KAUSIVEROILMOITUKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUSIVEROILMOITUKSEN"

Transkriptio

1 KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus

2 SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN JA VEROJEN MAKSAMINEN 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 5 ARVONLISÄVERO 5 TYÖNANTAJASUORITUKSET 6 JOS YRITYKSELLÄ EI OLE TOIMINTAA 7 MUUT OMA-ALOITTEISET VEROT 7 KAUSIVEROILMOITUKSEN TIETOJEN KORJAAMINEN 7 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 8 Uutiskirje yritysasiakkaille Uutiskirjeestä saat tietoa verotuksen muutoksista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Tilaa osoitteesta vero.fi/uutiskirje Katso-tunniste Oy, Ky, Ay, yhdistys, säätiö ja verotusyhtymä tarvitsevat sähköistä asiointia varten Katso-tunnisteen. Hae Katso-tunniste heti ja voit antaa jo ensimmäisen ilmoituksen sähköisesti. Lisätietoa Katso-tunnistuksesta vero.fi/katso 2 Kausiveroilmoituksella ilmoitat seuraavat oma-aloitteiset verot: arvonlisävero työnantajasuoritukset (ennakonpidätys ja lähdevero palkoista sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu) arpajaisvero vakuutusmaksuvero ennakonpidätykset puun myyntitulosta osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetusta suorituksesta koroista ja osuuksista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä lähdeverot osingoista (rajoitetusti verovelvolliselta) koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvolliselta) korkotuloista (yleisesti verovelvolliselta).

3 KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan Verohallinnolle tiedot arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisesti ilmoitettavista ja maksettavista veroista. Jos yritys on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin, arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten tiedot on annettava säännöllisesti jokaiselta kohdekaudelta. Jokaisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin merkityn yrityksen on aina annettava kausiveroilmoitus jokaiselta kohdekaudelta. Kausiveroilmoitus on annettava, vaikka toimintaa ei olisi vielä aloitettu, toiminta olisi keskeytynyt tai kohdekaudella ei olisi ollut myyntiä tai vähennettäviä veroja. Kaikki kausiveroilmoituksella ilmoitettavat verot on lueteltu kausiveroilmoituksen yksityiskohtaisessa täyttöohjeessa: vero.fi/lomakkeet/ kausiveroilmoitus Kaikki kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot merkitään asiakaskohtaiselle verotilille. Verotilillä näkyvät myös maksut, joissa on käytetty verotiliviitettä. Verotiliviite on viitenumero, jonka yritys saa Verohallinnolta sen jälkeen, kun yritys on rekisteröity säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi tai arvonlisäverovelvolliseksi. Verotili-palvelu (vero.fi/verotili) Verotili-palvelussa voit esimerkiksi antaa kausiveroilmoituksen seurata verotilin saldoa ja tilitapahtumia tarkistaa maksamiseen tarvittavan verotiliviitteen ja maksuohjeet selata arkistossa olevia tiliotteita ja Verotili-palvelun kautta annettuja kausiveroilmoituksia laskea maksettavan määrän ja mahdolliset viivästyskorot saldolaskurilla, jos veroa maksetaan eräpäivän jälkeen tarkistaa ilmoitus- ja maksujakson pituuden. Verotiliohjeet: vero.fi/ verotiliohjeet Yksityishenkilöt voivat kirjautua Verotili-palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai sähköisellä henkilökortilla. Yksityishenkilöihin kuuluvat esimerkiksi kotitaloustyönantajat, alkutuottajat ja yksityiset elinkeinonharjoittajat. Yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt) tarvitsevat kirjautumiseen Katso-tunnisteen. Kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot ja verotiliviitteellä maksetut maksut näkyvät Verotili-palvelussa yleensä parin päivän kuluttua siitä, kun ne ovat saapuneet Verohallintoon. Ensimmäinen verotiliote tulee postitse. Sen jälkeen verotiliotteet näkyvät Verotili-palvelussa. Tiliotteen voit saada jatkossakin postitse, kun ilmoitat siitä Verotili-palvelun kohdassa Verotilikohtaiset ohjaustiedot tai soitat verotilin palvelunumeroon (pvm/mpm). Verotiliotteesta kannattaa tarkistaa, että kausiveroilmoituksen tiedot ja maksetut verot on kirjattu verotilille oikein. KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN JA VEROJEN MAKSAMINEN Kenen on annettava kausiveroilmoitus? Arvonlisäverovelvollisten ja säännöllisesti palkkaa maksavien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus säännöllisesti. Myös satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen niiltä kohdekausilta, jolloin he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakonpidätystä tai työnantajan sosiaaliturvamaksua. miten Ilmoitus- ja maksujakso määräytyy? Verohallinto on merkinnyt uuden yrityksen ilmoitusjakson kuukauden pituiseksi, ellei yritys ole jo perustamisvaiheessa hakeutunut pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon. Pidennetty ilmoitus- ja maksujakso voi olla joko neljännesvuoden tai kalenterivuoden pituinen. Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään euroa, yritys voi hakeutua neljännesvuoden pituiseen ilmoitus- ja maksujaksoon. Pidennetty aikataulu koskee arvonlisäveroa, ennakonpidätyksiä ja työnantajasuorituksia. Kausiveroilmoituksen yksityiskohtainen täyttöohje: vero.fi/lomakkeet/ kausiveroilmoitus Jos haluat muuttaa ilmoitus- ja maksujaksoa, katso lisätietoja ohjeesta Hakeutuminen pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon (vero.fi) 3

4 Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään euroa, yritys voi hakeutua arvonlisäverotuksesta kalenterivuoden pituiseen ilmoitus- ja maksujaksoon. Ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksu ilmoitetaan ja maksetaan silloin neljännesvuosittain. Huom. Ilmoitusjakso on kalenterikuukausi siihen saakka, kunnes Verohallinto lähettää päätöksen pidennetystä ilmoitus- ja maksujaksosta. Muita sähköisen ilmoittamisen tapoja: vero.fi/ asioiverkossa Milloin ja miten kausiveroilmoitus annetaan? Kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti esimerkiksi Verotili-palvelussa. Kuukausittain tai neljännesvuosittain annettavan sähköisen kausiveroilmoituksen tulee olla perillä kuukauden 12. päivänä. Ilmoituskuukausi määräytyy verotililain mukaan. Paperilla annetun ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa jo ilmoituskuukauden 7. päivänä. Jos kausiveroilmoituksen määräpäivä olisi lauantai tai pyhäpäivä, riittää, että ilmoitus on perillä seuraavana arkipäivänä. Paperilomakkeella annetut kausiveroilmoitukset luetaan Verohallinnossa koneellisesti, joten lomake on täytettävä huolellisesti ja merkinnät on tehtävä selvästi. Ilmoitukseen on aina merkittävä yrityksen Y-tunnus (tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole), jotta tiedot voidaan kohdistaa oikealle asiakkaalle. Käytä ilmoittamisessa vain vero.fi-sivuilta tulostettua lomaketta (Kausiveroilmoitus, lomake 4001). Lähetä ilmoitus lomakkeeseen merkittyyn palautusosoitteeseen. Kausiveroilmoituksen mukana ei voi lähettää muita ilmoituksia tai liitteitä. Esimerkki: Yrityksen ilmoitusjakso on kuukausi. Yritys antaa ilmoituksen sähköisesti. Tammikuun 2016 palkanmaksutiedot on ilmoitettava viimeistään ja arvonlisäverotiedot viimeistään Yrityksen antama kausiveroilmoitus sisältää siis tammikuun arvonlisäverotiedot ja helmikuun palkanmaksua koskevat tiedot. Esimerkki: Yrityksen ilmoitusjakso on neljännesvuosi. Yritys antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti. Ilmoitus on annettava kohdekautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi huhti-kesäkuun 2016 arvonlisävero- ja palkanmaksutiedot ilmoitetaan viimeistään Jos yrityksen ilmoitusjakso on kalenterivuosi, arvonlisäveron kausiveroilmoitus on annettava helmikuun loppuun mennessä. Jos yrityksen kalenterivuoden pituinen ilmoitusjakso muuttuu lyhyemmäksi kesken kalenterivuoden tai arvonlisäverovelvollisuus päättyy kesken kalenterivuoden, arvonlisäveron kausiveroilmoitus on annettava aikaisemmin. Näissä tilanteissa kausiveroilmoitus annetaan jo muutoskuukautta seuraavan toisen kuukauden yleisenä määräpäivänä (sähköiset ilmoitukset kuukauden 12. päivänä ja paperilomakkeet jo 7. päivänä). ilmoituksen myöhästymisestä seuraa Myöhästymismaksu Jos kausiveroilmoitus saapuu myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaan. Myöhästymismaksu lasketaan myöhässä ilmoitetulle veron määrälle. Maksua lasketaan ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ilmoituksen saapumispäivään asti. Myöhästymismaksu on vähintään 5 euroa jokaiselta verolajilta, vaikkei maksettavaa veroa olisi ollut. Lisätietoa myöhästymismaksun määrästä on vero.fi-sivuilla ohjeessa Kausiveroilmoituksen myöhästyminen. Verotiliohjeet: vero.fi/ verotiliohjeet Miten verotiliverot maksetaan? Laske kausiveroilmoituksella ilmoitettujen verojen määrät yhteen. Maksa verot Verohallinnon tilille ja käytä aina asiakaskohtaista verotiliviitettä. Verotiliviite on pysyvä, jokaiselle maksajalle yksilöllinen numerosarja. Viitteen avulla maksu ohjautuu oikealle verotilille. Miten verotiliviitteen saa? Arvonlisäverovelvolliset ja työnantajat saavat verotiliviitteen ja maksuohjeet Verohallinnolta yrityksen rekisteröinnin yhteydessä. Muut saavat viitteen Verotili- tai Palkka.fi-palvelusta tai soittamalla Verotilin palvelunumeroon (pvm./mpm.). 4

5 miten negatiivinen arvonlisävero käsitellään? Jos kohdekauden arvonlisävero on negatiivinen eli vähennettävä arvonlisävero on suurempi kuin myynnin vero, yritys saa arvonlisäveron palautusta. Palautettavan arvonlisäveron voi vähentää maksettavista työnantajasuorituksista tai muista verotiliveroista. Palautettava vero kirjataan verotilille kuitenkin vasta, kun Verohallinto on sen hyväksynyt. Jos Verohallinto hylkää kausiveroilmoituksella ilmoitetun negatiivisen arvonlisäveron tai hyväksyy sen vain osittain, yritys saa asiasta erillisen päätöksen. Jos yritys oli jo vähentänyt veron muista eräpäivänä maksamistaan verotiliveroista, yrityksen on maksettava hylätyn palautuksen määrä ja laskettava sille viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti. Milloin verotiliverot maksetaan? Verotiliverojen eräpäivä on niiden ilmoittamiskuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Esimerkki: Yrityksen ilmoitusjakso on kuukausi. Yritys antaa kausiveroilmoituksen sähköisesti Ilmoitus sisältää arvonlisäverotiedot tammikuulta ja työnantajasuoritusten tiedot helmikuulta. Ilmoituksen mukaiset verot on maksettava viimeistään 12.3., eli maksun eräpäivä on sama kuin ilmoituksen viimeinen jättöpäivä. Jos yritys antaa kausiveroilmoituksen paperilla, ilmoitus on annettava viimeistään 7.3. ja verot maksettava viimeistään Jos ilmoitusjakso on kalenterivuosi, arvonlisäveron eräpäivä on helmikuun viimeinen päivä. Veron voi maksaa verotilille myös etukäteen. Jos verotili on plussalla, ennen eräpäivää maksetuille veroille maksetaan hyvityskorkoa. Verohallinnon tilinumerot verotilimaksuille: Nordea FI NDEAFIHH Danske Bank FI DABAFIHH Pohjola Pankki FI OKOYFIHH Maksettaessa on aina käytettävä asiakaskohtaista verotiliviitettä. myöhästyneestä maksusta menee Viivästyskorkoa Jos veron maksaa eräpäivän jälkeen, on maksettava lisäksi viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrän voi laskea Verotili-palvelun saldolaskurilla. Maksettavaa veroa ei voi valita Verotiliveroa maksaessasi et voi valita, minkä veron suoritukseksi maksu käytetään. Verohallinto käyttää maksun verotiliveroihin siinä järjestyksessä kuin verotililaissa säädetään. KAUSIVEROILMOITUKSEN keskeisiä kohtia Tässä oppaassa on perustiedot arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta kausiveroveroilmoituksella. Kausiveroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat osoitteessa vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus. ARVONLISÄVERO Myynti kotimaassa Arvonlisäverollinen myynti: ilmoita myynnin vero eriteltynä verokannan mukaan kausiveroilmoituksen kohdissa 301 (verokanta 24 %), 302 (14 %) ja 303 (10 %). Arvonlisäveroton myynti (ns. nollaverokannan alainen myynti), johon liittyvistä ostoista on vähennysoikeus: ilmoita myynnit kohdassa 309. Kausiveroilmoituksella ei ilmoiteta myyntiä, joka liittyy arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävään toimintaan. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät esim. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. 5

6 Lisätietoja on ohjeessa Näin ilmoitetaan rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero (vero.fi) Lisätietoja on ohjeessa Ulkomaankaupan arvonlisäverotus (vero.fi). Vähennettävät verot Merkitse vähennyskelpoisten arvonlisäverojen yhteismäärä kohtaan 307. Vähennyskelpoisia ovat sellaiset arvonlisäverot, jotka sisältyvät arvonlisäverollista toimintaa varten ostettuihin tavaroihin ja palveluihin. Rakennus- ja romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus Rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdissa 318, 319, 320 ja 307. Käytä näitä kohtia, jos yritys on ostanut tai myynyt käännetyn verovelvollisuuden alaisia rakentamispalveluja alkaen myös romualan käännettyä verovelvollisuutta koskevat tiedot (metalliromun ostot ja myynnit) ilmoitetaan kausiveroilmoituksella samoissa kohdissa kuin rakennusalan käännettyä verovelvollisuutta koskevat tiedot (kohdat 318, 319, 320 ja 307). Ulkomaankaupan arvonlisäverotus Tavaroiden ja palveluiden ulkomaan myyntejä ja ostoja koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdissa 305, 306, 307, 309, 311, 312, 313 ja 314. TYÖNANTAJASUORITUKSET Palkat ja eläkkeet Merkitse kohtaan 601 kohdekauden aikana maksettujen ennakonpidätysten alaisten palkkojen, palkkioiden ja eläkkeiden yhteismäärä. Ilmoita kaikki tällaiset suoritukset riippumatta siitä, maksetaanko niiden perusteella sosiaaliturvamaksua vai ei. Merkitse palkka myös silloin, kun siitä ei toimiteta ennakonpidätystä esimerkiksi palkan pienuuden vuoksi tai koska palkka maksetaan ainoastaan luontoisetuna tai koska saajan ennakonpidätysprosentti on nolla (ns. nollaverokortti). Merkitse sosiaaliturvamaksun alaisten palkkojen yhteismäärä kohtaan 609. Laske työnantajan sosiaaliturvamaksu tästä määrästä ja merkitse se kohtaan 610. Jos kohdassa 601 on vain sellaisia suorituksia, joiden perusteella ei makseta sosiaaliturvamaksua, merkitse kohtiin 609 ja 610 nollat. Merkitse kohdekaudelta toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä kohtaan 602. Työ- ja käyttökorvaukset Luonnolliselle henkilölle tai yhtymälle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista on toimitettava ennakonpidätys, jos korvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yhtymiä ovat esimerkiksi avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Ilmoita nämä työ- ja käyttökorvaukset kausiveroilmoituksen kohdassa 601. Merkitse työja käyttökorvaukset bruttomääräisinä vähentämättä arvonlisäveroa tai työmatkakustannusten korvauksia. Osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista on tehtävä ennakonpidätys, jos saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Merkitse näistä korvauksista tehtyjen ennakonpidätysten verolajin tunnukseksi 25. palkka.fi Laskee työntekijäsi palkan ja lakisääteiset maksut. Tekee palkkatodistuksen sekä ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille. Laatii tositteet yrityksen kirjanpitoa varten. TUNNISTAUDU KATSO-TUNNISTEELLA TAI PANKKITUNNUKSILLA palkka.fi 6

7 jos yrityksellä ei ole TOIMINTAA Arvonlisäverovelvollisten ja säännöllisesti palkkoja maksavien työnantajien on ilmoitettava arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevat tiedot säännöllisesti, oman ilmoitus- ja maksujaksonsa mukaisesti. Jos arvonlisäverollinen liiketoimintaa tai palkanmaksua ei ole ollut, täytä kohta Ei alv-toimintaa. Pelkkä tyhjä ilmoitus ei riitä. Voit ilmoittaa keskeytyksestä myös etukäteen enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Etukäteen ilmoitetun keskeytyksen ajalta annetaan kausiveroilmoitus, jos toimintaa on kuitenkin ollut. Jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi, keskeytysjakson voi ilmoittaa enintään seuraavilta kahdelta vuosineljännekseltä. MUUT OMA-ALOITTEISET VEROT Muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta on kerrottu kausiveroilmoituksen yksityiskohtaisessa täyttöohjeessa. Ohje on osoitteessa vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus. KAUSIVEROILMOITUKSEN TIETOJEN KORJAAMINEN Jos arvonlisäverollinen liiketoiminta tai palkanmaksu on päättynyt tai se ei alkanut lainkaan, anna erillinen lopettamisilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutosja lopettamisilmoituslomakkeella. Lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ytj.fi Jos annetuissa kausiveroilmoituksen tiedoissa on virhe, se on korjattava viipymättä. Jos maksettavaa veroa on ilmoitettu liian vähän tai vähennettävää veroa liian paljon Tee korjaus antamalla lisäilmoitus virheellisenä ilmoitetulta kohdekaudelta. Lisäilmoitus tehdään kausiveroilmoituksella, jossa ilmoitetaan vain muutosten määrät virheellisinä ilmoitetuista kohdista. Muutoksen määrä lasketaan vähentämällä oikeasta määrästä aiemmin ilmoitettu määrä. Lisätietoja on ohjeessa: Kausiveroilmoituksen korjaaminen (vero.fi) Esimerkki: Kausiveroilmoituksella kotimaan myynnin veroksi (24 %) on ilmoitettu euroa. Oikea veron määrä olisi kuitenkin ollut euroa. Ilmoituksen muut kohdat olivat oikein. Tee korjaus antamalla kyseessä olevalle kohdekaudelle lisäilmoitus, jossa ilmoitat kotimaan myynnin veroa (24 %) euroa. Älä ilmoita muita kohtia uudelleen. Jos aikaisemmin on ilmoitettu, ettei toimintaa tai palkanmaksua ole ollut, tee korjaus antamalla uusi kausiveroilmoitus. Jos maksettavaa veroa on ilmoitettu liian paljon tai vähennettävää veroa liian vähän Voit tehdä korjauksen niin, että otat virheen määrän huomioon saman tilikauden tai kalenterivuoden myöhemmässä kausiveroilmoituksessa. Tämä on mahdollista vain, jos virhe huomataan ennen tilikauden tai kalenterivuoden viimeistä kausiveroilmoitusta. Toinen vaihtoehto on antaa lisäilmoitus sille kohdekaudelle, jossa virhe on ollut. Lisäilmoitus tehdään kausiveroilmoituksella, jossa ilmoitetaan vain muutosten määrät virheellisinä ilmoitetuista kohdista. Esimerkki: Edellisellä kausiveroilmoituksella on ilmoitettu kohdekauden vähennettäväksi veroksi euroa. Oikea vähennettävän veron määrä olisi kuitenkin ollut euroa. Ilmoituksen muut kohdat olivat oikein. Seuraavalla kausiveroilmoituksella on vähennettävää veroa euroa. Voit tehdä korjauksen ilmoittamalla vähennettäväksi veroksi kohdekauden veron lisäksi 800 euroa, yhteensä euroa euroa = euroa. 7

8 Mistä saa lisätietoa? vero.fi Verohallinnon internetsivuilla on runsaasti tietoa verotuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista. Monet veroasiat voi hoitaa verkossa mihin kellonaikaan tahansa. puhelimitse Kausivalvonta Verotili Sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelut) Sähköinen asiointi (Palkka.fi-palvelu) Arvonlisäverotus Työnantajat ennakkoperintä Puhelinpalvelu on avoinna ma pe klo Puhelun hinta: lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm.) matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm.) ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori. Verohallinnon puhelinnumerot vaihtuvat huhtikuussa Vanhat numerot ohjataan puhelinjärjestelmässä uusiin numeroihin lokakuun loppuun 2016 asti. Tämän jälkeen vanhassa numerossa on tiedote, jossa kerrotaan puhelinnumerojen vaihtuneen. Uudet palvelunumerot voi tarvittaessa tarkistaa osoitteesta vero.fi/palvelunumerot. VEROTILI vero.fi/verotili Verotilille kuuluvat kausiveroilmoituksella ilmoitettavat verot, joiden maksamisessa käytetään verotiliviitettä. Verotili-palvelussa voit antaa kausiveroilmoituksen tarkistaa verotilin saldon ja tilitapahtumat tarkistaa maksuohjeet ja asiakaskohtaisen verotiliviitteen. Kausiveroilmoitus Verotili Veron maksu Verohallinnon pankkitilille Verotilin saldo / tiliote Verotiliohjeet osoitteessa vero.fi/verotiliohjeet 8 Verohallinnon julkaisu ISSN , Juvenes Print, Tampere 2016

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Kiinteistöyhtymä Lehtinen Antti Päivi ja Turkia Veijo

Kiinteistöyhtymä Lehtinen Antti Päivi ja Turkia Veijo Lomake palautetaan osoitteeseen: Verohallinto Oma-aloitteisten verojen optinen lukupalvelu PL 5000 00053 VERO VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja, ilmoita korjattavan

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Verotili käyttöön 01.01.2010

Verotili käyttöön 01.01.2010 Verotili käyttöön 01.01.2010 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu Verotilin tausta Selvitys verotilistä ja pientyöantajien maksupalvelujärjestelmästä 2001 Suomen Yrittäjät ry teki

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala Kausiveroilmoitus 2014 Jussi Linnala Arvonlisäverotus Metsänomistaja alkutuottajana vuosimenettelyssä 8.500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. ALV

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Maatalousyrittäjän- ja metsänomistajan kausiveroilmoitus vuodelta 2015

Maatalousyrittäjän- ja metsänomistajan kausiveroilmoitus vuodelta 2015 Maatalousyrittäjän- ja metsänomistajan kausiveroilmoitus vuodelta 2015 Sisältö Yleistä Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat eivät saa enää postitse paperista kausiveroilmoitusta Kausiveroilmoituksen antaminen

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 4.11.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Muutoksia varainsiirtoverotukseen

Muutoksia varainsiirtoverotukseen Muutoksia varainsiirtoverotukseen 1.11.2019 Muutokset lyhyesti Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu 1.11.2019 alkaen Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Maksuton palkanlaskentaohjelma Johanna Puikkonen johanna.puikkonen@vero.fi verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Palkkoja lasketaan kuukausittain noin 55 000 kpl 88 milj. eurolla

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 Liisa Karhu Käsiteltäviä asioita Yhdistys työnantajana Erityistilanteita Verohallinnon ilmoitukset ja maksut Työnantajasuoritukset Verotili Työnantajan vuosikello Tärkeitä päivämääriä

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Yhteenveto verojen maksutilanteesta Yhteenveto 1 (4) Verohallinto.540A.L0004318170 Pertti Palkansaaja Esimerkkitie 16 A 1 00100 HELSINKI 30.11.2018 Asiakirjan tunnus L0004318170 Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 10.1.2017 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia 2017

Verotuksen muutoksia 2017 Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon verkkoseminaari 9.12.2016 Tervetuloa! Ohjelma 1. Mikä muuttuu verotuksessa 2017? 2. OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3. Kysymysklinikka Esityksien aikana voit lähettää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi 1/8 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010

SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010 Asiakastiedote 3/2009 5.11.2009 1/2 SYYSTERVEISET TILITYÖ OLARISTA, ja valoisaa mieltä syksyn pimeyteen! Verotilijärjestelmä tulee voimaan 1.1.2010 Vuodenvaihteessa voimaanastuva verotiliuudistus tuo mukanaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Ajankohtaista Verohallinnosta UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Maa- ja metsäverotus Suuria muutoksia ei ole tulossa Puun myynnin verohuojennukset ovat loppuneet Kaikki metsätalouden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Päivän ohjelma 8.30-9.30 Ajankohtaista Kelasta, Päivi Hyvärinen 9.30-10.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja tilaisuuden avaus, Tarja Rautio 10.00-11.10

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN 4.12.2018 CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Miten ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin? Jos joulukuun palkat maksetaan tammikuun alussa, ilmoitetaanko

Lisätiedot

VEROHALLINTO A94/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A94/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 2.1.2018 A94/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Kiitos päättyneen vuoden yhteistyöstä.

Kiitos päättyneen vuoden yhteistyöstä. 1 (9) Tilitoimisto Anita Niiranen Ky ASIAKASTIEDOTE Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi Puh. 017-818 611 1.2.2016 HYVÄT ASIAKKAANI! Hinnantarkistukset Kiitos päättyneen vuoden yhteistyöstä. Veroilmoituksien jättö

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Varainsiirtoveroilmoittamiseen

Varainsiirtoveroilmoittamiseen Varainsiirtoveroilmoittamiseen tulevat muutokset vuonna 2019 23.9. Kaisa Salonen Varainsiirtoveron muutoksia vuonna 2019 Varainsiirtoveron ilmoittaminen muuttuu marraskuussa 2019. Yhteisöjen on jatkossa

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Verotili - yleistä...1 1.1.1 Mikä muuttuu 1.1.2010?...1 1.1.2 Yksi maksu...2 1.1.3 Arvonlisäveron muutokset...2 1.2 Muutokset

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Y-TUNNUKSEN HAKEMINEN OSASTOLLE

Y-TUNNUKSEN HAKEMINEN OSASTOLLE Y-TUNNUKSEN HAKEMINEN OSASTOLLE Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on Patentti- ja rekisterihallituksen tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Y-tunnus yksilöi yrityksen. Jos osastolla

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos Ennakkotietoa Yleistä Uudistusta on valmisteltu Verohallinnossa HE tekeillä, ehdotuksen mukaan: Tiedot annettaisiin

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot