Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa Eero Nippala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 2003-2008 Eero Nippala"

Transkriptio

1 Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa Eero Nippala Kesäkuu 23 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE

2 Alkusanat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Tampereella teki selvityksen suurten infrahankkeiden ajoittumisesta ja osuudesta suhteessa koko infrarakentamiseen Suomessa. Selvityksen tilasi Tiehallinto. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi Seppo Toivonen. VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikassa projektipäällikkönä toimi erikoistutkija Eero Nippala. Selvitys tehtiin kahdessa osassa. Maaliskuussa 23 lähetettiin 15 hankkeelle tiedustelu usean työlajin rakentamismääristä vuosina Tämän kyselyn perusteella tehtiin raportin luonnos. Tulosten perusteella tehtiin sillanrakentamisesta tarkentava kyselykierros touko kesäkuulla 23. Tässä raportissa on esitetty sekä maaliskuun että touko-kesäkuun kyselyn tulokset yhdistettynä. Eero Nippala Tampereella VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

3 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 2 SISÄLLYSLUETTELO INFRARAKENTAMISEN MARKKINATILANNE SUHTEESSA SUURIIN HANKKEISIIN SUURTEN HANKKEIDEN ERÄIDEN TYÖLAJIEN MÄÄRÄ JA AJOITTUMINEN SUURTEN HANKKEIDEN AIKATAULU ALUEELLISESTI JA KOKO MAAN KANNALTA KOKO MAAN RAKENTAMISEN TILANNE HANKEAJOITUS JA ALUEELLINEN TILANNE TAMPEREEN LÄNTINEN OHIKULKU VAIHE I VT 4 JYVÄSKYLÄ - KIRRI VT 5 VARKAUS - JOROINEN VT 8 RAISIO-MARJAMÄKI VT 4 LAHTI - HEINOLA VUOSAARI SATAMA + LIIKENNEYHTEYDET LIITE 1. ALUEELLISET TALONRAKENTAMISEN MÄÄRÄT LIITE 2 15 SUUREN KOHTEEN ERI SILTATYYPPIEN MARKKINA, MILJ EUR LIITE 3 TUNNELIRAKENTAMINEN VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

4 1. Infrarakentamisen markkinatilanne suhteessa suuriin hankkeisiin 5 tiehankkeen, oikoradan ja Vuosaaren sataman ajoittuminen koko Suomen inframarkkinassa milj. euroa oikorata Vuosaari kokonaisuus Tre läntinen Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 5 Varkaus - Joroinen Vt 8 Raisio Vt 4 Lahti - Heinola Talojen pohjatyöt Tiehallinto yhteensä Kunnallistekniikka Ratahallinnon työt muu infrarakentaminen Kuva 1. 5 uuden tiehankkeen, oikoradan ja Vuosaari kokonaisuuden karkea ajallinen ja rakennuskustannusten suhde toisiinsa nähden. Suomen maa- ja vesirakentamisen arvo on VTT:n arvion mukaan noin 3,5 mrd euroa. Tällöin mukaan on laskettu sekä investointiluonteiset uudisrakennushankkeet että infran kunnossapito- ja hoito. Oheiseen kuvaan on pyritty ottamaan mukaan vain rakentamisen arvo ja esim. Tiehallinnon rahoituksesta on jätetty pois hallinto, suunnittelu, maalunastukset ja jälkirahoitushankkeiden maksut. Kuvasta 1 nähdään joulukuussa 22 päätettyjen 5 uuden tiehankkeen suuruus rahassa mitattuna ja verrattuna esim. oikoradan ja Vuosaaren satamakokonaisuuden arvoihin. Valtakunnan tasolla niiden merkitys on rajallinen ja eniten niillä on merkitystä paikallisesti. Luvussa 2 on tarkasteltu 15 ison hankkeen merkitystä tiettyjen työlajien osalta. Luvussa 3 on lyhyesti tarkasteltu, onko jollain alueella jotenkin poikkeuksellinen rakentamistilanne. Käynnistyessään yhtaikaa kaikki 5 uutta tiehanketta kasvattavat koko maan maa- ja vesirakentamisen markkinaa noin 2 %. Tietoliikenneyhteyksien rakentamisen, kunnallisteknisten investointien sekä talonrakentamisen pohjatöiden supistuessa niillä on positiivinen vaikutus paikallisesti, koska ne ovat tasaamassa alueellisesti supistuvaa rakennusmarkkinaa. Sen sijaan tiettyjen maarakentamisen erikoistöiden kuten sillanrakentamisen, kalkkistabiloinnin ja murskauksen suhteen hankkeitten käynnistymistä on syytä ketjuttaa. (ks luku 2) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

5 Maakunnan inframarkkinan ja paikallisen suuren hankkeen koko vuositasolla mrd. eur,7,6 maakunnan inframarkkina suuri kohde,5,4,3,2,1, Vuosaari satama Vt 8 Raisio Tre läntien ohikulku Vt 4 Lahti- Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 5 Varkaus- Joroinen Kuva 2. Maakunnan infrarakentamisen kokonaisarvo vuositasolla keskimäärin sekä paikallisen suuren hankkeen kokovertailu. Maakuntina ovat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Uusimaa, Pohjois- Savo ja Päijät-Häme. Varsinais- Suomessa Vt 8 Raision hankkeen merkitys on pienin tarkastelluista hankkeista eli noin 4 % koko maakunnan infrarakentamisesta. Varkaus- Joroinen hankkeen merkitys suhteessa Pohjois-Savon markkinaan on 4,5 %, Vt 4 Jyväskylä - Kirri osuus on 7 %, Tampereen läntisen ohikulkutien osuus 8 %, Vt 4 Lahti-Heinolan osuus 12 % ja Vuosaaren sataman osuus Uudenmaan infrarakennusmarkkinasta on 15 % vuositasolla. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

6 2. Suurten hankkeiden eräiden työlajien määrä ja ajoittuminen Tässä luvussa tarkastellaan seuraavien hankkeiden : Kehä III Lentoasemantie-Tikkurila, Kerava-Lahti oikorata, Vt1 (E18) Lohja-Lohjanharju Vt 1 (E18) Muurla-Lohja, Vt.4 Haaransilta-Kiviniemi, Vt 4 Jyväskylä - Kirri, Vt 5 Joroinen-Varkaus, Vt 6 Koskenkylä - Kouvola, Vt 8 Raisio-Marjamäki, Vt 9 Korpilahti - Muurame Vt 9 Orivesi - Jämsä, Tampereen läntinen kehätie I vaihe, Vuoli-projekti, Vuosaaren sataman maaliikenneyhteydet (tie+rata) ja Vuosaaren sataman ja Vt 4 Lahti - Heinola seuraavien työlajien: sillanrakentamisen (kpl) + euroina tunneli- ja kalliolouhinnan, murskauksen, kalkkistabilointitöiden, paalutustöiden ja päällystystöiden määrää ja ajoittumista ko. hankkeen projektipäällikön maaliskuun 23 kolmannen viikon tietämyksen mukaan. Sillanrakentamisen eurot kysyttiin erillisellä kyselyllä kesäkuun alussa 23.. Sillanrakentaminen Suomessa on ollut 198-luvulla kpl vuosittain. 199-luvun alussa rakentamisen määrä väheni nousten uudelleen 199-luvun lopulla. Sillanrakentamista on teräsbetoni hallinnut materiaalina ja myös tarkastelluissa suurissa hankkeissa sama linja jatkuu. Terässiltoja rakennetaan näissä hankkeissa erittäin vähän. Ryhmä muut sillat tarkoittaa lähinnä puusiltoja. Suurten hankkeiden sillanrakentaminen painottuu korostetusti kahteen ensimmäiseen vuoteen. Varsinkin vuonna 23 tehdään seuraavissa neljässä hankkeessa : Kehä III (25 kpl), Oikorata (34 kpl), Vt 6 Koskenkylä- Kouvola (2 kpl), Vt 9 Orivesi-Jämsä (16 kpl). Yhteensä 95 siltaa eli suurin osa vuoden 23 silloista. Sillanrakentamisen normaalitasosta 15 suuren hankkeen määrä yltää yli 5-7 %:iin vuonna 23. Vuonna 24 Koskenkylä-Kouvolan sillat ovat valmiit, mutta samalla Tampereen läntinen ohikulun ja Vt 5:n siltatyöt alkavat ja volyymi säilyy edelleen korkealla yli 1 sillan vuosivauhdissa. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

7 suuren kohteen sillanrakentaminen silta-kpl Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja Kuva 3. Suurten hankkeitten sillanrakentamisen määrä ja ajoittuminen siltatyypeittäin(lähde: projektipäällikkökysely kesäkuu 23, VTT) (HUOM! aikaisempi maaliskuun kyselyn tulos poikkesi tästä uudesta kyselystä, koska aikaisemmassa kyselyssä ei ollut mukana kaikkia siltoja) Tässä tuloksessa on mukana vesistösillat, risteyssillat, kevyen liikenteen sillat, alikulut ja putkisillat sekä ratasillat suuren kohteen siltamarkkinat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja Kuva suuren hankkeen sillanrakentamisen arvo (lähde: projektipäällikkökysely kesäkuu 23, VTT) Liitteessä eri siltatyyppien markkina. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

8 Suurten hankkeitten louhintatyöt ajoittuvat tasaisesti kaikille tarkastellulle kuudelle vuodelle. Tunnelilouhinta ajoituu vuosille Tunneli- ja kalliolouhintaa 1 m3ktr Tunnelilouhinta m3ktr Kallioleikkaus m3ktr Kuva 5. Suuren hankkeitten louhintatöiden määrä ja ajoittuminen. (lähde: projektipäällikkökysely maaliskuu 23, VTT) Tunnelirakentamisen suhdanteet Skandinaviassa sekä 15 suuren kohteen kyselyn tulokset tunnelirakentamisen osalta on esitetty liitteessä 3. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

9 Suurten hankkeitten murskaus painottuu voimakkaasti kalliomurskaukseen. Kerava-Lahti oikorata hallitsee murskausmääriä valtavalla yli 2 miljoonan tonnin murskausmäärällä. Myös Orivesi - Jämsä ja Vt Koskenkylä - Kouvola ovat merkittäviä murskaajia, mutta niiden murskaus loppuu jo vuoteen 23 kun oikoradan murskaaminen jatkuu vielä 24 merkittävänä. Suurten hankkeitten osuus koko Suomen kallio/soramurskauksesta on vuonna 23 arviolta alle 1 % suuruusluokkaa. 5 Murskaus - 1 tonnia Kalliomursketta Soramursketta Kuva 6. Suurten hankkeitten kallio- ja soramurskauksen ajoitus ja määrä.)lähde:projektipäällikkökysely maaliskuu 23, VTT) Kerava-Lahti oikoradan murskausurakat hallitsevat vuosien 23 ja 24 kalliomurskauksen määrää Suomessa. Kalliomurske 1 tn Vt 1 Lohja -Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren satam tie + rata Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla - Lohjanharju Kuva 7. Suurten hankkeitten kalliomurskauksen määrä ja ajoittuminen hankkeittain. (lähde: projektipäällikkökysely, maaliskuu 23, VTT) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

10 Suurten hankkeitten lyöntipaalutustyöt ajoittuvat myös lähes kaikki tarkasteluajanjakson kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Lähes kaikki paalutustyöt tehdään vuonna 23 vain kolmessa hankkeessa eli Kehä III Tikkurilassa, oikoradalla ja Vt 6 Kouvolassa. Yksistään oikorata käsittää yli 35 km paalutusta vuonna 23. Vuonna 24 Vuosaaren sataman liikennehankkeet Lahti-Kerava oikoradan kanssa ovat merkittävät lyöntipaalutuskohteet Suomessa. Paalutusmäärä säilyy vielä 24 lähes yli 35 km:ssä km Lyöntipaalutustyöt Kuva 8. Suurten hankkeitten lyöntipaalutustöiden ajoitus ja määrä )lähde: projhektipäällikkökysely maaliskuu 23, VTT) Lyöntipaalutus -km Vt1 Muurla-Lohjanharju Vt 4 Jyväskylä-Kirri Vt 4 Lahti-Heinola Vuosaaren sataman tie+rata Vuosaaren satama Kerava-Lahti oikorata Tampereen läntinen kehätie I vaihe Vt 9 Orivesi-Jämsä Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 6 Koskenkylä-Kouvola KehäIII Lentoasemantie-Tikkurila Vt 8 Raisio-Marjamäki Vt 5 Joroinen-Varkaus Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt1 Lohja-Lohjanharju Kuva 9. Suurten hankkeitten lyöntipaalutuksen määrä ja ajoittuminen hankkeittain (lähde: projektipäällikkökysely, maaliskuu 23, VTT) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

11 Suurten hankkeitten kalkkistabilointityöt painottuvat kahteen hankkeeseen eli oikorataan ja Vt 6 Kouvolaan. Kehä III:lla ja Vt 8:lla stabiloidaan suhteessa em. kahteen hankkeeseen verrattuna vähemmän. Pelkästään oikoradan osuus on 53 prosenttia kaikista suurista tarkastelluista hankkeista vuonna 23. Kalkkistabilointi- km Vt1 Muurla-Lohjanharju Vt 4 Jyväskylä-Kirri Vt 4 Lahti-Heinola Vuosaaren sataman tie+rata Vuosaaren satama Kerava-Lahti oikorata Tampereen läntinen kehätie I vaihe Vt 9 Orivesi-Jämsä Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 6 Koskenkylä-Kouvola KehäIII Lentoasemantie-Tikkurila Vt 8 Raisio-Marjamäki Vt 5 Joroinen-Varkaus Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt1 Lohja-Lohjanharju Kuva 1. Suurten hankkeitten kalkkistabilointitöiden määrä ja ajoittuminen hankkeittain. (lähde: projektipäällikkökysely, maalsikuu 23, VTT) Suurten hankkeitten maaleikkaus-pengerrystöitä kertyy tasaisesti kaikille kuudelle tarkasteluvuodelle. Koko maarakennusalalla käytetään maa-aineksia arviolta 15 milj. tonnia joten suurten hankkeitten noin 15 milj tonnin määrä on 1 prosentin luokkaa kaikesta maarakentamisesta Suomessa Maaleikkaus- 1 m Kuva 11. Suurten hankkeitten maaleikkausten määrä ja ajoittuminen. (lähde: projektipääöllikkökysely, maaliskuu 23, VTT) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

12 Vt 4, kehä III ja Vt 9 Orivesi ovat vuoden 23 suurimmat päällystyskohteet 15 suuren kohteen joukossa. Tarkastelukauden päällystystyöt painottuvat kolmeen ensimmäiseen vuoteen siitä syystä,että kaikki tiehankkeet lähtevät käyntiin heti ja noin 2..3 vuoden kuluttua hankkeiden käynnistymisestä ovat tiet valmiit päällystettäviksi. Vuoden 25 suurimmat päällystyshankkeet ovat Vt 1 Lohja- Lohjanharju, Vt 5 Joroinen- Varkaus ja Tampereen läntinen ohikulku I-osa. Mikäli mukaan otettaisiin Tampereen läntisen ohikulun vaihe II, niin vuoden 28 päällystysmäärä kohoaisi yli 1 miljoonan neliön. 3 Päällystystyöt- 1 m Kuva 12 Suurten hankkeitten päällystystöiden määrä ja ajoittuminen. (lähde: projektipäällikkökysely, maaliskuu 23, VTT) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

13 3. Suurten hankkeiden aikataulu alueellisesti ja koko maan kannalta Koko maan rakentamisen tilanne 15 Korjausrakentaminen 1 Maa- ja vesirakentaminen Muu uudistalonrakentaminen 5 Asuntojen uudisrakentaminen Kuva 13. Rakentamisen volyymikehitys Suomessa 199 = 1. Talojen korjausrakentaminen on kasvanut Suomessa 199-luvun alusta lähtien. Tilanne ei ole kuitenkaan ylikuumentunut, koska talojen korjausrakentaminen on kehittynyt pitkällä aikavälillä erittäin maltillisesti. Muu talonrakentaminen (liike-, toimisto-, julkinen- ja teollisuusrakentaminen) kasvoi 199-laman jälkeen lähinnä kasvukeskuksissa ja vuodesta 2 lähtien se on supistunut. Erityisesti pääkaupunkiseudun toimistorakentaminen on vähentynyt. Myös asuntorakentaminen on vähentynyt vuoden 2 huipputasolta. Maa- ja vesirakentaminen on kasvanut laman jälkeen tasaisesti lukuun ottamatta vuosien 2-21 pientä notkahdusta. Vuosille ennakoidaan tasaisen kasvun jatkuvan. Tietoliikenne-, energia- ja kunnallistekniikan investoinnit uhkaavat supistua mm. sähkönhinnan ja myrskytuhojen vaikuttaessa energiayhtiöiden tilanteeseen. Tietoliikenneyhtiöiden investoinnit ovat myös supistuneet Suomessa. Kuntien talous on ollut vielä 21, 22 hyvä vanhojen yhteisöverotuottojen takia. Vuonna 23 tilanne heikkenee ja supistaa kunnallistekniikan investointeja. Esim. Helsingin kaupunki supistaa investointeja. Tämä antaa resursseja pääkaupunkiseudulla käynnistyville isoille hankkeille. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

14 Hankeajoitus ja alueellinen tilanne Hankkeitten ajoituksessa on otettava huomioon: - paikallinen rakentamisen suhdannetilanne ja - koko maan tasolla tiettyjen resurssien (työlajien) kysyntätilanne. Esimerkiksi seuraavissa tekstikappaleissa on esitetty usean hankkeen osalta että paikallinen rakentamisen suhdannetilanne ei ole esteenä hankkeen käynnistämiselle välittömästi. Tällaisia ovat Tampereen läntisen ohikulkutien I vaihe, Vt 4 Jyväskylä-Kirri, Vt 5 Varkaus-Joroinen sekä Vt 8 Raisio-Marjamäki hankkeet. Alueellinen rakentamistilanne puoltaa em. hankkeitten pikaista käynnistämistä. Vt 4 Lahti-Heinola hankkeen käynnistämisen aikataulu on sovitettava Kerava-Lahti oikoradan kanssa. Riippumatta em. hankkeitten paikallisesta rakentamisen suhdannetilanteesta, muutamien resurssien kysyntätilanne on vuosina 23 ja 24 kriittinen. Sillanrakentamisessa, kalliomurskauksessa, tunnelilouhinnassa ja kalkkistabiloinnissa on voimakas kysyntäpiikki vuonna 23. Kysyntä jatkuu voimakkaana sillanrakentamisen, murskauksen ja tunnelilouhinnan osalta vuonna 24. Sillanrakentamisessa kysyntäpiikin vuonna 23 aiheuttavat 4 hanketta: Kerava-Lahti oikorata, Vt 6 Koskenkylä-Kouvola, Vt 9 Orivesi- Jämsä ja Kehä III lentoasemantie-tikkurila. Vuonna 23 siltoja rakennetaan Kerava-Lahti oikoradan lisäksi runsaasti Vt 5 Varkaus - Joroinen, Tampereen läntisella ohikulkutiellä, Kehä III lentoasemantie-tikkurila, Vt 4 Lahti -Heinola välillä sekä Vt 1 Lohja-Lohjanharju välillä. Vuonna 25 sillanrakentamiskysyntä tasaantuu ko hankkeitten osalta. Tunnelilouhinnassa kysyntäpiikki ajoittuu Vuoli-projektin ja E18 tunnelihankkeiden takia vuosille (24-26?). Koska myös Ruotsissa ja Norjassa on samanaikaisesti tunnelilouhintaa runsaasti. aiheutuu Pohjoismaisella tasolla pulaa tunnelilouhijoista.. Murskauksessa ja erityisesti kalliomurskauksessa suurin kysyntä ajoittuu vuosille 23 ja 24. Kysynnän aiheuttavat vuonna 23 oikorata, Vt 9 Orivesi- Jämsä ja 6 Koskenkylä- Kouvola. Murskaus jatkuu vilkkaana 24 lähinnä oikoradan ansiosta. Lyöntipaalutuksessa suurin kysyntä ajoittuu myös vuosille 23 ja 24. Suuria paalutusmääriä on vain oikoradalla ja Vuosaaren satamaradalla. Kalkkistabiloinnissa suurin kysyntäpiikki ajoittuu vuoteen 23 kahden hankkeen takia; Oikoradan ja Vt 6 Koskenkylä - Kouvola. Kaikissa em. kriittisiksi havaituissa työlajeissa on harkittava yhden tai useamman hankkeen siirtämistä tässä raportissa esitetystä ajankohdasta. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

15 3.1 Tampereen läntinen ohikulku vaihe I Pirkanmaalla rakentamisen suhdannetilanne alkoi heiketä vuonna 22 eli vuotta muuta maata myöhemmin. Varsinkin Tampereella rakentaminen, erityisesti asuinkerrostalojen tuotanto on supistumassa. Myös teollisuusrakentaminen on kääntynyt laskuun. Tampereen kehyskunnissa rakentaminen on vielä 23 vilkasta, mutta 24 arvioidaan rakentamisen hieman supistuvan. Ratahankkeista Pirkanmaalla on käynnissä vielä Orivesi- Jyväskylä. Tiehankkeista on Orivesi-Muurame vielä 23 käynnissä. Tämän jälkeen Pirkanmaalla ei ole ainuttakaan suurta hanketta, joten läntinen ohikulkutie on perusteltu hanke paikallisesti. 3.2 Vt 4 Jyväskylä - Kirri Keski-Suomessa rakentamisen suhdannetilanne alkoi heiketä 2 syksyllä. Syksyllä 22 tilanne kuitenkin alkoi parantua hieman. Ratahankkeista Keski- Suomessa on käynnissä Pirkanmaan kanssa yhteinen Orivesi-Jyväskylä hanke, joka jatkuu vielä. Keski-Suomessa ei ole käynnissä yhtään suurta tiehanketta. Vt 9 Survontien liittymä on ainoa merkittävä hanke (9 milj eur). Jyväskylä - Kirri moottoritie sopii hyvin alueen rakentamistilanteeseen. 3.3 Vt 5 Varkaus - Joroinen Savo-Karjalan tiepiirissä Varkauden seudulla ei ole käynnissä isoja rakennuskohteita. Talonrakentaminen on Etelä-Savossa jäänyt 199-luvun laman jälkeen noin 3 % alemmalle tasolle verrattuna 198-lukuun Ratahallinnolla on välillä Kouvola -Pieksämäki käynnissä vuoteen 24 käynnissä oleva radan perusparannus. Koko hankkeen kustannusarvio on 14 milj. euroa. Työt ovat kuitenkin ko. hankkeessa ensi vuonna loppusuoralla. Myös Vt 5 hanke on paikallisesti tärkeä ja sopii hyvin rakentamisen paikallisen suhdannetilanteeseen. 3.4 Vt 8 Raisio-Marjamäki Varsinais-Suomessa on saatu valmiiksi pitkään rakenteilla ollut Helsinki- Turku rata. Nyt nopeat pendolinot kulkevat radalla. Tiehankkeista Varsinaus-Suomessa on käynnissä suurista tiehankkeista Paimio-Muurla vielä ensi vuoteen. Käynnissä on Turun ja Helsingin välissä Lohja-Lohjanharju iso tiehanke. Myös Varsinais- Suomessa talonrakentamisen alamäki alkoi 2 ja on jatkunut sen jälkeen. Syksyllä 22 rakentaminen kasvoi lievästi. Myöskään Varsinais-Suomessa ei ole estettä käynnistää rakentamisen alueellisen suhdannetilanteen takia Vt 8 Raision tiehanketta. 3.5 Vt 4 Lahti - Heinola Päijät-Hämeessä ei ole käynnissä yhtään suurta tiehanketta, joten Vt 4 Lahti - Heinola hankkeen käynnistymiselle ei ole tiepuolella estettä. Sen sijaan Ratahallinnon Kerava-Lahti oikorata aiheuttaa maarakentamiselle voimakasta resurssien kysyntää ja on aiheuttamassa pullonkauloja joidenkin resurssien saatavuudelle tällä alueella. Sillanrakentamisessa, louhinnassa ja murskauksessa on voimakas kysyntäpiikki vuonna 23 joka jatkuu vuodelle 24. Varsinkin raudoitustöitä tehdään paljon 23 ja 24, sillä sillanrakentaminen ja paaluhattujen teko vaati betoniraudotteita paljon. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

16 Suunnitelmien mukaan Lahti - Heinola rakentaminen alkaisi 24, joten kysyntä menee päällekkäin oikoradan kysyntäpiikin kanssa. Muutamassa työlajissa (sillanrakentaminen, lyöntipaalutus, paaluhatut) onkin harkittava Lahti-Heinolan hankkeen käynnistämisajankohta sekä alueellisesta että työlajeittaisesta näkökulmasta. 3.6 Vuosaari satama + liikenneyhteydet Koko rakentamisen suhdannetilanne Uudellamaalla on myönteinen Vuoli hankkeen kannalta. Suurin rakentamissektori, uudistalonrakentaminen, vähenee selvästi. Pääkaupunkiseudun kuntien rakennusinvestointien väheneminen tukee myös Vuoli hankkeen käynnistämistä. Myös Vuoli -hankkeessa käytetään resursseja, joille vuosina 23 ja 24 on kysyntäpiikki koko maan tasolla (ks työlajeittaiset ja hankeittaiset kuvat tässä raportissa). Uudenmaan ja Itä-uudenmaan rakentamisen arvo vuonna 22 oli arviolta 6,7 mrd. eur. - uudistalonrakentaminen ,2 mrd eur - talojen korjausrakentaminen.... 2,2 mrd eur - maa- ja vesirakentaminen ,3 mrd eur Yhteensä ,7 mrd eur eli Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien osuus koko Suomen rakentamisen arvosta on arviolta noin 35 %. Osuus on kasvanut 199-luvulla verrattuna aikaisempaan. Uudellamaalla uudistalonrakentaminen on supistunut vuodesta 2 lähtien, Rakentaminen on vähentynyt erityisesti toimistorakentamisessa. Asuinkerrostalorakentaminen sen sijaan on säilynyt korkealla tasolla koko 199- luvun. Samoin julkisten rakennusten rakentaminen on kasvanut 199-luvun lopulla ja 2-luvun alussa. Talojen korjausrakentaminen on kasvanut tasaisesti 198-luvulta lähtien 199-luvun alun notkahdusta lukuunottamatta. Talonrakentamisessa suurimmat kohteet pääkaupunkiseudulla ovat : - Kamppi linja-autoasema + kauppoja + toimistoja + asuntoja ( milj eur 22-25) - Leppävaara, liikekeskus Sello 1 milj eur Prisma, Espoo 2 milj eur 23 - (ajankohta?) - Stockmanin laajennus 9 milj eur (ajankohta?) - kauppakeskus Jumbon laajennus Vantaalla 8 milj eur (ajankohta?) - Malmin kauppakeskus Ydinvoimala 25 - Mikäli kaikki suunnitellut kohteet lähtevät liikkeelle kasvaa liikerakentaminen Uudellamaalla jo vuonna 23. Tämä on kuitenkin epävarmaa. Maa- ja vesirakentamisessa Uudellamaalla on käynnissä tai suunnitteilla hankkeita. - Muurla-Lohjanharju ( milj eur, osa: Lohja-Lohjanharju 6 milj eur -25) - Kehä III kentoasemantie-tikkurila (22-24, 6 milj eur) - Pasilanväylä-Hakamäentie (8 milj eur, alkaa?) - Tikkurila-Kerava 4.raide ( 4 milj. eur 22-24) - Kerava-Lahti oikorata ( 33 milj eur 22-26) - Vuosaaren satama ja liikenneyhteydet ( 21 milj eur 22-26) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

17 - Vuosaaren satama (26 milj eur 22-28) - Vuosaaren satama liikenneyhteydet ( 3 milj eur 22-26). VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

18 Liite 1. Alueelliset talonrakentamisen määrät Milj.m³ 2, Uusimaa Kaikki rakennukset 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, JATKUVA VUOSIARVO Lähde:Tilastokeskus Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 Uudenmaan maakunnan uudistalonrakentamisen määrä Milj.m³ 7, Varsinais-Suomi Kaikki rakennukset 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

19 Milj.m³ 3, Päijät-Häme Kaikki rakennukset 2,5 2, 1,5 1,,5, Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 Milj.m³ Pirkanmaa Kaikki rakennukset 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Milj.m³ Etelä-Savo Kaikki rakennukset 2,5 2, 1,5 1,,5, Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

20 Milj.m³ 4, Keski-Suomi Kaikki rakennukset 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 Milj.m³ 4, Pohjois-Savo Kaikki rakennukset 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Lähde:Tilastokeskus JATKUVA VUOSIARVO Luvat Aloitetut Valmistuneet Tampere 3 /3 VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

21 Liite 2 15 suuren kohteen eri siltatyyppien markkina, milj eur suuren kohteen vesistösillat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja 15 suuren kohteen vesistösillat (Orivesi - Jämsä puuttuu) 15 suuren kohteen risteyssillat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja 15 suuren kohteen risteyssillat (Orivesi - Jämsä puuttuu) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

22 15 suuren kohteen kevyen liikenteen sillat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja 15 suuren kohteen kevyen liikenteen sillat (Orivesi - Jämsä puuttuu) (Huom sama skaala kaikissa liitteen 2 kuvissa! suuren kohteen alikulut ja putki sillat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja 15 suuten kohteen alikulut ja putkisillat (Orivesi - Jämsä puuttuu) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

23 suuren kohteen ratasillat milj. eur Vt 1 Lohja-Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren sataman liikenneyht. Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla-Lohja 15 suuren kohteen ratasillat (kaikki ratasillat) Orivesi - Jämsä sillat puuttuvat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

24 Liite 3 Tunnelirakentaminen 1,6 KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD TUNNELIRAKENTAMISEN SUHDANTEET SKANDINAVIASSA KYSYNTÄ/TARJONTA 1 = TASAPAINOSSA 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Suomi Ruotsi Norja AIKA Lähde: Rockplan Referaatti Rockplan tunnelirakentamisen suhdanneselvitys Tehtyjen markkinatilanneselvitysten perusteella Suomen tunnelirakentamisen suhdanteet kuumenevat vuoden 24 aikana, Ruotsissa ylikuumeneminen ajoittuu vuodelle 23 ja Norjan suhdannetilanne on melko vakaa. Tunnelirakentaminen Suomessa on tällä hetkellä (alkuvuosi 23) vähäistä vain n. kolme tunneliryhmää on sidottuina meneillään oleviin hankkeisiin. Kalustoa on runsaasti käyttämättömänä ja henkilökuntaa lomautettuna tai muissa tehtävissä. Tunnelirakentamisen suhdanteet muuttuvat kuitenkin nouseviksi jo 23 aikana, kuumenevat vuoden 24 lopulla ja kääntyvät lievään laskuun 25 vuoden lopulla. Vuoli-projektin ja E18- tietunnelihankeiden ajoittuessaan käynnistymisen osalta pääosin samalle ajanjaksolle 24 ne aiheuttavat kysynnän kasvun suomalaisten yritysten suomessa toimivien tunnelilouhintaryhmätarjonnan ylitse. Tunnelilouhintaresurssien lisätarve voi nousta jopa 6 tunneliryhmää Suomen kokonaistarjonnan yli. 15 suuren hankkeen tunnelilouhinta 1 m3ktr Vt 1 Lohja -Lohjanharju Vt 4 Haaransilta-Kiviniemi Vt 5 Joroinen- Varkaus VUOLI E Vt 8 Raisio Kehä III lentoasemantie-tikkurila Vt 6 Koskennkylä - Kouvola Vt 9 Korpilahti-Muurame Vt 9 Orivesi- Jämsä Tampereen läntinen ohikulku Kerava-Lahti oikorata Vuosaaren satama Vuosaaren satam tie + rata Vt 4 Lahti - Heinola Vt 4 Jyväskylä - Kirri Vt 1 Muurla - Lohjanharju Kuva. VUOLI-projektin ja E18 moottoritien tunnelihankkeiden ajoitusarvio.. (lähde: 15 suuren hankkeen projektipäällikkökysely, maaliskuussa 23, VTT) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 2003...2008

Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 2003...2008 Suurten infrahankkeiden vaikutus koko infrarakentamisen resurssikysyntään Suomessa 23...28 13.6.23 toinen täydennetty versio Eero Nippala, VTT Tampere, puh 4 546174 Taustaa Kesäkuussa 21 päätös: Kerava

Lisätiedot

Suurten infrahankkeiden työlajikohtainen resurssikysyntä

Suurten infrahankkeiden työlajikohtainen resurssikysyntä Suurten infrahankkeiden työlajikohtainen resurssikysyntä Suomessa 2006-2011 eero NIPPALA Kuva Tiehallinto Suurten infrahankkeiden työlajikohtainen resurssikysyntä Suomessa 2006-2011 TA M PEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Kiviaines- ja murskauspäivät Sokos Hotel Ilves, Tampere 18.1.2018 Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous myötätuulessa Rakennusteollisuus RT 18.1.2018 3 Euroopassa luottamusindikaattorit

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Projektipäällikkö Eero Nippala, TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, puhelin 040 5460174, email: eero.nippala@tamk.fi, Teiskontie 33, 33520 TAMPERE

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanteet

Rakentamisen suhdanteet Rakentamisen suhdanteet Rakentamis- ja kiinteistöalan osaajatarpeet tulevaisuudessa Ennakointifoorumi Turun Ammatti-instituutti 7.9.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa, investoinnit ja vienti

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä

Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä 3.10.2013 1 Pirkanmaan rakentamisen ja rakennuskannan kehitysnäkymiä Pekka Pajakkala johtava asiantuntija VTT TAPRE päätösseminaari 3.10.20134, Tampere 3.10.2013 2 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään

Lisätiedot

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti

Rakentamisen ajankohtaiskatsaus. Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen ajankohtaiskatsaus Rakentamisen Ennakointikamari 6.5.2014 Tarmo Pipatti Rakentamisen suhdanteet Rakennustuotannon arvo vuonna 2013: korjausrakentaminen ohitti uudisrakentamisen Yhteensä 28,8

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

YHTEENVETO MVR SUHDANTEISTA

YHTEENVETO MVR SUHDANTEISTA YHTEENVETO MVR SUHDANTEISTA Tilanne lokakuussa 2017 INFRA ry 9.10.2017 Heikki Jämsä SISÄLTÖ Kuvioissa 3 6: Käsitteet ja markkinat, Yhteenveto Kuvioissa 7 21: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA MAA- JA VESIRAKENNUSALAN NÄKYMÄT 2011 SUOMESSA Eero Nippala, koulutuspäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK puh 040 5460174 eero.nippala@tamk.fi SISÄLTÖ YHTEENVETO TALOUSTILANNE ALUEELLINEN KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen

Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät. Rakennusfoorumi Sami Pakarinen Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät Rakennusfoorumi 2.5.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa alkuvuonna Rakennusteollisuus RT 2.5.2017 2 Keskeiset ennusteluvut 2016 2016 2017 2018

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 24.8. Työttömyydessä maltillista kausivaihtelua, vastavalmistuneiden tilanne aiempia vuosia parempi Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * Työttömien insinöörien määrä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät. - rakennuskoneiden käytön näkökulma. Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala 7.11.213 1 Pekka Pajakkala 7.11.213 2 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden käytön näkökulma 7.11.213 Pekka Pajakkala, johtava

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin

5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 1 Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista paremmin 5.12.2012 Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT Talous

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve

Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve - rakennetaanko ja korjataanko Suomessa asuntoja riittävästi Pekka Pajakkala VTT OP-Pohjola-ryhmän Asuntoseminaari, Kuopio 10.8.2010 Pekka Pajakkala 10.8.2010 2 Asuntojen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät LVI-koulutus seminaari Sami Pakarinen

Rakentamisen suhdannenäkymät LVI-koulutus seminaari Sami Pakarinen Rakentamisen suhdannenäkymät 2018 LVI-koulutus 2018 -seminaari 28.9.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa, investoinnit ja vienti vetävät Rakennusteollisuus RT 28.9.2017 2 Rakennustuotannon

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. 17.9.2013 Rahapäivä 2013 Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, Lemminkäinen Oyj Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi. Rakentamisessa

Lisätiedot

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala 8.11.2012 1 Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala, VTT XXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT 8.-9.11.2012 Pekka Pajakkala 8.11.2012 2 Rakentamisen suhdannenäkymät

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus II/2006 - kehitys jatkuu myönteisenä lähes kaikissa

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2015-2040

Asuntotuotantotarve 2015-2040 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Asuntotuotantotarve 2015-2040 Erikoistutkija Terttu Vainio 25.1.2016 Suomen väestökehitys 2015 ennusteen mukaan (miljoonaa henkilöä) nettomaahanmuutto omavaraisväestö

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA

YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA YHTEENVETO MVR-SUHDANTEISTA Lokakuu 2016 INFRA ry 13.10.2016 Heikki Jämsä SISÄLTÖ Kuvioissa 4-16: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus Kuvioissa 17 26: MANK suhdannekatsaus Kuvioissa 27 37: VM:n

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014. Rakennusteollisuus RT ry 15.4.2014 Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2014 ry 15.4.2014 ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs Rakentamisessa pudottu 90-luvun laman jälkimaininkien tasolle Talonrakentamisen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8%

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot