2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset"

Transkriptio

1 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy valtion tulojen periminen ja menojen maksaminen sekä niihin liittyvät tiliorganisaatiotasojen väliset varojen siirrot eli valtion sisäinen rahaliike. Valtion maksuliikkeestä vastaavat tilivirastot ja niiden alaiset maksupisteet. Tilivirastoina toimivat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä ne virastot ja laitokset, jotka valtiovarainministeriö asianomaisen ministeriön esityksestä määrää toimimaan tilivirastoina. Tilivirasto voi hajauttaa maksuliikkeensä hoidon alaisina toimiville maksupisteille. Tilintekijöistä on säädetty talousarvioasetuksen 25 :ssä. Tilivirasto voi, mikäli sitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena, tilitystä vastaan siirtää joidenkin menojen maksamisen tai tulojen perimisen muun kuin tiliviraston itsensä suoritettavaksi. Edellä tarkoitettua tilityksen tekijää nimitetään tilintekijäksi. Tilintekijöiden pankkitilit ovat saldollisia tilejä. Ne eivät kuulu valtion konsernitileihin. Valtion maksuliikkeeseen tehdään muutoksia vuoden 2002 aikana. Aikaisemmin valtion maksuliikettä yksin hoitaneen Sampo Pankki Oyj:n sijaan tulee yksi päävälittäjäpankki Nordea Pankki Suomi Oyj ja kaksi sivuvälittäjäpankkia OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Rakenteen muutos aiheuttaa samalla myös muutoksia useisiin maksuliikkeen yksityiskohtiin. Tässä kohdassa käsitellään liikekirjanpidon tilien muutoksia. Tilivirastoilla ei ole vähäisiä käteiskassoja lukuun ottamatta hallinnassaan kassavaroja, vaan niiden menoihin tarvittavat rahavarat saadaan valtion yleisistä kassavaroista. Tilivirastojen maksuliiketulotileille kertyneet tulot tyhjennetään päivittäin valtion yleisiin kassavaroihin. on sopinut kunkin maksuliikepankin kanssa päivittäin suoritettavasta katteiden siirtämisestä ja tyhjennysten tekemisestä valtion konsernitileihin kuuluvilla maksuliiketileillä. Tilivirastolla ja sen maksupisteillä voi olla käytössään yleisten maksuliiketuloja maksuliikemenotilien lisäksi myös muita valtion konsernitileihin kuuluvia maksuliiketulo- ja -menotilejä. Silloin, kun maksuliiketulotilejä ja/tai maksuliikemenotilejä on useampia, yleistä maksuliiketiliä ei käytetä maksuliiketilinä. Näiden muiden maksuliiketilien kattaminen ja tyhjentäminen hoidetaan ao. pankkiryhmittymään kuuluvien tiliviraston yleisten maksuliiketulotilien ja maksuliikemenotilien kautta. on antanut määräyksen pankkitilien hallinnoinnista. Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

2 Valtion pankkitilien konsernitilirakenne Menojen maksamista ja tulojen keräämistä varten tilivirastolla voi olla käytössään yksi tai useampi valtion konsernitileihin kuuluva maksuliikemenotili tai maksuliiketulotili. on antanut talousarvioasetuksen 28 :n nojalla määräyksen valtion konsernitilirakenteesta ja siihen kuuluvien tilien tyhjentämisestä ja kattamisesta. Vaihtoehto 1. Tilivirastolla on vain yksi maksuliiketulotili pankkiryhmää kohden ja/tai yksi maksuliikemenotili pankkiryhmää kohden. - Tulot kerätään tiliviraston yleiselle maksuliiketulotilille, joka tyhjennetään päivittäin valtion yleiselle maksuliiketulotilille. - Menot maksetaan tiliviraston yleiseltä maksuliikemenotililtä, joka katetaan päivittäin valtion yleiseltä maksuliikemenotililtä. Vaihtoehto 2. Tilivirastolla on useampia maksuliiketulotilejä pankkiryhmää kohden tai useampia maksuliikemenotilejä pankkiryhmää kohden. Silloin, kun tilivirastolla on useampia maksuliiketulotilejä pankkiryhmää kohden ja/tai useampia maksuliikemenotilejä pankkiryhmää kohden, tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille ei kerätä suoraan tuloja eikä tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä makseta suoraan menoja, vaan ne toimivat kokoomatileinä. - Tulot kerätään konsernitilirakenteessa alimmalla tasolla oleville maksuliiketulotileille, jotka tyhjennetään päivittäin tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille ja siitä edelleen valtion yleisille maksuliiketulotileille. - Menot maksetaan konsernitilirakenteessa alimmalla tasolla olevilta maksuliikemenotileiltä, jotka katetaan päivittäin tiliviraston yleiseltä maksuliikemenotililtä, joka puolestaan saa katteensa valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä. Tiliviraston yleisen maksuliiketulotilin ja tiliviraston yleisen maksuliikemenotilin alla voi olla tilejä vain yhdessä tasossa. Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

3 Vaihtoehto 1. Tilivirastolla on vain yksi maksuliiketulotili ja/tai yksi maksuliikemenotili valtion yleinen maksuliiketulotili valtion yleinen maksuliikemenotili tyhjennys kate Tilivirasto tiliviraston yleinen maksuliiketulotili tiliviraston yleinen maksuliikemenotili saadut suoritukset suoritetut maksut Vaihtoehto 2. Tilivirastolla on useampia maksuliiketulotilejä ja/tai useampia maksuliikemenotilejä valtion yleinen maksuliiketulotili valtion yleinen maksuliikemenotili tyhjennys kate Tilivirasto tiliviraston yleinen maksuliiketulotili tiliviraston yleinen maksuliikemenotili tyhjennys kate Maksupiste 1 Maksupiste 2 Tv:n muu tulotili Tv:n muu menotili Maksupiste 1 Maksupiste 2 saadut suoritukset suoritetut maksut Kuvio: Tilirakennevaihtoehdot Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

4 Tilivirastojen maksuliikeorganisaatio Tiliviraston maksuliikettä voivat päämaksupisteen lisäksi hoitaa muut maksupisteet ja tilintekijät. Päämaksupisteen käytössä ovat seuraavat kirjanpidon maksuliiketulotilit ja maksuliikemenotilit: 1910 Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit 1911 Tiliviraston muut maksuliiketulotilit 1920 Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit 1921 Tiliviraston muut maksuliikemenotilit Lisäksi päämaksupisteen käytössä ovat seuraavat sisäisen rahaliikkeen tilit: 1993 Katteet 1994 Tyhjennykset 1996 Tiliviraston sisäiset katteet 1997 Tiliviraston sisäiset tyhjennykset Maksupisteiden käytössä ovat seuraavat kirjanpidon maksuliiketulotilit ja maksuliikemenotilit: 1912 Maksupisteen maksuliiketulotilit 1922 Maksupisteen maksuliikemenotilit Lisäksi maksupisteiden käytössä ovat seuraavat sisäisen rahaliikkeen tilit: 1996 Tiliviraston sisäiset katteet 1997 Tiliviraston sisäiset tyhjennykset Kirjanpidon tilien alajaottelu pankkiryhmittäin Talousarvioasetuksen 42 b 3 momentin mukaan tilijärjestelmän tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty. Lisäksi kultakin varainhoitovuodelta tulee olla käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustetut tililuettelot. Jotta talousarvioasetuksen 42 b :n tilijärjestelmän riittävän erittelyn vaatimus tulee täytetyksi, on kirjanpidon tilit alajaoteltava siten, että kutakin pankkitiliä vastaa liikekirjanpidon tili. Sama alajaotteluvaatimus koskee myös sisäisen rahaliikkeen tilejä (katteet ja tyhjennykset). Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

5 Liikekirjanpidon tilit voidaan alajaotella myös pankkiryhmäkohtaisesti esimerkiksi seuraavasti (n suositus ja jäljempänä olevissa esimerkeissä käytetty numerointi). Tilinumeron viides merkki on: 0 silloin, kun kyseessä on Nordea Pankki Suomi Oyj; 1 silloin, kun kyseessä on OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj; ja 2 silloin, kun kyseessä on Sampo Pankki Oyj. Numerointi noudattaa aakkosjärjestystä ja mahdollistaa uusien pankkiryhmien liittämisen tilijärjestelmään. Keskuskirjanpidossa tiedot ovat edelleen nelimerkkisenä, eivätkä maksuliikkeeseen tehtävät muutokset aiheuta muutoksia tilitietojen toimittamisessa keskuskirjanpitoon. Valtion maksuliikkeeseen tehtävät muutokset tapahtuvat kesken tilikautta vuoden 2002 aikana. Tämän johdosta on tililuetteloihin merkittävä tilien nimissä ja sisällöissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

6 Esimerkki tiliviraston ja n välisistä menoon liittyvistä maksuliikekirjauksista Tilivirasto on kirjannut maksamiaan menoja 122 euroa. Tilivirastolla on vain yksi maksuliikemenotili. (Huom. Pankkiryhmäkohtainen alajaottelu ei tässä tapauksessa ole välttämätön.) 4001 Toimistotarvikkeet Arvonlisäverokulut 22% x 1 Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit 122 Tilivirasto saa päivittäin katteen tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä maksetuille menoille valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä. Tilivirasto kirjaa tiliviraston yleisille maksuliikemenotileille siirretyn katteen per 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit an 1993x Katteet. Kirjauksessa käytetään tositteena tiliotetta. 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit x Katteet 122 kirjaa valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä siirretyn katteen per 1993x Katteet an 1941x Valtion yleiset maksuliikemenotilit. Katteiden tili menee näin valtiotasolla tasan. 1993x Katteet x Valtion yleiset maksuliikemenotilit x tilinumerossa tarkoittaa talousarvioasetuksen 42 b :n tilijärjestelmän riittävän erittelyn vaatimuksen täyttämistä alajaottelemalla kirjanpidon tilit siten, että kutakin pankkitiliä vastaa liikekirjanpidon tili. Sama alajaotteluvaatimus koskee myös sisäisen rahaliikkeen tilejä. Kunkin pankkiryhmän katteita ja tyhjennyksiä vastaa liikekirjanpidon tili. n suosittelemassa pankkiryhmäkohtaisessa alajaottelun numeroinnissa viides merkki on; 0 = Nordea Pankki Suomi Oyj, 1= OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja 2= Sampo Pankki Oyj. Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

7 Esimerkki sisäisistä maksuliikekirjauksista tilivirastossa, jossa on päämaksupisteen lisäksi yksi tai useampi maksupiste Tiliviraston maksupiste on kirjannut maksamiaan menoja 122 euroa. (Huom. Pankkiryhmäkohtainen alajaottelu ei tässä tapauksessa ole välttämätön.) 4001 Toimistotarvikkeet Arvonlisäverokulut 22% x Maksupisteen maksuliikemenotilit 122 Maksupiste saa päivittäin katteen maksupisteen maksuliikemenotileiltä maksetuille menoille tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä. Maksupiste kirjaa siirretyn katteen per 1922x Maksupisteen maksuliikemenotilit an 1996x Tiliviraston sisäiset katteet. Kirjauksessa käytetään tositteena tiliotetta. 1922x Maksupisteen maksuliikemenotilit x Tiliviraston sisäiset katteet 122 Tiliviraston päämaksupiste kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä maksupisteen maksuliikemenotileille siirretyn katteen. Myös tilivirasto käyttää vastatilinä 1996x Tiliviraston sisäiset katteet -tiliä, joka näin menee tilivirastotasolla tasan. Kirjauksessa käytetään tositteena tiliotetta. 1996x Tiliviraston sisäiset katteet x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit 122 Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

8 Yhteenveto menoon liittyvistä kirjauksista. (Huom. Pankkiryhmäkohtainen alajaottelu ei tässä tapauksessa ole välttämätön.) 1. Tilivirasto kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä maksamansa menot per menotili an 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit. Tilivirastolla on vain yksi maksuliikemenotili. 2. Maksupiste kirjaa maksupisteen maksuliikemenotileiltä maksamansa menot per menotili an 1922x Maksupisteen maksuliikemenotilit. 3. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa tiliviraston muilta maksuliikemenotileiltä maksamansa menot per menotili an 1921x Tiliviraston muut maksuliikemenotilit. 4. Maksupiste kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä saamansa katteen maksupisteen maksuliikemenotileille per 1922x Maksupisteen maksuliikemenotilit an 1996x Tiliviraston sisäiset katteet. 5. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa maksupisteen maksuliikemenotilien katteet tiliviraston yleisille maksuliikemenotileille per 1996x Tiliviraston sisäiset katteet an 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit. 6. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä tiliviraston muille maksuliikemenotileille siirretyt katteet per 1921x Tiliviraston muut maksuliikemenotilit an 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit. 7. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä tiliviraston yleisille maksuliikemenotileille saamansa katteet per 1920x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit an 1993x Katteet. 8. kirjaa valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä tiliviraston yleisille maksuliikemenotileille siirretyt katteet per 1993x Katteet an 1941x Valtion yleiset maksuliikemenotilit. Menotili 1921x Tiliviraston muut maksuliikemenotilit 1920x Tiliviraston yleiset mak- suliikemenotilit 1996x Tiliviraston sisäiset katteet 1993x Katteet 1941x Valtion yleiset maksuliike menotilit x Maksupisteen maksuliikemenotilit Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

9 Yhteenveto tuloon liittyvistä maksuliikekirjauksista 1. Tilivirasto kirjaa tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille perimänsä tulot per 1910x Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit an tulotili. Tilivirastolla on vain yksi maksuliiketulotili. (Huom. Pankkiryhmäkohtainen alajaottelu ei tässä tapauksessa ole välttämätön.) 2. Maksupiste kirjaa perimänsä tulot maksupisteen maksuliiketulotileille per 1912x Maksupisteen maksuliiketulotilit an tulotili. 3. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa tiliviraston muille maksuliiketulotileille perimänsä tulot per 1911x Tiliviraston muut maksuliiketulotilit an tulotili. 4. Maksupiste kirjaa tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille maksupisteen maksuliiketulotiliensä tyhjennykset per 1997x Tiliviraston sisäiset tyhjennykset an 1912x Maksupisteen maksuliiketulotilit. 5. Tiliviraston päämaksupiste kirjaa tiliviraston maksupisteen maksuliiketulotilien tyhjennykset tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille per 1910x Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit an 1997x Tiliviraston sisäiset tyhjennykset. 6. Tilivirasto kirjaa tiliviraston muilta maksuliiketulotileiltä tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille tehdyt tyhjennykset per 1910x Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit an 1911x Tiliviraston muut maksuliiketulotilit. 7. Tilivirasto kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliiketulotileiltä valtion yleisille maksuliiketulotileille tehdyt tyhjennykset per 1994x Tyhjennykset an 1910x Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit. 8. kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliiketulotileiltä valtion yleisille maksuliiketulotileille tehdyt tyhjennykset per 1940x Valtion yleiset maksuliiketulotilit an 1994x Tyhjennykset Tulotili 1911x Tiliviraston muut maksuliiketulotilit 1910x Tiliviraston yleiset. maksuliike- tulotilit 1997x Tiliviraston sisäiset tyhjennykset 1994x Tyhjennykset 1940x Valtion yleiset maksuliiketulotilit x Maksupisteen maksuliiketulotilit Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

10 2.14. Maksupisteiden väliset (tiliviraston sisäiset) suoritukset 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset -tiliä käytetään maksupisteiden välisessä maksuliikkeessä silloin, kun sitä ei hoideta maksuliiketilien kautta. Kirjaukset lopullisille meno- ja tulotileille tehdään siinä maksupisteessä, jonka puolesta meno on maksettu tai tulo peritty. Tiliviraston sisäisten suoritusten tilin käytöstä on viipymättä ilmoitettava sille maksupisteelle, jota kirjaus koskee. Ilmoituksen saajan on tehtävä tiliviraston sisäisten suoritusten tiliä koskevat kirjaukset heti ilmoituksen saatuaan. Kirjaukset on molemmissa maksupisteissä tehtävä samalle kuukaudelle. Vuoden vaihteessa on huolehdittava siitä, että kirjaukset tehdään oikean tilikauden kirjanpitoon. Muita tiliviraston sisäisten suoritusten tilejä ovat 1996 Tiliviraston sisäiset katteet ja 1997 Tiliviraston sisäiset tyhjennykset. Näille tileille kirjataan tiliviraston päämaksupisteen yleisiltä maksuliikemenotileiltä muiden maksupisteiden maksuliikemenotileille siirretyt katteet ja tiliviraston muiden maksupisteiden maksuliiketulotileiltä päämaksupisteen yleiselle maksuliiketulotilille tehdyt tyhjennykset. Tilinpäätöksessä edellä mainittujen tilien pitää olla tilivirastotasolla tasan. Esimerkki toisen maksupisteen puolesta maksetusta menosta Maksupiste B maksaa menon 100 euroa päämaksupisteen A puolesta. B ilmoittaa tilin 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset käytöstä maksupisteelle A. Maksupisteellä B on käytössään maksupisteen maksuliikemenotili. Maksun suorittajan, maksupisteen B, kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset x 2 Maksupisteen maksuliikemenotilit 122 Menot kirjaavan päämaksupisteen A kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset Lämmitys, sähkö ja vesi Arvonlisäverokulut 22% Esimerkki toisen maksupisteen puolesta peritystä tulosta 2 x tilinumerossa tarkoittaa talousarvioasetuksen 42 b :n tilijärjestelmän riittävän erittelyn vaatimuksen täyttämistä alajaottelemalla kirjanpidon tilit siten, että kutakin pankkitiliä vastaa liikekirjanpidon tili. Sama alajaotteluvaatimus koskee myös sisäisen rahaliikkeen tilejä. Kunkin pankkiryhmän katteita ja tyhjennyksiä vastaa liikekirjanpidon tili. n suosittelemassa pankkiryhmäkohtaisessa alajaottelun numeroinnissa viides merkki on; 0 = Nordea Pankki Suomi Oyj, 1= OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja 2= Sampo Pankki Oyj. Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

11 Maksupiste B perii tulon 50 euroa päämaksupisteen A puolesta ja ilmoittaa tilin 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset käytöstä maksupisteelle A. Tulon perivän maksupisteen B kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset x Maksupisteen maksuliiketulotilit 50 Tulon kirjaavan maksupisteen A kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta Edellisissä esimerkeissä maksupisteellä B on käytössään maksupisteen maksuliikemeno- ja tulotilit. Seuraavassa esimerkissä maksupiste B saa päivittäin katteen maksupisteen maksuliikemenotileiltä maksetuille menoilleen tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä. Vastaavasti maksupisteen maksuliiketulotili tyhjennetään päivittäin tiliviraston yleisille maksuliiketulotileille. Katso lisää maksuliikkeestä kohdasta 2.1 Maksuliike. Esimerkki tiliviraston sisäisestä maksuliikekirjauksesta Maksupiste B kirjaa maksupisteen maksuliikemenotileille siirretyn katteen. Vastatilinä käytetään tiliviraston sisäisten katteiden siirtotiliä. 1996x Tiliviraston sisäiset katteet x Maksupisteen maksuliikemenotilit 122 Päämaksupiste A kirjaa tiliviraston yleisiltä maksuliikemenotileiltä 1920x maksupisteen maksuliikemenotileille 1922x siirretyn katteen. Myös tilivirasto käyttää vastatilinä tiliviraston sisäisten katteiden tiliä 1996x, joka näin menee tilivirastotasolla tasan. 1996x Tiliviraston sisäiset katteet x Tiliviraston yleiset maksuliikemenotilit 122 Valtion kirjanpidon käsikirja, maksuliikepäivitys elokuu

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 15.8.2016 VK/716/00.00.01.06.00/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 1(5) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 25.9.2001 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON ALKUSALDOJEN MUUNTAMINEN EUROIKSI Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13)

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13) 8.10.2008 Dnro 336/03/2008 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot TIETOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSKIRJANPITOON Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje , versio 1.0

Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje , versio 1.0 Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje 14.4.2005, versio 1.0 Valtiokonttori, Hallinnon ohjaus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ...4 2.1 Valtion kirjanpito... 4 2.2 Valtion keskuskirjanpito...

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan 4.6.1 Hankkeet Yksi erityistapaus vaihto-omaisuudesta ovat yli tilikauden ulottuvat hankkeet. Tässä tarkoitetusta hankkeesta (tai projektista) on kyse silloin, kun valmistetaan vaihto-omaisuuteen kuuluva

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/03 6.6.2003 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (12) Dnro 109/03/2006

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (12) Dnro 109/03/2006 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (12) 5.4.2006 Dnro 109/03/2006 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot TIETOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSKIRJANPITOON Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 8.9.2015 VK/704/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon

Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon Valtiokonttori Määräys 1 (14) 23.11.2010 Dnro 475/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/03 4.6.2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Sisältö. Valtiokonttori Ohje 1 (7) Hallinnon ohjaus

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Sisältö. Valtiokonttori Ohje 1 (7) Hallinnon ohjaus Valtiokonttori Ohje 1 (7) 5.10.2012 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Sivu 1/5 Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Visma Econet Pro ohjelmassa on huomioitu marginaaliverollinen käytetyn tavaran kaupankäynti seuraavasti. Tilikarttaan on määritelty

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/ Valtiokonttori LAUSUNTO 10/1997 Valtion kirjanpitolautakunta Yksityiskohtaiset tarkistusehdotukset luonnoksesta valtion talousarviosta annnetun asetuksen muuttamiseksi 15.4. 1997 1 luku Valtion talousarvion

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.1.2. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.1.2. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Hallinnon ohjaus Lukijalle Valtion kirjanpito uudistui 1.1.1998. Kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa lähellä oleva liikekirjanpito

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 31.3.2015 Dnro VK/305/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä

Lisätiedot

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto 13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto Tilinpäätöserittelyt ja muut tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot ovat tiliviraston sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, eikä niitä sisällytetä

Lisätiedot

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN 1.1.2005 ALKAEN 1 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA LAPSEN ELATUSAVUN PERINTÄOHJE Toimivalta Voimassa Kumoaa Voimaantulosäännös laissa lapsen elatuksesta

Lisätiedot

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 1 NASTOLAN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.1992 Muutos: Kunnanvaltuusto 17.1.1994 10 Voimaantulo: 1.2.1994 I LUKUI LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille toiminnoille

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/03 27.5.2003 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Hallinnon ohjaus Lukijalle Valtion kirjanpito uudistui 1.1.1998. Kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa lähellä oleva liikekirjanpito

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. SAP - SEPA projekti. Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012

Tampereen kaupunki. SAP - SEPA projekti. Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012 Tampereen kaupunki SAP - SEPA projekti Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012 SAP Tampere Tampereen kaupungilla on käytössä tällä hetkellä versio 5.0 joka tullaan päivittämään

Lisätiedot

JYYn talouskoulutus 2014. Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn talouskoulutus 2014. Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn talouskoulutus 2014 Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Talousvastaavan roolit ja tehtävät kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen,

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Kirjanpitomuodon valinta. 4.1.1 Käsikirjanpito. 4.1.2 Koneellinen kirjanpito

Näytesivut. 4.1 Kirjanpitomuodon valinta. 4.1.1 Käsikirjanpito. 4.1.2 Koneellinen kirjanpito 4 KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 4.1 Kirjanpitomuodon valinta 4.1.1 Käsikirjanpito Kirjanpito voidaan hoitaa käsin, vaikkakin se on nykypäivänä varsin harvinaista. Kirjanpito hoidetaan tällöin esimerkiksi monisarakkeisella

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 2.3

Valtion kirjanpidon käsikirja 2.3 Lisätietoja käsikirjasta ja sen päivittämisestä saa Hannu Koposelta (p. 09-7725 404, email hannu.koponen@valtiokonttori.fi). Hänelle voi kertoa myös päivitettävän käsikirjan sisältöä ja käyttöä koskevat

Lisätiedot

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista OIKEUSMINISTERIÖ, EDUNVALVONNAN OSTOPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ 6/33/2014 Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista Työryhmä 26.11.2015 SISÄLLYS 1 Arvonlisäveron hyvittäminen

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Taloushallinnon prosessit 2 Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti Asta Sipola & Merja Mattila Taloushallinnon tarkoitus Paliskunnan kaikki liiketapahtumat

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Tilinpäätöskoulutus. Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Tilinpäätöskoulutus. Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätöskoulutus Maj Rasilainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mitä koulutuksessa käsitellään? Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen

Lisätiedot