HENRY Fellows

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENRY Fellows 20.09.2007"

Transkriptio

1 HENRY Fellows Miten hyvää työnantajakuvaa rakennetaan Suomessa ja kansainvälisessä ympäristössä? Miten ja miksi rekrytointi onnistuu Rekrytoinnin edellytykset Employer Branding Nuoren yrityksen työnantajakuva Marcus Herold MPS Yhtiöt Oy 1

2 KILPAILUKYVYN PERUSTA Tunnejohtaminen Brandi Elämys Yhtenäinen tapa Palvelu Innovaatio Tuote Raakaaine Hyödyke Tehokkuus Laatu Asiakas Henkilöstö JOHTAMISEN KOHDE Olemme matkalla elämystalouteen. 2

3 Kilpailu parhaista resursseista kovenee Vuoden 2000 jälkeen kymmenessä vuodessa työelämästä poistuu yli henkilöä, mikä vastaa liki 30 prosenttia vuoden 2000 työssä olevasta työvoimasta tuhatta henkilöä TYÖVOIMAN TARJONTAPOTENTIAALIN MUUTOS Työmarkkinolle tulevat (20 vuotiaat) Työmarkkinoilta poistuvat (60 vuotiaat) 0 '45 '50 '55 '60 '65 '70 '75 '80 '85 '90 '95 '00 '05 '10 '15 '20 '25 '30 Vuosi 3 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto ja väestöennuste

4

5 Vaikeudet saada ammattitaitoista työvoimaa ovat lisääntyneet useilla toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan 27% jäsenyrityksistä kärsii rekrytointivaikeuksista Viime vuonna vaikeuksia oli kaikkiaan noin työpaikan täyttämisessä Yleisimpiä ongelmat ovat: Rakentamisessa Teknologiateollisuudessa Tutkimus ja teknisissä palveluissa Kiinteistöpalveluissa Tuoreen MPS:n pohjoismaisen palkitsemiskyselyn mukaan lähes 50 % organisaatiosta ilmoittaa että heillä on ollut vaikeuksia löytää osaavia ihmisiä avaintehtäviin. 5

6 80% kaikista johtajista ennakoi, että vuonna 2010 organisaatiossa on strategisesti kaikkein tärkeintä kyetä houkuttelemaan ihmisiä ja saada heidät pysymään organisaation palveluksessa 6

7 7

8 Organisaation on myytävä itsensä hakijoille, saatava ovipumppu käymään. Mikäli organisaatio aikoo olla tulevaisuudessa mukana kilpailemassa hyvistä tekijöistä, on sen panostettava työnantajamielikuvan kehittämiseen ja vahvistamiseen (ensisijaisesti sisäinen johtajuus) oltava ammattitaitoinen oikeiden rekrytointi ja ilmoitusvälineiden löytämisessä ja varmistettava lopullisen rekrytoinnin onnistuminen uskallettava olla luova ja kokeilla ennakkoluulottomasti uutta: rohkeimmallakaan rekrytointiyrityksellä on harvoin negatiivisia vaikutuksia organisaatiolle aloitettava työ heti. Kun todellinen kilpailu osaajista alkaa, on näkyvyyden hankkiminen ja erottuminen työlästä. 8

9 Haasteena kiinnostuksen herättäminen Rekrytoinnin haaste tulevaisuudessa tulee olemaan paitsi oikeiden ihmisten löytäminen, myös se, kuinka saada potentiaalinen hakija kiinnostumaan organisaatiosta ja hakemaan organisaation tarjoamia tehtäviä. Organisaation haluamat ihmiset voivat olla missä päin maailmaa tahansa, eivätkä he välttämättä aktiivisesti hae töitä tai seuraa työmarkkinoita. Organisaatiot ovatkin pakotettuja etsimään ja kokeilemaan uusia keinoja ilmoittelussa ja rekrytoinnissa yleensä. Julkisessa haussa on nähtävissä selkeä muutos, ja verkon rooli rekrytoinnin välineenä on korostunut huomattavasti. 9

10 Miten tavoittaa passiiviset hakijat? Organisaatioiden on herättävä etsimään ja kokeilemaan entistäkin rohkeammin ja monipuolisemmin keinoja tehostaa rekrytointia ja ilmoittelua, mikäli aikovat pärjätä kilpailussa työntekijöistä ja löytää parhaat osaajat organisaation avainhenkilöiksi. Julkisen haun keinojen tulee monipuolistua ja tarkentua. Voimavaroja voidaan kohdistaa järkevämmin esimerkiksi suuntaamalla ilmoittelua enemmän ammattilehtiin, liittojen verkkosivuille jne. Uusia mahdollisuuksia voi löytyä myös suoramarkkinoinnista: kirjeet, sähköpostit tai jopa tekstiviestit ovat yksilöllinen tapa lähestyä mahdollisia hakijoita. Myös internet monipuolistuu ja tarjoaa tulevaisuudessa laajemman kirjon välineitä. Hyvänä esimerkkinä tästä on organisaatioesittelyt, joissa hyödynnetään liikkuvaa kuvaa ja interaktiivisuutta ja tuodaan näin organisaatio lähemmäs hakijaa. 10

11 Valinnanvarasta valinnanvaikeus Kustannus, tehokkuus ja toimivuus. Tärkeimmät seikat hakukanavia valittaessa. Mutta mitkä? Rekrytointikanavien monipuoliseen valikoimaan kuuluvat: sanomalehti ilmoittelu, ammattilehdet ja niiden internetsivut, organisaation sisäinen ilmoittelu, internetsivut sekä suhteet, liittojen lehdet ja internetsivut, yliopistojen ja ammattioppilaitosten ura ja rekrytointipalvelut, televisio ja radio, työnvälityskonsultit ja headhunterit sekä työvoimatoimisto. Lisäksi on tarjolla sankka joukko erilaisia internetin työnvälityssivustoja, kotimaisia ja kansainvälisiä. Hakukanavia valittaessa tulee huomioida, että eri kanavat painottuvat toimialojen ja tehtävien mukaan. Tietyillä erikoisaloilla voi liittojen ja ammattilehtien kautta kohdennettu haku tuottaa parhaan tuloksen. Oppilaitosten ura ja rekrytointipalvelut ovat organisaatioiden ja opiskelijoiden kohtauspaikka. Näkyminen myös tähän suuntaan parantaa työnantajakuvaa ja kertoo tarjolla olevista mahdollisuuksista tulevaisuuden tekijöille. Tulevaisuudessa rekrytoinneissa voidaan etsiä valmiin ammattilaisen sijaan sopivimpia ammattilaisiksi valmennettavia suoraan koulun penkiltä. 11

12 Pidä osaajistasi kiinni! Sitouttamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, oletko varautunut?

13 Henkilöstön motivaation vaikutus Työntekijöistä aiheutuvat kustannukset ovat usein suurin yksittäinen kustannuserä yrityksen toiminnassa. Motivoitunut henkilö saa aikaan yhtä paljon tulosta kuin monta huonosti motivoitunutta työntekijää yhteensä. Omassa tehtävässään hyvin motivoitunut henkilö ei todennäköisesti lähde yrityksestä. Erityisen tärkeää henkilökunnan motivaatio on yrityksen vaikeimpina aikoina. 13

14 Henkilöstön motivaation ja sitouttamisen keinoja Tehtäväkohtainen Tehtäväkohtainen kiinteä kiinteä palkka palkka Henkilökohtainen palkanosa/ lisät Kertaluontoiset erikoispalkkiot Tulosperusteiset palkkiot Työtyytyväisyys, Motivaatio, Sitoutuminen Edut Koulutus ja kehittyminen Työuralla eteneminen Palautejärjestelmät, osallistumisprosessit Työsuhde ja työn organisointi Hyvä johtaminen 14

15 Sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat organisaatioiden menestyksen kannalta elintärkeitä Monet tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka ovat selkeästi keskustelleet työodotuksistaan esimiehiensä kanssa, ovat sitoutuneempia, motivoituneempia ja heidän työtyytyväisyytensä on parempi kuin ihmisillä, jotka eivät ole kertoneet niistä. Yritykset voivat näin kehittää henkilöstönsä sitoutuneisuutta ja motivaatiota kannustamalla henkilöstöään entistä avoimempaan keskusteluun odotuksista (esim. kehityskeskusteluiden kautta). Lisääntynyt molemminpuolinen ymmärrys ja työtyytyväisyys näkyvät tuottavuuden lisääntymisenä ja vaihtuvuuden pienenemisenä. 15

16 Esimiehet työhyvinvoinnin avainhenkilöitä Tutkimusten mukaan johtaminen on tärkein työhyvinvoinnin lähde (Kivimäki 2002) Heikko esimiestyö on johtamistutkimuksissa toistuvasti ollut tärkein syy työpaikan vaihtoon (The Saratoga Institute, Am.) Alaiset eivät enää jätä organisaatiota, vaan huonon esimiehen (MPS, 2006) Johtaja ja esimiesvalinnat sekä johtajuus ja esimiesvalmennuksen tarve korostuvat 16

17 Yhteenveto: Mikä houkuttelee ja sitouttaa organisaatioiden parhaimmat osaajat? Työntekijä valitsee työnantajan Sitoutuminen asiantuntijarooliin, ei ei yritykseen Ammatillisen identiteetin kehittyminen Kilpailijoiden voittaminen selkeällä visiolla Mikä houkuttelee ja sitouttaa parhaat tekijät? Kulttuuri ja arvot Yrityksen brandi Yrityksen brandi Ihmisen jättävät johtajan, eivät yritystä // Hyvä johtajuus Kilpailukykyinen palkkaus & edut 17

18 Johtajuus on ansaittu luottamus. Tämä luottamus on voitettava joka päivä uudelleen. Johtajuudessa on siten kysymys siitä, että johtaja saa ihmiset seuraamaan itseään. Ihmiset haluavat seurata johtajaa, joka osoittaa välittävänsä. Ihmiset haluavat johtajan, jolla on muutakin kuin hyvä numeropää, joka on enemmän kuin osakkeenomistajien arvon vartija, joka on enemmän kuin tarvittavien taitojen ja osaamisen ilmentymä. Ei henkilö, joka välittää yhtenä päivänä, mutta ei enää jatkossa. Ihmisten täytyy TIETÄÄ, että VÄLITÄT heistä 18

19 MPS Johtamisen ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija

20 Menestyksen takana ovat motivoituneet, sitoutuneet ja osaavat IHMISET 20

21 Koska yritykset on tehty ihmisistä 21

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN

ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN ONNISTUNUT REKRYTOINTI JA SITOUTTAMINEN Case: Lammin Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto/Yrityshallinto Opinnäytetyö Syksy 2008 Henna Ahvonen Mika Ollonqvist

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin kandidaatintutkielma Laatija: Elina Mannonen Ohjaaja: KTT Essi Saru 6.5.2011 Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ & REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ & REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Syyskuu 2007 HENKILÖSTÖ & REKRYTOINTI Voittajaksi ei synnytä Helena Åhman SIVU 14 AKATEEMISTA VAPAUTTA HPL:n teettämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1

Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1 Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1 Mikko Valtakari 2 Jarmo Palm 3 Tuija Groop 4 Osaavan ja yrityksen tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus on monien tutkimusten mukaan keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osuvuutta rekrytointiin, tehoa työnvälitykseen EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK maaliskuu 2015 Mikä on henkilöstöja koulutustiedustelu? Henkilöstö- ja koulutustiedustelu antaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT REKRYTOINTI

ONNISTUNUT REKRYTOINTI ONNISTUNUT REKRYTOINTI Case: Restel Oy, Keskitetyn rekrytoinnin toimintaohjeistus ja työkalut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Lea Forsberg Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen vuokratyöntekijöiden kokemana kaupan alalla

Henkilöstöjohtaminen vuokratyöntekijöiden kokemana kaupan alalla Henkilöstöjohtaminen vuokratyöntekijöiden kokemana kaupan alalla Pylväläinen, Heli 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Henkilöstöjohtaminen vuokratyöntekijöiden kokemana kaupan alalla Heli Pylväläinen

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Startup(yrityksestä!kannattavaksi! liiketoiminnaksi!

Startup(yrityksestä!kannattavaksi! liiketoiminnaksi! Startup(yrityksestäkannattavaksi liiketoiminnaksi Suomalaisenstartup(yrityksenmyyntikulttuurin avaintekijät SamiLehmus Opinnäytetyö Marraskuu2013 Yrittäjyydenkehittämisenkoulutusohjelma Tiimiakatemia KUVAILULEHTI*

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Sairaanhoitajien kesärekrytointikampanjan kehittäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Elsa Hirvisaari

Sairaanhoitajien kesärekrytointikampanjan kehittäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Elsa Hirvisaari Sairaanhoitajien kesärekrytointikampanjan kehittäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Elsa Hirvisaari Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 9.5.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction

Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos / Kauppakorkeakoulu Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2006

Lisätiedot