Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN"

Transkriptio

1 Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN 1

2 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN TULOJEN KÄSITTELY TULOJEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN Laskutusaineiston tarkastus ja hyväksyminen Suoritusten vastaanotto pankkitilille Laskutetut suoritukset Maksuperusteisesti käsiteltävät suoritukset Kassaanmaksut MENOJEN KÄSITTELY TARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ Lmp-aineisto Toistuvaissuoritukset MAKSUTOIMEKSIANTO Konekieliset maksutoimeksiannot pankkiin Lmp-aineisto (laskujen maksupalveluaineistot) Toistuvaissuoritukset Kassastamaksut SUORAVELOITUS LISÄTIEDOT... 13

3 3/13 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuoliset rahastot 1 Talousarvioasetuksen muutoksen vaikutus tiliviraston tulojen ja menojen käsittelyyn Asetukseen valtion talousarviosta ( /1243) on tehty muutoksia Asetus ( /254) tuli voimaan Asetuksen 1 b, 11, 14, 23, 29, 30 ja :ää, 41 :n 2 momenttia, 42 a :n 1 momenttia sekä 54 a, 55, 62 65, 65 a, 65 b, 66 h ja 66 i :ää sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuoden 2005 talousarvioon ja varainhoitovuodelta 2005 tehtävään kirjanpitoon, laskentatoimeen ja tilinpäätösraportointiin. Valtion maksuliikkeen kannalta merkittäviä ovat talousarvioasetuksen 38 ja 39 :iin tehdyt muutokset. Asetuksen 38 :ään on sisällytetty uutena säännös tulojen perimisestä asianmukaisesti ja oikeamääräisinä. Asetuksen 39 :ää on muutettu siten, että maksumääräysmenettelystä on luovuttu ja vastaavasti korostettu menojen hyväksyntää ennen menon maksutoimeksiantoa sekä menojen maksamista asianmukaisesti ja oikeamääräisesti. Tällä ohjeella pyritään havainnollistamaan talousarvioasetuksen 38 ja 39 :ien sisältöä. 2 Tulojen käsittely Talousarvioasetuksen 38 :n mukaan tiliviraston on osana 69 :ssä säädettyjä sisäisen valvonnan menettelyitä huolehdittava siitä, että viraston ja laitoksen toimialaan kuuluvat valtion tulot peritään asianmukaisesti ja oikeamääräisinä. Asianmukaisella tulojen perinnällä tarkoitetaan mm. sitä, että 1. tilivirasto toimittaa laskun (tai muun laskua vastaavan velkomisasiakirjan) asiakkaalle joko suoritteen tuottamiseen ryhdyttäessä tai mahdollisimman pian suoritteen/palvelun luovuttamisen jälkeen riippuen siitä, miten maksun periminen voidaan varmimmin ja käytännöllisimmin toteuttaa. Verojen ja muiden vastaavien suoritusten osalta perimisessä noudatetaan asianomaiseen tulonkantoon liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. 2. liiketaloudellisten suoritteiden laskussa on seuraavat laskumerkinnät yli 1 000,00 euron suuruisissa laskuissa (Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa, Verohallituksen ohje Dnro 1731/40/2003, ja Arvonlisäverotunnisteen, arvonlisäveronumeron ja nimen merkitseminen valtion virastojen ja laitosten antamiin laskuihin, Verohallituksen ohje Dnro 2661/40/2003, ):

4 4/13 pankkitilinumero bruttosumma yksikköhinta ilman arvonlisäveroa sekä hyvitykset ja alennukset, ellei otettu huomioon yksikköhinnassa eräpäivä viivästysseuraamukset ja viivästyskoron määrä laskun antamispäivä juokseva laskutunniste (laskun numero) myyjän nimi (= Suomen valtio) sekä viraston tai laitoksen nimi ja osoite ostajan nimi ja osoite maksunaihe (tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne) tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä myyjän arvonlisäverotunniste (kotimaan kaupassa Suomen valtion y- tunnus ) myyjän arvonlisäveronumero (käytetään yhteisökaupassa, muodostetaan tiliviraston y-tunnuksesta, jätetään väliviiva pois ja lisätään eteen FI) ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa arvonlisäverokanta suoritettavan arvonlisäveron määrä euroissa jos myynnistä ei ole suoritettava arvonlisäveroa tai jos ostaja on myynnistä verovelvollinen, verottomuuden tai verovelvollisuuden peruste tai viittaus asianomaiseen säännökseen jos laskulla muutetaan aikaisempaa laskua, viittaus tähän laskuun pankkiviitenumero aika, jonka kuluessa huomautukset laskusta on tehtävä. Jos laskun summa on enintään 1 000,00 euroa, sovelletaan laskumerkintöihin kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia, jolloin laskussa tulee olla vähintään seuraavat merkinnät: pankkitilinumero bruttosumma eräpäivä viivästysseuraamukset ja viivästyskoron määrä laskun antamispäivä maksunaihe (tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne) myyjän nimi (= Suomen valtio) sekä viraston tai laitoksen nimi ja osoite myyjän arvonlisäverotunniste (kotimaan kaupassa Suomen valtion y- tunnus )

5 5/13 myyjän arvonlisäveronumero (käytetään yhteisökaupassa, muodostetaan tiliviraston y-tunnuksesta, jätetään väliviiva pois ja lisätään eteen FI) suoritettavan arvonlisäveron määrä tai veron peruste verokannoittain pankkiviitenumero. Laskuun on suositeltavaa tulostaa viivakoodi laskun loppusummasta riippumatta, jos käytettävä järjestelmä mahdollistaa viivakoodin tuottamisen. 3. Arvonlisäverolain laskumerkintämääräykset eivät koske julkisoikeudellisten suoritteiden laskuja. Julkisoikeudellisiin suoritteisiin liittyvissä laskuissa tulee olla vähintään seuraavat merkinnät: pankkitilinumero bruttosumma eräpäivä viivästysseuraamukset ja viivästyskoron määrä laskun antamispäivä juokseva laskutunniste (laskun numero) myyjän nimi, osoite ja y-tunnus ostajan nimi ja osoite maksunaihe (tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne) tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä yksikköhinta sekä hyvitykset ja alennukset, ellei otettu huomioon yksikköhinnassa jos laskulla muutetaan aikaisempaa laskua, viittaus tähän laskuun pankkiviitenumero aika, jonka kuluessa huomautukset laskusta on tehtävä. 4. laskussa noudatetaan valtion maksuperustelaissa ( /150) ja asetuksessa ( /211) määrättyjä maksuehtoja. 5. laskun eräännyttyä ja suorituksen ollessa edelleen saamatta, tilivirasto lähettää asiakkaalle maksumuistutuksen tai perintäkirjeen. Tilivirastojen tulee toimittaa maksumuistutukset tai perintäkirjeet asiakkaille säännöllisin väliajoin. Maksumuistutuksia tai perintäkirjeitä ei saa kuitenkaan lähettää liian aikaisin. Kuluttaja-asiamiehen ohjeiden mukaan velalliselle on varattava todellinen mahdollisuus reagoida perintään. Tämä tarkoittaa sitä, että velalliselle on varattava maksamiseen vähintään 14 päivää laskettuna siitä, kun velallisen voidaan olettaa vastaanottaneen laskun.

6 6/13 6. suorituksen jäätyä saamatta, tilivirasto ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin saatavan perinnän varmistamiseksi. Oikeamääräisellä tulojen perinnällä tarkoitetaan mm., että 1. lähetetty lasku vastaa suoritteen luovuttamisesta sovittuja laskutusehtoja. Tällöin laskussa on huomioitava mahdollisesti sovitut alennukset. Maksumuistutuksessa ja muussa mahdollisessa perinnässä on huomioitava viivästyskorot tai mahdolliset perimispalkkiot.. 2. vastaanotetun suorituksen on vastattava avointa saatavaa. Suorituksen poiketessa saatavasta, on tiliviraston tapauksesta riippuen joko palautettava maksajalle liikasuoritus tai, jos saatava jää osittain edelleen avoimeksi joko jatkettava perintää tai jos jäljelle jäävä saatava on vähäinen, luopua saatavan perimisestä ja poistaa saatava tileistä (valtion maksuperusteasetus /211, 4 ja Valtioneuvoston päätös, valtion talousarvion yleisistä soveltamismääräyksistä (valtiovarainministeriön yleiskirje TM 9509, )). 2.1 Tulojen tarkastus ja hyväksyminen Laskutusaineiston tarkastus ja hyväksyminen Laskutusaineisto on tarkastettava. Tarkastuksessa varmennetaan, että suoritteen luovuttamiseen liittyvät laskutusta koskevat ehdot täyttyvät laskumerkinnät ovat oikein kirjanpidon tilimerkinnät ovat oikein. Tarkastuksesta on tehtävä pysyvä merkintä. Laskutuksesta syntyvät kirjanpidon tositteet on hyväksyttävä. Hyväksyjä vastaa siitä, että laskutusaineisto on tarkastettu tulojen kirjaus perustuu päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Hyväksymisestä on tehtävä pysyvä merkintä. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että osakirjanpidon järjestelmien tiedot täsmäävät kirjanpitoon.

7 7/ Suoritusten vastaanotto pankkitilille Laskutetut suoritukset Tilivirastolle maksetut suoritukset ja saatavien kohdentaminen reskontraan on tarkastettava. Vastaanotettujen suoritusten tarkastuksessa varmennetaan, että saadut suoritukset on käsitelty asianmukaisesti kirjanpidon tilimerkinnät ovat oikein. Tiliotteiden käsittelystä sekä saatavien reskontraan kohdentamisesta syntyvät kirjanpidon tositteet on hyväksyttävä. Hyväksyjä vastaa, että tositeaineisto on tarkastettu tulojen kirjaus perustuu päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä on tehtävä pysyvät merkinnät. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että osakirjanpidon järjestelmien tiedot täsmäävät kirjanpitoon Maksuperusteisesti käsiteltävät suoritukset Tulot, joita ei ole laskutettu ja/tai jotka kirjataan kirjanpitoon maksuperusteisesti, on myös tarkastettava ja hyväksyttävä. Tarkastus ja hyväksyntä tehdään maksutapahtuman kirjauduttua pankkitilille tai kassaan. Tarkastaja varmentaa, että tulon peruste on asianmukainen saadut suoritukset on käsitelty asianmukaisesti kirjanpidon tilimerkinnät ovat oikein. Tarkastuksesta on tehtävä pysyvä merkintä. Hyväksyjä vastaa, että tositeaineisto on tarkastettu tulojen kirjaus perustuu päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Hyväksymisestä on tehtävä pysyvä merkintä.

8 8/ Kassaanmaksut Kassaanmaksusta on laadittava tosite, jossa on mainittava maksun suorittaja, maksun aihe, suoritettu euromäärä ja suorituspäivä sekä kirjanpidon tiliöinti. Tulotositteet on tarkastettava ja hyväksyttävä. Tarkastaja varmentaa, että tulon peruste on asianmukainen saadut suoritukset on käsitelty asianmukaisesti tositteen merkinnät ovat oikein. Tarkastuksesta on tehtävä pysyvä merkintä. Hyväksyjä vastaa, että tositeaineisto on tarkastettu kirjaus perustuu päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Hyväksymisestä on tehtävä pysyvä merkintä. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että kassa täsmää kassakirjaan ja kirjanpitoon. 3 Menojen käsittely 3.1 Tarkastus ja hyväksyntä Lmp-aineisto Talousarvioasetuksen 39 :n mukaan tiliviraston on osana 69 b :ssä säädettyjä sisäisen valvonnan menettelyitä varmistettava, että ainoastaan asianmukaisesti hyväksytyt menot maksetaan sekä että menot maksetaan muutoin asianmukaisesti ja oikeamääräisesti. Ennen menon maksutoimeksiantoa on tiliviraston tarkastettava lasku, laskelma tai asiakirja, johon meno perustuu. Tarkastuksessa on varmistuttava siitä, että asiakirjan sisältö on sekä asiallisesti että numerollisesti oikea. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi siten, että 1. ostolaskuvastaava ja/tai ostoreskontran hoitaja tarkastaa, että laskusta käy selville, mistä meno on aiheutunut

9 9/13 lasku täyttää ALV-lain vaatimukset, kun on kyse arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta laskuun merkityt alennukset otetaan huomioon toimittaja on ennakkoperintärekisterissä maksunsaajan pankkitili vastaa toimittajarekisterissä olevaa tietoa laskussa on laskun päiväys, laskun numero, eräpäivä, bruttosumma, myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste, toimituspäivä/palvelun suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä matkakustannusten kuitit ovat matkalaskun liitteenä ja ne täsmäävät matkalaskuun. 2. asiatarkastaja tarkastaa, että liitteenä on mahdollinen kuormakirja / lähetyslista vastaanottomerkinnöin varustettuna tai että tavaran tai palvelun toimittamisesta on muutoin voitu varmistua meno on perusteeltaan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen matkalaskujen osalta työ- tai virkamatka on suoritettu matkustussäännön ja matkamääräyksen mukaisesti. Tarkastuksista on tehtävä pysyvät merkinnät. Lisäksi lasku, laskelma tai asiakirja, johon meno perustuu, on hyväksyttävä. Hyväksyjä vastaa, että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen kirjanpidon tili, jolle meno kirjataan, on merkitty ja se on oikein määrärahaa on riittävästi ja ao. määrärahaa voidaan käyttää ko. menon maksamiseen meno maksetaan oikea-aikaisesti ja oikealle maksunsaajalle lasku on sekä numerollisesti että asiallisesti tarkastettu. Hyväksymisestä on tehtävä pysyvä merkintä. Kun hyväksyminen on tehty, voidaan meno panna maksuun. Koska maksumääräyksen antajan tehtävät on annettu uudessa talousarvioasetuksessa hyväksyjälle, korostuvat hyväksyjän vastuut merkittävästi aikaisemmin voimassa olleeseen talousarvioasetukseen verrattuna. Tiliviraston on huomioitava, että sama henkilö ei voi toimia saman laskun osalta sekä asiatarkastajana että hyväksyjänä. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että osakirjanpidon järjestelmien tiedot täsmäävät kirjanpitoon.

10 10/ Toistuvaissuoritukset Toistuvaissuorituksina maksettavat menot (esimerkiksi palkat ja eläkkeet) on ennen maksutoimeksiantoa asiatarkastettava ja hyväksyttävä. Palkka-aineistojen osalta asiatarkastaja tarkastaa palkkalistan muuttuneiden tapahtumien luettelon jakajapankkiaineiston (koonti / kateluettelo) tilierittelyjen oikeellisuuden. Eläkeaineistojen osalta asiatarkastaja tarkastaa - maksuluettelon - maksuajon yhteenvedon - pankkierittelyn oikeellisuuden. Tarkastuksista on tehtävä pysyvät merkinnät. Hyväksyjä vastaa, että meno on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen päätöksen mukainen kirjanpidon tili, jolle meno kirjataan, on merkitty ja se on oikein määrärahaa on riittävästi ja ao. määrärahaa voidaan käyttää ko. menon maksamiseen meno maksetaan oikea-aikaisesti ja oikealle maksunsaajalle aineisto on sekä numerollisesti että asiallisesti tarkastettu. Hyväksymisestä on tehtävä pysyvä merkintä. Merkinnät asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä tehdään palkka-aineistojen osalta palkkalistan tai vastaavaan menon todentavaan asiakirjaan ja eläkkeiden osalta maksuajon yhteenvetoon. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että osakirjanpidon järjestelmien tiedot täsmäävät kirjanpitoon.

11 11/ Maksutoimeksianto Konekieliset maksutoimeksiannot pankkiin Lmp-aineisto (laskujen maksupalveluaineistot) Toistuvaissuoritukset Maksumääräysmenettelyn poistuessa vuoden 2005 alusta lukien, on tiliviraston otettava menojen maksutoimeksiantojen menettelyistä määräys taloussääntöön. Maksumääräysmenettelyn poistuminen merkitsee muutoksia nykyisiin prosesseihin. Talousarvioasetuksen 29 :n mukaisesti maksuliiketiliä saavat käyttää vain 69 b :ssä tarkoitetussa taloussäännössä tai sen nojalla määrätyt kaksi henkilöä yhdessä. Tilivirasto määrittelee maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden valtuudet valtuustasoilla. Valtuustasot esitetään numeroin 2 ja 3. Valtuustason 2 omaavat henkilöt voivat suorittaa maksutoimeksiannon joko yhdessä toisen valtuustaso 2 omaavan henkilön kanssa tai valtuustaso 3 omaavan henkilön kanssa. Valtuustason 3 omaavat henkilöt voivat osallistua maksutoimeksiantoon vain yhdessä valtuustaso 2 omaavan henkilön kanssa. Valtuustasojen säilyttäminen johtuu pankkien kanssa sovitusta menettelystä, jota ei kesken sopimuskauden haluta lähteä muuttamaan. Maksutoimeksiantoon osallistuvien henkilöiden on tarkastettava, että konekielisissä maksutoimeksiannoissa maksuun pantava summa vastaa reskontrasta tai muusta vastaavasta järjestelmästä ajetun lopullisen maksuluettelon summaa ja maksutapahtumien kappalemäärää, ja että maksutoimeksiannon summa sekä maksutapahtumien kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Jos näin ei ole, on eron syyt selvitettävä viiveettä. Lähetys omalla pankkiyhteysohjelmistolla Talousarvioasetuksen 29 :n mukaisesti maksuliiketiliä saavat käyttää vain 69 b :ssä tarkoitetussa taloussäännössä tai sen nojalla määrätyt kaksi henkilöä yhdessä. Ennen maksutoimeksiantoa on maksutoimeksiantajien tarkastettava, että maksutoimeksiannon summa vastaa henkilöstöhallinnon järjestelmästä ajettua jakajapankkiluettelon euromääräistä loppusummaa ja maksutapahtumien kappalemäärää. Vastaavasti eläkejärjestelmästä ajetun pankkierittelyn on vastattava maksutoimeksiannon euromääräistä loppusummaa sekä maksutoimeksiannon maksutapahtumien kappalemäärää. Lopuksi on tarkastettava, että maksutoimeksiannon summa sekä maksutapahtumien kappalemäärä ovat samat kuin pankista saadun palautteen vastaavat määrät. Jos näin ei ole, on eron syyt selvitettävä viiveettä.

12 12/ Kassastamaksut Lähetys ohjelmistotalon toimesta Joidenkin tilivirastojen toistuvaissuorituksia koskeva aineisto lähetetään tiliviraston tekemän sopimuksen perusteella pankkiin ohjelmistotalon toimesta. Tällaisen aineiston osalta noudatetaan tarkastus- ja hyväksymismenettelyitä, jotka on kuvattu kohdassa Myös tapauksissa, jolloin palkanlaskenta on ulkoistettu, noudatetaan kohdassa kuvattua menettelyä. Mikäli maksuun menevän aineiston summissa ja/tai kappalemäärissä havaitaan virheitä, on virheellisyydet oikaistava peruuttamalla tapauksesta riippuen joko ko. suoritus tai koko aineisto pankista riittävän ajoissa. Kassastamaksujen tositteeseen on merkittävä maksun saaja maksun aihe maksettu euromäärä maksupäivä maksunsaajan allekirjoitus kirjanpidon tilit. Kassastamaksutosite on ennen maksua sekä asiatarkastettava että hyväksyttävä. Menotapahtuman tarkastajan ja hyväksyjän vastuut on esitetty kohdassa 3.1 Menojen käsittely. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä on tehtävä pysyvät merkinnät. Lisäksi tiliviraston on huolehdittava siitä, että kassa täsmää kassakirjaan ja kirjanpitoon. 3.3 Suoraveloitus Suoraveloitusmenettelyllä voidaan tilivirastoilta periä pankkien palvelumaksut. Pankkien palvelumaksujen hinnoittelu ja veloitusperusteet perustuvat pankkien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Ko. eriin liittyvät menot tarkastetaan ja hyväksytään tiliotteella esiintyvien ottotapahtumien ja niiden erittelyjen yhteydessä. Tarkastuksesta ja hyväksymisestä on tehtävä pysyvät merkinnät.

13 13/13 4 Lisätiedot Lisätietoja Valtiokonttorissa antavat Keijo Kettunen, puh ja Arja Nieminen, puh Sähköpostimme ovat muotoa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti.

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 25.2.2013, voimaantulo 1.3.2013 Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Laskutusmenetelmät

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU Tiliotteet muodostavat tositteiden kanssa kirjanpidon perustan. Aineiston käsittelyn helpottamista varten tositteet niputetaan mappiin kuukausittain aikajärjestykseen.

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

KIRKON ELÄKERAHASTON TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä. 1 Taloussäännön soveltaminen

KIRKON ELÄKERAHASTON TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä. 1 Taloussäännön soveltaminen KIRKON KESKUSHALLINNON SÄÄNTÖKOKOELMA KIRKON ELÄKERAHASTON TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkon eläkerahaston talouden hoidosta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä,

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0

Lisätiedot

KV hyväksynyt 28.8.2006, voimaantulo 1.9.2006 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

KV hyväksynyt 28.8.2006, voimaantulo 1.9.2006 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 28.8.2006, voimaantulo 1.9.2006 (Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko. Maksutapahtumat Valikossa Maksutapahtumat kirjataan kaikki pankkitilien (tiliotteen mukaisesti) ja kassojen kautta tapahtuvat maksutapahtumat, esim. myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja pankin kautta

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE SISÄLTÖ 1 Yleisperiaatteet... 2 2 Saatavan ja velkasuhteen synty... 2 3 Maksujen perintä, käteisperintä... 3 4 Laskutustietolomake... 3 5 Laskutusperiaatteet...

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Pohjana OAJn mallisääntö/käsitelty hallituksessa ja

Pohjana OAJn mallisääntö/käsitelty hallituksessa ja Pohjana OAJn mallisääntö/käsitelty hallituksessa 17.2.2016 ja 21.3.2018 OAJn Kanta-Hämeen alueyhdistys ry OAJ Kanta-Häme TALOUSSÄÄNTÖ Yleisiä määräyksiä 1 Alueyhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa,

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ IIN KUNTA Hallintopalvelut TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ 1) Yleiset linjaukset Iin kunnan taloussäännön 9 :ssä, Saatavien perintä ja laskutus, todetaan:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

VERO-OHJE. Välimiehen palkkioon ja kuluihin liittyvät verokysymykset sekä välimiehen palkkion ja kulujen maksaminen kuluennakosta 15.3.

VERO-OHJE. Välimiehen palkkioon ja kuluihin liittyvät verokysymykset sekä välimiehen palkkion ja kulujen maksaminen kuluennakosta 15.3. VERO-OHJE Välimiehen palkkioon ja kuluihin liittyvät verokysymykset sekä välimiehen palkkion ja kulujen maksaminen kuluennakosta 15.3.2019 2 (13) SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 2. Välimiehen palkkion ja kulujen

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET. Taloudenhoitajakoulutus / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET. Taloudenhoitajakoulutus / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET Taloudenhoitajakoulutus 9.2.2018 / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. YHDISTYKSEN KIRJANPITO Kirjanpitolaki: kahdenkertainen kirjanpito perustana kaksipuoleiset

Lisätiedot

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa Arvonlisäveroilmoitus Kun kaikki kauden tositteet (myynti- ja ostolasku sekä pääkirjatositteet), on syötetty Merit Aktivaan ja tiliotteen maksutapahtumat tehty,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 057 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Joensuun kaupungin taloussäännön 18 :n nojalla kaupunginhallituksen 21.4.1997 hyväksymä 1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27

Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Nro 27 Kotkan kaupungin 994 SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Nro 27 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty valtuustossa 14.12.2001) YLEISPERIAATTEET 1. Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015 1. Yleisperiaatteet Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen lakia, sopimuksia, hallintosääntöä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

TKO äly ry:n talousohjesääntö

TKO äly ry:n talousohjesääntö TKO äly ry:n talousohjesääntö 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa yhdistyksen ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan TKO äly ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

Cobro24 Powered by Digna

Cobro24 Powered by Digna Cobro24 Powered by Digna Jukka Partanen 6.6.2012 Digna IT Oy lyhyesti Ohjelmistoyritys, Crédito Cobro Oy:n 100 % tytäryhtiö Perustettu 2010 Avainhenkilöillä kymmenien vuosien kokemus perintäjärjestelmien

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 369/54/01

Tiivistelmä Dno: 369/54/01 Tiivistelmä Dno: 369/54/01 VEROSAATAVIEN KUITTAUS Jos velallisella on saamisoikeus velkojaltaan, ts. henkilöt ovat toistensa velkojia ja velallisia, saamisoikeudet voidaan yleensä kuitata toisiaan vastaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 223 Yleisten töiden lautakunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa HEL 2014-004814 T 07 00 02 Päätös Käsittely päätti todeta, että

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VISMA Netvisor Tilitoimistohinnasto 2019

VISMA Netvisor Tilitoimistohinnasto 2019 VISMA Netvisor Tilitoimistohinnasto 2019 Ohjelmistohinnasto............... 2 Tapahtumamaksut................ 3 Käyttäjämaksut.................. 4 Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut... 5 Selitteet.........................

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Tämä kokonaisuus kuuluu seuraavaan/seuraaviin tutkintoihin ja tutkinnon osiin: - Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelu

Tämä kokonaisuus kuuluu seuraavaan/seuraaviin tutkintoihin ja tutkinnon osiin: - Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelu LIIKETOIMINTA-ALAN OSAAMISTARJOTIN 8.1.2019 31.5.2019 27.12.2018 1 Sisällysluettelo Asiakaspalvelu... 2 Asiakaslähtöinen liiketoiminta, 5 osp... 2 Työelämäosaaminen... 3 työelämän pelisäännöt, 3 OSP...

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 1(5) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 25.9.2001 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON ALKUSALDOJEN MUUNTAMINEN EUROIKSI Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 Hinnasto astuu voimaan 1.7.2017. Ohjelmistohinnasto Liikevaihto/vuosi < 0,1 M < 0,2 M < 0,5 M < 1,0 M < 2,0 M < 5,0 M < 10,0 M > 10,0 M Palvelun avausmaksu Netvisor-palvelun

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2018 Ohjelmistohinnasto............... 2 Tapahtumamaksut................ 3 Käyttäjämaksut.................. 4 Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut... 5 Selitteet.........................

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA =====================================================================

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== 1/5 Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== NURMEKSEN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt xxxx

Lisätiedot

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen... Kansiomaksaminen Voit maksaa Business Onlinessa kahdella tavalla: perinteisesti tai kansiomaksaminen avulla. On suositeltavaa, että käytät pääsääntöisesti vain jompaa kumpaa tapaa, jotta maksuja ei jää

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Budjettiosasto Neuvotteleva virkamies Luonnos Juha Halonen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Budjettiosasto Neuvotteleva virkamies Luonnos Juha Halonen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Budjettiosasto Neuvotteleva virkamies Luonnos 20.12.2017 Juha Halonen 1 / 7 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN (1243/1992)

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1 Ellei toisin ole säädetty, on ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen sekä saatavien laskutuksessa ja perintämenettelyssä.

Lisätiedot

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero. Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Fivaldi käyttäjän toimenpiteet... 3 2.1 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 3 2.2 Laskujen

Lisätiedot

Sähköinen maksumääräys / Anne Perkiö, Monetra Oy

Sähköinen maksumääräys / Anne Perkiö, Monetra Oy Sähköinen maksumääräys 06.11.2018 / Anne Perkiö, Monetra Oy Sähköinen maksumääräys Selainkäyttöinen lomake, jolla Monetran asiakas voi tehdä maksuosoituksen (= laskun ) P2P-ostolaskuohjelmaan käsiteltäväksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot