SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products"

Transkriptio

1 SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

2 2/125 HVAC Products

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tämän dokumentin tarkoitus Dokumentin kattavuus Kenelle dokumentti on tarkoitettu Dokumentin rakenne Muut SED2-tuotedokumentit Esityskäytännöt Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Turvallisuusohjeet Yleistä Käyttöönotto Käyttö Korjaukset Mekaaninen asennus SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Ympäristöolosuhteet Asennus SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat SED2:n laitekokojen D F mitat SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA Sähköasennukset Yleistä Moottorikaapeleiden enimmäispituus Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa EMC-sääntöjen mukainen asennus EMC-sääntöjen mukainen johdotus Verkko- ja moottoriliitännät Liittimien esilleotto: laitekoko A Liittimien esilleotto: laitekoot B ja C Liittimien esilleotto: laitekoot D F, IP Verkko- ja moottoriliittimet: laitekoot A F...31 HVAC Products Johdanto /125

4 4.3.5 Integroidulla EMC-suodattimella varustettujen taajuusmuuttajien verkkoliitäntä Liittimien kiristys-vääntömomentit Verkkojännite- ja moottorikaapeleiden poikkipinta-alat Lohkokytkentäkaavio tyypillisessä asennuksessa Pyörimissuunta Tähti- vai kolmioliitäntä Useampien moottorien liittäminen Moottorin ulkoinen ylikuormasuoja Ohjausliitännät SED2:n lohkokytkentäkaavio Käyttöönotto DIP-kytkinten asettelu I/O-moduulissa olevien DIP-kytkinten asettelu Piirilevyllä olevien DIP-kytkinten asettelu Tarkistuslista ennen päällekytkentää SED2:n tekstipaneelit Perustekstipaneelin (BOP) kuvaus Selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Tekstipaneelien vaihtaminen Tekstipaneelin painikkeet ja niiden toiminta (BOP ja AOP) Käyttöönottotavat Yleiskatsaus käyttöönotosta BOP- tai AOP-tekstipaneelilla Pikakäyttöönotto Moottoritiedot parametrien asettelua varten Käyttöönotto perustekstipaneelilla (BOP) tai selväkielisellä tekstipaneelilla (AOP) Maakohtaiset oletusasetukset BOP:llä tapahtuvaa käyttöä varten Parametrien asettelu BOP- tai AOP-tekstipaneelilla SED2:n parametrien palauttaminen tehdasasetuksiin Peruskäyttö BOP-tekstipaneelilla Hz:n testi Yleinen käyttö Ohjelmointi SED2:n järjestelmäparametrien esittely Yleisiä huomautuksia Parametreihin pääsy Parametrien pääsytasot (P0003) Parametrisuodatin (P0004) SED2:n parametrien yleiskaavio SED2:n perustoiminnot Digitaalitulot /125 HVAC Products Johdanto

5 6.3.2 Analogitulot Analogilähdöt Taajuuden asetusarvo (P1000) Komentolähteen valinta (P0700) OFF-toiminnot Säätötavat Tiedonsiirto SED2:n LVIS-toiminnot PID-säädin Hihnan valvonta ilman anturia (P2181) Hihnan valvonta anturin avulla (P0400) Pumppujen tai puhaltimien kaskadikytkentä Lämpötilan säätö LG-Ni anturin avulla Taajuusmuuttajan ohitus "Nukkumis"-toiminto Järjestelmäparametrien luettelo, tasot Parametrien tehdas- ja käyttäjäasetusten yleiskatsaus Häiriöiden käsittely Häiriöiden käsittely ohjauspaneelista Häiriöilmoitukset Häiriökoodien luettelo Varoituskoodien luettelo SED2:n tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Tyyppikohtaiset tiedot Liite Optiot EMC-suodattimen asennus jälkikäteen laitekokoihin A C Tuotestandardit Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

6 6/125 HVAC Products Johdanto

7 1 Johdanto 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa annetaan kaikki tarvittavat tiedot SED2-taajuusmuuttajien oikeaa asennusta, käyttöönottoa ja parametriasettelua (ohjelmointia) sekä tehokasta ja häiriötöntä käyttöä varten. 1.2 Dokumentin kattavuus Tämä käyttöohje pätee kaikkiin SED2-tyyppisiin taajuusmuuttajiin, laitekoot A F. Se toimitetaan kaikkien SED2-taajuusmuuttajien mukana ja on osa kokonaisdokumentaatiota. 1.3 Kenelle dokumentti on tarkoitettu Tämä dokumentti on tarkoitettu pääasiallisesti asentajille, sähköasentajille, huoltoteknikoille sekä LVIS-järjestelmien (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) käyttäjille tai loppukäyttäjille. 1.4 Dokumentin rakenne Tämä dokumentti jakaantuu seuraaviin osiin: Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Kappale 4 Kappale 5 Kappale 6 Kappale 7 Kappale 8 Kappale 9 Johdanto Turvallisuusohjeet Mekaaninen asennus Moottorin ja taajuusmuuttajan sähköasennukset ja johdotus Käyttöönotto Perustekstipaneelin (BOP) ja selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Pikakäyttöönotto Ohjelmointi (parametriasettelu) Toimintojen kuvaus Järjestelmäparametrien luettelo Vianetsintä, varoitus- ja häiriökoodien luettelot Tekniset tiedot Liite: Laitetta koskevat standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

8 1.5 Muut SED2-tuotedokumentit CM1G5192X CM1J5192en CM1N5192fi Getting Started Guide: Getting Started Guide on lyhyt, monikielinen opas, jossa annetaan lyhyessä muodossa kaikki perustiedot, joita tarvitaan taajuusmuuttajan asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Kohderyhmä: Asentajat, asennuksen suunnittelijat ja käyttöönottajat Suunnittelukäsikirja: Perusdokumentti Tässä käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset tiedot kaikista SED2-taajuusmuuttajaan liittyvistä teknisistä seikoista. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, käyttäjät, tekninen ja huoltohenkilöstö Tekninen esite Esite sisältää lyhyen laitekuvauksen ja tietoja laitteen käytöstä, lisävarusteluettelon, tekniset tiedot, mitat ja SED2-laitteiden tyyppikatsauksen. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, ostajat, myyjät, huoltohenkilöstö 1.6 Esityskäytännöt Hengenvaara Vaara Varoitus Tärkeää! Huomautus Vihje Pätevä ammattihenkilöstö Tiedot, jotka kertovat välittömästä vaarasta, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvilla symbolilla sekä "Hengenvaara"-otsikolla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan, vakavaan ruumiinvammaan tai huomattaviin aineellisiin vahinkoihin. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai aineellisiin vahinkoihin, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Vaara"-otsikolla. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja/tai tietojen häviämiseen, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Varoitus"-otsikolla. Muut tärkeät tiedot (joiden otsikkona on "Tärkeää" tai "Huomautus") näytetään harmaalla taustalla. Niiden noudattamatta jättäminen ei aiheuta vahinkoja. Tämä viittaa lisätietoihin, jotka ovat tärkeitä henkilöiden ja laitteiden turvallisuuden kannalta, tai joissa kerrotaan mahdollisista optioista tai teknisistä vaatimuksista. Hyödyllisiä tietoja, jotka helpottavat tuotteen käyttöä. "Pätevällä ammattihenkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat perehtyneet laitteen asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja jotka ovat tietoisia näihin liittyvistä vaaratekijöistä. Näiden henkilöiden täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus sekä oikeudet kytkeä, poiskytkeä, irrottaa ja maadoittaa sähköpiirejä sekä kiinnittää varoituskilpiä voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus turvalaitteiden oikeasta huollosta ja käytöstä kaikkien asiaankuuluvien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla ensiapukoulutus. 8/125 HVAC Products Johdanto

9 1.7 Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Yleistä Tämä laite on kehitetty ja valmistettu käyttäen ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menetelmiä, jotka vastaavat ympäristöstandardejamme. Kun laite hävitetään sen eliniän päätyttyä tai vaihtamisen jälkeen, seuraavat seikat tulee ottaa huomioon: Laitetta tulee käsitellä sähkö- ja elektroniikkalaitejätteenä, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden kanssa. Tämä koskee erityisesti piirilevyä. Hävittäminen tulee tehdä aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti käyttäen ajanmukaista ympäristöä säästävää tekniikka sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelymenetelmiä. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tavoitteena tulee aina olla perusmateriaalien mahdollisimman suuri uudelleenkäyttöosuus sekä mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Noudata siksi eri komponentteihin mahdollisesti kiinnitettyjä käsittely- ja hävittämisohjeita. Käytä paikallisia kierrätyspisteitä ja jätteenkäsittely-yrityksiä, tai käänny laitteen toimittajan tai valmistajan puoleen käytetyn tuotteen palautusta varten tai saadaksesi lisätietoja tuotteen ympäristöominaisuuksista ja hävittämisestä. Erikoiset elektroniikkakomponentit Pakkaus Lainsäädäntö saattaaa edellyttää sellaisten komponenttien kuten elektrolyyttikondensaattoreiden ja LCD-näyttöjen erikoiskäsittelyä, tai se saattaa olla ympäristön kannalta toivottavaa. Taajuusmuuttaja toimitetaan uudelleenkäytettävässä pakkauksessa. Pyydämme siksi säästämään pakkauksen myöhempää käyttöä varten tai sen varalta, että laite joudutaan palauttamaan valmistajalle. HVAC Products Johdanto /125

10 2 Turvallisuusohjeet Seuraavat varoitukset ja turvallisuusohjeet on tarkoitettu käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sekä keinoksi estää laitteen tai siihen liitettyjen koneiden komponenttien vaurioituminen. Tämä kappale sisältää yleisiä varoituksia, turvatoimenpiteitä sekä vaaratilanteisiin liittyviä huomautuksia, jotka koskevat yleisesti kaikkea SED2-taajuusmuuttajien käsittelyä. Tiettyihin erityistoimenpiteisiin liittyvät ohjeet ja varoitukset annetaan asianomaisen kappaleen alussa, ja ne toistetaan tai selitetään tarkemmin kyseisen kappaleen tarvittavissa kohdissa. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti, koska ne ovat tärkeitä Sinun oman turvallisuutesi kannalta ja auttavat pidentämään SED2-taajuusmuuttajan sekä siihen liitettyjen laitteiden elinikää. Varoitusten esittämistapa Katso tiedot varoitusten sekä niihin liittyvien symbolien käytöstä kappaleesta 1.6 Esityskäytännöt. 2.1 Yleistä Hengenvaara Tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä ja se ohjaa pyöriviä mekaanisia osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Jos tässä dokumentissa annettuja varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla hengenvaara, vaikea ruumiinvamma tai mittavia aineellisia vahinkoja. Näitä laitteita saavat käsitellä ainoastaan pätevät ammattihenkilöt, ja hekin vasta sen jälkeen, kun ovat perehtyneet kaikkiin tässä dokumentissa annettuihin turva-, asennus- ja käyttöohjeisiin. Laitteen onnistunut ja vaaraton käyttö riippuu sen oikeasta käsittelystä, asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä. Lapsilla ja muilla asiaankuulumattomilla henkilöillä ei saa olla pääsyä tähän laitteeseen eikä sen läheisyyteen. Sähköiskun vaara Käyttötarkoitus Hengenvaara Käyttöohjeen saatavillaolo Tasavirta-välipiirin kondensaattoreihin jää vaaralllisen korkea jännite vielä 5 minuutin ajaksi käyttöjännitteen poiskytkennän jälkeen. Laitteen saa avata vasta 5 minuuttia jännitteensyötön poiskytkennän jälkeen. Laitetta saa käyttää ainoastaan valmistajan määrittelemiin käyttötarkoituksiin. Luvattomat muutokset ja sellaisten varaosien tai lisävarusteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei toimita tai suosittele, voivat aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja ja loukkaantumisia. Tätä käyttöohjetta täytyy säilyttää laitteen läheisyydessä siten, että se on helposti kaikkien käyttäjien saatavilla. 2.2 Käyttöönotto Ainoastaan pätevä ammattihenkilöstö, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen laitteen asennuksesta, liittämisestä, käyttöönotosta ja käytöstä, saa työskennellä laitteen ja siihen liitetyn laitoksen parissa. Ainoastaan kiinteät verkkojänniteliitännät ovat sallittuja. Laite täytyy maadoittaa (IEC 536, luokka 1, NEC ja muut asiaankuuluvat standardit). Jos käytetään vikavirtasuojausta, sen täytyy olla tyyppiä B. Koneita, joissa on 3-vaiheinen tehonsyöttö ja joissa käytetään EMC-suodattimia, ei saa liittää verkkoon vikavirtakytkimen kautta (katso DIN VDE 0160, osa 6.5). 10/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

11 Hengenvaara Varoitus Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: verkkoliittimet L1, L2, L3, moottorin liittimet U, V, W välipiiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Induktiivisten ja kapasitiivisten häiriöiden välttämiseksi verkko-, moottori- ja ohjausjohtimet on liitettävä taajuusmuuttajaan kappaleessa "EMC-sääntöjen mukainen johdotus" olevien piirrosten ja ohjeiden mukaisesti. 2.3 Käyttö Hengenvaara SED2-taajuusmuuttajat toimivat korkeilla jännitteillä. Hätäpysäytysmekanismien, joiden täytyy täyttää standardin EN IEC 204 (VDE 0113) vaatimukset, täytyy olla toimintakykyisiä ohjauslaitteen kaikissa käyttötiloissa. Hätäpysäytysmekanismin palautus ei saa aiheuttaa kontrolloimatonta tai määrittelemätöntä uudelleenkäynnistystä. Sellaisissa tapauksissa, joissa ohjauslaitteen oikosulut saattavat johtaa mittaviin aineellisiin vahinkoihin tai vakavaan ruumiinvammaan (ts. potentiaaliltaan vaaralliset oikosulut), on käytettävä lisäksi ulkoisia varotoimenpiteitä tai välineitä, joilla varmistetaan turvallinen toiminta myös oikosolun yhteydessä (esim. itsenäiset rajakytkimet, mekaaniset lukitukset jne.). Tietyt parametriasetukset voivat aikaansaada sen, että taajuusmuuttaja käynnistyy automaattisesti uudelleen häiriön tai käyttöjännitekatkon jälkeen, kun häiriö on eliminoitu ja kuitattu tai käyttöjännitteen syöttö palautuu. Taajuusmuuttaja pystyy suojaamaan moottoria ylikuormalta. (Moottorin ylikuormasuojaus UL508C-standardin, osa 42, mukaan). Katso P0610 ja P0335. Moottorin ylikuormasuojaukseen voidaan käyttää myös ulkoista PTC-termistoria (PTC-vastusta), joka liitetään erityisen tulon kautta (luokka 14/15; ks. myös kappale sivulla 38). Taajuusmuuttajaa ei saa käyttää hätäpysäytysmekanismina (ks. EN 60204, ). 2.4 Korjaukset Laitteeseen saa tehdä korjaustöitä ainoastaan SIEMENSin huolto, SIEMENSin hyväksymät huoltopisteet tai valtuutetut ammattihenkilöt, jotka ovat täysin perehtyneet kaikkiin tässä käsikirjassa annettuihin varoituksiin ja käyttöohjeisiin. Vialliset osat tai komponentit täytyy korvata asianomaisessa varaosaluettelossa mainituilla osilla. Hengenvaara Laite on irrotettava jännitteensyötöstä, ennen kuin se avataan. 11/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

12 3 Mekaaninen asennus 3.1 SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Pitkän varastoinnin jälkeen taajuusmuuttajan kondensaattorit täytyy uudelleenladata. Varastointiaika täytyy laskea valmistuspäivämäärästä lukien, ei toimituspäivämäärästä. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat varastointiajan pituudesta seuraavan taulukon mukaisesti: Varastoinnin kesto Tarvittavat toimenpiteet Valmistelun kesto 1 vuosi tai vähemmän Uudelleenlatausta ei tarvita. Ei valmistelua 1 2 vuotta Kytke taajuusmuuttaja tunniksi verkkojännitteeseen, ennen kuin annat käynnistyskomennon. 2 3 vuotta Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 30 min ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 3 vuotta tai kauemmin Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 2 tunnin ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 1 tunti 2 tuntia 8 tuntia 3.2 Ympäristöolosuhteet Lämpötila Ilmankosteus Asennuspaikan korkeus merenpinnasta Ylikuumeneminen Sähkömagneettinen säteily IP20 IP54 Min. käyttölämpötila -10 C -10 C Maks. käyttölämpötila +40 C* +40 C * Huomioi mahdollinen lämpötilan kohoaminen kytkinkaapin sisällä (lämpötilaroja täytyy tällöin alentaa; ks. suunnittelukäsikirja)! Maks. 95 %, ei-kondensoituva. Jos taajuusmuuttajan asennuspaikka sijaitsee yli 1000 m:n korkeudessa, tällöin moottoreiden tehoa täytyy laskea. (Katso suunnittelukäsikirja.) Taajuusmuuttaja on asennettava pystysuoraan asentoon optimaalisen jäähdytyksen varmistamiseksi. Sen jäähdytysaukkoja ei saa peittää. Vaakasuorassa asennuksessa saatetaan tarvita ylimääräistä tuuletusta. Jos kotelointiluokan IP20 taajuusmuuttajat asennetaan pystysuoraan asentoon, ne voidaan asentaa rinnakkain. Niiden ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. Kotelointiluokan IP54 taajuusmuuttajat tarvitsevat enemmän vapaata tilaa. Katso kappale SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa voimakasta sähkömagneettista säteilyä lähettävien kohteiden lähelle. 12/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

13 Ilmansaasteet Iskut ja tärinä Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen ympäristöön, jossa on ilmansaasteita, kuten pölyä, syövyttäviä kaasuja jne. Kotelointiluokan IP20 laitteet tarvitsevat lisäsuojauksen pölyä, ilmansaasteita ja vettä vastaan. Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, jossa se joutuisi alttiiksi toistuville iskuille tai tärinälle. 3.3 Asennus Hengenvaara Hengenvaara Laite täytyy maadoittaa. Jos taajuusmuuttajaa ei ole maadoitettu oikein, sen sisällä saattaa syntyä erittäin vaarallisia tiloja. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC-, DC+/B+, DC/R+, B- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Laitteen saa avata vasta 5 minuutin kuluttua siitä, kun sen jännitteensyöttö on kytketty pois päältä. 13/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

14 3.3.1 SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat Laitekoko Mitat A A 1 B C C 1 A ,5 B ,5 C B B A A1 A A1 5192J J01 C C1 C C1 Laitekoko A Laitekoot B ja C SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat Mitat mm Laitekoko A B C G H I J K A , B , C K B I K I G J H A J H A G C B C 5192J J04 Laitekoon A suodatin Laitekokojen B ja C suodatin 14/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

15 5192J J SED2:n laitekokojen D F mitat B Laitekoko Mitat mm A B C A D E F 850 (suodattimen kanssa 1150) C SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat B Laitekoko Mitat mm A B C B A C C 15/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

16 SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 B A Laitekoko Mitat mm A B C D E F J07 C 16/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

17 3.3.3 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA 0 Porauskaavio: SED2 IP20 Laitekoot D, E ja F Laitekoko A Laitekoko B H H H B B Reikien välit Laitekoko H mm B mm A * 187 * 56 B * 200 * 120 C * 232 * 156 D E F 1110 suodattimen 300 kanssa * suodattimen kanssa Asennustarvikkeet 2 x M4 ruuveja 2 x M4 jousiprikkoja 2 x M4 prikkoja 2 x M4 muttereita tai asennus DIN-kiskoon 4 x M4 ruuveja 4 x M4 jousiprikkoja 4 x M4 prikkoja 4 x M4 muttereita 4 x M5 ruuveja 4 x M5 jousiprikkoja 4 x M5 prikkoja 4 x M5 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita Kiristyksen vääntömomentti 2,5 Nm 2,5 Nm 3,0 Nm 13 Nm 13 Nm 25 Nm Huomautus Taajuusmuuttajan ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. 17/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

18 3.3.4 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Porauskaavio: SED2 IP54 B H Reikien välit Vapaa tila (mm) Laitekoko H (mm) B (mm) ylhäällä alhaalla sivuilla Asennustarvikkeet B C D E F x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja Kiristyksen vääntömomentti 5 Nm 5 Nm 13 Nm 13 Nm 20 Nm 18/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

19 4 Sähköasennukset Hengenvaara Hengenvaara Taajuusmuuttaja täytyy maadoittaa. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Maadoitusjohtimen poikkipinta-alan täytyy olla vähintään sama kuin verkkojännitteen liitäntäkaapelin. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC+, DC- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Kun olet katkaissut laitteesta jännitteensyötön, odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin alat tehdä siihen asennus- tai huoltotöitä. 4.1 Yleistä Huomautus IP20 / NEMA Moottorikaapeleiden enimmäispituus Spesifikaatioissa annettuja tehotietoja ei voida taata, jos moottorikaapeiden pituudet ylittävät seuraavat maksimirajat: 50 m suojatuille kaapeleille 100 m suojaamattomille kaapeleille EMC-suodattimilla varustetuissa laitteissa kaapelin sallittu enimmäispituus on 25 m. Jos kaapelin pituus on >25 m, EMC-suodatettuja laitteita koskeva direktiivi ei enää päde. Jos taajuusmuuttajaan liitetään useampia moottoreita, niiden johdinten pituudet on lisättävä kokonaisjohdinpituuteen Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajat toimivat maadoittamattomissa verkoissa, ja ne pysyvät toiminnassa, kun tulovaihe liitetään maahan. Jos lähtövaiheeseen tulee maavuoto, SED2 kytkeytyy pois päältä ja näyttää häiriöilmoituksen F0001. IP54 / NEMA 12 Kotelointiluokan IP54 / NEMA 12 SED2-taajuusmuuttajia ei voi käyttää maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Maadoittamattomissa verkoissa Y-kondensaattori tai kytkennät siihen täytyy irrottaa tai katkaista, ja lisäksi on asennettava lähtökuristin. Seuraavissa kuvissa näytetään, miten kondensaattori irrotetaan tai irtikytketään. Tärkeää Ainoastaan kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajia, joissa ei ole suodatinta, voidaan käyttää maadoittamattomissa verkoissa. 19/125 HVAC Products Sähköasennukset

20 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko A Z01 2 LK /125 HVAC Products Sähköasennukset

21 ON Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot B ja C Z02 3 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot D ja E PE T20 Torx-ruuviavain M4- ruuvi 5192Z03de 21/125 HVAC Products Sähköasennukset

22 4.1.3 Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko F 5192J17de T30 Torx-ruuviavain M6 Jos taajuusmuuttajaan liitetään vikavirtasuojaus, taajuusmuuttaja toimii ilman eitoivottuja katkoksia seuraavin edellytyksin: Vikavirtasuojaus on tyyppiä B Vikavirtasuojan reagointivirta on 300 ma. Verkon nollajohdin on maadoitettu. Kukin vikavirtasuoja syöttää vain yhtä taajuusmuuttajaa eikä mitään muuta kuluttajaa. Lähtökaapeleiden pituus on alle 50 m (suojatut kaapelit) tai 100 m (suojaamattomat kaapelit). 22/125 HVAC Products Sähköasennukset

23 4.2 EMC-sääntöjen mukainen asennus SED2-taajuusmuuttajia käytetään teollisuusympäristöissä, joissa on odotettavissa voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä (EMI). Yleisesti ottaen taajuusmuuttajan oikein tehty asennus varmistaa sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Jos tästä huolimatta syntyy ongelmia EMI:n vuoksi, toimi seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan: Varmista, että asennuslevystä on hyvä sähkökosketus taajuusmuuttajan metallikoteloon kiinnitysruuvien välityksellä. Käytä hammastettuja prikkoja ja galvaanisesti hyvin johtavia asennuslevyjä. Jos SED2:n kanssa käytetään EMC-suodatinta, se on asennettava taajuusmuuttajan alle ja maadoitettava kunnolla laitteen metallisen takalevyn kautta. EMC-suodatin liitetään taajuusmuuttajan tuloihin suojatuilla kaapeleilla, jotka täytyy maadoittaa oikein käyttäen maadoittavia kaapelikiinnikkeitä EMC-sääntöjen mukainen johdotus Käytä suojattuja kaapeleita myös kytkinkaapin sisällä. Varmista, että kaikki kytkinkaapin laitteet on maadoitettu kunnolla. Ts. kaikki laitteet pitää liittää lyhyillä, poikkipinta-alaltaan suurilla maadoitusjohtimilla (mieluiten lattakaapeleilla) yhteiseen maadoituspisteeseen tai maadoituskiskoon. Varmista, että jokainen taajuusmuuttajaan liitetty ohjauslaite (esim. yksikkösäädin tai valvontajärjestelmä) on liitetty lyhyellä, poikkipinta-alaltaan suurella johtimella samaan maahan tai maadoituspisteeseen kuin taajuusmuuttaja. Ainoastaan suojattuja moottori- ja ohjauskaapeleita saa käyttää. Suojauksessa ei saa olla katkoja. Moottori- ja ohjauskaapelit on maadoitettava molemmista päistä. Ohjaus-, verkkojännite- ja moottorikaapelit on vedettävä erikseen, erillisiin kaapelikanaviin, jotka sijaitsevat vähintään 200 mm:n etäisyydellä toisistaan (ks. alla oleva piirros). Jos kaapeleiden on pakko ylittää toisensa, risteys tulisi järjestää 90 :n kulmaan, mikäli mahdollista. Moottorikaapeleiden pitää olla mahdollisimman lyhyitä, pituudeltaan alle 25 m. Kytke taajuusmuuttajan ohjaamien moottoreiden nollajohdin suoraan kyseisen taajuusmuuttajan maadoitusliitäntään (PE). Käytä mieluiten lattakaapeleita, koska niiden impedanssi on pienempi korkeilla taajuuksilla. "Siansaparoja tulee välttää. Kaapelin suojavaipan kytkentään saa käyttää vain maadoittavia kaapelikiinnikkeitä. (Ks. alla oleva kuva). 5191Z01 Varmista, että kytkinkaapin kontaktoreissa on vaimennus, joko RC-kytkentä vaihtovirtakontaktoreissa tai rinnakkaisresonanssipiiri tasajännitekontaktoreissa; näiden vaimentimien täytyy olla liitettyinä kelaan. Varistorityyppiset ylijännitesuojat ovat myös tehokkaita. Tämä on tärkeää, jos kontaktoreita ohjataan taajuusmuuttajan releellä. 23/125 HVAC Products Sähköasennukset

24 5192Z44en I/O liitä n n ä t PE L1 L2 L3 PE W U V Potentiaalin tasaus M etalliset tai m uoviset läpiviennit Syöttökaapeli M etalliset EM C läpiviennit M oottorikaapeli, häiriösuojattu Ohjaus tai väyläkaapelit, häiriösuojatut Moottori SED2 u v w BMS Kuori kaapelin eristys Min. 16 mm² potentiaalintasauskaapeli Ohjauskaapelit Maadoituskisko Asenna kaikki kaapelit kytkinkaapin samalle puolelle Verkkojännitteen syöttö L1 L2 L3 PE Min. 10 mm² Ohjaus-, verkkoja moottorikaapelien välin täytyy olla vähintään 200 mm PE: min. 10 mm² Moottorikaapeli 5192Z04fi 24/125 HVAC Products Sähköasennukset

25 Kaapeleiden vetäminen: suodattimella varustetut laitekoot A C J10 4 L1 L2 L3 5 1 Verkkojännitteen tulokaapeli 2 Ohjauskaapeli 3 Moottorin kaapeli 4 Suodatin 5 Metallinen takaseinä 6 Luotettavan kosketuksen varmistamiseksi moottori- ja ohjauskaapeleiden suojauksen ja metallisen takaseinän välillä täytyy käyttää sopivia kaapelikiinnikkeitä 7 Liitä moottorikaapelin suojaus liittimeen Kaapeleiden vetäminen: EMC-suodattimella varustetut laitekoot D F IP20 Maadoitettu kaapelin suojaus Moottorin kaapeli Verkkojännitteen syöttökaapeli 5192J21fi 25/125 HVAC Products Sähköasennukset

26 15192J Verkko- ja moottoriliitännät Varoitus Vaara Varoituksia ja turvaohjeita Varmista, että taajuusmuuttaja ja moottori on mitoitettu oikein verkkojännitettä varten. Varmista, että taajuusmuuttaja vastaa vähintään moottorin tehoa. Tarkista, että verkkokaapelit on mitoitettu oikein käyttötarkoitusta varten. Tarkista, että verkon ja taajuusmuuttajan välillä on tarvittavat johdonsuojakatkaisijat tai varokkeet. Taajuusmuuttajaan liitetyille kaapeleille ei saa koskaan tehdä korkeajännitteistä eritystestausta. Hengenvaara Irtikytke verkkojännitekaapelit aina jännitteestä, ennen kuin liität ne taajuusmuuttajaan. Varmista, että liitinsuojus on kiinnitetty kunnolla paikoilleen verkko- ja moottorikaapeleiden liittämisen jälkeen. Taajuusmuuttajaan ei saa koskaan kytkeä virtaa silloin, kun sen kansi on auki. Käytä aina eristettyjä työkaluja, kun teet töitä jännitteensyötön ja moottorin liittimien alueella Liittimien esilleotto: laitekoko A Verkkojännite- ja moottoriliittimiin pääsee käsiksi, kun irrottaa ensin tekstipaneelin, liitinsuojuksen sekä I/O-moduulin seuraavien piirrosten mukaisesti. Tekstipaneelin irrottaminen (BOP tai AOP) J09 26/125 HVAC Products Sähköasennukset

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...160 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1/04/U4

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11

sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11 vacon 0 sisällysluettelo Julkaisu: DPD00504D Julkaisupäivämäärä: 18.4.11 1. Turvallisuus... 4 1.1 Hengenvaara... 4 1.2 Varoitukset... 5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus... 6 1.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) Käyttöopasluettelo Laiteopas Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen) ACS800-07 (+V992) Drives (500 to 2800 kw) Hardware Manual

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

TPS 320i / 400i / 500i

TPS 320i / 400i / 500i FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE 005-15072013 0 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot