SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products"

Transkriptio

1 SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi Siemens Building Technologies HVAC Products

2 2/125 HVAC Products

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tämän dokumentin tarkoitus Dokumentin kattavuus Kenelle dokumentti on tarkoitettu Dokumentin rakenne Muut SED2-tuotedokumentit Esityskäytännöt Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Turvallisuusohjeet Yleistä Käyttöönotto Käyttö Korjaukset Mekaaninen asennus SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Ympäristöolosuhteet Asennus SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat SED2:n laitekokojen D F mitat SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA Sähköasennukset Yleistä Moottorikaapeleiden enimmäispituus Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa EMC-sääntöjen mukainen asennus EMC-sääntöjen mukainen johdotus Verkko- ja moottoriliitännät Liittimien esilleotto: laitekoko A Liittimien esilleotto: laitekoot B ja C Liittimien esilleotto: laitekoot D F, IP Verkko- ja moottoriliittimet: laitekoot A F...31 HVAC Products Johdanto /125

4 4.3.5 Integroidulla EMC-suodattimella varustettujen taajuusmuuttajien verkkoliitäntä Liittimien kiristys-vääntömomentit Verkkojännite- ja moottorikaapeleiden poikkipinta-alat Lohkokytkentäkaavio tyypillisessä asennuksessa Pyörimissuunta Tähti- vai kolmioliitäntä Useampien moottorien liittäminen Moottorin ulkoinen ylikuormasuoja Ohjausliitännät SED2:n lohkokytkentäkaavio Käyttöönotto DIP-kytkinten asettelu I/O-moduulissa olevien DIP-kytkinten asettelu Piirilevyllä olevien DIP-kytkinten asettelu Tarkistuslista ennen päällekytkentää SED2:n tekstipaneelit Perustekstipaneelin (BOP) kuvaus Selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Tekstipaneelien vaihtaminen Tekstipaneelin painikkeet ja niiden toiminta (BOP ja AOP) Käyttöönottotavat Yleiskatsaus käyttöönotosta BOP- tai AOP-tekstipaneelilla Pikakäyttöönotto Moottoritiedot parametrien asettelua varten Käyttöönotto perustekstipaneelilla (BOP) tai selväkielisellä tekstipaneelilla (AOP) Maakohtaiset oletusasetukset BOP:llä tapahtuvaa käyttöä varten Parametrien asettelu BOP- tai AOP-tekstipaneelilla SED2:n parametrien palauttaminen tehdasasetuksiin Peruskäyttö BOP-tekstipaneelilla Hz:n testi Yleinen käyttö Ohjelmointi SED2:n järjestelmäparametrien esittely Yleisiä huomautuksia Parametreihin pääsy Parametrien pääsytasot (P0003) Parametrisuodatin (P0004) SED2:n parametrien yleiskaavio SED2:n perustoiminnot Digitaalitulot /125 HVAC Products Johdanto

5 6.3.2 Analogitulot Analogilähdöt Taajuuden asetusarvo (P1000) Komentolähteen valinta (P0700) OFF-toiminnot Säätötavat Tiedonsiirto SED2:n LVIS-toiminnot PID-säädin Hihnan valvonta ilman anturia (P2181) Hihnan valvonta anturin avulla (P0400) Pumppujen tai puhaltimien kaskadikytkentä Lämpötilan säätö LG-Ni anturin avulla Taajuusmuuttajan ohitus "Nukkumis"-toiminto Järjestelmäparametrien luettelo, tasot Parametrien tehdas- ja käyttäjäasetusten yleiskatsaus Häiriöiden käsittely Häiriöiden käsittely ohjauspaneelista Häiriöilmoitukset Häiriökoodien luettelo Varoituskoodien luettelo SED2:n tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Tyyppikohtaiset tiedot Liite Optiot EMC-suodattimen asennus jälkikäteen laitekokoihin A C Tuotestandardit Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

6 6/125 HVAC Products Johdanto

7 1 Johdanto 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa annetaan kaikki tarvittavat tiedot SED2-taajuusmuuttajien oikeaa asennusta, käyttöönottoa ja parametriasettelua (ohjelmointia) sekä tehokasta ja häiriötöntä käyttöä varten. 1.2 Dokumentin kattavuus Tämä käyttöohje pätee kaikkiin SED2-tyyppisiin taajuusmuuttajiin, laitekoot A F. Se toimitetaan kaikkien SED2-taajuusmuuttajien mukana ja on osa kokonaisdokumentaatiota. 1.3 Kenelle dokumentti on tarkoitettu Tämä dokumentti on tarkoitettu pääasiallisesti asentajille, sähköasentajille, huoltoteknikoille sekä LVIS-järjestelmien (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) käyttäjille tai loppukäyttäjille. 1.4 Dokumentin rakenne Tämä dokumentti jakaantuu seuraaviin osiin: Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Kappale 4 Kappale 5 Kappale 6 Kappale 7 Kappale 8 Kappale 9 Johdanto Turvallisuusohjeet Mekaaninen asennus Moottorin ja taajuusmuuttajan sähköasennukset ja johdotus Käyttöönotto Perustekstipaneelin (BOP) ja selväkielisen tekstipaneelin (AOP) kuvaus Pikakäyttöönotto Ohjelmointi (parametriasettelu) Toimintojen kuvaus Järjestelmäparametrien luettelo Vianetsintä, varoitus- ja häiriökoodien luettelot Tekniset tiedot Liite: Laitetta koskevat standardit ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset Lyhenneluettelo Hakusanaluettelo HVAC Products Johdanto /125

8 1.5 Muut SED2-tuotedokumentit CM1G5192X CM1J5192en CM1N5192fi Getting Started Guide: Getting Started Guide on lyhyt, monikielinen opas, jossa annetaan lyhyessä muodossa kaikki perustiedot, joita tarvitaan taajuusmuuttajan asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön. Kohderyhmä: Asentajat, asennuksen suunnittelijat ja käyttöönottajat Suunnittelukäsikirja: Perusdokumentti Tässä käsikirjassa annetaan yksityiskohtaiset tiedot kaikista SED2-taajuusmuuttajaan liittyvistä teknisistä seikoista. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, käyttäjät, tekninen ja huoltohenkilöstö Tekninen esite Esite sisältää lyhyen laitekuvauksen ja tietoja laitteen käytöstä, lisävarusteluettelon, tekniset tiedot, mitat ja SED2-laitteiden tyyppikatsauksen. Kohderyhmä: Projekti-insinöörit, suunnittelijat, ostajat, myyjät, huoltohenkilöstö 1.6 Esityskäytännöt Hengenvaara Vaara Varoitus Tärkeää! Huomautus Vihje Pätevä ammattihenkilöstö Tiedot, jotka kertovat välittömästä vaarasta, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvilla symbolilla sekä "Hengenvaara"-otsikolla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan, vakavaan ruumiinvammaan tai huomattaviin aineellisiin vahinkoihin. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai aineellisiin vahinkoihin, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Vaara"-otsikolla. Tiedot, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja/tai tietojen häviämiseen, osoitetaan tässä dokumentissa vieressä näkyvällä symbolilla sekä "Varoitus"-otsikolla. Muut tärkeät tiedot (joiden otsikkona on "Tärkeää" tai "Huomautus") näytetään harmaalla taustalla. Niiden noudattamatta jättäminen ei aiheuta vahinkoja. Tämä viittaa lisätietoihin, jotka ovat tärkeitä henkilöiden ja laitteiden turvallisuuden kannalta, tai joissa kerrotaan mahdollisista optioista tai teknisistä vaatimuksista. Hyödyllisiä tietoja, jotka helpottavat tuotteen käyttöä. "Pätevällä ammattihenkilöstöllä" tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat perehtyneet laitteen asennukseen, käyttöönottoon ja käyttöön ja jotka ovat tietoisia näihin liittyvistä vaaratekijöistä. Näiden henkilöiden täytyy täyttää seuraavat vaatimukset: Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus sekä oikeudet kytkeä, poiskytkeä, irrottaa ja maadoittaa sähköpiirejä sekä kiinnittää varoituskilpiä voimassa olevien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla asianmukainen koulutus turvalaitteiden oikeasta huollosta ja käytöstä kaikkien asiaankuuluvien turvamääräysten mukaisesti. Heillä täytyy olla ensiapukoulutus. 8/125 HVAC Products Johdanto

9 1.7 Laitteen ympäristöominaisuudet ja hävittäminen Yleistä Tämä laite on kehitetty ja valmistettu käyttäen ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menetelmiä, jotka vastaavat ympäristöstandardejamme. Kun laite hävitetään sen eliniän päätyttyä tai vaihtamisen jälkeen, seuraavat seikat tulee ottaa huomioon: Laitetta tulee käsitellä sähkö- ja elektroniikkalaitejätteenä, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden kanssa. Tämä koskee erityisesti piirilevyä. Hävittäminen tulee tehdä aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti käyttäen ajanmukaista ympäristöä säästävää tekniikka sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelymenetelmiä. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tavoitteena tulee aina olla perusmateriaalien mahdollisimman suuri uudelleenkäyttöosuus sekä mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Noudata siksi eri komponentteihin mahdollisesti kiinnitettyjä käsittely- ja hävittämisohjeita. Käytä paikallisia kierrätyspisteitä ja jätteenkäsittely-yrityksiä, tai käänny laitteen toimittajan tai valmistajan puoleen käytetyn tuotteen palautusta varten tai saadaksesi lisätietoja tuotteen ympäristöominaisuuksista ja hävittämisestä. Erikoiset elektroniikkakomponentit Pakkaus Lainsäädäntö saattaaa edellyttää sellaisten komponenttien kuten elektrolyyttikondensaattoreiden ja LCD-näyttöjen erikoiskäsittelyä, tai se saattaa olla ympäristön kannalta toivottavaa. Taajuusmuuttaja toimitetaan uudelleenkäytettävässä pakkauksessa. Pyydämme siksi säästämään pakkauksen myöhempää käyttöä varten tai sen varalta, että laite joudutaan palauttamaan valmistajalle. HVAC Products Johdanto /125

10 2 Turvallisuusohjeet Seuraavat varoitukset ja turvallisuusohjeet on tarkoitettu käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sekä keinoksi estää laitteen tai siihen liitettyjen koneiden komponenttien vaurioituminen. Tämä kappale sisältää yleisiä varoituksia, turvatoimenpiteitä sekä vaaratilanteisiin liittyviä huomautuksia, jotka koskevat yleisesti kaikkea SED2-taajuusmuuttajien käsittelyä. Tiettyihin erityistoimenpiteisiin liittyvät ohjeet ja varoitukset annetaan asianomaisen kappaleen alussa, ja ne toistetaan tai selitetään tarkemmin kyseisen kappaleen tarvittavissa kohdissa. Ole hyvä ja lue nämä ohjeet huolellisesti, koska ne ovat tärkeitä Sinun oman turvallisuutesi kannalta ja auttavat pidentämään SED2-taajuusmuuttajan sekä siihen liitettyjen laitteiden elinikää. Varoitusten esittämistapa Katso tiedot varoitusten sekä niihin liittyvien symbolien käytöstä kappaleesta 1.6 Esityskäytännöt. 2.1 Yleistä Hengenvaara Tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä ja se ohjaa pyöriviä mekaanisia osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Jos tässä dokumentissa annettuja varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla hengenvaara, vaikea ruumiinvamma tai mittavia aineellisia vahinkoja. Näitä laitteita saavat käsitellä ainoastaan pätevät ammattihenkilöt, ja hekin vasta sen jälkeen, kun ovat perehtyneet kaikkiin tässä dokumentissa annettuihin turva-, asennus- ja käyttöohjeisiin. Laitteen onnistunut ja vaaraton käyttö riippuu sen oikeasta käsittelystä, asennuksesta, käyttöönotosta ja käytöstä. Lapsilla ja muilla asiaankuulumattomilla henkilöillä ei saa olla pääsyä tähän laitteeseen eikä sen läheisyyteen. Sähköiskun vaara Käyttötarkoitus Hengenvaara Käyttöohjeen saatavillaolo Tasavirta-välipiirin kondensaattoreihin jää vaaralllisen korkea jännite vielä 5 minuutin ajaksi käyttöjännitteen poiskytkennän jälkeen. Laitteen saa avata vasta 5 minuuttia jännitteensyötön poiskytkennän jälkeen. Laitetta saa käyttää ainoastaan valmistajan määrittelemiin käyttötarkoituksiin. Luvattomat muutokset ja sellaisten varaosien tai lisävarusteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei toimita tai suosittele, voivat aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja ja loukkaantumisia. Tätä käyttöohjetta täytyy säilyttää laitteen läheisyydessä siten, että se on helposti kaikkien käyttäjien saatavilla. 2.2 Käyttöönotto Ainoastaan pätevä ammattihenkilöstö, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen laitteen asennuksesta, liittämisestä, käyttöönotosta ja käytöstä, saa työskennellä laitteen ja siihen liitetyn laitoksen parissa. Ainoastaan kiinteät verkkojänniteliitännät ovat sallittuja. Laite täytyy maadoittaa (IEC 536, luokka 1, NEC ja muut asiaankuuluvat standardit). Jos käytetään vikavirtasuojausta, sen täytyy olla tyyppiä B. Koneita, joissa on 3-vaiheinen tehonsyöttö ja joissa käytetään EMC-suodattimia, ei saa liittää verkkoon vikavirtakytkimen kautta (katso DIN VDE 0160, osa 6.5). 10/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

11 Hengenvaara Varoitus Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: verkkoliittimet L1, L2, L3, moottorin liittimet U, V, W välipiiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Induktiivisten ja kapasitiivisten häiriöiden välttämiseksi verkko-, moottori- ja ohjausjohtimet on liitettävä taajuusmuuttajaan kappaleessa "EMC-sääntöjen mukainen johdotus" olevien piirrosten ja ohjeiden mukaisesti. 2.3 Käyttö Hengenvaara SED2-taajuusmuuttajat toimivat korkeilla jännitteillä. Hätäpysäytysmekanismien, joiden täytyy täyttää standardin EN IEC 204 (VDE 0113) vaatimukset, täytyy olla toimintakykyisiä ohjauslaitteen kaikissa käyttötiloissa. Hätäpysäytysmekanismin palautus ei saa aiheuttaa kontrolloimatonta tai määrittelemätöntä uudelleenkäynnistystä. Sellaisissa tapauksissa, joissa ohjauslaitteen oikosulut saattavat johtaa mittaviin aineellisiin vahinkoihin tai vakavaan ruumiinvammaan (ts. potentiaaliltaan vaaralliset oikosulut), on käytettävä lisäksi ulkoisia varotoimenpiteitä tai välineitä, joilla varmistetaan turvallinen toiminta myös oikosolun yhteydessä (esim. itsenäiset rajakytkimet, mekaaniset lukitukset jne.). Tietyt parametriasetukset voivat aikaansaada sen, että taajuusmuuttaja käynnistyy automaattisesti uudelleen häiriön tai käyttöjännitekatkon jälkeen, kun häiriö on eliminoitu ja kuitattu tai käyttöjännitteen syöttö palautuu. Taajuusmuuttaja pystyy suojaamaan moottoria ylikuormalta. (Moottorin ylikuormasuojaus UL508C-standardin, osa 42, mukaan). Katso P0610 ja P0335. Moottorin ylikuormasuojaukseen voidaan käyttää myös ulkoista PTC-termistoria (PTC-vastusta), joka liitetään erityisen tulon kautta (luokka 14/15; ks. myös kappale sivulla 38). Taajuusmuuttajaa ei saa käyttää hätäpysäytysmekanismina (ks. EN 60204, ). 2.4 Korjaukset Laitteeseen saa tehdä korjaustöitä ainoastaan SIEMENSin huolto, SIEMENSin hyväksymät huoltopisteet tai valtuutetut ammattihenkilöt, jotka ovat täysin perehtyneet kaikkiin tässä käsikirjassa annettuihin varoituksiin ja käyttöohjeisiin. Vialliset osat tai komponentit täytyy korvata asianomaisessa varaosaluettelossa mainituilla osilla. Hengenvaara Laite on irrotettava jännitteensyötöstä, ennen kuin se avataan. 11/125 HVAC Products Turvallisuusohjeet

12 3 Mekaaninen asennus 3.1 SED2:n asennus pitkän varastoinnin jälkeen Pitkän varastoinnin jälkeen taajuusmuuttajan kondensaattorit täytyy uudelleenladata. Varastointiaika täytyy laskea valmistuspäivämäärästä lukien, ei toimituspäivämäärästä. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat varastointiajan pituudesta seuraavan taulukon mukaisesti: Varastoinnin kesto Tarvittavat toimenpiteet Valmistelun kesto 1 vuosi tai vähemmän Uudelleenlatausta ei tarvita. Ei valmistelua 1 2 vuotta Kytke taajuusmuuttaja tunniksi verkkojännitteeseen, ennen kuin annat käynnistyskomennon. 2 3 vuotta Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 30 min ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 30 min ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 3 vuotta tai kauemmin Käytä muuttuvaa vaihtovirtalähdettä: 1. Käytä 2 tunnin ajan 25 %:n tulojännitettä. 2. Korota jännite 50 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 3. Korota jännite 75 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. 4. Korota jännite 100 %:iin seuraavien 2 tunnin ajaksi. Tämän jälkeen taajuusmuuttaja on toimintavalmis. 1 tunti 2 tuntia 8 tuntia 3.2 Ympäristöolosuhteet Lämpötila Ilmankosteus Asennuspaikan korkeus merenpinnasta Ylikuumeneminen Sähkömagneettinen säteily IP20 IP54 Min. käyttölämpötila -10 C -10 C Maks. käyttölämpötila +40 C* +40 C * Huomioi mahdollinen lämpötilan kohoaminen kytkinkaapin sisällä (lämpötilaroja täytyy tällöin alentaa; ks. suunnittelukäsikirja)! Maks. 95 %, ei-kondensoituva. Jos taajuusmuuttajan asennuspaikka sijaitsee yli 1000 m:n korkeudessa, tällöin moottoreiden tehoa täytyy laskea. (Katso suunnittelukäsikirja.) Taajuusmuuttaja on asennettava pystysuoraan asentoon optimaalisen jäähdytyksen varmistamiseksi. Sen jäähdytysaukkoja ei saa peittää. Vaakasuorassa asennuksessa saatetaan tarvita ylimääräistä tuuletusta. Jos kotelointiluokan IP20 taajuusmuuttajat asennetaan pystysuoraan asentoon, ne voidaan asentaa rinnakkain. Niiden ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. Kotelointiluokan IP54 taajuusmuuttajat tarvitsevat enemmän vapaata tilaa. Katso kappale SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa voimakasta sähkömagneettista säteilyä lähettävien kohteiden lähelle. 12/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

13 Ilmansaasteet Iskut ja tärinä Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen ympäristöön, jossa on ilmansaasteita, kuten pölyä, syövyttäviä kaasuja jne. Kotelointiluokan IP20 laitteet tarvitsevat lisäsuojauksen pölyä, ilmansaasteita ja vettä vastaan. Taajuusmuuttajaa ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, jossa se joutuisi alttiiksi toistuville iskuille tai tärinälle. 3.3 Asennus Hengenvaara Hengenvaara Laite täytyy maadoittaa. Jos taajuusmuuttajaa ei ole maadoitettu oikein, sen sisällä saattaa syntyä erittäin vaarallisia tiloja. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC-, DC+/B+, DC/R+, B- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Laitteen saa avata vasta 5 minuutin kuluttua siitä, kun sen jännitteensyöttö on kytketty pois päältä. 13/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

14 3.3.1 SED2:n mitat; kotelointiluokka IP20 / NEMA SED2:n laitekokojen A C mitat Laitekoko Mitat A A 1 B C C 1 A ,5 B ,5 C B B A A1 A A1 5192J J01 C C1 C C1 Laitekoko A Laitekoot B ja C SED2:n laitekokokojen A C suodattimien mitat Mitat mm Laitekoko A B C G H I J K A , B , C K B I K I G J H A J H A G C B C 5192J J04 Laitekoon A suodatin Laitekokojen B ja C suodatin 14/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

15 5192J J SED2:n laitekokojen D F mitat B Laitekoko Mitat mm A B C A D E F 850 (suodattimen kanssa 1150) C SED2:n mitat; kotelointiluokka IP54 / NEMA SED2:n laitekokojen B ja C mitat B Laitekoko Mitat mm A B C B A C C 15/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

16 SED2:n laitekokojen D...F mitat, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 B A Laitekoko Mitat mm A B C D E F J07 C 16/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

17 3.3.3 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP20/ NEMA 0 Porauskaavio: SED2 IP20 Laitekoot D, E ja F Laitekoko A Laitekoko B H H H B B Reikien välit Laitekoko H mm B mm A * 187 * 56 B * 200 * 120 C * 232 * 156 D E F 1110 suodattimen 300 kanssa * suodattimen kanssa Asennustarvikkeet 2 x M4 ruuveja 2 x M4 jousiprikkoja 2 x M4 prikkoja 2 x M4 muttereita tai asennus DIN-kiskoon 4 x M4 ruuveja 4 x M4 jousiprikkoja 4 x M4 prikkoja 4 x M4 muttereita 4 x M5 ruuveja 4 x M5 jousiprikkoja 4 x M5 prikkoja 4 x M5 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita 4 x M8 ruuveja 4 x M8 jousiprikkoja 4 x M8 prikkoja 4 x M8 muttereita Kiristyksen vääntömomentti 2,5 Nm 2,5 Nm 3,0 Nm 13 Nm 13 Nm 25 Nm Huomautus Taajuusmuuttajan ylä- ja alapuolelle täytyy jättää vähintään 100 mm vapaata tilaa. 17/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

18 3.3.4 SED2:n asennus, kotelointiluokka IP54 / NEMA 12 Porauskaavio: SED2 IP54 B H Reikien välit Vapaa tila (mm) Laitekoko H (mm) B (mm) ylhäällä alhaalla sivuilla Asennustarvikkeet B C D E F x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M6 ruuveja 4 x M6 muttereita 4 x M6 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja 4 x M8 ruuveja 4 x M8 muttereita 4 x M8 prikkoja Kiristyksen vääntömomentti 5 Nm 5 Nm 13 Nm 13 Nm 20 Nm 18/125 HVAC Products Mekaaninen asennus

19 4 Sähköasennukset Hengenvaara Hengenvaara Taajuusmuuttaja täytyy maadoittaa. Laitteen vaaraton toiminta voidaan taata ainoastaan silloin, kun sen on asentanut ja käyttöönottanut pätevä ammattihenkilöstö noudattaen huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia. Laitetta asennettaesssa on kiinnitettävä erityistä huomiota yleisiin ja paikallisiin asennus- ja turvallisuusohjeisiin, jotka koskevat vaarallisia jännitteitä sisältävissä laitoksissa tehtäviä töitä (esim. EN 50178). Myös työkalujen oikeaa käyttöä ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia sääntöjä on noudatettava. Maadoitusjohtimen poikkipinta-alan täytyy olla vähintään sama kuin verkkojännitteen liitäntäkaapelin. Seuraavissa liittimissä voi olla vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole käynnissä: - verkkojännitteen syöttöliittimet L1, L2, L3 - moottorin kytkentäliittimet U, V, W, DC+, DC- - välipiirin liittimet DC-, DC+/B+, DC/R+, B- Kun olet katkaissut laitteesta jännitteensyötön, odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin alat tehdä siihen asennus- tai huoltotöitä. 4.1 Yleistä Huomautus IP20 / NEMA Moottorikaapeleiden enimmäispituus Spesifikaatioissa annettuja tehotietoja ei voida taata, jos moottorikaapeiden pituudet ylittävät seuraavat maksimirajat: 50 m suojatuille kaapeleille 100 m suojaamattomille kaapeleille EMC-suodattimilla varustetuissa laitteissa kaapelin sallittu enimmäispituus on 25 m. Jos kaapelin pituus on >25 m, EMC-suodatettuja laitteita koskeva direktiivi ei enää päde. Jos taajuusmuuttajaan liitetään useampia moottoreita, niiden johdinten pituudet on lisättävä kokonaisjohdinpituuteen Käyttö maadoittamattomissa verkoissa Kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajat toimivat maadoittamattomissa verkoissa, ja ne pysyvät toiminnassa, kun tulovaihe liitetään maahan. Jos lähtövaiheeseen tulee maavuoto, SED2 kytkeytyy pois päältä ja näyttää häiriöilmoituksen F0001. IP54 / NEMA 12 Kotelointiluokan IP54 / NEMA 12 SED2-taajuusmuuttajia ei voi käyttää maadoittamattomissa verkoissa Varotoimet maadoittamattomissa verkoissa (IT-verkko) Maadoittamattomissa verkoissa Y-kondensaattori tai kytkennät siihen täytyy irrottaa tai katkaista, ja lisäksi on asennettava lähtökuristin. Seuraavissa kuvissa näytetään, miten kondensaattori irrotetaan tai irtikytketään. Tärkeää Ainoastaan kotelointiluokan IP20 SED2-taajuusmuuttajia, joissa ei ole suodatinta, voidaan käyttää maadoittamattomissa verkoissa. 19/125 HVAC Products Sähköasennukset

20 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko A Z01 2 LK /125 HVAC Products Sähköasennukset

21 ON Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot B ja C Z02 3 Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoot D ja E PE T20 Torx-ruuviavain M4- ruuvi 5192Z03de 21/125 HVAC Products Sähköasennukset

22 4.1.3 Käyttö vikavirtasuojauksen kanssa Y-kondensaattorin kytkennän irrottaminen, laitekoko F 5192J17de T30 Torx-ruuviavain M6 Jos taajuusmuuttajaan liitetään vikavirtasuojaus, taajuusmuuttaja toimii ilman eitoivottuja katkoksia seuraavin edellytyksin: Vikavirtasuojaus on tyyppiä B Vikavirtasuojan reagointivirta on 300 ma. Verkon nollajohdin on maadoitettu. Kukin vikavirtasuoja syöttää vain yhtä taajuusmuuttajaa eikä mitään muuta kuluttajaa. Lähtökaapeleiden pituus on alle 50 m (suojatut kaapelit) tai 100 m (suojaamattomat kaapelit). 22/125 HVAC Products Sähköasennukset

23 4.2 EMC-sääntöjen mukainen asennus SED2-taajuusmuuttajia käytetään teollisuusympäristöissä, joissa on odotettavissa voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä (EMI). Yleisesti ottaen taajuusmuuttajan oikein tehty asennus varmistaa sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Jos tästä huolimatta syntyy ongelmia EMI:n vuoksi, toimi seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan: Varmista, että asennuslevystä on hyvä sähkökosketus taajuusmuuttajan metallikoteloon kiinnitysruuvien välityksellä. Käytä hammastettuja prikkoja ja galvaanisesti hyvin johtavia asennuslevyjä. Jos SED2:n kanssa käytetään EMC-suodatinta, se on asennettava taajuusmuuttajan alle ja maadoitettava kunnolla laitteen metallisen takalevyn kautta. EMC-suodatin liitetään taajuusmuuttajan tuloihin suojatuilla kaapeleilla, jotka täytyy maadoittaa oikein käyttäen maadoittavia kaapelikiinnikkeitä EMC-sääntöjen mukainen johdotus Käytä suojattuja kaapeleita myös kytkinkaapin sisällä. Varmista, että kaikki kytkinkaapin laitteet on maadoitettu kunnolla. Ts. kaikki laitteet pitää liittää lyhyillä, poikkipinta-alaltaan suurilla maadoitusjohtimilla (mieluiten lattakaapeleilla) yhteiseen maadoituspisteeseen tai maadoituskiskoon. Varmista, että jokainen taajuusmuuttajaan liitetty ohjauslaite (esim. yksikkösäädin tai valvontajärjestelmä) on liitetty lyhyellä, poikkipinta-alaltaan suurella johtimella samaan maahan tai maadoituspisteeseen kuin taajuusmuuttaja. Ainoastaan suojattuja moottori- ja ohjauskaapeleita saa käyttää. Suojauksessa ei saa olla katkoja. Moottori- ja ohjauskaapelit on maadoitettava molemmista päistä. Ohjaus-, verkkojännite- ja moottorikaapelit on vedettävä erikseen, erillisiin kaapelikanaviin, jotka sijaitsevat vähintään 200 mm:n etäisyydellä toisistaan (ks. alla oleva piirros). Jos kaapeleiden on pakko ylittää toisensa, risteys tulisi järjestää 90 :n kulmaan, mikäli mahdollista. Moottorikaapeleiden pitää olla mahdollisimman lyhyitä, pituudeltaan alle 25 m. Kytke taajuusmuuttajan ohjaamien moottoreiden nollajohdin suoraan kyseisen taajuusmuuttajan maadoitusliitäntään (PE). Käytä mieluiten lattakaapeleita, koska niiden impedanssi on pienempi korkeilla taajuuksilla. "Siansaparoja tulee välttää. Kaapelin suojavaipan kytkentään saa käyttää vain maadoittavia kaapelikiinnikkeitä. (Ks. alla oleva kuva). 5191Z01 Varmista, että kytkinkaapin kontaktoreissa on vaimennus, joko RC-kytkentä vaihtovirtakontaktoreissa tai rinnakkaisresonanssipiiri tasajännitekontaktoreissa; näiden vaimentimien täytyy olla liitettyinä kelaan. Varistorityyppiset ylijännitesuojat ovat myös tehokkaita. Tämä on tärkeää, jos kontaktoreita ohjataan taajuusmuuttajan releellä. 23/125 HVAC Products Sähköasennukset

24 5192Z44en I/O liitä n n ä t PE L1 L2 L3 PE W U V Potentiaalin tasaus M etalliset tai m uoviset läpiviennit Syöttökaapeli M etalliset EM C läpiviennit M oottorikaapeli, häiriösuojattu Ohjaus tai väyläkaapelit, häiriösuojatut Moottori SED2 u v w BMS Kuori kaapelin eristys Min. 16 mm² potentiaalintasauskaapeli Ohjauskaapelit Maadoituskisko Asenna kaikki kaapelit kytkinkaapin samalle puolelle Verkkojännitteen syöttö L1 L2 L3 PE Min. 10 mm² Ohjaus-, verkkoja moottorikaapelien välin täytyy olla vähintään 200 mm PE: min. 10 mm² Moottorikaapeli 5192Z04fi 24/125 HVAC Products Sähköasennukset

25 Kaapeleiden vetäminen: suodattimella varustetut laitekoot A C J10 4 L1 L2 L3 5 1 Verkkojännitteen tulokaapeli 2 Ohjauskaapeli 3 Moottorin kaapeli 4 Suodatin 5 Metallinen takaseinä 6 Luotettavan kosketuksen varmistamiseksi moottori- ja ohjauskaapeleiden suojauksen ja metallisen takaseinän välillä täytyy käyttää sopivia kaapelikiinnikkeitä 7 Liitä moottorikaapelin suojaus liittimeen Kaapeleiden vetäminen: EMC-suodattimella varustetut laitekoot D F IP20 Maadoitettu kaapelin suojaus Moottorin kaapeli Verkkojännitteen syöttökaapeli 5192J21fi 25/125 HVAC Products Sähköasennukset

26 15192J Verkko- ja moottoriliitännät Varoitus Vaara Varoituksia ja turvaohjeita Varmista, että taajuusmuuttaja ja moottori on mitoitettu oikein verkkojännitettä varten. Varmista, että taajuusmuuttaja vastaa vähintään moottorin tehoa. Tarkista, että verkkokaapelit on mitoitettu oikein käyttötarkoitusta varten. Tarkista, että verkon ja taajuusmuuttajan välillä on tarvittavat johdonsuojakatkaisijat tai varokkeet. Taajuusmuuttajaan liitetyille kaapeleille ei saa koskaan tehdä korkeajännitteistä eritystestausta. Hengenvaara Irtikytke verkkojännitekaapelit aina jännitteestä, ennen kuin liität ne taajuusmuuttajaan. Varmista, että liitinsuojus on kiinnitetty kunnolla paikoilleen verkko- ja moottorikaapeleiden liittämisen jälkeen. Taajuusmuuttajaan ei saa koskaan kytkeä virtaa silloin, kun sen kansi on auki. Käytä aina eristettyjä työkaluja, kun teet töitä jännitteensyötön ja moottorin liittimien alueella Liittimien esilleotto: laitekoko A Verkkojännite- ja moottoriliittimiin pääsee käsiksi, kun irrottaa ensin tekstipaneelin, liitinsuojuksen sekä I/O-moduulin seuraavien piirrosten mukaisesti. Tekstipaneelin irrottaminen (BOP tai AOP) J09 26/125 HVAC Products Sähköasennukset

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte 851 DESIGO RXC Huoltopääte RXT20.1 Kannettava huoltopääte, jossa on kiinteästi asennettu liitäntäkaapeli Säätimen ja huoneyksikön tilan näyttö DESIGO RXC -säätimien huoltopainikkeen (service pin) kaukokäyttö

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

MICROMASTER 420. Käyttäjädokumentointi

MICROMASTER 420. Käyttäjädokumentointi MICROMASTER 4 Käyttöohjeet Julkaisu A Käyttäjädokumentointi Katsaus 1 Asennus MICROMASTER Käyttöönotto 3 MICROMASTER 4:n käyttö 4 Käyttöohjeet Käyttäjädokumentointi Järjestelmäparametrit 5 Vianetsintä

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O 8 173 TX-I/O niversaalimoduulit TXM1.8 TXM1.8-ML Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8: 8 tuloa/lähtöä viestin/häiriön LED-indikoinnilla TXM1.8-ML: Kuten TXM1.8, mutta lisänä paikalliskäyttötoiminto

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P)

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Easy, Reliable & Secure Asennusopas Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 ASENNUSOHJE Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus RCD-2030 vikavirtasuojattu lattiatermostaatti on tyylikäs ja saneerauskohteissa myös erittäin kustannustehokas

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa FIN Pakkauksen sisältö 1 x lemmikeille immuuni PIR-liiketunnistin 1 x kannake 1 x käyttöohje ASA-40 on tehokas langaton lemmikeille immuunin PIR-liiketunnistin. Liiketunnistin ei laukaise hälytystä, kun

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot