Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen"

Transkriptio

1 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Palvelutason tavoiteluokat alueittain Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet... 8 LIITTEET LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus... 32

3 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysissa on verrattu kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen toteutuvaa tarjontaa joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen. Palvelutasotavoitteet laatuluokkineen seutuliikenteessä, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan sisäisessä liikenteessä on raportoitu Joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa, joka on Seudun joukkoliikennesuunnitelman liitteenä (YTV 2005). Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on raportoitu Keravan linjastosuunnitelmassa (YTV 2006) Palvelutasoanalyysien lähtötietona ovat kesäliikenteen 2008 ja talviliikenteen aikataulut. Tarkastelussa ovat mukana Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat sekä seutulinjat. Helsinki ja Kirkkonummi eivät ole tarkasteluissa mukana. Palvelutasoanalyyseissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on tarkasteltu vain yhteyksiä Helsinkiin. Kokonaispalvelutaso on määritelty suunnitteluohjeessa määriteltyjen osatekijöiden perusteella. Palvelutasoanalyysissä tutkitut kriteerit ovat: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) vuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) vuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo ) vuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) vuoroväli Kokonaispalvelutaso kunkin pysäkin kävelyvyöhykkeellä on kriteereittäin määriteltyjen palvelutasotekijöiden minimiarvo. Sallitut kävelyetäisyydet on määritelty suunnitteluohjeessa ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteissa. Palvelutasotavoitteissa on kesäliikenteen osalta lievennyksiä talviliikenteeseen nähden. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan osalta ruuhka-ajan vuorovälitavoitteet ovat yhtä palvelutasoluokkaa alemmat. Keravalla kesäajan liikenne voi olla alemman alueluokan tarjonnan mukainen. 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain Kaupungit ovat määritelleet aluekohtaiset joukkoliikenteen laatuluokkatavoitteet, jotka on esitetty kuvissa 1 3 ja liitteessä 1. Seudun joukkoliikennesuunnitelman yhteydessä laaditun suunnitteluohjeen mukaiset tavoitteet keskusten välisille yhteyksille on esitetty taulukossa 1. Joillekin alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa, joista kuviin 1 ja 2 on merkitty korkeampi luokka. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

4 Kuva 1 Espoon ja Kauniaisten palvelutason tavoiteluokat pienalueittain. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

5 Kuva 2 Vantaan palvelutason tavoiteluokat tilastoalueittain. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

6 Taulukko 1 Suunnitteluohjeen tavoitteet keskusten välisille yhteyksille. ESPOO ESPOO Espoon keskus Espoon keskus Espoonlahti **** Leppävaara **** **** Matinkylä-Olari **** **** **** Tapiola **** **** **** **** Kalajärvi - - *** - - Kauklahti *** Espoonlahtvaarlä-Olari Leppä- Matinky- Tapiola Kalajärvi Kauklahti KAUNIAINEN VANTAA Kauniaisten Myyrmäki keskusta HELSINKI Helsingin keskusta **** **** **** **** **** *** *** **** **** **** **** *** *** *** *** Itäkeskus - - *** - *** *** *** *** Malmi - - *** - *** *** *** *** Pasila - - *** - *** *** *** *** KAUNIAINEN Kauniaisten keskusta VANTAA Myyrmäki - - *** - *** - - Tikkurila - - *** - *** - - **** Lentoasema - - *** - *** - - **** **** Hakunila *** - Koivukylä-Rekola *** - - Korso *** Martinlaakso *** Tikkurila Lentoasema Hakunila Koivu- kylä- Rekola Korso Martinlaakso Merkkien selitykset **** neljän tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan *** kolmen tähden laatuluokka, vaihtoa ei sallita *** kolmen tähden laatuluokka, liityntävaihto sallitaan - laatuluokkaa ei ole määritelty suunnitteluohjeessa sama yhteysväli määritelty taulukon toisessa kohdassa Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

7 Kuva 3 Palvelutasotavoitteiden alueluokittelu Keravalla. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

8 3 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet Kuvassa 4 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 liikenteessä. Kuvissa 5 6 on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain omaan keskukseen. Vastaavasti kuvassa 7 on esitetty toteutuva kokonaispalvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen talven liikenteessä ja kuvissa 8 9 on esitetty palvelutasopuutteet. Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 2. Kuvassa 10 on esitetty toteutunut kokonaispalvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan kesän 2008 liikenteessä. Yhteyksillä Helsingin keskustaan on esitetty sekä vaihdottomat yhteydet että liityntävaihtoon perustuvat yhteydet. Kuvissa on esitetty palvelutasopuutteet osa-alueittain yhteyksillä Helsingin keskustaan. Keravan ja Helsingin väliset yhteydet ja niiden palvelutasopuutteet on esitetty kuvassa 13. Vastaava kuvasarja talven liikenteestä on kuvissa Oleellisimmat puutteet ja niiden syyt on analysoitu taulukossa 3. Taulukossa 4 on esitetty toteutunut palvelutaso paikallis- ja kaupunkikeskusten välisillä sekä seudullisten aluekeskusten välisillä yhteyksillä kesän 2008 ja talven liikenteestä. Seudullisilla yhteysväleillä sekä alue- ja kaupunkikeskusten välisillä matkoilla palvelu voi perustua vaihdolliseen yhteyteen. Useissa tapauksissa seudullinen yhteys muodostuu Helsingin keskustan kautta. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

9 Kuva 4 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

10 ks.taulukko 2 Kuva 5 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

11 ks.taulukko 2 Kuva 6 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

12 Kuva 7 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä omaan keskukseen (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

13 Kuva 8 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 2 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

14 ks.taulukko 2 Kuva 9 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä omaan keskukseen: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

15 Palvelutasopuutteita yhteyksillä omaan alue- tai paikalliskeskukseen ilmenee liikennöinnin ajallisessa ulottumassa ja erityisesti liikenteen päättymisessä viikonloppuliikenteessä. Puutteet liittyvät myös jonkin verran hiljaisen ajan vuoroväliin. Analyysissä vuorovälitarkastelu on tehty maksimivuorovälin mukaan, jolloin jo yksi liian pitkä vuoroväli esimerkiksi sunnuntaisin aiheuttaa palvelutasoluokan alenemisen. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Palvelutasotavoite ei kaikilta osin välttämättä vastaa asukkaiden tarpeita, sillä joillain alueilla, etenkin Espoossa, saattavat naapurialueen monipuolisemman kaupunkikeskuksen palvelut olla esimerkiksi viikonloppuisin houkuttelevimpia kuin oman keskuksen palvelut. Lisäksi tässä analyysissä kaupunkikeskus Matinkylä-Olari on kaksinapaisena keskuksena hieman ongelmallisesti tulkittava. Taulukossa 2 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä omaan keskukseen kesän 2008 ja talven liikenteessä. Analyysissä ei ole otettu huomioon suunnitteluohjeen sallimaa harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupunkien sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Lisäksi hajaasutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 2. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä omaan keskukseen. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

16 Kuva 10 Toteutunut palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (kesän 2008 liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

17 4 6 Kuva 11 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa kesän 2008 liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

18 ks.taulukko 3 Kuva 12 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

19 2 1 ks.taulukko 3 Kuva 13 Toteutunut palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava kesän 2008 liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

20 Kuva 14 Toteutuva palvelutaso yhteyksillä Helsingin keskustaan (talven liikenne). Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

21 4 5 Kuva 15 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Vantaa talven liikenne. ks.taulukko 3 Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

22 ks.taulukko 3 Kuva 16 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Espoo ja Kauniainen talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

23 ks.taulukko 3 Kuva 17 Toteutuva palvelutaso ja palvelutasopuutteet (punainen) yhteyksillä Helsingin keskustaan: Kerava talven liikenne. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

24 Palvelutasopuutteita yhteyksillä Helsingin keskustaan on vähemmän kuin yhteyksillä omaan keskukseen. Helsinkiin suuntautuvien yhteyksien puutteet liittyvät pääasiassa liikennöinnin päättymisaikoihin viikonloppuna ja viikonlopun vuoroväliin. Palvelutasopuutteet on määritelty suhteessa kaupunkien määrittelemiin pienaluekohtaisiin laatuluokkatavoitteisiin. Joissain tapauksissa pienalueet ovat pinta-alaltaan varsin laajoja, jolloin niiden reuna-alueilla saattaa olla alueen luonteeseen nähden tarpeettoman korkea laatuluokkatavoite (esimerkiksi Kalajärven reuna-alueet). Taulukossa 3 on listattu merkittävimmät puutteet yhteyksillä Helsingin keskustaan 2008 ja talven liikenteessä. Haja-asutusalueiden tarjonta määritellään laatuluokituksesta poiketen. Taulukko 3. Palvelutasopuutteet ja niiden syyt yhteyksillä Helsinkiin. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

25 Taulukko 4. Palvelutaso suhteessa tavoitteisiin keskusten välisillä yhteyksillä. Keskusten välisissä yhteyksissä on palvelutasotavoitteisiin on yksittäisiä puutteita viikonlopun liikenteessä Espoon sisäisillä yhteyksillä. Suunnitteluohje sallii harkintaa liikennöintiajan ja vuorovälin suhteen kaupungin sisäisillä vähäisen kysynnän yhteyksillä. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

26 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

27 LIITE 1. Espoon, Kauniaisten ja Vantaan laatuluokkatavoitteet Tietyille alueille on määritelty asuin- tai työpaikkamäärien sekä maankäytön sijoittumisen perusteella kaksi laatuluokkaa. K u n t a : E S P O O L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 S u u r - L e p p ä v a a r a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 1 1 K a n t a - L e p p ä v a a r a 111 P o h j o i s - L e p p ä v a a r a **** 112 E t e l ä - L e p p ä v a a r a **** ** 113 M ä k k y l ä *** ** 114 L i n t u k o r p i *** ** 115 L i n t u l a a k s o ** 116 U u s m ä k i ** 117 L i n t u m e t s ä ** 118 P e r k k a a **** 1 3 K i l o - K a r a k a l l i o 131 N u i j a l a *** ** 132 K u n i n k a i n e n *** ** 133 K a r a k a l l i o **** 1 4 L a a k s o l a h t i 141 V e i n i n l a a k s o ** 142 L ä h d e r a n t a *** 143 J u p p e r i ** 1 5 V i h e r l a a k s o - L i p p a j ä r v i 151 V i h e r l a a k s o *** 152 L i p p a j ä r v i ** 1 6 S e p ä n k y l ä 161 S e p ä n k y l ä ** 2 S u u r - T a p i o l a T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 2 1 K a n t a - T a p i o l a 211 T a p i o l a n K e s k u s **** 212 L ä n s i k o r k e e *** 213 O t s o l a h t i *** 214 N i i t t y k u m p u *** ** 215 P o h j o i s - T a p i o l a **** ** 2 2 O t a n i e m i 222 O t a n i e m i **** 2 3 H a u k i l a h t i - W e s t e n d 231 W e s t e n d ** 232 H a u k i l a h t i *** 2 4 M a n k k a a 241 V a n h a - M a n k k a a ** 242 T a a v i n k y l ä ** 2 5 L a a j a l a h t i 251 R u u k i n r a n t a ** 252 P o h j o i s - L a a j a l a h t i ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

28 3 S u u r - M a t i n k y l ä T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 3 1 M a t i n k y l ä 311 M a t i n m e t s ä **** 312 T i i s t i l ä *** 313 M a t i n l a h t i **** ** 314 M a t i n k y l ä n K e s k u s **** 315 N u o t t a n i e m i ** 316 M i e s s a a r i * 3 2 O l a r i 321 F r i i s i l ä *** ** 322 O l a r i n m ä k i **** ** 323 K u i t i n m ä k i **** 3 3 H e n t t a a 331 H e n t t a a ** 4 S u u r - E s p o o n l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 4 1 K a n t a - E s p o o n l a h t i 411 E s p o o n l a h d e n K e s k u s **** 412 S o u k a n m ä k i **** ** 413 K i v e n l a h t i **** 414 L a u r i n l a h t i *** ** 415 S o u k a n n i e m i ** 4 2 S a u n a l a h t i 421 K a t t i l a l a a k s o ** 422 T i l l i n m ä k i ** 423 S a u n a n i e m i *** ** 4 3 N ö y k k i ö - L a t o k a s k i 431 L a t o k a s k e n m ä k i *** ** 432 E e s t i n m a l m i *** ** 433 M a l m i n m ä k i ** 434 N ö y k k i ö n l a a k s o ** 4 4 K a i t a a 441 I i v i s n i e m i *** ** 442 H a n n u s ** 443 H a n n u s j ä r v i ** 4 5 S u v i s a a r i s t o 451 S u v i s a a r e t * 452 U l k o s a a r e t * 5 S u u r - K a u k l a h t i T I L A S T O A L U E P I E N A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 5 1 K a n t a - K a u k l a h t i 511 K a u k l a h t i *** 512 E s p o o n k a r t a n o * 5 2 K u r t t i l a - V a n t t i l a 521 K u r t t i l a ** 522 V a n t t i l a *** ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

29 6 V a n h a - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 6 1 K a n ta -E s p o o 611 K irk k o jä rv i *** 612 T u o m a rila *** ** 613 S u v e la **** ** 614 K u u rin n iitty ** 615 K a u p u n g in k a llio ** 6 2 M u u ra la -G u m b ö le 621 M u u ra la ** 622 G u m b ö le ** 6 3 B e m b ö le 631 K a rv a s m ä k i ** 632 J ä rv e n p e rä ** 633 H ö g n ä s * 634 K a rh u s u o ** 635 K u n n a rla * 6 4 N u u k s io -N u p u ri 641 K o lm p e rä * 642 V a n h a -N u u k s io -N u p u ri * 643 S iik a jä rv i * 644 N u u k s io n p ä ä * 7 P o h jo is - E s p o o T IL A S T O A L U E P IE N A L U E N im i L a a tu lu o k k a 7 1 V a n h a -K a rta n o -R ö y lä 711 R ö y lä * 712 P u o tin e n * 713 V a n h a k a rta n o ** 714 P e ru s m ä k i ** * 715 N iip p e ri ** 7 2 K a la jä rv i-l a k is to 721 K a la jä rv i *** 722 L u u k k i * 723 Lahnus ** * 724 L a k is to * 725 V e ls k o la * Kunta: 235 KAUNIAINEN Laatuluokat syksy 2004: * yhden tähden ** kahden tähden *** kolmen tähden **** neljän tähden Kauniainen TILASTOALUE PIENALUE Laatuluokka 1 1 ** 2 **** 3 ** 2 4 ** *** 5 *** **** 3 6 ** *** 7 *** **** 4 8 ** 9 ** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

30 K u n t a : V A N T A A L a a t u l u o k a t s y k s y : * y h d e n t ä h d e n ** k a h d e n t ä h d e n *** k o l m e n t ä h d e n **** n e l j ä n t ä h d e n 1 M y y r m ä k i T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 10 L i n n a i n e n * 11 H ä m e v a a r a ** 12 H ä m e e n k y l ä *** * 13 V a p a a l a ** 14 V a r i s t o ** 15 M y y r m ä k i **** 16 K a i v o k s e l a *** 17 M a r t i n l a a k s o **** 18 V a n t a a n l a a k s o *** 2 K e i m o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 20 A s k i s t o ** 21 P i i s p a n k y l ä * 22 K e i m o l a * 23 K i v i s t ö ** * 24 L a p i n k y l ä * 25 M y l l y m ä k i * 26 P e t i k k o * 3 S e u t u l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 30 V e s t r a * 31 L u h t a a n m ä k i * 32 R iip ilä * 33 S e u t u l a * 34 K i i l a * 4 Y l ä s t ö T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 40 Y l ä s t ö ** 41 V i i n i k k a l a * 5 V e r o m i e h e n k y l ä T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 50 T a m m i s t o ** 51 P a k k a l a *** 52 V e r o m i e s * 53 L e n t o k e n t t ä * **** Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

31 6 T i k k u r i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 60 H i e k k a h a r j u *** 61 T i k k u r i l a **** 62 J o k i n i e m i *** 63 V i e r t o l a ** 64 K u n i n k a a l a ** 65 S i m o n k y l ä *** 66 H a k k i l a * 67 R u s k e a s a n t a ** 68 K o i v u h a k a ** 69 H e l s i n g i n P i t ä j ä n K i r k o n k y l ä * 7 R e k o l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 70 K o i v u k y l ä *** * 71 I l o l a ** 72 A s o l a ** 73 R e k o l a ** 74 H a v u k o s k i *** **** 75 P ä i v ä k u m p u ** 8 K o r s o T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 80 M a t a r i ** 81 K o r s o *** **** 82 M i k k o l a *** 83 M e t s o l a ** 84 L e p p ä k o r p i * 85 J o k i v a r s i * 86 N i k i n m ä k i ** * 87 V i e r u m ä k i * 88 V a l l i n o j a ** * 9 H a k u n i l a T I L A S T O A L U E N i m i L a a t u l u o k k a 90 L ä n s i s a l m i * 91 L ä n s i m ä k i *** 92 O j a n k o * 93 V a a r a l a ** 94 H a k u n i l a **** 95 R a j a k y l ä ** 96 I t ä - H a k k i l a ** 97 K u n i n k a a n m ä k i ** 98 S o t u n k i * Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

32 LIITE 2. Palvelutasoanalyysien menetelmäkuvaus Palvelutasoanalyysit on laadittu joukkoliikenteen suunnitteluohjeen ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaan. Palvelutasoanalyysissa on tutkittu erikseen yhteydet omaan keskukseen, yhteydet Helsingin keskustaan sekä alue- ja kaupunkikeskusten väliset yhteydet. Alue- ja kaupunkikeskukset sekä paikallis- ja palvelualuekeskukset on määritelty suunnitteluohjeessa. Keravan osalta on analysoitu yhteyksiä Helsingin keskustaan. Seutuliikenteen palvelutasoanalyysien lähtökohtana on joukkoliikennerekisteri JORE:sta poimitut aikataulutiedot. Analyysissä on muodostettu pysäkkikohtaiset aikataulut kullekin tarkastelualueelle ja yhteysvälille. Ensin on määritelty alue- ja kaupunkikeskusten sekä paikallis- ja palvelualuekeskusten vaikutusalueet. Kaupunkien hallinnollisiin alueisiin perustuvat rajat on viety MapInfoon joukkoliikenteen linjastokartalle. Paikkatietomuotoisesta linjasto- ja pysäkkidatasta on listattu aluekeskuksittain kyseistä keskusta palvelevat linjat (sekä sisäiset linjat että seutulinjat). Kyseisistä linjoista on tehty JORE:sta poiminta ohitusajoista pysäkeillä. Tällöin on muodostettu koko seudulle pysäkkikohtainen aikataulu vuoroista omaan keskukseen ja Helsingin keskustaan. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminta mm. ensimmäisestä ja viimeisestä yhteydestä, sekä maksimivuorovälistä aluekeskuksiin ja Helsingin keskustaan. Tuloksena on pysäkkikohtainen liikennöinti- ja vuorovälitaulukko, johon on laskettu suunnitteluohjeen perusteella kunkin kriteerin mukainen toteutunut tähtiluokitus ja Keravan osalta aluekohtainen palvelutasotavoite. Pysäkkikohtaisista aikatauluista on tehty poiminnat tarkasteltavien palvelutasokriteerien (11) osalta. Tutkitut palvelutasokriteerit ovat olleet: 1. Liikenteen alkaminen ma-pe 2. Liikenteen päättyminen ma-to 3. Liikenteen päättyminen pe 4. Liikenteen alkaminen lauantaina 5. Liikenteen päättyminen lauantaina 6. Liikenteen alkaminen sunnuntaina 7. Liikenteen päättyminen sunnuntaina 8. Arjen iltaruuhkan (klo ) maksimivuoroväli 9. Arjen varhaisillan (klo ) maksimivuoroväli 10. Lauantain päiväliikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli 11. Sunnuntailiikenteen (klo 11 18) maksimivuoroväli Tämän jälkeen tiedot on liitetty karttaan sidottuun pysäkkidataan. Mapinfossa jokaiselle pysäkeille on muodostettu kävelyetäisyyttä kuvaavat vyöhykkeet sen perusteella, millaista aluetta palvelevasta pysäkistä tai asemasta on kyse (esim. kerrostaloalueen bussipysäkki, kävelyetäisyysvyöhyke 600 m). Kokonaispalvelutaso pysäkkivyöhykkeellä puolestaan on kriteereittäin määritellyn palvelutason minimiarvo. Aluelähtöinen poiminta ei ota huomioon kaikkia aluetta palvelevia linjoja, vaan ainoastaan ne linjat, jotka palvelevat joko yhteyksiä omaan keskukseen tai Helsinkiin. Esimerkiksi Katriinan sairaalan suorat yhteydet Tikkurilaan Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

33 (Vantaan sisäinen linja 46) eivät ole oman keskuksen yhteyksien tarkastelussa mukana, koska Katriinan sairaalan ympäristö kuuluu Myyrmäen ja Martinlaakson alueisiin. Menetelmä ottaa automaattisesti huomioon vain suorat vaihdottomat yhteydet. Helsingin keskustan yhteyksillä sekä keskusten välisillä yhteyksillä osa matkoista perustuu kuitenkin vaihtoon. Vaihdolliset yhteydet on otettu huomioon siten, että yhteys osa-alueelta liityntäpaikkaan (Espoon keskus, Leppävaara, Tapiola, Martinlaakso, Myyrmäki, Tikkurila, Korso, Koivukylä, Mellunmäki, Keravan asema) merkitsee myös yhteyttä Helsingin keskustaan. Keskusten välisillä matkoilla silloin, kun liityntävaihto sallitaan suunnitteluohjeen mukaan, on toteutunut palvelutaso määritelty osamatkojen minimilaatuluokan mukaan. Keskusten välisillä yhteyksillä vaihtoja on sallittu yksi kappale. Liikennöintiaikojen määrittämisessä on käytetty suunnitteluohjeen sallimaa + 30 minuutin poikkeamaa ohjearvosta. Tällöin esimerkiksi liikenteen alkaminen tietyllä pysäkillä saa tähtiluokan neljä, jos ensimmäinen vuoro keskukseen ohittaa pysäkin klo 6.00 tai aiemmin. Vuorovälilaskennassa on hyväksytty 10 % poikkeama ylöspäin, mikä pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset pienet, esimerkiksi ajoaikojen hajonnasta johtuvat poikkeamat tasavälisestä aikataulusta eri pysäkeillä. Tällöin esimerkiksi arjen iltaruuhkatuntina pysäkin maksimivuoroväli 22 min saa vielä tähtiluokan kolme. Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysit /33

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Lausunto- ja palauteyhteenveto Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen luonnoksesta HSL-liikenteessä

Lausunto- ja palauteyhteenveto Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen luonnoksesta HSL-liikenteessä Lausunto- ja palauteyhteenveto Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen luonnoksesta HSL-liikenteessä 11.11.2010 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tiivistelmä lausunnoista...

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

www.ytv.fi YTV:n julkaisuja 27/2009

www.ytv.fi YTV:n julkaisuja 27/2009 www.ytv.fi YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Liikenne PL 521 (Opastinsilta 6 A), 00521 Helsinki Puhelin (09) 156 11, faksi (09) 156 1369 etunimi.sukunimi@ytv.fi Huvudstadsregionens samarbetsdelegation

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b 4 LAUSUNTO JOKERI-LINJAN PYSÄKKIJÄRJESTELYISTÄ ESPOON MÄKKYLÄSSÄ Kslk 2007-646, Khs 2007-914/662 5.4.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Lauri Räty

Lisätiedot

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa Kerava Kytömaa Perustietoa Keravasta Keravalla asui 33 546 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 1095,6 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 461 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Kytömaa Kytömaa sijaitsee

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b 1 LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITELINJASTOSUUNNITELMALUONNOKSESTA 2030 Kslk 2007-1010, Khs 2007-1350/66 30.5.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä LUONNOS 11.11.2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 25.12.

Helsinki - Riihimäki 25.12. Helsinki - Riihimäki 25.12. T9633 I9048 I9055 T9647 I9061 K9349 I9065 K9353 I9067 K9361 I9071 K9367 I9074 K9373 I9076 K9379 I9078 K9387 H9661 I9082 Helsinki 7.44 8.59 9.29 9.44 9.59 10.16 10.24 10.31 10.39

Lisätiedot

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne, liikenne ja ympäristö 2014 - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen i kestävyys - Ympäristö ja ilmasto Päivitetty 16.6.2013 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 24.12.

Helsinki - Riihimäki 24.12. Helsinki - Riihimäki 24.12. N9205 T9601 N9209 T9605 N9213 T9609 N9217 T9611 I9014 I9015 Z9811 N9227 I9017 N9237 R9623 I9022 N9245 H9627 I9026 I9027 Helsinki 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 4.01 4.59

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Alakeskukset Työssäkäyntialueet Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Keskustan reunavyöhyke Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Lisätiedot

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Urban Zone Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet TUTKIMUSRYHMÄ Suomen ympäristökeskus SYKE, Rakennetun ympäristön yksikkö: Mika Ristimäki, Maija Tiitu, Ville Helminen, Antti Rehunen, Panu Söderström Tampereen

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013

Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Pääkaupunkiseudun työmatkavirtojen analyysi ja visualisointi HSY paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskus Rakennetun ympäristön yksikkö Työmatka-analyysit Useita käyttötarkoituksia:

Lisätiedot

Ovensuu 2007. 19-30.11.2007 Helsinki Vantaa Espoo Turku Tampere Lahti Hämeenlinna Kuopio Forssa Lohja

Ovensuu 2007. 19-30.11.2007 Helsinki Vantaa Espoo Turku Tampere Lahti Hämeenlinna Kuopio Forssa Lohja Ovensuu 2007 19-30.11.2007 Helsinki Vantaa Espoo Turku Tampere Lahti Hämeenlinna Kuopio Forssa Lohja Tikkurila a Hakunila Myyrmäki Malmi a a Länsimäki Kannelmäki Maunula Leppävaara a Pitäjänmäki a Espoon

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Pyhäinpäivä / Alla helgons dag / All Saints' Day 1.11.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka 2:04

Lisätiedot

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87 Hallitus 87 26.05.2015 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/07.71.710/2014 Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34 Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013 Hallitus 34 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto 1 3.12.2013 kello 16.30 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuone Maaherrankatu 9-11 Palvelutaso, liikenne, käyttäjäryhmät,

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Marja Verkko 7.4.2015 ASUNTOMESSUALUE Viehättävä Vantaan Kivistö Asuntomessut_Vantaalla_2015_

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 1 (5) 762 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laajasaloon Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Matinkylän kehittämishankkeen asukasinfo 21.1.2014 Jonne Virtanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asukastilaisuudet 14.1.2014 Kino Tapiola Länsimetron

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana

Pääkaupunkiseudun bussiliikenne AKT:n lakon aikana Tyyppi Linja Reitti Liikennöitsijä 1 Liikennöitsijä 2 Liikennöitsijä 3 Liikennöinti Helsinki 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) Nobina Ei ajeta Helsinki 14 Eira - Pajamäki Helsingin Bussiliikenne

Lisätiedot

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service

Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Itsenäisyyspäivä / Självständighetsdagen / Independence Day 6.12.2014 Lisälähdöt sunnuntailiikenteen lisäksi / Extra turer / Additional bus service Helsinki / Helsingfors 18 N Kruununhaka 1:44 18 N Kruununhaka

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl.

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl. 2 16.2.2010 Liikennöintisuunnitelma 2010-2011 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2010 2011 Seutulinjat sekä Helsingin,

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1

Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 Linjojen liikennöinti bussilakon aikana 1 11 Rautatientori - Korkeasaari(Mustikkamaa) 14 Eira - Pajamäki 14B Hernesaari - Meilahden klinikat 15 Länsisatamank. - Ruoholahti(M) - Länsiterminaali 15V Salmisaari

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Lauri Räty

Lisätiedot

30.1.2012. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä. www.hsl.fi

30.1.2012. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä. www.hsl.fi 4 30.1.2012 Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä www.hsl.fi Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne 2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013. HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala

HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013. HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala HÄMEENLINNAN SEUTU JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET 2011 2013 HÄMEENLINNAN SEUTU: Hattula Hämeenlinna Janakkala LUONNOS 16.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEIDEN MÄÄRITTELYN

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna Kuntatekniikan keskus Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 21 Kuntatekniikan keskus Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö Teksti ja taulukot: Jaana Virtanen ja Timo Väistö

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY

TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 1 2 YHTEENVETO Turun seudulla vallitsee yhteinen tahtotila joukkoliikenteen seudullisen yhteistyön ja organisoinnin kehittämisestä toiminta alueella.

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot