Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma Laatija Minna Ahola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015. Laatija Minna Ahola 27.2.2015"

Transkriptio

1 Espoo Catering -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Minna Ahola

2 2 (18) Sisällys 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Kilpailutukset Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 16

3 3 (18) 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Kuntien ruokapalvelutyö on aterioiden valmistuksen ja tarjoamisen ohella myös ravitsemusvaikuttamista, kansanterveystyötä sekä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämistä. Parhaimmillaan se on investointia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Tässä työssä Espoo Catering -liikelaitoksella on merkittävä rooli. Ammattikeittiöt tarjoavat noin 890 miljoonaa ateriaa vuodessa, josta julkisen sektorin osuus on noin 420 miljoonaa ateriaa. Espoo Cateringin osuus tästä on 17 miljoona ateriaa, neljä prosenttia. Espoo Catering tuottaa ja järjestää kaupungin sisäiset lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalvelut sekä kokous- ja juhlapalvelut. Espoo Catering tarjoaa myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Toiminta vastaa kaupungin strategiaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Ruokalistat suunnitellaan ja tuotteet valitaan ikäryhmäkohtaisten ravitsemussuositusten ja asiakassopimusten perusteella. Espoo Catering osallistuu ikäihmisten ravitsemuskuntoutukseen sekä lasten ja nuorten ravitsemus- ja tapakasvatuksen tukemiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilöstöruokailu tukee henkilöstön työssä jaksamista ja terveellisiä ruokavalintoja. Keskeiset tapahtumat toiminnassa Vuoden alussa siirryttiin viiden viikon kiertävään ruokalistaan. Ruokalistat suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan. Lyhyempi kiertoaika helpottaa tuotemäärien arviointia sekä vähentää ravintoainetietojen ja tuoteselosteiden päivittämistä. Lisäaineita sisältävät liemijauheet ja muut makuun vaikuttavat aineet vähennetään minimiin. Resepteillä olevat sokerimäärät arvioidaan uudelleen. Ruokalistoille lisätään kasviksia ja otetaan huomioon kauden tuotteet. Luomupiimä otetaan käyttöön kaikille asiakkaille. Aamupaloilla tarjotaan kerran viikossa kotimaisista marjoista tehtyä sosetta. Haasteena ovat edelleen monimuotoiset erityisruokavaliopyynnöt ja yksittäisten vanhempien toiveet. Yleisimmin esitetyt kysymykset vastauksineen viedään Espoo Cateringin uudistuville Internetsivuille. Ravitsemustietoisuuden lisäämiseksi lähetetään kouluille teemainfoja. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kouluille, kotipalvelun ruokailija-asiakkaille sekä sopimus- ja tilaaja-asiakkaille. Espoon kaupungin Kestävä elämäntapa hanke ohjaa toimintaa. Reilun kaupan edistämisyhdistys on yhteistyökumppani. Käytössä on valtuuston päätöksen mukaisesti Reilun kaupan kahvia ja teetä. Ruokalistoilla ja tuoteselosteissa viestitään sydänmerkkiaterioista sekä luomu-, Reilun kaupan ja MSC-tuotteista. Espoo Cateringin vuosittain päivitettävässä ympäristöohjelmassa esitetään merkittävimmät ympäristönäkökohdat, - päämäärät ja -tavoitteet. Toimintavuonna pääpaino on ruokahävikin (biojätemäärän) vähentämisessä. Ympäristötietoisuutta lisätään tiedottamisen ja koulutusten avulla. Ympäristöpassisuorituksia on vuoden loppuun mennessä 250 ja ekotukihenkilöitä 50. Valmiussuunnitelma päivitetään ja edellisvuonna Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehty suunnitelma vakavien häiriötilanteiden varalle jalkautetaan keittiöille. Toiminnasta kerrotaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä Espoo Cateringin Uutisia Sinulle asiakaslehdessä. Espoo Cateringin Facebook-sivut ovat suora keskustelukanava kuntalaisten kanssa.

4 4 (18) Ruoka- ja ateriapalveluita ostetaan 60 asiakaskohteeseen. Ostopalveluna hankittu toiminta ja palvelu vastaavat Espoo Cateringin ja sopimusasiakkaiden kanssa määriteltyä laatutasoa. Toimintaa kehitetään yhdessä palveluntuottajien kanssa ja auditoidaan mm. päivä- ja ryhmäperhepäiväkotiaterioiden tilaus-toimitus-laskutusprosessi. Ostopalvelukohteiden tuotteiden ja palvelun laatua seurataan Espoo Cateringin tekemien tarkastuskäyntien, tilaaja-asiakkaiden puhelinkontaktien ja tapaamisten sekä asiakkaiden, toimittajan ja Espoo Cateringin välisten kehityskokousten avulla. Organisaatio Kuva 1 Espoo Catering -liikelaitoksen organisaatiokaavio

5 5 (18) 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista Kuva 2 EC:n tavoitteet Espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa tavoitteena kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen Organisaatiota muutetaan palvelustrategiasta tehtyjen päätösten mukaisesti. Loma-ajan toimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Tiedon keruuta toteutuneista loma-aikojen ateriamääristä tarkennetaan. Tulokset käsitellään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja suunnitellaan seuraavien loma-aikojen toiminta.

6 6 (18) 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen Palveluliikelaitosten johtokunta päätti TATU-ohjelman toimenpiteiden valmistelusta palveluliiketoimessa. Päätöksen mukaan espoolaista liikelaitosmallia kehitetään yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Kaupunginhallitus päätti linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle Linjausten mukaan johtamisjärjestelmää selkeytetään. Palvelujen ja toimintojen järjestämis- ja tuottamistapaa sekä sijoittumista kaupunkiorganisaatioon arvioidaan koko kaupungin näkökulmasta. Espoo Cateringin organisointivaihtoehtojen selvittämiseksi on perustettu EsPro-mallin mukainen projekti, jonka tavoitteena on selvittää vaihtoehtoiset mallit, joilla kaupungin tarvitsemat cateringpalvelut voidaan tuottaa lakia noudattaen, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden sekä aikatauluttaa ja suunnitella sovitun mallin käyttöönotto. Projektin taustalla on kilpailuviraston kannanotto liittyen kunnallisen liikelaitoksen asemaan. Kuntalain ja kilpailulain mukaan tulee se osa liikelaitosta, jossa toimitaan markkinoilla kilpailutilanteessa, lopettaa tai yhtiöittää. Lain mukainen siirtymäaika päättyi Cateringin ulkoisesta myynnistä osa on kilpailuviraston näkemyksen mukaan toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Projekti tukee myös toimialan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista. Projektissa selvitetään toiminnan eri organisointivaihtoehtoja: A. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. B. Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään. C. Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ja sen tuottaa markkinoilla toimiva sopimustoimittaja. Liikelaitos tuottaa itse muun tuotannon. D. Liikelaitos yhtiöitetään in house yhtiöksi. Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille. Projektipäällikkönä toimii palveluliiketoimen liiketoimintajohtaja ja projektissa on henkilöstön, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä Espoo Cateringin edustus. Projektin selvitys uudelleenorganisoinnista valmistuu kevään 2015 aikana. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan vuonna Keskuskeittiön suunnittelussa on vaikutettu sekä rakentamisen että toiminnan kustannuksiin. Hyväksytyn hankesuunnitelman tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty, energiaratkaisuista on tehty kustannustehokkuuslaskelmat ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Laitehankinnoissa on panostettu elinikäisten energiavaikutusten kustannuksiin ja laitteistoa hyödynnetään prosessitehokkaasti. Vuonna 2015 seurataan ja valvotaan näiden tavoitteiden toteutumista sekä osallistutaan keskuskeittiön urakoiden vertailuun ja valintaan. Koulu-päiväkotisektorin ruokalistojen kehittämistyöryhmän työ painottuu tulevan keskuskeittiön kokonaisvaltaiseen ruokalista- ja reseptisuunnitteluun. Suunniteltu cook & chill - ruokatuotantomenetelmä, eli heti tuoreena jäähdytetty, edellyttää huolellista ja suunnitelmallista

7 7 (18) testaamista, jota jatketaan vuoden 2015 aikana. Tarkoituksena on valita sopivat raaka-aineet ja laatia kaksivaiheinen reseptiikka, joka käsittää ruoan valmistuksen keskuskeittiössä ja kuumennuksen palvelukeittiössä. Säilyvyyskokeilla varmistetaan ruoan laatu ja turvallisuus. Säästöjä syntyy ateriatuotannon keskittämisestä noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Tuottavuuden paraneminen johtuu ruokatuotannon keskittämisestä, tuotantotavan ja -prosessien joustavuudesta, ruokakuljetusten tehostumisesta ja keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöistä. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille Sähköisen asioinnin lisääminen ja manuaalisen työn vähentäminen on esitetty kohdassa Henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan tarkkaa harkintaa. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen Työnvaativuuden arviointeihin liittyvä palkkarakenteen uudistaminen päätetään kaupunginhallituksessa toukokuussa. Uudistetuissa työnvaativuuden arvioinnessa on kolmiportainen palkkajaottelu kullekin ammattiryhmälle. Palkkajaottelussa on huomioitu saman ammattinimikkeen sisällä olevat työtehtäväerot. Henkilöstömitoitukset tarkistetaan säännöllisesti syksyisin ja toiminnan muuttuessa. Osatyökykyisten henkilöiden selviytyminen työelämässä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen otetaan huomioon räätälöidyillä työtehtävä- ja työaikajärjestelyillä. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisohjelman toteuttamiseen. Varhaisen puuttumisen malli on käytössä. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja ja tukevat aktiivisesti henkilöstön työkykyä. Henkilöstö tietää sairauspoissaolokäytännön ja varhaisen puuttumisen mallin. Valtakunnallisen Kunta10 -tutkimuksen tulokset syksyltä 2014 valmistuivat alkuvuonna. Tulokset analysoidaan ja käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa palvelualueittain. Tulokset kertovat vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työsuojelua suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työnantajan, henkilöstön, työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon kanssa jatkuvasti. Päivitetty työsuojelukansio ja siihen liittyvät tarkennetut ohjeet otetaan käyttöön. Työsuojeluun on laadittu vastuunjakotaulukko, jonka mukaiset vastuut opastetaan esimieskoulutuksissa. Työpistekohtainen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tehdään työolosuhteiden ja toiminnan muuttuessa. Esimiehet tekevät suunnitelmat ja aikataulut toteutettavista toimenpiteistä, joita seurataan toimipisteittäin. Työtapaturmat ja turvallisuushavainnot raportoidaan ja käsitellään henkilöstön kanssa. Työturvallisuuskävelyt toteutetaan jokaisessa keittiössä kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstölle hankitaan suojavälineitä, jotka parantavat työturvallisuutta, ennalta ehkäisevät työperäisiä sairauksia ja vähentävät sairauspoissaoloja.

8 8 (18) Asiakaspalvelun periaatteet tukevat Jutellaanko? Ska vi prata? -konseptia. Sairauspoissaolot päivää/henkilötyövuosi ovat laskeneet viimeiset neljä vuotta. Poissalot on saatu joulukuun 2014 lopun tilanteessa laskemaan 36 prosenttia - 10,2 päivää - verrattuna vuoden 2011 maaliskuuhun. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sairauspoissaolot/poissaolokuorma Maaliskuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu Taulukko 1 Sairauspoissaolot/poissaolokuorma Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Espoo Catering osallistuu kaupunkitasoiseen oppisopimus- ja sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Sähköisten lähetyslistojen käyttöönotto laajenee koskemaan kuutta toimittajaa, mikä helpottaa lähetyslistojen käsittelyä keittiöissä ja vähentää manuaalista työtä. Espoo Catering on mukana ns. ennustepankissa, jossa tuotetarpeista annetaan ennuste Aromin kautta sopimustoimittajille. Ennustepankin piirissä on viisi toimittajaa ja määrän arvioidaan lisääntyvän. Ostojen seuraamiseksi Aromi -ruokatuotantojärjestelmää on kehitetty siten, että ohiostoja ei ole mahdollista tehdä. Aromin käyttöä eri tuotteiden hankintaan lisätään ja elintarviketilaukset laajennetaan koskemaan palvelukeittiöitä. Aromin käyttö hankinnoissa toteuttaa tuottavuusmittaria automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrän lisäyksestä.

9 9 (18) Aromi-ruokatuotantojärjestelmä uudistuu vuoden 2015 lopussa. Espoo Catering on mukana kehitystyössä, jotta voidaan vaikuttaa sen hyödynnettävyyteen ja toimivuuteen. Pilotoimalla uutta Aromi versiota arvioidaan saatavan järjestelmään ominaisuuksia, jotka edesauttavat keskuskeittiön prosesseja. Aromissa oleva tilaajatoiminto on ollut käytössä hoivasektorilla. Toimintoa laajennetaan koskemaan myös päivähoitoa, jolloin päiväkotien osastoilta tilataan ateriat ja raaka-aineet Aromin kautta. Community- ja Aromi-järjestelmän yhteensopivuutta ja toimivuutta laskutuksen automatisoimiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi selvitetään vuoden 2015 aikana. Sisäinen laskutus suoraan järjestelmästä otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista. Omavalvonnan automatisoitu seuranta- ja valvontajärjestelmä kilpailutetaan ja otetaan käyttöön tuotantokeittiöistä alkaen. Omavalvonnan automatisointi parantaa omavalvonnan dokumentointia ja vähentää manuaalisiin kirjauksiin käytettävää työaikaa. Ruokalistojen integrointi julkaisujärjestelmä Net Communityn ja Aromin välillä toteutetaan. Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Puolarmetsän sairaalan ja Pihatalon henkilöstöravintoloissa sekä sitä kokeillaan Kuitinmäen koulussa Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Kuva 3 Espoo Catering -liikelaitos keskeiset tavoitteet

10 10 (18) Toteutuksen aikataulu A) Keskuskeittiön tila- ja toiminnallinen suunnittelu Vastuuhenkilöt: Minna Ahola, Helena Tolvanen B) Palvelustrategia laadittu ja toimeenpano käynnissä Vastuuhenkilö: Minna Ahola C) Aromin laajentaminen ja hyödyntäminen Vastuuhenkilöt: Hellen Junninen, Regina Ekroos I neljännes A) Rakennusluvan ja urakkasuunnitelmien valmistelu Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Projektin suunnittelu ja projektisuunnitelman hyväksyminen. Selvitystyö organisointivaihtoehdoista. Välitilanteen raportointi. C) Palvelukeittiöistä 20 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista kaksi tilaa ateriat sähköisesti. Sähköisen lähetyslistan käyttöönottoa valmistellaan. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään. II neljännes A) Rakennusluvan lainvoimaisuus ja urakoiden hankinta Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Esitys uudelleen organisoinnista. Päätösten mukainen tarkennettu toteutussuunnitelma osana loppuraportointia ja loppuraportin laadinta. C) Palvelukeittiöistä 40 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista viisi tilaa ateriat sähköisesti. Sähköinen lähetyslista valmis ja käytössä yhdeksässä keittiössä. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään III neljännes A) Urakoiden vertailu ja valinta Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Jälkiarviointi ja mahdolliset uudet projektit C) Palvelukeittiöistä 50 tekee sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista 10 tilaa ateriat sähköisesti. EC mukana uuden Aromin kehittämisessä. Automaattista asiakaslaskutusta selvitetään. IV neljännes A) Rakentaminen alkaa Ruokatuotannon suunnittelu jatkuu B) Mahdolliset uudet projektit. C) ) Kaikki 100 palvelukeittiötä tekevät sähköisen ostotilauksen ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Päiväkodeista 65 tilaa ateriat sähköisesti. Uuden Aromin pilotointi. Ruokalistojen integrointi. Automaattisen asiakaslaskutuksen pilotointi. Kuva 4 Kolme keskeisintä tavoitetta ja toteutuksen aikataulu

11 11 (18) 3. Liikevaihto Liikevaihto on 44,9 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden 1,3 milj. euroa, 3 prosenttia. Kasvu johtuu sisäisten asiakasmaksujen 2,5 % ja ulkoisten hintojen noususta sekä sisäisten asiakasmäärien lisäyksestä. Liikevaihdosta 94 % on sisäistä ja 6 % ulkoista tuottoa. Liikevaihdon lisäksi tuottoja kertyy henkilöstö- ja eläkeläisaterioihin maksettavista tuista 0,9 milj. euroa Liikevaihto asiakkaittain Sisäiset myyntituotot perustuvat toimialojen käyttösuunnitelmien tietoihin. Kuva 5 Liikevaihto 2015

12 12 (18) 3.2. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Tuottavuutta edistävät toimenpiteet on esitetty kohdassa 2.2. Mittarit TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 Ruokajätteen väheneminen tilanteesta, % % Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut, % kaikista ostolaskuista 44,4 49,3 55 Taulukko 2 Tuottavuutta edistävät mittarit 4. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat 16,8 milj. euroa, 37 prosenttia kaikista kuluista. Henkilöstömäärä on 491 henkilöä. Henkilöstösuunnitelma vuosille on hyväksytty palveluliikelaitosten johtokunnassa Espoo Catering ja Kiinteistöpalvelut -liikelaitos työstivät kaksi erilaista toimintamallia ruokailun järjestämiseksi suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yhteisen avustavan henkilöstön pisteissä. Toimintamalleja pilotoitiin vuoden 2014 aikana ja niiden jatkamisesta sovitaan vuonna Osaamisen kehittäminen Henkilöstöä koulutetaan tarkennetuista sekä osittain uudistetuista erityisruokavalioprosesseista ja - ohjeistuksista vuoden alussa. Edellisen vuoden lopussa päivitetty omavalvontaohjelma koulutettiin henkilöstölle alkuvuonna. Esimieskoulutuksia pidetään neljä kertaa vuodessa. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia teemoja ja asioita. Muita koulutuksia järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille. Olemassa olevaa osaamista hyödynnetään henkilöstön työpisteiden valinnassa. Koulutukset toteutetaan pääosin omana koulutuksena. Osallistutaan Palveluliiketoimen ja kaupungin järjestämiin esimies-, työsuojelu-, riskienkartoitus- ja työhyvinvointikoulutuksiin.

13 13 (18) 6. Muut tuotannontekijät Esitetty kohdassa Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaperiaatteita Palvelut Palvelujen ostot ovat 10,8 milj. euroa, 24 prosenttia kuluista. Ateriapalvelujen ostot ovat 6,4 milj. euroa, 14 prosenttia kuluista. Fazer Food Services Oy (entinen Blue Service Partners Oy), jonka sopimuksen vuosiarvo on noin 3,4 milj. euroa, toimittaa ruoka- ja ateriapalvelut 56 toimipisteelle sopimuskaudella sekä optiokaudella Ruokapalveluja ostetaan muilta myös palveluntuottajilta: Vindängenin koululle ja päiväkodille (palvelun tuottaja Fölkhälsan Sys Ab), Kuninkaantien lukiolle (Arandur, Sodexo Oy), Tapiolan ja Viherlaakson lukiolle (Fazer Food Services Oy) sekä Jorvin sairaalan päiväosastoille ja Keinumäen sairaalakoululle (HUS Ravioli -liikelaitos). Työvoimanvuokrauspalveluja käytetään lyhytaikaisiin poissaoloihin sekä täydentämään rekrytointivajetta ja mitoitusta. Sisäissä ostoissa on varauduttu Aromi -järjestelmän laajentamisesta aiheutuviin lisenssien ostoon ja käyttökustannuksiin. 8. Aineet ja tarvikkeet Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 13 milj. euroa, 29 prosenttia kuluista. Suurin kuluerä on elintarvikkeet. Kilpailutukseen tulevat hankinnat vuonna 2015: Tuoreet hedelmät ja vihannekset (Sopimus päättyy ) Tukkutoimittaja, palvelukeittiöt (Sopimus päättyy ) Astianpesu- ja keittiöhygieniatuotteet (Sopimus päättyy ) Henkilöstöruokailun sopimusravintolat (Useita sopimuksia) Leipomotuotteet (Sopimus päättyy ) Omavalvontajärjestelmän hankinta (Uusi hankinta)

14 14 (18) 8.1. Kilpailutukset Optioiden käyttöönotosta päätetään vuoden 2015 aikana seuraavien sopimusten osalta: Tuoteryhmä Varsinainen sopimuskausi Liha, lihavalmisteet, ja valmisruoka Kotipalveluaterioiden kuljetukset (1 + 1 v.) Aterioiden laatikkokuljetukset Vuokratyövoimapalvelujen hankinta Taulukko 3 Mahdollisten optioiden käyttöönotosta päättäminen Minikilpailutusjaksot seuraavissa puitesopimuksissa: Meneillään oleva Käyttöön otettava optiokausi optiokausi Tuorekala Pakastekala Liha ja valmisruoka Tuore leipä ja leipomotuotteet Taulukko 4 Minikilpailutusten jaksot Toimitilat Espoo Catering -liikelaitoksen keittiöt, lukuun ottamatta Muuralan keskuskeittiötä/pihatalon henkilöstöravintolaa ja Valtuustotalon keittiötä, sijaitsevat aina koulujen, päiväkotien tai hoiva- ja palvelukotien toimitiloissa. Toimialat hallinnoivat näiden toimitilojen sijaintia ja määrää. Espoo Catering järjestää toimipaikkojen ateriapalvelut ja on riippuvainen toimialojen ratkaisuista. Tuotantokeittiöt Palvelukeittiöt Ateriapalvelujen ostot m² /vuosi m² /vuosi m² /vuosi Koulut Päiväkodit Henkilöstöravintolat Hoivakodit ja palvelukeskukset Hallinto Taulukko 5 Espoo Catering -liikelaitoksen pinta-alat ja vuokrat (Tilakeskus -liikelaitoksen 2015 tietojen mukaisesti)

15 15 (18) Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2015 sisäiset toimitilavuokrat ovat yhteensä 4,4 milj. euroa. Vuokrapinta-alaa on yhteensä m². Vuokriin sisältyvät tuotantokeittiöiden vuokrat ja niiden palvelukeittiöiden vuokrat, joissa työskentelee Espoo Cateringin työntekijä. Uudet kohteet: Espoo Cateringin keskuskeittiö Leppävaaran Elä- ja asu seniorikeskus, tuotantokeittiö Mattbergets daghem, palvelukeittiö (muuttaa uudisrakennukseen) Nuumäen päiväkoti, palvelukeittiö Opinmäen kampus, tuotantokeittiö Paapurin päiväkoti, palvelukeittiö Painiityn päiväkoti, palvelukeittiö Suviniityn päiväkoti, palvelukeittiö Aarrekartan päiväkoti, palvelukeittiö Taulukko 6 Uudet kohteet Peruskorjaukset: Auroran koulu, tuotantokeittiö Lintuvaaran koulu, tuotantokeittiö Lintuvaaran päiväkoti, palvelukeittiö Mainingin koulu, tuotantokeittiö Pohjois-Tapiolan päiväkoti, palvelukeittiö Tapiolan koulu, tuotantokeittiö Päivänkehrän koulu, tuotantokeittiö Kirkkojärven päiväkoti, palvelukeittiö Kirstin koulu, tuotantokeittiö Karamäen päiväkoti, palvelukeittiö Mainingin päiväkoti, palvelukeittiö Soukankujan päiväkoti, palvelukeittiö Taulukko 7 Peruskorjaukset 10. Investoinnit ja poistot Investoinneissa varaudutaan Aromin muuttamiseen Aromaksi, ruokalistatietojen integrointiin järjestelmästä Internetiin ja omavalvontajärjestelmän ostamiseen. Poistoista maksetaan edellisinä vuosina hankittujen ruoankuljetusvaunujen ja vuonna 2015 hankittavien aineettomien hyödykkeiden poistot, euroa.

16 16 (18) 11. Toiminnan seuranta Toiminta ja talous Aikataulu Vastuu Ruokajätteen määrän mittaus 03/05/09/11 Suunnittelija Ruokajätteen päivittäinen seuranta Koko vuosi Keittiön esimies Automaattisesti kohdistuneet laskut Kuukausittain Controller Sitovat tulostavoitteet 4 vuodessa Toimitusjohtaja Toimintasuunnitelma Koko vuosi Toimitusjohtaja Kuukausiseurannat ja seurantaraportit 9 vuodessa Controller Sähköisten ostotilausten määrä Neljännesvuosittain Ruokapalveluohjaaja Toimipisteiden lukumäärä Vuoden lopussa Kehityspäällikkö Riskianalyysi 2 vuosi Kehityspäällikkö Tuloskortti 4 vuodessa Controller Ristiinarvioinnit = ruokatuotantoprosessien toteutumisen seuranta 1-2 kertaa vuodessa Tuotantopäällikkö Asiakaspäälliköt Henkilöstö Aikataulu Vastuu Henkilöstömäärän kehitys Kuukausittain Henkilöstöasiainhoitaja Sairauspoissaolot Neljännesvuosittain Henkilöstöasiainhoitaja Työhyvinvointimatriisin lukuarvo Kerran vuodessa Asiakaspäällikkö Työkykyindeksi Kerran vuodessa Asiakaspäällikkö Kunta10 -tulokset ja toimenpiteet Tulokset/1 krt vuosi, toimenpiteet Toimitusjohtaja koko vuosi 4 vuodessa Henkilöstöasioista päättävä esimies Henkilöstön osallistaminen /osallistujien suhteellinen määrä henkilöstöstä Työllistettyjen määrä Seurantaraporttien yhteydessä Asiakaspäällikkö Riskien arviointi työpaikoissa 1 vuosi Asiakas- /tuotantopäällikkö Työturvallisuuskävelyt 2 vuosi Asiakas- /tuotantopäällikkö Asiakas Aikataulu Vastuu Asiakaspalautteet Jatkuvaa, koonti 2 vuodessa Asiakaspäälliköt Palvelusopimukset Koko vuosi Asiakaspäälliköt Asiakastyytyväisyys 1 vuosi, joka toinen vuosi Asiakaspäälliköt Kehityskokoukset 2 vuosi tuloyksiköittäin Asiakaspäälliköt Taulukko 8. Toiminnan seuranta 12. Riskit Oleellisin riski on asiakkaan sairastuminen tarjotusta ruosta. Sen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön tarkennetut, osittain uudistetut erityisruokavalioprosessit ja -ohjeet. Toimintamallissa otetaan huomioon pääkaupunkiseudun ravitsemus- ja erityislääketieteen asiantuntijoista koostuneen erityisruokavaliotyöryhmän tulokset tiettyjen erityisruokavalioiden tarpeellisuudesta päiväkoti-ikäisille. Ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pysymiseksi liittyvät toimenpiteet sisältyvät kohtaan 2.2. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnissa käytetään catering-alalle tehtyä kielitaidon arviointityökalua.

17 17 (18) Liiteet yksikön tarina Projektit täytetään suoraan salkkuun - sähköinen lähetyslista - palvelukeittiöiden sähköinen ostotilaus ja laskujen kohdistus - päiväkotien sähköinen asiakastilaus - sähköinen omalvontajärjestelmä

18 18 (18) Liite Sinulle Kohokohtia arjesta juhlaan - Espoo Catering -liikelaitoksen tarina Keitä olemme Tarinamme alkaa vuodesta 2004, jolloin toimintamme keskitettiin Ruokapalvelukeskukseksi silloisen keskushallinnon alaisuuteen. Viisi vuotta myöhemmin matkamme jatkui kunnallisena liikelaitoksena teknisen ja ympäristötoimen toimialan kautta vuonna 2010 perustettuun Palveluliiketoimeen. Valmistamme päivittäin aterioita noin asiakkaalle. Teknologian ja toimintatapojen kehittyminen ovat mahdollistaneet yhä suuremman ateriatuotannon ja keskittymisen asiakastyöhön. Palvelujemme periaatteet Valtakunnallisesti roolimme on merkittävä terveyttä edistävänä ja ylläpitävänä toimijana. Edelläkävijänä aikaan saatu tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat peruspilareitamme. Vuonna 2016 valmistuva keskuskeittiö parantaa tuoteturvallisuutta ja tehostaa toimintaamme. Sopimukset auttavat meitä onnistumaan palvelutilanteissa. Valmistamme sopimusten mukaiset tuotteet asiakkaidemme tilausten mukaan. Laatu ja kilpailukyky Olemme tunnettu toimija ja tuotamme laadukkaita palveluja. Taloutemme on terveellä pohjalla. Meillä on hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa. Ohjaamme Aromi -tuotannonohjausjärjestelmällä ruokatuotantoa ja tilauksia. Vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen hankkeet lisäävät ekologisuutta sekä kilpailukykyämme, samoin erinomainen hankintaosaaminen. Elintarvikehygienian mukainen omavalvonta takaa turvalliset tuotteet. Arvioimme järjestelmällisesti koko toimintaamme. Asiakkaat ja asukkaat Koulutuksilla tuemme henkilöstömme palveluosaamista. Hyödynnämme eri tavoilla saamamme asiakaspalautteet. Ruokailijat ovat asiakasraatien kautta mukana palvelujemme kehittämisessä. Yhteisöllinen media tarjoaa aktiivisen keskustelukanavan kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa. Sähköinen asiakastilausjärjestelmä on käytössä. Ammattitaitoinen henkilöstö Espoo Catering on haluttu työnantaja ja työtämme arvostetaan. Keittiöissämme työskentelee ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita henkilöitä. Prosessit ohjaavat toimintaamme. Tuemme henkilöstömme jaksamista, niin että sairauspoissaolojen määrä laskee edelleen. Kehitämme palkkausjärjestelmiä ja joustavaa palkitsemista. Positiivinen imago lisää mielenkiintoa työpaikkojamme

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 12.02.2014 Sivu 1 / 1 674/02.06.01/2014 3 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 54 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki HoReCa-tapaaminen Muistio 19.3.2015 klo 12-14.30 Postitalo, Helsinki Paikalla Mika Heiskanen (Finlandia-talo) Leila Fogelholm (Fazer Food Services) Jarkko Knuutinen (Meira Nova) Marko Kapanen (Heinon Tukku)

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen

Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen Katsaus Kajaanin kaupungin vuosien 2010 2016 talouden tasapainottamisohjelman toteutumiseen Kajaanin Mamselliliikelaitoksen osalta 31.7.2012TV Vuoden 2009 tasapainottamistoimet... 2 Talouden tasapainottamisohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 1 (5) 958 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoo Catering -liikelaitos hankkii lihaa, lihatuotteita ja valmisruokia tuotantokeittiöille tällä hetkellä noin kahden miljoonan euron arvosta vuodessa. Hintaliitteestä (liite

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET Esittely Puolustusvaliokunnalle 5.11.2015 4.11.2015 1 Maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon strateginen kumppanuus Millog Oy:n kanssa Millog-kumppanuus

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone. ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: Torstai 31.10.2013 noin klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.10.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 76 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) 816 23000 Marja-Leena Remes, puh. (09)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

Elintarvikkeiden yhteishankinta

Elintarvikkeiden yhteishankinta Elintarvikkeiden yhteishankinta 2016-2020 22.4.2015 Yleistä Sopimuskausi aikavälillä 1.2.2016-31.1.2020 Yhteiskilpailutuksen tavoitteena oli hinta- ja prosessisäästöt ottaen huomioon tuotelaatu ja ravitsemustekijät

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella.

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. 25.1.2013 Oulun Serviisi 2 Oulun Serviisi palvelee oululaisessa arjessa Maittava ja terveellinen

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot