Huoltovarmuuden analyysimenetelmien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltovarmuuden analyysimenetelmien kehittäminen"

Transkriptio

1 Huoltovarmuuden analyysimenetelmien kehittäminen Huoltovarmuusindikaattorien uudistaminen, erikoistutkija 1

2 Esityksen sisältö Huoltovarmuuden analyysimenetelmien kehittäminen Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisten toimintojen riskiarviointi riskianalyysi riippuvuuksien kautta Redundanssi huoltovarmuuden kuvaajana Huoltovarmuusindikaattorien uudistaminen Huoltojärjestelmien kokonaistarkastelu, ml. tukitoiminnot Kaikille aloille yhteiset arviointikohteet, mm. redundanssi Arviointiasteikon selkeytys 2

3 1 Riskianalyysi riippuvuuksien kautta HVK:n julkaisuja 2/2005 Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisten toimintojen riskiarviointi Menetelmä infrastruktuurien, perushuoltoalojen ja uhkien keskinäisriippuvuuksien vaikutuksen arvioimiseksi Lineaarinen matemaattinen malli Yksinkertaistavat olettamukset Suomessa suurimmat riskit liittyvät säähän ja ICT:hen 3

4 Miksi matemaattinen malli? Malli auttaa näkemään kokonaiskuvan kuvaamaan riippuvuuksia ja häiriöitä systemaattisesti hallitsemaan monimutkaisuutta kokoamaan eri alojen tuntijat pureutumaan syvemmälle riskialtteimpiin kohtiin löytämään uusia riskejä 4

5 Laskennan lähtökohdat Toiminnot ja niiden komponentit infrastruktuurit perushuoltoalat häiriösyyt ja uhat Häiriöiden aikaväli ja kesto Riippuvuudet = osuudet häiriöiden syistä Haitan mittayksikön määrittely 5

6 Valtioneuvoston päätös 5/2002 Tekniset infrastruktuurit (14) energiahuolto tietoliikenne tietojärjestelmät Perushuoltoalat (29) elintarvikehuolto kuljetuslogistiikka joukkoviestintä terveydenhuolto rahoituspalvelut 6

7 Häiriösyitä ja uhkia (17) Haastatteluista sääilmiö lakko kiinteistöonnettomuus säädösmuutos Valtioneuvoston periaatepäätös 11/2003 taloudellisia uhkia ympäristö- ja terveysuhkia turvallisuuspoliittisia uhkia 7

8 Riippuvuudet (2580) 8

9 Keskimääräinen häiriöväli toistuva, < 1 vuosi odotettavissa, 1-10 v harvinainen, v teoreettinen, >100 v ei ole 9

10 Keskimääräinen häiriöväli ja häiriön kesto Keskimääräiset häiriövälit (vuotta) häiriön keston mukaan luokiteltuina Toiminto alle 1 h 1-10 h h yli 100 h sähkö polttoainehuolto datasiirtopalvelut ohjelmistopalvelut. kuljetuskokonaisuus kuljetusketjun hallinta tiekuljetukset ja linja-autoliikenne sääilmiö 10

11 Riippuvuudet = (tärkeimmät) häiriösyyt ehdolliset todennäköisyydet toistuva, 1 odotettavissa, 0.1 harvinainen, 0.01 teoreettinen, ei ole 11

12 Riippuvuudet Riippuva toiminto sähkö polttoainehuolto datasiirtopalvelut ohjelmistopalvelut. kuljetuskokonaisuus kuljetusketjun hallinta tiekuljetukset ja linja-autoliikenne sääilmiö 12 Vaikuttava toiminto sähkö polttoainehuolto datasiirtopalvelut ohjelmistopalvelut. kuljetuskokonaisu kuljetusketjun hallinta tiekuljetukset ja linja-autoli sääilmiö

13 Tulos: Häiriösyiden ja uhkien suhteelliset häiriövaikutukset ja riskit LASKETUT TIEDOT ö Todennäköisyys Häiriöiden Toiminnon liset häiriösyyt ja uhat R3.0 että ainakin yksi kokonaisvaikutus kokonaisriski häiriö vuodessa yksikköä / vrk yksikköä / vuosi Uhka % sääilmiö tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat kansainvälisen logistiikan kriisi kiinteistöonnettomuus rikollisuus ja terrorismi

14 Tulos: Toisistaan riippuvien toimintojen suhteelliset häiriövaikutukset ja riskit LASKETUT TIEDOT ö Todennäköisyys Häiriöiden Toiminnon nfrastruktuurit ja perushuoltoalat että ainakin yksi kokonaisvaikutus kokonaisriski R3.0 häiriö vuodessa yksikköä / vrk yksikköä / vuosi Toiminto % ohjelmistopalvelut tietoturvapalvelut palvelinjärjestelmät työasemaverkot sähkö lentoliikenne datasiirtopalvelut kuljetusketjun hallinta

15 Yksinkertaistuksia, oletuksia Häiriön kesto on olennainen asia Karkea, neliportainen asteikko Tarkkojen tilastojen sijasta arviointi Vaikutuksen suoraviivaisuus (ominaisvektori) Häiriöiden riippumattomuus (Poissonin prosessi) Riski = vaikutuksen odotusarvo = staattinen näkemys auttaa resurssien suuntaamiseen 15

16 Mihin tätä analyysitekniikkaa voidaan käyttää jatkossa? Valitun osa-alueen tarkempi analyysi esim. ICT Riippuvuusverkkojen analyysi (ilman häiriövälejä) esim. alihankkijaverkostot 16

17 2 Redundanssi huoltovarmuuden kuvaajana Kuinka paljon toimintoa (infrastruktuuria, palvelua) voidaan ohentaa (vahingoittaa, häiritä) niin, että se vielä toimii hyväksyttävällä minimitasolla? Käytettävyyden riittävyys / ylimäärä / redundanssi (käytettävyys = toimintakuntoisen ajan osuus) Kapasiteetin riittävyys / ylimäärä / redundanssi 17

18 Redundanssi, ylimäärä * Matkustajakone on epäkunnossa yhden kerran 20 lähdöstä. Yhden koneen kapasiteetti riittäisi tarpeeseen. Kentällä odottaa matkustajia kaikkiaan 3 konetta varmuuden vuoksi. Kaksi konetta on yhtä aikaa epäkunnossa yhden kerran 400 lähdöstä. Tämä olisi jo riittävän hyvä. (Kolme konetta: kerran 8000 lähdöstä.) Käytettävyyden kannalta ylimäärää on yksi kone. Kapasiteetin kannalta ylimäärää on kaksi konetta. Siis koneiden määrää voitaisiin vähentää yhdellä. * Idea kuvitteelliseen esimerkkiin on saatu tositapauksesta. 18

19 Suomen energiajärjestelmän redundansseja (esimerkki ajattelutavan soveltamisesta) Kapasiteettiredundanssi Käytettävyysredundanssi Kokonaisredundanssi Energiajärjestelmä alle vaatimusten öljynjalostus ei ylimäärää sähköntuotanto lievä ylimäärä sähkönsiirto runsas ylimäärä sähkönjakelu kaasun siirto Tukitoiminnot öljynkuljetus prosessinohjausjärjestelmät sähköverkon kunnossapito ydinjätehuolto 19

20 3 Huoltovarmuusindikaattorien uudistaminen (ehdotus keskustelun pohjaksi) Arviointiasteikon selkeytys Huoltojärjestelmien kokonaistarkastelu Esim. PTS-sektoreittain: elintarvikehuolto, energiahuolto, kuljetuslogistiikka Jaottelu 2-tasolle, tarvittaessa 3-tasolle Myös tukitoiminnot arvioidaan Kaikilla aloilla yhteiset arviointikohteet Toimenpidesarake 20

21 Arviointiasteikko Arviona jokin allaolevista väritettynä taso säilymässä taso nousussa taso laskussa hyvä taso / runsas redundanssi tyydyttävä taso / lievä redundanssi välttävä taso / ei redundanssia heikko taso / alle vaatimusten 21

22 Arviointilomake (Excel) Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuusindikaattorit Yhteiset arviointikohteet Nykyinen Markkinaehtoinen Tarkasteltava järjestelmä ja sen osat Kapasiteettiredundanssi Käytettävyysredundanssi Kapasiteettiredundanssi Käytettävyysredundanssi Hallittavuus Suomesta Fyysinen suotumis- Varaujautaso Toimenpiteet Elintarvikehuoltojärjestelmä Alkutuotanto Viljanviljely Karjanhoito Panostuotanto ja tuonti Viljan tuonti Rehun ja rehuraaka-aineiden tuonti... Jalostus Vilja- ja kasvisoperaattorit Maidonjalostus... Tukitoiminnot Energiahuolto Sähköhuolto Polttoainehuolto... Tietojärjestelmät Tilaus- ja toimitusjärjestelmät... Järjestelmä ja tukitoiminnot Toimenpiteet 22

23 Esimerkki elintarvikehuoltojärjestelmästä 1(3) Elintarvikehuoltojärjestelmä Alkutuotanto Viljanviljely x tarpeen mukaan y tarpeen mukaan z tarpeen mukaan Karjanhoito xyz Panostuotanto ja tuonti Viljan tuonti Rehun ja rehuraaka-aineiden tuonti Kasvinsuojeluaineiden tuonti Lannoitteiden tuotanto ja tuonti Lihan tuonti Valmiiden elintarvikkeiden tuonti Jalostus Vilja- ja kasvisoperaattorit (sis. rehunjalostus) Maidonjalostus Lihaoperaattorit 23

24 Esimerkki elintarvikehuoltojärjestelmästä 2(3) Siirto Logistiikkakeskukset Terminaalit HoReCa-operaattorit Jakelu Hypermarketit Keskisuuret myymälät Pienet myymälät Henkilöstöravintolat Laitoskeittiöt Tukitoiminnot Energiahuolto Sähköhuolto Polttoainehuolto Lämpöhuolto Jäähdytys Tietojärjestelmät Tilaus- ja toimitusjärjestelmät Tuotantoprosessien ohjaus Hallinnolliset järjestelmät 24

25 Esimerkki elintarvikehuoltojärjestelmästä 3(3) Tiedonsiirto Datasiirto Kiinteä puhelinverkko Matkapuhelinverkko Sähköposti Posti Kuljetukset Huolinta Merikuljetukset Ilmakuljetukset Kylmäkuljetukset Maakuljetukset Kylmäkuljetukset Kunnossapito Vesi- ja jätevesihuolto Jätehuolto Rahoituspalvelut Maksujärjestelmät Vakuutuspalvelut Joukkoviestintä 25

26 Yhteiset arviointikohteet 1(3) Nykyinen Markkinaehtoinen Kapasiteettiredundanssi Käytettävyysredundanssi Kapasiteettiredundanssi Käytettävyysredundanssi Hallittavuus Suomesta Fyysinen suojaus Varautumistaso 26

27 Yhteiset arviointikohteet 2(3) Kapasiteettiredundanssi minimitason ylittävä tuotanto-, siirto- tai välityskyky * kulutushuippujen hoitokyky Käytettävyysredundanssi huoltovarmuuden kannalta hyväksyttävän minimitason ylittävä käytettävyys * (käytettävyys = toimintakuntoisen ajan osuus) varastot varaosa- ja huoltojärjestelyt alihankintaketjujen hallittavuus alan hajautus / keskittyneisyys vikasietoisuus korvattavuus * sisältäen mahdollisen tuen ja regulaation / ilman niitä 27

28 Yhteiset arviointikohteet 3(3) Hallittavuus Suomesta tuotannon, omistuksen ja päätöksenteon pysyminen Suomessa riippumattomuus kansainvälisestä logistiikasta Fyysinen suojaus rakenteellinen suojaus (esim. maakaapelointi) vartiointi hajautus suojelumateriaali Varautumistaso suunnitelmat harjoitukset etukäteisjärjestelyt VAP-varaukset 28

29 Toimenpiteet Heikon tai välttävän tilanteen korjaamiseksi Hyvän tai tyydyttävän tilanteen ylläpitämiseksi regulaatio silmukointi varmuusvarastot varmistukset kansainväliset sopimukset 29

30 Yhteenveto Huoltovarmuuden analyysimenetelmien kehittäminen Riskianalyysi riippuvuuksien kautta Monimutkaiset riippuvuudet Yksinkertaistus, mutta auttaa resurssien suuntaamisessa Jatkossa esim. valitun osa-alueen tarkempi analyysi tai riippuvuusverkkojen analyysi Redundanssi huoltovarmuuden kuvaajana Huoltovarmuusindikaattorien uudistaminen Huoltojärjestelmien kokonaistarkastelu, ml. tukitoiminnot Kaikille aloille yhteiset arviointikohteet, mm. redundanssi Arviointiasteikon selkeytys 30

31 31

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite

Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Tukes tilasi oheisen tarjouspyynnöksi soveltuvan dokumentin osana kansallisen kemikaaliohjelman suositusten toteuttamiseen liittyvää projektia vuonna 2009.

Lisätiedot

Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ

Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ Lauri Alppisara JATKUVUUDEN HALLINTA IT-PALVELULIIKETOIMINNASSA: CASE TIETO OYJ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Alppisara, Lauri Jatkuvuuden hallinta IT-palveluliiketoiminnassa:

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot