säilyttää työasemaa seuraavaa käyttäjää varten. Kuva 3 Leasing-työaseman elinkaari Kuva 4 esittää ostolaitteen elinkaaren. Kun työasema on saapunut, sitä käytetään niin kauan kuin se toimii.

4 Tietopyyntö työasemapalvelusta 4/10 Kuva 4 Ostolaitteen elinkaari Käyttäjätuen prosessi esitetään kuvassa 5 siitä asti kun käyttäjä esittää tukipyynnön siihen asti kun ongelma on ratkaistu. Kuvassa esitetty kolmas osapuoli on täsmennetty myöhemmässä kappaleessa KÄYTTÄJÄTUKI. Kuva 5 Käyttäjätuki

5 Tietopyyntö työasemapalvelusta 5/10 Kuva 6 Palvelukokonaisuuksien tekninen kuvaus Kuvassa 6 on esitetty työasemapalvelun käyttäjien, tuen ja ylläpidon toimintoja ja näihin liittyviä sovelluksia ja palvelimia. Kuva ryhmittelee palvelinten ja sovellusten vastuutahot. TYÖASEMARAUTA Tehtävät Työasemarautapalvelun tehtäviin kuuluu työasematilauksen vastaanotto ylläpidolta, työaseman kokoaminen, vakioidun käyttöjärjestelmän asennus, käyttökunnon varmistaminen ja työaseman lähetys työasemien ylläpidolle. Vakioitu käyttöjärjestelmäimage saadaan työasemien ylläpidolta. Näitä voi olla useita työaseman tyypistä ja laitteistosta riippuen. Työasemarautapalveluun kuuluu myös leasing-rahoitus ja vuokratun työaseman elinkaaren hallinta. Leasing-kauden lopulla neuvotellaan uudestaan jatketaanko sopimusta uudella tai erityyppisellä työasemalla. Vaatimukset Työaseman tulisi olla toimitettuna muutaman päivän kuluessa tilauksesta, mielellään jo seuraavana työpäivänä. Toimittajalla tulee olla laiterekisteri, josta Mikkelin kaupunki voi nähdä omat laitteensa ja josta voi saada tietoja koneluettavassa muodossa ulos Mikkelin kaupungin omaa yhdistelyä varten. Tiedot on ainakin tarkoitus integroida ylläpidon laiterekisteriin työaseman ja sen käyttäjän ja sovellusten yhdistämiseksi. Laiterekisterin Mikkelin kaupunkia koskevat tiedot ovat Mikkelin kaupungin omaisuutta. Vaikka työaseman ylläpito ja työasemarauta tulisikin samalta toimittajalta, niistä laaditaan erilliset sopimukset. Toimitussisältö Toimitettava työasema voi olla kannettava tai pöytätietokone. Työaseman mukana toimitetaan näppäimistö, hiiri, monitori ja tarvittavat kaapelit. Kannettavan tietokoneen mukana toimitetaan myös telakka. Tällä hetkellä käyttäjät voivat valita viidestä eri laitevaihtoehdosta; pöytätyöasema, kannettava työasema, mobiilikannettava (kevyempi, kulkee paremmin mukana), asiakastyöasema ja tehotyöasema. Asiakastyöasema on yleisessä asiakkaiden käytössä oleva työasema, esimerkiksi kirjastoissa. Tehotyöasema

6 Tietopyyntö työasemapalvelusta 6/10 taas on erityisiä tehoja vaativa, erikseen määriteltävä työasema, joita ei ole montaa kappaletta. Suurin osa työasemista on normaaleja kannettavia tai pöytätyöasemia. Valikoima halutaan pitää samana. Työasemien ylläpito määrittelee laitevaihtoehtojen kokoonpanon. TYÖASEMAN YLLÄPITO Tehtävät Mikkelin kaupungilla on kaksi työasemaympäristöä; opetuksen ympäristö ja hallinnon ympäristö. Ympäristöjen erot liittyvät laitteisiin ja niiden operointiin sekä sovelluslisensseihin. Opetuksella on hyvinkin erilaisia, eri ikäisiä ja paikoin vanhoja työasemia, jotka ovat kaupungin omia. Laitteet on vakioitu. Hallinnon työasemat ovat vuokrattuja, uusia ja keskenään samanlaisia ja niissä on käytössä vain yhtä Windowsversiota. Molemmilla ympäristöillä on oma verkko, toimialue ja sovellukset. Opetuksen ja hallinnon erilaiset ympäristöt teettävät erilaista työtä. Opetuksen omat työasemat vaativat korjausta ja komponenttien vaihtoja. Koska hallinnon työasemat ovat vuokrakoneita, niitä ei tarvitse korjata, mutta niitä täytyy vaihtaa sopimuksen päättyessä. Ylläpito valitsee käyttäjien tarpeisiin sopivat työasemaraudat. Lisäksi se kehittää vakioidun käyttöjärjestelmän imagen kaupungin ja käyttäjien tarpeiden mukaan työasemaraudalle sopivaksi ja uusii imagen tarvittaessa (esimerkiksi raudan muuttuessa). Työasemapalvelun käyttäjät tilaavat ylläpidolta tietokoneen ylläpidon valitsemista vaihtoehdoista. Jos ylläpidolla on varastossa sopiva leasing-aikana käytöstä poistettu tietokone, annetaan se käyttäjälle. Jos sopivaa tietokonetta ei ole, sellainen tilataan työasemarautatoimittajalta. Kun työasema on saapunut ylläpidolle, siihen asennetaan käyttäjän tarvitsemat sovellukset käyttäjän toimialasta ja muista tarpeista riippuen, liitetään se verkkoon ja domainiin ja siihen asennetaan muut oheislaitteet. Valmis työasema viedään käyttäjälle ja asennetaan hänelle. Jos kyseessä oli työaseman vaihto leasing-kauden lopussa, vanha työasema noudetaan käyttäjältä, tyhjennetään ja toimitetaan työasemarautatoimittajalle. Käyttäjän luopuessa työasemastaan leasing-kauden aikana ylläpidon tehtävä on noutaa työasema käyttäjältä, tyhjentää se ja varastoida se myöhempää käyttöä varten. Ylläpidon tehtäviin kuuluu työasemien sovellusten ja päivitysten asennus sekä tietoturvasta, virustorjunnasta ja varmuuskopioinnista huolehtiminen. Ylläpito vastaa myös AD-tunnusten ja oikeuksien hallinnasta. Käyttäjillä on käytössään erilaisia verkkojakoja (henkilökohtaisia, toimialakohtaisia jne). Näiden ylläpito, varmuuskopiointi ja oikeuksien hallinta on ylläpidon tehtäviä. Ylläpito vastaa myös kaikista työasemien tarvitsemien palvelinten ja sovellusten, kuten esimerkiksi AD:n ja levypalvelinten, ylläpidosta. Toimialakohtaisten sovellusten tai niiden palvelinten ylläpito ei kuitenkaan kuulu työasemien ylläpidon vastuulle. Ylläpidolla on laiterekisteri, jossa pidetään kirjaa siitä kenellä mikäkin työasema on, mikä sen tarkoitus on ja mitä siihen on asennettu ja mitä oheislaitteita siinä on. Tässä rekisterissä on kaikki ylläpidon piirissä olevat laitteet, sekä omat että vuokralaitteet. Vuokralaitteiden tapauksessa laite tulee olla yhdistettävissä työasemarautatoimittajan laiterekisteriin. Mikkelin kaupungin tulee voida nähdä laiterekisterin sisältö ja saada siitä tietoja ulos koneluettavassa muodossa. Myös käyttäjätuella tulee olla pääsy laiterekisteriin, jotta se näkee käyttäjän työaseman tiedot tukipyyntöä käsitellessään. Laiterekisterin Mikkelin kaupunkia koskevat tiedot ovat Mikkelin kaupungin omaisuutta. Ylläpidon tehtäviin kuuluu myös lisenssien hallinta sillä tasolla, että se on selvillä siitä mitä lisenssejä asiakkaalla on, onko jotain tarpeettomia lisenssejä, onko lisenssejä liian vähän vai tarvitaanko niitä lisää. Hallinnon ja opetuksen ympäristöissä on eri sopimuksilla lisenssejä, koska osa koulun lisensseistä on

7 Tietopyyntö työasemapalvelusta 7/10 halvempia, vain opetuskäyttöön tarkoitettuja. Tieto lisensseistä on Mikkelin kaupungin omaisuutta ja sillä tulee olla pääsy tähän tietoon. Ylläpito ratkaisee ylläpidolle kuuluvat käyttäjätuelta saadut tukipyynnöt, esimerkiksi työasemaan, sen sovelluksiin tai AD-tunnuksiin ja oikeuksiin liittyvät. Vaatimukset Ylläpito tarjoaa myös oman vastuualueensa asiantuntijatyötä tarvittaessa esimerkiksi silloin kun tehdään isompia muutoksia. Asiantuntijatyötä voidaan tehdä yhdessä myös esimerkiksi verkon ylläpidon tai muiden kanssa aiheesta riippuen. Palvelun normaali kehitystyö ei ole laskutettavaa asiantuntijatyötä. Ylläpidon tulee tarjota käyttäjille jokin tapa, esimerkiksi verkkolomake, jonka avulla käyttäjä voi tilata uuden työaseman, oheislaitteita, sovelluksen asennuksen työasemalleen, tai tunnuksen lisäämisen. Valmiista vaihtoehdoista valittavien, tuettujen sovellusten asennuksen tulee olla täysin automatisoitu. Ylläpidolla tulee olla valmius noutaa tietokoneita käyttäjiltä ja viedä niitä käyttäjille. Lisäksi ylimääräisten tietokoneiden varastointiin ja työasemien asennuksiin tarvitaan soveltuvat tilat. Leasing-kauden loppumisen vuoksi työaseman vaihtoja tulee noin 400 vuodessa. Palvelutaso (JHS174 liite 1) Käyttäjäryhmä Työasemien määrä Palveluaika Palveluvaste Hallinto 1500 P1, 8-16 V2, reagointiaika 2h, ratkaisuaika 1tp Opetus 1500 P1, 8-16 V1, reagointiaika 4h, ratkaisuaika 2tp Sanktiot Reagointiajan ylitys Hyvitys % ko. kohteen kuukausimaksusta 0,1-20% tavoiteajasta 5% 21-50% tavoiteajasta 15% % tavoiteajasta 30% Yli 100% tavoiteajasta 45% Toimitussisältö Ylläpito tarvitsee järjestelmät työasemien etähallintaan, päivitysten asentamiseen ja vakiointien tekemiseen. Ylläpidolla tulee olla laiterekisteri sekä järjestelmät tukipyynnöille ja lisenssienhallinnalle. Ylläpidon tulee tarjota käyttäjätuelle mahdollisuus etähallita työasemia ja katsoa laiterekisterin tietoja. Ylläpito toimittaa työasemia fyysisesti käyttäjille ja hakee niitä käyttäjiltä. Lisäksi joitakin ylläpitotoimia tai ongelmien ratkaisuja varten tulee olla mahdollisuus käydä paikan päällä. Käytöstä poistetuille työasemille, joilla on vuokra-aikaa jäljellä, tulee varastointimahdollisuus. Ylläpito tarjoaa käyttäjille automatisoidun tavan palauttaa unohtunut AD-salasana.

8 Tietopyyntö työasemapalvelusta 8/10 Ylläpitopalvelu toimitetaan suomen kielellä. KÄYTTÄJÄTUKI Tehtävät Käyttäjätuki tarjoaa osaavan ja neuvovan ensimmäisen asteen tuen työasemapalvelujen käyttäjille. Se kerää kaiken tarvittavan tiedon ongelmasta ja ratkaisee ongelman itse tai delegoi sen eteenpäin. Vaikka tukipyyntö delegoitaisiin eteenpäin, vastuu sen ratkaisemisesta ja käyttäjän palvelemisesta säilyy käyttäjätuella. Käyttäjätuki auttaa käyttäjiä ongelmasta riippumatta. Apunaan se voi käyttää ylläpidon laiterekisterin tietoja siitä kenellä ja missä työasema on ja mitä siihen on asennettu sekä työaseman etähallintaa. Tukipyynnön vastaanottaja ratkaisee itse ongelmat, jotka liittyvät tietokoneen, käyttöjärjestelmän tai yleisimpien työpöytäsovellusten käyttöön. Näihin kuuluu esimerkiksi verkkoselain, toimisto-ohjelmat ja sähköposti. Lisäksi käyttäjätuki neuvoo ja opastaa käyttäjiä. Muut, esimerkiksi ylläpitoa vaativat ja vaikeammat ongelmat delegoidaan eteenpäin. Käyttäjätuki ei myöskään neuvo toimialakohtaisten sovellusten käytössä, vaan delegoi eteenpäin ko. sovelluksen pääkäyttäjälle. Erityisesti on huomattava, että Mikkelin kaupungin tavoitteena on malli, jossa puhelimeen ensiksi vastaava henkilö - tukipyynnön vastaanottaja - ryhtyy hoitamaan asiaa. Malli, jossa puhelimeen ensiksi vastaava henkilö vain kirjaa palvelupyynnön palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään, ei täytä tätä vaatimusta. Tukea tulee tarjota käyttäjille usealla eri kanavalla; muun muassa puhelimitse, sähköpostitse ja verkkolomakkeella. Tavasta riippumatta tukipyyntöjen on mentävä keskitettyyn palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään). Mikkelin kaupungille tulee olla lukuoikeus tähän palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään) tikettien tilojen seuraamiseksi. Työasemapalvelun käyttäjät saavat neuvoa ja opastusta tuesta. Käyttäjät saavat apua siitä huolimatta onko ongelmana se, että sovellus ei käynnisty vai että käyttäjä ei osaa toteuttaa sillä haluamaansa toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse osata eritellä ongelmaansa etukäteen, tunnistaa kenelle sen ratkaisu kuuluu tai kuuluuko se ollenkaa tuen piiriin, vaan se voi otta yhteyttä käyttäjätukeen asiasta riippumatta. Käyttäjätuella on nimetty asiakaspalveluvastaava, joka toimii toimittajan yhteyshenkilönä ja vastaa tarjottavan palvelun laadusta. Hän käy Mikkelin kaupungin kanssa säännöllisesti läpi mm. tukipalvelun tilannetta, auki olevia tukipyyntöjä ja palvelutasossa pysymistä. Asiakaspalveluvastaava ja Mikkelin kaupunki kehittävät yhdessä tukipalvelun sisältöä ja laatua. Vaatimukset Käyttäjätuella tulee olla nimetyt henkilöt, jotka hoitavat Mikkelin kaupungin tukipyyntöjä, jotta kaupungin ympäristö ja asiat ovat heille tuttuja. Lisäksi käyttäjätuella tulee olla nimetty asiakaspalveluvastaava, joka toimii toimittajan yhteyshenkilönä. Käyttäjätuella on oma palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä (tiketinhallintajärjestelmä). Mikkelin kaupungin tulee voida päästä palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (tiketinhallintajärjestelmään) mm. seuraamaan auki olevia tukipyyntöjä. Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmään (Tiketinhallintajärjestelmään) olisi myös hyvä voida integroitua esimerkiksi sähköpostitse, jolloin kolmannet osapuolet voivat kirjoittaa ratkaisunsa suoraan sinne. Palvelupyyntöjen hallintajärjestelmän (Tiketinhallintajärjestelmän) tulee mahdollistaa tukipyyntöjen kategorisointi omine palvelutasoineen eri käyttäjätyyppeistä (toimialoista) ja tukipyyntöjen luonteista riippuen.

9 Tietopyyntö työasemapalvelusta 9/10 Palveluun kuuluu myös käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen Mikkelin kaupungin kanssa yhdessä sovittujen kysymysten avulla, joihin käyttäjät vastaavat kouluarvosanalla Palvelutaso pitää sisällään vaatimuksen käyttäjätyytyväisyyden tasosta. Käyttäjätuen on puhuttava käyttäjän omaa kieltä kysymysten, toimintaohjeiden ja ratkaisujen esittämisessä. Kolmansilta osapuolilta saadut tekniset toimintaohjeet tulee myös muuttaa käyttäjän ymmärtämiksi. Käyttäjätuella tulee olla valmius käydä paikan päällä, mikäli käyttäjän ongelma ei ratkea puhelun aikana, vaan vaatii tarkempaa selvitystä. Käynti paikan päällä tulee tapahtua seuraavan kahden päivän aikana. Palvelutaso (JHS174 liite 1) Palveluaika P1, arkisin 8-16 Ratkaisukyky R1, 60% Tavoitettavuus Käynti paikan päällä tarvittaessa T2, 80% 1 minuutin kuluessa Kahden työpäivän sisällä Työasemia 3000 Käyttäjiä 3800 Tukipyyntöjä kuukaudessa 900 Palvelutason alituksesta veloitetaan hyvitystä kuukausimaksusta alla olevan taulukon mukaan. Tavoitettavuusvaatimuksen alitus Ratkaisukyvyn alitus Hyvitys % ko. kohteen kuukausimaksusta 0,1-10% 0,1-10% 10% 10,1-20% 10,1-20% 20% 20,1-30% 20,1-30% 30% 30,1-40% 30,1-40% 40% Lisäksi käyttäjätyytyväisyyden toteutumisesta saa sanktiota alla olevan taulukon mukaan. Toteutunut tyytyväisyys - tavoitetaso Hyvitys % tyytyväisyyden maksimisanktiosta % % < %

10 Tietopyyntö työasemapalvelusta 10/10 Toimitussisältö Tukipalvelun tuottaja tarjoaa palvelupyyntöjen (tiketinhallintajärjestelmän), johon Mikkelin kaupungilla on pääsy ja johon voidaan integroitua esimerkiksi sähköpostitse. Käyttäjätuki tarjoaa selkeän kysymyspatteriston käyttäjän ymmärtämällä kielellä. Käyttäjätukipalvelu toimitetaan suomen kielellä. Kysymykset Tällä tietopyynnöllä halutaan saada palvelutarjoajien näkemyksiä siihen, onko ajateltu työnjako toisaalta Mikkelin kaupungin ja palveluntarjoajien välillä ja toisaalta palveluntarjoajien kesken tarkoituksenmukainen. Työasemapalvelu kokonaisuutena 1. Ovatko esitetty jako ja palveluiden kuvaukset tarkoituksenmukaiset? 2. Kätkeytyykö esitettyyn työnjakoon mielestänne jotain käytännöllisiä tai periaatteellisia ongelmia? Mitä? 3. Miten muuttaisitte esitettyä jakoa ja/tai palvelukokonaisuuden sisältöä? Näettekö muutoksia, jotka vaikuttaisivat hinnoitteluun hintaa alentavasti? 4. Millainen on tulevaisuuden työasemapalvelu eli millä keinoilla työasemapalvelun tehokkuutta ja käyttäjien kokemaa palvelua on mahdollista parantaa kustannustehokkaasti? 5. Oletteko halukkaita tarjoamaan kyseistä palvelukokonaisuutta? Mikä on budjetaarinen hintaarvionne ja hinnoitteluperusteenne kyseiselle palvelulle? Työasemarauta Ylläpito 1. Onko työasemarauta syytä sisällyttää kilpailutukseen vai jättää sen ulkopuolelle? Mikkelin kaupungilla on mahdollisuus käyttää KL Kuntahankintojen kilpailuttamaa leasing-toimittajaa. 1. Onko tilaajan itse hankkimat, vakioimattomat laitteet mahdollista liittää ylläpitopalvelun piiriin? Jos on, niin millä reunaehdoilla ja millaista palvelua niille tarjoatte? 2. Opetuksen ja hallinnon ympäristöt ovat nyt erilaiset, kun opetuksen työasemat ovat omia ja hallinnon vuokrattuja. Mikä on vallitseva käytäntö, ylläpidetäänkö mieluummin erilaisia ympäristöjä vai pyritäänkö ne yhdistämään? Millä perusteilla? Käyttäjätuki 1. Onko tilaajan itse hankkimat, vakioimattomat laitteet mahdollista liittää tukipalvelun piiriin? Jos on, niin millä reunaehdoilla ja millaista palvelua niille tarjoatte? 2. Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään Lynciä pikaviestimenä, puhelimena ja kokoustyökaluna. Onko tukipalveluun mahdollisuus lisätä Lync-tuki? Jos on, niin onko sillä vaikutusta palvelun kokonaishintaan?

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET PALVELUTASOMÄÄRITYKSET Palvelusopimuksen liite 2 Keski-Uudenmaan Keski-Uudenmaan PL12, 04201 Kerava / Kauppakaari 11, 04200 Kerava www.kuumaict.fi Y-tunnus 2733877-3 PALVELUTASOMÄÄRITYKSET 2(10) Sisällys:

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Risto Laakkonen, Tuotantopäällikkö. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto, Tuotantopäällikkö Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Sisältö Mitä tarkoittaa palvelutason hallinta? CASE HUS TIETOHALLINTO Palvelutasonhallinnan osa-alueet Tietohallinto 2012

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Sopimus teknisestä tukipalvelusta

Sopimus teknisestä tukipalvelusta Sopimus teknisestä tukipalvelusta 20.01.2003 Asiakas Toimittaja TietoEnator Oyj, Public&HealthCare 2 (6) TARJOUS NR 001-03 Sopijapuolet Asiakas Toimittaja Kohde TIETOENATOR Oyj, Public&HealthCare, Sopijapuolet

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

TVT-opettajien info 14.11.2013

TVT-opettajien info 14.11.2013 Sivistys ja kulttuuripalvelut TVT-opettajien info 14.11.2013 Jarmo Laitinen ja Jaakko Järvenpää SISÄLTÖ SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN ICT:N ORGANISOINTUMINEN SEUTU WLAN SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde

TIETOPYYNTÖ. Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet. 2 Tietopyynnön kohde 1 (6) 1.2.2011 TIETOPYYNTÖ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri (VARO) 1 Tietopyynnön tausta ja tavoitteet 1.1 Yleistä Tämä asiakirja on tietopyyntö. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan alustava

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Nesentan koulutusrekisteri

Nesentan koulutusrekisteri Nesentan koulutusrekisteri Ota henkilöstön koulutustiedot haltuun! Nesenta Oy Hirsalantie 11 02420 Helsinki puhelin (09) 4190 2400 www.nesenta.fi Sivu 2 Nesentan innovatiiviset ratkaisut Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa ICT kiinteistöliiketoiminnassa Rembrand- ohjelma: Info- kiinteistöpalvelujärjestelmä Martti Kärkkäinen 9.10.2001 1 Info- kiinteistöpalvelun kommunikaatiokanavat Video WWW + IP- puhelu Puhe lankapuhelin

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Liite 1 Palvelutasoluokitus Versio: 1.3 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Palvelutasoluokitusten soveltamisala...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN 2 REKISTERÖINTI Avaa saamasi SAFE -linkki tai mene ostamastasi tuotepakkauksesta löytyvään osoitteeseen. 2 Täytä lomake ja valitse vahva salasana. Klikkaa Luo käyttäjätili.

Lisätiedot

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 itsmf Finland Conference 2013 TOP10 The Sounds of IT Service Management Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 #monitoimittajaympäristö

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS.

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS. SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 9 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettimarket (Tarkka ominaisuusluettelo, kysy myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen kaupparatkaisu, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Liite 1 Tiera Infrapalvelut Yleinen Vihdin kunta Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi www.tiera.fi Versiohallinta

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Edustoren käyttökoulutus. Vesa Linnanmäki Kuntien Tiera Oy 11.3.2015

Edustoren käyttökoulutus. Vesa Linnanmäki Kuntien Tiera Oy 11.3.2015 Edustoren käyttökoulutus Vesa Linnanmäki Kuntien Tiera Oy 11.3.2015 Edustoren toiminnallinen kuvaus Kustantajien sisällöt: Kuntien oppimisalustat 1. Kilpailutetut sisällöt 2. Omien sisältöjen jakelu 3.

Lisätiedot

Perinteiset asennuspaketit

Perinteiset asennuspaketit Agenda Sovelluksen käyttöönoton vaihtoehtoja Sovelluksen elinkaaren hallinta työasemassa Windows Vista ja sovellusjakelut Windows 7:n uudet Windows Installer ominaisuudet Sovelluksen käyttöönoton vaihtoehtoja

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun puhelinyhteyshenkilöpalvelu

Taloushallintopalvelun puhelinyhteyshenkilöpalvelu SOPIMUS 1 (7) Taloushallintopalvelun puhelinyhteyshenkilöpalvelu Osapuolet Tilaaja Tuottaja Palvelukohde Palveluaika Palvelun sisältö Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos (Talpa) PL 250,

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

HitCall Softphone käyttöönotto

HitCall Softphone käyttöönotto Softphone 1 Softphone käyttöönotto Softphone on pilottivaiheessa oleva soittojärjestelmän laajennus. Palvelu mahdollistaa puhelut ulkomailta Suomeen kotimaisin puheluhinnoin. Pilottivaihe, asennus 1) Tarvitset

Lisätiedot

Yritys nimeltä Redicom

Yritys nimeltä Redicom Kertakirjautuminen IDM projektin keihäänkärki Yritys nimeltä Redicom Redicom Oy Redicom on riippumaton konsulttitalo, joka on erikoistunut tunnistautumis-, käyttäjähallinta ( IDM ja IAM)- ja kertakirjautumisratkaisujen

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje 21.11.2014 Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje SISÄLLYS Johdanto... 1 Ohjeen käytöstä... 1 Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän tehtävien ydinkohdat... 2 OPAL -tiedonvälitys... 2 OPAL

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä

Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä Yhteistä työtä kehittyviä käytäntöjä Ajankohtaista asiaa tietohallinnon puitejärjestelyistä, toimialapäällikkö, Tietohallinnon hankinnat 1 Esityksen sisältö Hansel - hankintasektorit Tietohallinnon hankinnat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot