ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet"

Transkriptio

1 ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) , , , , ,

2 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tämä laite on herkkä staattiselle sähkölle (ESD). Käytä aina maadoitettua käsinauhaa käsitellessäsi laitteen elektroniikkaa Loppuhuuhteluvirtauksen asetus Tarkista virtaus altaan täyttyessä käynnistyksen yhteydessä. Koneen täyttyessä ensimmäisen kerran täyttyy boileri ensin ja allas vasta sen jälkeen. Tämän vuoksi virtaus pitää tarkistaa toisen täytön yhteydessä kun boilerissa jo on vettä, jolloin allas täyttyy heti. Virtauksen ollessa 18 l/min. täyttyy allas noin 2 minuutissa ja 15 sekunnissa jolloin loppuhuuhtelun vedenkulutus on 4 litraa/kori. Säädä tarvittaessa palloventtiilillä. Jos kone on liitetty kylmään veteen virtausta ei voida tarkastaa yllä mainitulla tavalla koska altaan täyttö on tällöin jaksoittainen. Virtaus voidaan myös tarkistaa pitämällä painiketta 0/1 painettuna koneen ollessa jännitteellinen. Virtaus näytetään näytöllä litroina minuutissa. Tätä menetelmää voidaan käyttää sekä kylmä- että lämminvesiliitäntäisissä koneissa Pesuaineannostelijan säätö (lisävaruste) Annostelija on tarkoitettu nestemäistä astianpesuainetta varten. Pesuaineannostelija on asetettu tehtaalla. Annostelu tapahtuu täytön aikana. Annosteluaika ilmaistaan yksiköissä altaan täyttöajasta. WD-6:n kohdalla annosteluaika on 12 yksikköä. 1 yksikkö on 0.5% ajasta, jolloin vettä lisätään koneeseen. Jos aikaa pitää muuttaa, kone on asetettava huoltotilaan. Tämä tehdään piirikortilla, joka sijaitsee huoltotilassa. Kuvaus on jäljempänä SÄÄTÖOHJEISSA. Jos aikaa (rivi 22) pitää muuttaa on kone asetettava huoltotilaan. Tämä tehdään piirikortilla, joka sijaitsee huoltotilassa. Kuvaus on jäljempänä tässä ohjeessa. Jos pesuaineannostelija on asennettu ulkoisten kytkentöjen ohjeiden mukaisesti, annostelu voidaan asettaa 1 ja 98 yksikön välille. 1 yksikkö on 0.5% ajasta, jolloin vettä lisätään koneeseen. Katso oikea kytkentä kytkentäkaaviosta. Asetuksella 0 pesuaineen annostelu käynnistyy aina kun kone on jännitteellinen. Asetuksella 99 pesuaineen annostelu käynnistyy samaan aikaan M1:n kanssa. 2

3 Säätöohjeet METOS WD Huuhteluaineannostelijan säätö Laita imuletku (B) huuhteluainesäiliöön. Tarkista että annostelijan säätöruuvi (A) on ruuvattu kokonaan ulos. Pumppaa huuhteluainetta painamalla ruuvia useita kertoja niin että huuhteluaine saavuttaa annostelijan. Pumppaa sen jälkeen vielä kertaa. Nosta imuletku huuhteluainesäiliöstä ja pumppaa säätöruuvilla letkuun vähän ilmaa. Laita letku takaisin huuhteluainesäiliöön. Käytössä pitää ilmakupla siirtyä n 10 cm kun huuhteluainetta annostellaan. Säädä annostelua vääntämällä säätöruuvia. Huuhteluainemäärää voidaan säätää 0-4 cm³ välillä, mikä vastaa 0-30 cm imuletkussa. Määrä pienennetään kääntämällä säätöruuvia myötäpäivää ja lisätään kääntämällä säätöruuvia vastapäivään. A B 67_22 Huuhteluaineannostelija A= Säätöruuvi B= Imuletku Sähköisesti ohjatun huuhteluaineannostelijan sekä releen KA11 säätö Seuraava koskee rivin 23 asetusarvoa. Jos huuhteluaineannostelija on asennettu ulkoisten kytkentöjen ohjeiden mukaisesti, annostelu voidaan asettaa 0 ja 98 yksikön välille. 1 yksikkö on 0.5% ajasta, jolloin vettä lisätään koneeseen. Katso oikea kytkentä kytkentäkaaviosta. Asetuksella 0 huuhteluaineen käy annostelu rinnakkain täyttöventtiilin (Y1) kanssa. Asetuksella 99 huuhteluaineen annostelu käynnistyy samaan aikaan M1:n kanssa. 3

4 Säätöohjeet METOS WD Diagnoositoiminto Diagnoositoiminnon avulla voidaan tarkistaa ja muuttaa asetusarvoja sekä näyttää eri toimintojen tiedot. Arvojen muuttaminen vaatii valtuutusta. Arvojen muuttamiseen on kolme eri tasoa: (OP) = Käyttäjä. Käyttäjä voi ainoastaan muutta pesulämpötiloja ja aikoja. Nämä arvot muutetaan suoraan ohjauspaneelista KÄYTTÖOHJEEN mukaisesti. (S1) = Ei valtuutettu huoltohenkilökunta. Huoltoteknikko siirtyy huoltotilaan painamalla painiketta (2) piirikortilla. S1 ei muuta kaikkia arvoja. Nämä arvot muutetaan suoraan ohjauspaneelista. (S2) = Valtuutettu huoltohenkilökunta. S2 kytkee koneen tietokoneeseen ja käyttää erikoisohjelmaa päästääkseen huoltotilaan. S2 avulla voidaan kaikkia arvoja muuttaa. Tätä toimenpidettä ei selosteta tässä ohjeessa. Arvot jotka ovat OP:n ja S1:sen muutettavissa vilkkuvat ohjauspaneelin näytöillä Asetusarvojen ja muiden toimintojen taulukot Kaikki arvot löytyvät seuraavista taulukoista: Taulukko 00: Altaan ja boilerin lämpötilat sekä pesu- ja huuhteluajat. Taulukko 20: Hälytyksien yms asetukset. Taulukko 50: Analogitulot, diagnostiset arvot Taulukko 60: Digitaalitulot, diagnostiset arvot Taulukko 70: Digitaaliset lähdöt, diagnostiset arvot Taulukko 90: Diagnostiset arvot, korilaskuri Taulukko A0: Perusasetukset Ohjauspaneelin toiminta huoltotilassa Huoltotilassa ohjauspaneelin kytkimillä on eri toiminnot kun normaalikäytössä. 1 WD-6 C P2 P3 P WD6_01 Ohjauspaneelin toiminta huoltotilassa. 1. Pesun merkkivalo. 2. Taulukon numeron ja taulukon rivinumeron näyttö. 3. Loppuhuuhtelun merkkivalo. 4. Taulukoiden rivien asetusarvojen ja muiden tietojen näyttö. 5. Kuvun nosto/laskupainike. (Automaattisella kuvulla varustetut koneet.) 6. Painikkeella P1 voit siirtyä taulukon rivistä toiselle tai palauttaa arvo viimeksi tallennettuun arvoon 7. Painikkeella P2 voit suurentaa asetusarvon arvoa tai siirtyä seuraavaan taulukkoon. 8. Painikkeella P3 voit pienentää asetusarvoa arvoa tai siirtyä edelliseen taulukkoon. 9. Painikkeella 0/1 voit aktivoida huoltotilan tai poistua siitä. 10. Piirikortti. 11. Huoltotilapainike. 4

5 Säätöohjeet METOS WD Taulukon- ja rivinumeroiden näyttö Taulukko- ja rivinumerot näkyvät ylänäytöllä (2) koneen ollessa huoltotilassa. Rivinumeroille on kaksinumeroinen näyttö. Seuraavat rivit ovat A0-A9 ja B0-B9 jne. A0 = Rivi 100 A1-A9 = Rivit B0 = Rivi 110 B1-B9 = Rivit C0 = Rivi 120 C1-C9 = Rivit jne Siirtyminen huoltotilaan tasolle S1. Kaikki arvot joita näytetään näytöllä (2) jotka voidaan muuttaa vilkkuvat. Arvot riveille 99 asti voidaan muutta ohjelmapainikkeilla. Rivinumerot A0:sta ylöspäin voidaan näyttää mutta niitä ei voida muuttaa. Kaikki arvot ovat asetettu suositusarvoihin toimitusvaiheessa. Koneen arvojen muuttaminen on aina mahdollista. Pidä piirikortin huoltopainike (11) painettuna kunnes näytölle (2) ilmestyy 0.0. Pisteet osoittavat että kone on huoltotilassa. 0.0 osoittaa myös että ollaan taulukossa 00, jossa voidaan asettaa lämpötiloja sekä pesu- ja huuhteluaikoja. Päästäksesi taulukon 00 ensimmäiselle riville, paina P1. Näytölle (2) ilmestyy rivinumero 01. Toiselle näytöllä (4) näkyy asetettu arvo, tässä tapauksessa altaan lämpötila. Suurenna arvoa painikkeella P2, pienennä arvoa painikkeella P3. Siirry seuraavalle riville painikkeen P1 avulla. Kun kaikki taulukon 00 rivit on käyty läpi, ilmestyy näytölle (2) taas 0.0. Tässä kohdassa voidaan siirtyä seuraavaan taulukkoon (taulukko 20) painikkeen P2 avulla. Jos haluaa siirtyä taulukosta toiseen, painetaan painiketta P2 päästääkseen seuraavaan taulukkoon ja painiketta P3 päästääkseen edelliseen taulukkoon. Siirtyäkseen toiseen taulukkoon painikkeiden P2 ja P3 avulla pitää olla taulukon ensimmäisellä rivillä, siis rivillä 00, 20, 50, 60, 70, 90 tai A0. Jos on muutettu arvoja mutta halutaan palata viimeksi tallennettuihin arvoihin (arvot jotka olivat voimassa ennen huoltotilaan siirtymistä) pidetään painiketta P1 painettuna muutama sekunti ollessaan vielä huoltotilassa. Kun näytölle (2) ilmestyy CL parin sekunnin ajan on arvot palautettu. Palatakseen normaaliin käyttötilaan ja poistuakseen huoltotilasta pidetään painiketta 0/1 painettuna kunnes näytöt palaavat normaaliin lämpötila- ja ohjelmanumeronäyttöön. Tällöin on arvot tallennettu. 5

6 Säätöohjeet METOS WD Taulukko 00. Lämpötilat ja ajat Taulukko Asetusarvo, allas B21 60 C McDonald 65 C 02 Pesuaika, ohjelma P1 1.0 min 03 Pesuaika, ohjelma P2 1.5 min 04 Pesuaika, ohjelma P3 3.0 min 05 Asetusarvo, vedenlämmitin, ohjelma P1 85 C Norja 92 C, McDonald 82 C 06 Asetusarvo, vedenlämmitin, ohjelma P2 85 C Norja 92 C, McDonald 82 C 07 Asetusarvo, vedenlämmitin, ohjelma P3 85 C Norja 92 C, McDonald 82 C 08 Huuhteluaika ohjelma P1 13 sekuntia Norja 15 sek. * 09 Huuhteluaika ohjelma P2 13 sekuntia Norja 15 sek. * 10 Huuhteluaika ohjelma P3 13 sekuntia Norja 15 sek. * * Pidennetty huuhteluaika pidentää vastaavasti kokonaispesuaikaa Taulukko 20. Hälytys- ym. asetuksia. Taulukko Kylmä/lämminvesiliitäntäinen 0 0 = Kylmä vesi 1 = Lämmin vesi >65 C 22 Pesuaineen annostelu KA9 12 0=KA9 on kytketty astianpesukoneen ollessa päällä. 1-98=Jokainen askel vastaa 0,5% Y1:sen aukioloaikaa 99=Rele KA9 toimii rinnakkain pesupumpun (M1) kanssa Esim. 12 tarkoittaa että rele KA9/pesuainepumppu on päällä 6% av Y1:sen aukioloajasta. 23 Ulkoisen huuhteluaineen annostelu KA11 0 0=KA11 käy rinnakkain Y1 kanssa. 1-98=Jokainen askel vastaa 0,5% Y1:sen aukioloaikaa 99=Rele KA11 käy rinnakkain pesupumpun (M1) kanssa Eesim. 12 tarkoittaa että rele KA11 on päällä 6% av Y1:sen aukioloajasta. 24 Vedenvaihdon hälytys 0 0 = Hälytys IF09 ei aktiivinen (McDonald) 25 Viikkopuhdistuksen hälytys 0 Annetaan sadoissa, esim. 2=200 pesua 0=Hälytys IF10 ei aktiivinen 26 Vedenvaihdon ja viikkopuhdistuksen 5 sekuntia Riippuvainen riveistä 24 ja 25 hälytyksen kesto 27 Kone lukittu vedenvaihdon hälytyksen 0 0=Ei, 1=Kyllä Riippuvainen rivistä 24 (McDonald) yhteydessä. 28 Pesuainehälytyksen kesto 5 sekuntia 29 Päättyneen pesuohjelman äänimerkin 5 sekuntia kesto Kuvunnosto (lisävaruste) 30 Viive ennen kun kupu aukeaa 4 sekuntia Optio. Ei voida säätää jos rivi A2=0 31 Viive 6 sekuntia Optio. Ei voida säätää jos rivi A2=0 32 Kuvun avausaika 10 sekuntia Optio. Ei voida säätää jos rivi A2=0 33 Automaattisen kuvunlaskun aika (kori sisään) 0 Optio. Ei voida säätää jos rivi A2=0 0 ei aktiivinen, 3 sek aktivoitu 34 Tyhjennyspumppu 0 0 = Ei, 1 = Kyllä 6

7 Säätöohjeet METOS WD-6 Taulukko Konfiguroitu CPU-kortti 1 0 = Ei, 1 = Kyllä 36 Boileri täynnä * 0 0 = Ei, 1 = Kyllä * Estääkseen vedenlämmittimen lämmitysvastuksien ylikuumenemisen jos vedenkuumennin jostain syystä on tyhjentynyt, tulee täyttömuistia nollata, rivi 36=0. Nollauksen yhteydessä tulee altaan olla tyhjä Taulukko 50 Analogiset tulot, diagnoosiarvot Taulukko AI1 (0-1V) Altaan todellinen lämpötila B C 52 AI1 (0-1V) Boilerin todellinen lämpötila B C 53 AI3 (0-1V) Tyhjä 0-99 C 54 AI4 (0-5V) Tyhjä Taulukko 60. Digitaaliset tulot, diagnoosiarvot Taulukko DI1 - Altaan veden taso SP1 0 tai 1 0=Matala, 1=Korkea 62 DI2 - Kupu suljettu B1 0 tai 1 0=Auki, 1=Suljettu 63 DI3 Taso airgap-altaassa SP3 0 tai 1 0=Matala, 1=Korkea. Koskee 2010 ja sen jälkeen valmistettuja laitteita D15 Kori sisään B3 0 tai 1 Kts rivi 33 0 = ei, 1 = kyllä 66 D16 Pesuaine- ja/tai huuhteluainehälytys KA9 66 D16 Pesuaine- ja/tai huuhteluainehälytys KA1 (McDonald) 0 tai 1 Kts rivi 28 0=Ei hälytystä, 1=Hälytys 0 tai 1 Kts rivi 28 0=Ei hälytystä, 1=Hälytys 67 Moottorisuoja 0 tai 1 0=Ei hälytystä, 1=Hälytys Taulukko 70. Digitaaliset lähdöt, diagnoosiarvot. Reletesti * Taulukko Rele 1. Venttiili Y1, altaan täyttö 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 72 Rele 2. Pesupumppu M1 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 73 Rele 3. Vedenlämmittimen lämpö E41 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 74 Rele 4. Paineenkorotuspumppu M10 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 75 Rele 5. Altaan lämpö E21 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 76 Rele 6. Venttiili Y5, välitankki 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu. Pätee jos rivi A7=1 77 Rele 7. Kuvunnostopumppu Y4 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu. Pätee jos rivi A2=1 78 Rele 8. Venttiili Y3, kuvun lasku 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu. Pätee jos rivi A2=1 79 Rele 9. Pesuaineannostelija M9 vaiht. A3 0 tai 1 Kts rivi 22 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 80 Rele 10. Tyhjennyspumppu M8 0 tai 1 Kts rivi 34 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu 81 Rele 11. Huuhteluaine, ulkoinen KA11 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A5=0 7

8 Säätöohjeet METOS WD-6 Taulukko Rele 11. Ulkoinen yleishälytys vaiht. 1 - HA1 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A5=1 81 Rele 11. Päättyneen ohjelman äänimerkki 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A5=2 vaiht.1 - HA3 82 Rele 12. Ulkoinen yleishälytys vaiht.2 - HA2 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A6=1 82 Rele 12. Päättyneen ohjelman äänimerkki 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A6=2 vaiht.2 - HA4 82 Rele 12. Venttiili Y6, demivesi 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A6=4 82 Rele 12. Venttiili Y6. Astianpesukone olutlaseille Y6 0 tai 1 0=Ei aktivoitu 1=Aktivoitu Pätee jos rivi A6=5 * Taulukossa 70 tarkistetaan koneen eri komponentteja Reletestin avulla. Reletestin voi suorittaan ainoastaan menemällä huoltotilaan piirikortilla olevan huoltopainikkeen (11) avulla. Reletestin aikana pitää taukotila P0 olla valittu, allas täynnä ja luukku suljettu. Komponenttien toiminto testataan painikkeilla P2 ja P3. Esimerkki: Valitse taulukosta rivi 72 joka koskee pesupumppua. Käynnistä pumppu painamalla P2 ja pysäytä pumppu painamalla P Taulukko 90. Diagnoosiarvot. Korilaskuri Taulukko Korilaskuri --- * 92 Korilaskuri --- * 93 Korilaskuri --- * 94 Korilaskuri --- * 95 Aktiivinen ohjelma 00, 01, 02, Taulukko A0. Perusasetukset * * Rivit näyttävät yhdessä pestyjen korien määrää. Saadakseen yhteenlasketun korimäärän pitää kaikki neljä riviä käydä läpi. Esimerkki: rivi 91 = 00, rivi 92 = 01, rivi 93 = 23, rivi 94 = 45. Määrä yhteensä = kpl. Taulukko A0 A1 Koneen tyyppi 2 A2 Kuvunnosto 0 tai 1 0 = Ei, 1 = Kyllä A3 Matalan lämpötilan näyttö 0 0 = Ei muutosta 1 = Ilman Er06 ja ilman vilkkuvaa lämpötilanäyttöä. 2=Ilman Er06 A4 Lämpötilaehto altaassa täytön jälkeen 1 0 = Ei, 1 = Kyllä A5 Releen 11 toiminta 0 0 = Ulkoinen huuhteluaineannostelija, 1 = Yleishälytys 2 =Ohjelma valmis merkkiääni A6 Releen 12 toiminta 1 1 =Yleishälytys 2 = Ohjelma valmis merkkiääni A7 Kone välitankilla 0 Koskee 2010 ja sen jälkeen valmistettuja laitteita joissa uimuriohjattu välitankin täyttö. A8 Messuohjelma 0 0 = Ei, 1 = Ilman vettä, 2 = Vedellä 8

9 Säätöohjeet METOS WD-6 Taulukko A0 A9 Kaasulla lämmitettävä vedenlämmitin 0 0 = Ei, 1 = Kyllä B0 Allaslämpötilan esiasetus 1 0 = Ei, 1 = Kyllä B B B3 Painekytkimen viive 0 sek. Marineversio B4 Allaslämpötilahälytyksen yläraja 0 Koskee KMS (Kitchen Management System) B5 Allaslämpötilahälytyksen alaraja 0 Koskee KMS (Kitchen Management System) B6 Loppuhuuhtelulämpötilahälytyksen yläraja 0 Koskee KMS (Kitchen Management System) B7 Loppuhuuhtelulämpötilahälytyksen alaraja 0 Koskee KMS (Kitchen Management System) * Tämän taulukon arvoja voi muuttaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö (Hulototaso S2) 9

10

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS

ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS ASTIANPESUKONE WD-6 DUPLUS Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201312 4246115, 4246116 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5 1.1. Käsikirjassa käytetyt symbolit...5

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Astianpesukoneen käyttöohje

Astianpesukoneen käyttöohje Astianpesukoneen käyttöohje VAVA II Astianpesukoneen käyttöohje Työryhmä Marja Suokas-Korhonen Liisa Varis Julkaisija Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Taitto Janne Kuivalainen,

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Astianpesukone WD-4. Asennus- ja käyttöohje

Astianpesukone WD-4. Asennus- ja käyttöohje Astianpesukone WD-4 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 1. 5. 2008 Rev.: 4158223, 4158227 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

hbpql VALMIS LIHAVARRAS ivevq=^fh^= PÄIVÄN AIKA

hbpql VALMIS LIHAVARRAS ivevq=^fh^= PÄIVÄN AIKA mofpj^ mbocb`q=o hbpql VALMIS LIHAVARRAS ivevq=^fh^= PÄIVÄN AIKA ESSE / A.S. 1 mêáëã~jäììâìåäìâáíìâëéå=íéëí~ìë= EmÉêÑÉÅí OF KESTO VALMIS LIHAVARRAS LYHYT AIKA PÄIVÄN AIKA PÄÄLLE / POIS mfh^iûjj fqvp= VALITSE

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KUPUKONEET. DS40E DS50E ELECTRON 400 ELECTRON 400 CLEAN ELECTRON 500 ELECTRON 500 CLEAN ELECTRON 1000 G600 LP1S5 astianpesukoneet

KUPUKONEET. DS40E DS50E ELECTRON 400 ELECTRON 400 CLEAN ELECTRON 500 ELECTRON 500 CLEAN ELECTRON 1000 G600 LP1S5 astianpesukoneet KUPUKONEET DS40E DS50E ELECTRON 400 ELECTRON 400 CLEAN ELECTRON 500 ELECTRON 500 CLEAN ELECTRON 1000 G600 LP1S5 astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5)

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. ASETUS

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Flow-Jet pesukone malli VFT

Flow-Jet pesukone malli VFT Flow-Jet pesukone malli VFT Valmistamme yksi- ja kaksivaiheisina vakioyksikköinä Vakioyksiköitä voidaan helposti kytkeä yhteen muodostamaan tarvittava monivaiheinen pesulinja. Erillinen kuivausyksikkö

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Suomi Conference phones for every situation Kuvaus Konftel 200W Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m 2. Konftel 200W voidaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Ohjauspaneeli: käyttöohje

Ohjauspaneeli: käyttöohje Ohjauspaneeli: käyttöohje FN 3. Tuuletin Jos järjestelmä on käyntitilassa, paina nappi paneelilevyllä käynnistäksesi tuuletin. Painamalla toisen kerran tuuletin sulje pois päältä. Samalla näytölle ilmestyy/tai

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ! Rev 2.0 Alkaen 201706 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia

Astianpesu EFT3 - Tappimattokone 3 tankkia PROJEKTI # Astianpesu Syöttösuunta Oikea-->Vasen Vasen-->Oikea Käyttöenergia: Sähkö Höyry OPTIOT KONEESEEN (ERILLISHINTA) Eri syöttöalueet: 1.1 mm 1.5 mm 1.8 mm 2.4 mm 3. mm 4. mm 2.9 mm Cross-over Eri

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiiveystesteri

Käyttöohje. Tiiveystesteri Tiiveystesteri 1. Tiiveystesteri ja lisätarvikkeet 2. Laitteiston liittäminen yli- ja alapaineen mittausta varten 3. Asetukset 4. Mittaus 5. Tekniset tiedot Ilmanvaihdon yleismittari Swema 3000MD yhdessä

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Koivupuistontie 26, 01510, Vantaa www.saato.fi, sales@saato.fi, 09-759 7850 Sisällys 1. Yleistä...3 2. Parametritilan toiminnot...4 3. Käyttöönotto pikaohje...5 1.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot