Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto"

Transkriptio

1 Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui yhteensä henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto Pormestarinluoto sijaitsee kaupungin keskustaajaman pohjoisosassa, Kokemäenjoen pohjoispuolella. Autoliikenteen osalta alue yhdistyy ydinkeskustaan Porin sillan kautta. Kevyt liikenne on ohjattu lähinnä Pormestarin sillan kautta Kirjurinluotoon ja Rauman siltaa myöden ydinkeskustaan. Pormestarinluodossa järjestettiin asuntomessut vuonna Pormestarinluodon alueella on kymmeniä 70 luvulla rakennettuja elementtikerrostaloja, joista monet ovat kaupungin vuokra asuntoina. Alueella on myös rivitalo asuntoja sekä pientaloja sisältävä messualue. Suomen ensimmäinen lähiöparannusprojekti aloitettiin Pormestarinluodossa jo vuonna 1982, vain noin 10 vuotta alueen valmistumisen jälkeen. Projektin toimenpiteet olivat hyvin pienimuotoisia. Myöhemmin Porin kaupunki on pyrkinyt parantamaan alueen viihtyvyyttä. Vielä 1990 luvulla alueella oli enemmän aravavuokra asuntoja kuin as oy asuntoja. Nykyisin asuntoja on myyty omistusasunnoiksi. Nykyisin alueella on myös paljon vanhustentaloasuntoja mm. Ruskakodin palveluasunnot. Pormestarinluodon keskuksessa on mm. kauppa, kioski, koulu, päiväkoti, asukastupa. Terveyspalvelut sijaitsevat Isosannan kaupunginosassa Porin yliopistokeskuksen yhteydessä toimivassa Pohjois Porin terveysasemalla. Pormestarinluodossa asuu noin asukasta, joista suurin osa on vuotiaita. Toiseksi suurin ryhmä alueella ovat yli 65 vuotiaat. Aluekokonaisuuteen kuuluvat myös Hyvelänviikin, Toejoen ja Isosannan kaupunginosat. Aluekokonaisuuden yhteenlaskettu väestömäärä on noin asukasta.

2 Joukkoliikenteen tarjonta Pormestarinluodon alueella liikennöivät paikallisliikenteen linja nro 12 ja maaseutulinja nro 60. Linja 12 liikennöi ma pe noin 30 minuutin vuorovälillä. Lauantaina ja sunnuntaina ajetaan noin tunnin vuorovälillä. Linja 60 ajaa arkisin ja lauantaina muutamia vuoroja. Kuva 1. Paikallisliikenteen linja nro 12 ja maaseutuliikenteen linjan nro 60 reitit. Linja 12. Kauppatori Pormestarinluoto Linja 12. Pormestarinluoto Kauppatori Linja 60. Pori Pormestarinluoto Lyttylä Linja 60. Lyttylä Pormestarinluoto Pori ma pe la su ma pe la su ma pe la su ma pe la su Kuva 2. Paikallisliikenteen linjan nro 12 ja maaseutuliikenteen linjan nro 60 aikataulut. Nykytilanteen analyysia Pori on pinta alaltaan laaja pientalovaltainen kaupunki ja kantakaupungissa etäisyydet ovat lyhyitä. Maaston muodostus on tasaista ja houkuttelee kevyen liikenteen käyttöä. Näin ollen kilpailukykyisen joukkoliikenteen ja toimivan palvelutason ylläpitäminen edellyttää Porin kaupungilta mittavia panostuksia. Joukkoliikenne ei ole kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöauto ja polkupyöräliikenteelle Pomestarinluodon alueella. Pormestarinluodon sijainti lähellä kaupungin keskustaa, hyvät kevyen liikenteen yhteydet sekä

3 kevyen liikenteen silta Kokemäenjoen yli lisäävät kevyen liikenteen suosiota. Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat olleet laskusuunnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta aivan viimeisiä vuosia, jolloin matkustajamäärät ovat olleet lievässä nousussa. Vuonna 2008 Porin paikallisliikenteessä oli yhteensä noin 1,84 milj. matkustajaa. Matkustajamäärä väheni vuodesta 2000 (2,39 milj. matkustajaa) vuoteen 2006 (1,8 milj. matkustajaa) saakka, jonka jälkeen matkustajamäärä on ollut lievässä kasvussa. Joukkoliikenteen infra on paikoitellen huonossa kunnossa. Puutteita on muun muassa kevyen liikenteen yhteyksissä. Osa pysäkeistä on lisäksi huonossa kunnossa ja pysäkeiltä puuttuu aikatauluinformaatio. Puolen tunnin vuoroväli paikallisliikenteessä ruuhka aikana arkipäivinä ja tunnin vuoroväli illalla ei vielä ole riittävällä tasolla ollakseen kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöauton käytölle, siitäkin huolimatta, että paikallisliikenteen linjan nro 12 pysäkit sijoittuvat kaupunkirakenteen painopisteeseen, julkisten palvelujen luo, jolloin matkustajille saadaan lyhyet kävelymatkat. Paikallisliikenteen linjasto ei täysin kattava ja etenkin aluekokonaisuuden itäosassa Toejoen alueella, kävelymatkat paikallisliikenteen reitin varteen ovat joukkoliikenteen käytettävyyden kannalta liian pitkät. Vanhusväestön lisääntynyt määrä alueella aiheuttaa myös erityisiä haasteita joukkoliikenteelle. Vanhuksista ja vanhustentalojen asukkaista osa ei pysty käyttämään tavallista paikallisliikennettä. Pormestarinluodon alueelta puuttuu vanhusväestölle suunnatut joukkoliikennepalvelut, kuten esimerkiksi palveluliikenne, kokonaan. Kehittämisajatuksia Yleistä Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittaminen on periaatteena jo kauan sitten hyväksytty, mutta käytännössä se on toteutunut huonosti. On laajalti hyväksytty tavoite, että maankäytön pitäisi olla tiivistä ja tukeutua joukkoliikenteeseen. Tavoite on kuitenkin jäänyt usein vain puheiden tasolle. Joukkoliikenne edellyttää jo määritelmän omaisesti joukkoja. On huomattavasti järkevämpää tiivistää rakenteita ja luoda tätä kautta jo lähtökohtaisesti parempia edellytyksiä joukkoliikenteelle, kun antaa rakenteiden hajautua ja sen seurauksena todeta joukkoliikenteen suosion laskua. Hajautunut yhdyskuntarakenne lisää henkilöautoliikennettä ja heikentää joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia, mikä johtaa muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen määrän kasvuun. Mitä suuremmat keskimääräiset etäisyydet ovat, sitä enemmän syntyy liikkumisen tarvetta. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa tämä lisääntyvä liikenne puolestaan on yhä hankalampi hoitaa joukkoliikenteen avulla. Lisäys on siis lähes yksinomaan henkilöautoliikennettä Pormestarinluoto Pormestarinluodon alueella liikennöivän paikallisliikenteen linjan nro 12 keskikuorma on vaihdellut liikennöitsijältä saadun tiedon perusteella arkipäivinä talvikaudella matkustajan välillä. Matkustusmäärä vaihtelee runsaasti eri viikonpäivien sekä ajankohtien suhteen. Talviarkipäivänä vuoroja ajetaan yhteensä noin 30 kappaletta, joten matkustajamäärä linjalla on oletettavasti yhteensä noin /vuorokausi. Kesäaikana vuorotarjonta on vähäisempää mutta matkustajat, etenkin vanhusväestö tarvitsee joukkoliikennepalveluja myös kesäkaudella. Nykyistä matkustajamäärää voidaan arvioida myös teoreettisen tarkastelun avulla. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) mukaan on asumisen matkatuotosluku Porin kaupunkiseudun tyyppisillä alueilla keskustaajaman läheisellä autovyöhykkeellä noin 2,31 kotiperäistä matkaa/asukas, vrk (saapuvaa tai

4 lähtevää). Henkilöauton kulkutapaosuus kaikista matkoista autovyöhykkeellä on noin 74 %. Pyöräillen tehdään matkoista noin 11 % ja jalan noin 14 prosenttia. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on lähellä nollaa. Joukkoliikennevyöhykkeellä vastaavat luvut ovat henkilöauto 54 %, jalankulku 24 %, polkupyörä 14 % ja joukkoliikenne 5 %. Matkojen kulkutapajakauma ja alueellinen suorite vaihtelevat huomattavasti yhdyskuntarakenteen eri osissa. Joukkoliikennevyöhykkeeseen perustuvalla mitoituksella (matkatuotos 2,31 matkaa/asukas, auton kulkutapaosuus 54 %) automatkoja syntyisi 1,25 automatkaa asukasta kohti. Vierailumatkat ja henkilöauton keskikuormitus huomioon otettuna tarkoittaisi se, että liikennemäärä olisi 0,96 ajoneuvoa /vrk/asukas. Nykyisen paikallisliikenteen reitin nro 12 vaikutusalueella (Pormestarinluodon, Hyvelänviikin, Isosannan ja Toejoen) alueella asuu noin 4000 asukasta. Jos joukkoliikenne saavuttaisi noin 5 % kulkutapaosuuden, joukkoliikennematkoja syntyisi vuorokaudessa noin 460. Tämä vastaa aika hyvin liikennöitsijältä saatua todellista lukemaa. Joukkoliikennevyöhykkeeseen perustuvassa mitoituksessa myös liikennetarjonnan määrän tulisi olla perustasoa korkeampi, vähintään kolme vuoroa tunnissa. Tässä tapauksessa voidaankin tarkastella myös joukkoliikenteen ja maankäytön kehittämistä suunnittelualueella. Jotta henkilöautoliikenteen kanssa kilpaileva laadukas joukkoliikenne olisi mahdollista järjestää, asukastiheyden pitäisi olla joidenkin tutkimusten mukaan noin asukasta neliökilometrillä eli se vaatisi linja 12 vaikutusalueelle yhteensä noin asukasta. Tämä tarkoittaisi noin henkilön lisäystä nykyiseen asukasmäärään. Joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta katsottuna linjan 12 varrelle tulisikin ohjata nykyistä huomattavasti enemmän asutusta täydennysrakentamisen avulla. Myös pysäkkitiheyttä tulisi osittain lisätä, jotta kävelymatkat eivät muodostuisi liian pitkiksi.

5 Kuva 3. Nykyisen paikallisliikenteen linjan nro 12 vaikutusalue ja uusi suunniteltu palveluliikennereitti.

6 Mikäli alueen täydennysrakentaminen ei ole mahdollista tai ajankohtaista juuri tällä hetkellä, tulisi joukkoliikenteen kehittämistä miettiä muista lähtökohdista. Vuorotarjonnan lisääminen alueelle voisi tuoda jonkin verran uusia matkustajia alueen joukkoliikenteeseen. Tarjonnan lisäämisestä aiheutuu kuitenkin yhteiskunnalle kustannuksia ja on hyvin oletettavaa, että lisätarjonnan kustannukset ja siitä saatava hyöty eivät ole kaupungin kannalta järkevällä tasolla. Alueella asuu paljon vanhuksia ja vanhusten määrä on lisääntynyt palveluasumisen myötä. Lisäksi on huomioitava edelleen yli 65 vuotiaiden ikääntyminen ja heidän prosentuaalisen osuuden jatkuva kasvu, mikä tarkoittaa liikkumisen vaikeutumista entisestään. Samaan aikaan palvelut jatkavat keskittymistään ja lähipalvelut katoavat hiljalleen. Vanhusten liikkuminen on kyettävä turvaamaan jo kansantaloudellistenkin etujen vuoksi. Tämän vuoksi alueen joukkoliikenteen tarjonnan kattavuutta ja sen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmien kannalta tulisi tulevaisuudessa pyrkiä toteuttamaan palveluliikenteen avulla. Palveluliikenne voisi kulkea esimerkiksi arkipäivisin muutaman kerran päivässä reittiä Kauppatori Siltapuistonkatu Hyväntuulentie Kehäkuja Hyväntuulentie Lounatuulentie Itätuulentie Messukatu Itäpitkäkatu Peräsimentie Kolitie Puuvilla Kauppatori (kuva 3). Palvelujen saavutettavuus tukee myös palveluliikenteen perustamista. Lisäksi alueen katuverkko on paikoin hyvin pienipiireistä ja runkolinjojen ajaminen laajalle levinneessä pientalovaltaisessa ympäristössä ei ole kaikin osin mahdollista. Eteenkin Hyvelänviikin ja Toejoen alueen maankäyttö on joukkoliikenteen näkökulmasta katsottuna tehotonta. Normaalin paikallisliikenteen ajaminen näille alueilla ei ole kannattavaa. Edellä mainitut alueet voitaisiin hoitaa palveluliikenteen avulla. Uudistuksella pyrittäisiin lisäämään joukkoliikenteen käyttöä tekemällä siitä helposti lähestyttävää oman kaupunginosan liikennettä joka tarjoaisi myös vaihdolliset yhteydet ydinkeskustassa normaaliin paikallisliikenteeseen. Palveluliikenne on tarkoitettu kaikille avoimeksi liikenteeksi mutta erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet huomioiden, helpoksi ja joustavaksi liikkumismuodoksi. Palveluliikenne kiertää alueen tyypillisten asiointikohteiden kautta keskustaan. Palveluliikenne tulee liittää mukaan osaksi muuta joukkoliikennettä ja siinä tulee käydä normaalit Porin sisäisen liikenteen liput. Kaluston tulee olla vähäpäästöistä ja matalalattiaista.

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE Vastaanottaja Oulun seutu Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 04/2012 OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNI- TELMAN 2. VAIHE SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 ESIPUHE 4 1. JOHDANTO 5 1.1

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asukaskysely

Joukkoliikenteen asukaskysely Joukkoliikenteen asukaskysely Oulun seudun kunnat Pohjois Pohjanmaan ELY keskus 2011 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1 TILANNEKATSAUS... 5 1.2 JOUKKOLIIKENTEEN ASUKASKYSELY...

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Y L E I S K A A V A T O I M I S T O YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO Selvitys Mikko Laaksonen PIKARAITIOTIE TURUN KAUPUNKISEUDULLA Keskusakseli Naantali - Raisio - Turku - Kaarina, Runosmäki, Varissuo 2002

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot