KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET"

Transkriptio

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet Soveltamisala Laskutuksen suorittaja Laskut Laskun suoritus ja tarkkailu Pakkoperintä ja muut toimenpiteet Kirjanpito Saatavien poistaminen Erinäisiä määräyksiä...4

3 NAKKILAN KUNNAN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNAN SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 2 Kunnanhallituksen hyväksymä /197 Voimaantulo Yleisperiaatteet 2. Soveltamisala Kunnan saatavat on laskutettava nopeasti ja perittävä tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen lakia ja taloussääntöä. Sen laitoksen tai toimiston, joka on suorittanut työn, luovuttanut hyödykkeen tai jonka toiminnasta on aiheutunut muu laskutusperuste, on annettava viipymättä tiedot laskuttajalle. Näitä ohjeita sovelletaan myös julkisoikeudellisten maksujen laskutukseen ja perintään, mikäli toisin ei ole säädetty ja kunnan sisäiseen laskutukseen lukuunottamatta maksun suoritusta ja viivästymistä koskevia määräyksiä. 3. Laskutuksen suorittaja 4. Laskut Jokaisen hallintokunnan tulee huolehtia oman hallinnonalansa saatavien laskuttamisesta ja perinnästä. Perintä voidaan kunnanhallituksen päätöksellä antaa perintätoimiston hoidettavaksi. Laskutuksessa käytetään joko laskutusjärjestelmän tuottamaa laskua tai yleistä laskulomaketta. Laskut on numeroitava siten, että niitä voidaan yksilöidä ja valvoa. Laskussa tulee olla seuraavat tiedot: Velallisen nimi Laskutusosoite Laskuttaja: Nakkilan kunta/hallintokunta/ laitos/osasto Laskun päiväys Laskun eräpäivä Veloituksen perusteet riittävästi yksilöitynä Laskutettava markkamäärä Laskun viivästymisestä aiheutuva viivästyskorko ja perimispalkkio Maksupaikat ja tilinumerot sekä viitenumero Lisätietojen antaja Kirjanpidon tulotili

4 3 Laskun eräpäivä on määrättävä siten, että asiakkaalle jää maksuaikaa 14 vuorokautta laskun lähettämisestä. Virheellinen lasku on oikaistava hyvityslaskulla. Alle 8,41 euron laskuja ei laskuteta erikseen. 5. Laskun suoritus ja tarkkailu Lasku tulee maksaa edellä olevaa poikkeusta lukuunottamatta kunnan tileille pankkeihin. Maksu katsotaan suoritetuksi kunnalle sinä päivänä, jona lähettävä rahalaitos on sen kuitannut. Jos eräpäivä sattuu päiväksi, jolloin pankit ovat kiinni, laskun saa maksaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä pankkipäivänä ilman viivästyskorkoa. Liikasuoritukset on palautettava asiakkaalle viipymättä. Alle 4 euron liikasuoritusta ei kuitenkaan palauteta pyytämättä. Maksulykkäyksestä päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, jolle tämä oikeus on johtosäännöllä annettu. Taloussihteerillä tai laskuttavan osaston päälliköllä on oikeus myöntää lykkäystä enintään euron laskusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Maksulykkäystä myönnettäessä on asetettava ehdoksi viivästyskoron maksaminen. Jos laissa ei ole määrätty ao. maksun viivästyskoron suuruutta, peritään viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä maksupäivään kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko. Kun maksu myöhästyy, on velallista muistutettava kirjallisesti. Maksumuistutukseen merkitään viivästyskorko laskettuna uuteen eräpäivään saakka. Huomautuslaskusta peritään 5 euron suuruinen laskutuslisä, joka lisätään laskuun. Mikäli asiakas ei maksa saatavaa ensimmäisen huomautuslaskun jälkeen, lähetetään toinen huomautuslasku, jossa mainitaan ulosottoperintään ryhtymisestä, jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. 6. Pakkoperintä ja muut toimenpiteet Pakkoperintään on ryhdyttävä viipymättä, mikäli annettuun toisen huomautuslaskun eräpäivään mennessä ei suoritusta ole tapahtunut. Hallintokunnan tulee ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin, kuten toimitusten keskeyttämiseen, mikäli maksuja ei makseta maksumuistutuksista huolimatta. Pakkoperintää varten hallintokunnan tulee toimittaa talousosastolle kirjallisesti tiedot perittävästä saatavasta. Perimiskustannusten vähentämiseksi voidaan pienehköjä jäämäsaatavia ja laskutuseriä kerätä yhteen perimispyyntöön. Jos saatava on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä, lähetetään perimispyyntö suoraan asianomaiselle ulosottoviranomaiselle. Muussa ta-

5 7. Kirjanpito 4 pauksessa haetaan ulosottoon oikeuttava tuomio suppealla haastehakemuksella. Saatavan pakkoperintää hoitavalle talousosastolle on annettava kaikki perimistoiminnassa tarvittavat tiedot. Samoin on ilmoitettava, että tarvittavat kirjalliset maksukehotukset on lähetetty tai että asiakas on valittanut perinnänalaisesta maksusta. Pakkoperinnän yhteydessä peritään toimenpiteestä kunnalle aiheutuneet kulut. Palkkiona jokaiselta laskulta peritään 8,50 euroa. Palkkiota ei peritä, kun ilman tuomiota tai päätöstä ulosmitattavissa oleva saatava on lähetetty viranomaiselle perittäväksi. Pakkoperintään ei ryhdytä, jos kunnan saatava on alle 17 euroa. Erityisestä syystä voidaan perimiseen ryhtyä myös alle 8,50 euron saatavan osalta. Aina kun perintätoimet johtavat tulokseen tai päättyvät tuloksettomina, perintää hoitaneen viranomaisen on ilmoitettava tästä sille hallintokunnalle, jonka toimeksiannosta perimistoimiin on ryhdytty. Hallintokunnalle tulee ilmoittaa perinnän lopputulos. Lähetetyt laskut kirjataan kirjanpidossa talousarvion ao. tulotilille tuloksi ja hallintokunnan saatavatilille myyntireskontraan. Jokaisella hallintokunnalla on oma myyntireskontran saatavatilinsä. Liikaveloituksen takia tehty hyvityslasku kirjataan tilioikaisuna. Saatavan poisto merkitään menoksi. Mikäli tileistä poistettu saatava olosuhteiden muuttumisen vuoksi saadaan perityksi, kirjataan se tuloksi ao. hallintokunnan tulotilille. Talousosasto ottaa koneellisesti viitteelliset suoritukset pankeista ja siirtää tiedot suorituksista myyntireskontraan. 8. Saatavien poistaminen Saatavien poistamisesta kirjanpidosta päättää kunnanhallitus. Kuitenkin virheelliset saatavat voidaan oikaista ilman päätöstä. Kirjanpidosta poistamisesta huolimatta saatavan perintää tulee jatkaa. Poistetut saatavat on merkittävä erilliseen luetteloon, jossa ne pidetään siihen saakka, kun saatava on vanhentunut. 9. Erinäisiä määräyksiä Hallintokunnat ja osastot antavat tarvittaessa näihin ohjeisiin perustuvia ja näitä täydentäviä osaston tai laitoksen sisäisiä ohjeita. Sisäiset ohjeet on lähetettävä tiedoksi talousosastolle ja tilintarkastajalle.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti.

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 25.2.2013, voimaantulo 1.3.2013 Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Laskutusmenetelmät

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU Luoton määrä Luoton määrä: 100-400 EUR Luoton korko Luoton vuotuinen korko: 28,60 % Luoton takaisinmaksu

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Visa-luottotilin ehdot

Visa-luottotilin ehdot Visa-luottotilin ehdot Voimassa 3.2.2015 alkaen. 1. Ehtojen soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen (jäljempänä luotonantaja) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot