Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilöstöraportti 2015 alkuvuoden osavuosikatsauksessa 17 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 29 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 32 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 35 Rahoituksen seuranta 39 Koko kaupungin talousennuste 41 Investointiosan seuranta 43 Kuopion kaupungin strategian tavoitteiden seuranta 54 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/ Vetovoimaisuuden palvelualua 69 Kaupunkiympäristön palvelualue 74 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 83 Kasvun ja oppimisen palvelualue 92 Perusturvan palvelualue 102 Terveydenhuollon palvelualue 111 Isäntäkuntapalvelut 118 Keskusvaalilautakunta 119 Tarkastustoimi 120 Konsernipalvelu 121 Tilakeskus 127 Pelastuslaitos 133 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 141 Liikelaitosten tilannekatsaukset 155 Kuopion Vesi Liikelaitos 157 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 163 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 165

4

5 Talousarvion seuranta ja ennuste 2015 Ydinkaupungin toteuma 4 / 2015 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin Maaningan kuntaliitoksesta johtuen. Mikäli Kuopion vuoden 2014 talouden seurantatietoja korjattaisiin kuukausiraportoinnissa Maaningan vastaavilla tiedoilla, muodostuisi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tarvittava työmäärä kohtuuttomaksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Tilanne on seurausta mm. Maaningan viimevuotisen toiminnan jakautumisesta ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin, yhdistyneiden kuntien kirjaus ja seurantakäytäntöjen eroista sekä siitä, että Maaninka hankki viime vuonna sosiaali ja terveyspalvelut ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Tulos ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa on vuoden 2014 toteutumislukuina käytetty edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla Kuopion kaupungin toteumalukuja. Seurantateksteissä sekä vero ja valtionosuustaulukoissa on käytetty Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuja lukuja, kun ne ovat olleet selvitettävissä kohtuullisella työpanoksella. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta. Keskeiset tulot Verohallinto on tammi huhtikuussa tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 144,5 milj. euroa. Verokertymä on 10 milj. euroa ja 7,5 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuun verokertymään verrattuna se on 6,1 milj. euroa ja 4,4 % suurempi. Verotulojen toteutumaa selvitetään tarkemmin jäljempänä. Valtionosuuksia Kuopiolle on tilitetty 54,5 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 4,9 milj. euroa ja vajaat 10 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Tammi huhtikuun valtionosuudet ovat noin 1,7 milj. euroa (3,2 %) suuremmat kuin Kuopion ja Maaningan yhteenlasketut valtionosuudet vuotta aiemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 14,9 milj. euroa suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verorahoitus. Tammi huhtikuun verorahoitus on vajaat 8 milj. euroa ja 4,1 % suurempi kuin Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettu verorahoitus vuotta aiemmin. Toimintatuotot vuoden 2015 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 41,2 milj. euroa, toimintatuottojen toteutuma on 28,1 % talousarviosta. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 10,7 milj. euroa ja 35,1 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 18 milj. euroa ja kuukausitasolla keskimäärin 1,5 milj. euroa, eli noin 12 %. Kuntaliitoksesta aiheutuva toimintatulojen lisäys selittää yli puolet toimintatulojen alkuvuoden kasvusta. Pääosan muusta toimintatulojen kasvusta selittävät erot myyntivoittojen kirjauksissa vertailuvuosien välillä, avustus ja hankerahoituksen muutokset, tulokirjauksissa tapahtuneet jaksotusmuutokset ja toiminnan järjestämisessä tapahtuneet muutokset. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos on lisännyt toimintatuottoja reilut 2 milj. euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 5

6 Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin neljän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 242,7 milj. euroa, toteutuma on 31,7 % talousarviosta. Kulujen määrä on 14,2 milj. euroa ja 6,2 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Vertailtaviin vuoden 2014 huhtikuun toimintakuluihin sisältyi 11,2 milj. euroa erikoissairaanhoidon toimintakuluja, jotka olivat toukokuun kuluja ja jotka oli virheellisesti kirjattu huhtikuun kuluiksi. Ne nostivat huhtikuun 2014 toimintakulujen kertymää sekä heikensivät toimintakatetta, vuosikatetta ja tilikauden ali /ylijäämää. Em. perusteella oikaistu toimintakulujen muutos on 25,5 milj. euroa (11,7 %). Kun huomioidaan Maaningan kuntaliitoksen vaikutus vertailuvuoden 2014 huhtikuun toimintakuluihin, noin 12,3 milj. euroa, ja edellä selostettu erikoissairaanhoidon kulujen oikaisu, toimintakulut ovat kasvaneet 13,2 milj. euroa (5,7 %) edellisestä vuodesta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,6 milj. euroa ja 11,5 %. Kuntaliitos on vaikuttanut myös henkilöstökulujen kasvuun. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on tammi huhtikuussa käytetty 109,8 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 1,5 milj. euroa ja 1,4 % viime huhtikuusta. Edellä selvitetty 11,2 milj. euroa vuoden 2014 huhtikuulle kuulumattomia erikoissairaanhoidon kuluja näkyy palvelujen ostojen määrärahojen vertailussa. Kun huomioidaan erikoissairaanhoidon kulujen oikaisu, palvelujen ostot ovat kasvaneet 12,7 milj. euroa (13,1 %). Kuntaliitos on vaikuttanut myös palvelujen ostojen kasvuun. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on 201,5 milj. euroa huhtikuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 198 milj. euroa. Toimintakate on 3,5 milj. euroa (1,8 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimintakatteen toteutuma on 32,6 %. Kun oikaistaan edellä selostettu erikoissairaanhoidon kulujen virheellisyys, toimintakate on 14,7 milj. euroa (7,9 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuntaliitoksen vaikutus huomioiden toimintakate on kasvanut 8,4 milj. euroa (4,4 %). Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on maaliskuun lopussa 1,7 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu 3,6 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja 1,9 milj. euroa. Vuosikate huhtikuulta on 5,3 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 5,1 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 5,4 milj. euroa, poistot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Satunnaisia tuloja ei ole kertynyt kuluvana vuonna toistaiseksi lainkaan, viime vuonna vastaavana aikana niitä oli 1,5 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos huhtikuulta on 0,1 milj. euroa, vuotta aikaisemmin tilikauden tulos oli 9,2 milj. euroa. 6

7 Tilikauden alijäämä oli 0,1 milj. euroa, vastaavana aikana viime vuonna se oli alijäämäinen 9,2 milj. euroa. Edellä selostettu erikoissairaanhoidon 11,2 milj. euron kulujen virheellinen kirjaaminen on vuonna 2014 heikentänyt ko. summalla vuosikatetta, tilikauden tulosta ja tilikauden ali /ylijäämää. Vuoden 2015 tilinpäätösennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 146,2 milj. euroa, joka on lähes talousarvion mukainen, alitusta talousarviosta 0,6 milj. euroa. Toimintatuottojen tilinpäätösennuste on pienentynyt 0,7 milj. euroa maaliskuun ennusteeseen nähden. Ennusteen toimintatuottojen toteutuma on 25,1 milj. euroa enemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Kun kuntaliitoksen arvioitu vaikutus toimintatuottoihin on noin 18 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset toimintatuotot ennusteen mukaan reilut 7 milj. euroa viime vuodesta. Ennusteissa on palvelualueittain poikkeamaa talousarvioon verrattuna, suurimmat euromääräiset poikkeamat talousarviosta ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella sekä kaupunkiympäristön palvelualueella. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän talousarviosta 0,5 milj. euroa, ylitys aiheutuu avustusten arvioitua suuremmista kertymistä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintatuottojen puolestaan arvioidaan alittuvan talousarviosta 0,3 milj. eurolla, joka aiheutuu maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen palautuksesta. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 769,7 milj. euroon, jolloin toimintakulut ylittyvät 5,1 milj. eurolla budjetoidusta. Toimintakulujen tilinpäätösennuste on kasvanut 3,1 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 76,9 milj. euroa ja 11,1 %. Kun arvio kuntaliitoksen menovaikutuksista on noin 38 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset menot ennusteen mukaan laskennallisesti noin 39 milj. euroa ja 5,3 % viime vuodesta. Ennusteiden mukainen toimintakulujen kasvuprosentti nousee korkeaksi. Suurimmat poikkeamat ennusteiden toimintakuluissa talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 3,8 milj. euroa talousarviosta, suurin ylitysennuste on aikuissosiaalityön palveluissa, 2,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahan ennakoidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa ja erityisryhmien asumispalveluiden 1,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen ylitysennuste on kasvanut 1,9 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän 1,5 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon toimintakulujen ylitykseksi on arvioitu 2,8 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueen ylitysennuste on kasvanut 1,6 milj. euroa edellisestä ennusteesta. Palvelualueiden ennuste toimintakatteesta on 623,5 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Toimintakate kasvaisi ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 51,8 milj. euroa (9,1 %). Kuntaliitoksen vaikutus huomioiden toimintakate kasvaa vajaat 32 milj. euroa ja 5,4 % tilinpäätösennusteen mukaan. Myös toimintakatteen kasvuprosentti nousee korkeaksi. 7

8 Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 163,7 milj. euroa, joka on 2,2 milj. euroa yli budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä, 6,7 milj. euron suuruisina. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan reilut 12 milj. euroa. Lisätietoa asiaan saadaan myöhemmin keväällä, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt ja osinkotulot ja verotilitysten korot ovat pääosin selvillä. Ydinkaupungin tilikauden 2015 tulokseksi muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan 25,6 milj. euroa, joka on 3 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu samoin 25,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä on kasvanut 3,4 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 0,7 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,3 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennuste alkuperäiseen talousarvioon nähden on parantunut eniten Kuntatekniikkaliikelaitoksella 0,5 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2015 alijäämäksi on 24,9 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 22,2 milj. euroa. Koko kaupungin alijäämäennuste on siten 2,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2015 määrärahamuutostarpeiden tarkastelu palvelualueilla Vuoden 2015 talousarvion valmistelu pohjautui selvästi vuoden 2014 toteutunutta tilinpäätöstä heikompiin toimintakatteen lähtötasoihin. Kun kaupunginvaltuuston vuoden 2015 hyväksymän talousarvion mukaista ydinkaupungin (pl. Maaninka) toimintakatetta verrataan vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaiseen ydinkaupungin toimintakatteeseen, suhteelliseksi kasvuksi muodostuu 4,0 % ja euromääräiseksi kasvuksi 23 milj. euroa. Muutosta voi pitää korkeana sekä vuoden 2015 talousarviossa päädyttyyn 2,2 %:n kasvuun suhteessa talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olleeseen toimintakate ennusteeseen nähden. Ydinkaupungin (pl. Maaninka) osalta 2,2 %:n kasvu mukainen kasvu tarkoittaisi 584,3 milj. euron mukaista toimintakatetta ja 10,6 milj. euron parannusta talousarvioon. Maaninka mukaan lukien 2,2 %:n mukainen kasvu tiinpäätökseen 2014 nähden johtaisi 605,0 milj. euron toimintakatteeseen. 8

9 Helmikuun kuukausiraportoinnin yhteydessä sovittiin, että koska vuoden 2014 tilinpäätös toteutui arvioitua parempana, maaliskuun kuukausiraportin tilinpäätösennusteiden pohjalta laaditaan palvelualueittain analyysit kuluvan vuoden kehityksestä verraten toteutumaa ja ennustetta vuoden 2014 tilinpäätökseen. Maaliskuun kuukausiraportoinnista oli todettavissa, että odotettua parempi vuoden 2014 tilinpäätös ei vaikuttanut palvelualueiden tilinpäätösennusteisiin. Maaliskuun kuukausiraportin jälkeen palvelualueet ovat laatineet toukokuun alkupuolella selvitykset, onko vuoden 2015 osalta saavutettavissa talousarviota parempi tulos. Palvelualueiden laatimista selvityksistä on todettavissa, että vuonna 2014 talousarvioon nähden toteutuneet säästöt ovat olleet pääosin kertaluonteisia ja mahdolliset pitkävaikutteiset säästöt on huomioitu talousarvion laadinnassa. Lisäksi selvityksissä on todettu, että kuluvan vuoden talousarvio sisältää kohdentamattomia sopeutustoimia, joiden saavuttaminen on haasteellista ja mittavat lisäsopeutustoimet voivat vaarantaa palvelutuotantoa. Alkuvuoden kuukausiraporteissa on todettu, että valtionosuuspäätösten perusteella tämän vuoden valtionosuudet toteutuvat 2 milj. euroa talousarviota suurempina. Korkokulut ovat noin 0,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmät toukokuussa laaditun ennusteen mukaan. Koko kaupungin osalta arviolta 1 milj. euroa tulosparannustavoitteesta on osoitettavissa liikelaitoksille ja taseyksiköille. Siten 10,6 milj. euron tulosparannustavoitteesta jää toimintakatetasolla palvelualueiden toteutettavaksi 7,1 milj. euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että palvelualueet ja lautakunnat valmistelevat mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat toimenpiteineen ja vaikutusarviointeineen, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 milj. euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Palvelualueiden tulee raportoida tehtyjen suunnitelmien toteutumisesta sekä aikataulussa ja tavoitteissa pysymisestä kaupunginhallitukselle säännönmukaisen kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tuottavuusohjelma uudistetaan em. suunnitelmia hyödyntäen talven aikana, kun hallitusohjelman mukaiset valtion kuntataloutta koskevat toimenpiteet alkavat hahmottua. 9

10 Väestömuutokset - Tammi-maaliskuu 2015 Kuopion väestömuutos tammi-maaliskuussa 2015 Kuopion ennakkoväkiluku maaliskuun 2015 lopussa oli Tammi-maaliskuun väestömuutos jäi hieman negatiiviseksi (-98 henkeä). Väestökehitys jäi tässä vaiheessa edellisvuotta pienemmäksi sekä luonnollisen väestömuutoksen, että muuttoliikkeen osalta. Alkuvuoden väestömuutoksesta ei voi tehdä koko vuotta koskevia arvioita. Kuopion virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2014/2015 oli , johon sisältyy 3746 maaninkalaista. Vuonna 2014 koko Kuopion alueen väestömäärä kasvoi 1176 henkeä. Kuopion 1,1 prosentin väestökasvu oli pääkaupunkiseudun kaupunkien, Oulun ja Tampereen jälkeen kuudenneksi suurin. Kuopio on väkiluvultaan Suomen 8. suurin kaupunki. Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi) ennakkoväkiluku maaliskuun lopulla oli Lähde: Tilastokeskus Kuopion väestömuutos tammi-maaliskuu 2014 ja / /2015 Väestömuutos yhteensä Luonnollinen väestönmuutos Syntyneet lapset Kuolleet Muuttoliike yht Tulomuutto Lähtömuutto Kuntien välinen muutto yht Siirtolaisuus yht Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu Kuopion väestönmuutokset tammi-maaliskuussa ja koko vuonna vuosina Kokonaismuutos tammi-maaliskuu VUOSI YHTEENSÄ Lähde: Tilastokeskuksen ennakkotiedot, Maaninka mukana vuodesta

11 Rakentaminen - Tammi-maaliskuu 2015 Kuopion rakentaminen tammi-maaliskuussa 2015 Kuopiossa valmistui tammi-maaliskuun aikana kaikkiaan 77 rakennusta ja niissä oli kerrosalaa noin neliömetriä ja tilavuutta noin kuutiometriä. Rakennuksista 34 oli asuinrakennuksia ja niissä oli 121 asuntoa. Lupia myönnettiin kaikkiaan vajaalle kerrosalaneliömetrille ja noin kuutiometrille. Myönnetyissä rakennusluvissa oli 41 asuinrakennusta, joissa oli 220 asuntoa. Alkuvuonna valmistui kerrosalalla mitaten noin 20 % vähemmän kuin edellis vuonna vastaavaan aikaan. Myönnettyjä rakennuslupia oli 20 % enemmän. Vuonna 2014 Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta. Uusia asuntoja valmistui 836, mukaanlukienturon vanhaan tehdasrakennukseen valmistuneet 68 asuntoa. Lupia myönnettiin 605 uudisrakennukselle ja 949 asunnolle. Lähde: Tilastokeskus Uudet rakennukset 01-3/ 01-3/ Valmistuneet asuntoja kpl rakennukset rakennusten lkm kerrosala m tilavuus m Myönnetyt rakennusluvat asuntoja kpl kerrosala m tilavuus m Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu 0 Valmistuneet asunnot vuosineljänneksittäin asuntoja IV III II I Lähde: Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Nilsiä vuodesta 2012 lähtien

12 Työttömyys - Maaliskuun lopulla 2015 Kuopion työttömyys kasvussa Kuopion työttömyys väheni hieman helmikuulta. Työttömyysaste oli maaliskuun 2015 lopussa 13,4 % ja työttömänä oli 7108 henkilöä. Edelliseen maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi noin 1000 työttömällä. Koko maan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,2 %. Työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden loppua kohden koko maassa, mutta aleni hieman vuoden alkukuukausina. Kuopion työttömyys pysytteli koko maan tasolla parina edeltävänä vuonna, mutta maaliskuussa koko maata enemmän. Kuopion työttömyysaste oli maaliskuun lopulla edelleen viidenneksi pienimpänä vertailukaupungeista. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 % Työttömyysaste Kuopiossa ja vertailukaupungeissa maaliskuussa ,8 10,511,4 11,8 13,4 Koko maa 13,2 % 15,2 16,116,216,8 17,017,117,3 18,9 19,4 Kuopion työttömyys Muutos Työttömyysaste 11,6 13,4 1,8 %-yks Työttömiä yht Naiset Miehet Nuorisotyöttömiä (alle 25-v.) vuotta täytt. työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Lomautettujen määrä kasvoi merkittävästi ennen vuodenvaihdetta marras-joulukuussa. Työttömistä oli maaliskuun lopulla lomautettuna 726 henkilöä. Lomautettuja oli joitakin kymmeniä vähemmän kuin alkuvuodesta, mutta noin 200 enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä on yleensä enimmillään loppuvuodesta ja heti vuodenvaihteen jälkeen. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu Päivitetty 04/

13 YRITYSTEN LIIKETOIMINTA Liikevaihto Kuopion seudun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2014 aikana 1,8 % ja oli vuoden lopulla milj. euroa. Vähennystä oli noin 90,6 milj. euroa. Vastaavasti koko maassa liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Palkkasumma Yritysten palkkasumma kasvoi Kuopion seudulla vuodessa 0,2 % ja oli milj. euroa. Kasvu oli noin 4,3 milj. euroa. Koko maan palkkasumma kasvoi noin 0,6 %. Vienti Kuopion seudun vienti väheni edellisvuodesta 2,4 %. Viimeisellä vuosineljänneksellä vienti kääntyi kasvuun ja oli 4,7 % edellisvuoden vastaavaa suurempi. Vientiliikevaihdon määrä oli vuoden lopulla noin 160 milj. euroa ja sen osuus koko liikevaihdosta noin 12 %. Kuopion seudun vienti on teollisuusvetoista. Teollisuuden viennin arvo oli noin 121 milj. euroa ja sen osuus seudun viennistä oli noin 75 %. Suurimpien toimialojan liikevaihdon kehitys Kuopion seudulla miljoonaa euroa Tukku- ja vähittäiskauppa Teollisuus Rakentaminen. eimetall. miner.tuotteiden valmistus Yrityspalvelu, rahoitus ja vakuutus, kiinteistöala Kuljetus, varast., posti ja tele ja kustannustoiminta 0 Sahatavara, puutuotteet ja paperi Lähde: Tilastokeskus Toimialojen kehitys Mukana olevista toimialoista liikevaihto kasvoi lähinnä metalliteollisuudessa ja tietojenkäsittelypalveluissa. Teollisuuden liike-vaihto supistui eniten sahatavaran, puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Liikevaihto supistui myös kuljetuksen, varastoinnin, posti-, tele- ja kustannustoiminnan alalla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa. 13

14 YRITYSTEN LIIKETOIMINTA (JATKOA) Suurten yritysten liikevaihto lähti kasvuun koko maassa maaliskuussa 2015 Koko maassa suurten yritysten liikevaihtoennakko kasvoi 0,3 prosenttia maaliskuussa, kun vielä tammi- ja helmikuussa indikaattori oli joulukuun tasolla. Suurten yritysten liikevaihtoennakko on merkittävimpien yritysten liikevaihdon kehitystä kuvaava ennakollinen indikaattori. Ulkopuolelle jäävät alkutuotannon sekä pankki- ja vakuutustoiminnan yritykset. Pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä. KUOPION SEUTUKUNTA (milj. euroa) Liikevaihto Palkkasumma Vienti 535,6 566,6 569,2 555,7 Vienti (C Teollisuus) 413,6 434,5 440,6 421,8 Vuosimuutokset (%) Liikevaihto 5,9 4,6 1,9-1,8 Palkkasumma 6 2,8 3,4 0,2 Vienti 18,3 5,8 0,5-2,4 KOKO MAA Liikevaihto 7,8 1,7-2,1 0,0 Palkkasumma 4,7 3,4 1 0,6 Vienti 9,3-0,1-3,6 1,4 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 14

15 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 15/ TA 15/ Tot 15/ Tot % TP 14 TPE Tot 14 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 33,2 53,0 52,5 58,1 % 0,9 % 8,0 15,8 96,9 % 29,9 % Maksutuotot 35,8 39,1 38,7 8,0 % 1,2 % 11,6 12,7 9,5 % 32,5 % Tuet ja avustukset 24,8 24,7 25,0 0,7 % 1,3 % 5,9 6,6 12,3 % 26,9 % Vuokratuotot 19,7 20,0 20,1 2,2 % 0,4 % 3,5 3,7 8,4 % 18,7 % Muut toimintatuotot 7,6 9,9 9,9 30,1 % 0,5 % 1,5 2,3 53,1 % 22,7 % TOIMINTATUOTOT 121,1 146,8 146,2 20,7 % 0,4 % 30,5 41,2 35,1 % 28,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 181,6 205,3 205,3 13,1 % 0,0 % 56,7 63,4 11,7 % 30,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut 49,2 53,2 53,5 8,8 % 0,7 % 15,8 17,3 9,3 % 32,5 % Muut henkilösivukulut 10,5 12,4 12,1 14,4 % 3,2 % 3,1 3,7 17,6 % 29,7 % Henkilöstökulut yhteensä 241,3 270,9 270,9 12,3 % 0,0 % 75,7 84,3 11,5 % 31,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 213,2 223,5 228,8 7,3 % 2,4 % 78,2 74,0 5,4 % 33,1 % Muiden palvelujen ostot 101,8 120,8 120,0 17,9 % 0,6 % 30,1 35,8 19,1 % 29,7 % Palvelujen ostot yhteensä 315,0 344,2 348,8 10,7 % 1,3 % 108,3 109,8 1,4 % 31,9 % Muut toimintakulut yhteensä 136,5 149,5 150,0 9,9 % 0,4 % 44,5 48,5 9,1 % 32,5 % TOIMINTAKULUT 692,8 764,6 769,7 11,1 % 0,7 % 228,5 242,7 6,2 % 31,7 % TOIMINTAKATE 571,7 617,8 623,5 9,1 % 0,9 % 198,0 201,5 1,8 % 32,6 % Verotulot 405,7 423,7 423,7 4,4 % 0,0 % 134,5 144,5 7,5 % 34,1 % Valtionosuudet 149,1 161,5 163,7 9,8 % 1,4 % 49,6 54,5 9,9 % 33,8 % Rahoitustuotot ja kulut 1,4 5,1 5,7 303,0 % 10,9 % 0,4 1,7 378,8 % 33,0 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 25,1 18,1 18,1 28,0 % 0,0 % 8,4 6,0 28,0 % 33,3 % VUOSIKATE 9,6 9,4 12,3 228,7 % 31,7 % 5,1 5,3 203,2 % 56,3 % Suunn.mukaiset poistot 17,9 16,2 16,2 9,6 % 0,0 % 5,5 5,4 2,3 % 33,3 % Satunnaiset tuotot 126,0 3,0 3,0 97,6 % 0,0 % 1,5 0,0 100,0 % 0,0 % Satunnaiset kulut 1,3 TILIKAUDEN TULOS 116,4 22,6 25,6 122,0 % 13,1 % 9,2 0,1 98,6 % 0,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 116,4 22,6 25,6 122,0 % 13,1 % 9,2 0,1 98,6 % 0,6 % 15

16 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 04 % 04 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,8 1,6 31,9 1,9 17,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,9 3,9 4,9 124,7 4,9 0,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,7 34,9 11,5 33,1 10,9 5,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 178,3 178,5 55,6 31,2 52,0 6,8 Perusturvan palvelualue 156,6 160,6 47,6 30,4 41,1 15,8 Terveydenhuollon palvelualue 220,4 222,1 71,9 32,6 78,3 8,1 Muu kaupunki 19,1 18,7 8,5 44,4 8,9 0,0 Vaalit 0,2 0,1 0,0 19,4 0,0 797,3 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,1 28,5 0,1 2,6 Konsernipalvelu 5,5 5,6 1,4 26,3 1,7 15,6 Yleishallinto 13,1 12,6 6,9 52,6 7,1 2,0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 617,8 623,5 201,5 32,6 198,0 1,8 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2015 TA TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE HUHTIK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,8 4,8 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,9 4,0 3,9 0,1 0,0 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,7 34,9 34,9 0,0 0,2 Kasvun ja oppimisen palvelualue 178,3 178,3 178,5 0,2 0,2 Perusturvan palvelualue 156,6 158,7 160,6 1,9 4,0 Terveydenhuollon p palvelualue 220,4, 220,5, 222,1, 1,6, 1,8, Vaalit 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,5 5,6 5,6 0,0 0,1 Yleishallinto 13,1 12,5 12,6 0,1 0,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 617,8 619,7 623,5 3,8 5,7 16

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 ALKUVUODEN OSAVUOSIKATSAUKSESSA Henkilöstötyölle asetetut tavoitteet Vuoden 2015 talousarviossa on henkilöstötyön osalta päätetty, että kaupunki kehittää palvelutuotantonsa tuottavuutta ja siinä yhteydessä voi 1. palauttaa asiakaspalvelujen ostoja omaksi toiminnaksi, silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua 2. järjestää toimisto, sihteeri ja hallintotehtävät, johdon tukipalvelut, vahti ja virastomestaripalvelut, turvallisuuspalvelut, lähetti ja postipalvelut uudelleen 3. vähentää johto ja esimiestehtäviä 4. vähentää määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja sen osuutta henkilöstöstä 5. vahvistaa vakituisen henkilöstön osuutta henkilöstöstä 6. vahvistaa vakituisen henkilöstön osaamista ja osallistumista toiminnan kehittämiseen 7. uudistaa rekrytointiprosessiaan 8. uudistaa varahenkilöstön sijoittamista 9. muuttaa palvelussuhteita osa aikaisiksi 10. tehostaa ammatillisen kuntoutuksen käyttöä 11. painottaa ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja 12. vähentää kaupungin tulosta heikentävää lomapalkkavarausta pitämällä suunnitelmallisesti säästölomia pois sekä suunnittelemalla vuosilomat pidettäväksi virka ja työehtosopimuksen mukaisesti pääsääntöisesti lomakautena 13. muuttaa muodollisen jaksotyön lepotauolliseen yleistyöaikaan 14. muuttaa kotihoidon jaksotyön lepotauolliseen yleistyöaikaan lukuun ottamatta yötyötä 15. ottaa käyttöön työaikaan kuulumattoman lepotauon toimistotyöajassa 16. vähentää lisä ja ylityötä 17. toteuttaa tarpeen mukaan muitakin kehittämistoimenpiteitä, joilla lisätään henkilöstötyön tuottavuutta yhteensä 5 M 18. tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv/työntekijä vuoden 2014 tasoon verrattuna. Toiminnassa tapahtuneet henkilöstöön vaikuttava muutokset seurantajakson aikana Toimintaympäristömuutokset Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi 347 vakinaista henkilöä. Maaningalle isäntäkuntapalvelut tuottanut henkilöstö (99 vakinaista henkilöä ) integroitiin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden henkilöstöksi. Vuoden 2015 talousarviossa Maaningalta siirtyneelle vakinaiselle ja määräaikaiselle henkilöstölle on tehty euron palkkamäärärahavaraus yhteensä 574,6 henkilötyövuodelle. 17

18 Kuntaliitos vaikuttaa henkilöstöä kuvaaviin tunnuslukuihin ja henkilöstökulujen kasvuun. Lomitushenkilöstön siirtyminen konsernipalveluun muuttaa merkittävästi konsernipalvelun kertymiä ja tunnuslukuja. Palvelualueet ovat selostaneet talouslukujen raportoinnin yhteydessä palvelualuetasoiset toimintaympäristömuutokset ja niiden vaikutukset ostopalvelujen ja henkilötyövuosien kehittymiseen. Palkkojen tarkistukset Seurantajakson (tammi huhtikuun) aikana ei ole ollut yleiskorotuksia. Palvelualueet ovat toimivaltansa puitteissa tehneet tehtäväkohtaisten palkkojen ja henkilökohtaisten lisien tarkistuksia sekä päättäneet määräaikaisista lisävastuupalkkioista. Muutokset HR käytännöissä tuli voimaan muutettu johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa. Johtosääntömuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Muutetulla johtosäännöllä mm. delegoitiin ja siirrettiin palkkauspäätösten päätösvaltaa palvelualueille. Syksyllä 2014 käynnistettyä kuntoutusselvittelyä jatketaan yhteistyössä Kevan kanssa. Kuntoutusselvittelyn tavoitteena on selvittää pitkillä sairauspoissaoloilla olevien työhön paluun ja työssä jaksamisen mahdollisuudet. Kuntoutusselvitys koskee työntekijöitä, joilla on täyttynyt 150 sairauspoissaolopäivää alkaen täyttölupamenettely muutettiin siten, että aikaisemman kaupunginjohtajan johtoryhmäpäätöksenteon sijaan täyttöluvista päättää palvelualueen johtoryhmäkäsittelyn jälkeen palvelualuejohtaja. Tavoitteena on asiantuntijuuden oikea kohdentaminen ja ketterä täyttölupamenettely alkaen toimistotyöajan työaikaan kuuluvan lepotauon pituutta vähennettiin 5 min./työpäivä. Aikaisemman 20 minuutin sijaan, toimistotyöaikaan kuuluvat saavat käyttää työaikaa joutuisaan ruokailuun 15 min./työpäivä alkaen ruokailutauon leimauskäytäntöjä tarkennettiin myös muissa työaikamuodoissa. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. 18

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 1.9.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2016 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot