SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products"

Transkriptio

1 SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

2 2/125 HVAC Products

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tämän dokumentin tarkoitus Dokumentin kattavuus Kenelle dokumentti on tarkoitettu Dokumentin rakenne Muut SED2-tuotedokumentit Esityskäytännöt Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Turvallisuusohjeet Yleistä Käyttöönotto Käyttö Korjaukset Mekaaninen asennus SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Ympäristöolosuhteet Asennus SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat SED2:n laitekokojen D F mitat SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA Sähköasennukset Yleistä Moottorikaapeleiden enimmäispituus Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa EMC-sääntöjen mukainen asennus EMC-sääntöjen mukainen johdotus Verkko- ja moottoriliitännät Liittimien esilleotto: laitekoko A Liittimien esilleotto: laitekoot B ja C Liittimien esilleotto: laitekoot D F, IP Verkko- ja moottoriliittimet: laitekoot A F...31 HVAC Products Johdanto /125

4 4.3.5 Integroidulla EMC-suodattimella varustettujen taajuusmuuttajien verkkoliitäntä Liittimien kiristys-vääntömomentit Verkkojännite- ja moottorikaapeleiden poikkipinta-alat Lohkokytkentäkaavio tyypillisessä asennuksessa Pyörimissuunta Tähti- vai kolmioliitäntä Useampien moottorien liittäminen Moottorin ulkoinen ylikuormasuoja Ohjausliitännät SED2:n lohkokytkentäkaavio Käyttöönotto DIP-kytkinten asettelu I/O-moduulissa olevien DIP-kytkinten asettelu Piirilevyllä olevien DIP-kytkinten asettelu Tarkistuslista ennen päällekytkentää SED2:n tekstipaneelit Perustekstipaneelin (BOP) kuvaus Selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Tekstipaneelien vaihtaminen Tekstipaneelin painikkeet ja niiden toiminta (BOP ja AOP) Käyttöönottotavat Yleiskatsaus käyttöönotosta BOP- tai AOP-tekstipaneelilla Pikakäyttöönotto Moottoritiedot parametrien asettelua varten Käyttöönotto perustekstipaneelilla (BOP) tai selväkielisellä tekstipaneelilla (AOP) Maakohtaiset oletusasetukset BOP:llä tapahtuvaa käyttöä varten Parametrien asettelu BOP- tai AOP-tekstipaneelilla SED2:n parametrien palauttaminen tehdasasetuksiin Peruskäyttö BOP-tekstipaneelilla Hz:n testi Yleinen käyttö Ohjelmointi SED2:n järjestelmäparametrien esittely Yleisiä huomautuksia Parametreihin pääsy Parametrien pääsytasot (P0003) Parametrisuodatin (P0004) SED2:n parametrien yleiskaavio SED2:n perustoiminnot Digitaalitulot /125 HVAC Products Johdanto

5 6.3.2 Analogitulot Analogilähdöt Taajuuden asetusarvo (P1000) Komentolähteen valinta (P0700) OFF-toiminnot Säätötavat Tiedonsiirto SED2:n LVIS-toiminnot PID-säädin Hihnan valvonta ilman anturia (P2181) Hihnan valvonta anturin avulla (P0400) Pumppujen tai puhaltimien kaskadikytkentä Lämpötilan säätö LG-Ni anturin avulla Taajuusmuuttajan ohitus "Nukkumis"-toiminto Järjestelmäparametrien luettelo, tasot Parametrien tehdas- ja käyttäjäasetusten yleiskatsaus Häiriöiden käsittely Häiriöiden käsittely ohjauspaneelista Häiriöilmoitukset Häiriökoodien luettelo Varoituskoodien luettelo SED2:n tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Tyyppikohtaiset tiedot Liite Optiot EMC-suodattimen asennus jälkikäteen laitekokoihin A C Tuotestandardit Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

6 6/125 HVAC Products Johdanto

7 1 Johdanto 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa annetaan kaikki tarvittavat tiedot SED2-taajuusmuuttajien oikeaa asennusta, käyttöönottoa ja parametriasettelua (ohjelmointia) sekä tehokasta ja häiriötöntä käyttöä varten. 1.2 Dokumentin kattavuus Tämä käyttöohje pätee kaikkiin SED2-tyyppisiin taajuusmuuttajiin, laitekoot A F. Se toimitetaan kaikkien SED2-taajuusmuuttajien mukana ja on osa kokonaisdokumentaatiota. 1.3 Kenelle dokumentti on tarkoitettu Tämä dokumentti on tarkoitettu pääasiallisesti asentajille, sähköasentajille, huoltoteknikoille sekä LVIS-järjestelmien (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) käyttäjille tai loppukäyttäjille. 1.4 Dokumentin rakenne Tämä dokumentti jakaantuu seuraaviin osiin: Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Kappale 4 Kappale 5 Kappale 6 Kappale 7 Kappale 8 Kappale 9 Johdanto Turvallisuusohjeet Mekaaninen asennus Moottorin ja taajuusmuuttajan sähköasennukset ja johdotus Käyttöönotto Perustekstipaneelin (BOP) ja selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Pikakäyttöönotto Ohjelmointi (parametriasettelu) Toimintojen kuvaus Järjestelmäparametrien luettelo Vianetsintä, varoitus- ja häiriökoodien luettelot Tekniset tiedot Liite: Laitetta koskevat standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

8 1.5 Muut SED2-tuotedokumentit CM1G5192X CM1J5192en CM1N5192fi Getting Started Guide: Getting Started Guide on lyhyt, monikielinen opas, jossa annetaan lyhyessä muodossa kaikki perustiedot, joita tarvitaan taajuusmuuttajan asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Kohderyhmä: Asentajat, asennuksen suunnittelijat ja käyttöönottajat Suunnittelukäsikirja: Perusdokumentti Tässä käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset tiedot kaikista SED2-taajuusmuuttajaan liittyvistä teknisistä seikoista. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, käyttäjät, tekninen ja huoltohenkilöstö Tekninen esite Esite sisältää lyhyen laitekuvauksen ja tietoja laitteen käytöstä, lisävarusteluettelon, tekniset tiedot, mitat ja SED2-laitteiden tyyppikatsauksen. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, ostajat, myyjät, huoltohenkilöstö 1.6 Esityskäytännöt Hengenvaara Vaara Varoitus Tärkeää! Huomautus Vihje Pätevä ammattihenkilöstö Tiedot, jotka kertovat välittömästä vaarasta, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvilla symbolilla sekä "Hengenvaara"-otsikolla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan, vakavaan ruumiinvammaan tai huomattaviin aineellisiin vahinkoihin. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai aineellisiin vahinkoihin, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Vaara"-otsikolla. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja/tai tietojen häviämiseen, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Varoitus"-otsikolla. Muut tärkeät tiedot (joiden otsikkona on "Tärkeää" tai "Huomautus") näytetään harmaalla taustalla. Niiden noudattamatta jättäminen ei aiheuta vahinkoja. Tämä viittaa lisätietoihin, jotka ovat tärkeitä henkilöiden ja laitteiden turvallisuuden kannalta, tai joissa kerrotaan mahdollisista optioista tai teknisistä vaatimuksista. Hyödyllisiä tietoja, jotka helpottavat tuotteen käyttöä. "Pätevällä ammattihenkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat perehtyneet laitteen asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja jotka ovat tietoisia näihin liittyvistä vaaratekijöistä. Näiden henkilöiden täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus sekä oikeudet kytkeä, poiskytkeä, irrottaa ja maadoittaa sähköpiirejä sekä kiinnittää varoituskilpiä voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus turvalaitteiden oikeasta huollosta ja käytöstä kaikkien asiaankuuluvien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla ensiapukoulutus. 8/125 HVAC Products Johdanto

9 1.7 Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Yleistä Tämä laite on kehitetty ja valmistettu käyttäen ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menetelmiä, jotka vastaavat ympäristöstandardejamme. Kun laite hävitetään sen eliniän päätyttyä tai vaihtamisen jälkeen, seuraavat seikat tulee ottaa huomioon: Laitetta tulee käsitellä sähkö- ja elektroniikkalaitejätteenä, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden kanssa. Tämä koskee erityisesti piirilevyä. Hävittäminen tulee tehdä aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti käyttäen ajanmukaista ympäristöä säästävää tekniikka sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelymenetelmiä. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tavoitteena tulee aina olla perusmateriaalien mahdollisimman suuri uudelleenkäyttöosuus sekä mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Noudata siksi eri komponentteihin mahdollisesti kiinnitettyjä käsittely- ja hävittämisohjeita. Käytä paikallisia kierrätyspisteitä ja jätteenkäsittely-yrityksiä, tai käänny laitteen toimittajan tai valmistajan puoleen käytetyn tuotteen palautusta varten tai saadaksesi lisätietoja tuotteen ympäristöominaisuuksista ja hävittämisestä. Erikoiset elektroniikkakomponentit Pakkaus Lainsäädäntö saattaaa edellyttää sellaisten komponenttien kuten elektrolyyttikondensaattoreiden ja LCD-näyttöjen erikoiskäsittelyä, tai se saattaa olla ympäristön kannalta toivottavaa. Taajuusmuuttaja toimitetaan uudelleenkäytettävässä pakkauksessa. Pyydämme siksi säästämään pakkauksen myöhempää käyttöä varten tai sen varalta, että laite joudutaan palauttamaan valmistajalle. HVAC Products Johdanto /125

10 2 Turvallisuusohjeet Seuraavat varoitukset ja turvallisuusohjeet on tarkoitettu käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sekä keinoksi estää laitteen tai siihen liitettyjen koneiden komponenttien vaurioituminen. Tämä kappale sisältää yleisiä varoituksia, turvatoimenpiteitä sekä vaaratilanteisiin liittyviä huomautuksia, jotka koskevat yleisesti kaikkea SED2-taajuusmuuttajien käsittelyä. Tiettyihin erityistoimenpiteisiin liittyvät ohjeet ja varoitukset annetaan asianomaisen kappaleen alussa, ja ne toistetaan tai selitetään tarkemmin kyseisen kappaleen tarvittavissa kohdissa. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti, koska ne ovat tärkeitä Sinun oman turvallisuutesi kannalta ja auttavat pidentämään SED2-taajuusmuuttajan sekä siihen liitettyjen laitteiden elinikää. Varoitusten esittämistapa Katso tiedot varoitusten sekä niihin liittyvien symbolien käytöstä kappaleesta 1.6 Esityskäytännöt. 2.1 Yleistä Hengenvaara Tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä ja se ohjaa pyöriviä mekaanisia osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Jos tässä dokumentissa annettuja varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla hengenvaara, vaikea ruumiinvamma tai mittavia aineellisia vahinkoja. Näitä laitteita saavat käsitellä ainoastaan pätevät ammattihenkilöt, ja hekin vasta sen jälkeen, kun ovat perehtyneet kaikkiin tässä dokumentissa annettuihin turva-, asennus- ja käyttöohjeisiin. Laitteen onnistunut ja vaaraton käyttö riippuu sen oikeasta käsittelystä, asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä. Lapsilla ja muilla asiaankuulumattomilla henkilöillä ei saa olla pääsyä tähän laitteeseen eikä sen läheisyyteen. Sähköiskun vaara Käyttötarkoitus Hengenvaara Käyttöohjeen saatavillaolo Tasavirta-välipiirin kondensaattoreihin jää vaaralllisen korkea jännite vielä 5 minuutin ajaksi käyttöjännitteen poiskytkennän jälkeen. Laitteen saa avata vasta 5 minuuttia jännitteensyötön poiskytkennän jälkeen. Laitetta saa käyttää ainoastaan valmistajan määrittelemiin käyttötarkoituksiin. Luvattomat muutokset ja sellaisten varaosien tai lisävarusteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei toimita tai suosittele, voivat aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja ja loukkaantumisia. Tätä käyttöohjetta täytyy säilyttää laitteen läheisyydessä siten, että se on helposti kaikkien käyttäjien saatavilla. 2.2 Käyttöönotto Ainoastaan pätevä ammattihenkilöstö, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen laitteen asennuksesta, liittämisestä, käyttöönotosta ja käytöstä, saa työskennellä laitteen ja siihen liitetyn laitoksen parissa. Ainoastaan kiinteät verkkojänniteliitännät ovat sallittuja. Laite täytyy maadoittaa (IEC 536, luokka 1, NEC ja muut asiaankuuluvat standardit). Jos käytetään vikavirtasuojausta, sen täytyy olla tyyppiä B. Koneita, joissa on 3-vaiheinen tehonsyöttö ja joissa käytetään EMC-suodattimia, ei saa liittää verkkoon vikavirtakytkimen kautta (katso DIN VDE 0160, osa 6.5). 10/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

11 Hengenvaara Varoitus Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: verkkoliittimet L1, L2, L3, moottorin liittimet U, V, W välipiiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Induktiivisten ja kapasitiivisten häiriöiden välttämiseksi verkko-, moottori- ja ohjausjohtimet on liitettävä taajuusmuuttajaan kappaleessa "EMC-sääntöjen mukainen johdotus" olevien piirrosten ja ohjeiden mukaisesti. 2.3 Käyttö Hengenvaara SED2-taajuusmuuttajat toimivat korkeilla jännitteillä. Hätäpysäytysmekanismien, joiden täytyy täyttää standardin EN IEC 204 (VDE 0113) vaatimukset, täytyy olla toimintakykyisiä ohjauslaitteen kaikissa käyttötiloissa. Hätäpysäytysmekanismin palautus ei saa aiheuttaa kontrolloimatonta tai määrittelemätöntä uudelleenkäynnistystä. Sellaisissa tapauksissa, joissa ohjauslaitteen oikosulut saattavat johtaa mittaviin aineellisiin vahinkoihin tai vakavaan ruumiinvammaan (ts. potentiaaliltaan vaaralliset oikosulut), on käytettävä lisäksi ulkoisia varotoimenpiteitä tai välineitä, joilla varmistetaan turvallinen toiminta myös oikosolun yhteydessä (esim. itsenäiset rajakytkimet, mekaaniset lukitukset jne.). Tietyt parametriasetukset voivat aikaansaada sen, että taajuusmuuttaja käynnistyy automaattisesti uudelleen häiriön tai käyttöjännitekatkon jälkeen, kun häiriö on eliminoitu ja kuitattu tai käyttöjännitteen syöttö palautuu. Taajuusmuuttaja pystyy suojaamaan moottoria ylikuormalta. (Moottorin ylikuormasuojaus UL508C-standardin, osa 42, mukaan). Katso P0610 ja P0335. Moottorin ylikuormasuojaukseen voidaan käyttää myös ulkoista PTC-termistoria (PTC-vastusta), joka liitetään erityisen tulon kautta (luokka 14/15; ks. myös kappale sivulla 38). Taajuusmuuttajaa ei saa käyttää hätäpysäytysmekanismina (ks. EN 60204, ). 2.4 Korjaukset Laitteeseen saa tehdä korjaustöitä ainoastaan SIEMENSin huolto, SIEMENSin hyväksymät huoltopisteet tai valtuutetut ammattihenkilöt, jotka ovat täysin perehtyneet kaikkiin tässä käsikirjassa annettuihin varoituksiin ja käyttöohjeisiin. Vialliset osat tai komponentit täytyy korvata asianomaisessa varaosaluettelossa mainituilla osilla. Hengenvaara Laite on irrotettava jännitteensyötöstä, ennen kuin se avataan. 11/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

12 3 Mekaaninen asennus 3.1 SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Pitkän varastoinnin jälkeen taajuusmuuttajan kondensaattorit täytyy uudelleenladata. Varastointiaika täytyy laskea valmistuspäivämäärästä lukien, ei toimituspäivämäärästä. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat varastointiajan pituudesta seuraavan taulukon mukaisesti: Varastoinnin kesto Tarvittavat toimenpiteet Valmistelun kesto 1 vuosi tai vähemmän Uudelleenlatausta ei tarvita. Ei valmistelua 1 2 vuotta Kytke taajuusmuuttaja tunniksi verkkojännitteeseen, ennen kuin annat käynnistyskomennon. 2 3 vuotta Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 30 min ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 3 vuotta tai kauemmin Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 2 tunnin ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 1 tunti 2 tuntia 8 tuntia 3.2 Ympäristöolosuhteet Lämpötila Ilmankosteus Asennuspaikan korkeus merenpinnasta Ylikuumeneminen Sähkömagneettinen säteily IP20 IP54 Min. käyttölämpötila -10 C -10 C Maks. käyttölämpötila +40 C* +40 C * Huomioi mahdollinen lämpötilan kohoaminen kytkinkaapin sisällä (lämpötilaroja täytyy tällöin alentaa; ks. suunnittelukäsikirja)! Maks. 95 %, ei-kondensoituva. Jos taajuusmuuttajan asennuspaikka sijaitsee yli 1000 m:n korkeudessa, tällöin moottoreiden tehoa täytyy laskea. (Katso suunnittelukäsikirja.) Taajuusmuuttaja on asennettava pystysuoraan asentoon optimaalisen jäähdytyksen varmistamiseksi. Sen jäähdytysaukkoja ei saa peittää. Vaakasuorassa asennuksessa saatetaan tarvita ylimääräistä tuuletusta. Jos kotelointiluokan IP20 taajuusmuuttajat asennetaan pystysuoraan asentoon, ne voidaan asentaa rinnakkain. Niiden ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. Kotelointiluokan IP54 taajuusmuuttajat tarvitsevat enemmän vapaata tilaa. Katso kappale SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa voimakasta sähkömagneettista säteilyä lähettävien kohteiden lähelle. 12/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

13 Ilmansaasteet Iskut ja tärinä Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen ympäristöön, jossa on ilmansaasteita, kuten pölyä, syövyttäviä kaasuja jne. Kotelointiluokan IP20 laitteet tarvitsevat lisäsuojauksen pölyä, ilmansaasteita ja vettä vastaan. Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, jossa se joutuisi alttiiksi toistuville iskuille tai tärinälle. 3.3 Asennus Hengenvaara Hengenvaara Laite täytyy maadoittaa. Jos taajuusmuuttajaa ei ole maadoitettu oikein, sen sisällä saattaa syntyä erittäin vaarallisia tiloja. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC-, DC+/B+, DC/R+, B- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Laitteen saa avata vasta 5 minuutin kuluttua siitä, kun sen jännitteensyöttö on kytketty pois päältä. 13/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

14 3.3.1 SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat Laitekoko Mitat A A 1 B C C 1 A ,5 B ,5 C B B A A1 A A1 5192J J01 C C1 C C1 Laitekoko A Laitekoot B ja C SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat Mitat mm Laitekoko A B C G H I J K A , B , C K B I K I G J H A J H A G C B C 5192J J04 Laitekoon A suodatin Laitekokojen B ja C suodatin 14/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

15 5192J J SED2:n laitekokojen D F mitat B Laitekoko Mitat mm A B C A D E F 850 (suodattimen kanssa 1150) C SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat B Laitekoko Mitat mm A B C B A C C 15/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

16 SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 B A Laitekoko Mitat mm A B C D E F J07 C 16/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

17 3.3.3 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA 0 Porauskaavio: SED2 IP20 Laitekoot D, E ja F Laitekoko A Laitekoko B H H H B B Reikien välit Laitekoko H mm B mm A * 187 * 56 B * 200 * 120 C * 232 * 156 D E F 1110 suodattimen 300 kanssa * suodattimen kanssa Asennustarvikkeet 2 x M4 ruuveja 2 x M4 jousiprikkoja 2 x M4 prikkoja 2 x M4 muttereita tai asennus DIN-kiskoon 4 x M4 ruuveja 4 x M4 jousiprikkoja 4 x M4 prikkoja 4 x M4 muttereita 4 x M5 ruuveja 4 x M5 jousiprikkoja 4 x M5 prikkoja 4 x M5 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita Kiristyksen vääntömomentti 2,5 Nm 2,5 Nm 3,0 Nm 13 Nm 13 Nm 25 Nm Huomautus Taajuusmuuttajan ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. 17/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

18 3.3.4 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Porauskaavio: SED2 IP54 B H Reikien välit Vapaa tila (mm) Laitekoko H (mm) B (mm) ylhäällä alhaalla sivuilla Asennustarvikkeet B C D E F x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja Kiristyksen vääntömomentti 5 Nm 5 Nm 13 Nm 13 Nm 20 Nm 18/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

19 4 Sähköasennukset Hengenvaara Hengenvaara Taajuusmuuttaja täytyy maadoittaa. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Maadoitusjohtimen poikkipinta-alan täytyy olla vähintään sama kuin verkkojännitteen liitäntäkaapelin. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC+, DC- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Kun olet katkaissut laitteesta jännitteensyötön, odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin alat tehdä siihen asennus- tai huoltotöitä. 4.1 Yleistä Huomautus IP20 / NEMA Moottorikaapeleiden enimmäispituus Spesifikaatioissa annettuja tehotietoja ei voida taata, jos moottorikaapeiden pituudet ylittävät seuraavat maksimirajat: 50 m suojatuille kaapeleille 100 m suojaamattomille kaapeleille EMC-suodattimilla varustetuissa laitteissa kaapelin sallittu enimmäispituus on 25 m. Jos kaapelin pituus on >25 m, EMC-suodatettuja laitteita koskeva direktiivi ei enää päde. Jos taajuusmuuttajaan liitetään useampia moottoreita, niiden johdinten pituudet on lisättävä kokonaisjohdinpituuteen Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajat toimivat maadoittamattomissa verkoissa, ja ne pysyvät toiminnassa, kun tulovaihe liitetään maahan. Jos lähtövaiheeseen tulee maavuoto, SED2 kytkeytyy pois päältä ja näyttää häiriöilmoituksen F0001. IP54 / NEMA 12 Kotelointiluokan IP54 / NEMA 12 SED2-taajuusmuuttajia ei voi käyttää maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Maadoittamattomissa verkoissa Y-kondensaattori tai kytkennät siihen täytyy irrottaa tai katkaista, ja lisäksi on asennettava lähtökuristin. Seuraavissa kuvissa näytetään, miten kondensaattori irrotetaan tai irtikytketään. Tärkeää Ainoastaan kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajia, joissa ei ole suodatinta, voidaan käyttää maadoittamattomissa verkoissa. 19/125 HVAC Products Sähköasennukset

20 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko A Z01 2 LK /125 HVAC Products Sähköasennukset

21 ON Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot B ja C Z02 3 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot D ja E PE T20 Torx-ruuviavain M4- ruuvi 5192Z03de 21/125 HVAC Products Sähköasennukset

22 4.1.3 Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko F 5192J17de T30 Torx-ruuviavain M6 Jos taajuusmuuttajaan liitetään vikavirtasuojaus, taajuusmuuttaja toimii ilman eitoivottuja katkoksia seuraavin edellytyksin: Vikavirtasuojaus on tyyppiä B Vikavirtasuojan reagointivirta on 300 ma. Verkon nollajohdin on maadoitettu. Kukin vikavirtasuoja syöttää vain yhtä taajuusmuuttajaa eikä mitään muuta kuluttajaa. Lähtökaapeleiden pituus on alle 50 m (suojatut kaapelit) tai 100 m (suojaamattomat kaapelit). 22/125 HVAC Products Sähköasennukset

23 4.2 EMC-sääntöjen mukainen asennus SED2-taajuusmuuttajia käytetään teollisuusympäristöissä, joissa on odotettavissa voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä (EMI). Yleisesti ottaen taajuusmuuttajan oikein tehty asennus varmistaa sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Jos tästä huolimatta syntyy ongelmia EMI:n vuoksi, toimi seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan: Varmista, että asennuslevystä on hyvä sähkökosketus taajuusmuuttajan metallikoteloon kiinnitysruuvien välityksellä. Käytä hammastettuja prikkoja ja galvaanisesti hyvin johtavia asennuslevyjä. Jos SED2:n kanssa käytetään EMC-suodatinta, se on asennettava taajuusmuuttajan alle ja maadoitettava kunnolla laitteen metallisen takalevyn kautta. EMC-suodatin liitetään taajuusmuuttajan tuloihin suojatuilla kaapeleilla, jotka täytyy maadoittaa oikein käyttäen maadoittavia kaapelikiinnikkeitä EMC-sääntöjen mukainen johdotus Käytä suojattuja kaapeleita myös kytkinkaapin sisällä. Varmista, että kaikki kytkinkaapin laitteet on maadoitettu kunnolla. Ts. kaikki laitteet pitää liittää lyhyillä, poikkipinta-alaltaan suurilla maadoitusjohtimilla (mieluiten lattakaapeleilla) yhteiseen maadoituspisteeseen tai maadoituskiskoon. Varmista, että jokainen taajuusmuuttajaan liitetty ohjauslaite (esim. yksikkösäädin tai valvontajärjestelmä) on liitetty lyhyellä, poikkipinta-alaltaan suurella johtimella samaan maahan tai maadoituspisteeseen kuin taajuusmuuttaja. Ainoastaan suojattuja moottori- ja ohjauskaapeleita saa käyttää. Suojauksessa ei saa olla katkoja. Moottori- ja ohjauskaapelit on maadoitettava molemmista päistä. Ohjaus-, verkkojännite- ja moottorikaapelit on vedettävä erikseen, erillisiin kaapelikanaviin, jotka sijaitsevat vähintään 200 mm:n etäisyydellä toisistaan (ks. alla oleva piirros). Jos kaapeleiden on pakko ylittää toisensa, risteys tulisi järjestää 90 :n kulmaan, mikäli mahdollista. Moottorikaapeleiden pitää olla mahdollisimman lyhyitä, pituudeltaan alle 25 m. Kytke taajuusmuuttajan ohjaamien moottoreiden nollajohdin suoraan kyseisen taajuusmuuttajan maadoitusliitäntään (PE). Käytä mieluiten lattakaapeleita, koska niiden impedanssi on pienempi korkeilla taajuuksilla. "Siansaparoja tulee välttää. Kaapelin suojavaipan kytkentään saa käyttää vain maadoittavia kaapelikiinnikkeitä. (Ks. alla oleva kuva). 5191Z01 Varmista, että kytkinkaapin kontaktoreissa on vaimennus, joko RC-kytkentä vaihtovirtakontaktoreissa tai rinnakkaisresonanssipiiri tasajännitekontaktoreissa; näiden vaimentimien täytyy olla liitettyinä kelaan. Varistorityyppiset ylijännitesuojat ovat myös tehokkaita. Tämä on tärkeää, jos kontaktoreita ohjataan taajuusmuuttajan releellä. 23/125 HVAC Products Sähköasennukset

24 5192Z44en I/O liitä n n ä t PE L1 L2 L3 PE W U V Potentiaalin tasaus M etalliset tai m uoviset läpiviennit Syöttökaapeli M etalliset EM C läpiviennit M oottorikaapeli, häiriösuojattu Ohjaus tai väyläkaapelit, häiriösuojatut Moottori SED2 u v w BMS Kuori kaapelin eristys Min. 16 mm² potentiaalintasauskaapeli Ohjauskaapelit Maadoituskisko Asenna kaikki kaapelit kytkinkaapin samalle puolelle Verkkojännitteen syöttö L1 L2 L3 PE Min. 10 mm² Ohjaus-, verkkoja moottorikaapelien välin täytyy olla vähintään 200 mm PE: min. 10 mm² Moottorikaapeli 5192Z04fi 24/125 HVAC Products Sähköasennukset

25 Kaapeleiden vetäminen: suodattimella varustetut laitekoot A C J10 4 L1 L2 L3 5 1 Verkkojännitteen tulokaapeli 2 Ohjauskaapeli 3 Moottorin kaapeli 4 Suodatin 5 Metallinen takaseinä 6 Luotettavan kosketuksen varmistamiseksi moottori- ja ohjauskaapeleiden suojauksen ja metallisen takaseinän välillä täytyy käyttää sopivia kaapelikiinnikkeitä 7 Liitä moottorikaapelin suojaus liittimeen Kaapeleiden vetäminen: EMC-suodattimella varustetut laitekoot D F IP20 Maadoitettu kaapelin suojaus Moottorin kaapeli Verkkojännitteen syöttökaapeli 5192J21fi 25/125 HVAC Products Sähköasennukset

26 15192J Verkko- ja moottoriliitännät Varoitus Vaara Varoituksia ja turvaohjeita Varmista, että taajuusmuuttaja ja moottori on mitoitettu oikein verkkojännitettä varten. Varmista, että taajuusmuuttaja vastaa vähintään moottorin tehoa. Tarkista, että verkkokaapelit on mitoitettu oikein käyttötarkoitusta varten. Tarkista, että verkon ja taajuusmuuttajan välillä on tarvittavat johdonsuojakatkaisijat tai varokkeet. Taajuusmuuttajaan liitetyille kaapeleille ei saa koskaan tehdä korkeajännitteistä eritystestausta. Hengenvaara Irtikytke verkkojännitekaapelit aina jännitteestä, ennen kuin liität ne taajuusmuuttajaan. Varmista, että liitinsuojus on kiinnitetty kunnolla paikoilleen verkko- ja moottorikaapeleiden liittämisen jälkeen. Taajuusmuuttajaan ei saa koskaan kytkeä virtaa silloin, kun sen kansi on auki. Käytä aina eristettyjä työkaluja, kun teet töitä jännitteensyötön ja moottorin liittimien alueella Liittimien esilleotto: laitekoko A Verkkojännite- ja moottoriliittimiin pääsee käsiksi, kun irrottaa ensin tekstipaneelin, liitinsuojuksen sekä I/O-moduulin seuraavien piirrosten mukaisesti. Tekstipaneelin irrottaminen (BOP tai AOP) J09 26/125 HVAC Products Sähköasennukset

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot