JYYn talouskoulutus Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYYn talouskoulutus 2014. Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta"

Transkriptio

1 JYYn talouskoulutus 2014 Iiro Korhonen & Selma Vidgren Järjestöt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Talousvastaavan roolit ja tehtävät kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen, dokumentointi ja arkistointi tilinpäätöksen tekeminen laskutus pankkiasioiden hoitaminen maksuliikenteen seuraaminen rahaliikenteen ja rahojen riittävyyden seuraaminen hallituskaudelle sektoreiden välinen kommunikaatio nillittäminen Talousarvio

3 Laskutus Laskun tiedot: maksaja (osoitetiedot) maksun saaja (osoitetiedot) laskun päivämäärä laskun numero maksuerittely ja loppusumma tilinumero ja BIC-tunnus viitenumero (Y-tunnus) Eräpäivä

4 Rahaliikenteen ja rahojen riittävyyden seuraaminen Talousvastaava usein ainoa henkilö, joka seuraa rahojen riittävyyttä! Hyvä tehdä säännöllisesti esimerkiksi kirjanpidon yhteydessä, niin ei tule ikäviä yllätyksiä Olkaa tarkkoja ja tuokaa esille mielipiteenne, jos aihetta rahankäyttöön puuttumiselle Eli välillä on hyvä nillittää :) Talousarvio hallituskaudelle Suurimmat meno- ja tuloerät eriteltynä ja niistä esitetty realistinen arvio perustuen esimerkiksi aiempiin vuosiin ja toimintasuunnitelmaan

5 Maksuliikenteen seuraaminen On hyvä seurata esimerkiksi jäsenistöltä tulevia tapahtumamaksuja, että ne maksetaan ajoissa Myös omat maksut muille toimijoille hyvä hoitaa ajallaan

6 Sektoreiden välinen kommunikaatio Rahastonhoitajan hyvä olla yhteyksissä järjestön muiden sektorien kanssa. Näin pystytään ennakoimaan tulevia tuloja ja menoja. Yksin voi joskus olla hankalaa näitä ennustaa. Usein hallituksen puheenjohtaja toimii myös apuna talousasioissa

7 Kulukorvaukset Tilanteessa, jossa esimerkiksi toinen hallituslainen ostaa tavaroita jäsenistön käyttöön Kulukorvauslomake: o Maksajan tiedot ja pankkiyhteys o Selvitys kulun syystä o Tosite o Hyväksyjä (omia kuluja ei voi hyväksyä itse!) o Maksun päivämäärä

8 Järjestön verotus Järjestöillä ei usein elinkeinotuloa, eli varsinaista liiketoimintaa -> Ei myöskään siis verovelvollisuutta Toiminta yleishyödyllistä ja varainkeruun tuotot käytetään jäsenistön hyväksi (tapahtumatulot, haalarimerkit, haalaritulot yms.) Ei siis erillistä voitontavoittelua Ylijäämä silti sallittua joissain määrin. HUOM! Jos maksetaan rahallista palkkaa, tulee tehdä kausiveroilmoitus ja maksaa ennakonpidätys. EI kannata tehdä näin. Kannattaa käyttää mieluummin muita palkkioita, esim leffalippu, lahjakortti yms.

9 jatkuu... Jos liiketoimintaa harjoitetaan tarpeeksi, tulee mukaan ALV. -> Tämä tarkoittaa yli 8500 euron liikevaihtoa tilikauden aikana.

10 Varsinainen toiminta ja varainkeruu Yhdistyksen säännöissä määritellään yhdistyksen varsinainen toiminta Esim. opiskelijoiden hyvinvointi ja virkistystoiminta Ekskursiot, liikunta, kulttuuri, järjestölehti, bileet Varainkeruulla rahoitetaan varsinaista toimintaa Esim. Myyjäiset, talkootyöt Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Liiketoiminnasta 20% tulovero sekä ALV (jos >8500e)

11 Käytännön vinkkejä taloudenhoitoon Seuratkaa yhdistyksen taloudellista tilannetta aktiivisesti! Tehkää kirjanpitoa kuukausittain. Pysytte näin perillä asioista ja noudatatte samalla myös kirjanpitolakia! Kauden lopussa on hyvä tehdä tilinpäätös. Hyvä tapa uuden hallituksen toiminnan aloittamisen helpottamiseksi.

12 Kirjanpito Kirjanpito on taloudenhoitajan tärkein työkalu ja työn konkreettisin hedelmä (laki vaatii) Kaiken taloushallinnon perusta Kirjanpidosta selviää kaikki järjestön menot ja tulot ja se mistä ne ovat aiheutuneet Kaikki rahaliikenne, sekä käteiskassaan että pankkitileille löytyy järjestön kirjanpidosta lain vaatimusten mukaisesti Tehdään jokaisen kuukauden lopussa

13 Kirjanpitolaki ja -asetus Kirjanpitolaki: Kirjanpitoasetus:

14 Oikea ja riittävä kuva KPL edellyttää, että kirjanpito ja siitä johdettava tilinpäätös antavat oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen taloudesta Kaikki menot ja tulot tulee ilmetä täältä! Kun raha vaihtaa omistajaa kirjanpitokirjaus Tämän lisäksi kirjaus tehtävä myös esim. siirrettäessä käteisvaroja pankkitilille

15 Kahdenkertainen kirjanpito 1/2 KPL edellyttää, että jokaisesta kirjanpitoon tehdystä kirjauksesta ilmenee rahan lähde ja käyttökohde Jokainen kirjaus vaatii siis kaksi kirjanpidon tiliä (lähde/kohde) Esim 1. Yhdistys hakee 500e biletuotot Baari X:stä Kirjanpidossa käytetyt tilit: Käteiskassa 500 e (kohde) Biletuotot 500e (lähde) Esim 2. Yhdistys maksaa1000 sitsit baarille Kirjanpidossa käytetyt tilit: Pankkitili 1000 (lähde) Tapahtumien kulut 1000 (kohde) Esim 3. Yhdistys saa kolme uutta jäsenmaksua, yht. 30 Käytetyt tilit: Pankkitili 30 (kohde), Jäsenmaksutuotot 30 (lähde)

16 Kahdenkertainen kirjanpito 2/2 Kirjanpidon tilejä tulee olla niin paljon, että jokainen kirjaus voidaan tehdä asianmukaisille kirjanpitotileille (oikea ja riittävä kuva)

17 Kahdenkertaisuus menoissa ja tuloissa Menot: Lähde: Maksettiinko pankkitililtä vai käteiskassasta? Kohde: Mitä ostettiin ja kuinka paljolla? Tilinä esim. Bileiden kulut, Kokouskulut, Haalarimerkkikulut... Tulot: Lähde: Mistä rahat saatiin? Esim. Haalarimerkkimyynti, Biletuotot Kohde: Käteiskassaan vai pankkitilille?

18 Tilikartta Sisältää luettelon kaikista kirjanpidon tileistä joita yhdistys käyttää Esimerkki Tappiossa

19 Kirjanpidon maksuperuste Tapahtumat kirjataan kirjanpitoon juoksevalla numeroinnilla siinä järjestyksessä, kun maksut ovat tapahtuneet Juokseva numerointi alkaa 1:stä jatkuen juoksevasti tilikauden viimeiseen kirjaukseen Numeroinnissa aikajärjestys

20 Mitä kirjanpitoon tarvitaan? Kyseisen kuukauden tilinauha(t) Tilitetty käteiskassa ja tieto kuinka paljon käteistä on kuukauden aikana tullut ja mistä (+päivämäärä tapahtuman numerointia varten) Mappi/kansio arkistointia varten Kirjanpito-ohjelma

21 Ennen uuden tilikauden kirjanpidon aloittamista tehdään tilien avaus Syötetään viimeisimmän tilinpäätöksen rahasummat uuden tilikauden pohjakassaksi Esimerkki Tappiossa Yhdistys ry:llä on tilikauden päätyttyä rahaa pankkitilillä 1000 ja käteistä 300. Aiemmilla tilikausilla Yhdistys ry on tehnyt yhteensä 900 ylijäämää ja tilikaudella Tehdään tilien avaus näillä luvuilla Tappioohjelmaan.

22 Kirjanpidon kolme askelta 1. Numeroidaan tilitapahtumat aikajärjestyksen mukaisesti 2. Tehdään kirjanpidon kirjaukset kirjanpito-ohjelmaan 3. Tositteet talteen tilikirjaan (kansio, vihko tjsp. jossa tositteet ajallisessa numerojärjestyksessä

23 Tilitapahtumien numerointi Numeroidaan tilitapahtumat aikajärjestykseen tilikauden ensimmäisestä viimeiseen (juokseva numerointi) Käytä tulostettuja tilinauhoja numeroinnissa ja arkistoi tilikirjaan (HUOM! Muista myös numeroida käteistapahtumat)

24 Numeroitu tilinauha

25 Viitteiden käyttö laskutuksessa Käyttäkää pankkiviitteitä laskuttaessa esim. sitsiosallistumisia, sponsoreita, biletuottoja yms. Taloudellinen säästö Helpottaa hahmottamaan mistä kukin maksu on https://www.op.fi/op/yritysasiakkaat/maksaminen-jalaskutus/viitelaskuri?id=51211&srcpl=8

26 2. Syöttäminen kirjanpito-ohjelmaan Esimerkki tappiossa edellisen dian kuudesta tilitapahtumasta

27 Tositteet ja niiden lain vaatima sisältö 1. Juokseva numero 2. Päivämäärä 3. Tuote ja sekä tarpeen mukaan kappalemäärä 4. Hinta Yksikköhinta ja kokonaishinta

28 Myyntitositteet Saadessanne rahaa, voitte tehdä tositteet esim. muistilapuille ja lisätä tilikirjaan Muistakaa kaikki tositteeseen vaaditut tiedot (kts. dia 25)

29 Esimerkki myyntitositteesta

30 Ostotositteet Käytetään laskuja, kulukorvauslomakkeita, tai muita toiselta osapuolelta saatua todistusta ostosta

31 Dokumentointi Kirjanpitoaineisto: 10 vuotta Tasekirja, pöytäkirjat Tositteet: 6 vuotta Kuitit, ostotositteet, kulukorvaukset, matkalaskut, myyntitositteet (=TILIKIRJA) Säilytys: ainejärjestöhuone, arkistomapit, lisäksi sähköinen arkistointi (kirjanpito-ohjelmassa) Taloudenhoitajan vastuulla

32 Tilinpäätös tilikauden lopussa Tase: yhdistyksen varat ja velat tietyllä hetkellä käyttöomaisuus, myyntisaamiset, pankkivarat, sijoitusomaisuus Pääoma (Edellisten tilikausien voitot + meneillään olevan tilikauden voitto) Tuloslaskelma: eriteltyinä varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tulot ja menot kyseiseltä tilikaudelta

33 Tilinpäätös jatkuu Liitetiedot: Erittelyt siitä, mitä kullekin tilille on kirjattu, sekä tuloslaskelman että taseen tileiltä. Liitetiedot tulee laatia niin, että viimeistään niiden avulla tarkastelija ymmärtää tilinpäätöksen sisällön Selvitetään kaikki kohdat, jotka tätä vaativat niin ettei laskelmiin jää tulkinnanvaraa

34 Tasekirja Tasekirja, on asiakirja, joka toimitetaan toiminnantarkastukseen, kun tilinpäätös on laadittu (säilytysaika 10 vuotta) Sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, toimintakertomuksen (mikäli yhdistyksen säännöt edellyttävät toimintakertomuksen laatimista), tiedon siitä, miten tilikirjat ja kirjanpito on arkistoitu sekä istuvan hallituksen jäsenten allekirjoitukset

35 Toiminnantarkastus Kun tilinpäätös on laadittu, toimitetaan tasekirja, tilikirja ja pöytäkirjat toiminnantarkastajille, jotka tarkistavat että talous on asianmukaisesti hoidettu ja hallinto on ollut hyvän tavan mukaista Toiminnantarkastajat laativat toiminnantarkastuskertomuksen, jossa myöntää hallitukselle vastuuvapauden ja toteaa hallinnon ja talouden oikeellisuuden

36 Kiitos!

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa

Koulutuksen esimerkeissä käytetään ilmaista Tappiokirjanpito-ohjelmaa Mikä tilinpäätös on ja miksi se laaditaan? Mitä tilinpäätös sisältää? Tilinpäätöksen laatiminen Tilinpäätöksen esitystapa Tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastus Tyypillisiä ongelmia tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Sisältö Ainejärjestö Toiminnantarkastus Toimitettava materiaali Toiminnantarkastuskertomus Muistilista Lopuksi Ainejärjestö

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

RAKENNE TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

RAKENNE TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TALOUSVASTAAVAN KÄSIKIRJA Yritysyhteistyö ja taloushallinta 14.6.2009 Visa Kananoja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta RAKENNE 1. Yritysyhteistyö 2. Sopimusprosessi 1.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyslaki 5 Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTONHOITAJA

KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA CT Mikko Tykkyläinen 2014 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät, mistä saat apua tehtäväsi hoitamiseen Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVIÄ klubin talouspäällikkö - vastaa talous- ja raha-asioista klubin pankkitilin/tilien

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti Asta Sipola & Merja Mattila Taloushallinnon tarkoitus Paliskunnan kaikki liiketapahtumat

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot