Henkilöstön hyvinvoinnin haasteet johtamisessa Timo Sinervo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstön hyvinvoinnin haasteet johtamisessa Timo Sinervo"

Transkriptio

1 Henkilöstön hyvinvoinnin haasteet johtamisessa Timo Sinervo Timo Sinervo 1

2 Esityksen rakenne Työolojen kehitys 1990-luvulta 2010 saakka ikääntyneiden palveluissa Kuormitukselta suojaavia tekijöitä Palvelurakenteen muutoksen vaikutukset henkilöstön kuormitukseen: oletuksia Henkilöstö ja laatu Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Asiakkaiden suuren määrän kuormittavuus (TTL) Asiakkaiden suuren määrän kuormittavuus on noussut vuodesta 1992 Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaalija terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuoteen 2005 saakka, mutta viime vuosikymmenen lopulla on tapahtunut käänne parempaan muissa vanhuspalveluissa paitsi kotipalvelussa. Kotipalvelussa muutos huonompaan tapahtui vuoden 2005 jälkeen. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Asiakkaiden moniongelmaisuudesta johtuva kuormittavuus TTL Asiakkaiden moniongelmaisuudesta johtuva kuormittavuus on noussut Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1992 vuoteen 2010 saakka luvun alkupuolella tilanne ensin parani, mutta luvulla heikkeni. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Asiakkaista koetun vastuun kuormittavuus TTL Asiakkaista koetun vastuun kuormittavuus on noussut Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1992 alkaen voimakkaasti. Terveyskeskusten vuodeosastoilla usein tai jatkuvasti vastuun koki kuormittavaksi vuonna 1992 alle 20%, mutta vuonna 2010 lähes 50%. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Asiakkaiden väkivaltaisuus huolta aiheuttavana tekijänä TTL Asiakkaiden väkivaltaisuus huolta aiheuttavana tekijänä on noussut voimakkaasti erityisesti vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1992 vuoteen 2010 saakka. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Kiireen kokemus työssä TTL Kiireen kokemus työssä on lisääntynyt vanhuspalveluissa Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1992 vuoteen 2010 saakka. Terveyskeskuksen vuodeosastoilla kielteinen kehitys oli voimakasta 2005 saakka, mutta viime vuosina on tapahtunut myönteistä kehitystä. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Henkilöstömäärä ja henkilöstön hyvinvointi Henkilöstömäärä / objektiivinen kuormitus Koettu Kuormitus=kiire Koettu hyvinvointi, terveys, stressi, unihäiriöt

9 Henkilöstö ja tuottavuus Selitysosuus 23% Selitysosuus 23%

10 Kiireen koostumus Vain osa liittyy henkilöstömäärään Mutta yhteys on erittäin voimakas Suurempi osa jotakin muuta Työn organisointi, häiriöt Liukuhihnamaisuuden kokemus Vältetään rutiineja, pieniä yksiköitä, tiimejä, ei pieniä ositettuja tehtäviä, joustavuus Selkeys, yhteiset tavoitteet, erikoistuminen Vaikutusmahdollisuudet, kykyjen käyttö vähentävät haitallisuutta Esityksen nimi / Tekijä 10

11 PIENI SUURI Vaikutusmahdollisuuksien ja työn vaatimusten suhde VAIKUTUS- MAHDOLLISUUDET TYÖSSÄ -monipuolisuus -päätösvalta -osallistumismahdollisuudet TYÖN VAATIMUKSET PIENET vähän kuormittava passiivinen SUURET aktiivinen paljon kuormittava OPPIMINEN KEHITTYMINEN HAITALLINEN STRESSI SAIRAUDEN RISKI 11

12 Työn vaativuus (aikapaine) Osastojen erikoistuminen ja kuormitus (käytösoireet) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Asiakkaiden käytösoireet Dementiaosastot Sekaosastot Pekkarinen ym

13 Osastojen erikoistuminen ja kuormitus (fyysinen kuntoisuus) Pekkarinen ym

14 Paljon vaikutusmahdollisuuksia työhön TTL Vaikutusmahdollisuudet paranivat vanhuspalveluissa 1990-luvulla Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä, mutta vuoden 1999 jälkeen heikkenivät ja vuoden 2005 jälkeen taas paranivat. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Hoitajien työolot ja painehaavojen esiintyvyys laitoshoidossa Painehaavat % Kuormittava työ 12 ** 7,7 8,2 ** 11,6 9,5 10,2 Suuri Pieni 0 Työn vaatimukset Vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus Pekkarinen et al

16 Organisaation johtamiseen tyytyväiset TTL Organisaation johtamiseen tyytyväisyys on vähentynyt Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1992 vuoteen 2005 saakka. Viime vuosikymmenen lopulla heikkeneminen pysähtyi ja osin tilanne on parantunut. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 16

17 Oikeudenmukaisuuden toteutuminen TTL Oikeudenmukaisuuden kokemus johtamiseen on pysynyt likimain samalla tasolla vanhuspalveluissa Työterveyslaitoksen ja THL:n sosiaali- ja terveysalan työoloja selvittäneissä kyselyissä vuodesta 1999 vuoteen 2010 saakka. Palvelutaloissa tilanne on heikentynyt. Lähde: Laine M., ym Sosiaali- ja terveysalan työolot Kahden vuosikymmenen kehityskulku. Työterveyslaitos Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Organisaatioon sitoutuminen Oikeudenmukaisuuden suojaava vaikutus sairaanhoitajilla 4 3,5 3 Matala johtamisen oikeudenmukaisuus Korkea johtamisen oikeudenmukaisuus 2,5 2 Matala henkilöstömitoitus Korkea henkilöstömitoitus Heponiemi T, Kouvonen A, Sinervo T, Elovainio M Do psychosocial factors moderate the association of fixed-term employment with work interference with family and sleeping problems in registered nurses: a cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 47(9): Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Johtamisen oikeudenmukaisuus ja muutosten vaikutukset Itseilmoitetut poissaolojaksot Myönteiset muutokset Kielteiset muutokset Korkea Matala Johtamisen oikeudenmukaisuus Source: Elovainio, Van Den Bos, Linna, Kivimäki, Ala-Mursula, Pentti, Vahtera (in press) Social Science & Medicine. 19

20 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus Päätöksenteossa lopputulos ei aina tärkein vaan prosessi Päätökset perustuvat oikeaan tietoon Epäonnistuneet päätökset voi purkaa Asianosaiset edustettuina Mielipide päästään kertomaan itseä koskevissa asioissa Säännöt kaikille samat, päätösten johdonmukaisuus Seuranta ja tiedotus, perusteet tiedossa Päätösten perusteista saa tietoa 20

21 Oikeudenmukaisuus ja luottamus Johtamisen oikeudenmukaisuudella keskeinen merkitys pidempiaikaisen luottamuksen synnyssä Luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden suhde kaksisuuntainen Päätöksentekoa arvioidaan oikeudenmukaisuuden sääntöjen perusteella Luottamus syntyy siitä, että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti eli yksittäisistä kokemuksista tehdään yleistys 21

22 Luottamus ja oikeudenmukaisuus Toisaalta päätöksiä arvioidaan eri tavoin riippuen siitä, pidetäänkö päätöksentekijää luotettavana Mikäli ihmisillä on luottamus päätöksentekijään, he eivät kaikissa yksittäisissä päätöksissä tarvitse tietoa päätöksenteon prosessista. Kun päätöksentekijä on saavuttanut luottamuksen, myös yksittäisten päätösten oikeellisuuteen luotetaan 22

23 Luottamus ja johtaminen Mikäli esimiehet joutuvat jatkuvasti perustelemaan ratkaisujaan, niin johtaminen toimii tehottomasti Hyvin usein työntekijöiden käyttäytyminen vaikuttaa esimiesten päätösten toteutumiseen Mikäli päätöksiä ei hyväksytä, niitä noudatetaan muodollisesti, mutta toiminta ei ole tehokasta, mikäli työntekijät noudattavat päätöksiä haluttomasti vs. kulttuurimuutos Siksi on tärkeää, että esimiehiin luotetaan ja työntekijät hyväksyvät päätökset vapaaehtoisesti Erityisesti kun on kyse yhteistyöstä ja tiimien toiminnasta, työntekijöillä voi olla hyvin erilaisia motiiveja Yhteistyö ei välttämättä tuota yksittäiselle työntekijälle selkeää hyötyä, vaan hyödyttää useampia ihmisiä 23

24 Korkean luottamuksen kulttuuri vrt. sosiaalinen pääoma asiakaskeskeiset työmallit ja itsenäinen päätöksenteko asiakastilanteissa osallistuva johtaminen sekä oikeudenmukaisuus työntekijöitä kannustetaan jakamaan organisaation yhteiset arvot ja tavoitteet ja korostetaan yhteistyön merkitystä erityisen tärkeää, mikäli halutaan omaksua uusia työskentelymalleja tai muodostaa jaettua ymmärrystä (Gilson) terveydenhuollon työssä luottamus heijastuu Gilsonin myös siihen, miten asiakkaita kohdellaan Asiakkaalla itsemääräämisoikeus, kuunnellaan 24

25 Päätöksentekoperiaatteet (naiset) Riskisuhde*/ odds ratio* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,66 0,76 Koettu oikeudenmukaisuus matala korkea 0,60 0,56 0,40 0,44 0,20 0,00 Heikentynyt itsearvioitu terveys Psyykkinen rasitus Pitkät poissaolot Lyhyet poissaolot *vakioitu demografiset tekijät ja perinteiset terveysriskit Lähde: Elovainio, Kivimäki, Vahtera (2001) Am J Public Health 25

26 Erikoistuminen ja työyhteisön toimivuus Ka 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 3,9 3,75 3,5 3,3 3,9 3,8 3,44 3,3 Dem./psyk. osastot Sekaosastot 2,4 2,2 2 Vuorovaikutus turvallista Uusia ideoita haetaan Yhteiset tavoitteet Työtä arvioidaan Pekkarinen ym

27 Erikoistuminen ja johtamisen oikeudenmukaisuus Ka 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 3,68 3,51 3,44 3,42 Dem./psyk. osastot Sekaosastot 2,2 2 Esimiehen oikeudenmukaisuus Päätöksenteon oikeudenmukaisuus Pekkarinen ym

28 Laatuun liittyvät tekijät vanhusten palvelutaloissa Vuorovaikutusong. asiakkaiden kanssa Vähintään 9 lääkettä Kielteinen mieliala X Rauhoitt. ja unilääkk. Käyttö Kiire X X Yhteiset tavoitteet X X Selitysosuus 33% 13% 38% X Henkilöstömäärä, asiakasrakenne ja tuottajatyyppi vakioitu 28/03/2011 Presentation name / Author 28

29 Hoitajien työolot ja rauhoittavien/ unilääkkeiden käyttö (asiakkailla) laitoshoidossa 90 Lääkkeiden käyttö % Kuormittava työ 63,8 60,1 58,3 * ** 65,6 66,1 57,8 Suuri Pieni Työn vaatimukset Vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus Pekkarinen et al

30 Voidaanko menneestä kehityksestä päätellä jotakin palvelurakennemuutoksesta? Henkilöstön kuormitus vanhuspalvelut kaiken kaikkiaan on lisääntynyt voimakkaasti (henkilöstömäärä ja asiakkaiden heikentynyt kuntoisuus) Asiakkaiden kuntoisuus kaikkialla heikkenee Paine lisääntyy vanhainkodeissa ja palvelutaloissa sekä kotihoidossa Jos terveyskeskusten vuodeosastoista tulee lyhytaikaisen hoitoon, arviointiin ja kuntoutukseen keskittyneitä yksiköitä Työn haastavuus todennäköisesti lisääntyy, sopii henkilöstörakenteeseen hyvin Kiire mahdollisesti kasvaa asiakkaiden vaihtuvuuden myötä, mutta selkeät tavoitteet auttavat tilannetta? Kykyjen käyttö ja itsenäisyys suojaavat? Esityksen nimi / Tekijä 30

31 Palvelujärjestelmän muutos henkilöstön kannalta, Ikähoiva Palvelutalot / vanhainkodit dementiayksiköt / ryhmäkodit säilyvät? entistä huonokuntoisempia asiakkaita monenkuntoisia asiakkaita Jos, niin yksiköiden/vastuualueiden tulisi olla riittävän pieniä, jatkuvuus säilytettävä hallittavuus: aivoilla rajansa, miten paljon erilaisten ihmisten sairauksia, tapoja, tottumuksia pystyy käsittelemään riskinä, että nykyisen laitoshoidon kuormitustaso siirtyy palveluasumiseen kotihoidon riittävyys Esityksen nimi / Tekijä 31

32 Palvelurakenteen muutos, henkilöstövaikutukset Miten hallitaan henkilöstötarpeen vaihtelu? kun asiakkaat eivät siirry, henkilöstön tarve muuttuu miten tämä sovitetaan yhteen työyhteisön kehittymisen, tiimityön ym. kanssa Toimisiko kuten kotihoito/osana kotihoitoa? perustuu tiimeihin, moniammatillisuus, itsenäisyys (voi muuttua liialliseksi vastuuksi), edellyttää että tiimit toimivat, ellei yksintyöskentely, liiallinen vastuu, tuen puute Esityksen nimi / Tekijä 32

33 Palvelurakennemuutos Mahdollisuuksia Perinteisen Hackman-Oldhamin mallin mukaan Työtyytyväisyys syntyy siitä, että työntekijä saa vaikutusmahdollisuuksia, joka kannustaa ottamaan vastuuta, hän sitoutuu paremmin työhönsä, näkee työsuorituksen tuloksen ja hyvä työsuoritus itsessään motivoi Hyödynnettävä uusi työntekijöiden sukupolvi: muutos helpompaa, kun ei niin pitkää oppimista työkulttuuriin Tiimityö vaatii kehittämistä, ei synny itsessään Johtaminen keskeisessä osassa Esityksen nimi / Tekijä 33

34 Lopuksi Vanhuspalveluiden kuormitus on kasvanut pitkään, mutta paranemista on tapahtunut viime vuosina Hyvällä johtamisella ja työn organisoinnilla (mm. vaikutusmahdollisuudet) voi vähentää kielteisten muutosten tai esim. matalan mitoituksen haitallisia vaikutuksia Vuodeosastoilla muutokset jälkeen voi odottaa myönteistä kehitystä (huom. Muutoksen johtaminen oikeudenmukaisuuden periaatteilla) Ovatko palvelutalot ja vanhainkodit valmiita huonokuntoisempaan asiakaskuntaan? Vai pysyvätkö asiakkaat parempikuntoisina? Esityksen nimi / Tekijä 34

35 Päätelmät On mahdollista, että muutos tuo sekä parempaa motivaatiota että parempaa laatua Vaikutusmahdollisuuksien kasvu, tiimityö ja osallistava johtaminen ovat mahdollisuuksia Henkilöstötarpeen hallinta Yksiköt / vastuualueet ym. kohtuullisen suuruisiksi tai jonkinlaista erikoistumista Esityksen nimi / Tekijä 35

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 2 / 2006 20. vuosikerta

Työ ja ihminen. 2 / 2006 20. vuosikerta Työ ja ihminen 2 / 2006 20. vuosikerta Pääkirjoitus Osaamisella hyvinvointia ja työhyvinvointia... 85 Anneli Leppänen Artikkelit Muuttuvatko johtamisen oikeudenmukaisuuskokemukset kunnissa?... 89 Anne

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

Johtamisen oikeudenmukaisuus

Johtamisen oikeudenmukaisuus Johtamisen oikeudenmukaisuus Työntekijän työssä koettu hyvinvointi muodostuu monesta eri osatekijästä, ja vähäisin näistä ei liene työntekijän kokemus johtamisen ja lähemmin päätöksenteon menettelytapojen

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE AILA VARTIAINEN Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007 Tampereen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen

TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:8 Tirkkonen Maija Kinnunen Ulla TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU VARHAIS- KUNTOUTUKSESSA: ASLAKkuntoutuksen ja Työhyvinvointikuntoremontin vaikuttavuus TYÖHYVINVOINTI VAHVISTUU

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos

Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos Johtamisen ja työterveyshuollon merkitys työhyvinvointiin Case:Saajos Gammelin, Kaisa Häkkinen, Eeva 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja JOHTAMISEN JA TYÖTERVEYSHUOLLON MERKITYS TYÖHYVINVOINTIIN

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot