Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen"

Transkriptio

1 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Palvelutason tavoiteluokat alueittain Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet... 8 LIITTEET LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus... 32

3 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysissa on verrattu kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen toteutuvaa tarjontaa joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen. Palvelutasotavoitteet laatuluokkineen seutuliikenteessä, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisessä liikenteessä on raportoitu Joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa, joka on Seudun joukkoliikennesuunnitelman liitteenä (YTV 2005). Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on raportoitu Keravan linjastosuunnitelmassa (YTV 2006) Palvelutasoanalyysien lähtötietona ovat kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen aikataulut. Tarkastelussa ovat mukana Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat sekä seutulinjat. Helsinki ja Kirkkonummi eivät ole tarkasteluissa mukana. Palvelutasoanalyyseissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on tarkasteltu vain yhteyksiä Helsinkiin. Kokonaispalvelutaso on määritelty suunnitteluohjeessa määriteltyjen osatekijöiden perusteella. Palvelutasoanalyysissä tutkitut kriteerit ovat: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) vuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) vuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo ) vuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) vuoroväli Kokonaispalvelutaso kunkin pysäkin kävelyvyöhykkeellä on kriteereittäin määriteltyjen palvelutasotekijöiden minimiarvo. Sallitut kävelyetäisyydet on määritelty suunnitteluohjeessa ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteissa. Palvelutasotavoitteissa on kesäliikenteen osalta lievennyksiä talviliikenteeseen nähden. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta ruuhka-ajan vuorovälitavoitteet ovat yhtä palvelutasoluokkaa alemmat. Keravalla kesäajan liikenne voi olla alemman alueluokan tarjonnan mukainen. 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain Kaupungit ovat määritelleet aluekohtaiset joukkoliikenteen laatuluokkatavoitteet, jotka on esitetty kuvissa 1 3 ja liitteessä 1. Seudun joukkoliikennesuunnitelman yhteydessä laaditun suunnitteluohjeen mukaiset tavoitteet keskusten välisille yhteyksille on esitetty taulukossa 1. Joillekin alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa, joista kuviin 1 ja 2 on merkitty korkeampi luokka. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

4 Kuva 1 Espoon ja Kauniaisten palvelutason tavoiteluokat pienalueittain. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

5 Kuva 2 Vantaan palvelutason tavoiteluokat tilastoalueittain. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

6 Taulukko 1 Suunnitteluohjeen tavoitteet keskusten välisille yhteyksille. ESPOO ESPOO Espoon keskus Espoon keskus Espoonlahti **** Leppävaara **** **** Matinkylä-Olari **** **** **** Tapiola **** **** **** **** Kalajärvi - - *** - - Kauklahti *** Espoonlahtvaarlä-Olari Leppä- Matinky- Tapiola Kalajärvi Kauklahti KAUNIAINEN VANTAA Kauniaisten Myyrmäki keskusta HELSINKI Helsingin keskusta **** **** **** **** **** *** *** **** **** **** **** *** *** *** *** Itäkeskus - - *** - *** *** *** *** Malmi - - *** - *** *** *** *** Pasila - - *** - *** *** *** *** KAUNIAINEN Kauniaisten keskusta VANTAA Myyrmäki - - *** - *** - - Tikkurila - - *** - *** - - **** Lentoasema - - *** - *** - - **** **** Hakunila *** - Koivukylä-Rekola *** - - Korso *** Martinlaakso *** Tikkurila Lentoasema Hakunila Koivu- kylä- Rekola Korso Martinlaakso Merkkien selitykset **** neljän tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan *** kolmen tähden laatuluokka, vaihtoa ei sallita *** kolmen tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan - laatuluokkaa ei ole määritelty suunnitteluohjeessa sama yhteysväli määritelty taulukon toisessa kohdassa Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

7 Kuva 3 Palvelutasotavoitteiden alueluokittelu Keravalla. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

8 3 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet Kuvassa 4 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 liikenteessä. Kuvissa 5 6 on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain omaan keskukseen. Vastaavasti kuvassa 7 on esitetty toteutuva kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen talven liikenteessä ja kuvissa 8 9 on esitetty palvelutasopuutteet. Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 2. Kuvassa 10 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan kesän 2008 liikenteessä. Yhteyksillä Helsingin keskustaan on esitetty sekä vaihdottomat yhteydet että liityntävaihtoon perustuvat yhteydet. Kuvissa on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain yhteyksillä Helsingin keskustaan. Keravan ja Helsingin väliset yhteydet ja niiden palvelutasopuutteet on esitetty kuvassa 13. Vastaava kuvasarja talven liikenteestä on kuvissa Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 3. Taulukossa 4 on esitetty toteutunut palvelutaso paikallis- ja kaupunkikeskusten välisillä sekä seudullisten aluekeskusten välisillä yhteyksillä kesän 2008 ja talven liikenteestä. Seudullisilla yhteysväleillä sekä alue- ja kaupunkikeskusten välisillä matkoilla palvelu voi perustua vaihdolliseen yhteyteen. Useissa tapauksissa seudullinen yhteys muodostuu Helsingin keskustan kautta. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

9 Kuva 4 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

10 ks.taulukko 2 Kuva 5 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

11 ks.taulukko 2 Kuva 6 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

12 Kuva 7 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

13 Kuva 8 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 2 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

14 ks.taulukko 2 Kuva 9 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

15 Palvelutasopuutteita yhteyksillä omaan alue- tai paikalliskeskukseen ilmenee liikennöinnin ajallisessa ulottumassa ja erityisesti liikenteen päättymisessä viikonloppuliikenteessä. Puutteet liittyvät myös jonkin verran hiljaisen ajan vuoroväliin. Analyysissä vuorovälitarkastelu on tehty maksimivuorovälin mukaan, jolloin jo yksi liian pitkä vuoroväli esimerkiksi sunnuntaisin aiheuttaa palvelutasoluokan alenemisen. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Palvelutasotavoite ei kaikilta osin välttämättä vastaa asukkaiden tarpeita, sillä joillain alueilla, etenkin Espoossa, saattavat naapurialueen monipuolisemman kaupunkikeskuksen palvelut olla esimerkiksi viikonloppuisin houkuttelevimpia kuin oman keskuksen palvelut. Lisäksi tässä analyysissä kaupunkikeskus Matinkylä-Olari on kaksinapaisena keskuksena hieman ongelmallisesti tulkittava. Taulukossa 2 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 ja talven liikenteessä. Analyysissä ei ole otettu huomioon suunnitteluohjeen sallimaa harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupunkien sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Lisäksi hajaasutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 2. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä omaan keskukseen. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

16 Kuva 10 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

17 4 6 Kuva 11 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa kesän 2008 liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

18 ks.taulukko 3 Kuva 12 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

19 2 1 ks.taulukko 3 Kuva 13 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

20 Kuva 14 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

21 4 5 Kuva 15 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

22 ks.taulukko 3 Kuva 16 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

23 ks.taulukko 3 Kuva 17 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

24 Palvelutasopuutteita yhteyksillä Helsingin keskustaan on vähemmän kuin yhteyksillä omaan keskukseen. Helsinkiin suuntautuvien yhteyksien puutteet liittyvät pääasiassa liikennöinnin päättymisaikoihin viikonloppuna ja viikonlopun vuoroväliin. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Taulukossa 3 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä Helsingin keskustaan 2008 ja talven liikenteessä. Haja-asutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 3. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä Helsinkiin. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

25 Taulukko 4. Palvelutaso suhteessa tavoitteisiin keskusten välisillä yhteyksillä. Keskusten välisissä yhteyksissä on palvelutasotavoitteisiin on yksittäisiä puutteita viikonlopun liikenteessä Espoon sisäisillä yhteyksillä. Suunnitteluohje sallii harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupungin sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

26 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

27 LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Tietyille alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa. K u n t a : E S P O O L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 S u u r - L e p p ä v a a r a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 1 1 K a n t a - L e p p ä v a a r a 111 P o h j o i s - L e p p ä v a a r a **** 112 E t e l ä - L e p p ä v a a r a **** ** 113 M ä k k y l ä *** ** 114 L i n t u k o r p i *** ** 115 L i n t u l a a k s o ** 116 U u s m ä k i ** 117 L i n t u m e t s ä ** 118 P e r k k a a **** 1 3 K i l o - K a r a k a l l i o 131 N u i j a l a *** ** 132 K u n i n k a i n e n *** ** 133 K a r a k a l l i o **** 1 4 L a a k s o l a h t i 141 V e i n i n l a a k s o ** 142 L ä h d e r a n t a *** 143 J u p p e r i ** 1 5 V i h e r l a a k s o - L i p p a j ä r v i 151 V i h e r l a a k s o *** 152 L i p p a j ä r v i ** 1 6 S e p ä n k y l ä 161 S e p ä n k y l ä ** 2 S u u r - T a p i o l a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 2 1 K a n t a - T a p i o l a 211 T a p i o l a n K e s k u s **** 212 L ä n s i k o r k e e *** 213 O t s o l a h t i *** 214 N i i t t y k u m p u *** ** 215 P o h j o i s - T a p i o l a **** ** 2 2 O t a n i e m i 222 O t a n i e m i **** 2 3 H a u k i l a h t i - W e s t e n d 231 W e s t e n d ** 232 H a u k i l a h t i *** 2 4 M a n k k a a 241 V a n h a - M a n k k a a ** 242 T a a v i n k y l ä ** 2 5 L a a j a l a h t i 251 R u u k i n r a n t a ** 252 P o h j o i s - L a a j a l a h t i ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

28 3 S u u r - M a t i n k y l ä T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 3 1 M a t i n k y l ä 311 M a t i n m e t s ä **** 312 T i i s t i l ä *** 313 M a t i n l a h t i **** ** 314 M a t i n k y l ä n K e s k u s **** 315 N u o t t a n i e m i ** 316 M i e s s a a r i * 3 2 O l a r i 321 F r i i s i l ä *** ** 322 O l a r i n m ä k i **** ** 323 K u i t i n m ä k i **** 3 3 H e n t t a a 331 H e n t t a a ** 4 S u u r - E s p o o n l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 4 1 K a n t a - E s p o o n l a h t i 411 E s p o o n l a h d e n K e s k u s **** 412 S o u k a n m ä k i **** ** 413 K i v e n l a h t i **** 414 L a u r i n l a h t i *** ** 415 S o u k a n n i e m i ** 4 2 S a u n a l a h t i 421 K a t t i l a l a a k s o ** 422 T i l l i n m ä k i ** 423 S a u n a n i e m i *** ** 4 3 N ö y k k i ö - L a t o k a s k i 431 L a t o k a s k e n m ä k i *** ** 432 E e s t i n m a l m i *** ** 433 M a l m i n m ä k i ** 434 N ö y k k i ö n l a a k s o ** 4 4 K a i t a a 441 I i v i s n i e m i *** ** 442 H a n n u s ** 443 H a n n u s j ä r v i ** 4 5 S u v i s a a r i s t o 451 S u v i s a a r e t * 452 U l k o s a a r e t * 5 S u u r - K a u k l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 5 1 K a n t a - K a u k l a h t i 511 K a u k l a h t i *** 512 E s p o o n k a r t a n o * 5 2 K u r t t i l a - V a n t t i l a 521 K u r t t i l a ** 522 V a n t t i l a *** ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

29 6 V a n h a - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 6 1 K a n ta -E s p o o 611 K irk k o jä rv i *** 612 T u o m a rila *** ** 613 S u v e la **** ** 614 K u u rin n iitty ** 615 K a u p u n g in k a llio ** 6 2 M u u ra la -G u m b ö le 621 M u u ra la ** 622 G u m b ö le ** 6 3 B e m b ö le 631 K a rv a s m ä k i ** 632 J ä rv e n p e rä ** 633 H ö g n ä s * 634 K a rh u s u o ** 635 K u n n a rla * 6 4 N u u k s io -N u p u ri 641 K o lm p e rä * 642 V a n h a -N u u k s io -N u p u ri * 643 S iik a jä rv i * 644 N u u k s io n p ä ä * 7 P o h jo is - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 7 1 V a n h a -K a rta n o -R ö y lä 711 R ö y lä * 712 P u o tin e n * 713 V a n h a k a rta n o ** 714 P e ru s m ä k i ** * 715 N iip p e ri ** 7 2 K a la jä rv i-l a k is to 721 K a la jä rv i *** 722 L u u k k i * 723 Lahnus ** * 724 L a k is to * 725 V e ls k o la * Kunta: 235 KAUNIAINEN Laatuluokat syksy 2004: * yhden tähden ** kahden tähden *** kolmen tähden **** neljän tähden Kauniainen TILASTOALUE PIENALUE Laatuluokka 1 1 ** 2 **** 3 ** 2 4 ** *** 5 *** **** 3 6 ** *** 7 *** **** 4 8 ** 9 ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

30 K u n t a : V A N T A A L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 M y y r m ä k i T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 10 L i n n a i n e n * 11 H ä m e v a a r a ** 12 H ä m e e n k y l ä *** * 13 V a p a a l a ** 14 V a r i s t o ** 15 M y y r m ä k i **** 16 K a i v o k s e l a *** 17 M a r t i n l a a k s o **** 18 V a n t a a n l a a k s o *** 2 K e i m o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 20 A s k i s t o ** 21 P i i s p a n k y l ä * 22 K e i m o l a * 23 K i v i s t ö ** * 24 L a p i n k y l ä * 25 M y l l y m ä k i * 26 P e t i k k o * 3 S e u t u l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 30 V e s t r a * 31 L u h t a a n m ä k i * 32 R iip ilä * 33 S e u t u l a * 34 K i i l a * 4 Y l ä s t ö T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 40 Y l ä s t ö ** 41 V i i n i k k a l a * 5 V e r o m i e h e n k y l ä T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 50 T a m m i s t o ** 51 P a k k a l a *** 52 V e r o m i e s * 53 L e n t o k e n t t ä * **** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

31 6 T i k k u r i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 60 H i e k k a h a r j u *** 61 T i k k u r i l a **** 62 J o k i n i e m i *** 63 V i e r t o l a ** 64 K u n i n k a a l a ** 65 S i m o n k y l ä *** 66 H a k k i l a * 67 R u s k e a s a n t a ** 68 K o i v u h a k a ** 69 H e l s i n g i n P i t ä j ä n K i r k o n k y l ä * 7 R e k o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 70 K o i v u k y l ä *** * 71 I l o l a ** 72 A s o l a ** 73 R e k o l a ** 74 H a v u k o s k i *** **** 75 P ä i v ä k u m p u ** 8 K o r s o T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 80 M a t a r i ** 81 K o r s o *** **** 82 M i k k o l a *** 83 M e t s o l a ** 84 L e p p ä k o r p i * 85 J o k i v a r s i * 86 N i k i n m ä k i ** * 87 V i e r u m ä k i * 88 V a l l i n o j a ** * 9 H a k u n i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 90 L ä n s i s a l m i * 91 L ä n s i m ä k i *** 92 O j a n k o * 93 V a a r a l a ** 94 H a k u n i l a **** 95 R a j a k y l ä ** 96 I t ä - H a k k i l a ** 97 K u n i n k a a n m ä k i ** 98 S o t u n k i * Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

32 LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Palvelutasoanalyysit on laadittu joukkoliikenteen suunnitteluohjeen ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaan. Palvelutasoanalyysissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on analysoitu yhteyksiä Helsingin keskustaan. Seutuliikenteen palvelutasoanalyysien lähtökohtana on joukkoliikennerekisteri JORE:sta poimitut aikataulutiedot. Analyysissä on muodostettu pysäkkikohtaiset aikataulut kullekin tarkastelualueelle ja yhteysvälille. Ensin on määritelty alue- ja kaupunkikeskusten sekä paikallis- ja palvelualuekeskusten vaikutusalueet. Kaupunkien hallinnollisiin alueisiin perustuvat rajat on viety MapInfoon joukkoliikenteen linjastokartalle. Paikkatietomuotoisesta linjasto- ja pysäkkidatasta on listattu aluekeskuksittain kyseistä keskusta palvelevat linjat (sekä sisäiset linjat että seutulinjat). Kyseisistä linjoista on tehty JORE:sta poiminta ohitusajoista pysäkeillä. Tällöin on muodostettu koko seudulle pysäkkikohtainen aikataulu vuoroista omaan keskukseen ja Helsingin keskustaan. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminta mm. ensimmäisestä ja viimeisestä yhteydestä, sekä maksimivuorovälistä aluekeskuksiin ja Helsingin keskustaan. Tuloksena on pysäkkikohtainen liikennöinti- ja vuorovälitaulukko, johon on laskettu suunnitteluohjeen perusteella kunkin kriteerin mukainen toteutunut tähtiluokitus ja Keravan osalta aluekohtainen palvelutasotavoite. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminnat tarkasteltavien palvelutasokriteerien (11) osalta. Tutkitut palvelutasokriteerit ovat olleet: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) maksimivuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) maksimivuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli Tämän jälkeen tiedot on liitetty karttaan sidottuun pysäkkidataan. Mapinfossa jokaiselle pysäkeille on muodostettu kävelyetäisyyttä kuvaavat vyöhykkeet sen perusteella, millaista aluetta palvelevasta pysäkistä tai asemasta on kyse (esim. kerrostaloalueen bussipysäkki, kävelyetäisyysvyöhyke 600 m). Kokonaispalvelutaso pysäkkivyöhykkeellä puolestaan on kriteereittäin määritellyn palvelutason minimiarvo. Aluelähtöinen poiminta ei ota huomioon kaikkia aluetta palvelevia linjoja, vaan ainoastaan ne linjat, jotka palvelevat joko yhteyksiä omaan keskukseen tai Helsinkiin. Esimerkiksi Katriinan sairaalan suorat yhteydet Tikkurilaan Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

33 (Vantaan sisäinen linja 46) eivät ole oman keskuksen yhteyksien tarkastelussa mukana, koska Katriinan sairaalan ympäristö kuuluu Myyrmäen ja Martinlaakson alueisiin. Menetelmä ottaa automaattisesti huomioon vain suorat vaihdottomat yhteydet. Helsingin keskustan yhteyksillä sekä keskusten välisillä yhteyksillä osa matkoista perustuu kuitenkin vaihtoon. Vaihdolliset yhteydet on otettu huomioon siten, että yhteys osa-alueelta liityntäpaikkaan (Espoon keskus, Leppävaara, Tapiola, Martinlaakso, Myyrmäki, Tikkurila, Korso, Koivukylä, Mellunmäki, Keravan asema) merkitsee myös yhteyttä Helsingin keskustaan. Keskusten välisillä matkoilla silloin, kun liityntävaihto sallitaan suunnitteluohjeen mukaan, on toteutunut palvelutaso määritelty osamatkojen minimilaatuluokan mukaan. Keskusten välisillä yhteyksillä vaihtoja on sallittu yksi kappale. Liikennöintiaikojen määrittämisessä on käytetty suunnitteluohjeen sallimaa + 30 minuutin poikkeamaa ohjearvosta. Tällöin esimerkiksi liikenteen alkaminen tietyllä pysäkillä saa tähtiluokan neljä, jos ensimmäinen vuoro keskukseen ohittaa pysäkin klo 6.00 tai aiemmin. Vuorovälilaskennassa on hyväksytty 10 % poikkeama ylöspäin, mikä pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset pienet, esimerkiksi ajoaikojen hajonnasta johtuvat poikkeamat tasavälisestä aikataulusta eri pysäkeillä. Tällöin esimerkiksi arjen iltaruuhkatuntina pysäkin maksimivuoroväli 22 min saa vielä tähtiluokan kolme. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 1 2015 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi 19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ville Lepistö,

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu

Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu SUY WSP Finland Oy C: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-Liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.2009

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Hyvän asuinympäristön jäljillä asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa Anniina Lehtonen 2014 Ohjaaja: Harry Schulman

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

Arviointiohjelma Arviointiselostus

Arviointiohjelma Arviointiselostus Hankkeessa sovellettavan ympäristövaikutusten arviointimenet telyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA -KUNNISSA 1987-2012

PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA -KUNNISSA 1987-2012 PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUUMA KUNNISSA 198701 Diplomityö 16.11.009 TKK /Arkkitehtiosasto Yhdyskunta ja kaupunkisuunnittelu Mirko Laurinen Valvoja: Prof. Kimmo Lapintie Ohjaaja: Arkkitehti

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot