IT-palveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Lapin informaatioteknologia LapIT Oy Tietoturvapäällikkö Timo Kaukiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-palveluiden jatkuvuuden turvaaminen. Lapin informaatioteknologia LapIT Oy Tietoturvapäällikkö Timo Kaukiainen"

Transkriptio

1 IT-palveluiden jatkuvuuden turvaaminen Lapin informaatioteknologia LapIT Oy Tietoturvapäällikkö Timo Kaukiainen

2 Sähköiset palvelut ja niiden turvaaminen

3 Mieluummin verkossa kuin jonossa Jokapäiväinen riippuvuus läsnä aina ja kaikkialla Yhteiskunnallinen vaatimus toimivista ja turvallisista palveluista. Velvollisuus / halu tuottaa palveluja. Lakisääteinen velvollisuus koskee mm. kuntia. Velvollisuus ei ole riippuvainen siitä, millä tavoin tai keinoin palveluja tuotetaan. Luottamusta tulee ylläpitää ja vahvistaa tietoyhteiskunnan perusrakenteita ja palveluja kohtaan. Järjestelmät ovat alttiita erilaisille riskeille haavoittuvuus. Informaatiovirtojen uusi suunta ja henkilökohtaiset tietojärjestelmät, jota Internetin laidalla olevat langattomat vertaisverkot vahvistavat. Uudet teknologiat antavat uusia mahdollisuuksia palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi, mutta luovat myös uusia uhkatekijöitä.

4 Tekninen perusta

5 Toimintojen riippuvuudet ja Sääilmiöt Energiapula Logistiikkahäiriöt Tartuntataudit Verkkohyökkäykset uhkatekijät Kansalaiset Hallinto ja elinkeinoelämä Elintarvike- ja terveydenhuolto, joukkoviestintä Logistiikka, rahoitus Tietojärjestelmät, tietoliikenne IT-palvelut Terrorismi Rikollisuus Energiahuolto, energiaverkot

6 Suomalaisen tietoyhteiskunnan tila Juridinen velvollisuus tai halu tuottaa palveluja, palvelut ovat arkipäiväistyneet Internetin välityksellä saatavat palvelut ovat nousseet paikoin suosituimmiksi. Informaatio on keskeinen tuotannontekijä Puutteina ohjauksen heikkous ja pirstoutunut palvelutarjonta Haasteena tietojen yhteiskäyttö ja järjestelmien yhteentoimivuus Valtion rooli merkittävä, kunnilta edellytetään osallistumista kustannuksiin

7 Tietoyhteiskunnan suunta

8 Tietoyhteiskunnan suunta (1) Globaali verkko koostuu useita eri tietokonejärjestelmistä, joka laajenee alueellisesti ja käytöltään Verkottuminen ja yhteistyö lisääntyy -> IT-palvelujen merkitys korostuu Datan määrä kasvaa, digitaalinen konvergenssi Komplementtisuus on lisännyt riippuvuutta ja haavoittuvuus kasvaa Hybridit järjestelmä monimutkaistavat ympäristöä entisestään -> fragmentoituminen Perittyjen järjestelmien ongelma tarvittava osaaminen Korkeat vaihtokustannukset -> laatuvaatimuksista tinkiminen? IT-palvelut integroituvat yhä syvemmin organisaation toimintaan Avoimilla ympäristöillä tuetaan innovatiivisia ratkaisuja vastuu hajautuu? Kustannuspaineet -> yhteishankinnat ja ulkoistaminen lisääntyy Ulkoistamisen edut ja haittatekijät

9 Tietoyhteiskunnan suunta (2) Palveluorientoituneet arkkitehtuurit yleistyvät. Uusien ohjelmistojen rakentuminen web-käyttöliittymän ympärille -> hajautettujen ohjelmistojen kasvu Tietovarannot yhteydessä Internetiin - mobiilin Internetin mahdollisuudet Ohjelmat altistuvat Internetin kautta hyökkäyksille -> sovellusohjelmistojen ja erityisesti alustojen tietoturvavaatimusten kasvu Mielenkiinto haavoittuvuuksiin kasvaa entisestään

10 Suomalaisen tietoyhteiskunnan suunta 2008 Kansallinen tietoturvastrategian päivitys 2009 VM:n varautumisen hanke valtion ja kuntien toiminnan jatkuvuuden määrittämiseksi, sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma, päätös kansallisesta sähköisen tunnistamisen toteuttamistavoista, laajakaistastrategian päivitys, opetustoimessa valittu 12 pilottikoulua oppimisympäristöjen kehittämiseksi 2010 Kansalaisten sähköinen asiointitili ja valtaosa laskuista siirtyy verkkoon. Mobiilitunnistaminen 2011 Terveystoimen sähköinen potilasarkisto ja sähköinen resepti 2013 sähköinen asiointi kattaa kaikki keskeiset julkiset palvelut

11 Trendiin reagointi (1) Yritysten varautumis- ja riskienhallintatoiminnan tukeminen Riskienhallinta on integroitava tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, johtamiseen ja palvelun toteutukseen. Kriittiset palvelut perustuvat koeteltuihin ja käyttövarmoihin IT-ratkaisuihin Oikeiden toimintatapojen levittäminen läpi organisaation -> koulutustarve Järjestelmien hallinta on järjestettävä monimutkaisten palvelujärjestelmät hallitsemiseksi. Palveluja tuottavien järjestelmien yhteentoimivuus nousee avaintekijäksi Yhteistyömallien kehittäminen valtakunnallisen, seudullisen ja alueellisen yhteistyön lisäämiseksi ja yhteishankintastrategiat luomiseksi Ulkoistamisen myötä korostuu sopimustenhallinta (-> toipumisjärjestys) ennaltaehkäise (digitaalinen allekirjoitus), havaitse ja pysäytä (IPS) sekä palauta (varmuuskopiot). Automaattiset valvonta-, analysointi- ja torjuntajärjestelmät.

12 Trendiin reagointi (2) Järjestelmien kompleksisuus ja verkkoon kytkettyjen järjestelmien lukumäärän kasvu ja heterogeenisuus vaativat työkalujen käyttöä. Dokumentointi parantaa kokonaisjärjestelmän ja uhkien ymmärtämistä Uusien havaitsemis- ja reagoimiskeinojen kehittäminen Ohjelmakoodin laadun parantaminen haavoittuvuuksien etsimisen työkalut Laadunvarmistaminen ja laatutyö ohjeistus, dokumentointi ja ongelmatilanteiden käsittely tukee palveluiden jatkuvuutta Palvelutasosopimuksin hallitaan jatkuvuutta ja kustannuksia. IT-palveluiden turvaaminen integroituu ydintoimintojen vaatimiin järjestelmiin verkkaisesti

13 Trendiin reagointi (3) Määritetyt, kuvatut ja jalkautetut prosessit ja toimintamallit lisäävät turvallisuutta, mikäli ne omaksutaan organisaation läpäiseväksi toimintakulttuuriksi. ydintoiminnot -> keskeisten tietojärjestelmien nykytilan selvitys -> kriittisyysluokitusten ajantasaistaminen ja jatkuvuusvaatimukset. Tiedon luokittaminen -> Tiedonhallinta Keskeisten tietovarantojen säilyttäminen Suomessa ja IT-palvelun hajauttaminen kahteen eri paikkaan Kansainvälinen yhteistyö ja yritysten kumppanuus Valikoivalla ulkoistamisella tasapainotetaan oma osaamisen ja resursointi. Turvallisuus, laatu ja jatkuvuus on integroitava arkipäivään.

14 Haasteita jatkuvuudelle Voimakas riippuvuus IT-palveluista, ei varajärjestelyjä Riippuvuus laitevalmistajien ja toimittajien tukijärjestelmistä Energiariippuvuus Hajautetut järjestelmät pitkät etäisyydet Digitaalisen teknologian ja avointen verkkojen haavoittuvuus muuntuu jatkuvasti Verkottuneiden järjestelmien laajuuden ja kompleksisuuden aiheuttama hallinnan vaikeus Organisaatiot erikoistuneita ja erittäin verkostoituneita redundanssi puuttuu

15 Loppusanat IT-palveluiden jatkuvuudelle asetetaan kasvavia vaatimuksia palveluiden siirtyessä kiihtyvällä tahdilla verkkoon. Hidasteina taloudellinen suhdanne, osaamistason vaihtelut, sähköinen tunnistaminen, tietoturvakysymykset, standardien puute, toimintamallien puute, hajautettu julkinen päätöksenteko, sektoriajattelu, jne. Sähköisen tietoyhteiskunnan / järjestelmäyhteiskunnan edut (tai riippuvuus siitä) ovat mittavampia kuin sen haitat. Tällöin hidasteet eivät muodostu esteiksi, vaan tarvittavat ratkaisut ja resurssit löytyvät. IT-palveluiden jatkuvuuden turvaaminen on haastavaa riskienhallintaa, joka vaatii järjestelmällistä ja jatkuvaa työtä. IT-palveluiden lisääntyvä kysyntä ja teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia. Tämän ovat havainneet myös Digitaalinen Britannia, Obaman sähköisen hallinnon ohjelma ja Digitaalinen (= Numerique) Ranska 2012.

16 Kysymyksiä?

17 Kiitos!

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 2/2006 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Osaraportti 1: Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot