Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma Laatija Minna Ahola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015"

Transkriptio

1 Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Minna Ahola

2 2 (18) Sisällys 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Kilpailutukset Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 16

3 3 (18) 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Kuntien ruokapalvelutyö on aterioiden valmistuksen ja tarjoamisen ohella myös ravitsemusvaikuttamista, kansanterveystyötä sekä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämistä. Parhaimmillaan se on investointia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Tässä työssä Espoo Catering -liikelaitoksella on merkittävä rooli. Ammattikeittiöt tarjoavat noin 890 miljoonaa ateriaa vuodessa, josta julkisen sektorin osuus on noin 420 miljoonaa ateriaa. Espoo Cateringin osuus tästä on 17 miljoona ateriaa, neljä prosenttia. Espoo Catering tuottaa ja järjestää kaupungin sisäiset lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalvelut sekä kokous- ja juhlapalvelut. Espoo Catering tarjoaa myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Toiminta vastaa kaupungin strategiaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Ruokalistat suunnitellaan ja tuotteet valitaan ikäryhmäkohtaisten ravitsemussuositusten ja asiakassopimusten perusteella. Espoo Catering osallistuu ikäihmisten ravitsemuskuntoutukseen sekä lasten ja nuorten ravitsemus- ja tapakasvatuksen tukemiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilöstöruokailu tukee henkilöstön työssä jaksamista ja terveellisiä ruokavalintoja. Keskeiset tapahtumat toiminnassa Vuoden alussa siirryttiin viiden viikon kiertävään ruokalistaan. Ruokalistat suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan. Lyhyempi kiertoaika helpottaa tuotemäärien arviointia sekä vähentää ravintoainetietojen ja tuoteselosteiden päivittämistä. Lisäaineita sisältävät liemijauheet ja muut makuun vaikuttavat aineet vähennetään minimiin. Resepteillä olevat sokerimäärät arvioidaan uudelleen. Ruokalistoille lisätään kasviksia ja otetaan huomioon kauden tuotteet. Luomupiimä otetaan käyttöön kaikille asiakkaille. Aamupaloilla tarjotaan kerran viikossa kotimaisista marjoista tehtyä sosetta. Haasteena ovat edelleen monimuotoiset erityisruokavaliopyynnöt ja yksittäisten vanhempien toiveet. Yleisimmin esitetyt kysymykset vastauksineen viedään Espoo Cateringin uudistuville Internetsivuille. Ravitsemustietoisuuden lisäämiseksi lähetetään kouluille teemainfoja. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kouluille, kotipalvelun ruokailija-asiakkaille sekä sopimus- ja tilaaja-asiakkaille. Espoon kaupungin Kestävä elämäntapa hanke ohjaa toimintaa. Reilun kaupan edistämisyhdistys on yhteistyökumppani. Käytössä on valtuuston päätöksen mukaisesti Reilun kaupan kahvia ja teetä. Ruokalistoilla ja tuoteselosteissa viestitään sydänmerkkiaterioista sekä luomu-, Reilun kaupan ja MSC-tuotteista. Espoo Cateringin vuosittain päivitettävässä ympäristöohjelmassa esitetään merkittävimmät ympäristönäkökohdat, - päämäärät ja -tavoitteet. Toimintavuonna pääpaino on ruokahävikin (biojätemäärän) vähentämisessä. Ympäristötietoisuutta lisätään tiedottamisen ja koulutusten avulla. Ympäristöpassisuorituksia on vuoden loppuun mennessä 250 ja ekotukihenkilöitä 50. Valmiussuunnitelma päivitetään ja edellisvuonna Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehty suunnitelma vakavien häiriötilanteiden varalle jalkautetaan keittiöille. Toiminnasta kerrotaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä Espoo Cateringin Uutisia Sinulle asiakaslehdessä. Espoo Cateringin Facebook-sivut ovat suora keskustelukanava kuntalaisten kanssa.

4 4 (18) Ruoka- ja ateriapalveluita ostetaan 60 asiakaskohteeseen. Ostopalveluna hankittu toiminta ja palvelu vastaavat Espoo Cateringin ja sopimusasiakkaiden kanssa määriteltyä laatutasoa. Toimintaa kehitetään yhdessä palveluntuottajien kanssa ja auditoidaan mm. päivä- ja ryhmäperhepäiväkotiaterioiden tilaus-toimitus-laskutusprosessi. Ostopalvelukohteiden tuotteiden ja palvelun laatua seurataan Espoo Cateringin tekemien tarkastuskäyntien, tilaaja-asiakkaiden puhelinkontaktien ja tapaamisten sekä asiakkaiden, toimittajan ja Espoo Cateringin välisten kehityskokousten avulla. Organisaatio Kuva 1 Espoo Catering -liikelaitoksen organisaatiokaavio

5 5 (18) 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Kuva 2 EC:n tavoitteet Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Organisaatiota muutetaan palvelustrategiasta tehtyjen päätösten mukaisesti. Loma-ajan toimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Tiedon keruuta toteutuneista loma-aikojen ateriamääristä tarkennetaan. Tulokset käsitellään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja suunnitellaan seuraavien loma-aikojen toiminta.

6 6 (18) 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palveluliikelaitosten johtokunta päätti TATU-ohjelman toimenpiteiden valmistelusta palveluliiketoimessa. Päätöksen mukaan espoolaista liikelaitosmallia kehitetään yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Kaupunginhallitus päätti linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle Linjausten mukaan johtamisjärjestelmää selkeytetään. Palvelujen ja toimintojen järjestämis- ja tuottamistapaa sekä sijoittumista kaupunkiorganisaatioon arvioidaan koko kaupungin näkökulmasta. Espoo Cateringin organisointivaihtoehtojen selvittämiseksi on perustettu EsPro-mallin mukainen projekti, jonka tavoitteena on selvittää vaihtoehtoiset mallit, joilla kaupungin tarvitsemat cateringpalvelut voidaan tuottaa lakia noudattaen, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden sekä aikatauluttaa ja suunnitella sovitun mallin käyttöönotto. Projektin taustalla on kilpailuviraston kannanotto liittyen kunnallisen liikelaitoksen asemaan. Kuntalain ja kilpailulain mukaan tulee se osa liikelaitosta, jossa toimitaan markkinoilla kilpailutilanteessa, lopettaa tai yhtiöittää. Lain mukainen siirtymäaika päättyi Cateringin ulkoisesta myynnistä osa on kilpailuviraston näkemyksen mukaan toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Projekti tukee myös toimialan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista. Projektissa selvitetään toiminnan eri organisointivaihtoehtoja: A. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. B. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään. C. Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ja sen tuottaa markkinoilla toimiva sopimustoimittaja. Liikelaitos tuottaa itse muun tuotannon. D. Liikelaitos yhtiöitetään in house yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Projektipäällikkönä toimii palveluliiketoimen liiketoimintajohtaja ja projektissa on henkilöstön, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Espoo Cateringin edustus. Projektin selvitys uudelleenorganisoinnista valmistuu kevään 2015 aikana. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan vuonna Keskuskeittiön suunnittelussa on vaikutettu sekä rakentamisen että toiminnan kustannuksiin. Hyväksytyn hankesuunnitelman tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty, energiaratkaisuista on tehty kustannustehokkuuslaskelmat ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Laitehankinnoissa on panostettu elinikäisten energiavaikutusten kustannuksiin ja laitteistoa hyödynnetään prosessitehokkaasti. Vuonna 2015 seurataan ja valvotaan näiden tavoitteiden toteutumista sekä osallistutaan keskuskeittiön urakoiden vertailuun ja valintaan. Koulu-päiväkotisektorin ruokalistojen kehittämistyöryhmän työ painottuu tulevan keskuskeittiön kokonaisvaltaiseen ruokalista- ja reseptisuunnitteluun. Suunniteltu cook & chill - ruokatuotantomenetelmä, eli heti tuoreena jäähdytetty, edellyttää huolellista ja suunnitelmallista

7 7 (18) testaamista, jota jatketaan vuoden 2015 aikana. Tarkoituksena on valita sopivat raaka-aineet ja laatia kaksivaiheinen reseptiikka, joka käsittää ruoan valmistuksen keskuskeittiössä ja kuumennuksen palvelukeittiössä. Säilyvyyskokeilla varmistetaan ruoan laatu ja turvallisuus. Säästöjä syntyy ateriatuotannon keskittämisestä noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Tuottavuuden paraneminen johtuu ruokatuotannon keskittämisestä, tuotantotavan ja -prosessien joustavuudesta, ruokakuljetusten tehostumisesta ja keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisen asioinnin lisääminen ja manuaalisen työn vähentäminen on esitetty kohdassa Henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan tarkkaa harkintaa. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Työnvaativuuden arviointeihin liittyvä palkkarakenteen uudistaminen päätetään kaupunginhallituksessa toukokuussa. Uudistetuissa työnvaativuuden arvioinnessa on kolmiportainen palkkajaottelu kullekin ammattiryhmälle. Palkkajaottelussa on huomioitu saman ammattinimikkeen sisällä olevat työtehtäväerot. Henkilöstömitoitukset tarkistetaan säännöllisesti syksyisin ja toiminnan muuttuessa. Osatyökykyisten henkilöiden selviytyminen työelämässä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen otetaan huomioon räätälöidyillä työtehtävä- ja työaikajärjestelyillä. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisohjelman toteuttamiseen. Varhaisen puuttumisen malli on käytössä. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja ja tukevat aktiivisesti henkilöstön työkykyä. Henkilöstö tietää sairauspoissaolokäytännön ja varhaisen puuttumisen mallin. Valtakunnallisen Kunta10 -tutkimuksen tulokset syksyltä 2014 valmistuivat alkuvuonna. Tulokset analysoidaan ja käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa palvelualueittain. Tulokset kertovat vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työsuojelua suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työnantajan, henkilöstön, työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon kanssa jatkuvasti. Päivitetty työsuojelukansio ja siihen liittyvät tarkennetut ohjeet otetaan käyttöön. Työsuojeluun on laadittu vastuunjakotaulukko, jonka mukaiset vastuut opastetaan esimieskoulutuksissa. Työpistekohtainen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tehdään työolosuhteiden ja toiminnan muuttuessa. Esimiehet tekevät suunnitelmat ja aikataulut toteutettavista toimenpiteistä, joita seurataan toimipisteittäin. Työtapaturmat ja turvallisuushavainnot raportoidaan ja käsitellään henkilöstön kanssa. Työturvallisuuskävelyt toteutetaan jokaisessa keittiössä kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstölle hankitaan suojavälineitä, jotka parantavat työturvallisuutta, ennalta ehkäisevät työperäisiä sairauksia ja vähentävät sairauspoissaoloja.

8 8 (18) Asiakaspalvelun periaatteet tukevat Jutellaanko? Ska vi prata? -konseptia. Sairauspoissaolot päivää/henkilötyövuosi ovat laskeneet viimeiset neljä vuotta. Poissalot on saatu joulukuun 2014 lopun tilanteessa laskemaan 36 prosenttia - 10,2 päivää - verrattuna vuoden 2011 maaliskuuhun. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauspoissaolot/poissaolokuorma Maaliskuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu Taulukko 1 Sairauspoissaolot/poissaolokuorma Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Espoo Catering osallistuu kaupunkitasoiseen oppisopimus- ja sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Sähköisten lähetyslistojen käyttöönotto laajenee koskemaan kuutta toimittajaa, mikä helpottaa lähetyslistojen käsittelyä keittiöissä ja vähentää manuaalista työtä. Espoo Catering on mukana ns. ennustepankissa, jossa tuotetarpeista annetaan ennuste Aromin kautta sopimustoimittajille. Ennustepankin piirissä on viisi toimittajaa ja määrän arvioidaan lisääntyvän. Ostojen seuraamiseksi Aromi -ruokatuotantojärjestelmää on kehitetty siten, että ohiostoja ei ole mahdollista tehdä. Aromin käyttöä eri tuotteiden hankintaan lisätään ja elintarviketilaukset laajennetaan koskemaan palvelukeittiöitä. Aromin käyttö hankinnoissa toteuttaa tuottavuusmittaria automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrän lisäyksestä.

9 9 (18) Aromi-ruokatuotantojärjestelmä uudistuu vuoden 2015 lopussa. Espoo Catering on mukana kehitystyössä, jotta voidaan vaikuttaa sen hyödynnettävyyteen ja toimivuuteen. Pilotoimalla uutta Aromi versiota arvioidaan saatavan järjestelmään ominaisuuksia, jotka edesauttavat keskuskeittiön prosesseja. Aromissa oleva tilaajatoiminto on ollut käytössä hoivasektorilla. Toimintoa laajennetaan koskemaan myös päivähoitoa, jolloin päiväkotien osastoilta tilataan ateriat ja raaka-aineet Aromin kautta. Community- ja Aromi-järjestelmän yhteensopivuutta ja toimivuutta laskutuksen automatisoimiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi selvitetään vuoden 2015 aikana. Sisäinen laskutus suoraan järjestelmästä otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista. Omavalvonnan automatisoitu seuranta- ja valvontajärjestelmä kilpailutetaan ja otetaan käyttöön tuotantokeittiöistä alkaen. Omavalvonnan automatisointi parantaa omavalvonnan dokumentointia ja vähentää manuaalisiin kirjauksiin käytettävää työaikaa. Ruokalistojen integrointi julkaisujärjestelmä Net Communityn ja Aromin välillä toteutetaan. Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Puolarmetsän sairaalan ja Pihatalon henkilöstöravintoloissa sekä sitä kokeillaan Kuitinmäen koulussa Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Kuva 3 Espoo Catering -liikelaitos keskeiset tavoitteet

10 10 (18) Toteutuksen aikataulu A) Keskuskeittiön tila- ja toiminnallinen suunnittelu Vastuuhenkilöt: Minna Ahola, Helena Tolvanen B) Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä Vastuuhenkilö: Minna Ahola C) Aromin laajentaminen ja hyödyntäminen Vastuuhenkilöt: Hellen Junninen, Regina Ekroos I neljännes A) Rakennusluvan ja urakkasuunnitelmien valmistelu Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman hyväksyminen. Selvitystyö organisointivaihtoehdoista. Välitilanteen raportointi. C) Palvelukeittiöistä 20 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista kaksi tilaa ateriat sähköisesti. Sähköisen lähetyslistan käyttöönottoa valmistellaan. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään. II neljännes A) Rakennusluvan lainvoimaisuus ja urakoiden hankinta Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Esitys uudelleen organisoinnista. Päätösten mukainen tarkennettu toteutussuunnitelma osana loppuraportointia ja loppuraportin laadinta. C) Palvelukeittiöistä 40 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista viisi tilaa ateriat sähköisesti. Sähköinen lähetyslista valmis ja käytössä yhdeksässä keittiössä. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään III neljännes A) Urakoiden vertailu ja valinta Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Jälkiarviointi ja mahdolliset uudet projektit C) Palvelukeittiöistä 50 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista 10 tilaa ateriat sähköisesti. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään. IV neljännes A) Rakentaminen alkaa Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Mahdolliset uudet projektit. C) ) Kaikki 100 palvelukeittiötä tekevät sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista 65 tilaa ateriat sähköisesti. Uuden Aromin pilotointi. Ruokalistojen integrointi. Automaattisen asiakaslaskutuksen pilotointi. Kuva 4 Kolme keskeisintä tavoitetta ja toteutuksen aikataulu

11 11 (18) 3. Liikevaihto Liikevaihto on 44,9 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden 1,3 milj. euroa, 3 prosenttia. Kasvu johtuu sisäisten asiakasmaksujen 2,5 % ja ulkoisten hintojen noususta sekä sisäisten asiakasmäärien lisäyksestä. Liikevaihdosta 94 % on sisäistä ja 6 % ulkoista tuottoa. Liikevaihdon lisäksi tuottoja kertyy henkilöstö- ja eläkeläisaterioihin maksettavista tuista 0,9 milj. euroa Liikevaihto asiakkaittain Sisäiset myyntituotot perustuvat toimialojen käyttösuunnitelmien tietoihin. Kuva 5 Liikevaihto 2015

12 12 (18) 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on esitetty kohdassa 2.2. Mittarit TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 Ruokajätteen väheneminen tilanteesta, % % Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut, % kaikista ostolaskuista 44,4 49,3 55 Taulukko 2 Tuottavuutta edistävät mittarit 4. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat 16,8 milj. euroa, 37 prosenttia kaikista kuluista. Henkilöstömäärä on 491 henkilöä. Henkilöstösuunnitelma vuosille on hyväksytty palveluliikelaitosten johtokunnassa Espoo Catering ja Kiinteistöpalvelut -liikelaitos työstivät kaksi erilaista toimintamallia ruokailun järjestämiseksi suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yhteisen avustavan henkilöstön pisteissä. Toimintamalleja pilotoitiin vuoden 2014 aikana ja niiden jatkamisesta sovitaan vuonna Osaamisen kehittäminen Henkilöstöä koulutetaan tarkennetuista sekä osittain uudistetuista erityisruokavalioprosesseista ja - ohjeistuksista vuoden alussa. Edellisen vuoden lopussa päivitetty omavalvontaohjelma koulutettiin henkilöstölle alkuvuonna. Esimieskoulutuksia pidetään neljä kertaa vuodessa. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia teemoja ja asioita. Muita koulutuksia järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille. Olemassa olevaa osaamista hyödynnetään henkilöstön työpisteiden valinnassa. Koulutukset toteutetaan pääosin omana koulutuksena. Osallistutaan Palveluliiketoimen ja kaupungin järjestämiin esimies-, työsuojelu-, riskienkartoitus- ja työhyvinvointikoulutuksiin.

13 13 (18) 6. Muut tuotannontekijät Esitetty kohdassa Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaperiaatteita Palvelut Palvelujen ostot ovat 10,8 milj. euroa, 24 prosenttia kuluista. Ateriapalvelujen ostot ovat 6,4 milj. euroa, 14 prosenttia kuluista. Fazer Food Services Oy (entinen Blue Service Partners Oy), jonka sopimuksen vuosiarvo on noin 3,4 milj. euroa, toimittaa ruoka- ja ateriapalvelut 56 toimipisteelle sopimuskaudella sekä optiokaudella Ruokapalveluja ostetaan muilta myös palveluntuottajilta: Vindängenin koululle ja päiväkodille (palvelun tuottaja Fölkhälsan Sys Ab), Kuninkaantien lukiolle (Arandur, Sodexo Oy), Tapiolan ja Viherlaakson lukiolle (Fazer Food Services Oy) sekä Jorvin sairaalan päiväosastoille ja Keinumäen sairaalakoululle (HUS Ravioli -liikelaitos). Työvoimanvuokrauspalveluja käytetään lyhytaikaisiin poissaoloihin sekä täydentämään rekrytointivajetta ja mitoitusta. Sisäissä ostoissa on varauduttu Aromi -järjestelmän laajentamisesta aiheutuviin lisenssien ostoon ja käyttökustannuksiin. 8. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 13 milj. euroa, 29 prosenttia kuluista. Suurin kuluerä on elintarvikkeet. Kilpailutukseen tulevat hankinnat vuonna 2015: Tuoreet hedelmät ja vihannekset (Sopimus päättyy ) Tukkutoimittaja, palvelukeittiöt (Sopimus päättyy ) Astianpesu- ja keittiöhygieniatuotteet (Sopimus päättyy ) Henkilöstöruokailun sopimusravintolat (Useita sopimuksia) Leipomotuotteet (Sopimus päättyy ) Omavalvontajärjestelmän hankinta (Uusi hankinta)

14 14 (18) 8.1. Kilpailutukset Optioiden käyttöönotosta päätetään vuoden 2015 aikana seuraavien sopimusten osalta: Tuoteryhmä Varsinainen sopimuskausi Liha, lihavalmisteet, ja valmisruoka Kotipalveluaterioiden kuljetukset (1 + 1 v.) Aterioiden laatikkokuljetukset Vuokratyövoimapalvelujen hankinta Taulukko 3 Mahdollisten optioiden käyttöönotosta päättäminen Minikilpailutusjaksot seuraavissa puitesopimuksissa: Meneillään oleva Käyttöön otettava optiokausi optiokausi Tuorekala Pakastekala Liha ja valmisruoka Tuore leipä ja leipomotuotteet Taulukko 4 Minikilpailutusten jaksot Toimitilat Espoo Catering -liikelaitoksen keittiöt, lukuun ottamatta Muuralan keskuskeittiötä/pihatalon henkilöstöravintolaa ja Valtuustotalon keittiötä, sijaitsevat aina koulujen, päiväkotien tai hoiva- ja palvelukotien toimitiloissa. Toimialat hallinnoivat näiden toimitilojen sijaintia ja määrää. Espoo Catering järjestää toimipaikkojen ateriapalvelut ja on riippuvainen toimialojen ratkaisuista. Tuotantokeittiöt Palvelukeittiöt Ateriapalvelujen ostot m² /vuosi m² /vuosi m² /vuosi Koulut Päiväkodit Henkilöstöravintolat Hoivakodit ja palvelukeskukset Hallinto Taulukko 5 Espoo Catering -liikelaitoksen pinta-alat ja vuokrat (Tilakeskus -liikelaitoksen 2015 tietojen mukaisesti)

15 15 (18) Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2015 sisäiset toimitilavuokrat ovat yhteensä 4,4 milj. euroa. Vuokrapinta-alaa on yhteensä m². Vuokriin sisältyvät tuotantokeittiöiden vuokrat ja niiden palvelukeittiöiden vuokrat, joissa työskentelee Espoo Cateringin työntekijä. Uudet kohteet: Espoo Cateringin keskuskeittiö Leppävaaran Elä- ja asu seniorikeskus, tuotantokeittiö Mattbergets daghem, palvelukeittiö (muuttaa uudisrakennukseen) Nuumäen päiväkoti, palvelukeittiö Opinmäen kampus, tuotantokeittiö Paapurin päiväkoti, palvelukeittiö Painiityn päiväkoti, palvelukeittiö Suviniityn päiväkoti, palvelukeittiö Aarrekartan päiväkoti, palvelukeittiö Taulukko 6 Uudet kohteet Peruskorjaukset: Auroran koulu, tuotantokeittiö Lintuvaaran koulu, tuotantokeittiö Lintuvaaran päiväkoti, palvelukeittiö Mainingin koulu, tuotantokeittiö Pohjois-Tapiolan päiväkoti, palvelukeittiö Tapiolan koulu, tuotantokeittiö Päivänkehrän koulu, tuotantokeittiö Kirkkojärven päiväkoti, palvelukeittiö Kirstin koulu, tuotantokeittiö Karamäen päiväkoti, palvelukeittiö Mainingin päiväkoti, palvelukeittiö Soukankujan päiväkoti, palvelukeittiö Taulukko 7 Peruskorjaukset 10. Investoinnit ja poistot Investoinneissa varaudutaan Aromin muuttamiseen Aromaksi, ruokalistatietojen integrointiin järjestelmästä Internetiin ja omavalvontajärjestelmän ostamiseen. Poistoista maksetaan edellisinä vuosina hankittujen ruoankuljetusvaunujen ja vuonna 2015 hankittavien aineettomien hyödykkeiden poistot, euroa.

16 16 (18) 11. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Aikataulu Vastuu Ruokajätteen määrän mittaus 03/05/09/11 Suunnittelija Ruokajätteen päivittäinen seuranta Koko vuosi Keittiön esimies Automaattisesti kohdistuneet laskut Kuukausittain Controller Sitovat tulostavoitteet 4 vuodessa Toimitusjohtaja Toimintasuunnitelma Koko vuosi Toimitusjohtaja Kuukausiseurannat ja seurantaraportit 9 vuodessa Controller Sähköisten ostotilausten määrä Neljännesvuosittain Ruokapalveluohjaaja Toimipisteiden lukumäärä Vuoden lopussa Kehityspäällikkö Riskianalyysi 2 vuosi Kehityspäällikkö Tuloskortti 4 vuodessa Controller Ristiinarvioinnit = ruokatuotantoprosessien toteutumisen seuranta 1-2 kertaa vuodessa Tuotantopäällikkö Asiakaspäälliköt Henkilöstö Aikataulu Vastuu Henkilöstömäärän kehitys Kuukausittain Henkilöstöasiainhoitaja Sairauspoissaolot Neljännesvuosittain Henkilöstöasiainhoitaja Työhyvinvointimatriisin lukuarvo Kerran vuodessa Asiakaspäällikkö Työkykyindeksi Kerran vuodessa Asiakaspäällikkö Kunta10 -tulokset ja toimenpiteet Tulokset/1 krt vuosi, toimenpiteet Toimitusjohtaja koko vuosi 4 vuodessa Henkilöstöasioista päättävä esimies Henkilöstön osallistaminen /osallistujien suhteellinen määrä henkilöstöstä Työllistettyjen määrä Seurantaraporttien yhteydessä Asiakaspäällikkö Riskien arviointi työpaikoissa 1 vuosi Asiakas- /tuotantopäällikkö Työturvallisuuskävelyt 2 vuosi Asiakas- /tuotantopäällikkö Asiakas Aikataulu Vastuu Asiakaspalautteet Jatkuvaa, koonti 2 vuodessa Asiakaspäälliköt Palvelusopimukset Koko vuosi Asiakaspäälliköt Asiakastyytyväisyys 1 vuosi, joka toinen vuosi Asiakaspäälliköt Kehityskokoukset 2 vuosi tuloyksiköittäin Asiakaspäälliköt Taulukko 8. Toiminnan seuranta 12. Riskit Oleellisin riski on asiakkaan sairastuminen tarjotusta ruosta. Sen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön tarkennetut, osittain uudistetut erityisruokavalioprosessit ja -ohjeet. Toimintamallissa otetaan huomioon pääkaupunkiseudun ravitsemus- ja erityislääketieteen asiantuntijoista koostuneen erityisruokavaliotyöryhmän tulokset tiettyjen erityisruokavalioiden tarpeellisuudesta päiväkoti-ikäisille. Ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pysymiseksi liittyvät toimenpiteet sisältyvät kohtaan 2.2. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnissa käytetään catering-alalle tehtyä kielitaidon arviointityökalua.

17 17 (18) Liiteet yksikön tarina Projektit täytetään suoraan salkkuun - sähköinen lähetyslista - palvelukeittiöiden sähköinen ostotilaus ja laskujen kohdistus - päiväkotien sähköinen asiakastilaus - sähköinen omalvontajärjestelmä

18 18 (18) Liite Sinulle Kohokohtia arjesta juhlaan - Espoo Catering -liikelaitoksen tarina Keitä olemme Tarinamme alkaa vuodesta 2004, jolloin toimintamme keskitettiin Ruokapalvelukeskukseksi silloisen keskushallinnon alaisuuteen. Viisi vuotta myöhemmin matkamme jatkui kunnallisena liikelaitoksena teknisen ja ympäristötoimen toimialan kautta vuonna 2010 perustettuun Palveluliiketoimeen. Valmistamme päivittäin aterioita noin asiakkaalle. Teknologian ja toimintatapojen kehittyminen ovat mahdollistaneet yhä suuremman ateriatuotannon ja keskittymisen asiakastyöhön. Palvelujemme periaatteet Valtakunnallisesti roolimme on merkittävä terveyttä edistävänä ja ylläpitävänä toimijana. Edelläkävijänä aikaan saatu tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat peruspilareitamme. Vuonna 2016 valmistuva keskuskeittiö parantaa tuoteturvallisuutta ja tehostaa toimintaamme. Sopimukset auttavat meitä onnistumaan palvelutilanteissa. Valmistamme sopimusten mukaiset tuotteet asiakkaidemme tilausten mukaan. Laatu ja kilpailukyky Olemme tunnettu toimija ja tuotamme laadukkaita palveluja. Taloutemme on terveellä pohjalla. Meillä on hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa. Ohjaamme Aromi -tuotannonohjausjärjestelmällä ruokatuotantoa ja tilauksia. Vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen hankkeet lisäävät ekologisuutta sekä kilpailukykyämme, samoin erinomainen hankintaosaaminen. Elintarvikehygienian mukainen omavalvonta takaa turvalliset tuotteet. Arvioimme järjestelmällisesti koko toimintaamme. Asiakkaat ja asukkaat Koulutuksilla tuemme henkilöstömme palveluosaamista. Hyödynnämme eri tavoilla saamamme asiakaspalautteet. Ruokailijat ovat asiakasraatien kautta mukana palvelujemme kehittämisessä. Yhteisöllinen media tarjoaa aktiivisen keskustelukanavan kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa. Sähköinen asiakastilausjärjestelmä on käytössä. Ammattitaitoinen henkilöstö Espoo Catering on haluttu työnantaja ja työtämme arvostetaan. Keittiöissämme työskentelee ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita henkilöitä. Prosessit ohjaavat toimintaamme. Tuemme henkilöstömme jaksamista, niin että sairauspoissaolojen määrä laskee edelleen. Kehitämme palkkausjärjestelmiä ja joustavaa palkitsemista. Positiivinen imago lisää mielenkiintoa työpaikkojamme

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Toiminta Järjestämme laadukkaita ja kilpailukykyisiä catering-palveluita sisäisten asiakkaidemme tarpeisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012

Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012 Espoo Catering -liikelaitos Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys 1 TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 KESKEISET (STRATEGISET) TAVOITTEET... 3 1.2 ORGANISAATIO... 3 1.3 OLEELLISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA... 4 2 LIIKEVAIHTO,

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa

Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa Elintarvikehankinnat Espoo Catering liikelaitoksessa Espoo Cateringin tunnuslukuja 2011 Kunnallinen, voittoa tavoittelematon liikelaitos 15 miljoonaa tuotettua ateriaa vuodessa Noin 63 000 ateriaa päivässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma 1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys 2013 2015 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Catering -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Catering-liikelaitoksen

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Anu Mikkola, ravitsemussuunnittelija TtM Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 4446/00.01.01/2014 216 Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta (osittain Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Ravitsemusfoorumi 10.9.2015 Tiina Tamiola 15.1.2014 2009 Tampereen Ateria Toiminta-ajatus Kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria-

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki HoReCa-tapaaminen Muistio 19.3.2015 klo 12-14.30 Postitalo, Helsinki Paikalla Mika Heiskanen (Finlandia-talo) Leila Fogelholm (Fazer Food Services) Jarkko Knuutinen (Meira Nova) Marko Kapanen (Heinon Tukku)

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen osalta 31.7.2012TV Vuoden 2009 tasapainottamistoimet... 2 Talouden tasapainottamisohjelman

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 11.02.2015 Sivu 1 / 1 517/02.02.01/2015 13 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ISS Ruokailupalvelujen tilannekatsaus. KeHa -koordinaattorikokous 21.3.2014

ISS Ruokailupalvelujen tilannekatsaus. KeHa -koordinaattorikokous 21.3.2014 ISS Ruokailupalvelujen tilannekatsaus KeHa -koordinaattorikokous 21.3.2014 Sisältö Pilotin kuulumiset Peruna Lähiruokaa logistiikan kautta Hankintaprosessi Tuotestrategia 2 Kruunupyy kuoripäällinen peruna

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone. ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014

Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa. Elina Särmälä 13.2.2014 Tuottajatapaaminen Lappeenrannassa Elina Särmälä 13.2.2014 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 2010. Yhtiön omistus jakaantuu siten, että Lappeenrannan kaupunki omistaa

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014

Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen. Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Palmia Toiminta- ja hallintomallien järjestäminen Lyhyt kuvaus henkilöstöravintola- ja ateriapalvelumarkkinasta 9.5.2014 Kaikki alan suurimmat yritykset toimivat myös pkseudulla Suurten toimijoiden palvelutarjooma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot