Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä. Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen"

Transkriptio

1 Oikeudenmukainen johtaminen - arjen kokemuksia ja menetelmiä Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen

2 Tutkimuksen tavoitteena on kuvata oikeudenmukaisen johtamisen 1. sisältöjä 2. toteutumista lähityöyhteisössä 3. parannusehdotuksia 4. keinoja 5. toteutumista organisaation ylemmillä tasoilla / 2

3 Tutkimusaineisto mukana 2 sairaalaa ja 2 terveyskeskusta Sairaalahenkilöstön hyvinvointi seurantatutkimuksen ja Kunta 10 tutkimuksen organisaatioista, joissa oikeudenmukaisuus oli korkeimpien joukossa haastateltiin 31 terveydenhuollon työntekijää ja 9 heidän esimiestään, (39 naista, 1 mies) haastateltujen keski-ikä 44 vuotta / 3

4 Tutkimusmenetelmät puolistrukturoidut haastattelut, kesto noin tunti etukäteistehtävä Näin minä johdan tai Näin meitä johdetaan aineiston litterointi ja aineistolähtöinen laadullinen analyysi teorian mukaan liittäminen lopussa / 4

5 Oikeudenmukaisuus subjektiivinen havainto ja kokemus, joka rakentuu vuorovaikutuksessa tutkimuksissa käytetty jaottelua - jakava oikeudenmukaisuus, liittyy prosessin lopputulokseen esim. saiko palkankorotuksen, pääsikö koulutukseen - prosessin menettelytapojen oikeudenmukaisuus eli miten päätös tehtiin - vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus eli rehellisyys, kohteliaisuus, arvostus ja kunnioitus / 5

6 Oikeudenmukaisen päätöksenteon periaatteita, Leventhal 1980 työntekijän oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan johdonmukaiset säännöt: ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan ja samat säännöt pätevät tänään ja huomenna päätöksenteon pohjaksi pyritään hankkimaan mahdollisimman oikeata tietoa päätöksiä korjataan tarvittaessa selkeät päätöksentekoperiaatteet, jotka on kerrottu niille, joita päätökset koskevat / 6

7 Oikeudenmukaisuuteen kannattaa panostaa epäoikeudenmukaisuuden kokemukset vaikuttavat heikentävästi - työntekijöiden terveyteen - työmotivaatioon - sitoutumiseen - työilmapiiriin - vuorovaikutukseen - työsuoritukseen epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ovat yhteydessä myös työpaikan vaihtoihin sekä tiedon, ideoiden ja voimavarojen panttaamiseen työssä / 7

8 Mitä on oikeudenmukainen johtaminen Työntekijät: tasapuolista kohtelua 24 % vuorovaikutusta 19 % työn organisointia 13 % luottamusta ja luotettavuutta 8 % työn kehittämistä 7 % työyhteisön ja työn tuntemusta 7 % 78 % Esimiehet: vuorovaikutusta 18 % vaikutusmahdollisuuksia 14 % oikeudenmukaista 11 % menettelyä päätöksenteossa tasapuolista kohtelua 10 % esimiehen itsetuntemusta 9 % työyhteisön toimintaa 9 % esimiehen tilanteen tajua 9 % 79 % / 8

9 Oikeudenmukainen johtaminen on työntekijöiden puolueetonta, reilua ja tasapuolista kohtelua - esim. työvuorojen organisoinnissa, koulutuksiin pääsyssä sekä vapaiden ja lomien järjestämisessä, myös sijaisten kohdalla - kaikkia koskevat samat käytännöt vuorovaikutusta - esimies keskustelee, kuuntelee, on läsnä ja kehittää tietoisesti avointa ja turvallista ilmapiiriä - esimies välittää ja on kiinnostunut työntekijöistään, antaa palautetta ja kykenee itse myös vastaanottaman sitä työn hyvää organisointia ja vastuunjakoa - työntekijät: esimies on jämäkkä, ottaa johtajuuden, osaa rajata - esimiehet: vastuunjakoa, delegointia, osaamisen varmistamista, tasapainoilua työntekijöiden toiveiden ja työn sujuvuuden varmistamisen välillä / 9

10 oikeudenmukaista menettelyä päätöksenteossa - päätösten perustelua, päätösten perustamista oikeaan tietoon, johdonmukaisuutta ja rehellisyyttä päätöksenteossa, mielipiteiden huomiointia, virheellisten päätösten purkamista, päätöksenteon periaatteet ovat kaikkien tiedossa esimiehen luotettavuutta ja luottamusta - esimies on avoin, rehellinen ja luottaa, että asiat tulevat hoidettua esimiehen itsetuntemusta - esimiehisyys on tietoinen valinta, haluaa olla esimies - omien rajojen tuntemusta, virheiden tunnustamista työyhteisön, työn tuntemusta ja tilannetajua - esimies tunteet työntekijänsä, vahvuudet ja heikkoudet ja huomioi myös elämäntilanteen toiminnassa työyhteisön omaa vastuunkantoa työstä - itseohjautuvuutta - oman työn kehittämistä / 10

11 Kokemukset lähijohtamisen oikeudenmukaisuudesta vaihtelevat asteikolla 4 10, keskiarvot 7,3 8,8 välillä kokemukset vaihtelivat kontekstin, esimiehen toiminnan ja työyhteisön tilanteen mukaan matalampia arvioita yksiköissä, joissa esimies koettiin etäiseksi, liian kiltiksi ja joustavaksi ja korkeampia arvioita yksiköissä, joissa esimies oli jämäkkä, osallistava, kuunteleva ja itse työhön edes jonkin verran osallistuvat epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia aiheutuu, esimerkiksi, kun esimies ei puutu ongelmatilanteisiin, ei huomio työn organisoinnissa työyhteisön kokonaistilannetta, työyhteisössä on liian vähän yhteistä keskustelua, esimies ei ole riittävästi läsnä työyhteisössä, mielipiteitä ei huomioida päätöksenteossa / 11

12 Johtamismenetelmät - palaverit - töiden organisointi, vastuualueet ja työnjako - tiedottaminen - osaamisen varmistaminen - keskusteleminen - ongelmien käsittely / 12

13 Esimiehen toimintatapa keskeisin vaikuttava tekijä oikeudenmukaisuuden kokemuksissa työntekijät odottavat esimieheltä tukemista, auttamista, läsnäoloa, kannustusta, jämäkkää asioihin tarttumista, suunnitelmallisuutta ja ennakoivuutta, kuuntelemista, päätösten perustelemista ja tilannetietoisuutta esimiehet korostavat joustavuutta, työntekijöiden tilanteen huomiointia, samojen pelisääntöjen käyttöä kaikkien kohdalla, tilannetietoisuutta, vastuun kantoa, osallistumista ja osallistamista kehittämiseen, kannustamista, oman osaamisen päivittämistä ja tuen hakemista kollegoilta / 13

14 Työyhteisön toimintatapa oikeudenmukainen johtaminen on yhteistyötä työyhteisön kanssa työyhteisö mahdollistaa oikeudenmukaisen johtamisen - kun asioista keskustellaan kasvokkain, ei selän takana - hyväksytään erilaisuus työyhteisössä - otetaan asioista selvää, kysytään - viestitetään asioista toisille - toimitaan joustavasti - jokainen hoitaa oman työnsä ja pyytää ja antaa apua tarvittaessa - ollaan myönteisiä / 14

15 Muutokset ja oikeudenmukaisuuden kokemukset organisaation muutokset, esim. toimintojen keskittäminen, vaikuttavat työntekijöiden oikeudenmukaisuuden kokemuksiin esimies toimii puskurina, suodattimena esimiesten, päätöksentekijöiden toimintatapaan erityisesti huomiota muutokset eivät paljonkaan ahdistaneet, jos työt sujuivat omassa työyhteisössä, oli aikaisempia selviytymiskokemuksia muutoksista ratkaisevaa miten nopeasti saadaan uudet päätöksentekofoorumit toimimaan muutosten suunnittelun tärkeys korostuu sellaiset menetelmät, joilla työntekijät saavat äänensä kuuluviin, voivat lieventää epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia on tärkeää, että johto hankkii aktiivisesti tietoa siitä, mitä merkityksiä työntekijät muutokselle antavat ja käy keskusteluja asiassa / 15

16 Johtopäätöksiä päätelmiä oikeudenmukaisesta johtamisesta tehdään muidenkin kuin eri tutkimuksissa käytettyjen jakavan-, menettelytapojen- ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden sisältöjen perusteella. Arviointiin vaikuttaa myös esimiehen itsetuntemus, työyhteisön ja työn tuntemus sekä tilanteentaju, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä kokemukset työntekijän ja työn arvostamisesta. vuorovaikutus on yksi esimiehen tärkeimmistä keinoista vaikuttaa työyhteisönsä oikeudenmukaisuuden kokemuksiin, tätä taitoa kannattaa kehittää esimiehen/päätöksentekijän toimintatapa on yksi keskeinen tekijä oikeudenmukaisten menetelmien käytössä työyhteisö mahdollistaa omalta osaltaan oikeudenmukaisen johtamisen työntekijöillä ja esimiehillä jonkin verran erilaiset painotukset; oma rooli työyhteisössä, konteksti, työympäristö, työyhteisön kulttuuri jne. vaikuttavat kokemukseen / 16

17 Lähde: Romana, A., Keskinen, S. & Keskinen, E. (2004) Oikeudenmukainen johtaminen arjen kokemuksia ja menetelmiä. Kuntien eläkevakuutus. / 17

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Johtaminen tulevaisuuden Suomessa Oikeudenmukaisuus johtamisessa avain työhyvinvointiin

Johtaminen tulevaisuuden Suomessa Oikeudenmukaisuus johtamisessa avain työhyvinvointiin Johtaminen tulevaisuuden Suomessa Delfoi Akatemia2 -johtamisvalmennus TtM, Tuulikki Vehko 2 (7) Johdanto Suomalaisen työelämän ja johtamisen lähitulevaisuuden haasteita ovat kilpailu osaavasta työvoimasta

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. www.aanekoski.fi

Henkilöstöstrategia. www.aanekoski.fi Henkilöstöstrategia 1911 2011 Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Möller puh. 020 632 2012, heli.moller@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Johtamisen oikeudenmukaisuus

Johtamisen oikeudenmukaisuus Johtamisen oikeudenmukaisuus Työntekijän työssä koettu hyvinvointi muodostuu monesta eri osatekijästä, ja vähäisin näistä ei liene työntekijän kokemus johtamisen ja lähemmin päätöksenteon menettelytapojen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Havaitse varhain HARAVALLA

Havaitse varhain HARAVALLA 1 (34) HENKILÖSTÖPALVELUT Havaitse varhain HARAVALLA Varhaisen havaitsemisen toimintamalli työyhteisölle POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- 2 (34) SISÄLTÖ 1. Esipuhe...3 2. Työhyvinvoinnin johtaminen keskeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) 2 (17) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HESTRA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteisöllisyydellä menestykseen

Yhteisöllisyydellä menestykseen Yhteisöllisyydellä menestykseen opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Sami Kosonen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Tuotantotalouden koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Johtamisen/johtajan osaamisalueet

Johtamisen/johtajan osaamisalueet Esimiesten vastuut ja velvollisuudet osana työkykyjohtamista Kirsti Santamäki, kevät 2014 Johtamisen/johtajan osaamisalueet Vuorovaikutusosaaminen Hyvinvointiosaaminen Ammattiosaaminen Johtamisosaaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa Forsman, Linda 2011 Hyvinkää 1 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman

Lisätiedot