OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011"

Transkriptio

1 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta

2 Opettajien Työttömyyskassa Tilikausi Tasekirjan sisällysluettelo Sivut Toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Luettelo kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja niiden säilytystavoista Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 Toimintakertomus tilikaudelta

4 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 4 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot Jäsenet 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA Yleistä Työttömyyspäivärahat Työttömyyspäivärahan saajat järjestökohtaisesti sekä saajien osuus järjestön jäsenkunnasta Hylätyt päivärahahakemukset Hylkäys- ja lakkautuspäätökset Vuorottelukorvaukset Koulutuksen perusteella maksetut etuudet Muutoksenhaku Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus TALOUS 4.1 Etuusmenojen rahoitus Jäsenmaksut Tasoitusrahasto Sijoitustoiminta Tilinpäätös HALLINTO 5.1 Kassan kokous Kassan hallitus Tilintarkastajat Kassan toimisto ja henkilökunta Henkilöstökoulutus Henkilöstöresurssien arviointi 6. TILIKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ MUU TOIMINTA 8.1 Edustukset Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö EU-säädöstyöryhmä Työttömyyskassojen tukikassa Kelan työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan työjaosto Työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan työjaosto Tiedotus TULEVA TOIMINTA 9.1 Yleistä Opettajien Työttömyyskassa 21

5 4 1. YLEISTÄ Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvion mukaan vuositason keskimääräinen työllisyysaste, vuotiaiden työllisten määrä samanikäisestä väestöryhmästä, pysyi lähes ennallaan vuoteen 2010 verrattuna. Kausitasoitettu työllisyysaste vuonna 2011 oli 68,6 prosenttia (67,8 prosenttia vuonna 2010). Työllisten lukumäärä vuonna 2011 oli henkilöä, eli työllisten määrä nousi henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Palkansaajista 85,7 prosenttia oli kokoaikatyössä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaisen työttömyysasteen (työttömien osuus työvoimasta) vuosikeskiarvo vuonna 2011 oli 7,9 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia (vuonna 2009 oli 8,2 ja vuonna 2008 vain 6,4 %:ia). Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli vuonna 2011 keskimäärin henkilöä ( henkilöä vuonna 2010, henkilöä vuonna 2009 ja vuonna 2008). Työllisten tekemä työtuntien määrä kuitenkin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan nousi 0,9 %:lla vuodesta Vuoden 2011 aikana työnvälityksessä työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin henkeä/kuukauden viimeinen päivä (vuoden 2010 aikana noin , vuoden 2009 aikana noin ja vuoden 2008 aikana noin henkeä). Näistä lomautettuja oli noin henkeä (noin henkeä vuonna 2010). Työ- ja elinkeinoministerin työnvälitystilaston mukainen keskimääräinen työttömien osuus työvoimasta oli 9,1 %:ia vuonna 2011 (9,9 %:ia vuonna 2010 ja 9,8 %:ia vuonna 2009). Työvoimakoulutuksessa oli keskimäärin henkeä/kuukauden viimeinen päivä ( kuukauden lopussa vuonna 2010, vuonna 2009 ja vuonna 2008). Omaehtoisessa opiskelussa oli keskimäärin henkeä vuonna 2011 (6 100 henkeä vuonna 2010). Työttömyysaikaisia etuuksia maksavat työttömyyskassat ja Kansaneläkelaitos. Suomessa oli toimintavuoden lopussa 30 palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa. Kassoissa oli jäseniä yhteensä hieman alle 2 miljoonaa (15-64 vuotiaan työvoiman kokonaismäärän vuosikeskiarvo vuonna 2011 oli 2,6 miljoonaa henkeä). Kassoihin kuulumattomille ja toisaalta niille, joilla ei vielä työllistymisen vähyyden taikka enää enimmäismaksuajan täyttymisen takia makseta kassasta päivärahaa, työttömyysetuuden maksaa Kansaneläkelaitos. Finanssivalvonnan antamien alustavien tietojen 1 mukaan työttömyyskassat maksoivat etuuksia vuonna 2011 yhteensä noin 2,02 miljardia euroa (vuonna 2010 yhteensä 2,3 miljardia euroa ja vuonna 2009 yhteensä 2,09 miljardia euroa) 2. Edelleen alustavien tietojen mukaan etuuksien saajia oli vuonna 2011 yhteensä noin henkilöä (vuonna 2010 noin henkilöä, vuonna 2009 noin henkilöä ja vuonna 1 Finanssivalvonnan alustavat tiedot ovat arvio vuoden 2011 menoista, ja tilastotietojen odotetaan muuttuvan lopullisten tilastojen valmistuessa. Alustavat tiedot osoittavat kuitenkin yleisen kehityksen suuntaa. 2 Vuoden 2011 ja 2010 luku sisältää ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja koulutustuen tapauksissa, joissa viimeksi mainittua maksetaan siirtymäsäännöksen perusteella. Vuoden 2009 luku sisältää ansiopäivärahan, koulutuspäivärahan, koulutustuen ja vuorottelukorvauksen.

6 2008 noin henkilöä). Sekä maksettujen etuuksien että etuuksien saajien määrä on laskenut vuoden 2010 luvuista. Ansiopäivärahaa ja siirtymäsäännöksen perusteella koulutustukea kassat maksoivat vuonna 2011 noin 1,9 miljardia euroa (vuonna 2010 noin 2,2 miljardia euroa). Näistä euroista noin 329 miljoonaa euroa maksettiin aktiivitoimenpiteeseen osallistumisen perusteella ja koulutustukena työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistumisen perusteella noin 16 miljoonaa euroa (yhteensä toimenpiteen perusteella etuutta maksettiin noin henkilölle). Vuonna 2010 ansiopäivärahoista noin 230 miljoonaa maksettiin aktiivitoimenpiteeseen osallistumisen perusteella ja koulutustukena noin 124 miljoonaa euroa. 3 Vuonna 2009 ansiopäivärahaa maksettiin 1,78 miljardia euroa yhteensä noin jäsenelle, minkä lisäksi työvoimapoliittiseen koulutukseen taikka omaehtoisiin opintoihin osallistuville maksettiin etuuksia yhteensä 227 miljoonaa euroa, eli työttömille jäsenille maksettu etuusmeno oli yhteensä 2 miljardia euroa. Aktiivitoimenpiteen perusteella maksettavien etuuksien määrä on kasvanut sekä vuonna 2010 että vuonna Työttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta yhteensä noin 92 miljoonaa euroa (vuonna 2010 noin 85,4 miljoonaa euroa, 82,9 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 102,5 miljoonaa euroa vuonna 2008) yhteensä noin henkilölle ( jäsenelle vuonna 2010, jäsenelle vuonna 2009 ja jäsenelle vuonna 2008). 4 Vuorottelukorvauksen saajien määrän pieni nousu saattaa liittyä syyskaudella 2011 olleeseen korvaustason leikkausuhkaan. Maksettujen eurojen kasvu puolestaan selittyy sekä palkkatason nousulla että saajien määrän ja tätä myötä maksettujen päivien määrän kasvulla. Kansaneläkelaitos maksoi vuonna 2011 työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea yhteensä noin 1 miljardia euroa (vuonna 2010 noin 1 miljardia euroa, 2009 noin 900 miljoonaa euroa ja noin 762 miljoonaa euroa vuonna 2008). Peruspäivärahaa sai kaikkiaan noin henkilöä ja työmarkkinatukea kaikkiaan noin henkilöä (vuonna 2010 noin henkilöä ja noin henkilöä, vuonna 2009 noin henkilöä ja noin henkilöä sekä noin henkilöä ja noin henkilöä vuonna 2008). 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot Sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain 1 luvun 8 :ssä tarkoitettu palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka - toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajan tai siihen verrattavassa työssä tai - toimii opetus- ja sivistystoimen asiantuntijatehtävissä tai - on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon tai alan vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tai - on hyväksytty suorittamaan psykologian maisterin tutkintoa ja työskentelee psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä tai lukien aktiivitoimenpiteiden (esimerkiksi työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu) ajalta on maksettu ansiopäivärahaa. Tämän vuoksi saaja- ja eurotietojen vertailu ennen ja jälkeen on tehtävä toimenpiteeseen osallistumisen eikä maksetun etuustyypin perusteella. 4 Finanssivalvonnan alustavat tiedot ovat arvio vuoden 2011 menoista, ja tilastotietojen odotetaan muuttuvan lopullisten tilastojen valmistuessa. Alustavat tiedot osoittavat kuitenkin yleisen kehityksen suuntaa.

7 2.2 Jäsenet - toimii opetus- tutkimus- tai niitä tukevissa tehtävissä yliopistossa, korkeakoulussa, Suomen Akatemiassa tai tutkimuslaitoksessa tai - suorittaa edellä mainittujen alojen edunvalvontatyötä. Opettajien Työttömyyskassan jäsenmäärä oli ja jäseniä oli Jäsenmäärä pieneni kertomusvuoden aikana 538 henkilöllä eli 0,49 %:lla. 5 Seuraavassa jäsenet järjestöittäin. OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI Opettajien ammattiyhdistyspiirit Finlands Svenska Lärarförbund FSL Lastentarhanopettajaliitto LTOL OAJ:n Ammatilliset opettajat Ammatillisten oppilaitosten opettajat AOO Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat SKO Suomen musiikinopettajien liitto SMOL Aikuisopettajien liitto AKOL Teknillisten oppilaitosten opettajainliitto TOOL Luonnonvara-alojen opettajat LUOVA 885 Liike- ja eritysalojen opettajat LEO 743 Kuurojen ja sokeain opettajain liitto KSOL 198 Yliopistonlehtorien liitto YLL Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 871 Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, Opsia ry 76 OAJ ja sen valtakunnalliset jäsenyhdistykset yhteensä Tieteentekijöiden liitto TTL Suomen Psykologiliitto Professoriliitto Suomen Ammatilliset Rehtorit ry 213 Yhteensä sekä ammattiliittoihin kuulumattomia jäseniä OAJ:n henkilökuntayhdistyksen Henky ry:n jäseniä 82 Kaikki kassan jäsenet yhteensä Jäsenmäärä pieneni 157 henkilöllä välillä ja 830 henkilöllä välillä

8 7 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA Yleistä Opettajien Työttömyyskassa maksoi vuonna 2011 kahta eri etuutta: työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Työttömyyspäivärahaa puolestaan maksettiin kahdella eri perusteella: työttömyyden vuoksi (sisältäen lomautukset) ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen osallistumisen perusteella. Työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat mm. omaehtoinen opiskelu ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Etuuden maksamisesta säädetään työttömyysturvalaissa ja vuorotteluvapaalaissa. Etuuksia maksettiin yhteensä noin 64 miljoonaa euroa. Työttömyyspäivärahan saajista 80,9% oli naisia. Kassan koko jäsenistöstä 73,9 % on naisia. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen eli 25,74 euroa päivässä (brutto) vuonna Ansio-osa on 45/20 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Korotettu ansio-osa on 57,5/35 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Muutosturvan ansio-osan sisältävässä ansiopäivärahassa ansio-osa on 65/37,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Lapsikorotus vuonna 2011 oli 4,88 euroa yhdestä, 7,16 euroa kahdesta ja 9,23 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta/päivä. Vuorottelukorvaus määräytyy lähtökohtaisesti saman laskusäännön mukaan kuin ansiopäiväraha ilman korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa. Sen suuruus on kuitenkin joko 70 tai 80 %:ia ansiopäivärahasta, jota henkilö saisi työttömänä. Lapsikorotusta vuorottelukorvaukseen ei myönnetä. Työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvausta jäsenilleen, jotka ovat tehneet työnantajansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta. Vuorotteluvapaa voidaan pitää useassa jaksossa ottaen huomioon, että kunkin jakson minimipituus on 90 päivää ja vuorotteluvapaan enimmäiskesto on 359 päivää. 3.2 Työttömyyspäivärahat Työttömyyspäiväraha Euroa Etuuspäivää Henkilöä Keskimääräinen perustekk-ansio, euroa josta laskennallinen päiväraha 66,32 65,77 62,71 Maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 60,89 59,05 54,84 Joista lomautusten perusteella maksettu - euroa henkilöä maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 65,84 62,49 57,73

9 8 Keskimääräisen maksetun ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruus vuonna 2011 (60,89 euroa brutto) on 1,84 euroa suurempi päivää kohden kuin vuonna Keskimääräisen maksetun etuuden nousu on siis noin 3,1 prosenttia. Kun keskimääräiseen perustepalkkaan perustuva täysi ansiopäiväraha nousi vuodesta 2010 vuoteen 2011 vain 0,55 euroa/päivä brutto, menokehitykseen on vaikuttanut se, että työttömyysetuuden sovittelua ja vähentämistä on joko tehty harvemmin kuin edellisenä vuonna taikka huomioitavat summat ovat olleet pienempiä. Yksi huollettava oli 19 %:lla, kaksi 21 %:lla ja useampi lapsi 11 %:lla työttömyyspäivärahaa saaneista. Vuonna 2011 kassan maksamaa ansiopäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä laski 835 henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Lomautuksen vuoksi työttömyysetuuden hakijana olleiden määrä laski 559 hakijalla. Maksettujen eurojen määrä laski yhdellä prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Maksettujen päivien määrä väheni 4 %:lla. Työttömyyspäivärahan normaali enimmäisaika 500 päivää täyttyi 321 jäsenen kohdalla (338 jäsentä vuonna 2010 ja 416 jäsentä vuonna 2009). Lisäpäivillä eli niin sanotussa työttömyyseläkeputkessa oli vuonna 2011 yhteensä 169 henkilöä. Opetusalan työttömyys on joka vuosi ollut suurimmillaan kesäkuukausien aikana, koska määräaikaiset opettajat palkataan usein siten, että työsuhde on voimassa vain oppilaitoksen opetuskauden ajan. Myös lastentarhanopettajille tehdään usein määräaikaiset työsopimukset siten, että edellinen työsopimus päättyy päiväkotien lomakeskeytyksen alkaessa ja uusi työsopimus alkaa vasta lomakeskeytyksen päätyttyä. Tämä näkyy osaltaan myös maksuja saaneille henkilöille kertyneiden 500 päivän enimmäisaikalaskurin päivien lukumäärässä. Noin 48 prosentille vuonna 2011 työttömyyspäivärahaa saaneista maksettiin päivärahaa alle 60 päivältä. Noin 68 prosentilla maksuja saaneista oli 500 päivän laskuriin kertynyt vuoden loppuun mennessä alle 130 päivää.

10 Sekä päivärahan maksaminen neljän kalenteriviikon tai kuukauden erissä jälkikäteen että käsittelyaika vaikuttavat siihen, että työttömyys tilastoituu maksatukseksi viiveellä. Tästä syystä kesäkuukausien suurempi työttömyys näkyy saajien lukumäärän kasvuna vasta heinä-syyskuussa. Seuraavasta taulukosta näkyy työttömyyspäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä kuukausittain vuosina 2009, 2010 ja Vuoden 2011 käsittelytilannetta kuvaavissa pylväissä huomioitavaa on se, että maksatus on aikaistunut vuoteen 2010 verrattuna. Tämä kertoo parantuneesta hakemusten käsittelyajasta. 9

11 Työttömyyspäivärahan saajat järjestökohtaisesti sekä saajien osuus järjestön jäsenkunnasta Työttömyyspäivärahan saajien osuus jäsenmäärästä vaihtelee järjestökohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on todettu saajien lukumäärä järjestöittäin sekä saajien osuus järjestön vuoden alun jäsenmäärästä. Työttömien osuuden alapuolella on vertailukohtana vastaava luku vuodelta Jos saajia on alle 10, lukumäärän kohdalla on *-merkki. OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ YSI LTOL FSL SKO TOOL SMOL YLL AKOL Saajat Jäsenmäärä Osuus jäsenistä ,4 % 5,3 % 7,5 % 6,0 % 2,7 % 11,7 % 7,1 % 18,9 % ,5 % 6,6 % 8,0 % 7,9 % 5,0 % 11,2 % 7,4 % 19,2 % OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ Opsia OAJ/ AOO LEO LUOVA STO KSOL SOOL YHT Saajat * Jäsenmäärä Osuus jäsenistä ,7 % 4,2 % 3,8 % 3,2 % 5,1 % 8,6 % * 8,2 % ,2 % 6,7 % 3,8 % 5,3 % 6,7 % 9,1 % * 8,9 % TTL PSYK. PROF. SUOMEN AMM. REHT. YKS. JÄS Henky ry. Kaikki YHT. Saajat * Jäsenmäärä Osuus jäsenistä ,1 % 4,2 % 1,0 % * 5,9 % 0,0% 8,0 % ,4 % 4,7 % 0,9 % * 6,2 % 0,0% 8,6 % * saajia 1-9 henkilöä

12 Hylätyt päivärahahakemukset Hylkäys- ja lakkautuspäätökset Työttömyysturvalain mukaisia hylkäys- ja lakkautuspäätöksiä tehtiin yhteensä Niistä perustui työ- ja elinkeinotoimiston tai työvoimatoimikunnan lausuntoon. TE-toimiston lausuntoon perustuneet päätökset: Ei ole työnhakijana 827 Ei hae kokoaikatyötä 7 Ei ole työtön työ- ja elinkeinotoimiston lausunto 306 Estynyt olemasta työmarkkinoilla 196 Ei työmarkkinoilla kuutta viikkoa 6 kuukauden aikana 2 Työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssään 20 Päätoiminen opiskelija 115 Ei ole työmarkkinoiden käytettävissä 14 Työttömyyskassan antamat muut päätökset: Työkyvyttömyyden perusteella (mm. sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke) 290 Muu estävä etuus (mm. eläke, äitiyspäiväraha, kuntoutusraha) 121 Työnantajan maksama korvaus (mm. lomakorvaus, vuosiloma-ajan palkka, taloudellinen etuus) Työaika estää sovitellun päivärahan maksamisen Päivärahaa ei jäänyt maksettavaksi sovitellun työtulon vuoksi Jäsenyys- tai työssäoloehto ei ole täyttynyt 86 Omavastuuaikaan liittyvät hylkäyspäätökset 259 Muut syyt (mm. ei antanut tarvittavia tietoja, hakemus myöhästynyt) 477 Ansiopäivärahan jonkin korotusosan enimmäisaika täyttynyt päivän enimmäisaika täyttynyt päivän enimmäisaika täyttynyt, ei oikeutta lisäpäiviin - ei täyttänyt 59 vuotta päivän enimmäisaika täyttynyt, ei oikeutta lisäpäiviin - ei 5 vuoden työhistoriaa 20 vuoden ajalta päivän enimmäisaika täyttynyt yli 60-vuotiaalla vuoden täyttäminen 11 Koulutuspäivärahan ja ansiopäivärahan enimmäisaika 13 Ylläpitokorvaus hylätty 249 TE-toimiston asettama korvaukseton aika eli karenssi (mm. eronnut työstä, kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta). 152 Kielteiset päätökset yhteensä 9 945

13 Vuorottelukorvaukset Vuorottelukorvaus Euroa Etuuspäivää Henkilöä Keskimääräinen perustekk-ansio, euroa josta laskennallinen päiväraha 70 % 53,38 52,50 48,61 - josta laskennallinen päiväraha 80 % 61,01 60,00 55,62 Maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 56,17 54,76 51,07 Vuonna 2011 vuorotteluvapaata käyttävien jäsenten määrä laski hieman (70 henkilöä) Opettajien Työttömyyskassassa samaan aikaan kun myös maksettujen päivien ja eurojen määrä laski. Korvauksen perusteena oleva kuukausipalkka ja keskimääräinen vuorottelukorvaus sen sijaan nousivat. Voidaan arvioida, että vuorotteluvapaan käyttö on vuoteen 2008 saakka jatkuneen kasvun jälkeen alkanut vakiintua jäsenistön keskuudessa tasolle, joka säilynee jatkossakin. Käytön tasaantuminen johtunee vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamisesta. Vuorottelukorvauksen saajista 49 prosentilla oli työhistoriaa yli 25 vuotta ja näin oikeus korkeampaan vuorottelukorvaukseen (80 % ansiopäivärahasta). Vuorotteluvapaalain mukaisia hylkäys- ja lakkautuspäätöksiä annettiin yhteensä Koulutuksen perusteella maksetut etuudet Koulutuksen perusteella maksetut etuudet Euroa Etuuspäivää Henkilöä Keskimääräinen perustekk-ansio, euroa josta laskennallinen päiväraha 84,32 81,53 * Maksettu päiväraha keskimäärin, euroa 75,10 72,57 61,17 * Lukuja ei voida ilmoittaa muuttuneen tilastointikäytännön vuoksi Koulutukseen osallistumisen perusteella maksettavia työttömyysetuuksia koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuoden 2010 alusta lukien. Sekä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (joka on työ- ja elinkeinotoimiston hankkimaa koulutusta) että ns. omaehtoinen opiskelu ovat nykyisin

14 3.6 Muutoksenhaku työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Erilliset etuudet, koulutustuki ja koulutuspäiväraha, eivät enää koske tai sen jälkeen aloitettuja koulutuksia. Kumpaakin opiskelujärjestelmää koskee se, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko kyse sellaisesta toiminnasta, jota voidaan tukea työllistymistä edistävänä toimenpiteenä. Lainsäädäntömuutokset ovat johtaneet myös tilastointimuutoksiin, ja tämän vuoksi vuoden 2011 ja 2010 tietoja on osittain vaikea verrata vuoden 2009 tietoihin. Koulutukseen osallistumisen perusteella maksettavan ansiopäivärahan saajien määrä nousi vuodesta 2010 vuoteen 2011 lähes 200 hengellä. Etuuspäivien määrä nousi yli päivällä. Keskimääräinen koulutuksen perusteella maksettava ansiopäivärahajakso nousi vuoden 2010 noin 96 maksupäivästä vuoden 2011 noin 112 maksupäivään. Lisäksi keskimääräinen päivää kohden maksettu ansiopäiväraha nousi 2,58 eurolla brutto. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että koulutuksen perusteella maksettu etuusmeno on noussut noin 3 miljoonalla eurolla (brutto) vuoteen 2010 verrattuna. Kehitys on jäsenten työllistymis- ja toimeentulomahdollisuuksien kannalta myönteinen Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta Vuonna 2011 annettiin kaikista etuuslajeista yhteensä päätöstä. Näistä työttömyysturvaa koskevia myönteisiä päätöksiä oli yhteensä ja kielteisiä Vuorottelukorvausta koskevia päätöksiä annettiin yhteensä Takaisinperintäpäätöksiä annettiin 577 kappaletta. Työttömyyskassan antamista päätöksistä tehtiin vuonna 2011 yhteensä 182 valitusta, eli 13 valitusta enemmän kuin vuonna Oikaisupäätöksiä valitusten johdosta annettiin 69 kpl. Oikaisupäätöksistä 11 koski tilanteita, joissa valituksenalainen päätös oli jouduttu antamaan, koska hakija ei ollut antanut asiansa ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja ennen kuin vasta valituksen yhteydessä, ja 23 annettiin, koska valituksen yhteydessä saatiin uutta selvitystä aiempaan verrattuna. Työvoimapoliittisen lausunnon muuttaminen myönteiseksi valitusvaiheessa oli perusteena oikaisupäätökselle 15 tapauksessa. Oikaisupäätöksistä 16:n voidaan katsoa kokonaisuudessaan johtuneen työttömyyskassan virheestä valituksenalaisessa päätöksessä. 12 valituksen käsittely päättyi valittajan peruutettua valituksensa tai työttömyyskassan luovuttua takaisinperinnästä. Valitukset jakautuivat aihealueittain seuraavasti: Työvoimapoliittiset asiat 13 Aihe kpl Kieltäytynyt/eronnut työstä/koulutuksesta/toimenpiteestä 24 Ei työtön/ei työnhakijana 20 Päätoiminen opiskelija 30 Työllistyy yrityksessä/omassa työssä 6 Muu työvoimapoliittinen syy 8 Yhteensä 88

15 14 Sosiaalipoliittiset asiat Aihe kpl Vakuutusoikeus Sovittelu 23 Lomakorvauksen jaksottaminen 7 Etuuden perusteena oleva palkka/ sos.etuuden suuruus 18 Työssäoloehto 4 Omavastuuaika 5 Takaisinperintä (ei perustevalitusta) 8 Jäsenyys, alku ja päättyminen 6 Muut 23 Yhteensä 94 Kaikki yhteensä 182 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli toimintavuoden aikana yhteensä 95 kassan jäsenen valitusta (tilastoitu sen mukaan, milloin muutoksenhakulautakunnan päätös on postitettu). Valitusten käsittelyaika työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa oli keskimäärin 6 kuukautta. Vuoden 2011 aikana vakuutusoikeuteen valitettiin 11 työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä (tilastoitu sen mukaan, milloin valitus saapunut Opettajien Työttömyyskassaan). Kaikissa valituksissa jäsen haki muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen, ja kaikki valitukset toimitettiin vakuutusoikeuden tutkittavaksi. Aiheet olivat seuraavat: Päätoiminen opiskelija 2 Työllistyy yritystoiminnassa tai omassa työssä 2 Muu työvoimapoliittinen asia 6 Takaisinperintä 1 Yhteensä 11 Vakuutusoikeus käsitteli toimintavuonna 12 valitusta (tilastoitu sen mukaan, milloin vakuutusoikeuden päätös on postitettu). 9 tapauksessa valitus hylättiin ja kolmessa jätettiin tutkimatta.

16 15 4. TALOUS 4.1 Etuusmenojen rahoitus 4.2 Jäsenmaksut 4.3 Tasoitusrahasto Työttömyysturvan rahoitukseen ei tullut merkittäviä muutoksia vuonna Valtio maksaa peruspäivärahaa vastaavan suhteellisen osuuden työttömyyspäivärahoista, vuorottelukorvauksista ja koulutusaikaisista etuuksista. Kassan oma osuus etuusmenoista on 5,5 %. Loput etuusmenoista rahoitetaan Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) varoista. Lisäpäiväoikeuden perusteella maksettaviin etuuksiin ei makseta valtionosuutta, vaan TVR vastaa 94,5 %:sta ja kassa 5,5 %:sta etuusmenoa. Lisäksi TVR:n osuus työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta maksettavista ylläpitokorvauksista on 100 %. Hallintokuluihin saadaan sekä valtion että TVR:n osuutena peruspäivärahaa (25,74 euroa vuonna 2011) vastaava määrä kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti sekä 0,35 % niistä kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana maksamista työttömyyspäivärahoista, lomautusajalta maksetuista päivärahoista, koulutuksen perusteella maksetuista etuuksista ja vuorottelukorvauksista, joihin suoritetaan valtionosuus. Lisäksi kassoille maksetaan hallintokulukorvauksena 2 euroa jokaisesta valituskelpoisesta myönteisestä ja kielteisestä ansiopäiväraha- ja ansiotukipäätöksestä. Opettajien Työttömyyskassa sai vuodelta 2011 valtion ja TVR:n osuutena hallintokuluihin ,98 euroa mikä on 20,75 % kertomusvuonna toteutuneista hallintokuluista. Työttömyyskassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu. Vuonna 2011 jäsenmaksun suuruus oli jäsentä kohti 5 euroa/kk (yhteensä 60,00 euroa/vuosi), eli 0,50 euroa/kk (6 euroa/vuosi) suurempi kuin vuonna Järjestöt perivät työttömyyskassan jäsenmaksun jäseneltä yhdistyksen jäsenmaksuperinnän yhteydessä ja työttömyyskassan jäsenmaksuosuus tilitetään Opettajien Työttömyyskassalle. Järjestöihin kuulumattomat jäsenet suorittavat itse jäsenmaksun suoraan kassalle. Työttömyyskassalain 20 mukaan työttömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, jonka vähimmäis- ja enimmäismäärän vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto. Tilikauden ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon. Tilikauden alijäämä katetaan vastaavasti tasoitusrahastosta työttömyyskassalain 22 mukaisesti. Kassa voi omilla päätöksillään kerätä tai purkaa tasoitusrahastoa ja siten tasata suhdannevaihteluista johtuvia jäsenmaksutason muutoksia. Tasoitusrahaston vähimmäismäärä on 100 % kassan omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Tasoitusrahaston enimmäismäärä on 400 % kassan omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Kassan tasoitusrahaston suhdetta enimmäis- ja vähimmäismääriin tarkastellaan vahvistettaessa seuraavan vuoden jäsenmaksua.

17 4.4 Sijoitustoiminta 4.5 Tilinpäätös Vuoden 2011 omalla vastuulla olevilla etuusmenoilla ja hallintokuluilla laskettuna Opettajien Työttömyyskassan tasoitusrahaston vähimmäismäärä olisi 5,55 milj. euroa ja enimmäismäärä vastaavasti 22,22 milj. euroa. Kassan tasoitusrahasto on vuoden 2011 tulos huomioiden ,32 euroa, mikä on 182 % omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Kassan kokous vahvisti työttömyyskassalle uudistetun sijoitustoiminnan periaatteet asiakirjan päättäen, että työttömyyskassan hallituksen on periaatteiden pohjalta valmisteltava kassalle uusi sijoitussuunnitelma. Hallitus hyväksyi uuden sijoitussuunnitelman kokouksessaan (6/2011). Sijoitussuunnitelmassa pääoman turvaavuus on edelleen asetettu etusijalle tuotto-odotuksiin nähden. Sijoitustoiminnan tuotot vuonna 2011 olivat rahastosijoitusten arvonalennukset huomioiden yhteensä ,39 euroa. Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa ,51 euron ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon työttömyyskassalain 20 :n mukaisesti. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta HALLINTO 5.1. Kassan kokous 5.2 Kassan hallitus Kassan varsinainen kokous pidettiin kassan toimistossa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 :n mukaiset asiat. Kokouksessa oli läsnä 10 kassan jäsentä. Kassan varsinaisessa kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet viiden erovuorossa olleen sijalle. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Jaana Alaja OAJ/YSI Christer Jakobsson OAJ/FSL Paula Kohtanen OAJ/LTOL Merja Lindholm OAJ/LTOL Timo Kraft OAJ/OAO Reijo Viitanen OAJ/OAO Merja Lehtonen OAJ/YSI Pirjo Sirviö OAJ/YSI Eija Pajari OAJ/YSI Anne Kolehmainen OAJ/YSI Kaj Raiskio OAJ/YSI Susanna Savander OAJ/YSI Pauli Ronkainen OAJ/OAO Sauli Jaara OAJ/OAO Niku Tuomisto OAJ/YSI Pasi Pesonen OAJ Jussi Vauhkonen TTL Leena-Maija Åberg-Reinke TTL

18 5.3 Tilintarkastajat Kassan varsinaisessa kokouksessa 2012 ovat erovuorossa seuraavat neljä hallituksen jäsentä varajäsenineen: Paula Kohtanen, Merja Lehtonen, Eija Pajari ja Pauli Ronkainen. Vuoden 2011 järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Eija Pajarin Porvoosta ja varapuheenjohtajaksi Niku Tuomiston Karkkilasta. Hallitus nimesi myös työvaliokunnan, jossa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kassanjohtaja. Hallituksen sihteerinä on toiminut kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti. Kassan hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa ja työvaliokunta seitsemän kertaa. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pasi Hirvonen ja KHT Tiina Lind. Varatilintarkastajina ovat toimineet KHT Harri Pärssinen sekä KHT Johanna Winqvist-Ilkka. 5.4 Kassan toimisto ja henkilökunta Työttömyyskassa on toiminut Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiöltä Eteralta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Pasilankatu 4 B, Helsinki. Kassan henkilökunta vuonna 2011 Marjaana Maisonlahti, kassanjohtaja Juha Toivonen toimistopäällikkö ja kassanjohtajan sijainen Tuija Häkkinen, talouspäällikkö, kassanjohtajan sijainen Muu henkilökunta Työttömyyskassan palveluksessa vuonna 2011 oli 18 vakituisessa työsuhteessa olevaa etuuskäsittelijää. Etuuskäsittelijöistä kahden varsinainen työtehtävä on ollut takaisinperintä-, väärinkäytös- ja vilppitapausten selvittäminen ja yhden muutoksenhakuasioiden ja asiakasyhteydenottojen käsittely. Etuuskäsittelijöistä yksi toimii myös atk-pääkäyttäjänä ja perehdyttäjänä, ja yksi etuuskäsittelijä toimii perehdyttäjänä. Lisäksi työttömyyskassan palveluksessa on ollut 3 muuta toimistovirkailijaa. Etuuskäsittelijöistä 3 on ollut toimintavuoden aikana lakisääteisellä perhe- tai opintovapaalla, ja heille on palkattu sijaiset määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuosilomasijaisina määräaikaisissa työsuhteissa on lisäksi työskennellyt 11 yliopisto-opiskelijaa (7 vuonna 2010). Vuosilomasijaisista kaksi jatkoi osaaikatyössä opintovapaasijaisena vuosilomakauden päätyttyä Henkilöstökoulutus Kassan henkilökunta on osallistunut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sekä muiden yhteistyötahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi kassassa on järjestetty sisäistä koulutusta. Uusien toimihenkilöiden sekä kesäsijaisten koulutus on järjestetty erillisen perehdytysohjelman mukaisesti. 17

19 Henkilöstöresurssien arviointi Opettajien Työttömyyskassan henkilöstön vaihtuvuus on ollut melko vähäistä, ja muutokset ovat pääasiassa seurausta henkilökunnan lisärekrytoinnista. Toimintavuoden aikana kassan henkilökunnasta poikkeuksellisen moni on kuitenkin ollut lakisääteisellä vapaalla, mistä johtuen kassan palveluksessa on tavanomaista enemmän työntekijöitä määräaikaisessa työsuhteessa. Työttömyyskassan henkilöstöpolitiikan peruslähtökohta on kuitenkin jatkossakin tarjota kokoaikainen vakituinen työsuhde palvelukseen otettaville henkilöille, ja tästä periaatteesta ei poiketa muutoin kuin tilanteissa, joissa on lakiin taikka vuosilomajärjestelmään perustuva tarve sijaisen palkkaamiselle. Vaikka työttömyyskassassa ei sen henkilöstön ikärakenteen vuoksi olekaan odotettavissa eläkkeelle siirtymisistä johtuvia välittömiä suuria muutoksia, muutaman vuoden aikavälillä tähän on kuitenkin varauduttava. Kun jäsenistön ansiopäivärahan tarve ei toistaiseksi ole osoittanut merkittävää vähentymistä, työttömyyskassan on varauduttava jatkossakin vähintään nykyisen maksatuksen mahdollistavaan henkilöstön määrään. Työttömyyskassan etuuskäsittelijän tai muiden asiantuntijatyötä tekevien työntekijöiden tehtävään ei ole valmistavaa koulutusta. Työttömyyskassan henkilöstöresurssien suunnittelussa on pyrittävä varautumaan siihen, että äkillisessäkin muutostilanteessa työttömyyskassa pystyy palvelemaan jäsenistöään vaikka rekrytoinnilla ei välittömästi pystyttäisikään lisäämään jäsenpalveluun suunnattuja resursseja. Koska juuri etuushakemusten käsittely ja ansiopäivärahan sekä vuorottelukorvauksien maksaminen ja näihin tehtäviin liittyvä jäsenpalvelu ovat työttömyyskassan perustehtäviä, riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen näiden tehtävien hoitamisessa on keskeinen toimintaedellytys. 6. TILIKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Tilikauden aikana työttömyyskassan sijoitustoimintaa koskevia päätöksiä on uudistettu tavoitteena aiempaa joustavampi mahdollisuus reagoida sijoitustoiminnassa tarvittaviin muutoksiin. Pääperiaatteena on kuitenkin edelleen pääoman säilyttäminen merkittävien tuotto-odotusten sijasta. Edelleen tilikauden aikana on käynnistetty asianhallintajärjestelmän uudistaminen tavoitteena turvata keskeisen työvälineen toimivuus ja näin vähentää kassan toiminnan kannalta olennaiseen työvaiheeseen liittyviä riskejä. Jäsenpalvelun parantamiseksi on käynnistetty puhelinjärjestelmän uudistaminen, minkä taloudellinen merkitys on vähäinen mutta mikä mahdollistaa asianmukaisen palvelun tarjoamisen ja kehittämisen, ja näin vähentää olennaisesti keskeiseen palveluprosessiin sisältyviä riskejä.

20 19 7. ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Maksatuksen kehitys Työttömyyskassan toimintaa voidaan edelleenkin pitää jokseenkin vakiintuneena. Jäsenistö on työssä pääasiassa julkisella sektorilla, joten maan talouden suhdannevaihtelut eivät välittömästi heijastu jäsenistön työllisyyteen. Työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset tulevat kuitenkin jatkumaan. Yksityisellä sektorilla, kuten esimerkiksi teollisuudessa, tapahtuvat muutokset heijastuvat myös Opettajien Työttömyyskassan jäsenistön tilanteeseen, jos kuntien ja valtion verotuloissa tapahtuu muutoksia. Myös väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutos voi johtaa muutoksiin jäsenistön työmarkkinatilanteessa. Toimintavuoden aikana käynnistyneet selvitykset ammattikorkeakoulujärjestelmän mahdollisista muutoksista ovat antaneet aihetta tiiviiseen seurantaan. Samoin aikuiskoulutukseen suunnattuihin varoihin suunnitellut muutokset on otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. Opettajien Työttömyyskassa on edelleen sidosryhmiensä avulla jatkanut päätöksenteon seuraamista, jotta mahdollisiin muutoksiin jäsenistön työllistymisessä pystytään varautumaan. Rahoituksen kehitys Opettajien Työttömyyskassan kuten kaikkien työttömyyskassojen toiminnan kannalta nykyisen ansioturvan rahoitusjärjestelmän säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeä periaate. Erityisesti valtionosuus- ja vakuutusmaksujärjestelmän nykyisen jakauman säilyttäminen on keskeinen oikeudenmukaisuuskysymys. Työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten maksuvelvoite ei saa siirtyä työntekijöiden kannettavaksi. Kassan tasoitusrahaston rahastointiasteen kehitys on ollut kasvultaan hidastuva. Rahoitusaste ja likviditeetti ovat edelleen tasolla, jolla pystytään turvaamaan kassan toiminta myös etuusmenojen mahdollisesti kasvaessa, jos kasvu tapahtuu maltillisesti. Rahoitusastetta on kuitenkin tarpeen nostaa niin, että jo yksinomaan jäsenistön palkkatason noususta johtuva välttämätön työttömyyskassan menojen kasvu ei johda jatkuvaan rahastointiasteen alentumiseen. Tavoitteena tulee olla rahastointiasteen nostaminen vastaamaan vähintään kassan omalla vastuulla olevaa 2,5 vuoden menoa. Tässä tarkoituksessa jäsenmaksua nostettiin jo vuonna 2011 nykyiseen 5 euroon kuukaudessa. 8. MUU TOIMINTA 8.1 Edustukset Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö toimii valtakunnallisena työttömyyskassojen yhteenliittymänä, edistää kassojen työskentelyä sekä tekee esityksiä, järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan ja työttömyyskassalain kehittämiseksi. Kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti toimi yhteisjärjestön hallituksen varsinaisena jäsenenä. Vuosikokous pidettiin

21 EU-säädöstyöryhmä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön EU-säädöstyöryhmä kerää tulkintatietoa EUkysymyksistä, suunnittelee koulutustilaisuuksia työttömyyskassojen EU-/ETA vastaaville käsittelijöille, valmistelee tulkintasuosituksia ETA-kysymyksissä, seuraa EU-lainsäädännön valmistelua, ja valmistelee ja ylläpitää kuvauksia EU-maiden työttömyysturvajärjestelmistä. Vuonna 2011 EU-säädöstyöryhmän jäsenet ovat lisäksi osallistuneet EU-maiden välisen sähköisen tiedonvaihdon kehittämiseen yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Marjaana Maisonlahti on jäsenenä EU-säädöstyöryhmässä Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen tukikassa on kassojen perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tasoittaa äkillisestä työttömyyden lisääntymisestä johtuvaa taloudellista rasitusta eri kassojen välillä. Tukikassan varoista voidaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti suorittaa työttömyyskassoille varoja tilinpäätösvajauksen täyttämiseksi. Työttömyyskassojen tukikassan edustajiston varsinainen kokous pidettiin Opettajien Työttömyyskassaa kokouksessa edusti Marjaana Maisonlahti Kelan työttömyysturva-asiain neuvottelukunta Marjaana Maisonlahti toimi Akavan edustajana Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunnassa Työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan työjaosto 8.2 Tiedotus Työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan työjaosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Työjaostossa käsitellään Finanssivalvonnan valmistelemia lain soveltamisohjeita työttömyyskassoille. Marjaana Maisonlahti edusti akavalaisia työttömyyskassoja neuvottelukunnan työjaostossa. Toimintavuonna työttömyyskassa on jatkanut omilla verkkosivuillaan tapahtuvan tiedottamisen kehittämistä. Lisäksi työttömyyskassa tiedottaa edelleen jäsenjärjestöjen lehdissä ja verkkosivuilla sekä jäsenille henkilökohtaisesti lähetetyissä tiedotteissa. Verkkotiedotuksen kehittyessä toimintavuonna luovuttiin OAJ:n kalenterin liitteenä olevan työttömyyskassan tiedotteen painamisesta. Toimintavuonna työttömyyskassa on myös osallistunut jäsenjärjestöjen toimi- ja luottamushenkilöiden kouluttamiseen työttömyysturva-asioissa. Tiedotuksesta vastaava toimihenkilö on kassanjohtaja.

22 21 9. TULEVA TOIMINTA 9.1 Yleistä Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite työttömyysturvajärjestelmän selkiyttämisestä. Työttömyyskassojen toiminnan turvaamiseksi on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että toimeenpanijan näkökulma tulee otetuksi huomioon mahdollisia lainsäädäntömuutoksia valmisteltaessa. Vuoden 2012 alussa työttömyyskassan soveltamaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön tehtiin eräitä muutoksia, joilla on vaikutusta erityisesti osittain työllistyvien jäsenten etuuksiin ja toisaalta lomautustilanteissa maksettaviin etuuksiin. Näillä muutoksilla on jonkin verran vaikutusta työttömyyskassojen etuusmenoihin, ja Opettajien Työttömyyskassan jäsenistön osalta muutokset parantavat erityisesti osaaikatyössä työllistyvien jäsenten toimeentuloa. Toimintavuonna voimaan tullut työttömyysetuushakemusten käsittelyaikatakuu merkitsi sitä, että työttömyyskassoissa oli tarkasteltava työprosesseja tavoitellun käsittelyajan täyttämiseksi. Seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen yhteistyössä tietojärjestelmiä tuottavien palveluntuottajien kanssa. 9.2 Opettajien Työttömyyskassa Käsittelyaikatakuun tavoitteiden varmistamiseksi Opettajien Työttömyyskassassakin on arvioitava työprosesseja. Toteutuneiden käsittelyaikojen perusteella käsittelyaikatakuu on mahdollista selkeästi alittaa normaaliaikana. Kesällä, jolloin määräaikaisissa opetustehtävissä on katko, saattaa yksittäisillä kalenteriviikoilla kuitenkin saapua moninkertainen määrä uusia ansiopäivärahahakemuksia muuhun vuodenaikaan verrattuna. Näihin viikkoihin on edelleen varauduttava pyrkimällä varmistamaan vuosilomasijaisten riittävä määrä ja toisaalta työprosessien toimivuus. Työttömyyskassan tiedotustoimintaa pyritään kehittämään erityisesti jäsenistön työllisyystilanteessa tapahtuviin muutoksiin reagoimisen osalta. Vaikka työttömyysturvan myöntämisen ehdot sinänsä ovat riippumattomia jäsenten ammattialasta, jäsenistö selkeästi toivoo kohdennettua tiedotusta. Työttömyyskassa pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen yhteistyössä ammattiliittojen kanssa.

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 4 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 5 2.2 Jäsenet 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2010 3.1 Yleistä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 3 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2013

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2014 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2014

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Opettajien Työttömyyskassa Tilikausi 1.1.2015 31.12.2015 Tasekirjan sisällysluettelo Sivut Toimintakertomus 1.1

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2016 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2016. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2015 JÄSENYYS JA TALOUS -TILASTO Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto kuvaa työttömyyskassojen taloutta vuonna 2015. Tilaston sisältämät tiedot: Työttömyyskassojen

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2009

Työttömyyskassat 2009 1 (87) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2012

Työttömyyskassat 2012 1 (62) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2012 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA

METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA STRATEGIA 2013 STRATEGIA Sisällys Metallityöväen työttömyyskassa... 2 Työttömyyskassan hallinto... 2 Edustajisto... 2 Valtuusto... 2 Hallitus... 3 Työttömyyskassan organisaatio

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2011

Työttömyyskassat 2011 Sivu 1 (64) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2011 Sisältö

Lisätiedot

LOKAKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

LOKAKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA LOKAKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Lokakuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 13 44 (3.6.217) Keskimääräinen päiväraha vuonna 216 oli

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

SYYSKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

SYYSKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA SYYSKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Syyskuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 13 44 (3.6.217) Keskimääräinen päiväraha vuonna 216 oli

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat

Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Samassa veneessä Työttömyysturvan ajankohtaiset asiat Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Työttömyysturva ja vapaan sivistystyön opettajat - Yleistä maksutilanteesta - Soviteltu päiväraha,

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

HUHTIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

HUHTIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA HUHTIKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Huhtikuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 15 478 (31.12.216) Keskimääräinen päiväraha vuonna 216

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA TAMMIKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Tammikuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 15 478 (31.12.216) Keskimääräinen päiväraha vuonna 215

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

HE 84/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät vanhentuneet viittaussäännökset työvoimatoimistoon

HE 84/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät vanhentuneet viittaussäännökset työvoimatoimistoon Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorvaus alenisi

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1188 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta... 5665 1189 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere Työttömyysturvan muutokset Jenni Korkeaoja 21.10.2017, Tampere Työttömyys tänään Työttömyyden trendi laskussa koko Suomessa Suomi pääsemässä kiinni maailmantalouden ja Euroopan talouden kasvuun 202 000

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus Liikkuvuusavustus 30.12.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Liikkuvuusavustus... 1 1.2 Oikeus liikkuvuusavustukseen... 1 1.3 Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto... 3 1.4 Työttömyysturvalain poikkeava

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot