Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014"

Transkriptio

1 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1

2 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta ja siitä, miten työttömyyskassa varautuu muutoksiin Työsopimukset, mihin kiinnittää työttömyysturvan näkökulmasta huomiota Työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden merkitys Tulevista lainsäädäntömuutoksista 2

3 Työttömyyskassat palkansaajakassaa 2 yrittäjäkassaa Kassat toimivat pääsääntöisesti ammattiliittojen kanssa yhteisellä toimialalla, eli jäsenpohjat ovat yhteneväiset (mm. ammatilliset ja koulutusvaatimukset) Toiminta kokonaisuudessaan on lakisääteistä toimintaa, julkista tehtävää hoitava yksityinen Etuuksista säädetään laissa Myös rahoituspohja laissa säädetty 3

4 Toiminnan rahoituksesta Työttömyyskassojen toiminta rahoitetaan julkisista varoista ja kassan jäsenmaksuilla sekä työttömyyskassan oman puskurin (tasoitusrahasto) tuotolla Jäsenmaksujen ja puskurin tuoton käyttötarkoitus: - rahoitetaan 5,5 %:ia työttömyyskassan etuusmenosta ja hallintokuluosuuksilla vähennettynä kassan hallintokulut kokonaisuudessaan Ulkopuolisen rahoituksen käyttö on niin ikään lakisääteinen - Rahoitusosuudet etuusmenoon ja hallintokuluihin - Ennakkoa etuusmenoihin, jos ennakkoa maksettu liikaa, palautus Marjaana Maisonlahti Opetk 4

5 Etuustilanteet jäsenistössämme menon suuruuden mukaan Ansiopäiväraha työttömyyden perusteella - Määräaikaisten palvelussuhteiden jälkeinen kokoaikainen työttömyys - Erityisesti oppilaitosten toimintatauot, kesä - Osittainen työllistyminen, eli osa-aikatyö, sijaisuudet Vuorotteluvapaa Ansiopäiväraha opiskelun perusteella Lomautus 5

6 Ansiopäiväraha työttömyyden perusteella Työttömyyspäiväraha Euroa Etuuspäivää Henkilöä Keskimääräinen perustekk-ansio, euroa josta laskennallinen päiväraha 75,54 71,74 66,32 Maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 69,02 65,98 60,89 Joista lomautusten perusteella maksettu - euroa henkilöä maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 87,95 77,77 65,84 6

7 Kuukausivertailu, ansiopäiväraha Marjaana Maisonlahti

8 Etuuksien saajat Etuuksien saajat Suoritusaika: :52:57 Saajat Kuukausi Ansiopäiväraha Ansiopäiväraha Ansiopäiväraha Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kaikki yhteensä Marjaana Maisonlahti

9 Työttömyyspäivärahan OAJ:laiset saajat Opetk:ssa , osuus jäsenistä * = saajia enintään 10, ei voida ilmoittaa OAJ/ YSI OAJ/ LTOL OAJ/ FSL OAJ/ SKO OAJ/ TOOL OAJ/ SMOL OAJ/ YLL OAJ/ AKOL Saajat Jäsenmäärä Osuus jäsenistä ,1 % 6,0 % 6,8 % 7,7 % 5,2 % 12,1 % 7,6 % 22,9 % ,7 % 4,6 % 5,9 % 6,9 % 3,5 % 12,0 % 6,9 % 21,9 % OAJ/ AO** OAJ/ LEO OAJ/ KSOL OAJ/ SOOL Opsia OAJ/ YHT Kaikki YHT. Saajat * 120 * Jäsenmäärä Osuus jäsenistä ,5 % 7,9 % * 14,2 % * 9,6 % 9,5 % ,7 % 5,4 % * 11,8 % * 8,4 % 8,3 % 9

10 AKOLin lukujen sisällä Ansiopäivärahan saajat: 1-8/ / / /2011 YSI AKOL OAJ yhtensä joista sovitellun ansiopäivärahan saajat 1-8/ / / /2011 YSI AKOL OAJ yhteensä

11 Ns. typokoulutus tai omaehtoinen opiskelu Koulutuksen perusteella maksetut etuudet Euroa Etuuspäivää Henkilöä Keskimääräinen perustekk-ansio, euroa josta laskennallinen päiväraha 91,60 87,22 84,32 Maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 82,37 78,22 75,10 11

12 Muuttuuko jäsenistön työllisyystilanne? YT-neuvotteluista saatujen tietojen mukaan lomautuksia, irtisanomisia ja määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisiä on edelleen tulossa Kokonaisluvut ovat luonteeltaan toimintaan ja talouteen vaikuttavia - Tieto vielä puutteellista - Tieto vaikuttaa merkittävästi työttömyyskassan toiminnan suunnitteluun Painetta talouteen - Hakemusmäärän kasvu, etuusmenon kasvu, henkilöstömäärän kehitys, hallintokulut Painetta palveluun - Henkilöstömäärän kehitys, ennakoiva ja jälkikäteinen tiedottaminen, palvelutaso eli käsittelyaika, puhelinpalvelun määrä 12

13 Mitä työttömyyskassa voi tarjota muutoksessa? Infotilaisuudet: aikataulut ajoissa selville Tiedotusmateriaali: - Kohdennettua materiaalia luottamusmiehille? - Informaatiota kassan verkkosivuille? - Kohdennetut kirjeet jäsenille? Puhelinpalvelu ja sähköposti - Keskitetty tiedottaminen? Oikeat osoitteet - Miten työttömyysturva-asioissa on jaettu toimintavastuut viranomaisten kesken? Ansiopäiväraha - Neuvonta, käsittely, maksaminen 13

14 Työsopimuksella on merkitystä 1/2 Millainen työsopimus on työttömyysturvan näkökulmasta toimiva sopimus? - Sopimuksesta näkee, mistä on sovittu, eli - Mitä työ- tai virkaehtosopimusta sovelletaan - Mihin tehtävään henkilö palkataan - Milloin työ alkaa (ja mahdollisesti päättyy) - Mikä on palkka tai palkan peruste - Milloin työtä tehdään - Kuinka paljon työtä tehdään 14

15 Työsopimuksella on merkitystä 2/2 Ala tuo haasteita, mutta niistä selvitään, kun - Kirjataan poikkeukset yleiseen käytäntöön kaikilla aloilla, eli Palkattomat jaksot kirjataan riittävän selkeästi Työmäärän muuttamisen peruste kirjataan riittävän selkeästi Kuinka muutokset toteutetaan? - Miten palkka tasoittuu, jos työmäärä muuttuu kesken kaiken? - Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, kuinka tilapäiset muutokset toteutetaan ja kuinka palataan arkeen 15

16 YT-neuvottelut alkavat, yleisimmät kysymykset kassalle Voiko työttömyyskassaa vaihtaa, kun neuvottelut alkavat? Liityin vasta, ja Miten lomautuspäivien sijoittelu vaikuttaa toimeentuloon? Kuinka päiväraha lasketaan? Mitä liitteitä hakemukseen? Mitä tapahtuu eläkkeelle? 16

17 Työttömyyskassan vaihtaminen Työttömyyskassaa on mahdollista vaihtaa, mutta vain työssä oltaessa - Uuteen työttömyyskassaan ei pääse jäseneksi perhevapaan, vuorotteluvapaan tms. palkattoman jakson aikana, eikä myöskään työttömyyden aikana Jos palkansaajakassan jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen palkansaajakassaan, hänen hyväkseen luetaan hänen työssäoloaikansa ja vakuutettuna olo aikansa edellisessä kassassa - Katkon aikaisia työviikkoja ei siis lueta hyväksi, eli jäsenyys kannattaa siirtää katkoitta - Jäsenmaksut muistettava hoitaa kuntoon edellisessä työttömyyskassassa! 17

18 Miten työnhakijaksi ja miksi? Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä päivänä, jona - Määräaikainen työsi päättyy tai jokin määräaikaisista töistäsi päättyy - Työaikasi on enintään 80 %:ia kokoaikatyön työajasta (osaaikaistamiset, osa-aikatyöhön siirtyminen) - Lomautuksesi alkaa tai - Työsuhteesi irtisanomisaika on kulunut, ja olet työtön Miksi näin? - Työnhaun voimassa olo on ehdoton edellytys työttömyysturvan maksamiselle/omavastuuajan asettamiselle - Ei enää olemassa poikkeusta lomautetuille - Päiväraha määritellään palkkatulosta joka lähinnä edeltää työnhakijaksi ilmoittautumista Marjaana Maisonlahti

19 Erityistä työnhakijaksi ilmoittautumisesta Pyydä työllistymissuunnitelmaa ja muutosturvan tarkistamista - Työllistymissuunnitelma on edellytys sille että voi saada palvelun ajalta korotettua Pyydä tietoa työllistymistä edistävistä toimenpiteistä Muista kertoa opiskeluoikeudesta ja pyydä sen tukemista palveluna Muista kertoa mahdollisesta yritystoiminnasta Marjaana Maisonlahti

20 Kun päivärahan maksaminen alkaa Ensimmäisiin työttömyys- tai lomautuspäiviin asetetaan omavastuuaika Päivärahan maksamisen alkaessa voi olla oikeus eräisiin korotusosiin, tästä tehdään myös päätös Työttömyyskassa antaa päätöksen päivärahan suuruudesta Verotuksesta - Etuuksia verotetaan suhteessa tiukemmin kuin palkkatuloa - Tarkista, miltä veroprosenttisi vaikuttaa - Jos sinut on irtisanottu tai osa-aikaistettu, kannattaa tarkistaa verottajalta, millaisen veroprosentin saisit, jos haet muutosverokortin etuutta varten Marjaana Maisonlahti

21 Työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden merkitys Työttömyysturvan näkökulmasta, kun kulma pidetään riittävän kapeana, tärkein palvelu on oikea-aikainen työnhakija-asiakkaaksi pääseminen Etuuksien maksamisen näkökulmasta kulmaa levennetään kattamaan työttömyyden tutkiminen - Ja oikean työvoimapoliittisen lausunnon antaminen Kun näkökulmaa syvennetään, päästään työllistymissuunnitelman tekemiseen - Mitä tarkoitusta varten suunnitelma tehdään? - Kuinka pitkä työttömyys on edessä onko tällä merkitystä? 21 - Mitä suunnitelmaan sisällytetään?

22 Työ- ja elinkeinotoimisto Ratkaisee ja antaa lausunnon - Työnhakijana olemisesta - Työttömyydestä - Työmarkkinoiden käytettävissä olemisesta - Yritystoiminnan / opiskelun vaikutuksesta etuuksien saamiseen - Korvauksettomasta määräajasta (karenssi) Tekee työnhakija-asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelman - Opiskelu! CV-palvelut, typokoulutus, ammatinvalinnanohjaus jne. Muistakaa pyytää palveluita! 22

23 Lisäpäivät Ennen vuotta 1950 syntyneet, - Jos täyttänyt 57 vuotta ennen 500 pvän täyttymistä - Sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona hän täyttää 60 vuotta. Seuraavilla ikäryhmillä edellytetään - vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa viimeisen 20 vuoden aikana, ja - oikeus kestää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta Vuosina syntyneet, - jos täyttänyt 59 vuotta ennen 500 pvän päättymistä Vuonna 1955 ja 1956 syntyneet - jos täyttänyt 60 vuotta ennen 500 pvän päättymistä ja Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneet - jos on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä Marjaana Maisonlahti Opetk 23

24 Yhteystietoja Opettajien Työttömyyskassa - Käynti- ja postiosoite: Pasilankatu 4 B, HELSINKI - Kassan kotisivut: - Asiakaspalvelu: Toimisto avoinna ma-to klo , pe klo Toimiston poikkeukselliset aukioloajat ilmoitetaan kassan verkkosivuilla - Puhelinpalvelu: maanantai - torstai klo Sähköposti: Yleiset asiat: opettajien.tk(at)opetk.fi - Faksi: (09) Työttömyyskassojen yhteisjärjestö: - Sivuilla mm. päivärahalaskuri, josta saa viitteellisen arvion päivärahan määrästä - Sivuilla myös runsaasti esitteitä Kansaneläkelaitos: 24

25 Materiaalista Tämän esityksen materiaali on valmistettu tiedotus- ja koulutustarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu lainopillisiksi neuvoiksi tai tulkintalinjauksiksi. Tiedon oikeellisuus ja kattavuus on ollut valmistelutyön tavoitteena, mutta koska etuusoikeus ratkaistaan aina yksittäistapauksissa kunkin henkilön tosiasiallisen toiminnan ja olosuhteiden perusteella kokonaisharkintaa käyttäen, esityksen oikeellisuutta, sovellettavuutta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta yksilön etuusoikeuden syntymisen ja säilymisen tai päättymisen näkökulmasta ei voida taata. Esitys perustuu kirjoitushetkellä (syyskuu 2014) voimassa olevaan lainsäädäntöön. Esityksen valmistelija ja sen esille asettaja yksimielisesti toteavat, ettei heillä ole vastuuta toimista ja ratkaisuista, jotka lukija tekee tai jättää tekemättä sen perusteella, mitä hän on esityksestä lukenut. Konkreettisissa etuustilanteissa tulee ottaa yhteyttä joko Opettajien Työttömyyskassaan tai omaan työ- ja elinkeinotoimistoon. 25

26 Seuraavat kolme diaa Kuuluvat oikeastaan jatkokurssille, mutta siltä varalta, että kotimatkalla on tylsää, olkaa hyvät! Ja kiitos! 26

27 Hei! Meillä lomautetaan kuinkas sitten kävi? 1 OSA Lomautus toteutetaan ajalla , 14 päivää. Omavastuuaika asetetaan ajalle , ja päivärahaa voidaan maksaa ajalta , 5 arkipäivältä. - Näin siksi, että lauantai ja sunnuntai eivät kerrytä omavastuuaikaa eikä niiltä voida maksaa päivärahaa, vaikka palkka jäisikin lomautuksen vuoksi pois. - Tämä on esimerkki hyvin toteutuneesta ajoittamisesta Marjaana Maisonlahti

28 Hei! Meillä lomautetaan kuinkas sitten kävi? JATKO-OSA Lomautus toteutetaan kolmessa jaksossa , ja eli yhteensä 14 kalenteripäivää. - Ensimmäinen lomautusjakso alkaa viikolla 32, ja jotta omavastuuaika täyttyisi tuon 8 peräkkäisen kalenteriviikon sisällä, kaikkien 7 lomautusarkipäivän pitäisi ajoittua jaksolle Ensimmäinen jakso ei siis mahdu omavastuuajan käytön tarkastelujaksolle, kun seuraava lomautus alkaa, vasta maanantaina Omavastuuajan kerryttäminen alkaa siis alusta, nollapisteestä. - Toisen lomautusjakson omavastuuta kerryttävät päivät ovat ma-pe Päivärahaa voidaan maksaa maanantailta ja perjantailta Kaikkiaan 14 lomautuspäivästä 2 päivää oikeuttaa ansiopäivärahaan Marjaana Maisonlahti

29 Hei! Meillä lomautetaan kuinkas sitten kävi? FINAALI Lomautus toteutetaan ajalla Ensimmäinen lomautusjakso on (4 päivää, joista 2 arkipäiviä) ja toinen jakso (4 päivää, joista 2 arkipäiviä). Koossa on 4 päivää omavastuuaikaan. Seuraava jakso on ajalla (jälleen 4 päivää, joista 2 arkipäiviä). Viimeisin jakso ei mahdu 8 kalenteriviikon sisälle ensimmäisestä jaksosta, joten koossa on edelleen vain 4 omavastuupäivää (kertyneet ajalta ). Viimeisin lomautusjakso on Jakso ei taaskaan mahdu uusimman lomautusjakson kanssa 8 kalenteriviikon sisälle, joten koossa on edelleenkin vain 4 omavastuupäivää (nyt kertyneet ajalla Esimerkissä palkka on jäänyt pois 14 päivältä, mutta korvausta ei ole voitu maksaa. Omavastuuaikakaan ei ole koossa, joten jos lomautus jatkuu, omavastuuaikaa täytetään edelleen Marjaana Maisonlahti

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan -kassa www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2015 Yrittäjäjärjestön jäsenyys ei vielä takaa yrittäjälle ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot