JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus

2 Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot: Jyväskylän kaupunki/tonttituotanto, lupa nro 09031

3 TIIVISTELMÄ Jyväskylän paikallisliikenteen linjastosuunnitelma ajoittuu vuosille Suunnitelman tarkoituksena on tarkistaa paikallisliikenne vastaamaan maankäytössä, liikenneverkossa ja asukkaiden liikkumistottumuksissa tapahtuneita ja lähivuosina tapahtumassa olevia muutoksia. Merkittävimpiä paikallisliikenteeseen vaikuttavia lähivuosien muutoksia ovat bussireittien siirtyminen Jyväskylän keskustassa Kalevankadulle, pääasiassa kuntaliitosten johdosta tapahtuva perus- ja lukioverkon uudistus ja Laukaan taajaan asuttujen alueiden liittäminen Jyväskylän paikallisliikennealueeseen. Jyväskylän paikallisliikenteessä oli vuonna 2008 yhteensä 6,1 miljoonaa matkustajaa, mikä oli noin 8 % edellistä vuotta suurempi. Matkustajamäärien kuukausittaiset kausivaihtelut ovat paikallisliikenteessä erittäin suuria; talvella matkustajamäärät ovat yli kolminkertaisia kesään verrattuna. Matkoista 62,5 % alkaa keskustasta tai päättyy keskustaan. Nyt laaditussa Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelmassa on määritelty ensimmäistä kertaa paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet. Palvelutasotavoitteet määrittelevät eri alueiden joukkoliikenteen vähimmäispalvelutason, joka voi joillakin alueilla tarkoittaa kilpailukykyistä vaihtoehtoa henkilöautoliikenteen käytölle ja joillakin alueilla yksinomaan perusliikkumistarpeiden tyydyttämistä. Palvelutasotekijöinä on käytetty linjaston yhdistävyyttä, matka-aikaa, vuoroväliä, liikennöintiaikaa, kävelymatkojen pituutta, lippujärjestelmää, täsmällisyyttä, kalustoa, pysäkkejä ja vaihtoalueita sekä tiedottamista. Tarvittaessa joukkoliikenneviranomaisella on mahdollisuus edistää tavoitteen toteutumista kohdistamalla joukkoliikenteeseen taloudellista panosta. Jyväskylän nykyinen paikallisliikenne täyttää melko hyvin ja monin paikoin jopa ylittää asetetut tavoitteet. Väinönkadun keskiosan muuttuminen syksyllä 2010 jalankulkualueeksi muuttaa 25 nykyisen linjan reittiä keskustassa reitille Vapaudenkatu-Kalevankatu-Yliopistonkatu-Väinönkatu-Sepänkatu-Rajakatu. Tämä hidastaa vuorojen ajoaikaa keskustassa 2-3 minuuttia molemmissa ajosuunnissa, mikä on otettava huomioon linjojen ajoaikojen suunnittelussa. Linjastossa merkittävin muutos on Laukaan taajaan asuttujen alueiden eli kirkonkylän, Leppäveden, Peurungan ja Vihtavuoren liittäminen Jyväskylän paikallisliikennealueeseen. Laukaan palvelutaso paranee reittien selkeytymisen, vuoromäärien lisääntymisen ja suorien Keskussairaalan yhteyksien ansiosta. Lisäksi laukaalaiset pääsevät Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadulle, josta on toimivat vaihtoyhteydet kaikille paikallisliikenteen linjoille. Jyväskylässä uusi linjasto parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa Sääksvuorella, Kaijanlammella, Eteläportissa, Keljonkeskuksessa ja Tikkakosken Tunnelinmäessä. Myös Nenäinnimessä joukkoliikenteen palvelutaso paranee koulupäivinä yhdellä suoralla aamun ja yhdellä suoralla iltapäivän yhteydellä Keskussairaalaan. Linjastorakennetta on selkeytetty myös yhdistämällä linjojen 5 ja 5K reitit yhdeksi koko päivän samaan suuntaan ajettavaksi linjaksi sekä synkronisoimalla linja 4 linjan 3 kanssa ja linja 38K linjan 38 kanssa. Merkittävä parannus on myös linjan 5 liikennöinnin aloittaminen lauantaina, minkä ansiosta Viitaniemen viikonlopun liikennetarjonta kasvaa oleellisesti. Joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee Palokan Haukkamäentiellä, jossa kävelymatkat pysäkeille pitenevät tietyiltä alueilta yli palvelutasotavoitteiden. Jyväskylän paikallisliikenteen matkoista noin 30 % tehdään näyttökorteilla ja noin 20 % sarjakorteilla. Seuraavaksi suosituimpia lipputyyppejä ovat kertaliput, seutuliput ja peruskoululaisten lukukausikortit. Ilmaisten vaihtomatkojen osuus on noin 4 % kaikista matkoista. Suunnitelman lähtökohtana on ollut säilyttää joukkoliikenteen säännöllistä matkustamista tukevien näyttö- ja sarjakorttien käyttömäärä jatkossakin korkeana. Uusina lipputuotteina on tutkittu ilmaismatkoja lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa liikkuville, edullista 40 matkan matkakorttia tai 30 päivän näyttökorttia yli 65-vuotiaille sekä edullista kaupunkivyöhykkeen ulkopuolella toimivaa 40 matkan matkakorttia. Uudet liput eivät toteutuessaan oleellisesti lisäisi joukkoliikennematkojen määrää, mutta tarjoaisivat joillekin käyttäjäryhmille edullisemman keinon käyttää joukkoliikennettä omiin tarkoituksiinsa ja parantaisivat joukkoliikenteen imagoa. Mahdollinen uusien lipputuotteiden käyttöönottaminen kasvattaisi jonkin verran Jyväskylän kaupungin vuosittaista joukkoliikenteen rahoitusta.

4

5 ALKUSANAT Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma laatiminen käynnistettiin marraskuussa Jyväskylän paikallisliikennealueeseen ovat kuuluneet Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Muurame. Laukaan kunnasta kirkonkylä, Leppävesi, Peurunka ja Vihtavuori on liitetty paikallisliikennealueeseen vuonna Paikallisliikennesuunnitelmassa on otettu huomioon liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2008 käynnistämän Ketju-hankkeen tavoitteet. Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma on toteutettu konsulttityönä Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Liikenne Oy:n toimeksiannosta. Suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet: Jorma Lipponen, pj. Jyväskylän kaupunki Orvokki Riekkinen, Jyväskylän kaupunki Toni Tamminiemi, Jyväskylän kaupunki Jaakko Raunio, Jyväskylän Liikenne Oy Kari Hietaniemi, Koiviston Auto -yhtymä Tapio Jauhiainen, Muuramen kunta Pentti Salo, Laukaan kunta Rauni Malinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Pekka Kokki, Keski-Suomen liitto Risto Töysä, Töysän Linja Oy Tuomo Kojo, Linja-autoliitto Reijo Vaarala, siht. Insinööritoimisto Liidea Oy Vuoden 2009 ensimmäisessä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä oli artikkeli Paikallisliikenteen sujuvuus puntarissa. Artikkelin lopussa jyväskyläläisille tarjottiin mahdollisuus antaa sähköpostin tai Internetin välityksellä palautetta paikallisliikenteestä ja sen kehittämistarpeista. Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä noin 50 eri taholta. Kaikki vastaukset otettiin suunnittelussa huomioon. Konsulttina toimineessa Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä ovat suunnitelman laatineet Reijo Vaarala ja Saija Räinä. Asiantuntijana on toiminut Vesa Verronen.

6

7 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT Suunnittelukohde ja -alue Suunnitelman tarve Paikallisliikennesuunnitelman tavoitteet Ketju-hanke NYKYINEN PAIKALLISLIIKENNE Matkustajamäärät Paikallisliikenteen linjojen määrä Paikallisliikenteen palvelutaso Liikennöintiajat Vuorotarjonta Kävelymatkojen pituudet Lippu- ja taksajärjestelmä Matkojen suuntautuminen Käyttäjien mielipiteet Jyväskylän paikallisliikenteestä Seudun muu joukkoliikennetarjonta PAIKALLISLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET Palvelutasotavoitteiden merkitys Palvelutasotekijät Aluejako Linjaston yhdistävyys Liikennöintiaika Vuoroväli Kävelymatkojen pituudet Lippujärjestelmä Täsmällisyys Kalusto, kuormitus ja istumapaikkojen saantimahdollisuudet Pysäkit ja vaihtoalueet Tiedottaminen LINJASTOSUUNNITELMA Suunnittelun lähtökohdat Maankäytön muutokset Jyväskylän peruskoulu- ja lukioverkkouudistus Yhteenveto linjastomuutoksista Linjakohtaiset muutokset LIPPU- JA TAKSAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTARPEET Yleistä Lippujärjestelmän kehittämisehdotukset Tulevaisuuden visio FYYSISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISTARPEET VAIKUTUKSET LIITTEET... 43

8 Kuvaluettelo Kuva 1 Suunnittelukohde ja -alue... 9 Kuva 2 Jyväskylän paikallisliikenteen matkustajamäärät vuosina Kuva 3 Jyväskylän paikallisliikenteen kausivaihtelu vuonna Kuva 4 Jyväskylän paikallisliikenteen vuoromäärät suuntaansa talviarkipäivänä Kuva 5 Merkittävimmät matkavirrat ei keskustaperäisissä -matkoissa Kuva 6 Jyväskylän paikallisliikennealueen asukastiheys 250 m x 250 m alueella Kuva 7 Jyväskylän paikallisliikenteen vuorotarjonta talviarkena 2008 ja asukastiheys Kuva 8 Paikallisliikenteen linjojen reitit Vapaudenkadulta eri suuntiin Kuva 9 Jyväskylän paikallisliikenteen uusi linjasto Kuva 10 Esimerkki Jyväskylän paikallisliikenteen lippujärjestelmän vyöhykejaosta. Vyöhykkeet II ja III voidaan tarvittaessa myös yhdistää Taulukkoluettelo Taulukko 1 Suunnittelualueen asukkaat (Lähde: Tilastokeskus)... 9 Taulukko 2 Tietoisku Jyväskylän paikallisliikenteen nykyisistä linjoista Taulukko 3 Asukkaiden määrä vuorotarjonnaltaan eritasoisten joukkoliikennereittien ympärillä. Ylemmässä kuvassa on asukkaiden absoluuttinen määrä ja alemmassa asukkaiden suhteellinen osuus. Värjätyt lukemat viittaavat tekstiin Taulukko 4 Asukkaiden näkemykset joukkoliikenteestä katu- ja puistofoorumeissa.. 20 Taulukko 5 Liikennöintiaikatavoitteet, minimitavoitteet Taulukko 6 Vuorovälitavoitteet, minimitavoitteet Taulukko 7 Kävelymatkojen pituudet joukkoliikenteen reiteille, minimitavoitteet Taulukko 8 Uuden linjaston muutokset ja muutosten vaikutukset linjaston kokonaispalvelutasoon Taulukko 9 Nykyiset tuetut kaupunkiliikenteen liput ja arvio lipputuesta 2009 (sis. alv 8 %) Taulukko 10 Nykyinen lipputyyppijakauma (luvuissa on paikallisliikenteen matkojen lisäksi mukana jonkin verran Jyväskylän Liikenne Oy:n autoissa tehtyjä muita matkoja)... 37

9 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelukohde ja -alue Suunnittelukohteena on Jyväskylän paikallisliikennealue, johon ovat kuuluneet Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Muurame. Laukaan kunnasta kirkonkylä, Leppävesi, Peurunka ja Vihtavuori on liitetty paikallisliikennealueeseen vuonna Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa asuu yhteensä noin asukasta ( ). Noin 93 % Jyväskylän ja Muuramen asukkaista asuu paikallisliikennealueen vaikutuspiirissä. Taulukko 1 Suunnittelualueen asukkaat (Lähde: Tilastokeskus) Kunta Asukkaat ( ) Kaikki alle 18-vuotiaat yli 65-vuotiaat Jyväskylä* ,9 % ,8 % Laukaa ,0 % ,3 % Muurame ,1 % ,6 % Yhteensä ,1 % ,7 % * Jyväskylän asukkaissa on mukana Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan asukkaat. Kuntaliitos tapahtui Kuva 1 Suunnittelukohde ja -alue 1.2 Suunnitelman tarve Jyväskylän paikallisliikenteen linjastosuunnitelma laadittiin viimeksi vuonna Kuusiseitsemän vuotta sitten valmistunut suunnitelma on tarpeen tarkistaa vastaamaan maankäytössä, liikenneverkossa ja asukkaiden liikkumistottumuksissa tapahtuneisiin ja lähivuosina tapahtumassa oleviin muutoksiin. Suunnitelman toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuosille Paikallisliikennepalvelujen kannalta merkittävimpiä lähivuosien muutoksia ovat: Bussireittien siirtyminen Jyväskylän keskustassa Väinönkadun keskiosasta Kalevankadulle jalankulkualueen laajenemisen johdosta Peruskoulu- ja lukioverkkoon sekä muihin palveluihin tehtävät muutokset, jotka johtuvat pääasiassa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhdistymisestä Kuntaliitos vaikuttaa muutenkin joukkoliikenteeseen. Laukaassa kirkonkylän, Leppäveden, Peurungan ja Vihtavuoren liittäminen mukaan Jyväskylän paikallisliikennealueeseen Suunnitelmakauden merkittävimmät maankäytön laajenemiskohteet sijoittuvat Jyväskylässä Eteläportin, Keljonkankaan, Sääksvuoren, Kinkovuoren, Ylämäyrämäen, Mannisenmäen ja Kangasvuoren alueille, Laukaassa Tiituspohjaan sekä Muuramessa Kinkomaan ja Seunavuoren alueille ja Säykintien varteen. Pitemmällä aikavälillä Jyväskylän seudun maankäytön kehittämisen painopiste on Valkeamäessä, jonne suunnitellaan sijoittuvan noin asukasta. Asuntorakentaminen on kuitenkin hiljentynyt taantuvan talouselämän vuoksi eikä Valkeamäkeä tulla ra-

10 10 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma kentamaan ainakaan laajassa mittakaavassa suunnitelmakauden aikana. Tästä syystä tämän suunnitelman linjastoratkaisuissa ei ole otettu huomioon Valkeamäen rakentumista. Valkeamäen osayleiskaavan joukkoliikenteen järjestelyistä on tehty suunnitelma, joka tulee tarkistaa kaavoitusta jatkettaessa. 1.3 Paikallisliikennesuunnitelman tavoitteet Paikallisliikennesuunnitelman tavoitteena on laatia linjastosuunnitelma noin viideksi vuodeksi sekä tarkastella paikallisliikenteen palvelutasotavoitteita ja liikenteen järjestämistapaa erilaisilla alueilla ja kaupunkivyöhykkeillä (jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki). Lisäksi suunnitelman tavoitteena on käsitellä muitakin joukkoliikenneasioita, kuten esimerkiksi taksa- ja lippujärjestelmää ja joukkoliikenteen sujuvuuden edistämistä. Paikallisliikennesuunnitelman tavoitteena on toimia lähtökohtana vuonna 2009 käynnistyvälle liikennejärjestelmä- ja kaupunkirakennesuunnittelulle. Paikallisliikennesuunnitelmassa otetaan huomioon samaan aikaan käynnissä oleva Jyväskylän seudun Ketju-projekti, jonka yhteydessä tehdään muun muassa kaupunkiseutuja koskevia palvelutasomäärittelyjä (ks. kohta 1.4). Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon voimaan tulevan EU-palvelusopimusasetuksen ja tekeillä olevan joukkoliikennelain vaikutuksia, koska niiden toteutuksessa on jopa kymmenen vuoden siirtymäaika. 1.4 Ketju-hanke Liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2008 käynnistämän Ketju-hankkeen tavoitteena on tuottaa 15 kaupunkiseudulle 1 ja niiden työssäkäyntialueille kaupunkiseutukohtaiset liikennejärjestelmäsuunnitteluun kytketyt joukkoliikenteen kokonaisvaltaiset kehittämisohjelmat, joissa asetetaan konkreettiset tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle ja käytölle. Tavoitteena on synnyttää keskeisten toimijoiden yhteinen näkemys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisestä. Työn lopputuloksena syntyy kullekin seudulle sen oman tahtotilan mukainen palvelutasotavoite ja joukkoliikenteen kehittämisohjelma, joka sisältää tulevaisuuden palvelutasotason ja toimenpideohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi, kustannusarvio sekä konkreettiset seurannan välineet. Jyväskylän paikallisliikenteen palvelutasotavoitteissa on otettu huomioon Ketju-hankkeen tulokset. Paikallisliikennesuunnitelman tarkkuustaso on kuitenkin mahdollistanut määrittämään paikallisliikennealueelle Ketju-hanketta yksityiskohtaisemmat tavoitteet, jotka on viety Ketju-hankkeen suunnittelijoiden tietoon huhtikuussa Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kotka-Haminan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenranta-Imatran, Mikkelin, Rovaniemen, Salon, Seinäjoen, Vaasan ja Varkaus-Pieksämäen seudut

11 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma NYKYINEN PAIKALLISLIIKENNE 2.1 Matkustajamäärät Jyväskylän paikallisliikenteessä oli vuonna 2008 yhteensä 6,1 miljoonaa matkustajaa, mikä oli vajaat 2 % alle viimeisen kymmenen vuoden keskiarvon. Vuoden 2008 matkustajamäärät kuitenkin kasvoivat edellisestä vuodesta noin 8 %. Alhaisimmillaan matkustajamäärät olivat vuosina , jolloin paikallisliikenteen vuotuinen matkustajamäärä vaihteli 5,5-5,8 miljoonan matkustajan välillä. Jyväskylän paikallisliikenteen matkustajamäärien vuosittainen kehittyminen vastaa pääpiirteissään muiden vastaavankokoisten kaupunkiseutujen matkustajamäärien kehittymistä. Esitetyissä matkustajamäärissä ei ole mukana Laukaan suunnan linjojen matkustajia, koska Laukaa otetaan mukaan paikallisliikenteeseen vasta vuoden 2009 syksyllä Kuva 2 Jyväskylän paikallisliikenteen matkustajamäärät vuosina Matkustajamäärien kuukausittaiset kausivaihtelut ovat paikallisliikenteessä erittäin suuria. Matkustajamäärät ovat alimmillaan kesälomien aikana, erityisesti heinäkuussa. Parhaimpina talvikuukausina matkustajamäärät ovat yli kolminkertaiset kesälomakuukausiin verrattuna. Konkreettisesti asia voidaan havaita kuvassa 3, jossa vuoden 2007 heinäkuun matkustajamäärää kuvaa arvo 1,00 ja muita kuukausia ao. kuukauden ja heinäkuun suhdeluku. Kausivaihtelujen vuoksi paikallisliikenteessä ei ole tarkoituksenmukaista liikennöidä kesällä vastaavalla palvelutasolla kuin talvella. Liikennesuorite ei kuitenkaan laske kesällä samassa suhteessa matkustajamäärien kausivaihtelun kanssa. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kuva 3 3,28 3,01 3,14 2,26 2,14 1,15 1,00 1,72 2,45 2,63 3,27 2, Jyväskylän paikallisliikenteen kausivaihtelu vuonna 2007

12 12 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma Paikallisliikenteen linjojen määrä Jyväskylän paikallisliikennettä hoidetaan yhteensä 44 eri linjalla. Monella linjanumerolla on toisistaan poikkeavia reittejä, joita kuvataan linjanumeron perässä olevilla kirjaimilla. Esimerkiksi kirjain M kuvaa linjan ajavan osalla matkaa nopeampaa moottoritietä tai valtatietä kulkevaa reittiä. Kirjain K on alun alkaen tarkoittanut Keskussairaalaan suuntautuneita vuoroja. Kuitenkin Jyväskylän paikallisliikenteen linjojen määrä on erittäin suuri myös muihin vastaavankokoisiin kaupunkiseutuihin verrattuna. Linjojen suureen määrää vaikuttaa osaltaan maankäytön sijoittuminen eri puolille kaupunkiseutua eri kokoojaväylien varsille ja osaltaan reittipituudeltaan pitkien linjojen suuri määrä. Lähtöaikojen täsmällisyyden vuoksi pitkistä linjoista on usein mielekästä rakentaa heilurilinjojen sijasta sädelinjoja, joiden toinen pää on joko Jyväskylän keskustassa tai sen välittömässä lähiympäristössä, esimerkiksi Keskussairaalassa tai Viitaniemessä. Pitkillä linjoilla ajoaikojen poikkeavuus eri vuorokauden aikoina vaikeuttaa tasavahvojen heilurilinjojen rakentamista. Jyväskylässä paikallisliikenteen linjasto ei rakennu yhtä voimakkaasti runkolinjojen varaan kuin esim. Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. Tosin linjastossa on muutamia voimakkaita runkolinjoja, joita täydentävät keskimäärin kerran tunnissa ajettavat muut linjat. Voimakkaiden runkolinjojen suhteellisen pieni määrä voi lisätä liikennetarjonnan vaihteluja eri vuorokauden- ja vuodenaikoina, mutta toisaalta runkolinjoja täydentävien muiden linjojen suuri määrä tarjoaa keskeisinä liikennöintiaikoina mahdollisuuden kattavalle palvelutasolle. Linjastorakenteen vaikutuksesta Jyväskylässä on muun muassa suhteellisen lyhyet kävelymatkat pysäkeille. Taulukko 2 Tietoisku Jyväskylän paikallisliikenteen nykyisistä linjoista Paikallisliikenteen linjat (yhteensä 44 kpl) Vuoromääriltään vilkkaimmat linjat Alle 5 vuoroa/suunta /talvivuorokausi (yhteensä 11 linjaa) 1,1M,2,2M,3,4,5,5K,6,8,10,12,12K,13,13M,14,14M,15,15K,16,16M,18, 18K,19,19K,20,21,22,22M,25,25K,26,27,28,31,32,33,34,34K,36,38, 38K,39,43 18/18K Kortepohja Keskusta Ristikivi/Nenäinniemi 25/25K Kaakkolampi Keskusta Euromarket/Laajavuori 1/2 Kortemäki Keskusta Haapaniemi/Kaunisharju 27 Heikkilä Keskusta Mustalampi 12 Keltinmäki Keskusta Kangaslampi 3 Keskusta Vaajakoski 16 Keskussairaala/Kauppatori Muuratsalo 16M,32,38,43,21M,22M,26,1M,19K,39, Paikallisliikenteen palvelutaso Liikennöintiajat Jyväskylän paikallisliikenteen liikennöintiajat ovat erittäin kattavat. Talviarkena runkolinjat aloittavat liikennöinnin klo 5 ja 6 jälkeen lähtevillä vuoroilla ja lopettavat liikennöinnin keskiyön molemmin puolin. Muut kuin runkolinjojen aikataulut sopivat hyvin koulujen ja kohtuullisen hyvin tavanomaisten töiden alkamis- ja päättymisajoille. Kesällä runkolinjojen liikennöintiajat vastaavat lähes talviliikennettä, vaikka matkustajamäärät putoavat huomattavasti talvesta (ks. kohta 2.1 matkustajamäärät). Muiden kuin runkolinjojen liikennöintiajat ovat kesällä hivenen suppeampia kuin talvella. Pääsääntöisesti koululaiskuljetuksiin tarkoitettuja linjoja ei ajeta kesällä koulujen lomakautena.

13 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma Lauantaina runkolinjat aloittavat pääsääntöisesti liikennöinnin klo 6 jälkeen lähtevillä vuoroilla ja päättävät liikennöinnin sunnuntain vastaisena yönä. Lauantai-iltojen kanssa vastaavia yövuoroja ajetaan myös perjantai-iltaisin. Yölinjoja ajetaan kesällä hieman talvea vähemmän. Sunnuntaina liikennöidään muutamalla linjalla vähemmän kuin lauantaina. Sunnuntailiikenne aloitetaan joko klo 6 jälkeen alkavilla vuoroilla tai keskipäivällä. Liikenne päätetään pääsääntöisesti keskiyön molemmin puolin Vuorotarjonta Paikallisliikenteen linjojen suuren määrän vuoksi Jyväskylän vuorotarjontaa on tarkoituksenmukaista analysoida eri joukkoliikennereiteillä ajettavien vuoromäärien perusteella. Vuoromäärätarkastelu osoittaa selkeästi joukkoliikenteen todelliset runkoreitit, joissa on runsaasti liikennetarjontaa kaikkina viikonpäivinä. Kaikilla keskeisillä paikallisliikennealueilla löytyy joukkoliikenteen runkoreittejä, joissa on talviarkipäivinä kattavasti joukkoliikenteen palveluja. Väyliä, joissa on talviarkipäivinä suuntaansa yli 100 vuoroa päivässä, on yhteensä 16 kilometriä. Vastaavasti suuntaansa yli 50 vuoromäärän väyliä on 52 kilometriä ja yli 30 vuoromäärän väyliä 112 kilometriä. Alueen joukkoliikenteen vuorotarjontaa voidaan keskisuurella kaupunkiseudulla pitää hyvänä, jos vuoromäärä suuntaansa ylittää 30 vuoroa vuorokaudessa. Yli 50 vuoroa suuntaansa tarkoittaa lähes kilpailutasoista joukkoliikennettä. Viikonloppuna paikallisliikenteen tarjonta sopeutetaan kysyntään ja linjojen määrä on noin puolet arkipäivien määrästä. Lauantaina kaikilla keskeisillä paikallisliikennealueilla on tarjolla melko kattavat joukkoliikenteen palvelut, mutta sunnuntaina liikenne keskittyy jo voimakkaammin joukkoliikenteen runkoreiteille. Sunnuntaina paikallisliikenteen palvelut ovat pitemmän kävelymatkan etäisyydellä esimerkiksi Kuokkalanpellossa ja Kekkolassa. Viikonloppuna kokonaan paikallisliikennepalvelujen ulkopuolella olevia alueita ovat muun muassa Vesanka, Saarenmaa, Vertaala, Muuramessa Niittyaho, Teollisuuskylä ja Rajala. Erityisen suuri ero arkipäivien ja viikonlopun palvelutasossa on Viitaniemen alueella, jossa on paljon oppilaitoksia. Kuvassa 4 on esitetty paikallisliikenteen vuoromäärät suuntaansa talviarkipäivänä. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat tiedot lauantailta ja liitteessä 3 sunnuntailta.

14 14 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma Kuva 4 Jyväskylän paikallisliikenteen vuoromäärät suuntaansa talviarkipäivänä

15 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma Kävelymatkojen pituudet Kävelymatkojen pituuksia on tässä yhteydessä analysoitu paikkatietojärjestelmän avulla määrittämällä vuoromääriltään eri eritasoisten paikallisliikenteen reittien vaikutusalueella asuvien asukkaiden määrä. Asukkaat on mitattu linnuntie-etäisyytenä paikallisliikenteen reitistä alle 200, 400 ja 600 metrin sekä yli 600 metrin etäisyyksiltä. Jyväskylän paikallisliikenteen alueella asuvista noin (16 %) asuu alle 200 metrin etäisyydellä sellaisesta väylästä, jossa paikallisliikenteen vuorotarjonta on talviarkina yli 100 vuoroa suuntaansa. Näille asukkaille paikallisliikenne tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöauton käytölle (77 %) asuu alle 400 metrin etäisyydellä sellaisesta väylästä, jossa paikallisliikenteen vuorotarjonta on talviarkina yli 30 vuoroa suuntaansa. On huomattava, että jälkimmäisessä asukasmäärässä on mukana myös edellä mainitut paikallisliikenteen palvelutason kannalta erittäin hyvällä alueella asuvat asukasta. Vain (9 %) asuu alueella, jossa ei ole talviarkipäivänä 600 metrin etäisyydellä vähintään 10 vuoroa suuntaansa kattavat paikallisliikenteen palvelut. Lauantailiikenteen osalta (54 %) ja sunnuntailiikenteen osalta (39 %) asuu alle 400 metrin etäisyydellä sellaisesta väylästä, jossa paikallisliikenteen vuorotarjonta on yli 30 vuoroa suuntaansa. Vastaavasti (10 %) asukkaalla on lauantaina ja (12 %) asukkaalla on sunnuntaina yli 10 vuoron paikallisliikenteen palvelut saatavissa vasta yli 600 metrin etäisyydellä asuinpaikastaan. Taulukossa 3 on selvyyden vuoksi värjätty yllä olevan kappaleen tekstiä kuvaavat arvot. Taulukosta voidaan myös havaita yksityiskohtaisempaa tietoa kävelymatkojen pituuksista. Taulukko 3 Asukkaiden määrä vuorotarjonnaltaan eritasoisten joukkoliikennereittien ympärillä. Ylemmässä kuvassa on asukkaiden absoluuttinen määrä ja alemmassa asukkaiden suhteellinen osuus. Värjätyt lukemat viittaavat tekstiin. Joukkoliikennereitin vuorotarjonta Asukkaidenmäärälinnuntieetäisyytenäjoukkoliikenteenreitistä Talviarki Lauantai Sunnuntai vuorokaudessa 200m 400m 600m yli600m 200m 400m 600m yli600m 200m 400m 600m yli600m yli100vuoroa/suunta yli50vuoroa/suunta yli30vuoroa/suunta yli10vuoroa/suunta Joukkoliikennereitin vuorotarjonta Asukkaidenmääränjakautuminenlinnuntieetäisyytenäjoukkoliikenteenreitistä Talviarki Lauantai Sunnuntai vuorokaudessa 200m 400m 600m yli600m 200m 400m 600m yli600m 200m 400m 600m yli600m yli100vuoroa/suunta 16% 26% 34% 66% 8% 13% 16% 84% 6% 9% 12% 88% yli50vuoroa/suunta 36% 54% 61% 39% 18% 28% 37% 63% 12% 20% 27% 73% yli30vuoroa/suunta 57% 77% 83% 17% 36% 54% 64% 36% 25% 39% 48% 52% yli10vuoroa/suunta 66% 86% 91% 9% 60% 83% 90% 10% 58% 81% 88% 12% 2.5 Lippu- ja taksajärjestelmä Jyväskylän paikallisliikenteessä on käytössä Jyväskylä-Palokka-Vaajakoski muodostamalla ja keskustasta noin 9 kilometrin etäisyydelle ulottuvalla alueella ns. kaupunkilippuvyöhyke. Kaupunkilippuvyöhykkeellä on kaupungin tuella käytössä kertalipuissa tasataksa sekä edulliset kausi- ja sarjaliput. Myös kaupunkilippuvyöhykkeen ulkopuolella on mahdollista matkustaa normaalia kustannustasoa edullisemmalla seutulipulla tai Säynätsalon suunnasta 40 matkan matkakortilla.

16 16 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma Jyväskylän paikallisliikenteessä on käytössä seuraavat lipputyypit (kaupunkilippuvyöhykkeellä käytössä olevat liput on merkitty * -merkinnällä): Kertaliput, aikuiset / lapset kaupunkilippuvyöhykkeellä käytössä oma hinta (ks. kohta Kertaliput) Näyttökortti, 30 vuorokautta* Aikuiset (maksetaan tukea) Opiskelijat (maksetaan tukea) Näyttökortti, 1 vuosi* Aikuiset (maksetaan lipputukea) Matkakortti, kaupunkilippuvyöhyke (voimassa 180 vuorokautta ensimmäisestä käytöstä)* 40 matkaa, Jyväskylän kaupungissa kirjoilla olevat (maksetaan lipputukea) 40 matkaa, Jyväskylän kaupungissa kirjoilla olevat opiskelijat (maksetaan lipputukea) 10 matkaa, opiskelijat Matkakortti, kilometripohjainen (voimassa vuoden ensimmäisestä käytöstä) Aikuisille 40 ja 10 matkan matkakortit Lapsille ja veteraaneille 10 matkan matkakortit Matkakortti, alle 20 kilometrin matkoilla (voimassa 180 vuorokautta ensimmäisestä käytöstä) 40 matkaa Säynätsalo, Jyväskylän kaupungissa kirjoilla olevat opiskelijat (maksetaan lipputukea) Peruskoululaisten lukukausikortti (Jyväskylä ja Muurame) Yli 12-vuotiaat (maksetaan lipputukea) Alle 12-vuotiaat (maksetaan lipputukea) Matkailijalippu (matkailijalippu) Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteet Seutulippu Vuosilippu (44 tai 22 yhdenmittaista matkaa) Kertaliput Kertalipuissa on käytössä Jyväskylä-Palokka-Vaajakoski -alueen muodostamalla kaupunkilippuvyöhykkeellä tasataksa. Tasataksa on 2,90 matkan pituudesta riippumatta. Muuten paikallisliikenteessä noudatetaan kertamatkoissa kilometriportaista (6,9,12,16,20, 25,30) hinnoittelua kuljetun matkan mukaan. Alle 12-vuotiaan lapsen kertamaksu on puolet aikuisen kertamaksusta ja kaksi alle 4-vuotiasta lasta kuljetetaan aikuisen saattajan mukana maksutta. Siirtomaksu Matkustajilla on tunnin aikana yksi maksuton siirto-oikeus. Aika lasketaan ensimmäisessä autossa siirtolippuun leimatusta kellonajasta. Siirtolippu pyydetään kuljettajalta ensimmäisessä autossa rahastuksen yhteydessä. Matkakortteja käytettäessä siirto-oikeus jää kortille automaattisesti voimaan eikä erillistä siirtolippua tarvita. Siirtomatka leimataan kortilta pois kuten varsinainen matka. Jos kortilla on maksettu useamman matkustajan matka, poistuvat siirtomatkat samalla määrällä leimauksia toisessa autossa. Vastaanotetusta siirtolipusta peritään lisämaksu, jos jatkomatka ylittää 9 kilometriä. Maksuton siirto-oikeus koskee myös Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteilla matkustavia. Matkahuollon lipputuotteilla matkustettaessa pyydetään kuljettajalta siirtolippu.

17 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma Yömaksu Jyväskylän paikallisliikenteessä on käytössä yömaksu klo välisenä aikana alkaneilta matkoilta. Yömaksua ei peritä näyttökortilla matkustavilta. Etäkortin lukijalaite ottaa yöllä matkakortilta automaattisesti kaksi matkaa. 2.6 Matkojen suuntautuminen Matkojen suuntautuminen määriteltiin keskiviikkona Jyväskylän Liikenne Oy:n näyttö- ja matkakorteilla tehtyjen matkojen perusteella (tarkastelussa ei ollut mukana Oy Matkahuolto Ab:n kortteja). Tarkastelussa oli mukana matkaa. Matkojen suuntautumisen määrittämisessä oletettiin samalla kortilla tehdyn matkan tapahtuvan kahden pisteen välillä siten, että matka alkoi kortin ensimmäisestä leimaamispisteestä ja päättyi sinne, jossa kortin seuraava leimaaminen tapahtui. Toinen matka alkoi sieltä mistä jälkimmäinen leimaus tehtiin ja päättyi sinne, josta tehtiin kortin ensimmäinen leimaus. Jos leimaaminen tapahtui alle tunnin kuluessa edellisestä leimaamisesta, tulkittiin matka vaihdolliseksi ja matkan todellinen määräpiste oli vasta seuraava leimaaminen. Suuntautumismatriisin perusteella 62,5 % paikallisliikenteen matkoista alkaa keskustasta tai päättyy keskustaan (= keskustaperäinen matka). Tulos on tavanomainen keskisuurissa kaupungeissa. Keskusta-alueiksi tulkitaan Keskustan lisäksi Kauppatoria, Nisulaa ja Tourujokea. Yksittäisistä alueista eniten matkoja tehdään keskustan lisäksi Mäki-Mattiin (1040 matkaa/suunta), Kortepohjaan (797), Pohjois-Kuokkalaan (778), Viitaniemeen (721), Keskussairaalaan (761), Keltinmäkeen (623), Keljonkankaalle (573), Vaajakoski itäiseen (532), Halssilaan (523) ja Kangaslammelle (522). Alueiden sisällä tehdään eniten matkoja Halssilassa (yhteensä 228 matkaa). Alueiden välisissä matkoissa painottuvat sellaiset alueet, joiden välillä on suora yhteys. Keskustarajan ylittävissä matkoissa eniten alueiden välisiä matkoja tehdään Mäki-Matin ja Pohjois-Kuokkalan (75 matkaa/suunta), Keskussairaalan ja Pohjois-Kuokkalan (54) sekä Kortepohjan ja Pohjois-Kuokkalan (51) välillä. Ei keskustarajaa -ylittävissä matkoissa eniten alueiden välisiä matkoja tehdään Keljonkankaan ja Säynätsalon (166 matkaa /suunta), Puuppolan ja Tikkakosken (97), Keltinmäen ja Mäki-Matin (89), Kortepohjan ja Mäki-Matin (68) sekä Kuohu-Vesangan ja Palokka itäisen (53) välillä. Suuntautumismatriisista voidaan havaita, että Kangaslammen ja Viitaniemen (33 matkaa/suunta) ja Mannilan ja Mäki-Matin (20) välillä tehdään suhteellisen paljon matkoja, vaikka alueiden välillä ei ole suoraa joukkoliikenneyhteyttä. Vastaava havainto voidaan tehdä Kortepohjan ja Viitaniemen sekä Nenäinniemen ja Keskussairaalan välillä. Jyväskylän paikallisliikenteen matkojen suuntautumismatriisi näyttö- ja matkakorteilla tehdyistä matkoista on esitetty liitteessä 4.

18 18 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma Kuva 5 Merkittävimmät matkavirrat ei keskustaperäisissä -matkoissa

19 Jyväkylän paikallisliikennesuunnitelma Käyttäjien mielipiteet Jyväskylän paikallisliikenteestä Paikallisliikenteen suunnittelun aikainen kysely Vuoden 2009 ensimmäisessä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä oli artikkeli Paikallisliikenteen sujuvuus puntarissa. Artikkelin lopussa jyväskyläläisille tarjottiin mahdollisuus antaa sähköpostin tai Internetin välityksellä palautetta paikallisliikenteestä ja sen kehittämistarpeista. Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä noin 50 eri taholta. Kaikki vastaukset otettiin suunnittelussa huomioon. Asiakaspalautteissa nousivat eniten esille Seppälä-Palokka yhteystarve, lippujen hinnat, bussien myöhästelyt ja lisävuorojen tarve eri linjoilla. Etenkin linjan 27 käyttäjiltä tuli paljon palautetta koskien pysäkkiaikataulujen sijoittelua, vuoromääriä, tiukkoja aikatauluja, yövuoroja, linjan reittiä ja vuorojen ajamista Mustalammelle saakka. Lisäksi palautetta saatiin kalustosta ja kuljettajista. Yleisesti lippujen hintoja pidetään liian kalliina. Sopivaksi hinnaksi esitettiin muun muassa 2 euroa matkalle. Myös vanhuksille ja eläkeläisille toivottiin omaa, nykyistä edullisempaa lippua. Nykyistä siirtolippua pidettiin hankalana ja vanhanaikaisena, koska sen saa vain erikseen kuljettajalta pyytämällä. Seppälä-Palokka -yhteyttä perusteltiin Seppälän palveluilla. Reitin toivottiin palvelevan sekä työ- että asiointiliikennettä. Seppälään toivottiin suoria yhteyksiä myös Tourulasta ja Vaajakoskelta. Monessa vastauksessa nousi esille linja-autojen aikataulusta myöhästely. Aikatauluihin toivottiin porrastusta muun muassa siten, että samalta suunnalta tulevat linja-autot eivät ajaisi peräkkäin. Muuten aikatauluja koskeva palaute liittyi pääasiassa työmatka-, ilta- ja viikonloppuliikenteen lisävuoroihin. Yhtenä puutteena nousi esille esimerkiksi se, ettei Kinkomaalta pääse Muurameen koulujen lomapäivinä ennen klo 10. Paikallisliikenteen kalusto sai osakseen sekä positiivista että negatiivista palautetta. Positiivinen palaute kohdistui uuteen kalustoon, etenkin matalalattiaisiin autoihin. Bussien takaikkunaan toivottiin linjanumeroita. Myös reaaliaikaista pysäkki-informaatiota toivottiin lisää. Paikallisliikenteen kehittämistarpeista nousivat esille eri linjojen reittien kehittäminen, liikennöintiajat ja vuorojen aikataulussa pysyminen. Itse asiassa nykyisestä paikallisliikenteestä saatu palaute ja paikallisliikenteen kehittämistarpeet eivät juuri poikenneet toisistaan. Palautteiden sisällöstä ja vähäisestä määrästä voidaan tehdä johtopäätös, että käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä paikallisliikenteen palveluihin. Toki korjattavia ja kehitettäviä asioita on olemassa, mutta kokonaisuutta voidaan pitää hyvänä. Tarkempi listaus käyttäjien mielipiteistä Jyväskylän paikallisliikenteestä on esitetty liitteessä 1. Jyväskylän katu- ja puistofoorumit Jyväskylä-foorumit ovat avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin palveluista. Asukkaiden kanssa mukana keskustelemassa ovat kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt. Viime vuosina foorumeissa on ollut myös joukkoliikenne esillä. Eri alueilla pidettävissä foorumeissa on asukkailta kysytty kuinka hyvin joukkoliikenne on asuinalueella järjestetty bussireittien kattavuuden, vuorovälin, pysäkkien sijoittelun ja pysäkkivarustuksen osalta. Vastausvaihtoehdot ovat olleet erittäin huonosti, melko huonosti, melko hyvin, erittäin hyvin ja ei osaa sanoa. Kaikista asukkaista 75 % on melko tai erittäin

20 20 Jyväskylän paikallisliikennesuunnitelma tyytyväinen bussireittien kattavuuteen, 67 % on melko tai erittäin tyytyväinen bussien vuoroväliin, 83 % on melko tai erittäin tyytyväinen pysäkkien sijoitteluun ja 64 % on melko tai erittäin tyytyväinen pysäkkivarusteluun. Kortepohja-Kypärämäen alueella asuvat ovat eniten tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin. Kuokkalassa ollaan vähiten tyytyväisiä bussireitteihin ja pysäkkivarusteluun. Kuokkalassa 19 % pitää bussireittien kattavuutta melko tai erittäin huonona ja 26 % pitää vuoroväliä melko tai erittäin huonona. Pysäkkien sijoittelua pitää huonoimpana Keljonkankaalla asuvat ja pysäkkivarustelua Säynätsalossa asuvat. Taulukko 4 Asukkaiden näkemykset joukkoliikenteestä katu- ja puistofoorumeissa Tekijä Alue Mielipide Erittäin huono Melko huono Melko hyvä Erittäin hyvä Ei vastausta Bussireittien Huhtasuo-Halssila % 8 % 42 % 36 % 12 % kattavuus Kuokkala % 14 % 45 % 16 % 21 % Keltinmäki, Kukkumäki,Mattilanpelto&Myllyjärvi % 9 % 46 % 27 % 10 % Kortepohja-Kypärämäki % 7 % 50 % 34 % 7 % Keljonkangas % 9 % 56 % 23 % 7 % Lohikoski-Mannila % 9 % 54 % 17 % 17 % Säynätsalo % 6 % 51 % 28 % 12 % Keskiarvo 4 % 9 % 49 % 26 % 12 % Vuoroväli Huhtasuo-Halssila % 10 % 46 % 27 % 14 % Kuokkala % 19 % 40 % 10 % 25 % Keltinmäki, Kukkumäki,Mattilanpelto&Myllyjärvi % 13 % 37 % 27 % 15 % Kortepohja-Kypärämäki % 8 % 50 % 32 % 10 % Keljonkangas % 13 % 51 % 17 % 15 % Lohikoski-Mannila % 13 % 48 % 13 % 22 % Säynätsalo % 13 % 56 % 17 % 12 % Keskiarvo 4 % 13 % 47 % 20 % 16 % Pysäkkien Huhtasuo-Halssila % 4 % 43 % 38 % 12 % sijoittelu Kuokkala % 2 % 59 % 20 % 19 % Keltinmäki, Kukkumäki,Mattilanpelto&Myllyjärvi % 4 % 47 % 37 % 8 % Kortepohja-Kypärämäki % 3 % 53 % 40 % 3 % Keljonkangas % 7 % 57 % 25 % 8 % Lohikoski-Mannila % 2 % 60 % 21 % 15 % Säynätsalo % 6 % 53 % 28 % 12 % Keskiarvo 2 % 4 % 53 % 30 % 11 % Pysäkkivarustus Huhtasuo-Halssila % 14 % 48 % 20 % 15 % Kuokkala % 16 % 53 % 8 % 20 % Keltinmäki, Kukkumäki,Mattilanpelto&Myllyjärvi % 14 % 48 % 19 % 12 % Kortepohja-Kypärämäki % 14 % 56 % 24 % 4 % Keljonkangas % 26 % 54 % 9 % 9 % Lohikoski-Mannila % 23 % 46 % 8 % 17 % Säynätsalo % 24 % 50 % 6 % 12 % Keskiarvo 4 % 19 % 51 % 13 % 13 % 2.8 Seudun muu joukkoliikennetarjonta Kaukoliikenne Jyväskylä on keskeisen liikenteellisen sijaintinsa vuoksi merkittävä kaukoliikenteen läpikulkupaikka ja solmupiste. Alueelta on valtatietasoinen tieyhteys yhdeksään suuntaan ja henkilöliikennekäytössä oleva raideyhteys kolmeen suuntaan. Kaukoliikenteen linja-autovuoroja lähtee Jyväskylästä itään valtateiden 9, 23 ja 13 suunnissa Pieksämäelle, Joensuuhun, Varkauteen, Kuopioon, Mikkeliin, Savonlinnaan ja Lappeenrantaan. Pohjoiseen valtatien 4 suunnassa kulkee kaukoliikenteen vuoroja Rovaniemelle, Ouluun ja Kajaaniin sekä Saarijärven kautta Kokkolaan ja Vaasaan. Länteen valtateiden 18 ja 23 suunnissa ajetaan muutamia kaukoliikenteen vuoroja Virroille ja Seinäjoelle. Valtatien 9 suuntaan lähtee kaukoliikenteen vuoroja Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin. Suurin osa Helsingin vuoroista käyttää valtatietä 4, samoin kuin Heinolaan ja Kotkaan suuntaavat vuorot. Suurin osa kaukoliikenteen linja-autovuoroista on pikavuoroja, jotka pysähtyvät vain liikenneluvassa määritellyillä pysäkeillä eivätkä täten sovellu käytettäväksi lyhyillä kaupunkiseudun sisäisillä matkoilla. Kaukoliikenteen linja-autojen lähtöjä Jyväskylästä on päivittäin noin 70 kappaletta. Junavuoroja lähtee Tampereen suuntaan 12, Pieksämäen suuntaan 16 ja Haapamäen suuntaan 3 kappaletta päivittäin.

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI

Linkki. Liput, hinnat ja vyöhykkeet. Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne SUOMI SUOMI Linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenne Liput, hinnat ja vyöhykkeet Fiksusti liikkeellä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne Helppoa ja edullista liikkumista Linkillä! Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009

JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio LIPTUseurap09 Yhdyskuntatekniikka / Jorma Lipponen 3.5.2010 JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009 1. Yhteiskunnan tuen määrä ja

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 21.12.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu P 020 755 7070 F 020 755 7071 www.ramboll.fi SISÄLTÖ

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Kouvola. Perustietoa Kouvolasta. Keltti. Joukkoliikenteen tarjonta. Keltti

Kouvola. Perustietoa Kouvolasta. Keltti. Joukkoliikenteen tarjonta. Keltti Kouvola Keltti Perustietoa Kouvolasta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 88 436 henkilöä asukastiheys on 34,5 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 590 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Keltti Keltin alue on

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Suomen Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Jyväskylän toimivaltainen viranomainen Kunnat: Jyväskylä, Laukaa ja Muurame Väestö: Jyväskylä

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLEISKAAVOITUS JA JOUKKOLIIKENNE. OSA I: Kauramäen-Eteläportin osayleiskaavan joukkoliikennetarkastelu

JYVÄSKYLÄN YLEISKAAVOITUS JA JOUKKOLIIKENNE. OSA I: Kauramäen-Eteläportin osayleiskaavan joukkoliikennetarkastelu JYVÄSKYLÄN YLEISKAAVOITUS JA JOUKKOLIIKENNE OSA I: Kauramäen-Eteläportin osayleiskaavan joukkoliikennetarkastelu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta... 3 2. Joukkoliikenteen palvelutaso- ja palvelutasotavoitteiden

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE.8. - 4.6.16 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com EDULLISET

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Lappeenranta. Perustietoa Lappeenrannasta. Lauritsala. Joukkoliikenteen tarjonta. Lauritsala

Lappeenranta. Perustietoa Lappeenrannasta. Lauritsala. Joukkoliikenteen tarjonta. Lauritsala Lappeenranta Lauritsala Perustietoa Lappeenrannasta Lappeenrannassa asui 1.1.2009 yhteensä 70 313 henkilöä asukastiheys on 65,6 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 543 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

AIKATAULUT JA REITIT

AIKATAULUT JA REITIT Jyväskylän seudun joukkoliikenne Kesä 2015 AIKATAULUT JA REITIT voimassa 1.6. 9.8. Linkki-uudistukset jatkuvat Liput uudistuvat - mikä muuttuu? Matkakortit, lipputuotteet ja hinnat uudistuvat. Matkan hinta

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Pori Ulvila Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012 2016 TIIVISTELMÄ ESIPUHE Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on laadittu Porin kaupunkiseudun

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus. Jyväskylän kaupunkiseutu Aluetyöryhmän raportti 14.9.2009

Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus. Jyväskylän kaupunkiseutu Aluetyöryhmän raportti 14.9.2009 Keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneuudistus Jyväskylän kaupunkiseutu Aluetyöryhmän raportti 14.9.2009 2 ESIPUHE Tämä raportti on Jyväskylän seudun osaraportti liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne Porvoo Perustietoa Porvoosta Porvoossa asui 48 227 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 73,7 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 543 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Porvoo Porvoon kaupunki sijaitsee Itä

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän palveluliikenne PALVELULIIKENNEOPAS

Jyväskylän palveluliikenne PALVELULIIKENNEOPAS Jyväskylän palveluliikenne PALVELULIIKENNEOPAS Linkki-VIP on joustavaa joukkoliikennettä Jyväskylän Linkki-VIP palveluliikenne on kaikille jyväskyläläisille tarjottavaa, avointa ja joustavaa joukkoliikennettä.

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5.

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5. Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet 1. HakijaRiikenteenharjoittaja P0SELYIJ4fO(.. yrnprisiökeskus Etinkeino, Iiikenne ja 28. 02. 2011 [ Viranomainen {s-svon ELYkokuø elyl On 1/3 Savonlinna-Parikkala,

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät Suunnittelualue Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän merkittävimmät seudulliset joukkoliikenteen reitit ja kevyen liikenteen

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULU 6.6. - 3.6.17 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com

Lisätiedot