Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen"

Transkriptio

1 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Palvelutason tavoiteluokat alueittain Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet... 8 LIITTEET LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus... 32

3 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysissa on verrattu kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen toteutuvaa tarjontaa joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen. Palvelutasotavoitteet laatuluokkineen seutuliikenteessä, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisessä liikenteessä on raportoitu Joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa, joka on Seudun joukkoliikennesuunnitelman liitteenä (YTV 2005). Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on raportoitu Keravan linjastosuunnitelmassa (YTV 2006) Palvelutasoanalyysien lähtötietona ovat kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen aikataulut. Tarkastelussa ovat mukana Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat sekä seutulinjat. Helsinki ja Kirkkonummi eivät ole tarkasteluissa mukana. Palvelutasoanalyyseissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on tarkasteltu vain yhteyksiä Helsinkiin. Kokonaispalvelutaso on määritelty suunnitteluohjeessa määriteltyjen osatekijöiden perusteella. Palvelutasoanalyysissä tutkitut kriteerit ovat: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) vuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) vuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo ) vuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) vuoroväli Kokonaispalvelutaso kunkin pysäkin kävelyvyöhykkeellä on kriteereittäin määriteltyjen palvelutasotekijöiden minimiarvo. Sallitut kävelyetäisyydet on määritelty suunnitteluohjeessa ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteissa. Palvelutasotavoitteissa on kesäliikenteen osalta lievennyksiä talviliikenteeseen nähden. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta ruuhka-ajan vuorovälitavoitteet ovat yhtä palvelutasoluokkaa alemmat. Keravalla kesäajan liikenne voi olla alemman alueluokan tarjonnan mukainen. 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain Kaupungit ovat määritelleet aluekohtaiset joukkoliikenteen laatuluokkatavoitteet, jotka on esitetty kuvissa 1 3 ja liitteessä 1. Seudun joukkoliikennesuunnitelman yhteydessä laaditun suunnitteluohjeen mukaiset tavoitteet keskusten välisille yhteyksille on esitetty taulukossa 1. Joillekin alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa, joista kuviin 1 ja 2 on merkitty korkeampi luokka. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

4 Kuva 1 Espoon ja Kauniaisten palvelutason tavoiteluokat pienalueittain. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

5 Kuva 2 Vantaan palvelutason tavoiteluokat tilastoalueittain. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

6 Taulukko 1 Suunnitteluohjeen tavoitteet keskusten välisille yhteyksille. ESPOO ESPOO Espoon keskus Espoon keskus Espoonlahti **** Leppävaara **** **** Matinkylä-Olari **** **** **** Tapiola **** **** **** **** Kalajärvi - - *** - - Kauklahti *** Espoonlahtvaarlä-Olari Leppä- Matinky- Tapiola Kalajärvi Kauklahti KAUNIAINEN VANTAA Kauniaisten Myyrmäki keskusta HELSINKI Helsingin keskusta **** **** **** **** **** *** *** **** **** **** **** *** *** *** *** Itäkeskus - - *** - *** *** *** *** Malmi - - *** - *** *** *** *** Pasila - - *** - *** *** *** *** KAUNIAINEN Kauniaisten keskusta VANTAA Myyrmäki - - *** - *** - - Tikkurila - - *** - *** - - **** Lentoasema - - *** - *** - - **** **** Hakunila *** - Koivukylä-Rekola *** - - Korso *** Martinlaakso *** Tikkurila Lentoasema Hakunila Koivu- kylä- Rekola Korso Martinlaakso Merkkien selitykset **** neljän tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan *** kolmen tähden laatuluokka, vaihtoa ei sallita *** kolmen tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan - laatuluokkaa ei ole määritelty suunnitteluohjeessa sama yhteysväli määritelty taulukon toisessa kohdassa Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

7 Kuva 3 Palvelutasotavoitteiden alueluokittelu Keravalla. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

8 3 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet Kuvassa 4 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 liikenteessä. Kuvissa 5 6 on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain omaan keskukseen. Vastaavasti kuvassa 7 on esitetty toteutuva kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen talven liikenteessä ja kuvissa 8 9 on esitetty palvelutasopuutteet. Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 2. Kuvassa 10 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan kesän 2008 liikenteessä. Yhteyksillä Helsingin keskustaan on esitetty sekä vaihdottomat yhteydet että liityntävaihtoon perustuvat yhteydet. Kuvissa on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain yhteyksillä Helsingin keskustaan. Keravan ja Helsingin väliset yhteydet ja niiden palvelutasopuutteet on esitetty kuvassa 13. Vastaava kuvasarja talven liikenteestä on kuvissa Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 3. Taulukossa 4 on esitetty toteutunut palvelutaso paikallis- ja kaupunkikeskusten välisillä sekä seudullisten aluekeskusten välisillä yhteyksillä kesän 2008 ja talven liikenteestä. Seudullisilla yhteysväleillä sekä alue- ja kaupunkikeskusten välisillä matkoilla palvelu voi perustua vaihdolliseen yhteyteen. Useissa tapauksissa seudullinen yhteys muodostuu Helsingin keskustan kautta. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

9 Kuva 4 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

10 ks.taulukko 2 Kuva 5 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

11 ks.taulukko 2 Kuva 6 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

12 Kuva 7 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

13 Kuva 8 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 2 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

14 ks.taulukko 2 Kuva 9 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

15 Palvelutasopuutteita yhteyksillä omaan alue- tai paikalliskeskukseen ilmenee liikennöinnin ajallisessa ulottumassa ja erityisesti liikenteen päättymisessä viikonloppuliikenteessä. Puutteet liittyvät myös jonkin verran hiljaisen ajan vuoroväliin. Analyysissä vuorovälitarkastelu on tehty maksimivuorovälin mukaan, jolloin jo yksi liian pitkä vuoroväli esimerkiksi sunnuntaisin aiheuttaa palvelutasoluokan alenemisen. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Palvelutasotavoite ei kaikilta osin välttämättä vastaa asukkaiden tarpeita, sillä joillain alueilla, etenkin Espoossa, saattavat naapurialueen monipuolisemman kaupunkikeskuksen palvelut olla esimerkiksi viikonloppuisin houkuttelevimpia kuin oman keskuksen palvelut. Lisäksi tässä analyysissä kaupunkikeskus Matinkylä-Olari on kaksinapaisena keskuksena hieman ongelmallisesti tulkittava. Taulukossa 2 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 ja talven liikenteessä. Analyysissä ei ole otettu huomioon suunnitteluohjeen sallimaa harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupunkien sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Lisäksi hajaasutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 2. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä omaan keskukseen. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

16 Kuva 10 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

17 4 6 Kuva 11 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa kesän 2008 liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

18 ks.taulukko 3 Kuva 12 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

19 2 1 ks.taulukko 3 Kuva 13 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

20 Kuva 14 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

21 4 5 Kuva 15 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

22 ks.taulukko 3 Kuva 16 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

23 ks.taulukko 3 Kuva 17 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

24 Palvelutasopuutteita yhteyksillä Helsingin keskustaan on vähemmän kuin yhteyksillä omaan keskukseen. Helsinkiin suuntautuvien yhteyksien puutteet liittyvät pääasiassa liikennöinnin päättymisaikoihin viikonloppuna ja viikonlopun vuoroväliin. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Taulukossa 3 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä Helsingin keskustaan 2008 ja talven liikenteessä. Haja-asutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 3. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä Helsinkiin. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

25 Taulukko 4. Palvelutaso suhteessa tavoitteisiin keskusten välisillä yhteyksillä. Keskusten välisissä yhteyksissä on palvelutasotavoitteisiin on yksittäisiä puutteita viikonlopun liikenteessä Espoon sisäisillä yhteyksillä. Suunnitteluohje sallii harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupungin sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

26 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

27 LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Tietyille alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa. K u n t a : E S P O O L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 S u u r - L e p p ä v a a r a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 1 1 K a n t a - L e p p ä v a a r a 111 P o h j o i s - L e p p ä v a a r a **** 112 E t e l ä - L e p p ä v a a r a **** ** 113 M ä k k y l ä *** ** 114 L i n t u k o r p i *** ** 115 L i n t u l a a k s o ** 116 U u s m ä k i ** 117 L i n t u m e t s ä ** 118 P e r k k a a **** 1 3 K i l o - K a r a k a l l i o 131 N u i j a l a *** ** 132 K u n i n k a i n e n *** ** 133 K a r a k a l l i o **** 1 4 L a a k s o l a h t i 141 V e i n i n l a a k s o ** 142 L ä h d e r a n t a *** 143 J u p p e r i ** 1 5 V i h e r l a a k s o - L i p p a j ä r v i 151 V i h e r l a a k s o *** 152 L i p p a j ä r v i ** 1 6 S e p ä n k y l ä 161 S e p ä n k y l ä ** 2 S u u r - T a p i o l a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 2 1 K a n t a - T a p i o l a 211 T a p i o l a n K e s k u s **** 212 L ä n s i k o r k e e *** 213 O t s o l a h t i *** 214 N i i t t y k u m p u *** ** 215 P o h j o i s - T a p i o l a **** ** 2 2 O t a n i e m i 222 O t a n i e m i **** 2 3 H a u k i l a h t i - W e s t e n d 231 W e s t e n d ** 232 H a u k i l a h t i *** 2 4 M a n k k a a 241 V a n h a - M a n k k a a ** 242 T a a v i n k y l ä ** 2 5 L a a j a l a h t i 251 R u u k i n r a n t a ** 252 P o h j o i s - L a a j a l a h t i ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

28 3 S u u r - M a t i n k y l ä T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 3 1 M a t i n k y l ä 311 M a t i n m e t s ä **** 312 T i i s t i l ä *** 313 M a t i n l a h t i **** ** 314 M a t i n k y l ä n K e s k u s **** 315 N u o t t a n i e m i ** 316 M i e s s a a r i * 3 2 O l a r i 321 F r i i s i l ä *** ** 322 O l a r i n m ä k i **** ** 323 K u i t i n m ä k i **** 3 3 H e n t t a a 331 H e n t t a a ** 4 S u u r - E s p o o n l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 4 1 K a n t a - E s p o o n l a h t i 411 E s p o o n l a h d e n K e s k u s **** 412 S o u k a n m ä k i **** ** 413 K i v e n l a h t i **** 414 L a u r i n l a h t i *** ** 415 S o u k a n n i e m i ** 4 2 S a u n a l a h t i 421 K a t t i l a l a a k s o ** 422 T i l l i n m ä k i ** 423 S a u n a n i e m i *** ** 4 3 N ö y k k i ö - L a t o k a s k i 431 L a t o k a s k e n m ä k i *** ** 432 E e s t i n m a l m i *** ** 433 M a l m i n m ä k i ** 434 N ö y k k i ö n l a a k s o ** 4 4 K a i t a a 441 I i v i s n i e m i *** ** 442 H a n n u s ** 443 H a n n u s j ä r v i ** 4 5 S u v i s a a r i s t o 451 S u v i s a a r e t * 452 U l k o s a a r e t * 5 S u u r - K a u k l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 5 1 K a n t a - K a u k l a h t i 511 K a u k l a h t i *** 512 E s p o o n k a r t a n o * 5 2 K u r t t i l a - V a n t t i l a 521 K u r t t i l a ** 522 V a n t t i l a *** ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

29 6 V a n h a - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 6 1 K a n ta -E s p o o 611 K irk k o jä rv i *** 612 T u o m a rila *** ** 613 S u v e la **** ** 614 K u u rin n iitty ** 615 K a u p u n g in k a llio ** 6 2 M u u ra la -G u m b ö le 621 M u u ra la ** 622 G u m b ö le ** 6 3 B e m b ö le 631 K a rv a s m ä k i ** 632 J ä rv e n p e rä ** 633 H ö g n ä s * 634 K a rh u s u o ** 635 K u n n a rla * 6 4 N u u k s io -N u p u ri 641 K o lm p e rä * 642 V a n h a -N u u k s io -N u p u ri * 643 S iik a jä rv i * 644 N u u k s io n p ä ä * 7 P o h jo is - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 7 1 V a n h a -K a rta n o -R ö y lä 711 R ö y lä * 712 P u o tin e n * 713 V a n h a k a rta n o ** 714 P e ru s m ä k i ** * 715 N iip p e ri ** 7 2 K a la jä rv i-l a k is to 721 K a la jä rv i *** 722 L u u k k i * 723 Lahnus ** * 724 L a k is to * 725 V e ls k o la * Kunta: 235 KAUNIAINEN Laatuluokat syksy 2004: * yhden tähden ** kahden tähden *** kolmen tähden **** neljän tähden Kauniainen TILASTOALUE PIENALUE Laatuluokka 1 1 ** 2 **** 3 ** 2 4 ** *** 5 *** **** 3 6 ** *** 7 *** **** 4 8 ** 9 ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

30 K u n t a : V A N T A A L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 M y y r m ä k i T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 10 L i n n a i n e n * 11 H ä m e v a a r a ** 12 H ä m e e n k y l ä *** * 13 V a p a a l a ** 14 V a r i s t o ** 15 M y y r m ä k i **** 16 K a i v o k s e l a *** 17 M a r t i n l a a k s o **** 18 V a n t a a n l a a k s o *** 2 K e i m o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 20 A s k i s t o ** 21 P i i s p a n k y l ä * 22 K e i m o l a * 23 K i v i s t ö ** * 24 L a p i n k y l ä * 25 M y l l y m ä k i * 26 P e t i k k o * 3 S e u t u l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 30 V e s t r a * 31 L u h t a a n m ä k i * 32 R iip ilä * 33 S e u t u l a * 34 K i i l a * 4 Y l ä s t ö T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 40 Y l ä s t ö ** 41 V i i n i k k a l a * 5 V e r o m i e h e n k y l ä T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 50 T a m m i s t o ** 51 P a k k a l a *** 52 V e r o m i e s * 53 L e n t o k e n t t ä * **** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

31 6 T i k k u r i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 60 H i e k k a h a r j u *** 61 T i k k u r i l a **** 62 J o k i n i e m i *** 63 V i e r t o l a ** 64 K u n i n k a a l a ** 65 S i m o n k y l ä *** 66 H a k k i l a * 67 R u s k e a s a n t a ** 68 K o i v u h a k a ** 69 H e l s i n g i n P i t ä j ä n K i r k o n k y l ä * 7 R e k o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 70 K o i v u k y l ä *** * 71 I l o l a ** 72 A s o l a ** 73 R e k o l a ** 74 H a v u k o s k i *** **** 75 P ä i v ä k u m p u ** 8 K o r s o T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 80 M a t a r i ** 81 K o r s o *** **** 82 M i k k o l a *** 83 M e t s o l a ** 84 L e p p ä k o r p i * 85 J o k i v a r s i * 86 N i k i n m ä k i ** * 87 V i e r u m ä k i * 88 V a l l i n o j a ** * 9 H a k u n i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 90 L ä n s i s a l m i * 91 L ä n s i m ä k i *** 92 O j a n k o * 93 V a a r a l a ** 94 H a k u n i l a **** 95 R a j a k y l ä ** 96 I t ä - H a k k i l a ** 97 K u n i n k a a n m ä k i ** 98 S o t u n k i * Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

32 LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Palvelutasoanalyysit on laadittu joukkoliikenteen suunnitteluohjeen ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaan. Palvelutasoanalyysissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on analysoitu yhteyksiä Helsingin keskustaan. Seutuliikenteen palvelutasoanalyysien lähtökohtana on joukkoliikennerekisteri JORE:sta poimitut aikataulutiedot. Analyysissä on muodostettu pysäkkikohtaiset aikataulut kullekin tarkastelualueelle ja yhteysvälille. Ensin on määritelty alue- ja kaupunkikeskusten sekä paikallis- ja palvelualuekeskusten vaikutusalueet. Kaupunkien hallinnollisiin alueisiin perustuvat rajat on viety MapInfoon joukkoliikenteen linjastokartalle. Paikkatietomuotoisesta linjasto- ja pysäkkidatasta on listattu aluekeskuksittain kyseistä keskusta palvelevat linjat (sekä sisäiset linjat että seutulinjat). Kyseisistä linjoista on tehty JORE:sta poiminta ohitusajoista pysäkeillä. Tällöin on muodostettu koko seudulle pysäkkikohtainen aikataulu vuoroista omaan keskukseen ja Helsingin keskustaan. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminta mm. ensimmäisestä ja viimeisestä yhteydestä, sekä maksimivuorovälistä aluekeskuksiin ja Helsingin keskustaan. Tuloksena on pysäkkikohtainen liikennöinti- ja vuorovälitaulukko, johon on laskettu suunnitteluohjeen perusteella kunkin kriteerin mukainen toteutunut tähtiluokitus ja Keravan osalta aluekohtainen palvelutasotavoite. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminnat tarkasteltavien palvelutasokriteerien (11) osalta. Tutkitut palvelutasokriteerit ovat olleet: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) maksimivuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) maksimivuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli Tämän jälkeen tiedot on liitetty karttaan sidottuun pysäkkidataan. Mapinfossa jokaiselle pysäkeille on muodostettu kävelyetäisyyttä kuvaavat vyöhykkeet sen perusteella, millaista aluetta palvelevasta pysäkistä tai asemasta on kyse (esim. kerrostaloalueen bussipysäkki, kävelyetäisyysvyöhyke 600 m). Kokonaispalvelutaso pysäkkivyöhykkeellä puolestaan on kriteereittäin määritellyn palvelutason minimiarvo. Aluelähtöinen poiminta ei ota huomioon kaikkia aluetta palvelevia linjoja, vaan ainoastaan ne linjat, jotka palvelevat joko yhteyksiä omaan keskukseen tai Helsinkiin. Esimerkiksi Katriinan sairaalan suorat yhteydet Tikkurilaan Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

33 (Vantaan sisäinen linja 46) eivät ole oman keskuksen yhteyksien tarkastelussa mukana, koska Katriinan sairaalan ympäristö kuuluu Myyrmäen ja Martinlaakson alueisiin. Menetelmä ottaa automaattisesti huomioon vain suorat vaihdottomat yhteydet. Helsingin keskustan yhteyksillä sekä keskusten välisillä yhteyksillä osa matkoista perustuu kuitenkin vaihtoon. Vaihdolliset yhteydet on otettu huomioon siten, että yhteys osa-alueelta liityntäpaikkaan (Espoon keskus, Leppävaara, Tapiola, Martinlaakso, Myyrmäki, Tikkurila, Korso, Koivukylä, Mellunmäki, Keravan asema) merkitsee myös yhteyttä Helsingin keskustaan. Keskusten välisillä matkoilla silloin, kun liityntävaihto sallitaan suunnitteluohjeen mukaan, on toteutunut palvelutaso määritelty osamatkojen minimilaatuluokan mukaan. Keskusten välisillä yhteyksillä vaihtoja on sallittu yksi kappale. Liikennöintiaikojen määrittämisessä on käytetty suunnitteluohjeen sallimaa + 30 minuutin poikkeamaa ohjearvosta. Tällöin esimerkiksi liikenteen alkaminen tietyllä pysäkillä saa tähtiluokan neljä, jos ensimmäinen vuoro keskukseen ohittaa pysäkin klo 6.00 tai aiemmin. Vuorovälilaskennassa on hyväksytty 10 % poikkeama ylöspäin, mikä pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset pienet, esimerkiksi ajoaikojen hajonnasta johtuvat poikkeamat tasavälisestä aikataulusta eri pysäkeillä. Tällöin esimerkiksi arjen iltaruuhkatuntina pysäkin maksimivuoroväli 22 min saa vielä tähtiluokan kolme. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Alakeskukset Työssäkäyntialueet Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Keskustan reunavyöhyke Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Lisätiedot

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne, liikenne ja ympäristö 2014 - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen i kestävyys - Ympäristö ja ilmasto Päivitetty 16.6.2013 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 25.12.

Helsinki - Riihimäki 25.12. Helsinki - Riihimäki 25.12. T9633 I9048 I9055 T9647 I9061 K9349 I9065 K9353 I9067 K9361 I9071 K9367 I9074 K9373 I9076 K9379 I9078 K9387 H9661 I9082 Helsinki 7.44 8.59 9.29 9.44 9.59 10.16 10.24 10.31 10.39

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 24.12.

Helsinki - Riihimäki 24.12. Helsinki - Riihimäki 24.12. N9205 T9601 N9209 T9605 N9213 T9609 N9217 T9611 I9014 I9015 Z9811 N9227 I9017 N9237 R9623 I9022 N9245 H9627 I9026 I9027 Helsinki 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 4.01 4.59

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Matinkylän kehittämishankkeen asukasinfo 21.1.2014 Jonne Virtanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asukastilaisuudet 14.1.2014 Kino Tapiola Länsimetron

Lisätiedot

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS 11.11.2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio 1.304 01.30 1.304 01:30 1:304 (pe) 01:30 Yölinja 20N Katajaharju Asemaaukio Arki Lauantai Sunnuntai vuoroväli 30 30 30 30 60 kierrosaika 60 60 60 60 60 Linjapituus: Kiertelevyysindeksi: 8,9 km 1,97 Linjan

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl.

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl. 2 16.2.2010 Liikennöintisuunnitelma 2010-2011 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2010 2011 Seutulinjat sekä Helsingin,

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin

Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin Topi Hämäläinen 28.8.2012 Kilpailun järjesti: Myyrmäen Eläkkeensaajat ry Tulokset kilpailupöytäkirjoista kokosi Topi Hämäläinen Alkulohkot: Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin Lohko 1 Porvoonseudun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013. HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala

HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013. HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013 HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala LUONNOS 16.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEIDEN MÄÄRITTELYN

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS 22.3.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

TIETOISKU 6/

TIETOISKU 6/ TIETOISKU 6/2006 15..2006 TYÖTTÖMYYS LASKI ESPOOSSA VUODEN 2005 AIKANA Espoossa oli työttömänä vuodenvaihteessa 2005/ 2006 7 478 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi noin 500 hengellä. Työttömistä

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely

Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Urban Zone -kehityshanke ja vyöhykenäkökulman esittely Mika Ristimäki erikoistutkija SYKE / rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alue- ja yhdyskuntarakenteen tiedot

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Creating success for retailing FI

Creating success for retailing FI Creating success for retailing FI Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Suomi Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme kanssa on tärkeä

Lisätiedot

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste

Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Väestöennusteet ja asuntotuotantoennuste Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Asuntoyksikkö 5.8.2016 Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050 Kaupunkitutkimus

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

LAUSUNTO TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAN LOPPURAPORTISTA

LAUSUNTO TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAN LOPPURAPORTISTA Kehittämisjaosto 5 07.03.2011 LAUSUNTO TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAN LOPPURAPORTISTA Kehja 5 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää lausuntoa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennesuunnitelman

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Asuinalueindeksit 2015 Juho Kiuru, KSK, Konserniesikunta, TYT Esikunta

Asuinalueindeksit 2015 Juho Kiuru, KSK, Konserniesikunta, TYT Esikunta Asuinalueindeksit 2015 Juho Kiuru, KSK, Konserniesikunta, TYT Esikunta Asuinalueindeksit Asuinalueindeksit kuvaavat kahta eri ilmiötä: 1. Asuinalueiden välinen eriytyminen (Espoon tavoitteena segregaation

Lisätiedot

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Alkuun Tässä kalvosarjassa on kuvattu Vantaan pyöräilyn nykytilaa seurantamallin

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot