Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto. Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto. jouni.lehtela@ttl.fi. Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena"

Transkriptio

1 Jouni Lehtelä Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Ergonomiatarkastelut ja ergonomiastandardit suunnittelutyön tukena Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 1

2 Luennon teemoja ergonomia ja käytettävyys ergonomian aamunkoittoa ergonomian säädös- ja standardipohjaa ergonomia suunnittelussa, menetelmiä ja toimintatapoja ergonomian toiminta-alueita esimerkein TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 2

3 Ergonomia Ergonomia on tietoja ja menetelmiä, joiden avulla tehtävät, järjestelmät, tuotteet ja ympäristö sovitetaan ihmisen ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaiseksi. Ergonomian tavoitteena on ihmisen terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus. tekniikka psykologia fysiologia ergonomia TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 3

4 käyttäjäkeskeisyys - ergonomia ergonomia sosiaalipsykologia psykologia antropologia sosiologia tekniikka psykologia fysiologia Raino Vastamäki: Ihmisen tutkiminen TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 4

5 Ergonomia Ergonomian kehittämiskohteet: työjärjestelyt, työtehtävät, koneet, välineet, kalusteet, tilat Ei (pelkästään) työhön harjaannuttaminen, kunnon parantaminen, työyhteisön kehittäminen, kouluttaminen Ergonominen tutkimus: mitataan ihmisen reaktioita, suoritusta, kuormittumista, tuntemuksia tekniikka psykologia fysiologia ergonomia TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 5

6 Ergonomia ja käytettävyys Ergonomiassa arvioidaan toimintajärjestelmää, tavoitteena: toiminnan tehokkuus, sujuvuus, häiriöttömyys ja turvallisuus ihmisen terveys, hyvinvointi ja kehittyminen Käytettävyyden puitteissa arvioidaan tuotetta käyttötilanteessaan, tavoitteena (SFS-EN ISO ): tuloksellisuus - miten hyvin tavoitteet saavutetaan tehokkuus - miten paljon työtä se vaatii miellyttävyys - miten mukavana käyttö koetaan. (käytettävyys ~ tuote-ergonomia, ohjelmistoergonomia) TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 6

7 Tuote-ergonomia >< työympäristöergonomia Samat kriteerit Erilaiset kohteet (osittain) Eri käyttäjät (asiakas) Eri toteuttajat Usein eri aikaperspektiivi TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 7

8 Käytettävyys on muutakin kuin tietotekniikkaa vastaa tarvetta ja tehtävää tehtävä tulee nopeasti tehdyksi vastaa käyttäjän tiedonkäsittelytapaa tuote viestii suoraan, miten sitä käytetään vastaa ihmisen rakennetta ("käteenkäypä") sopii käyttöolosuhteisiin TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 8

9 Taylorismi Ergonomian kehittymistä Amerikkalainen Human Factors: tekniset järjestelmät, ihminen-kone -järjestelmä, informaatioketju Eurooppalainen työtiede, Arbeitswissenschaften: kuormittumisen säätely Englantilainen ergonomia ergo (työ), nomos (luonnonlait) TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 9

10 Ergonomian kehittymistä Suomeen 1960, aluksi bioteknologia-nimellä -70 raskaat työt, toistotyö -80 näyttöpääte-ergonomia -90 kognitiivinen ergonomia, käytettävyys -70 ja -80 asiantuntijaergonomia, -90 osallistuva ergonomia -90 ergonomian taloudelliset hyödyt -80 ja -90: korjaava ergonomia >< suunnitteluergonomia TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 10

11 Ergonomian säädöspohja ja standardit TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 11

12 Työturvallisuuslaki, VNp:t ja VNa:t Työturvallisuuslaki (738/ 2002) voimaan ergonomia vahvasti esillä (eläkepoliittisista syistä?) uudet vaarat esille (näyttöpäätetyö, väkivallan uhka, häirintä, yksintyöskentely, etätyö, monen työantajan yhteistyöpaikat ja alihankintatyö) Turvallisuuden ja terveyden vähimmäisvaatimukset (VNa 577/ 2003) Käyttöpäätös (856/1998, muutoksia VNa 437/2003) Nostopäätös 1409/1993 Näyttöpäätetyö 1405/1993 Konepäätös 1314/1994 TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 12

13 TT-laki ja suunnittelu 12 ja konsulttisuunnittelu 57 Työtiloja, tuotantomenetelmiä ja koneiden sekä työvälineiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava, että suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Jos suunnittelu annetaan ulkopuolisen tehtäväksi, työnantajan tulee antaa riittävät suunnittelun kohteena olevaa työpaikkaa koskevat tiedot Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta tai työvälinettä koskevan suunnitelman, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset. TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 13

14 TT-laki, opetus ja ohjaus 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijä: perehdytetään riittävästi työhön, työolosuhteisiin, tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin ennen tehtävän aloittamista ja uusien työvälineiden käyttöön ottamista; saa opetusta työn haittojen ja vaarojen välttämiseksi; TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 14

15 Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet TT-laissa 24 Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttö-ominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on huomioitava: mahdollisuus vaihdella työasentoa, käsin tehtävät nostot ja siirrot sekä toistorasitus TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 15

16 EN - ergonomiastandardien alueita Suunnittelun perusteet* Ergonomiset suunnitteluperiaatteet Henkinen työkuormitus Ihmisen fyysinen toiminta Mitoitussuunnittelu Näytöt, ohjaimet ja merkinantolaitteet Liikkuvat työkoneet Kiinteät kulkutiet* Turvaetäisyydet* Päätetyö Valvomosuunnittelu Valaistus* Pintälämpötilat * = ei kuulu ergonomiakomitean työalueeseen Harmonisoidut SFS-EN standardit voivat olla käytännössä velvoittava ohje koneiden suunnittelijoille TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 16

17 Hyvän työn piirteitä työntekijöiden kokemus ja taidot huomioon tehtävä mielekäs kokonaisuus työtehtävän suorittaminen vaatii erilaisia taitoja ja kykyjä työntekijä voi itse säädellä työtään työntekijä saa palautetta suorituksestaan työntekijä voi kehittää taitojaan ja kykyjään vältetään yli- ja alikuormitusta vältetään työn toistuvuutta vältetään yksintyöskentelyä (SFS-EN Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset.) TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 17

18 SFS-EN ISO Koneturvallisuus. Koneeseen liittyvien työskentelypaikkojen suunnittelun antropometriset vaatimukset TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 18

19 Merkkikoko SFS-EN Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 2: Merkinantolaitteet Normaali tekstikoko lukemiseen, kun kontrasti on hyvä. Vilkaistavat voivat olla ( * ) isompiakin. TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 19

20 Esimerkkejä: (Näyttöpäätteillä tehtävän toimistotyön ergonomiset vaatimukset, "hiiriosa") TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 20

21 Ergonomia suunnittelussa, menetelmiä ja toimintatapoja TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 21

22 Suunnittelu ja ergonomia esisuunnittelu suunnittelu käyttöönotto ja käyttö lähtöarvoja, spesifikaatio dataa kokeiluja arviointi ergonomiapalaute suunnitteluun aikaisen vaiheen periaate: mahdollisuus vaikuttaa >< asiat lukossa TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 22

23 ERGONOMINEN SUUNNITTELUPROSESSI SFS-EN 614-1:tä mukaillen (Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1) SELVITÄ TEHTÄVÄT SELVITÄ KÄYTTÄJÄT ETSI DATOJA ETSI TOIMIVIA RATKAISUJA VISUALISOI, KOKEILE TOTEUTA JA MUUTA TAAS toiminnan analysointi antropometria, hyvä työasento ja työliikkeet, näkeminen, toimintatavat 3D-piirrokset ja suunnitelmat, ihmismallit, pikakokeilut, mockupit, arviointimenetelmät TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 23

24 Osallistuva suunnittelu (suunnitteluyhteistyö) Osallistuvassa suunnittelussa: kaikkien tiedot käyttöön yksilöillekin sopivat ratkaisut toiminta tulee esille opitaan samalla sitoudutaan / sitoutetaan ratkaisuun ihmiset itsepäisiä, lähtevät liikaa omasta kokemuksesta ihmiset yksilöitä, sopiiko tulos kaikille? TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 24

25 Arvioinnin ja suunnittelun menetelmiä suunnitteluohjeet (esim. standardit) tarkistuslistat, arviointijärjestelmät pikakokeilut mock-upit ja säätökokeet simuloinnit vertailutyöpaikat suunnitteluratkaisujen visualisointi (käyttäjä-kommentteja varten), 3D-suunnittelu ihmismalliavusteinen suunnittelu TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 25

26 ergoshape - ihmismalleja yksinkertaisimmillaan TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 26

27 Arvioinnin ja suunnittelun menetelmiä määrä-, nopeus-, tarkkuus-, virhe ym. mittaukset subjektiiviset arvioinnit eri dimensioilla: sanalliset, asteikolla (1...5) tai viivalta osoittamalla luokittelevat parittaiset subjektiiviset vertailut työn videointi ja osallistuva palautekeskustelu TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 27

28 Arvioinnin ja suunnittelun menetelmiä silmänliikkeiden rekisteröinti fysiologiset mittaukset: VO2, sykintä, EMG ym., nivelten kulmien/sijaintien rekisteröinti, asentoanalyysit (OWAS, Yläraajatoistokuormitus) vaadittavien voimien mittaaminen (esim. nosto-, ohjaus- ja käyttövoimat) ja vertaaminen suosituksiin subjektiivinen (psykofysiologinen) kuormittuneisuuden arviointi (esim. Borgin skaala 00 10) TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 28

29 Ergonomian toiminta-alueita esimerkein TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 29

30 Työpisteen mitoitus On ehkä helpompi suunnitella työpiste toiminnan ja ihmisen mukaan kuin päinvastoin (Swadlincoten mies. Simpson 1990) 1. Mitoituksen kelvollisuus tärkeää, jos työ kestää pitkään ja on kiihkeää 2. Jos työpistettä käyttää yksi työntekijä, niin mitoitus hänen mukaansa 3. Jos käyttäjiä on monta, käytetään antropometrisia mittatietoja säätövarojen määrittämiseen TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 30

31 Antropometria TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 31

32 Istuma-asento Jalat tukevasti lattialla (tai jalkatuella). Istuimen etureuna ei paina reisiä. Olkapäät ja olkavarret rentoina, ei ulkokiertoa. Käsiä tuetaan esim. oikean korkuisiin tuolin käsinojiin. Katselusuunta reilusti alaviistoon suoraan eteen. Selkä saa tuen selkänojasta. Selän saa "luonnollisille" mutkille myös satula- tai polvituolilla. Työtason alla pitää olla jaloille esteetöntä liikkumatilaa. Vnp 1405/1993 TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 32

33 Työliikkeet Toistuvat työliikkeet voivat aiheuttaa ongelmia, jos: Käytetään runsaasti voimaa. Tarkkuusvaatimus on suuri. Mukana on staattista kuormitusta. Ranteen asento poikkeaa suorasta (esim. työkalun kahva hankalassa asennossa). Kyynärvarrella tehdään kiertoliikettä. Käytetään pinsettiotetta (esim. peukalon ja sormien väliin puristamalla) tai ylileveitä otteita. Työympäristö tai työkalu on kylmä tai tärisevä. Kova ja teräväreunainen työkalu painaa kättä. Yläraaja kohoaa selvästi irti vartalosta. TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 33

34 Nostotyö Maksimitaakalle ei tiukkoja raja-arvoja edes nostopäätöksessä (VNp 1409/1993), joskin NIOSHin kaavan kg leviää SFS-EN:nä Tärkeintä: taakka lähellä (kiinni mahassa) ja vartalon kierrot pois Sopivin korkeus rystytaso Nostojen välillä elpymisaikaa Taakasta hyvin kiinni (kunnon kahvat) Nostopaikka väljä, pitävä ja tasainen Painavien ja hankalien taakkojen nostoon avuksi kaveri tai helppo apuväline nostot tehdään "tietoisesti" TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 34

35 Laitteiden hallinta Laitteen käytön pitäisi perustua sen toiminnan ymmärtämiselle. Se taas perustuu kokemuksen myötä opittuihin asioihin, käyttökoulutukseen, ohjeisiin, laitteen esittämiin tietoihin ja sen antamaan palautteeseen sekä siihen, miltä laite näyttää ("läpinäkyvyys"). Ihmisen muistiin, havaintokykyyn, jatkuvaan tarkkaavaisuuteen tai tietojen (yhtäaikaiseen) prosessointikykyyn ei kannata luottaa. Ihminen näkee sen, mitä on nähnyt aiemminkin ja haluaa nähdä. Toisinaan hallinnan saannin ongelmana on se, että suunnittelijan malli ja käyttäjän malli poikkeavat toisistaan. TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 35

36 Laitteiden hallinta Siksi laitteiden olisi itse kerrottava miten ne toimivat mitä niillä voidaan tehdä missä toimintatilassa ne ovat miten niiden kanssa on toimittava mikä on toiminnan tulos ja laitteilla on voitava kokeilla (opetella) virheenteko on vaikeaa virheet ovat heti nähtäviä virheiden korjaaminen on helppoa laite voidaan helposti palauttaa alkutilaansa TYÖTERVEYSLAITOS TYÖTURVALLISUUSOSASTO JL ergonomia-käyttäjäkeskeinen 36

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Emilia Koskinen FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Ergonomian ja käytettävyyden. standardit

Ergonomian ja käytettävyyden. standardit Ergonomian ja käytettävyyden standardit Ergonomia ja käytettävyys ovat yhä useammin olennainen kilpailutekijä kone-, laite- ja tuotesuunnittelussa sekä yhä tärkeämpi tuottavuustekijä työympäristöjen, työprosessien

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

KUNNON LEHTI. Numero 4 - Helmikuu 2003. Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta. Ikääntyvien toimintakunto

KUNNON LEHTI. Numero 4 - Helmikuu 2003. Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta. Ikääntyvien toimintakunto KUNNON LEHTI Henkilöstön hyvä terveydentila on yritykselle kilpailuetu ja takaa yrityksen tuottavuuden kasvun Numero 4 - Helmikuu 2003 Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta Ikääntyvien

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen Merja Mynttinen Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 5 1.1 Kehittämistyön taustaa 5 1.2 Kehittämistyön tavoite 7 2. KEHITTÄMISTYÖN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI - Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus,

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa

Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen yhteydessä on mainittava

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalanyksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot