Kalasataman linjasto - idealuonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman linjasto - idealuonnos"

Transkriptio

1 Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos HSL Helsingin seudun liikenne

2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL00520 Helsinki puhelin (09) Lisätietoja: Jussi Saarinen Copyright: Kansikuva: Taitto: Kartat, graafit, ja muut kuvat HSL / kuvaajan nimi Henkilön nimi (tarvittaessa) Painopaikka Helsinki 2015

3 Esipuhe Työ on käynnistynyt syyskuussa 2014 ja idealuonnos on valmistunut huhtikuussa Tehtävänä työssä on ollut tulevaisuudessa Kalasatamaan päätettävien linjojen lukumäärän kartoittaminen ja linjojen alustava suunnittelu. Kalasataman linjastosuunnitelma on idealuonnos, jota tullaan jatkossa kehittämään. Luonnoksen jatkosuunnitteluun ja lopulta käyttöönottoon vaikuttavat useat seikat, kuten esimerkiksi Vantaan uuden joukkoliikennelinjaston käyttöönotto ja siitä saatavat kokemukset. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Arttu Kuukankorpi, pj. HSL Tero Anttila HSL Markku Granholm KSV Suunnittelutyön aikana on HSL:n internetsivuilla ollut avoinna blogi, jossa on kerrottu suunnittelutyön etenemisestä. Blogissa asukkaat ovat voineet esittää näkemyksiään suunnittelutyöstä. Työn tekemisestä HSL:ssä ovat vastanneet Jussi Saarinen, Miska Peura, Teija Visa, Petteri Kantokari ja Markus Elfström. Työssä on ollut konsulttina Trafix Oy, jossa työstä ovat vastanneet Mikko Suhonen ja Essi Pohjalainen.

4

5 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn taustaa Työn tarkoitus ja tavoitteet Työn sisältö Asukasvuorovaikutus työn aikana Suunnitteluperiaatteet Linjastosuunnitelman muodostaminen Kalasataman rakentuminen Linjastosuunnitelma Linjaston rakenne ja vuorovälit Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Vaikutukset uusien infrajärjestelyjen tarpeeseen Liitteet Kuvaluettelo Kuva 1. Kalasataman alueen tuleva tilanne Kuva 2. Kalasataman päivälinjat Kuva 3. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenne Taulukkoluettelo Taulukko 1. Kalasataman päivälinjojen vuorovälit ja liikennöintiajat Taulukko 2. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenteen vuorovälit ja liikennöintiajat Taulukko 3. Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Taulukko 4. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa Taulukko 5. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa Taulukko 6. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä Taulukko 7. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna Taulukko 8. Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Liiteluettelo Liite 1. Linjakortit... 17

6 4 1 Johdanto 1.1 Työn taustaa Kalasataman keskus on rakentumassa ja alueelle kehittyy suuri asukas ja työpaikkakeskittymä, jonne on tarpeen luoda joukkoliikenteen yhteyksiä. Lisäksi Kalasatamaan toteutetaan laadukkaat vaihtoyhteydet bussien ja metron sekä (mahdollisesti) raitiovaunujen välillä. Tämän vuoksi Kalasatamaan kannattaa ohjata niin nykyisin keskustaan menevää seutuliikennettä kuin myös Helsingin sisäistä liikennettä. Helsingin sisäisen liikenteen osalta yhteydet erityisesti Pasilaan ovat tärkeitä. 1.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet Tehtävänä työssä oli kartoittaa Kalasatamaan vietävien linjojen määrää ja alustavasti suunnitella Lahdenväylän sektorista Kalasatamaan ohjattava bussiliikenne sekä Kalasataman kautta keskustan suuntaan kulkeva bussiliikenne. Tavoitteena on tarjota Kalasataman kehittyvälle keskukselle joukkoliikenneyhteyksiä ja saada Rautatientorilta pois liikennettä sen kapasiteettiongelmien vuoksi. 1.3 Työn sisältö Tässä työssä on laadittu alustava idealuonnos Kalasataman joukkoliikennelinjastosta. Linjastoa on suunniteltu projektiryhmän kesken koko työn ajan. Lisäksi linjastoa on suunniteltu yhdessä työpajassa, joihin on osallistunut projektiryhmän lisäksi edustajia Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Tässä työssä laadittua idealuonnosta tullaan jatkossa kehittämään. Luonnoksen kehittämiseen tulevat vaikuttamaan useat asiat, kuten esimerkiksi Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 käyttöönotto ja siitä saatavat kokemukset. 1.4 Asukasvuorovaikutus työn aikana Työn aikana asukasvuorovaikutusta on tehty HSL:n ylläpitämän blogin kautta. Blogiin on pyritty kirjoittamaan säännöllisesti ja kirjoituksissa on käsitelty työn etenemistä ja esitelty ajatuksia linjastosta. Blogi on kerännyt työn aikana valtavan määrän kommentteja, joissa on ollut mielipiteitä laidasta laitaan. Pääosin keskustelu keskittyi kuitenkin samaan aikaan laadittuun KoillisHelsingin linjastosuunnitelmaan. Lisäksi työn aikana on järjestetty yhteensä kolme asukastilaisuutta, joissa painopiste on kuitenkin ollut samaan aikaan suunnitellussa KoillisHelsingin linjastossa.

7 5 2 Suunnitteluperiaatteet Työn alussa on määritetty linjaston suunnittelua ohjaavia suunnitteluperiaatteita. Nämä periaatteet on esitelty alla. Nykyinen kustannustaso säilyy Uuden linjaston myötä liikennöintikustannukset eivät nouse nykyisestä. Linjastosuunnittelulla kehitetään liityntäyhteyksiä runkoverkkoon Linjastosuunnittelussa on otettava huomioon liityntäyhteydet runkoverkon yhteyksiin, jotka ovat lähivuosina parantumassa merkittävästi Kehäradan (heinäkuu 2015) ja runkolinjan 560 (elokuu 2015) liikennöinnin alkamisen myötä. Ankkuriperiaate Suunnittelussa pyritään varmistamaan, että linjan molemmissa päissä on kysyntää lisäävät kohteet (asema, aluekeskus tms.). Kysyntään vastaaminen Suunnittelulla pyritään muodostamaan suurimman kysynnän alueille vahva tarjonta esimerkiksi linjaparin avulla. Tarvittaessa tarjontaa voidaan keskittää kävelyetäisyyksien salliessa. Tahdistettavuus Suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa, että linjojen yhteiset reittiosuudet ovat tahdistettavissa. Terminaalien kapasiteetin huomioiminen Linjastosuunnittelussa tulee huomioida terminaalien kapasiteetti ja pyrkiä niiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen huomioiden terminaalien toiminnalliset ratkaisut.

8 6 3 Linjastosuunnitelman muodostaminen 3.1 Kalasataman rakentuminen Tässä työssä laaditun linjastosuunnitelman mukaiset muutokset on mahdollista toteuttaa hyvin todennäköisesti vasta vuonna 2018, jolloin Kalasataman keskuksen katutason ja Kalasataman liikenneverkon pitäisi olla käytössä. Tämän hetkisten suunnitelmien mukainen Kalasataman tulevaisuuden tilanne on esitetty kuvassa 1. Kalasataman keskuksen rakentaminen tulee lähivuosina aiheuttamaan isoja poikkeusjärjestelyjä alueen liikenteelle. Rakennustöiden käynnistyessä suora ajoyhteys Hermannin rantatietä pitkin katkeaa Kalasataman metroaseman kohdalla kolmen vuoden ajaksi ja myös Itäväylän liikenne siirtyy kiertoreitille. Ajoneuvoliikenne Hermannin rantatien suunnalta Itäväylän eteläpuolelle Sörnäistenniemen asuinalueelle ohjataan tällöin tilapäistä kiertotietä pitkin Capellan puistotien ja Arielinkadun kautta. Läpiajoyhteyttä ajoneuvoliikenteelle Suvilahden läpi Sörnäisten rantatien suuntaan ei ole käytettävissä vielä työmaan aikana. Hermannin rantatietä kulkevat bussilinjat 55 ja 56 ohjataan työmaan ajaksi kulkemaan Vanhan Talvitien kautta. Linjoille 56 ja 505 tulee tilapäinen päätepysäkki Panimokadulle. HSLalueella on aikaisemmin laadittu joukkoliikenteen suunnitteluohje palvelutason määrittämiseen erityyppisten alueiden ja aluekeskusten sekä Helsingin keskustan välisillä yhteyksillä. Suunnitteluohjeessa on esitetty tavoitteet kävelyetäisyyksille lähimmälle pysäkille eri palvelutasoluokissa linnuntieetäisyyksinä. Kalasataman alueella on tavoitteena alle 400 metrin kävelymatkat raideliikenteen pysäkeille ja maksimiarvo on 600 metriä. Oletuksena voidaan pitää, että todelliset kävelyetäisyydet ovat noin 1,3kertaisia linnuntieetäisyyksiin verrattuna. Sörnäistenniemen nykyiseltä asuinalueelta todellinen kävelyetäisyys Kalasataman metroasemalle on metriä. Tässä tilanteessa bussilinjojen viemistä Sörnäistenniemen alueelle ei ole vielä katsottu perustelluksi, kun liikennöinti metroaseman kautta ei tule olemaan mahdollista poikkeusreittien aikana. Alle 800 metrin kävelyetäisyyksillä metroasemilta liityntäliikenteen käyttö on käytännössä vähäistä. Itäväylän kiertoreitti tulee aiheuttamaan muutoksia kävelyreitteihin, mutta reitti metroasemalle pyritään pitämään niin suorana kuin se työmaiden puitteissa on mahdollista. Kävelyreitti alittaa Itäväylän kiertoreitin alikulkutunnelin kautta. Kaistajärjestelyjen takia Pasilan suunnan poikittaisbussilinjat 50, 58 ja 59 eivät voi käyttää Kalasataman pysäkkejä nykytilanteessa eivätkä myöskään Itäväylän tulevalla kiertoreitillä. Linjat ajavat Junatien kautta, jolloin pysäkkien käyttö edellyttäisi kahden kaistan ylittämistä noin 100 metrin matkalla, mikä ei liikenneturvallisuuden kannalta ole mahdollista. Itäväylällä olevat bussipysäkit siirtyvät lopputilanteessa hieman idemmäs ja Itäväylältä Junatielle johtavat kaistat muutetaan niin, että myös Pasilan suunnan poikittaislinjat voivat käyttää Kalasataman pysäkkejä. Tätä ennen pysäkkien toteuttaminen turvalliseen paikkaan ei ole mahdollista. Kalasataman keskuksen rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös uudet bussipysäkit Hermannin rantatielle Kalasataman metroaseman sisäänkäynnin eteen. Pysäkit ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna Tällöin on varauduttu pidentämään jokin Kalasatamaan liikennöivistä bussilinjoista Sompasaaren suuntaan, ennen alueen läpi suunnitellun raitiotien toteutumista. Bussiliikenteen aloittaminen on perusteltua Sompasaaren ja Nihdin alueiden rakentuessa.

9 Kuva 1. Kalasataman alueen tuleva tilanne. 7

10 8 4 Linjastosuunnitelma 4.1 Linjaston rakenne ja vuorovälit Kalasatamaan ehdotetaan päätettäväksi alustavasti yhdeksän päiväaikaan liikennöivää linjaa, jotka on esitelty tarkemmin seuraavassa sekä liitteenä 1 olevissa linjakorteissa. Päivälinjat Linja 50 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Suursuo ja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan sekä Ilmalaan. Hoitaa Kalasataman alueen sisästä liityntäliikennettä sekä erittäin tärkeää yhteyttä Pasilaan. Yhteinen runkoosuus linjan 59 kanssa välillä Sompasaari Ilmala. Linja 55 liikennöi välillä Rautatientori Merihaka Kalasatama Kumpula Koskela. Linja tarjoaa yhteyden Rautatientorilta Merihaan kautta Kalasatamaan ja Kalasatamasta Kumpulan kampukselle. Tarjoaa Kalasataman metroasemalta liityntäyhteyksiä muun muassa Hermannin ja Kumpulan kampuksen suuntaan sekä Sörnäisten rantatien ja Merihaan suuntaan. Linja 56 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Kumpula Käpylä Haaga Kannelmäki. Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Kustaa Vaasan tien busseille ja Kumpulan kampukselle. Linjat 55 ja 56 liikennöivät jo nykytilanteessa Kalasataman alueelle. Linjalle 55 tehdään pieni reittimuutos Kalasataman keskustan alueella Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua, jolloin linjan pysäkki voidaan sijoittaa metroaseman eteen. Linjan 56 reittiä jatketaan hieman etelämmäs Sompasaareen, jolloin Sompasaaren alueelta muodostuu yhteys myös pohjoiseen Kumpulan kampuksen ja Kustaa Vaasan tien suuntaan. Linjat 55 ja 56 yhdessä tarjoavat tiheän yhteyden Kalasataman metroasemalta Hermannin rantatietä Kumpulan kampukselle ja Intiankadulle palvellen muun muassa yhteyksiä metrolta yliopistoalueelle. Linja 59 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Pajamäki. Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan ja Ilmalaan. Hoitaa Kalasataman alueen sisästä liityntäliikennettä sekä erittäin tärkeää yhteyttä Pasilaan. Yhteinen runkoosuus linjan 50 kanssa välillä Sompasaari Ilmala. Linja 722 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Honkanummi Havukoski. Linja tarjoaa nopean yhteyden Havukoskelta ja Honkanummelta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linja 724 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Kuusikko Jokiniemi Havukoski Päiväkumpu. Linja tarjoaa Päiväkummun, Havukosken ja Jokiniemen alueilta yhteyden Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linja 731 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Mikkola Korso Kulomäki. Linja tarjoaa Kulomäen, Korson ja Mikkolan suunnalta nopean yhteyden Lahdenväylää pitkin Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjan 731 Kreitti kulkee välillä Kehä III Mikkola Lahdentietä Lahdenväylän sijaan. Linjaa 731K liikennöidään hiljaisina aikoina aamulla ja illalla.

11 9 Linja 738 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Jokivarsi Sorsakorpi Keravan asema Mattilanpuisto ja se tarjoaa yhteyden Keravalta, Sorsakorvesta ja Jokivarresta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjaan 738 on esitetty muutoksia Keravan linjastosuunnitelmaluonnoksessa (linja 751). Linja 739 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Linja tarjoaa yhteyden PohjoisNikinmäen, Leppäkorven, Korson, Rekolan ja Päiväkummun alueilta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki on tarpeen siirtää pois nykyiseltä paikaltaan Herttoniemestä linjan 58/58B muuttuessa runkolinjaksi 500 Herttoniemi Pasila Meilahti Munkkivuori. Muutos runkolinjaksi tapahtuu aikaisintaan vuonna Herttoniemen metroasemalla ei ole tilaa uusille linjoille, joten linjan 500 päättäminen Herttoniemeen edellyttää muun liikenteen vähentämistä terminaalissa. Kalasataman alue soveltuu linjojen 50 ja 59 korvaavaksi päätepysäkiksi hyvin, koska merkittävä osa linjojen matkustajista vaihtaa nykyisinkin metrosta. Käytännössä siis vaihtopaikka siirtyy Herttoniemestä Kalasataman metroasemalle. Laajasalon suunnasta vaihtaville matkustajille tulee välivaiheessa ylimääräinen vaihto, mutta Laajasalon raitiotieyhteyden toteutuessa arviolta 2020luvun ensimmäisellä puoliskolla laajasalolaiset voivat vaihtaa raitiovaunusta linjoille 50 ja 59 Sompasaaressa. Linjat 50 ja 59 tarjoavat tiheän yhteyden Kalasataman ja Pasilan välille ja sitovat siten Kalasataman hyvin seudun ja valtakunnan muuhun joukkoliikenneverkkoon. Vantaan ja Keravan suunnan seutulinjat 722, 724, 731, 738 ja 739 palvelevat yhteyksiä radanvarren asuinalueilta Viikkiin sekä Helsingin itäiseen ja pohjoiseen kantakaupunkiin. Yhteydet näiden linjojen palvelualueelta keskustaan ovat mahdollisia junalla tai liityntäbussista junaan Tikkurilassa, Koivukylässä, Korsossa tai Keravalla vaihtaen. Linjat palvelevat ensisijaisesti yhteyksiä Viikkiin ja kantakaupungin laidalle, muun muassa vaihtoyhteyksiä metroon. Koska linjojen päätehtävä ei ole tarjota yhteyksiä nimenomaan ydinkeskustaan, sopivat nämä linjat hyvin ohjattaviksi Hermannin rantatien kautta Kalasataman metroaseman terminaaliin. Kalasataman ja Hermannin alueen rakentuessa itäisen kantakaupungin painopiste siirtyy Hämeentieltä idemmäs. Työpaikkaalueena ja kaupallisten palveluiden keskuksena Kalasatama on tulevaisuudessa yhä useamman matkakohde. Kalasataman ja Viikin välillä seutulinjat 722, 724, 731, 738 ja 739 palvelevat myös paikallisempaa matkustusta, mikä parantaa linjojen kuormitusta reitin eteläpäässä. Kalasataman tarkemmat bussikatu ja päätepysäkkijärjestelyt voivat vielä muuttua, joten niitä ei ole tässä yhteydessä esitetty tarkemmin. Alustavasti Kalasatamaan vietäväksi suunnitellut päivälinjat on esitetty kuvassa 2. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on esitetty taulukossa 1.

12 10 Kuva 2. Kalasataman päivälinjat.

13 11 Taulukko 1. Kalasataman päivälinjojen vuorovälit ja liikennöintiajat Arki Lauantai Sunnuntai Linja K * * *yksittäisiä lähtöjä Yölinjat Kalasataman linjojen yöliikenne liikennöidään jatkossakin Rautatientorilta nykyiseen tapaan. Linja 724N (Rautatientori Lahdenväylä Jokiniemi Tikkurila Simonkylä Havukoski Päiväkumpu) tarjoaa perjantailauantai ja lauantaisunnuntai öinä yhteyden Rautatientorilta Jokiniemen, Tikkurilan, Simonkylän ja Havukosken kautta Päiväkumpuun. Linja 731N (Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Mikkola Korso Leppäkorpi Kulomäki) tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Lahdenväylää pitkin Kehä III:lle saakka, josta linja jatkaa Lahdentielle ja sitä kautta Mikkolan, Korson ja Leppäkorven kautta Kulomäkeen. Linja 739N (Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki) tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Päiväkumpuun, Rekolaan, Korsoon, Leppäkorpeen ja PohjoisNikinmäkeen. Suunnitelmaan liittyvien yölinjojen reitit on esitetty kuvassa 3. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenteen vuorovälit ja liikennöintiajat. Maanantai Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N 60 60

14 12 Kuva 3. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenne.

15 Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Työssä suunnitellulla linjojen päättämisellä Kalasatamaan on pieniä kustannusvaikutuksia. Päättämällä tässä suunnitelmassa esitetyt linjat Kalasatamaan ovat liikennöinnin kustannukset vuositasolla yhteensä noin suuremmat kuin nykytilanteessa. Kustannusten kasvu johtuu käytännössä yksinomaan linjalla 59 aloitettavasta viikonloppuliikenteestä. Muiden linjojen päätepysäkin muuttumisella Rautatientorilta Kalasatamaan ei ole kovin merkittäviä liikennöintikustannusvaikutuksia. Taulukko 3. Vaikutukset liikennöintikustannuksiin. Linjasto Kalasatama Vuosittaiset liikennöintikustannukset ( /a) Kalasataman linjojen liikennöintikustannukset ja suoritteet linjakohtaisesti vuosi ja viikkotasoilla on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Lisäksi Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä ja lauantaina ja sunnuntaina on esitetty taulokissa 6 ja 7. Yksittäisistä linjoista linjat 59 ja 731 ovat liikennöintikustannuksiltaan selkeästi kalleimmat. Lisäksi myös linjojen 50 ja 55 kustannukset ovat jonkin verran muita linjoja suuremmat. Näistä linjoista kaikilla paitsi linjalla 50 on myös viikonloppuliikennettä. Taulukko 4. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa Ajosuoritteet /vuosi Kokonaiskustannukset/ Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät vuosi N N YHTEENSÄ

16 14 Taulukko 5. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa Ajosuoritteet /viikko Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät Kustannukset/ viikko N N YHTEENSÄ Taulukko 6. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät N N YHTEENSÄ

17 15 Taulukko 7. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna lauantai sunnuntai Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät N N YHTEENSÄ

18 Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Laadittu linjastosuunnitelma muuttaa linjojen päätepysäkkejä ja suunnitelmalla on hieman vaikutuksia esimerkiksi Rautatientorin bussiterminaaliin kuormitukseen. Suunnitelman mukaisesti Rautatientorilta lähtisi jatkossa 13 vuoroa vähemmän ruuhkatunnissa kuin nykyisin. Kalasataman päätepysäkiltä lähtee suunnitelman mukaan yhteensä 13 vuoroa ja Sompasaaresta 15 vuoroa ruuhkatunnissa. Taulukko 8. Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin. Terminaali/ päätepysäkki Poistuvat linjat Uudet linjat Vuoromäärän muutos /ruuhkatunti Muuta Herttoniemi (M) 50, Rautatientori 722, 724, 731(K), 738, Kalasatama , 724, 731(K), 738, Päätepysäkiltä lähtee yhteensä 13 vuoroa ruuhkatunnissa. Sompasaari 50, 56, Päätepysäkiltä lähtee yhteensä 15 vuoroa ruuhkatunnissa. 4.4 Vaikutukset uusien infrajärjestelyjen tarpeeseen Koko Kalasatama ja Sompasaari ovat vasta rakentumassa, joten uusia infrajärjestelyjä tulee paljon. Päätepysäkkitilojen riittävyys ja liikennöitävien katujen sujuvuus on varmistettava alueen suunnittelun tarkentuessa ja toteutuksen alkaessa. Hermannin rantatielle on suunnitteilla bussikaistojen rakentaminen lähitulevaisuudessa. Tämä tulee varmistaa, jotta bussiliikenteen sujuvuus Kalasatamasta voidaan taata. Lisäksi Hämeentien ja Hermannin rantatien liittymän toimivuus voi olla ongelmallista. Tilannetta tulee seurata ja liittymän toiminnan parantamiseksi olisi syytä suunnitella parannustoimenpiteitä.

19 17 Liitteet Liite 1. Linjakortit

20 LIITE 1: Linjakortit Luonnos

21 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri vuorokaudenaikoina, keskimääräinen aika vuorojen välillä. Ruuhka: Aamuruuhkan aikaväli klo ja iltaruuhkan klo Päivä/ilta: Päiväaika , iltaaika Kiertelevyysindeksi: Kiertelevyysindeksi kuvaa reitin kiertelevyyttä. Lasketaan jakamalla linjapituus päätepysäkkien välisellä linnuntieetäisyydellä. Linjan kuvaus: Lyhyt kuvaus linjan reitistä, esitetty myös kuvassa. Muutokset nykytilanteeseen verrattuna: Kalasataman linjastosuunnitelman myötä linjan reittiin tai liikennöintiin tehtävät muutokset ja muutosten suunniteltu aikataulu. Reittimuutokset on esitetty myös kuvassa. Perustelut muutoksille: Miksi linjalle aiotaan tehdä muutoksia ja mitä hyötyjä tehtävistä muutoksista saadaan. Keskeiset vaihtopaikat: Pysäkit ja terminaalit, joissa linjalla matkustavan on ajateltu mahdollisesti vaihtavan kulkuvälineestä tai kulkumuodosta toiseen. Sopivat ajantasauspaikat: Alustavasti suunnitellut pysäkit tai terminaalit, jossa linjan vuoroilla on ns. ajantasauspiste, eli kyseistä pysäkkiä ei ohiteta ennen aikataulun mukaista ohitusaikaa. Ajantasauspaikat parantavat bussien liikennöinnin luotettavuutta ja aikataulunmukaisuutta. Tahdistustavoitteet: Mitä tavoitteita linjalla on tahdistamisen suhteen. Toisen linjan kanssa yhteisellä osuudella voidaan vuorovälit tahdistamalla parantaa yhteisen osuuden palvelutasoa merkittävästi. Infrastruktuuri: Korteissa on mainittu, mikäli linjan liikennöinnin aloittaminen vaatii infrastruktuuritoimenpiteitä esimerkiksi sellaisilla katuosuuksilla, joilla ei aiemmin ole ollut bussiliikennettä. Vaihtoehtoisesti kortissa voidaan myös nostaa esille reitin varrelle suunnitellut, liikennöinnin nopeuttamiseksi ja sujuvuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet.

22 Linja 50 Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Suursuo Linja 50 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 11,1 Kiertelevyysindeksi 1,79 Linjan kuvaus Linja 50 tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan sekä Ilmalaan. Muutokset nykyiseen verrattuna Nykyisin Herttoniemestä lähtevä poikittaislinja 50 siirretään lähtemään Sompasaaresta. Perustelut muutoksille Linjan muutoksella tarjotaan palvelua tärkeälle yhteysvälille Kalasatamasta Pasilaan. Kalasatamasta tarvitaan liityntäyhteys Pasilaan.

23 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Pasila Sopivat ajantasauspaikat Pasila Tahdistustavoitteet Linja 59 välillä Sompasaari Pasila. Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

24 Linja 55 Rautatientori Merihaka Kalasatama Kumpula Koskela Linja 55 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 8,7 Kiertelevyysindeksi 1,61 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Rautatientorilta Merihaan kautta Kalasatamaan ja Kalasatamasta Kumpulan kampukselle. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 55 reitti pysyy muuten samana kuin se on nykyisin, mutta se linjataan kulkemaan Kalasataman keskuksen ja Vilhovuorenkadun jatkeen kautta. Perustelut muutoksille Pienelle reitin muutoksella pystytään tarjoamaan palvelua Kalasatamasta Kumpulaan ja Koskelaan.

25 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Rautatientori. Sopivat ajantasauspaikat Kalasatama Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

26 Linja 56 Sompasaari Kalasatama Kumpula Käpylä Haaga Kannelmäki Linja 56 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 12,1 Kiertelevyysindeksi 1,40 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Kustaa Vaasan tien busseille ja Kumpulan kampukselle. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 56 nykyistä reittiä jatketaan Kalasataman metroasemalta Sompasaareen. Perustelut muutoksille Linjan jatkamisella Sompasaareen tarjotaan Sompasaaren asukkaille liityntäyhteys Kalasataman metroasemalle.

27 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Kustaa Vaasan tie. Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

28 Linja 59 Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Pajamäki Linja 59 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 11,1 Kiertelevyysindeksi 1,40 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan ja Ilmalaan sekä Pajamäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Nykyisin Herttoniemestä lähtevä poikittaislinja 59 siirretään lähtemään Sompasaaresta. Lisäksi linjalla aloitetaan viikonloppuliikenne lauantaisin ja sunnuntaisin 20 minuutin vuorovälillä. Perustelut muutoksille Sompasaaresta tarvitaan liityntäyhteys Kalasataman metroasemalla sekä Pasilan junaasemalle. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Pasila.

29 Sopivat ajantasauspaikat Pasila. Tahdistustavoitteet Linja 50 välillä Sompasaari Pasila. Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

30 Linja 722 Kalasatama Lahdenväylä Honkanummi Havukoski Linja 722 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 22,2 Kiertelevyysindeksi 1,43 Linjan kuvaus Linja tarjoaa nopean yhteyden Havukoskelta ja Honkanummesta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 722 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville.

31 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M). Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

32 Linja 724 Kalasatama Lahdenväylä Kuusikko Jokiniemi Havukoski Päiväkumpu Linja 724 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 23,2 Kiertelevyysindeksi 1,45 Linjan kuvaus Linja tarjoaa Päiväkummun, Havukosken ja Jokiniemen alueilta yhteyden Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 724 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville.

33 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

34 Linja 731(K) Kalasatama Lahdenväylä Mikkola Korso Kulomäki Linja 731 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min K Linjapituus, km 27,9 30,4 Kiertelevyysindeksi 1,51 1,65 Linjan kuvaus Linja tarjoaa Kulomäen, Korson ja Mikkolan suunnalta nopean yhteyden Lahdenväylää pitkin Kalasatamaan ja metroon. Linjan 731 Kreitti kulkee välillä Kehä III Mikkola Lahdentietä Lahdenväylän sijaan. Linjaa 731K liikennöidään hiljaisina aikoina arkisin ja viikonloppuisin. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 731 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan.

35 Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M). Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

36 Linja 738 Kalasatama Lahdenväylä Jokivarsi Sorsakorpi Keravan asema Mattilanpuisto Linja 738 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min 30 * * yksittäisiä lähtöjä Linjapituus, km 38,1 Kiertelevyysindeksi 1,52 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Keravalta, Sorsakorvesta ja Jokivarresta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 738 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät

37 ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Keravan asema, Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

38 Linja 739 Kalasatama Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Linja 739 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 31,5 Kiertelevyysindeksi 1,48 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden PohjoisNikinmäen, Leppäkorven, Korson, Rekolan ja Päiväkummun alueilta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 739 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät

39 ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

40 Linja 724N Rautatientori Lahdenväylä Jokiniemi Tikkurila Simonkylä Havukoski Päiväkumpu Pohjakartat: Openstreetmap Linja 724N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 29,3 Kiertelevyysindeksi 1,6 Linjan kuvaus Linja 724N tarjoaa perjantailauantai ja lauantaisunnuntai öinä yhteyden Rautatientorilta Jokiniemen, Tikkurilan, Simonkylän ja Havukosken kautta Päiväkumpuun. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

41 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

42 Linja 731N Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Mikkola Korso Leppäkorpi Kulomäki Pohjakartat: Openstreetmap Linja 731N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 31,5 Kiertelevyysindeksi 1,48 Linjan kuvaus Linja 731N tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Lahdenväylää pitkin Kehä III:lle saakka, josta linja jatkaa Lahdentielle ja sitä kautta Mikkolan, Korson ja Leppäkorven kautta Kulomäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

43 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

44 Linja 739N Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Pohjakartat: Openstreetmap Linja 739N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 33,2 Kiertelevyysindeksi 1,41 Linjan kuvaus Linjan 739N tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Päiväkumpuun, Rekolaan, Korsoon, Leppäkorpeen ja PohjoisNikinmäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

45 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Kalasataman joukkoliikenne

Kalasataman joukkoliikenne Kalasataman joukkoliikenne Joukkoliikennesuunnittelija Markus Elfström Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 9.4.2014 Bussilinjat 55 ja 56 Kalasataman keskuksen kiertotiejärjestelyn aikana Hermannin

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju 2224 2022 1820 1518 13:3015 1213:30 912 6:309 66:30 56 2224 2122 919 79 57 2124 1019 810 68 Linja 20 Lauttasaari Katajaharju Arki vuoroväli 30 15 10 15 15 15 10 10 15 15 kierrosaika 30 30 30 30 30 30 30

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Linja 51 Hakaniemi Kallio Maunula Haaga Konala Malminkartano

Linja 51 Hakaniemi Kallio Maunula Haaga Konala Malminkartano 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 51 Hakaniemi Kallio Maunula Haaga Konala Malminkartano Arki vuoroväli 20 10 10 20 20

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa.

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa. Liite 1 Linjakortit on laadittu tässä suunnitelmassa käsitellyistä linjoista. Vuoroväli, min kuvaa linjan vuoroväliä. Vuoroväli on kuvattu ruuhkan, päivän/illan ja hiljaisen ajan osalta sekä lauantain

Lisätiedot

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Eeva Rinta etunimi.sukunimi@hsl.fi

Lisätiedot

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio

Yölinja 20N Katajaharju Asema-aukio 1.304 01.30 1.304 01:30 1:304 (pe) 01:30 Yölinja 20N Katajaharju Asemaaukio Arki Lauantai Sunnuntai vuoroväli 30 30 30 30 60 kierrosaika 60 60 60 60 60 Linjapituus: Kiertelevyysindeksi: 8,9 km 1,97 Linjan

Lisätiedot

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87 Hallitus 87 26.05.2015 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/07.71.710/2014 Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma. Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi

Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma. Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi Lupaukset Kalasatamaa on myyty ja markkinoitu asukkaille erinomaisilla liikenneyhteyksillä ja näin

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys 18.5.2000 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 Reijo Joki, Matti Kivelä, Timo

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2008 palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Tiedelinjan liikennöintiä

Lisätiedot

Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta

Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta 25.1.2017 Kalasataman alueelle on parhaillaan tekeillä raitioteiden yleissuunnitelma, joka kuvaa millainen raitiotiejärjestelmä palvelisi parhaiten

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Merkittävimmät liikennöintimuutokset

Merkittävimmät liikennöintimuutokset Hallitus 2 23.01.2018 LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2018 2019 16/08.01.00.00/2018 Hallitus 2 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtajan sijainen Tero Anttila Ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen, p. 040 161 2173 ja

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 1 (5) 762 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laajasaloon Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit (päivitetty )

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit (päivitetty ) Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit (päivitetty 6.4.2017) Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Jonne Virtanen

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 13.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: N N n.n@hsl.fi

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Hallitus RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA / /2013. Hallitus 54

Hallitus RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA / /2013. Hallitus 54 Hallitus 54 25.03.2014 RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA 2014-2024 28/07.71.710/2013 Hallitus 54 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 7.11.2010 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011 KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Juha Saarikoski projektijohtaja, Raide-Jokeri projekti, HKL Raide Jokeri Helsingin ja Espoon yhteinen hanke Itäkeskuksen ja Keilaniemen välinen poikittainen pikaraitiolinja

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat Tehtävänä on osallistua Helsingin seudun ytimen raideliikenteen verkkoselvityksen (RAVELI 2) laadintaan ja tehdä alustavat vaikutusarvioinnit

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Matinkylän kehittämishankkeen asukasinfo 21.1.2014 Jonne Virtanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asukastilaisuudet 14.1.2014 Kino Tapiola Länsimetron

Lisätiedot

Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v Hervanta

Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v Hervanta Joukkoliikenteen suunnittelutarpeet v. 2014 - Hervanta keskustelutilaisuus, Hervannan elokuvateatteri 6.11.2013, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Suunnittelun aikataulu Keskustelutilaisuudet alueilla,

Lisätiedot

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla:

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: Tall Ship Race & n Meripäivät BUSSAKATAULUT Bus connections 12.7.-1.7.2017 Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: - edulliset hinnat käteisellä tai Waltti-kortilla - yölisää ei enää peritä - alle 7 vuotiaat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma 28 2013 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Harri

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma Esittelykansio 28.2.2011 Suunnitelmasta Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelmaa laaditaan kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhteistyössä

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa Kerava Kytömaa Perustietoa Keravasta Keravalla asui 33 546 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 1095,6 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 461 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Kytömaa Kytömaa sijaitsee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Roihupellon Stadin ammattiopiston kampus, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Roihupellon Stadin ammattiopiston kampus, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Kannanotto 1 (1) 29.5.2015 1320/00.02.022.0220/2015 Helsingin kaupunki Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 13) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asianne Hel 2015-001091 T 10 03 03, Ksv 1021_6 Roihupellon Stadin

Lisätiedot

JOKERI - 0 RUNKOLINJAN NOPEUTTAMISTOIMENPITEET. Taustatietoa

JOKERI - 0 RUNKOLINJAN NOPEUTTAMISTOIMENPITEET. Taustatietoa 1 Liite 1. JOKERI - 0 RUNKOLINJAN NOPEUTTAMISTOIMENPITEET Taustatietoa 19.11.2013 MATKUSTAJAMÄÄRÄT LINJOILLA 58 JA 58B 2 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Munkkivuoren ostosk. Ulvilantie 11 Professorintie

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot