Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu"

Transkriptio

1 Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu

2 Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista käyttäjätarpeiden ja liikennepoliittisten tavoitteiden lähtökohdista 2. Yhteistyömuotojen kehittäminen eri osapuolten kesken ja yhteistoiminnan vakiinnuttaminen 3. Osapuolten sitouttaminen palvelutason toteuttamiseen Palvelutasomäärittelyn tavoitteet Alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän odotukset joukkoliikenteen palveluille Joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalin huomioiminen Ilmaston muutoksen hillintään, liikennepolitiikkaan tai alueiden käyttöön liittyvien valtakunnallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin vastaaminen Millä alueilla voidaan tavoitella henkilöautoliikenteen kanssa kilpailukykyistä tai houkuttelevaa palvelutasoa? Millä alueilla ei ole joukkoliikenteen kysyntää riittävästi? Joukkoliikenteen tukeen käytettävissä olevien valtion ja kunnan määrärahojen tehokas kohdentaminen ja markkinaehtoisen liikenteen edellytysten turvaaminen Sitouttaa osapuolet toteuttamaan määritellyt palvelutasotavoitteet Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten määrärahojen käytön tehostaminen ja kohdentaminen joukkoliikenteen käyttöä edistäviin palveluihin

3 Seutulippujen kelpoisuusalueet Riihimäen seutulippualue Palvelutason määrittelyn aikajänne , 2014 tarkistus

4 Lähtökohtia LJ-suunnitelmat: Kanta-Hämeen LJS ja HLJ2011 Hausjärvi-Hyvinkää-Loppi-Riihimäki -kuntalogistiikkaselvitys Hämeenlinnan seudun seudullisen liikenteen palvelutasotavoitteet (Janakkala) Junaliikenne, jonka palvelutason määrittelee LVM Läpikulkevan joukkoliikenteen osalta LVM määrittelee palvelutason, jos kyseessä yli 100 kilometrin matkat Hyvinkään paikallisliikenteen palvelutasoluokat Riihimäen paikallisliikenteen palvelutasomäärittely Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutason määrittely

5 Nykytilan analyysi, otteita

6 Väestö Väestö keskittyy voimakkaasti Hyvinkään ja Riihimäen keskustaajamiin YKR SYKE ja TK

7 Kuntien välinen pendelöinti 2008 Pendelöintiä etenkin seudun sisällä Yliseudullinen pendelöinti lähinnä etelään tai Hämeenlinnaan Kuntalogistiikkaselvitys

8 Asukaskyselyt Asukaskyselyn tärkeimpiä havaintoja: o Junan käyttö suhteellisen yleistä myös vapaa-aikana o Joukkoliikennettä käytetään eniten PKS:lle suuntautuvilla matkoilla ja muualle suuntautuvilla yli tunnin matkoilla o Joukkoliikenne palvelee säännöllisiä liikkumistarpeita melko hyvin (eniten mainintoja) o Joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi, jos lippujen hinnat olisivat alemmat, aikataulut vastaisivat liikkumistarpeita ja liikenteen täsmällisyys parempi Kuntalogistiikkaselvityksen kysely: o Jl:n käyttöä voitaisiin lisätä tarjontaa lisäämällä sekä lippujärjestelmiä ja tiedottamista kehittämällä

9 Kehitysnäkymiä (kuntalogistiikkaselvitys) Kouluikäisten lasten määrä alueella kasvaa Joukkoliikenteen kysyntä työmatkoilla tulee kasvamaan lähinnä junaliikenteen osalta, myös kuntakeskusten välillä bussiliikenteen kysyntää säilyy sen verran, että perusteet työssäkäyntiä palvelevien yhteyksien järjestämiselle säilyvät jatkossakin Kyselyn perusteella tarvetta olisi lauantaisin asiointiyhteyksille lähinnä kuntakeskusten ja muiden taajamien välillä Vapaa-ajan matkustuksessa lisäkysyntää etenkin iltapäivän ja alkuillan vuoroille sekä viikonloppuvuoroille Joukkoliikenteen tarjonnan säilyttäminen ja etenkin tarjonnan lisääminen edellyttävät yhteiskunnalta lisärahoitusta; junaliikenteessä kysyntää kasvanee jatkossakin, mutta rajallinen rataverkon kapasiteetti ei mahdollista tarjonnan lisäämistä Hyvinkään pohjoispuolella [bussi] -joukkoliikenne on taloudellisesti kannattavaa lähinnä vain merkittäviä määriä koululaisia kuljettavien vuorojen osalta

10 Palvelutasoluokat ja -kriteerit Luonnos Nykytilan palvelutasoluokittelu tehty talviajan liikenteen tarjonnan määrällisten kriteerien mukaan

11 Tarjonnan palvelutasotavoitteet * kommentti: käytetään etäisyysanalyyseissa pisimpiä etäisyyksiä 500 m ja 800 m. Voidaan keskustella, pystytäänkö erottelemaan esim. kaupunkialueilla, runko- ja junayhteyksien varrelle poikkeavia etäisyysmäärittelyjä. Joukkoliikenteen valtakunnalliset palvelutasotekijät ja -kriteerit, muutokset UUDELY Luonnos , LL , LL Palvelutasoluokka Kilpailutaso Houkutteleva taso Keskitaso Peruspalvelutaso Minimitaso Lakisääteinen taso Esimerkkejä käyttöympäristöstä Keskisuuret ja suuret kaupunkiseudut ja yhteydet niiden lähikeskuksiin Keskisuuret kaupunkiseudut, keskusten väliset yhteydet Pienet ja keskisuuret kaupunkiseudut, keskusten väliset yhteydet Pienet kaupungit, keskusten väliset yhteydet Yhteydet kylistä kuntakeskukseen Haja-asutusalue Määritelmä Todellinen vaihtoehto henkilöauton käytölle Käyttökelpoinen vaihtoehto henkilöauton käytölle Liikkumisvaihtoehto autottomille kansalaisille päivittäisiin kohteisiin Kaupunkiseudun pakkokäyttäjän vähimmäismatkustustarpei den tyydyttäminen Perusyhteydet: aamulla töihin/kouluun, iltapäivällä takaisin, asiointi kahdesti viikossa Ainoastaan lakisääteiset kuljetukset Tavoite Lisätä merkittävästi joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Saada uusia matkustajia joukkoliikenteeseen Tarjota jokapäiväisiä säännöllisiä liikkumismahdollisuuksia Turvata erityisesti arjen liikkumistarpeet ja liikkumisen tasa-arvo Turvata asiointimahdollisuudet Hoitaa lakisääteiset kuljetukset Liikkumisen vapausaste Voi kulkea vapaasti kiinnittämättä erityisesti huomiota aikatauluihin Voi kulkea melko vapaasti aikataulut tuntien Voi kulkea aikataulun asettamissa rajoissa Voi kulkea, jos aikataulu mahdollistaa Voi kulkea rajattuihin kohteisiin jos aikataulu mahdollistaa Ei avoimia joukkoliikennepalveluita Määrälliset tekijät Liikennöintiaika Aika: arki / Aika: lauantai Aika: sunnuntai Vuoroväli/-määrä Vuorot : ruuhka min min 30 min Vuorot: arkipäivä 30 min min min 3-5 vuoroa / suunta koulu- 1-2 vuoroa / suunta kylien ja asiointitarpeiden ja kuntakeskuksen välillä mukaisesti Vuorot: arki-ilta (klo 18- ) 30 min min min tarpeen mukaan Vuorot: lauantai 30 min min min tarpeen mukaan Vuorot: sunnuntai 30 min 60 min 120 min tarpeen mukaan Etäisyys pysäkille m kävelyetäisyys* m kävelyetäisyys* 1000 m 1200 m 1200 m Perusopetuslaki 5 km Kokonaismatka-aika Korkeintaan 1,3 kertaa henkilöauton matka-aika (tai pp kaupunkioloissa) Vaihtojen määrä Enintään yhden vaihdon yhteydet, poikkeuksena liityntävaihdot tiheään Enintään yhden vaihdon yhteydet, poikkeuksena liityntävaihdot tiheään Vaihto sallittu säännölliseen liikenteeseen säännölliseen liikenteeseen Vaihto sallittu

12 Laadun palvelutasotavoitteet Joukkoliikenteen valtakunnalliset palvelutasotekijät ja -kriteerit, muutokset UUDELY Lisäys MRosenberg/KPMG Luonnos , LL , LL Palvelutasoluokka Kilpailutaso Houkutteleva taso Keskitaso Peruspalvelutaso Minimitaso Lakisääteinen taso Esimerkkejä käyttöympäristöstä Laadulliset tekijät Täsmällisyys/Luotettavuus Informaatio Lippujärjestelmä Kalusto Linjaston selkeys Infrastruktuuri Keskisuuret ja suuret kaupunkiseudut ja yhteydet niiden lähikeskuksiin Sitovia aikataulupisteitä (tai ajantasainen pysäkkiinfo), häiriötiedotus* Keskitetty aikataulu- ja reitti-info netissä, (ajantasaiset) aikataulumonitorit terminaaleissa ja tärkeimmillä pysäkeillä, jaettavat aikataulut, paperiaikataulut pysäkeillä Monipuolinen yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä koko matkaketjulla Kaupunkimainen paikallisliikenne esteetön, selkeä valaistu linjakilpi Helposti hahmotettavat reitit, yksilöivät linjatunnukset, runkolinjasto, vakiominuuttiaikataulut Ruuhkautumisen mukaan kaista- ja valoetuisuuksia, korkeatasoiset ja esteettömät terminaalit ja pysäkit, keskeisillä pysäkeillä katos ja tarvittaessa pyöräpaikoitus (runkolukitus), opastettu liityntäpysäköinti tarpeen mukaan Keskisuuret kaupunkiseudut, keskusten väliset yhteydet Sitovia aikataulupisteitä (tai ajantasainen pysäkkiinfo), häiriötiedotus* Keskitetty aikataulu- ja reitti-info netissä, (ajantasaiset) aikataulumonitorit terminaaleissa, jaettavat aikataulut, aikataulut tärkeimmillä pysäkillä Monipuolinen yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä koko matkaketjulla Kaupunkimainen paikallisliikenne esteetön, selkeä valaistu linjakilpi Helposti hahmotettavat reitit, yksilöivät linjatunnukset, vakiominuuttiaikataulut Ruuhkautumisen mukaan kaista- ja valoetuisuuksia, korkeatasoiset ja esteettömät terminaalit ja pysäkit, keskeisillä pysäkeillä katos ja tarvittaessa pyöräpaikoitus (runkolukitus), opastettu liityntäpysäköinti tarpeen mukaan Pienet ja keskisuuret kaupunkiseudut, keskusten väliset yhteydet Pienet kaupungit, keskusten väliset yhteydet Yhteydet kylistä kuntakeskukseen Sitovia aikataulupisteitä Sitovia aikataulupisteitä Sitovia aikataulupisteitä Keskitetty aikataulu- ja reitti-info netissä, jaettavat aikataulut, aikataulut tärkeimmillä pysäkillä Yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä koko matkaketjulla Kaupunkimainen paikallisliikenne esteetön, selkeä valaistu linjakilpi Helposti hahmotettavat reitit, yksilöivät linjatunnukset, vakiominuuttiaikataulut Keskeisillä pysäkeillä katos ja tarvittaessa pyöräpaikoitus (runkolukitus), liityntäpysäköinti tarpeen mukaan Keskitetty aikataulu- ja reitti-info netissä, jaettavat aikataulut Yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä koko matkaketjulla selkeä valaistu linjakilpi Helposti hahmotettavat reitit, yksilöivä linjatunnus tekstinä Keskeisillä pysäkeillä katos ja tarvittaessa pyöräpaikoitustilaa (runkolukitus), liityntäpysäköinti tarpeen mukaan * Jos bussit mukana ajanatasaisessa informaatiossa, täsmällisyys ja luotettavuus tarkasteltava myös infojärjestelmän luotettavuuden kannalta Keskitetty aikataulu- ja reitti-info netissä, jaettavat aikataulut Yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä koko matkaketjulla selkeä valaistu linjakilpi Pysäkkivarustus ja liityntäpysäköinti tarpeen mukaan Haja-asutusalue

13 Nykytilanne asetettuna palvelutasoluokkiin (talvi) Hyvinkään ja Riihimäen paikallisliikennettä ei käsitellä Muun alueen liikenne Lakisääteistä tasoa Alueen läpi kulkevia pikavuoroja: Helsinki Hämeenlinna Tre ja Lahti Forssa Tku

14 Palvelutason luonnos Loppi Launonen Riihimäki kehitettävä yhteysväli Välille Tervakoski Turkhauta ja Riihimäki Monni sekä Arolammille riittävät minimitason yhteydet Kesällä 1(-2) luokkaa alempi palvelutaso Lisäksi mm. liityntäpysäköintiä Yhteiskäyttöinen lippujärjestelmä bussi- ja raideliikenteeseen keskeinen palvelutasotekijä Alueen läpi kulkevia pikavuoroja: Helsinki Hämeenlinna Tre ja Lahti Forssa Tku

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Linja-autopysäkkien luokittelu ESISELVITYS

Linja-autopysäkkien luokittelu ESISELVITYS 41 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Atte mantila Linja-autopysäkkien luokittelu ESISELVITYS Atte Mantila Linja-autopysäkkien luokittelu Esiselvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta RAPORTTEJA 85 2014 Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi 19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ville Lepistö,

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY

JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ -ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKYSELY 26.5.2014 Mika Piipponen Puh. 0400 417 236 mika.piipponen@ramboll.fi KYSELYN TAUSTA JA VASTAUSMÄÄRÄT Kyselyn tarkoituksena oli kerätä Hamina-Kotka-Pyhtää

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 1 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OVAT KUNNAN ARVOT, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys!

Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Bussiliikenne ei ole itsestäänselvyys! Olemme tottuneet siihen, että edullisella, ympäristöystävällisellä ja turvallisella bussilla pääsee aina. Silloinkin, kun

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net

Lisätietoja Reijo Lehtinen, puh 0400 622009, reijo.lehtinen@prorautatie.net Pro Rautatie järjesti maanantaina 23.8 kaupunkiseutujen lähiliikennettä koskevan seminaarin. Tavoitteena oli tarkastella konkreettisen esimerkkiseudun (Tampereen kaupunkiseutu) sekä sen osa-alueen (Lempäälän

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot