Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Pohjois-Savon ELY-keskus HENRIIKA WEISTE ANNA-SOFIA HYVÖNEN

2

3 Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Pohjois-Savon ELY-keskus HENRIIKA WEISTE ANNA-SOFIA HYVÖNEN

4 RAPORTTEJA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kansikuva: Maritta Räsänen Kartat: WayStep Consulting Ky, Taustakartta-aineisto MML 2013 ISBN (PDF) ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu) URN:ISBN:

5 Sisältö Yhteenveto palvelutasoehdotuksesta... 2 Työn etenemistapa... 4 Palvelutason määrittelyn lähtökohta... 5 Tarkastelutapa ja taustatiedot... 6 Palvelutasotavoitteet... 9 Savonlinnan seutu... 9 Mikkelin seutu Kuopion seutu Ylä-Savo Pielisen Karjala Joensuun seutu ja Keski-Karjala Liitteet Liite 1. Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasoluokat (Liikenneviraston ohjeita 15/2011) Liite 2. Alueellisen joukkoliikenteen määrälliset palvelutasotekijät (Liikenneviraston ohjeita 15/2011). 31 Liite 3. Kartta talven palvelutasotavoitteista Liite 4. Kartta kesän palvelutasotavoitteista Liite 5. Varkauden paikallisliikenteen palvelutasomäärittely Liite 6. Iisalmen paikallisliikenteen palvelutasomäärittely Liite 7. Käyttöoikeussopimuksen sisältämien liikenteiden palvelutasomäärittely... 36

6 Yhteenveto palvelutasoehdotuksesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrityksessä on hyödynnetty Liikenneviraston ohjetta (15/2011) alueellisen joukkoliikenteen palvelutasoluokituksesta. Ohjetta on sovellettu siten, että Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteelle on asetettu neljä tavoitteellista palvelutasoluokkaa: keskitaso, sovellettu keskitaso, peruspalvelutaso ja minimitaso. Lisäksi joillakin palvelutasoluokituksen ulkopuolelle jääneillä yhteysväleillä on tunnistettu liikkumiseen liittyviä erityistarpeita, esimerkiksi yhteyksiä keskussairaalalle, yhteyksiä toisen kunnan lukioon tai liityntäyhteyksiä junille silloin kuin yhteysvälillä ei muuten ole tarvetta joukkoliikenneyhteyksille. Palvelutason tavoitteena ja lähtökohtana on turvata päivittäiset arjen liikkumismahdollisuudet joukkoliikenteellä. Palvelutaso on määritetty lähelle nykytasoa. Pääosin yhteysväleillä on palveluntarjontaa enemmän, kuin tavoitteen toteutuminen välttämättä edellyttäisi. Tätä liikennettä ei ole tarkoitus lähteä karsimaan, vaan ELY-keskuksen hankkiman palvelutason lisäksi voi syntyä esimerkiksi pitkämatkaista markkinaehtoista liikennettä. ista joukkoliikennettä esitetään yhteysväleille Joensuu-Outokumpu ja Suonenjoki-Kuopio sekä valtatielle 5 Iisalmi-Mikkeli-yhteysvälille. isen palvelutason alueella joukkoliikenne on todellinen liikkumisvaihtoehto päivittäisessä matkustamisessa. Vuoroja kulkee noin tunnin välein. Aamulla ja iltapäivällä koulu- ja työssäkäyntiliikenteen ruuhka-aikoina vuoroja kulkee jopa puolen tunnin välein. Sovelletun keskitason palvelutasoa esitetään yhteysväleille Varkaus-Savonlinna ja Mikkeli-Heinola. Lisäksi kesäajan liikenteessä Joensuu-Outokumpu-yhteysvälille ja Lieksa-Joensuu suuntaiseen liikenteeseen on esitetty sovelletun keskitason palvelutasoa. Sovelletun keskitason palvelutasoluokassa joukkoliikenteen liikennöintiaika vastaa keskitason palvelutasoa, mutta koulu- ja työssäkäyntiliikenteen ruuhkatuntien ulkopuolella vuorotiheys voi olla keskitasoa vähäisempi. a vastaavat yhteydet pyritään järjestämään jokaisesta kuntakeskuksesta lähimpään alueen keskuskaupunkiin. a on esitetty myös muutamien muiden kuntakeskusten välille palvelemaan esimerkiksi pendelöintiä tai matkaketjuja. inen joukkoliikenne tarjoaa useamman vuoroparin päivässä ja mahdollistaa etenkin työ- ja opiskelumatkat sekä asiointiyhteydet maanantaista lauantaihin. isia yhteyksiä tarjotaan esimerkiksi yhteysväleillä Joensuu- Lieksa-Nurmes, Joensuu-Juuka-Nurmes, Joensuu-Tohmajärvi-Kitee, Savonlinna-Juva-Mikkeli, Mikkeli- Pieksämäki-Suonenjoki, Kuopio-Juankoski, Kuopio-Kaavi, Kuopio-Tervo-Vesanto, Kuopio-Pielavesi-Keitele, Iisalmi-Kiuruvesi ja Iisalmi-Vieremä. Minimitasoisessa joukkoliikenteessä turvataan työssäkäynti- ja opiskeluyhteydet arkipäivisin. Minimipalvelutasoa on esitetty yhteysväleille, joilla kysyntä on vähäisempää, mutta yhteydet töihin ja kouluihin tarvitaan. Joillakin yhteysväleillä, joilla palvelutaso on talviajan liikenteessä määritetty koululaisten tarpeitten vuoksi peruspalvelutasoiseksi, tavoitellaan kesällä vain minimitasoa. Minimipalvelutason yhteyksiä tarjotaan yhteysväleillä Pielavesi-Iisalmi, Varpaisjärvi-Kuopio, Polvijärvi-Outokumpu, Pertunmaa- Mikkeli, Puumala-Savonlinna ja Rääkkylä-Kitee. Yhteysvälejä, joilla joukkoliikenteen kysyntä on vähäistä, mutta esimerkiksi opiskeluyhteyksien takia tarpeellista järjestää, ovat Rautavaara-Iisalmi, Nurmes-Kuopio, Kaavi-Tuusniemi, Heinävesi-Joensuu, Jäppilä-Leppävirta, Juva-Sulkava ja Pertunmaa-Mäntyharju. Savonlinnan seudulle on ehdotettu lähes nykytasoista palvelutasoa. Savonlinnasta on tarkasteltu yhteyksiä myös Parikkalaan, ELY-keskuksen toimivalta-alueen ulkopuolelle. Savonlinnan seudulla palvelutason toteuttaminen edellyttää tarjonnan lisäämistä erityisesti Savonlinna-Varkaus, Rantasalmi- Savonlinna ja Enonkoski-Savonlinna -yhteysväleillä. Muilla yhteysväleillä tarjontaa pystytään karsimaan tai aikataulullisesti järkevöittämään joitakin vuoroja tai nykytason säilyttäminen riittää palvelutasotavoitteeseen pääsemisessä. Mikkelin seudulla palvelutasotavoitteet on esitetty myös Heinolaan liikkumisen suuntautumisen vuoksi. Lisäksi palvelutasoehdotus on esitetty Jyväskylä-Kangasniemi-yhteysvälille. Palvelutasoehdotus on tehty 2

7 lähelle nykytasoa. Palvelutason toteuttaminen edellyttää tarjonnan lisäämistä erityisesti Heinolaan suuntautuvilla yhteyksillä ja Mikkeli-Varkaus-yhteysvälillä. Kuopion seudulla palvelutasoa on joillakin yhteysväleilä ehdotettu hieman nykytason alle siten, että joukkoliikennepalveluita tarjotaan edelleen hyvin monipuolisesti. Ehdotetut palvelutasot lähes kaikilla yhteysväleillä ovat keskitaso ja peruspalvelutaso. Ylä-Savossa on ehdotettu lähes nykytasoista palvelutasoa. Yhteyksiä on tarkasteltu myös ELYkeskuksen toimivalta-alueen ulkopuolelle, Kajaaniin. Palvelutason toteuttaminen edellyttää että useammalle yhteysvälille lisätään esimerkiksi lauantain asiointiyhteys tai aamuvuoro työssäkäyntiä ja opiskelumatkoja tukemaan. Pielisen Karjalaan on ehdotettu peruspalvelutasoisia yhteyksiä eli lähes nykytasoisia joukkoliikennepalveluita. Nurmeksesta on myös tarkasteltu yhteyksiä Kajaaniin. Lisäksi Kolille on esitetty yhteyksiä etenkin alueen matkailua tukemaan. Palvelutason toteuttaminen vaatii esimerkiksi muutamien yksittäisten asiointivuorojen lisäämistä ja Nurmes-Kuopio-yhteysvälin tarjonnan lisäämistä. Joensuun seudulle ja Keski-Karjalaan ehdotetaan hieman alle nykytason palvelutasoa. Yhteydet ovat pääasiassa peruspalvelutasoisia. Palvelutasoa on tarkasteltu myös Parikkalaan. Ehdotettu palvelutaso toteutuu ilman suurempia tarjonnan lisäämisiä. 3

8 Työn etenemistapa Joukkoliikenteen palvelutason määrittely on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Työn ensimmäisessä vaiheessa on käyty läpi liikennetarjonta (ostosopimukset ja siirtymäajan sopimukset erikseen), tehty alustava esitys palvelutasosta ja arvioitu alustavan esityksen vaikutuksia tarvittavan liikenteen määrään verrattuna nykytasoon. Tarkastelut ovat esitetty Excel-taulukoissa ja karttaesityksissä. Aineistoa on käsitelty Pohjois-Savon ELYn kanssa kokouksissa 7.3., 5.4., ja 8.8. sekä järjestetyissä kuntien kuulemistilaisuuksissa. Lisäksi ELY on keskustellut kuntien edustajien kanssa palvelutasoesityksestä. Kesällä 2013 kunnat ovat voineet kommentoida esitystä ja kommentit on otettu huomioon palvelutasopäätöksen viimeistelyssä. Palvelutasomäärittelyn rinnalla on työstetty joukkoliikenteen hankintastrategiaa. Hankintastrategiaa varten kunnilta on pyydetty tiedot kuntien liikennöintisopimusten päättymisestä ja kilpailuttamisesta. Hankintastrategiatyö jatkuu palvelutason määrittelyn jälkeen. Keski-Savossa on jo aiemmin tehty oma erillinen palvelutaso- ja hankintastrategiatyö. Työn tulokset ovat huomioitu palvelutasoesityksessä ja huomioidaan hankintastrategiaa valmisteltaessa. Muutoin Keski- Savon aluetta ei ole tarkasteltu tässä työssä. 4

9 Palvelutason määrittelyn lähtökohta Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksistä säädetään kansallisessa joukkoliikennelaissa (869/2009) sekä EU:n palvelusopimusasetuksessa (1370/2007). EU:n palvelusopimusasetuksessa määritellään miten julkinen valta voi joukkoliikennepalveluiden määrän ja laadun turvaamiseksi puuttua markkinoihin. Joukkoliikennelain mukaan toimivaltaiset viranomaiset vastaavat joukkoliikenteen järjestämisestä. Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät alueensa joukkoliikenteen palvelutason sekä ratkaisevat, miten liikennepalvelut järjestetään. Joukkoliikennelaissa 4 sanotaan palvelutason määrittelystä, että viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö. Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason määrittelyssä huomioon. Palvelutason määrittelyä valmistellessaan viranomaisten tulee toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Palvelutason määrittely on voimassa määräajan. Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen siitä, että ne järjestävät toimivaltaalueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueelle esitetyn palvelutason lähtökohdan muodostaa nykyinen tarjonta, jonka arvioidaan kuvaavan kohtuullisen hyvin kysyntää ja kuntien/valtion mahdollisuuksia hankkia joukkoliikennepalveluja. Muita lähtökohtia ovat: Väestö ja pendelöinti siellä missä on eniten väestöä ja pendelöintiä, on arvioitu olevan parhaat mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittämiseen Tasapuolisuus alueen kaupunkiseutuja ja kuntia pyritään kohtelemaan tasapuolisesti ottaen huomioon seudun halu panostaa itse joukkoliikenteeseen, asukasmäärä, matkustus ja valtion rahoitusnäkymät Joukkoliikenteen talous liikenteet kilpailutetaan, joten tarkkoja kustannuksia ei pystytä etukäteen laskemaan. Oletuksena on, että eri osapuolten rahoitusmahdollisuudet ovat lähivuosina noin nykyisellä rahoitustasolla. Kustannustason odotetaan jonkin verran nousevan, jonka johdosta tarjonnan määrää esitetään hieman verran karsittavan. Aikataulujen entistä paremmalla suunnittelulla ja yhteistyöllä kuntien kanssa pyritään turvaamaan kuitenkin (lähes) nykyisen kaltainen palvelutaso. Tämän palvelutasopäätöksen sisältöä on suunniteltu yhteistyössä kuntien kanssa. Keväällä 2013 järjestettiin kolme alueellista työpajaa, joissa palvelutasoa suunniteltiin yhdessä kuntien kanssa. Kesällä 2013 palvelutasoluonnoksesta pyydettiin kunnilta lausunnot, joiden sisältö on otettu huomioon tässä lopullisessa esityksessä. Palvelutason määrittely ohjaa ELY-keskuksen toimia, kuten liikenteen suunnittelua ja hankintaa, mutta ei tarkoita subjektiivista oikeutta palvelutason saamiseen. ELY-keskus päättää hankittavista liikennepalveluista käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Palvelutasoesitys muodostaa lähtökohdan liikenteen kilpailuttamiselle. Käytännössä toteutuva palvelutaso voi olla kuitenkin myös palvelutasoesitystä korkeampi, koska yrityksillä on mahdollista kehittää tarjontaa markkinoiden mukaan sekä alueellisissa käyttöoikeussopimuksissa että markkinaehtoisessa liikenteessä. Erityisesti reittipohjaisissa käyttöoikeussopimuksissa liikenteen kilpailutuksen taustaksi joudutaan kuitenkin vielä tekemään tarkempaa liikennesuunnittelua. 5

10 Tarkastelutapa ja taustatiedot Tarkastelun kohteena ovat olleet ne yhteysvälit, joille ELY-keskus määritteli palvelutasotavoitteet edellisessä määrittelyssä sekä ELY-keskuksen toimivalta-alueen ulkopuolelle, merkittäviin kaupunkeihin suuntautuvat yhteydet. ELY-keskuksen toimivalta-aluetta on tarkasteltu kaupunkiseuduittain. Joensuun ja Keski-Karjalan seutuja on kuitenkin tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena liikenteen suuntautumisen takia. Tarjontaa on tarkastelu kaupunkiseutujen välillä sekä kuntakeskusten ja keskuskaupunkien välillä. Tarkasteluissa on myös huomioitu suurimmat matkailukohteet, joista ELY-keskuksen toimivalta-alueella sijaitsevat Valamon luostari ja Koli. Valamon luostari on Joensuu-Varkaus yhteysvälillä valtatie 23 varrella. Koli sijaitsee noin 10 kilometriä itään Juuka-Joensuu reitiltä. Kolilta on jonkin verran päivittäistä liikennettä (esimerkiksi koululaisliikenne) Juukaan ja Joensuuhun, joten Kolille on asetettu palvelutasotavoite. Reitit ja aikataulut ovat poimittu Matkahuollon ja VR:n Internet-sivuilta. Tarkastelussa on otettu huomioon Liikenneviraston uusi korjattu ohjeistus palvelutason määrittelylle (liitteet 1 ja 2), Itä-Suomen joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelma sekä alueelliset joukkoliikennesuunnitelmat. Huomiota on kiinnitetty myös ELY-keskukselta saatuihin pendelöintimääriin ja Tilastokeskuksen vuoden 2011 väestötietoihin (Tilastokeskus 2013, väestötietokannat). Palvelutasot ja niiden tarkennukset ovat koottu edellä esitettyihin alue-/seutukohtaisiin taulukoihin. Taulukoista käy ilmi yhteysvälin palvelutasotavoite, palvelutasotavoitteen suuntaisuus ja palvelutasotavoitteen täyttymiseen tarvittavat muutokset. Suuntaisuudella tarkoitetaan sitä, että palvelutaso on voitu asettaa yhteysvälille kysynnän mukaan joko molempiin suuntiin (esimerkiksi Iisalmi-Kuopio ja Kuopio-Iisalmi) tai vain yhteen suuntaan (Iisalmi-Kuopio). Palvelutasotavoitteen mukaisella tarjonnalla luonnollisesti taataan myös paluuyhteys lähtökuntaan. Palvelutasomääritys ei ole liikennöinnin hankintalista, joten kuntakohtaisia poikkeustapauksia ja liikennöintiaikoja tarkastellaan hankintavaiheeseen liittyvässä tarkemmassa liikennesuunnittelussa Palvelutason määrittelemisen kriteerinä on käytetty sovelletusti Liikenneviraston viimeisintä ohjeistusta (Liikenneviraston ohjeita 15/2011). Ohjeistusta on pidetty suuntaa-antavana ja näin ollen joillakin yhteysväleillä palvelutason kriteereitä on sovellettu tai täysin uusia palvelutasoluokkia on muodostettu yhteysvälille paremmin sopivaksi. Taulukon luokituksen lisäksi on muutamia yhteysvälejä, joilla järjestetään tarjontaa käyttäjäryhmän tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi koululaiset). Tässä työssä käytetyt kriteerit ovat yksilöity taulukkoon 1. Liikenneviraston ohjeistuksesta poikkeavat kriteerit ovat esitetty taulukossa oranssilla. Alkuperäiset kriteerit ovat tämän muistion liitteinä (liitteet 1 ja 2). 6

11 Taulukko 1. Palvelutason määrittelyssä käytetyt kriteerit Liikenneviraston ohjeita (15/2011) soveltaen. Liikenneviraston ohjeista poikkeavat kriteerit merkitty oranssilla. Palvelutasoluokat Sovellettu keskitaso Minimitaso Määritelmä Liikkumisvaihtoehto Liikkumisvaihtoehto Vaihtoehtoisia yhteyksiä Perusyhteydet, turva- päivittäisiin kohteisiin, päivittäisiin kohteisiin, töihin, kouluun ja asioin- taan työssäkäynti- jokapäiväiset säännölli- turvataan arjen liikkumis- tiin, turvataan arjen mahdollisuudet set liikkumismahdolli- tarpeet monipuolisin liikkumistarpeet suudet aamu- ja iltapäiväyhteyksin Liikennöintiaika Arkisin 7-20/ /21 7/ iltayhteys tarvittaessa Lauantaisin asiointiyhteys Sunnuntaisin liityntä kaukoliikenteeseen Vuoroväli/ vuoromäärä (vähimmäismäärä) Ruuhka talvella 30 min kesällä 60 min talvella min kesällä 60 min Arkisin min min talvella 3-5 vuoroa/suunta, kesällä 1-3 vuoroa/suunta 1-2 vuoroa/ suunta Lauantaisin min min asiointiyhteys Sunnuntaisin 120 min 120 min sunnuntai-illan yhteys Vaihtojen määrä vaihto sallittu vaihto sallittu vaihto sallittu 7

12 n palvelutasoluokka noudattaa Liikenneviraston ohjeistusta, mutta vuoroväleissä voidaan joillakin yhteysväleillä joustaa palvelutasoa juurikaan heikentämättä. Sovellettu keskitaso on uusi luokka, joka muuten vastaa keskitasoa, mutta vuorotarjonta on aamun ja iltapäivän ruuhkatunteja lukuun ottamatta jonkin verran vähäisempi. Sovelletun keskitason palvelutasolla joukkoliikenne tarjoaa kuitenkin edelleen monipuolisia yhteyksiä. iset yhteydet vastaavat Liikenneviraston peruspalvelutason luokitusta, mutta lauantaille on lisätty aamupäivällä kunnasta lähtevä asiointiyhteys keskuskaupunkiin ja iltapäivällä keskuskaupungista lähtevä paluuyhteys kuntaan. Keskuskaupunkien välillä asiointiyhteydet ovat molemmansuuntaiset. voi myös tarvittaessa tarjota arki-iltayhteydet, perjantai-illan ja/tai sunnuntai-illan liityntäyhteyden kaukoliikenteeseen tarpeen mukaan. Minimitason kriteeriksi on Liikenneviraston ohjeista poiketen asetettu liikennöintiaika ympärivuotisesti, jotta myös kesän työssäkäyntiyhteydet voidaan turvata. Lisäksi ELY-keskuksen toimivalta-alueella on yhteysvälejä, joille ei ole tarvetta tarjota yllä olevan luokituksen mukaista palvelutasoa vähäisen kysynnän takia, mutta joilla on tunnistettu joitakin erityistarpeita liikennepalveluille, kuten koululaisten yhteydet. Näillä erityistarpeet - yhteysväleillä turvataan esimerkiksi asiointi-, koululais- tai terveydenhuollon yhteydet lähimpään keskuskaupunkiin tai suurempaan kuntakeskukseen. Käyttäjän näkökulmasta keskitasolla ja sovelletulla keskitasolla matkustaja käydä töissä (aamuvuoro/iltavuoro), opiskella, asioida ja harrastaa julkiseen liikenteeseen tukeutuen. Parhaimpina aikoina joukkoliikenne tarjoaa jopa henkilöautolle kilpailukykyisen palvelun. lla joukkoliikenne palvelee lähinnä niitä, joilla ei ole muuta kulkutapaa. Työssäkäynti normaaleina työssäkäyntiaikoina, opiskelu ja asiointi päivisin on mahdollista. Iltaisin ja viikonloppuisin joukkoliikennepalveluja ei ole käytössä. Minimitasolla julkisella liikenteellä voi käydä töissä tai opiskelemassa, jos työaika on noin klo

13 Palvelutasotavoitteet Savonlinnan seutu Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Enonkoski- arkipäiville 1 iltapäivävuoro arkipäiville 1 iltapäivävuoro talvi: 20/35 Savonlinna lauantaille 1 vuoro asiointiin lauantaille 1 vuoro asiointiin kesä:20/25 sunnuntaille 1 iltavuoro sunnuntaille 1 iltavuoro Sulkava- sunnuntaille 1 iltavuoro sunnuntaille 1 iltavuoro talvi: 24/64 Savonlinna tavoitteen ylittää 1-2 vuoroa arkipäi- tavoitteen ylittää 1-2 vuoroa arkipäi- kesä: 34/54 vänä ja 1 vuoro sunnuntaina. Näistä vänä ja 1 vuoro sunnuntaina. Näistä 2 on ELYn ostamia 2 on ELYn ostamia Savonlinna- arkipäiville 1 aamuvuoro arkipäiville 2 aamuvuoroa Sulkava tavoitteen ylittää 2-3 vuoroa arkipäi- tavoitteen ylittää 3-4 vuoroa arkipäi- vänä ja 1 vuoro sunnuntaina. Näistä vänä ja 1 vuoro sunnuntaina. Näistä 2 on ELYn ostamia 2 on ELYn ostamia Sulkava-Juva Yksilöity tarjonta: - Yksilöity tarjonta: - talvi: 5/20 asiointiyhteydet asiointiyhteydet kesä: 5/20 Savonlinna- lauantaille 1 vuoro asiointiin lauantaille 1 vuoro asiointiin talvi: 12/137 Mikkeli tavoitteen ylittää arkipäivänä 7-9 tavoitteen ylittää arkipäivänä 6-9 kesä: 17/117 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- sunnuntaina 4 vuoroa. Näistä 2 on nuntaina 4 vuoroa. Näistä 3 on ELYn ELYn ostamia ostamia Mikkeli- lauantaille 1 vuoro asiointiin lauantaille 1 vuoro asiointiin Savonlinna tavoitteen ylittää arkipäivänä 7-9 tavoitteen ylittää arkipäivänä 5-7 9

14 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sun- vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sunnun- nuntaina 4 vuoroa taina 4 vuoroa Juva-Savonlinna tavoitteen ylittää arkipäivänä 6-8 arkipäiville 1 aamuvuoro talvi: 2/127 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- tavoitteen ylittää arkipäivänä 5-7 kesä: 12/107 nuntaina 4 vuoroa. Näistä 1 vuoro on vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- ELYn ostama nuntaina 4 vuoroa. Näistä 1 vuoro on ELYn ostama Savonlinna-Juva tavoitteen ylittää arkipäivänä 6-8 tavoitteen ylittää arkipäivänä 5-6 vuoroa, lauantaina 3 vuoroa ja sun- vuoroa, lauantaina 3 vuoroa ja sun- nuntaina 4 vuoroa. Näistä 1 vuoro on nuntaina 4 vuoroa. Näistä 2 vuoroa ELYn ostama on ELYn ostamia Varkaus- Sovellettu arkipäiville 2 aamuvuoroa ja 2 iltapäi- Sovellettu arkipäiville 3 aamuvuoroa ja 2 iltapäi- talvi: 2/109 Savonlinna keskitaso vävuoroa keskitaso vävuoroa kesä: 12/98 lauantaille 1 vuoro lauantaille 1 vuoro sunnuntaille 1 vuoro sunnuntaille 1 vuoro tavoitteen ylittää sunnuntaina 1 vuoro Savonlinna- Sovellettu arkipäiville 2 aamuvuoroa ja 2 iltapäi- Sovellettu arkipäiville 2 aamuvuoroa ja 3 iltapäi- Varkaus keskitaso vävuoroa keskitaso vävuoroa lauantaille 3 vuoroa lauantaille 3 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 4 vuo- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 vuo- roa, lauantaina 3 vuoroa ja sunnun- roa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnun- taina 2 vuoroa. Näistä 1 vuoro on taina 2 vuoroa. Näistä 1 vuoro on ELYn ostama ELYn ostama Rantasalmi- Sovellettu arkipäiville 2 aamuvuoroa, 2 iltapäi- Sovellettu arkipäiville 2-3 aamuvuoroa, 1 ilta- talvi: 18/97 Savonlinna keskitaso vävuoroa ja 1 iltavuoro keskitaso päivävuoro ja 1 iltavuoro kesä: 26/81 lauantaille 1 vuoro lauantaille 1 vuoro sunnuntaille 1 vuoro sunnuntaille 1 vuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-2 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-2 vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sun- vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sun- nuntaisin 3-4 vuoroa nuntaisin 2-3 vuoroa 10

15 Näistä 3 on ELY:n ostamia Näistä 3 on ELY:n ostamia Savonlinna- Sovellettu arkipäiville 3 aamuvuoroa, 2 iltapäi- Sovellettu arkipäiville 2 aamuvuoroa, 2 iltapäi- Rantasalmi keskitaso vävuoroa ja 1 iltavuoro keskitaso vävuoroa ja 1 iltavuoro lauantaille 3 vuoroa lauantaille 3 vuoroa sunnuntaille 2 vuoroa sunnuntaille 2 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, lauantaisin 2 vuoroa ja sunnuntaisin 3 lauantaisin 2 vuoroa ja sunnuntaisin vuoroa 3 vuoroa Näistä 4-5 on ELYn ostamia Näistä 4-5 on ELYn ostamia Savonlinna- Yksilöity tarjonta: arkipäiville aamuvuoro Yksilöity tarjonta: arkipäiville aamuvuoro talvi: 18/48 Joensuu opiskeluyhteydet perjantai- ja sunnuntai-iltojen vuorot opiskeluyhteydet perjantai- ja sunnuntai-iltojen vuorot kesä: 16/41 tarpeen mukaan tarpeen mukaan tavoitteen ylittää muut vuorot, joista 4 tavoitteen ylittää muut vuorot, joista 4 on ELYn ostamia on ELYn ostamia Savonlinna- Perus- arkipäivälle 1 aamuvuoro Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro talvi: 4/26 Kitee palvelutaso tavoitteen ylittää 1 sunnuntain vuoro, tavoitteen ylittää 1 vuoro arkipäivänä kesä: 4/26 joka on ELYn ostama ja 3 vuoroa viikonloppuna. Näistä 2 vuoroa on ELYn ostamia Savonlinna- Perus- tavoitteen ylittää 2-3 bussivuoroa Perus- tavoitteen ylittää 1 bussivuoro arki- arki 6 vuoroa talvi: 20/50 Parikkala palvelutaso arkipäivänä palvelutaso päivänä la 5 vuoroa kesä: 20/30 su 5 vuoroa Parikkala- Perus- tavoitteen ylittää 2-3 bussivuoroa Perus- tavoitteen ylittää 1-2 bussivuoroa arki 6 vuoroa Savonlinna palvelutaso arkipäivänä, joista 2 on ELYn ostamia palvelutaso arkipäivänä, joista 1 on ELYn ostama la 5 vuoroa su 5 vuoroa 11

16 Mikkelin seutu Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Kangasniemi- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivänä 4-6 talvi: 15/94 Jyväskylä vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- kesä: 20/94 sunnuntaina 2 vuoroa. Näistä 1 nuntaina 2 vuoroa on ELYn ostama Kangasniemi- tavoitteen ylittää arkipäivänä 5-6 tavoitteen ylittää arkipäivänä 5-6 talvi: 30/118 Mikkeli vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- kesä: 20/108 sunnuntaina 4 vuoroa. Näistä 1 nuntaina 4 vuoroa vuoro on ELYn ostama Kangasniemi- Yksilöity tarjonta: tarjotaan liityntäyhteydet Piek- Yksilöity tarjonta: tarjotaan liityntäyhteydet Pieksämäel- talvi: 17/27 Pieksämäki liityntäyhteydet sämäelle tarpeen mukaan liityntäyhteydet le tarpeen mukaan kesä: 12/22 Hirvensalmi- arkipäiville 1 iltapäivävuoro arkipäiville 1 iltapäivävuoro talvi: 34/44 Mikkeli tavoitteen ylittää 1 vuoro arkipäivänä, kesä: 34/34 joka on ELYn ostama Mikkeli- - arkipäiville 1 aamuvuoro Hirvensalmi tavoitteen ylittää 1 vuoro arkipäivänä, joka on ELYn ostama Puumala-Mikkeli arkipäiville 1 iltapäivävuoro arkipäiville 1 iltapäivävuoro talvi: 34/54 tavoitteen ylittää 1 vuoro arkipäi- tavoitteen ylittää 1-3 vuoroa arkipäi- kesä: 44/54 vänä, joka on ELYn ostama vänä, joista 1-2 on ELYn ostamia Mikkeli-Puumala - tavoitteen ylittää 1-3 vuoroa arkipäivänä, joista 1-2 on ELYn ostamia Puumala- Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 iltapäi- talvi: 10/11 Savonlinna tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vävuoro kesä: 10/10 12

17 vuoro, joka on ELYn ostama tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, joka on ELYn ostama Savonlinna- Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 iltapäi- Puumala iltapäivävuoro vävuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, vuoro, joka on ELYn ostama joka on ELYn ostama Puumala-Imatra Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 Minimitaso arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 iltapäi- talvi: 2/22 iltapäivävuoro vävuoro kesä: 2/7 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 1 on Näistä 1 on ELYn ostama ELYn ostama Pieksämäki- tavoitteen ylittää arkipäivänä 5 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 bussi- arki 8 vuoroa talvi: 40/45 Mikkeli bussivuoroa, joista 4 on ELYn vuoroa, jotka ovat ELYn ostamia la 7 vuoroa kesä: 30/30 ostamia su 8 vuoroa Mikkeli- tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 arkipäiville 1 aamuvuoro arki 8 vuoroa Pieksämäki bussivuoroa, jotka ovat ELYn tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- la 6 vuoroa ostamia vuoroa, jotka ovat ELYn ostamia su 7 vuoroa Mikkeli-Heinola Sovellettu arkipäiville 3 aamuvuoroa ja 3 Sovellettu arkipäiville 3 aamuvuoroa ja 3 iltapäi- talvi: 5/183 keskitaso iltapäivävuoroa keskitaso vävuoroa kesä: 5/183 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 vuo- vuoroa, lauantaina 6 vuoroa ja roa, lauantaina 6 vuoroa ja sunnun- sunnuntaina 8 vuoroa taina 8 vuoroa Heinola-Mikkeli Sovellettu arkipäiville 4 aamuvuoroa Sovellettu arkipäiville 4 aamuvuoroa keskitaso tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 keskitaso tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 vuo- vuoroa, lauantaina 5 vuoroa ja roa, lauantaina 5 vuoroa ja sunnun- sunnuntaina 8 vuoroa taina 8 vuoroa Pertunmaa- arkipäiville 1-3 vuoroa, lauantaille arkipäiville 1 vuoro, lauantaille 1 talvi: 15/20 Heinola 1 vuoro asiointiin, sunnuntaille 1 vuoro asiointiin, sunnuntaille 1 ilta- kesä: 15/20 13

18 iltavuoro vuoro Heinola- Pertunmaa Pertunmaa- Mikkeli Pertunmaa- Mäntyharju Mäntyharju- Mikkeli arkipäiville 1-3 vuoroa, lauantaille arkipäiville 1 vuoro, lauantaille 1 1 vuoro asiointiin, sunnuntaille 1 vuoro asiointiin, sunnuntaille 1 iltavuoro iltavuoro Minimitaso - Minimitaso - talvi: 0/20 kesä: 10/20 Yksilöity tarjonta: arkipäivälle 1 iltapäivävuoro, Yksilöity tarjonta: arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 iltapäivävuoro, talvi: 10/10 opiskeluyhteydet perjantai- ja sunnuntai-illan vuorot opiskeluyhteydet perjantai- ja sunnuntai-illan kesä: 10/10 tarpeen mukaan vuorot tarpeen mukaan tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro tavoitteen ylittää 1 bussivuoro - arki 6 vuoroa talvi: 10/20 arkipäivänä la 5 vuoroa kesä: 10/10 su 5 vuoroa Mikkeli- tavoitteen ylittää 2 bussivuoroa tavoitteen ylittää 1 bussivuoro arki- arki 6 vuoroa Mäntyharju arkipäivänä päivänä la 5 vuoroa su 5 vuoroa Varkaus-Mikkeli arkipäiville 3 aamuvuoroa ja 4 arkipäiville 3 aamuvuoroa ja 4 iltapäi- talvi: 0/141 iltapäivävuoroa vävuoroa kesä: 10/136 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, vuoro, lauantaina 3 vuoroa ja lauantaina 3 vuoroa ja sunnuntaina 6 sunnuntaina 6 vuoroa vuoroa Mikkeli-Varkaus arkipäiville 5 aamuvuoroa ja 3 arkipäiville 5 aamuvuoroa ja 4 iltapäi- iltapäivävuoroa vävuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 vuo- vuoroa, lauantaina 4 vuoroa ja roa, lauantaina 4 vuoroa ja sunnun- sunnuntaina 5 vuoroa taina 5 vuoroa Juva-Mikkeli tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 vuo- talvi: 17/226 vuorona, lauantaina 5 vuoroa ja rona, lauantaina 5 vuoroa ja sunnun- kesä: 32/211 14

19 sunnuntaina 7 vuoroa taina 7 vuoroa Mikkeli-Juva tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 vuo- vuorona, lauantaina 2 vuoroa ja rona, lauantaina 2 vuoroa ja sunnun- sunnuntaina 4 vuoroa taina 4 vuoroa 15

20 Kuopion seutu Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Rautalampi- tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-2 talvi: 2/66 Kuopio vuoroa ja lauantaina 2 vuoroa vuoroa ja lauantaina 1 vuoro kesä: 17/42 Rautalampi- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-2 talvi: 27/96 Suonenjoki vuoroa ja lauantaina 1 vuoro. vuoroa ja lauantaina 1 vuoro. Näistä kesä: 27/46 Näistä 1-2 on ELYn ostamia 1 on ELYn ostama Suonenjoki- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-1 Rautalampi vuoroa ja lauantaina 1 vuoro. vuoroa ja lauantaina 1 vuoro. 1 on Näistä 1-2 on ELYn ostamia ELYn ostama. Suonenjoki- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 arki 7 vuoroa talvi: 2/130 Kuopio bussivuoroa, lauantaina 3 bussi- bussivuoroa, lauantaina 3 bussivuo- la 6 vuoroa kesä: 17/110 vuoroa ja sunnuntaina 4 bussi- roa ja sunnuntaina 4 bussivuoroa su 6 vuoroa vuoroa Kuopio- tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- arki 11 vuoroa Suonenjoki bussivuoroa, lauantaina 2-3 vuoroa, lauantaina 2-3 bussivuoroa la 9 vuoroa bussivuoroa ja sunnuntaina 4-5 ja sunnuntaina 4-5 bussivuoroa su 7 vuoroa bussivuoroa Suonenjoki- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 - arki 10 vuoroa talvi: 20/30 Pieksämäki bussivuoroa, joista 2 on ELYn la 8 vuoroa kesä: 0/0 ostamia su 6 vuoroa Pieksämäki- arkipäiville 1 aamuvuoro - arki 8 vuoroa Suonenjoki tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 la 6 vuoroa bussivuoro, joka on ELYn osta- su 7 vuoroa 16

21 ma Varkaus-Kuopio arkipäivälle 1 iltavuoro lauantaille 1 iltavuoro talvi: 5/215 lauantaille 1 iltavuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, kesä: 15/180 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 4 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja vuoroa sunnuntaina 4 vuoroa Kuopio-Varkaus tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, vuoro, lauantaina 2 vuoroa ja lauantaina 3 vuoroa ja sunnuntaina 3 sunnuntaina 3 vuoroa vuoroa Vesanto-Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 arkipäivälle 1 iltapäivävuoro talvi: 4/54 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 kesä:4/39 vuoroa Vesanto-Tervo arkipäiville 1 iltapäivävuoro arkipäiville 1 iltapäivävuoro talvi: 14/59 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 kesä: 4/40 vuoroa vuoroa Tervo-Vesanto tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 vuoroa, joista 0-1 on ELYn ostamia Tervo-Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 vuoroa Tuusniemi- tavoitteen ylittää arkipäivänä 8- Kuopio 10 vuoroa, lauantaina 5 vuoroa ja sunnuntaina 5 vuoroa Juankoski- tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 Kuopio vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sunnuntaina 1 vuoro arkipäiville 1 aamuvuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 1 on ELYn ostama arkipäiville 1 iltapäivävuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 0-2 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 6-7vuoroa, lauantaina 5 vuoroa ja sunnuntaina 5 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sunnuntaina 1 vuoro talvi: 4/49 kesä: 4/39 talvi: 10/149 kesä: 0/115 talvi: 10/80 kesä: 10/70 17

22 Kuopio- Juankoski tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 1 on ELYn ostama Kaavi-Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. Juankoski-Kaavi lauantaille 1 vuoro asiointiin tavoitteen ylittää arkipäivänä 6-8 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 2 on ELYn ostamia tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 1 on ELYn ostama tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. arkipäiville 1 iltapäivävuoro lauantaille 1 vuoro asiointiin tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 1-2 on ELYn ostamia talvi: 15/90 kesä: 20/85 talvi: 30/116 kesä: 15/71 Kaavi-Juankoski lauantaille 1 vuoro asiointiin arkipäiville 1 iltapäivävuoro tavoitteen ylittää arkipäivänä 4-6 lauantaille 1 vuoro asiointiin vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 sunnuntaina 2 vuoroa. Näistä 1 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- on ELYn ostama nuntaina 2 vuoroa Kaavi-Tuusniemi Yksilöity tarjonta: perjantai- ja sunnuntai-illan Yksilöity tarjonta: perjantai- ja sunnuntai-illan vuorot talvi: 25/30 opiskeluyhteydet vuorot tarpeen mukaan opiskeluyhteydet tarpeen mukaan kesä: 0/0 Rautavaara- arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 arkipäivälle 1 aamuvuoro ja 1 iltapäi- talvi: 0/30 Kuopio iltapäivävuoro vävuoro kesä: 0/15 lauantaille 1 asiointiyhteys lauantaille 1 asiointiyhteys sunnuntaille 1 iltayhteys sunnuntaille 1 iltayhteys Rautavaara- Yksilöity tarjonta: asiointimahdollisuus muutaman Yksilöity tarjonta: asiointimahdollisuus muutaman talvi: 0/20 Iisalmi asiointiyhteydet kerran viikossa tarpeen mukaan asiointiyhteydet kerran viikossa tarpeen mukaan kesä: 0/20 Keitele-Kuopio arkipäivälle 1-3 vuoroa arkipäivälle 1 aamuvuoro talvi: 2/31 lauantaille 1 vuoro asiointiin lauantaille 1 vuoro asiointiin kesä: 2/26 tavoitteen ylittää 1 vuoro lauan- tavoitteen ylittää 1 vuoro lauantaina taina ja 1 vuoro sunnuntaina. ja 1 vuoro sunnuntaina. Näistä 1 18

23 Näistä 1 vuoro on ELYn ostama vuoro on ELYn ostama Keitele-Pielavesi tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-2 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 vuo- talvi: 27/84 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja roa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnun- kesä: 22/64 sunnuntaina 3 vuoroa. Näistä 2 taina 3 vuoroa. Näistä 1 on ELYn on ELYn ostamia ostama Pielavesi-Keitele tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-4 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sun- sunnuntaina 3 vuoroa. Näistä 2 nuntaina 3 vuoroa on ELYn ostamia Pielavesi-Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 1-3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-3 talvi: 19/73 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sun- kesä: 29/63 sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 2 on nuntaina 1 vuoro. Näistä 3 on ELYn ELYn ostamia ostamia Maaninka- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-3 talvi: 19/83 Kuopio vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja sun- kesä: 24/58 sunnuntaina 1 vuoro. Näistä 2 on nuntaina 1 vuoro. Näistä 2 on ELYn ELYn ostamia ostamia Iisalmi-Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- arki 6 vuoroa talvi: 0/173 bussivuoroa, lauantaina 3 bussi- vuoroa, lauantaina 3 bussivuoroa ja la 6 vuoroa kesä: 0/143 vuoroa ja sunnuntaina 2 bussi- sunnuntaina 2 bussivuoroa su 4 vuoroa vuoroa t Kuopio-Iisalmi tavoitteen ylittää lauantaina 1 avoitteen ylittää lauantaina 1 bussi- arki 6 vuoroa bussivuoro ja sunnuntaina 3 vuoro ja sunnuntaina 3 bussivuoroa la 4 vuoroa bussivuoroa su 6 vuoroa Lapinlahti- tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- arki 5 vuoroa talvi: 0/173 Kuopio bussivuoroa, lauantaina 3 bussi- vuoroa, lauantaina 3 bussivuoroa ja la 5 vuoroa kesä: 0/143 vuoroa ja sunnuntaina 2 bussi- sunnuntaina 2 bussivuoroa su 4 vuoroa vuoroa 19

24 Kuopio- tavoitteen ylittää lauantaina 1 tavoitteen ylittää lauantaina 1 bussi- arki 6 vuoroa Lapinlahti bussivuoro ja sunnuntaina 3 vuoro ja sunnuntaina 3 bussivuoroa la 4 vuoroa bussivuoroa su 6 vuoroa Varpaisjärvi- Minimitaso arkipäivälle 1 iltapäivävuoro Minimitaso arkipäivälle 1 iltapäivävuoro talvi: 24/34 Kuopio tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 tavoitteen ylittää arkipäivänä 1 vuoro, kesä: 24/24 vuoroa, lauantaina 1 vuoro ja lauantaina 1 vuoro ja sunnuntaina 1 sunnuntaina 1 vuoro vuoro 20

25 Ylä-Savo Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Vieremä-Iisalmi lauantaille 1 vuoro asiointiin lauantaille 1 vuoro asiointiin talvi: 35/107 tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-4 kesä: 30/72 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja sun- sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 1 nuntaisin 2 vuoroa. Näistä 1 vuoro on vuoro on ELYn ostama ELYn ostama Iisalmi-Vieremä tavoitteen ylittää arkipäivisin 5-7 tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-4 vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sun- sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 nuntaisin 2 vuoroa. Näistä 1 vuoro on vuoroa on ELYn ostamia ELYn ostama Kiuruvesi-Iisalmi tavoitteen ylittää arkipäivisin 5-7 tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 arki 2 vuoroa talvi: 23/112 vuoroa ja lauantaisin 1 vuoro. vuoroa ja lauantaisin 1 vuoro. Näistä la 1 vuoro kesä: 53/87 Näistä 2 vuoroa on ELYn osta- 2-3 vuoroa on ELYn ostamia su 2 vuoroa mia Iisalmi-Kiuruvesi tavoitteen ylittää arkipäivisin 5-8 tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 arki 2 vuoroa vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sun- la 2 vuoroa sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 2 nuntaisin 1 vuoro. Näistä 4 vuoroa on su 1 vuoro vuoroa on ELYn ostamia ELYn ostamia Kiuruvesi- Minimitaso pendelöinnin mahdollistavat Minimitaso pendelöinnin mahdollistavat yhteydet Vieremä yhteydet Iisalmen kautta. Iisalmen kautta. ks. Kiuruvesi-Iisalmi ja Iisalmi- ks. Kiuruvesi-Iisalmi ja Iisalmi- Vieremä yhteydet Vieremä yhteydet Sonkajärvi- lauantaille asiointiyhteys lauantaille asiointiyhteys talvi: 45/95 Iisalmi sunnuntai-illan yhteys sunnuntai-illan yhteys kesä: 35/40 21

26 tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 vuoro, vuoroa, joista 2 on ELYn ostamia joka on ELYn ostama Iisalmi- lauantaille asiointiyhteys lauantaille asiointiyhteys Sonkajärvi sunnuntai-illan yhteys sunnuntai-illan yhteys tavoitteen ylittää arkipäivisin 5-7 tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 vuoro, vuoroa, joista 4 on ELYn ostamia joka on ELYn ostama Kajaani-Iisalmi tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- arki 6 vuoroa talvi: 0/39 bussivuoroa, lauantaina 2 bussi- vuoroa, lauantaina 2 bussivuoroa ja la 6 vuoroa kesä: 0/39 vuoroa ja sunnuntaina 1 bussi- sunnuntaina 1 bussivuoro su 4 vuoroa vuoro Iisalmi-Kajaani arkipäiville 1 aamuvuoro arkipäiville 1 aamuvuoro arki 6 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 2-3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 bussi- la 5 vuoroa bussivuoroa, lauantaina 2 bussi- vuoroa, lauantaina 2 bussivuoroa ja su 5 vuoroa vuoroa ja sunnuntaina 2 bussi- sunnuntaina 2 bussivuoroa vuoroa Sukeva-Iisalmi tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 tavoitteen ylittää arkipäivänä 2 bussi- arki 6 vuoroa talvi: 10/49 bussivuoroa, lauantaina 2 bussi- vuoroa, lauantaina 2 bussivuoroa ja la 6 vuoroa kesä: 0/39 vuoroa ja sunnuntaina 1 bussi- sunnuntaina 1 bussivuoro su 5 vuoroa vuoro Iisalmi-Sukeva arkipäiville 1 aamuvuoro arkipäiville 1 aamuvuoro arki 5 vuoroa tavoitteen ylittää arkipäivänä 3-4 tavoitteen ylittää arkipäivänä 3 bussi- la 4 vuoroa bussivuoroa, lauantaina 2 bussi- vuoroa, lauantaina 2 bussivuoroa ja su 5 vuoroa vuoroa ja sunnuntaina 2 bussi- sunnuntaina 2 bussivuoroa vuoroa Pielavesi-Iisalmi Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivinä 3-4 Minimitaso arkipäiville aamuvuorot talvi: 0/58 vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja tavoitteen ylittää arkipäivisin 2-3 kesä: 10/38 sunnuntaina 2 vuoroa vuoroa, lauantaina 2 vuoroa ja sunnuntaina 2 vuoroa 22

27 Lapinlahti-Iisalmi tavoitteen ylittää arkipäivinä 1 tavoitteen ylittää arkipäivinä 1 bussi- arki 5 vuoroa talvi: 25/229 bussivuoro, lauantaina 1 bussi- vuoro, lauantaina 1 bussivuoro ja la 4 vuoroa kesä: 0/165 vuoro ja sunnuntaina 2 bussivuo- sunnuntaina 3 bussivuoroa su 5 vuoroa roa. Näistä 1 on ELYn ostama Iisalmi-Lapinlahti tavoitteen ylittää arkipäivinä 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivinä 2-4 bussivuoroa, lauantaina 4 bussi- bussivuoroa, lauantaina 4 bussivuo- arki 6 vuoroa vuoroa ja sunnuntaina 3 bussi- roa ja sunnuntaina 3 bussivuoroa. la 6 vuoroa vuoroa. Näistä 2-3 on ELYn Näistä 2-3 on ELYn ostamia su 4 vuoroa ostamia 23

28 Pielisen Karjala Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Nurmes-Lieksa lauantaille asiointiyhteys lauantaille asiointiyhteys arki 2 vuoroa talvi: 31/53 tavoitteen ylittää arkipäivinä 3 tavoitteen ylittää arkipäivinä 1-2 la 2 vuoroa kesä: 21/28 bussivuoroa ja sunnuntaina 1 bussivuoroa ja sunnuntaina 1 bussi- su 2 vuoroa bussivuoro vuoro Lieksa-Nurmes tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 arkipäiville 1 aamuvuoro arki 2 vuoroa bussivuoro tavoitteen ylittää 0-1 bussivuoroa, la 2 vuoroa joka on ELYn ostama su 2 vuoroa Valtimo-Kajaani Minimitaso arkipäiville 1 aamuvuoro Minimitaso arkipäiville 1 aamuvuoro talvi: 0/42 tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 vuo- kesä: 0/41 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja roa, lauantaisin 3 vuoroa ja sunnun- sunnuntaisin 3 vuoroa taisin 2 vuoroa Valtimo-Nurmes tavoitteen ylittää arkipäivisin 0-2 tavoitteen ylittää arkipäivisin 0-1 talvi: 10/57 vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sun- kesä: 0/40 sunnuntaisin 2 vuoroa nuntaisin 1 vuoro Juuka-Nurmes tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 arkipäiville 1 aamuvuoro talvi: 16/68 vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja tavoitteen ylittää arkipäivisin 2-3 kesä: 21/55 sunnuntaisin 4 vuoroa sunnun- vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sun- taisin. Näistä 2 on ELYn ostamia. nuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 on ELYn ostamia. Nurmes-Kuopio Yksilöity tarjonta: arkipäiville aamu- ja iltapäivävuo- Yksilöity tarjonta: arkipäiville aamu- ja iltapäivävuorot talvi: 0/28 opiskeluyhteydet rot opiskeluyhteydet perjantai- ja sunnuntai-illan vuorot kesä: 0/28 perjantai- ja sunnuntai-illan tarpeen mukaan vuorot tarpeen mukaan 24

29 Kuopio-Nurmes Yksilöity tarjonta: opiskeluyhteydet arkipäiville aamu- ja iltapäivävuorot perjantai- ja sunnuntai-illan vuorot tarpeen mukaan Juuka-Joensuu tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-4 vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 on ELYn ostamia Koli-Ahmovaara Yksilöity tarjonta: arkipäivien aamu- ja iltapäiväyhteyksien matkailun tarpeet lisäksi muut vuorot tarpeen mukaan Ahmovaara-Koli Yksilöity tarjonta: arkipäivien aamu- ja iltapäiväyhteyksien matkailun tarpeet lisäksi muut vuorot tarpeen mukaan Koli-Juuka Yksilöity tarjonta: opiskeluyhteydet Koli-Joensuu Yksilöity tarjonta: matkailun tarpeet, kimppataksiliikenne Yksilöity tarjonta: opiskeluyhteydet arkipäiville aamu- ja iltapäivävuorot perjantai- ja sunnuntai-illan vuorot tarpeen mukaan tavoitteen ylittää arkipäivisin 2-3 vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 1 on ELYn ostama Yksilöity tarjonta: arkipäivien aamu- ja iltapäiväyhteyksien matkailun tarpeet lisäksi muut vuorot tarpeen mukaan Yksilöity tarjonta: arkipäivien aamu- ja iltapäiväyhteyksien matkailun tarpeet lisäksi muut vuorot tarpeen mukaan Yksilöity tarjonta: opiskeluyhteydet Yksilöity tarjonta: matkailun tarpeet, kimppataksiliikenne talvi: 23/83 kesä: 32/65 talvi: 0/20 kesä: 0/10 (ei tuoreita tietoja, viimeisimmät vuodelta 2012) 25

30 Joensuun seutu ja Keski-Karjala Yhteys Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Palvelutasotavoite Palvelutasotavoitteen Junavuorot Ostoliikenne/kaikki (suunta) TALVI täyttymiseksi tarvittavat KESÄ täyttymiseksi tarvittavat linja-autoliikenne muutokset muutokset (viikkovuoro) Ilomantsi- tavoitteen ylittää arkipäivisin 1-3 tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-4 talvi: 18/68 Joensuu vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja kesä: 38/73 sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 2 on sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 2 on ELYn ostamia. ELYn ostamia. Joensuu- tavoitteen ylittää arkipäivisin 1-3 arkipäiville 1 aamuvuoro Ilomantsi vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-4 sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 3 on vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja ELYn ostamia. sunnuntaisin 1 vuoro. Näistä 3 on ELYn ostamia. Lieksa-Joensuu Sovellettu keskitaso - Sovellettu keskitaso - arki 2 vuoroa talvi: 11/94 la 2 vuoroa kesä: 11/84 su 2 vuoroa Joensuu-Lieksa tavoitteen ylittää arkipäivinä 5-6 tavoitteen ylittää arkipäivinä 4-5 arki 2 vuoroa bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- la 2 vuoroa vuoroa ja sunnuntaisin 1 bussi- vuoroa ja sunnuntaisin 1 bussivuo- su 2 vuoroa vuoro. Näistä 1 on ELYn ostama. ro. Näistä 1 on ELYn ostama. Polvijärvi- tavoitteen ylittää arkipäivinä 4-6 tavoitteen ylittää arkipäivinä 3-4 talvi: 52/102 Joensuu bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- kesä: 52/92 vuoroa ja sunnuntaisin 2 bussi- vuoroa ja sunnuntaisin 2 bussivuo- vuoroa. Näistä 6-7 on ELYn roa. Näistä 6-7 on ELYn ostamia ostamia Joensuu- tavoitteen ylittää arkipäivinä 4-6 tavoitteen ylittää arkipäivinä 5-7 Polvijärvi bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 2 bussi- 26

31 vuoroa ja sunnuntaisin 2 bussi- vuoroa ja sunnuntaisin 2 bussivuo- vuoroa. Näistä 7 on ELYn osta- roa. Näistä 7 on ELYn ostamia mia Parikkala-Kitee Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 arki 5 vuoroa talvi: 0/24 bussivuoro, lauantaisin 1 bussi- bussivuoro, lauantaisin 1 bussivuo- la 4 vuoroa kesä: 0/24 vuoro ja sunnuntaisin 1 bussivuo- ro ja sunnuntaisin 1 bussivuoro su 5 vuoroa ro Kitee-Parikkala Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 arki 6 vuoroa bussivuoroa, lauantaisin 1 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 1 bussi- la 6 vuoroa vuoro ja sunnuntaisin 1 bussivuo- vuoro ja sunnuntaisin 1 bussivuoro su 4 vuoroa ro Kesälahti-Kitee tavoitteen ylittää arkipäivinä 1 tavoitteen ylittää arkipäivinä 1-2 arki 5 vuoroa talvi: 0/34 bussivuoro, lauantaisin 1 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 1 bussi- la 4 vuoroa kesä: 0/34 vuoro ja sunnuntaisin 1 bussivuo- vuoro ja sunnuntaisin 1 bussivuoro su 5 vuoroa ro Kitee-Joensuu tavoitteen ylittää arkipäivinä 5-7 tavoitteen ylittää arkipäivinä 6-8 arki 5 vuoroa talvi: 22/95 bussivuoroa, lauantaisin 4 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 4 bussi- la 4 vuoroa kesä: 37/99 vuoroa ja sunnuntaisin 3 bussi- vuoroa ja sunnuntaisin 3 bussivuo- su 5 vuoroa vuoroa. Näistä 3 on ELYn osta- roa. Näistä 4 on ELYn ostamia mia Joensuu-Kitee tavoitteen ylittää arkipäivinä 6-7 tavoitteen ylittää arkipäivinä 6-7 arki 6 vuoroa bussivuoroa, lauantaisin 5 bussi- bussivuoroa, lauantaisin 4 bussi- la 6 vuoroa vuoroa ja sunnuntaisin 3 bussi- vuoroa ja sunnuntaisin 3 bussivuo- su 4 vuoroa vuoroa. Näistä 5 on ELYn osta- roa. Näistä 6 on ELYn ostamia mia Kitee-Tohmajärvi lauantaille asiointivuoro lauantaille asiointivuoro talvi: 13/98 tavoitteen ylittää arkipäivisin 2-4 tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-5 kesä: 23/83 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 on 27

32 on ELYn ostamia ELYn ostamia Tohmajärvi-Kitee tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 arkipäiville 1 aamuvuoro vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 2 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja on ELYn ostamia sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 3 on ELYn ostamia Tohmajärvi- tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-5 tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-5 talvi: 18/98 Joensuu vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja kesä: 23/83 sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 1 sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 1 on on ELYn ostama ELYn ostama Joensuu- Tohmajärvi tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-6 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 3 on ELYn ostamia Rääkkylä-Kitee Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 1-2 vuoroa, jotka ovat ELYn ostamia Rääkkylä- lauantaille asiointiyhteys Hammaslahti- tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 Joensuu vuoro Rääkkylä-Liperi- Joensuu Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 vuoro ja lauantaisin 2 vuoroa Outokumpu- tavoitteen ylittää arkipäivisin 3 Joensuu vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sunnuntaisin 4 vuoroa. arkipäiville 1 aamuvuoro tavoitteen ylittää arkipäivisin 4-5 vuoroa, lauantaisin 3 vuoroa ja sunnuntaisin 2 vuoroa. Näistä 3 on ELYn ostamia Minimitaso arkipäiville 1 aamuvuoro tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 vuoro, joka on ELYn ostama arkipäiville 1 aamuvuoro lauantaille asiointiyhteys Minimitaso tavoitteen ylittää arkipäivisin 1 vuoro ja lauantaisin 2 vuoroa. Näistä 1 on ELYn ostama Sovellettu tavoitteen ylittää arkipäivisin 3-5 keskitaso vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sunnuntaisin 2-3 vuoroa. talvi: 30/31 kesä: 10/11 talvi: 2/13 kesä: 2/3 talvi: 1/23 kesä: 21/23 talvi: 10/207 kesä: 10/173 Joensuu- tavoitteen ylittää arkipäivisin 2 Sovellettu tavoitteen ylittää arkipäivisin

33 Outokumpu vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja keskitaso vuoroa, lauantaisin 1 vuoro ja sunnuntaisin 3 vuoroa. sunnuntaisin 3 vuoroa Heinävesi- Yksilöity tarjonta: yhteydet terveydenhuollon palve- Yksilöity tarjonta: yhteydet terveydenhuollon palve- arki 4 vuoroa talvi: 0/24 Joensuu sairaanhoitopiiri luille tarpeen mukaan sairaanhoitopiiri luille tarpeen mukaan la 3 vuoroa kesä: 0/24 su 4 vuoroa 29

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia WayStep Consulting Oy Henriika Weiste ELY-keskuksen edustajat pohtivat syksyllä 2013 tulossa olevan joukkoliikenneuudistuksen mm. seuraavasti Tärkein asia,

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta

4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta 4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta Johtopäätökset Toimivaltaiset viranomaiset ovat määritelleet joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet joukkoliikennelaissa säädetyllä tavalla yhteistyössä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestämistapa

Joukkoliikenteen järjestämistapa RAPORTTEJA 15 2013 Joukkoliikenteen järjestämistapa Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti PEKKA VÄHÄTÖRMÄ Joukkoliikenteen järjestämistapa Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti PEKKA

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta Esitys perustuu Liikenneviraston

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2016-2018 - tausta-aineisto

Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2016-2018 - tausta-aineisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 216-218 - tausta-aineisto Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn tavoitteet ja valtakunnallinen tausta Millaisia joukkoliikenteen palveluja

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit 15 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit LIIKENNEVIRASTON SUOSITUS Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 N:o 957 960 SISÄLLYS N:o Sivu 957 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta... 2639 958 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus lokakuu 2015

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus lokakuu 2015 Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus lokakuu 2015 LVM:n ja liikenneviraston infotilaisuus LVM:n ja Liikenneviraston piti järjestää joukkoliikenteen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 5.10 Liikenne- ja viestintäministeriöstä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 98 899 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

KASELY/418/ /

KASELY/418/ / Kaakkois-Suomi KASELY/418/06.10.02/2012 11.10.2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JÄRJESTÄMISTAPAPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄ HANKINTASUUNNITELMA Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksessään 5.6.2012 (KASELY/418/06.10.02/2012)

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma 2015 Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma 12.10.2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 1 TIIVISTELMÄ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun kunnat ovat yhdessä laatineet suunnitelman

Lisätiedot

Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201

Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201 Raportteja 15 2012 Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2012 201 raportteja 15 2012 KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOSUUNNITELMA 2012 2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS

YHTEISTYÖSOPIMUS YHTEISTYÖSOPIMUS 14.8.2015 Tässä yhteistyösopimuksessa sovitaan Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteuttamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuoli Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA 2 3 Tämä selvitys perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaan kaukoliikenteen palvelutasoon vuosille 2012 2015, Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja Päätös LAPELY/1 170/ /2011 ym paristokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja Päätös LAPELY/1 170/ /2011 ym paristokeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös LAPELY/1 170/06.04.01/2011 ym paristokeskus Lappi 30.12.2011 ASIA Joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason vahvistaminen Lapin ELY keskuksen alueelle RATKAISU JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 8.5.2017 Esityksessä luvassa Liikennejärjestelmätyö Itä-Suomessa Kestävän työmatkaliikkumisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto 1 3.12.2013 kello 16.30 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuone Maaherrankatu 9-11 Palvelutaso, liikenne, käyttäjäryhmät,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn 1.6.2010

Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn 1.6.2010 Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn 1.6.2010 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat ja tavoitteet 2. Palvelutasotavoitteiden liityntä muihin suunnitelmiin 3. Aluerajaukset 4. Menetelmät 5. Palvelutasoluokat

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI) KUVAUS

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI) KUVAUS KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 Päivitetty 18.12.2015 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI)

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys ja palvelutasomäärittely 2017 2020. Asukaskuuleminen

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys ja palvelutasomäärittely 2017 2020. Asukaskuuleminen Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys ja palvelutasomäärittely 2017 2020 Asukaskuuleminen Sisältö Joukkoliikenteen palvelutason määrittely... 2 Tausta ja tavoitteet... 2 Joukkoliikennejärjestelmän murros

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn 07 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn Liikenneviraston ohjeita 7/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen 1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011 Matti Viialainen Väestönmuutos maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 2 Muuttoliike maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 3 Nettomuutto Savonlinnan

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Pori Ulvila Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012 2016 TIIVISTELMÄ ESIPUHE Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on laadittu Porin kaupunkiseudun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohje. Uudenmaan ELY-keskuksen infotilaisuus , Laura Langer Liikennevirasto

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohje. Uudenmaan ELY-keskuksen infotilaisuus , Laura Langer Liikennevirasto Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohje Uudenmaan ELY-keskuksen infotilaisuus 14.1.2016, Laura Langer Liikennevirasto Liikenneviraston ohje 31/2015 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-31_joukkoliikenteen_palvelutason_web.pdf

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO HAUTAUSTOIMILAKI Luvat ja valvonta

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 100 773 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Muutokset suunnitelmaan, jos Sotkamo ja Kajaani eivät osallistu yhteishankintaan 4.12.2015 Palvelutaso, johon kunnat ovat sitoutuneet Tarvelähtöinen

Lisätiedot

Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutaso

Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutaso RAPORTTEJA 4 2012 Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutaso Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2 Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutaso Keski-Suomen Ely-keskuksen joukkoliikenteen

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta... 3 2 Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Kuntarakenneuudistuksen perustietoa: Työssäkäynti, asiointi, asuminen, väestö, liikenne 17.11.2011 1 Kuntauudistuksen tarkastelunäkökulmat Valtiovarainministeriö

Lisätiedot