JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2

2 Ramboll Kiviharjuntie OULU P F

3 SIVU 1 / ALUSTAVAT LINJASTOSRATKAISUT 1.1 Linjastovaihtoehdot ve 1 ja ve 2 Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelman lähtökohtana on vastata palvelutasotavoitteiden asettamiin haasteisiin. Palvelutasotavoitteet on määritetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti viiteen luokkaan; kilpailutaso, houkutteleva taso, keskitaso, peruspalvelutaso ja minimitaso. Tässä suunnitelmassa esitetään kaksi alustavaa luonnosta linjastovaihtoehdoista (ve 1 ja ve 2). Linjastovaihtoehdot on laadittu siten, että niissä on havaittavissa eroja. Ensimmäinen vaihtoehto (ve 1) on nykyisen kaltainen linjasto, jossa on huomioitu nykytilan analyysissa esiin tulleet puutteet sekä tuleva kouluverkkouudistus. Moottoritietä hyödyntävien linjojen tarjontaa on hieman lisätty. Toinen vaihtoehto (ve 2) on hieman radikaalimpi linjastoesitys nykyiseen verrattuna. Vaihtoehdossa 2 liikennetarjontaa on lisätty, linjoja nopeutettu hyödyntämällä moottoritietä nykyistä enemmän sekä suunniteltu kokonaan uusia linjoja. Tässä vaiheessa linjastovaihtoehtojen tarkkoja liikenteen järjestämisen kustannuksia ei ole laskettu. Vaihtoehdossa 1 liikenteen järjestämisen kustannukset oletetaan olevan lähellä nykytasoa tai hieman lisääntyvän. Vaihtoehto 2 on yhteiskunnalle nykyisenkaltaista linjastoa kalliimpi. Tarkemmat kustannuslaskelmat laaditaan näistä luonnoksista saatujen kommenttien jälkeen, jolloin laaditaan lopullinen linjastoesitys. Linjastovaihtoehtojen suunnittelussa on oltu avoimia kaikille muutostarpeille. Vaihtoehtojen suunnittelussa on otettu huomioon kustannustehokkaat autokierrot sekä muutostarpeiden vaikutukset liikennöintikustannuksiin. Linjastosuunnitelma on esitetty kahdessa taulukossa ja suunnitelmakartoilla. Taulukoissa on kuvattu linjan numero, linjan luonne, muutokset nykytilanteeseen verrattuna sekä mahdollisten muutosten vaikutukset muuhun linjastoon. Linjojen reittinumerot on esitetty kartalla väreissä linjojen luonteen mukaan jaoteltuna. Linjat on jaoteltu linjan luonteen perusteella seuraavasti: Runkolinja: Erittäin hyvä vuorotarjonta. Ajetaan kaikkina päivinä ympäri vuoden. Peruslinja+: Säännöllinen linja ja hyvä vuorotarjonta. Ajetaan kaikkina päivinä, myös viikonloppuna. Peruslinja; Säännöllinen linja. Ajetaan aina ma-pe. Viikonlopussa ja iltaliikenteessä voi olla puutteita tai ei ajeta lainkaan. Peruslinja-: Säännöllinen linja. Ajetaan talvella ma-pe. Viikonlopussa ja iltaliikenteessä puutteita tai ei ajeta lainkaan. Koululaisvuoro: Vain kouluvuoroja. 1.2 Vaihtoehto 1 (ve 1); Nykyisen kaltainen linjasto Taulukko 1. Linjastovaihtoehto 1 1 Runkolinja Ei muutoksia (muodostaa kokonaisuuden linjan 2 kanssa) 1M kasvavat nykyisestä. 2 Runkolinja Ei muutoksia (muodostaa kokonaisuuden linjan 1 kanssa) 2M 3 Peruslinja + Ei muutoksia nykyisenkaltaisia.

4 SIVU 2 / 11 4 Reitti muutetaan. Uusi reitti: Panda,Vaajakoski-Kuokkala- Lutakko-keskusta-Viitaniemikeskussairaala 5 Peruslinja Ei muutoksia 6 Peruslinja Hoidetaan nykyisenkaltaisesti. 8 Ei muutoksia 10 Ei muutoksia 12 Runkolinja Ei muutoksia 12K Ei muutoksia. 13 Koululaisvuoro Ei muutoksia 13M Peruslinja 14 Peruslinja Ei muutoksia 14M Peruslinja 15 Peruslinja + Ei muutoksia 10 ja Ajetaan myös lauantaina. Vuoromäärät nykyisenkaltaisia. kasvavat nykyisestä. 16 Peruslinja + Arki-iltoina ja viikonloppuna linja ajaa keskustasta Kirriin 16M 18 Runkolinja Ei muutoksia 18K Runkolinja Ei muutoksia 19 Peruslinja Ei muutoksia kasvavat nykyisestä. Linjan 4 reittimuutos korvaa linjan 19 K. Uutta linjaa 4 ajetaan nykyisen linjan 4 aikataulurakenteen mukaisesti. Reittimuutos yhdessä linjan 22 palvelutason lisäämisen kanssa parantaa Kirrin palvelutasoa nykyisestä. 19K Lakkautetaan Uusi linja 4 korvaa linjan 19 K 20 Peruslinja Ei muutoksia 21 Peruslinja + Ei muutoksia 21M kasvavat nykyisestä. Kesällä muutama vuoro. 22 Peruslinja + Tarjontaa lisätään. Linjat 33 ja 35 lakkautetaan 22M 25 Runkolinja Ei muutoksia 25K Runkolinja Ei muutoksia 26 Koululaisvuoro Ei muutoksia kasvavat nykyisestä 27 Runkolinja Linjan päätepiste siirretään Heikkilästä Keski-Palokkaan 28 Peruslinja Linjan 28 reitti muutetaan kulkemaan nykyisen linjan 36 reitin mukaisesti (kouluverkkouudistuksen mahdollistama asia). Vuorotarjonta on säännöllinen ja vuorotarjonta kasvaa, myös viikonloppuna. Ks. linja 28 Linjan 28 merkitys kasvaa Heikkilässä ja Peräpalokassa. Mahdollistaa linjan 27 päätepisteen siirtämisen Heikkilästä Keski-Palokkaan.

5 SIVU 3 / Koululaisvuoro Linjan 31 reittiä muutetaan ja päätepiste siirretään Mannilan koululle. Linja ei mene Ritopohjantielle. 32 Koululaisvuoro Linjan 32 reittiä muutetaan kulkemaan Mannilan koulun kautta Saarijärventietä Jyväskylän keskustaan. Linja ei mene Ritopohjantielle. 33 Linja 33 lakkautetaan Korvaava linja 22, jonka liikennetarjontaa lisätään. Linja 16 ajaa arkiiltoina ja viikonloppuna Kirriin. 34 Koululaisvuoro Ei muutoksia 35 Linja 35 lakkautetaan Haukkamäen ja Mannilan pistot jäävät pois. Haukkamäessä kävelymatkat ovat suhteellisen lyhyet Saarijärventielle, jossa on hyvä vuorotarjonta. 36 Linja 36 lakkautetaan, koska uusi linja 28 ajaa nykyisen linjan 36 reittiä 37 Koululaisvuoro Ei muutoksia 38 Koululaisvuoro Ei muutoksia 38K Koululaisvuoro Ei muutoksia 39 Koululaisvuoro Ei muutoksia 41 Peruslinja + Nykyisenkaltainen vuorotarjonta, joka synkronisoidaan kauempaa tulevan liikenteen kanssa (Suolahden suunta). Jyväskyläntien (41A) merkitys reittinä kasvaa ja Kantolantien (41B) merkitys laskee. 42 Koululaisvuoro Ei muutoksia 43 Ei muutoksia Runkolinjat Linjan 28 reitti muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä. Uuden linjan 28 merkitys kasvaa Heikkilässä ja Peräpalokassa. Vaihtoehdossa 1 runkolinjoja ovat seuraavat linjat: 1,2,12,18/18K, 25/25K,27. Linjoja 1 ja 2 sekä 18/18K ja 25/25K on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena. Runkolinjojen vuorotarjonta on seuraavan kaltainen Ma-pe, talvi o klo min (15 min, jos linja palvelee yksin kilpailutasoista aluetta) o klo 5-7 ja min Ma-pe, kesäkuu o klo min o klo 5-7 ja min Lauantai o klo min o muut ajat min Sunnuntai o 30 min (60 min)

6 SIVU 4 / 11 t 1M, 2M, 13M, 14M, 16M, 21M ja 22M t ajetaan pääsääntöisesti arkipäivinä klo 7-10 ja klo välisenä aikana tunnin vuorovälillä. Poikkeuksena on linja 13 M, jota ajetaan myös lauantaina. Moottoritietä hyödyntävien linjojen vuoromäärät pääosin kasvavat nykyisestä. Muutamia täsmennyksiä linjakohtaisista muutoksista Linja 4 Linjan 4 reitti muutetaan. Linjaa ajetaan heiluriliikenteenä välillä Vaajakoski, Panda-Kuokkala- Lutakko-Keskusta-Viitaniemi-Keskussairaala. Uusi reitti on vastine ammattikorkeakouluopiskelijoilta tulleeseen esitykseen. Linja 22 Linjalle 22 lisätään tarjontaa arkipäivinä. Nykyisin linjaa ajetaan kerran tunnissa maanantaista sunnuntaihin sekä kesällä että talvella. Tarjonnan lisäyksen jälkeen linjaa ajetaan 30 minuutin välillä arkipäivinä. Linja 27 Linjan 27 päätepiste siirretään Heikkilästä Keski-Palokkaan. Heikkilän alueen joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee ja se on sopeutettu vastaamaan samankaltaisten alueiden joukkoliikenteen tarjontaa. Heikkilän aluetta palvelee jatkossa linja 28, jonka liikennetarjontaa lisätään ja reittiä muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä. Linjaa 27 ajetaan kolme kertaa tunnissa talviarkipäivinä. Tarvittaessa yksi linjan 27 vuoroista voidaan viedä Heikkilään. Linjat 28 ja 36 Linjan 28 nykyistä reittiä muutetaan ja linjalle lisätään hieman tarjontaa. Linja 36 lakkautetaan. Kouluverkkouudistuksen vuoksi linjaa 28 ei ole jatkossa tarpeen ajaa Keski-Palokasta Palokan suunalle. Linja 28 muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä Jyväskylä-Palokka-Matinmäki-Tikkakoski. Linjan 36 aamun kaksi menovuoroa Jyväskylän keskustasta Ilmavoimien esikuntaan ja kaksi paluuvoroa esikunnasta Jyväskylän keskustaan lisätään linjan 28 aikatauluun. Lisäksi linjalle 28 lisätään hieman sunnuntailiikennettä. Myös kesän liikennetarjontaa lisätään. Linja 28 tuo Heikkilän alueelle keskitasoisen joukkoliikenteen palvelutason, koska linjan 27 päätepiste esitetään siirrettäväksi Heikkilästä Keski-Palokkaan. Heikkilän alueen joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee nykyisestä. Heikkilän alueen joukkoliikennetarjontaa on sopeutettu vastaamaan samankaltaisten alueiden joukkoliikenteen tarjontaa. Linja 31 Kouluverkkouudistuksen vuoksi linjaa 31 ei ole jatkossa tarpeen ajaa Keski-Palokasta Palokan suunalle. Linja 31 päätepiste on jatkossa Mannilan koululla. Linja ei aja enää Jyväskylän keskustaan saakka. Vertaalan ja Saarenmaan suunnasta yhteys Jyväskylän keskustaan järjestetään linjalla 32. Linja 32 Linja 32 reitti muutetaan kulkemaan Mannilan koulun kautta Saarijärventietä Jyväskylän keskustaan. Linja 33 Linja 33 Kirri-Keskusta-Kuokkala lakkautetaan. Linja 33 ajaa nykyisin talvella kerran tunnissa maanantaista lauantaihin. Talvisunnuntaisin Kirrin ja keskustan välillä liikennöi linja 16. Kesällä linja 33 ajaa kerran tunnissa Kirrin ja keskustan välillä lyhennetyllä aikataululla. Linjan 22 lisääntynyt liikennetarjonta palvelee jatkossa Kirrin alueen asukkaita. Kävelymatka Kirrin alueelta lähimmälle

7 SIVU 5 / 11 pysäkille lisääntyy hieman, koska linja 22 ei aja alueen sisälle, vaan sen reitti kulkee Saarijärventietä pitkin. Linjaa 16 ajaa arki-iltoina ja viikonloppuisin Kirriin. Linja 35 Linja 35 Keskusta-Haukkamäki lakkautetaan. Linjan 22 lisääntynyt liikennetarjonta palvelee jatkossa Haukkamäen ja Mannilan alueen asukkaita. Kävelymatka Haukkamäen ja Mannilan alueilta lähimmälle pysäkille kasvaa, koska linja 22 ei aja alueen sisälle, vaan kulkee Saarijärventietä pitkin. Linja 41 Linjalla on nykyisenkaltainen vuorotarjonta, joka synkronisoidaan kauempaa tulevan liikenteen kanssa (Suolahden suunta). Jyväskyläntien (41A) merkitys reittinä kasvaa ja Kantolantien (41B) merkitys laskee. 1.3 Vaihtoehto 2 (ve 2); Liikennetarjonnan lisäämiseen ja liikenteen nopeuttamiseen perustuva linjasto Taulukko 2. Linjastovaihtoehto 2 1 Runkolinja Ei muutoksia 1M 2 Runkolinja Ei muutoksia 18. Vuoromäärät kasvavat nykyisestä. 2M Peruslinja + Ei muutoksia 4 Reitti muutetaan. Uusi reitti: Panda,Vaajakoski-Kuokkala- Lutakko-keskusta-Viitaniemikeskussairaala 5 Peruslinja Muutetaan linjan reittiä. uusi reitti on Kuokkala-Ylistönrinne- Mattilanniemi-Keskusta- Viitaniemi-Kortepohja Linjan 4 reittimuutos korvaa linjan 19 K. Uutta linjaa 4 ajetaan nykyisen linjan 4 aikataulurakenteen mukaisesti. Kortepohjaan tulee lisää tarjontaa, joka tasaa linjan 18 kuormaa 6 Lakkautetaan Uusi linja 14 ajaa Vapaudenkadulta Matkakeskukseen ja Sääksvuorelle. 8 Ei muutoksia 10 Ei muutoksia 12 Runkolinja Ei muutoksia 12K Ei muutoksia 13 Koululaisvuoro Ei muutoksia 13 M Peruslinja Reittiin lisäys keskustasta Viitaniemen kautta keskussairaalaan. Ajetaan säännöllisesti ma-pe 7-10 ja Ajetaan myös lauantaina. Vuoromäärät nykyisenkaltaisia. 14 Peruslinja Uusi reitti: Sääksvuorikeskusta-Matkakeskus. Ei aja enää Muurameen sakka. Linjan reittiä voidaan muuttaa, koska linjalle 14 M lisätään tarjontaa ja siitä muodostuu uusi peruslinja

8 SIVU 6 / M Peruslinja 15 Peruslinja + Ei muutoksia Yhdistetään linjan 22 M kanssa moottoritietä hyödyntäväksi heilurilinjaksi. Muurame (Verkkoniemi) - Etelä-Keljon eritasoliittymä - keskusta Tikkakoski. Ajaa myös illalla ja viikonloppuna. 16 Peruslinja + Arki-iltoina ja viikonloppuna linja ajaa keskustasta Kirriin 16M 18 Runkolinja Ei muutoksia 18 K Runkolinja Ei muutoksia 19 Peruslinja Ei muutoksia kasvavat nykyisestä. Nykyisen linjan 14 reittiä voidaan muuttaa Sääksvuorelle Reittimuutos yhdessä linjan 22 palvelutason lisäämisen kanssa parantaa Kirrin palvelutasoa nykyisestä. 19 K Lakkautetaan Uusi linja 4 korvaa linjan 19 K 20 Peruslinja Ei muutoksia 21 Peruslinja + Ei muutoksia 21 M 18. Vuoromäärät kasvavat nykyisestä. Kesällä muutama vuoro. 22 Peruslinja + Tarjontaa lisätään. Linjat 33 ja 35 lakkautetaan 22M Peruslinja 25 Runkolinja Ei muutoksia 25 K Runkolinja Ei muutoksia 26 Koululaisvuoro Ei muutoksia Yhdistetään linjan 14 M kanssa moottoritietä hyödyntäväksi heilurilinjaksi. Ajaa myös illalla ja viikonloppuna. 27 Runkolinja Linjan päätepiste siirretään ks linja 28 Heikkilästä Keski-Palokkaan 28 Peruslinja Linjan 28 reitti muutetaan kulkemaan nykyisen linjan 36 reitin mukaisesti (kouluverkkouudistuksen mahdollistama asia). Linjan 28 merkitys kasvaa Heikkilässä ja Peräpalokassa. Mahdollistaa linjan 27 päätepisteen siirtämisen Heikkilästä Keski-Palokkaan. Vuorotarjonta on säännöllinen ja vuorotarjonta kasvaa, myös viikonloppuna. 31 Koululaisvuoro Linjan 31 reittiä muutetaan ja päätepiste siirretään Mannilan koululle. Linja ei mene Ritopohjantielle. 32 Koululaisvuoro Linjan 32 reittiä muutetaan kulkemaan Mannilan koulun kautta Saarijärventietä Jyväskylän keskustaan. Linja ei mene Ritopohjantielle. 33 Linja 33 lakkautetaan Korvaava linja 22, jonka liikennetarjontaa lisätään. Linja 16 ajaa arkiiltoina ja viikonloppuna Kirriin.

9 SIVU 7 / Koululaisvuoro Ei muutoksia 35 Linja 35 lakkautetaan Haukkamäen ja Mannilan pistot jäävät pois. Haukkamäessä kävelymatkat ovat suhteellisen lyhyet Saarijärventielle, jossa on hyvä vuorotarjonta. 36 Linja 36 lakkautetaan, koska uusi linja 28 ajaa nykyisen linjan 36 reittiä 37 Koululaisvuoro Ei muutoksia 38 Koululaisvuoro Ei muutoksia 38 K Koululaisvuoro Ei muutoksia 39 Koululaisvuoro Ei muutoksia 41 Peruslinja + Selkeytetään Laukaan linjastoa painottamalla enemmän Jyväskyläntien vuoroja (41A). Kaikki vuorot käyvät keskussairaalassa. Aikataulurakenne nykyistä säännöllisempi. 42 Koululaisvuoro Ei muutoksia 43 Ei muutoksia Runkolinjat Linjan 28 reitti muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä. Uuden linjan 28 merkitys kasvaa Heikkilässä ja Peräpalokassa. Synkronisoitava ELY-keskuksen pitempimatkaisen liikenteen kanssa. Vaihtoehdossa 2 runkolinjoja ovat seuraavat linjat: 1,2,12,18/18K, 25/25K,27. Linjoja 1 ja 2 sekä 18/18K ja 25/25K on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena. Runkolinjojen vuorotarjonta on seuraavankaltainen Ma-pe, talvi o klo min (15 min, jos linja palvelee yksin kilpailutasoista aluetta) o klo 5-7 ja min Ma-pe, kesäkuu o klo min o klo 5-7 ja min Lauantai o klo min o muut ajat min Sunnuntai o 30 min (60 min) t 1M, 2M, 13M, 14M, 16M, 21M ja 22M Moottoritielinjoista 1M, 2M ja 21M ajetaan pääsääntöisesti arkipäivinä klo 7-18 välisenä aikana tunnin vuorovälillä. Moottoritielinjoja 14M ja 22M (heiluriliikenne) ajetaan arkipäivien lisäksi tunnin vuorovälillä myös iltaisin ja viikonloppuna. Moottoritietä hyödyntävien linjojen vuoromäärät kasvavat nykyisestä. Linja 13M ajetaan säännöllisesti ma-pe 7-10 ja Linjaa ajetaan myös lauantaina muutama vuoro. Vuoromäärät säilyvät nykyisenkaltaisina. a 16 M ajetaan säännöllisesti ma-pe 7- kasvavat hieman nykyisestä.

10 SIVU 8 / 11 Muutamia täsmennyksiä linjakohtaisista muutoksista Linja 4 Linjan 4 reitti muutetaan. Linjaa ajetaan heiluriliikenteenä välillä Vaajakoski, Panda-Kuokkala- Lutakko-Keskusta-Viitaniemi-Keskussairaala. Uusi reitti on vastine ammattikorkeakouluopiskelijoilta tulleeseen esitykseen. Linja 5 Linjan 5 reittiä muutetaan. Uusi reitti on Kuokkala-Ylistönrinne-Mattilanniemi-Keskusta-Viitaniemi- Kortepohja. Em. reitti on vastine Jyväskylän yliopistossa opiskelevien esitykseen. Linjaa ajetaan heiluriliikenteenä mennen tullen samaa reittiä, mikä selkeyttää linjastorakennetta. linja ulottuu myös Kortepohjaan saakka. Linjan vuorotarjonta heikkenee nykyisestä 20 minuutista 30 minuuttiin lisääntyneen ajoajan vuoksi. Linja 13 Korpilahdelta tulevaan moottoritietä hyödyntävään linjan 13 reittiin tehdään lisäys. Jatkossa linjan reittiä jatketaan Jyväskylän keskustasta Viitaniemen kautta keskussairaalaan. Linjaa ajetaan säännöllisesti ma-pe 7-10 ja Linjaa ajetaan myös lauantaina muutama vuoro. Vuoromäärät ovat nykyisenkaltaisia. Linjat 14M ja 22M Moottoritietä hyödyntävistä linjoista muodostetaan etelä-pohjoissuuntainen heiluriliikenne. Uusi heiluriliikenne tarjoaa keskustan ylittävät suorat työssäkäyntiyhteydet esim. pohjoisesta Keljonkankaalle ja etelästä Palokkaan. Linja 22 Linjalle 22 lisätään tarjontaa arkipäivinä. Nykyisin linja 22 ajetaan kerran tunnissa maanantaista sunnuntaihin sekä kesällä että talvella. Tarjonnan lisäyksen jälkeen linja ajetaan 30 minuutin välillä arkipäivinä. Linja 27 Linjan 27 päätepiste siirretään Heikkilästä Keski-Palokkaan. Heikkilän alueen joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee ja se on sopeutettu vastaamaan samankaltaisten alueiden joukkoliikenteen tarjontaa. Heikkilän aluetta palvelee jatkossa linja 28, jonka liikennetarjontaa lisätään ja reittiä muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä. Linjaa 27 ajetaan kolme kertaa tunnissa talviarkipäivinä. Tarvittaessa yksi linjan 27 vuoroista voidaan viedä Heikkilään. Linjat 28 ja 36 Linjan 28 nykyistä reittiä muutetaan ja linjalle lisätään hieman tarjontaa. Linja 36 lakkautetaan. Kouluverkkouudistuksen vuoksi linjaa 28 ei ole jatkossa tarpeen ajaa Keski-Palokasta Palokan suunalle. Linja 28 muutetaan ajamaan nykyisen linjan 36 reittiä Jyväskylä-Palokka-Matinmäki-Tikkakoski. Linjan 36 aamun kaksi menovuoroa Jyväskylän keskustasta Ilmavoimien esikuntaan ja kaksi paluuvoroa esikunnasta Jyväskylän keskustaan lisätään linjan 28 aikatauluun. Lisäksi linjalle 28 lisätään hieman sunnuntailiikennettä. Myös kesän liikennetarjontaa lisätään. Linja 28 tuo Heikkilän alueelle keskitasoisen joukkoliikenteen palvelutason, koska linjan 27 päätepiste esitetään siirrettäväksi Heikkilästä Keski-Palokkaan. Heikkilän alueen joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee nykyisestä. Heikkilän alueen joukkoliikennetarjontaa on sopeutettu vastaamaan samankaltaisten alueiden joukkoliikenteen tarjontaa.

11 SIVU 9 / 11 Linja 31 Kouluverkkouudistuksen vuoksi linjaa 31 ei ole jatkossa tarpeen ajaa Keski-Palokasta Palokan suunalle. Linja 31 päätepiste on jatkossa Mannilan koululla. Linja ei aja enää Jyväskylän keskustaan saakka. Vertaalan ja Saarenmaan suunnasta yhteys Jyväskylän keskustaan järjestetään linjalla 32. Linja 32 Linja 32 reitti muutetaan kulkemaan Mannilan koulun kautta Saarijärventietä Jyväskylän keskustaan. Linja 33 Linja 33 Kirri-Keskusta-Kuokkala lakkautetaan. Linja 33 ajaa nykyisin talvella kerran tunnissa maanantaista lauantaihin. Talvisunnuntaisin Kirrin ja keskustan välillä liikennöi linja 16. Kesällä linja 33 ajaa kerran tunnissa Kirrin ja keskustan välillä lyhennetyllä aikataululla. Linjan 22 lisääntynyt liikennetarjonta palvelee jatkossa Kirrin alueen asukkaita. Kävelymatka Kirrin alueelta lähimmälle pysäkille lisääntyy hieman, koska linja 22 ei aja alueen sisälle, vaan sen reitti kulkee Saarijärventietä pitkin. Linjaa 16 ajaa arki-iltoina ja viikonloppuisin Kirriin. Linja 35 Linja 35 Keskusta-Haukkamäki lakkautetaan. Linjan 22 lisääntynyt liikennetarjonta palvelee jatkossa Haukkamäen ja Mannilan alueen asukkaita. Kävelymatka Haukkamäen ja Mannilan alueilta lähimmälle pysäkille kasvaa, koska linja 22 ei aja alueen sisälle, vaan kulkee Saarijärventietä pitkin Linja 41 Linjalla on nykyisenkaltainen vuorotarjonta, joka synkronisoidaan kauempaa tulevan liikenteen kanssa (Suolahden suunta). Jyväskyläntien (41A) merkitys reittinä kasvaa ja Kantolantien (41B) merkitys laskee. Kaikki vuorot käyvät keskussairaalassa. Liitteet Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastokartta VE I, luonnos Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastokartta VE II, luonnos

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto

Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto 1(7) Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto 2019 Vesa-Matti Väistö 16.10.2018 2(7) JOHDANTO Joukkoliikkenne linjaston palvelutason määrittelyn keskeisin tehtävä on kuvata minkä tasoista joukkoliikennettä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET. Seudullinen joukkoliikennejaosto Täydennetty

JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET. Seudullinen joukkoliikennejaosto Täydennetty JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET Seudullinen joukkoliikennejaosto 12.4.2018 Täydennetty 23.4.2018 ESIPUHE: MITÄ TARKOITETAAN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOLLA? PALVELUTASO: Kuinka joukkoliikenne vastaa

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Linjastoluonnos 1: 13

Linjastoluonnos 1:   13 Kaupunginhallitus 388 17.12.2018 Lausunto linjasto 2021- projektin linjastovaihtoehdoista 506/08.01.00/2018 KAUPHALL 17.12.2018 388 Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen Tampereen seudun joukkoliikenne on pyytänyt

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO.

TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO. TURKU / KRIN / RISIO / LIETO / NNTLI / RUSKO www.foli.fi Runkolinjasto Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.8.2018 Saana Lehtinen suunnittelija TURKU / KRIN / RISIO / LIETO / NNTLI / RUSKO www.foli.fi Esityksen

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) - 13.7.2018 Cursor Oy Taustat ja lähtökohdat Vaalimaalle on kehittymässä monipuolinen työpaikkakeskittymä,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v Hervanta

Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v Hervanta Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v. 2014 - Hervanta keskustelutilaisuus, Hervannan elokuvateatteri 6.11.2013, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Suunnittelun aikataulu Keskustelutilaisuudet alueilla,

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 1 Esittäjän nimi Tausta 2 Taustaa Kehäradan liikenne alkoi heinäkuussa 2015, tällöin myös alueen bussiliikenteessä tapahtui edellisen kerran muutoksia

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu Kirkkonummen kunnanhallitus 17.12.2018 2 Esittäjän nimi Kirkkonummen kunnanhallitus 17.12.2018 1. Projektin esittely & tilannekatsaus

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 2017-2018 Viikonlopun yöliikenne, linja 12 Uusi viikonlopun yövuoro (pe-la ja la-su) olisi alla olevan kartan mukainen vihreän ja punaisen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 20092013 Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella LUONNOS 8.12.2017 ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella 2018-2020. PÄÄTÖS Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa toimivalta-alueellaan

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 1 Esittäjän nimi Tausta 2 Taustaa Kehäradan liikenne alkoi heinäkuussa 2015, tällöin myös alueen bussiliikenteessä tapahtui edellisen kerran muutoksia

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

AIKATAULUT JA REITIT

AIKATAULUT JA REITIT Jyväskylän seudun joukkoliikenne Kesä 2015 AIKATAULUT JA REITIT voimassa 1.6. 9.8. Linkki-uudistukset jatkuvat Liput uudistuvat - mikä muuttuu? Matkakortit, lipputuotteet ja hinnat uudistuvat. Matkan hinta

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 1 Esittäjän nimi Tausta 2 Taustaa Kehäradan liikenne alkoi heinäkuussa 2015, tällöin myös alueen bussiliikenteessä tapahtui edellisen kerran muutoksia

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA Katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen, ajoratojen auraukseen ja hiekoitukseen sekä asfaltin

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 1 (5) 762 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laajasaloon Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta?

Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta? Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen uusi suunta? Syysseminaari, Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki Uusi Oulu 1.1.2013 H A U K I P U D A S K I I M

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet RAPORTTEJA 98 2013 Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Pohjois-Savon ELY-keskus HENRIIKA WEISTE ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Pohjois-Savon ELY-keskus HENRIIKA WEISTE ANNA-SOFIA

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella.

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella. UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan välisen linja-autoliikenteen sekä palveluliikenne

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju 2224 2022 1820 1518 13:3015 1213:30 912 6:309 66:30 56 2224 2122 919 79 57 2124 1019 810 68 Linja 20 Lauttasaari Katajaharju Arki vuoroväli 30 15 10 15 15 15 10 10 15 15 kierrosaika 30 30 30 30 30 30 30

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 4.6. 8.8.2018 Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulukausi 4.6. 8.8.2018 Aikataulun voimassaolosta poikkeava

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Ratikka vai rollikka?

Ratikka vai rollikka? Ratikka vai rollikka? Väärä kysymys ECO 2 liikennefoorumi 5.5.2011 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Tampereen kaupunki Joukkoliikennevälineen valintaopas RASKAS RAIDELIIKENNE KEVYT RAIDELIIKENNE

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25 21.05.2015. 25 Asianro 3614/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 25 21.05.2015. 25 Asianro 3614/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 25 Asianro 3614/08.01.00/2015 Kuopion kaupunki- ja maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten talviliikenteet 2015-2016 Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen Kunnallistekninen

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Jyväskylän seudun joukkoliikenne LINJA 41. Korjatut. AIKATAULUT JA REITIT voimassa Talvikausi

Jyväskylän seudun joukkoliikenne LINJA 41. Korjatut. AIKATAULUT JA REITIT voimassa Talvikausi Jyväskylän seudun joukkoliikenne LINJA 41 Korjatut AIKATAULUT JA REITIT voimassa 1.10.2018 2.6.2019 Julkinen tiedote Talvikausi 2018 19 Linkki-linja 41:n korjatut aikataulut n ja Jyväskylän välisen paikallisliikennelinja

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5.

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5. Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet 1. HakijaRiikenteenharjoittaja P0SELYIJ4fO(.. yrnprisiökeskus Etinkeino, Iiikenne ja 28. 02. 2011 [ Viranomainen {s-svon ELYkokuø elyl On 1/3 Savonlinna-Parikkala,

Lisätiedot

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Erika Helin, Liikennevirasto & Tuomo Lapp, Ramboll Finland Oy 24.1.2018 Selvityksen tausta Riihimäki Tampere-rataosa on Suomen rataverkon vilkkaimmin liikennöityjä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen

Joukkoliikenteen kehittäminen 1 Joukkoliikenteen kehittäminen Kaupungininsinööri Päivi Pekkanen 2 Yleistä paikallisliikenteestä Joukkoliikenteen kustannukset vuonna 2017 n. 1,05 M, 2018 0,87 M Kalusto: 5 isoa ja 3 pientä autoa Vuodessa

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelma

Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelma Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelma 1 560 suunnittelualue 500, 510 2 Työn aikataulu Lähtötietojen keruu ja läpikäynti Linjastoluonnoksen laatiminen Linjastoluonnos kommentoitavana 9.12.

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 21.12.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu P 020 755 7070 F 020 755 7071 www.ramboll.fi SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Projekti Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Vastaanottaja Kempeleen kunta Päivämäärä 4.10.2018 Laatija Erkki Sarjanoja ä 1. Taustaa Kirkonseudun asemakaava-alueen

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot