AIHE: Kuntarakennelain 7 mukainen huomautus Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisesityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIHE: Kuntarakennelain 7 mukainen huomautus Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisesityksestä"

Transkriptio

1 Pöytyän kunnanhallitus Kehityksentie Kyrö AIHE: Kuntarakennelain 7 mukainen huomautus Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisesityksestä Tässä huomautuksessa käsitellään Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisesitystä Pöytyän kunnan veronmaksajan näkökulmasta. Pöytyän kunnanhallitukselta pyydetään lausuntoa tässä huomautuksessa esitettyihin kysymyksiin, jotka koskevat Pöytyän ja Tarvasjoen yhdistymissopimus luonnos asiakirjaa [1], Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistyminen selvitysosa -asiakirjaa [2], Tarvasjoen kunta liitoskumppaneiden painelaskelmat HT Eero Laesterä asiakirjaa [3] ja Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisselvitys, Valtiovarainministeriö -asiakirjaa [4]. Tässä huomautuksessa viitattessa em. asiakirjoihin käytetään numeroviitteitä [1] [4] ja sivumerkintää. Muut viitteet [5]-[6] on yksilöity huomautuksen lopussa. Yhdistymissopimuksen mukaan uuden kunnan keskeinen tavoite on talouden tasapainottaminen kestävälle tasolle toteuttamalla tarvittavat uudelleenjärjestelyt ja säästöt [1, s. 5]. Yhdistymissopimuksen tavoitteissa ei ole mainittu yhtään konkreettistä, yksilöityä toimenpidettä, mitä nämä uudelleenjärjestelyt tai säästöt ovat. Yleismaininta suuremman yksikön tuotantoedut [1, s.5] ei kerro miten uudelleenjärjestelyt toteutetaan, jotta niistä saataisiin haluttuja säästöjä. Suurempi yksikkö on mainittu eduksi myös [2, s. 4], mutta edelleen yksilöidyt toimintatapamuutokset ja konkreettiset laskelmat tms. suuremman yksikön pienemmistä kuluista jäävät uupumaan. Edelleen väite suuremman kunnan suurempi taloudellinen volyymi [2, s.4] jää tukea vaille, jos verrataan Pöytyän veroprosentin nousua vuoden ,75 %:sta vuoteen 2014, jolloin veroprosentti oli 20,75 %. Karinaisten ja Pöytyän liitos v ja Yläneen liittyminen Pöytyään v olisi pitänyt näkyä veroprosentissa alentavasti, mikäli tällainen yleisluontoinen toteamus pitäisi yksiselitteisesti paikkansa. Kysymys 1) Mitä ovat sopimusluonnoksessa [1] tarkoitetut suuremman yksikön tuotantoedut ja miten ne aiotaan toteuttaa? Yhdistymisen eduksi on mainittu talouden vakauttaminen [2, s.4]. Dokumentti [3] ei tue tätä väitettä pöytyäläisen veronmaksajan näkökulmasta. Tarvasjoen investoinnit v ovat olleet 857

2 /asukas [3, s. 4] ja Pöytyän investoinnit vastaavana aikana 468 /asukas [3, s.5]. Tämän lisäksi v Tarvasjoen poistot ovat olleet vain 0,92 % [3, s. 4] verrattuna Pöytyän 5,03 % [3, s.5]. Tarvasjoki on yrittänyt korjata tilannetta v , jolloin poistot ovat olleet 10,5 % [3, s. 4]. Tästä huolimatta Tarvasjoen poistot ovat todennäköisesti alimitoitettuja. Suuret investoinnit yhdessä alimitoitettujen poistojen kanssa tekevät Tarvasjoen taloustilanteesta vielä kirjattua huonomman [4, s. 4-5]. Talouden vakauttaminen Pöytyän ja Tarvasjoen yhdistyessä tarkoittaa pöytyäläisten joutumista nettomaksajiksi Tarvasjoen investoinneille. Tarvasjoen 8,3 M lainakanta (v taloussuunnitelma) [3, s.9] lisättynä Pöytyän 16,0 M lainakantaan (v taloussuunnitelma) [3, s. 13] kasvattaa pöytyäläisten veronmaksajien lainaa merkittävästi. Mikäli kunnat yhdistyvät lainaa on 2164 /asukas (v taloussuunnitelma) [3, s. 15]. Mikäli pöytyäläiset vastaavat vain omista veloistaan lainaa on 1756 /asukas (v taloussuunitelma) [3, s. 13]. Sopeutustarve merkitsee Pöytyän kohdalla lisävelkaa 408 /asukas. Vuosien Pöytyän taloussuunnitelmiin on varattu 1,6-2,9 M /vuosi nettoinvestointeihin [3, s. 13]. Vastaavasti Tarvasjoen v taloussuunnitelmiin on varattu 0,6 1,4 M /vuosi nettoinvestointeihin [3, s. 9]. Talouden vakauttaminen em. suuruisilla investointimenoilla tuntuu aika mahdottomalta, koska yhdistymisavustus jää laskelmieni mukaan selvästi em. lukujen alle. Yhdistymisavustuksen määräämisestä sanotaan seuraavaa:... ehtona on vähintään yksi kuntarakennelain 42 :ssä mainituista neljästä kohdasta.... kohta 4, jonka mukaan uuteen kuntaan sisältyy lain tarkoittama erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Yhdistymisavustus muodostuu yhdistyvien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän mukaan määräytyvästä perusosasta sekä lisäosasta. Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa,jossa on talousperusteen täyttävä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta tai kuntia.lisäosa on 150 euroa mainitun edellytyksen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. [4, s. 56] Maallikkona käsitän vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevan kunnan tarkoittavan Tarvasjokea, ja näin ollen Pöytyä-Tarvasjoki liitokselle saisi yhdistymisavustusta lisäosineen. Tarvasjoen asukaslukuna käytän 1955, jolloin lisäosa olisi 1955 asukasta x 150 /as = Perusosan suuruus Lieto-Tarvasjoki liitoksessa olisi ollut ~ 2 M [4, s. 56], mikä tekee ~ 111 /asukas, kun Liedossa ja Tarvasjoella on asukkaita yhteensä Tämä on minimisuuruinen perusavutus kuntaliitoksissa, koska tavoitteena on yli asukkaan kunnat. Avustuksen määrä nousee yhdistyvien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän kasvaessa [6, s. 20]. Koska Pöytyän ja Tarvasjoen yhteenlaskettu asukasmäärä jää asukkaaseen, yhdistymisavustus jää oletukseni mukaan minimiperusavustukseen 2 M lisättynä suuruisella lisäosalla. Tällöin yhdistymisavustus olisi kokonaisuudessaan n. 2,3 M. Tämä korvaus on kertaluonteinen ja se maksetaan 3 vuoden aikana. Avustuksesta maksetaan 40 % sinä vuonna, jolloin yhdistyminen tulee voimaan ja kahtena seuravaana vuonna 30 % [4, s. 56]. Lisäksi on huomioitavaa, että kerta-avustuksen saaminen saattaa vähentää jatkuvia valtionavustuksia vuoden 2019 jälkeen. Jos vv voimaan tuleva kuntien yhdistyminen vähentää uuden kunnan valtionosuuksia verrattuna yhdistyvien kuntien yhteenlaskettuihin valtionosuuksiin, ministeriö myöntää uudelle kunnalle vähennyksen johdosta valtionosuuksien vähenemisen korvausta. Valtionosuuden vähennys korvataan täysimääräisesti ja korvaus maksetaan yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoteen 2019 saakka yhdistymisavustuksen yhteydessä. [4, s. 56] En löytänyt asiakirjoista [1]-[4] laskelmia Pöytyä-Tarvasjoen liitoskunnan valtionosuuksista.

3 Yhdistymisavustus on tarkoitus käyttää talouden vahvistamiseen [1, s. 15] ja tavoitteena on talouden vakauttaminen 2 vuoden tähtäimellä [1, s. 10]. Kahden vuoden osuus yhdistymisavustuksesta on laskujeni mukaan 0,7 x 2,3 M = 1,61 M. Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa alijäämää on 0,59 M ja 1,06 M, mikä on yhteenlaskettuna 1,65 M [3, s. 15]. Laskemani yhdistymisavustus ei kata taloussuunnitelmaan arvioitua alijäämää 2 vuoden tähtäimellä. V maksettaisiin yhdistymisavustuksesta loput 30%, joka on 0,3 x 2,3 M = 0,69 M. V talousennusteen alijäämä on 1,57 M. Kumulatiivinen alijäämä v olisi näiden talouslukujen toteutuessa (1,61 1,65) M + (0,69 1,57) M = - 0,92 M. Huolimatta olettamastani merkittävästä 2,3 M lisärahoituksesta kolmen vuoden päästä v kumulatiivinen alijäämä olisi lähes miljoona euroa. Esitettyjen laskelmien [3, s.15] ja edellä esitettyjen valtionavustusta koskevan laskelman valossa, kahdesta velkaisesta kunnasta ei saada velatonta yhdistämällä. Talouslaskelma osoittaa yksiselitteisesti Tarvasjoen velkojen jakaantuvan pöytäläisten veronmaksajien maksettavaksi, minkä lisäksi Pöytyän kunnan omien toimintojen aiheuttama velkaantuminen on merkittävää. Kysymys 2) Mitkä Pöytyän kunnan taloudelliset parametrit paranevat, mikäli Tarvasjoki yhdistyy Pöytyän kuntaan? Kysymys 3) Miten talouden vakautuminen näkyy nykyisille pöytyäläisille palvelurakenteessa ja/tai veroprosentissa viiden vuoden aikajänteellä? Kysymys 4) Miten talouden tasapainottaminen on tarkoitus toteuttaa 2 vuoden tähtäimellä? Kysymys 5) Millä tavoin Pöytyän ja Tarvasjoen liittyminen yhdeksi kunnaksi vaikuttaa kunnan valtionosuuksiin siirtymäajan jälkeen? Yhdistymistavoitteena on kunnan imagon ja vetovoiman lisääminen [1, s. 5], mutta mitään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asian parantamiseksi ei ole kirjattu. Mikäli Pöytyä ja Tarvasjoki yhdistyvät, taloudellisten laskelmien [3. s. 6] mukaan kunnallisvero nousee väistämättä, jolloin kunnan houkuttelevuus asuinkuntana heikkenee. Pöytyän nykyinen veroprosentti 20,75 % on jo Varsinais- Suomen huippua. V vain kolmessa Varsinais-Suomen kunnassa on korkeampi veroprosentti (Aura 21%, Tarvasjoki 21%, Vehmaa 21,5%) ja kahdessa muussa kunnassa sama 20,75 % (Salo, Sauvo). Kysymys 6) Miten kunnan imagoa ja vetovoimaa on ajateltu parannettavan? Kunnissa mukaan luettuna Pöytyä suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstömenot sivukuineen. Tarvittavia säästöjä talouden tasapainottamiseksi on mahdoton saada, jos suurimpaan kuluerään, henkilöstökuluihin ei voida puuttua. Henkilöstön irtisanomissuoja Yläne-Pöytyä liitoksen osalta päättyi v lopussa [5, s.21-22]. Mikäli uusi liitos Pöytyän ja Tarvasjoen kanssa syntyisi, alkaisi uusi 3-5 vuoden pituinen irtisanomissuojakausi v alusta [6, s.18]. Talouden tervehdyttäminen toimintojen uudelleen järjestelyillä ym. olisi tänä aikana mahdotonta. Tämä on syvässä ristiriidassa Pöytyä-Tarvasjoki

4 kunnan yhdistymissopimuksen tärkeimmälle perusteelle, mikä oli talouden tasapainottaminen kestävälle tasolle toteuttamalla tarvittavat uudelleenjärjestelyt ja säästöt [1, s. 5]. Kysymys 7) Miten Pöytyän kunta aikoo tehdä tarvittavat toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi vähentämättä henkilöstökuluja 3-5 vuoden ajanjaksolla v alusta luettuna? Kysymys 8) Miten Pöytyä-Tarvasjoki yhteinäiskunnassa harmonisoidaan kunnan työntekijöiden palkat? Tutustuttani Pöytyän ja Tarvasjoen yhdistymistä käsitteleviin asiakirjoihin Pöytyän kunnan internetsivulla, olen todennut tässä dokumentissa toteamani epäkohdat. Uskallan väittää, että mikään yksityinen yritys ei tekisi yhdistymispäätöstä saatavilla olevien talouslukujen perusteella. Vuosikate, alijäämä ja kumulatiivinen alijäämä [3, s. 15] ovat yhdistetyssä Pöytyä-Tarvasjoki kunnassa reilusti negatiivisia. Mielestäni huolestuttavinta em. luvuissa on niiden huononeminen koko tarkastelujaksolla v saakka. Pyydän Pöytyän kunnanhallitusta todella miettimään, mitkä ovat todelliset syyt ehdotetulle kuntien yhdistymiselle. Tasapainoista kuntataloutta annettujen talouslukujen valossa yhdistymisellä ei saavuteta, minkä vuoksi pyydän Pöytyän kunnanhallitusta lopettamaan Pöytyän ja Tarvasjoen kunnan yhdistymissuunnitelmat. Pöytyällä, TkT, DI Päivi Karjalainen Neulastie 4, Riihikoski GSM Huomautuksessa käytetyt muut kuin yhdistymisselvitykseeen liittyvät lähteet: [5] Pöytyän taloustoimikunnan kokouspöytäkirja [6]https://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/ Kuntar/Kuntarakennelak i_yksityiskohtaiset_perustelut.pdf ( internetsivulla käyty ) Näin ollen vuoden 2013 alun jälkeen tapahtuviin tehtävien siirtoihin ei sovelleta täyttä viiden vuoden irtisanomissuojaa, vaan irtisanomissuojan pituus on 3 5 vuotta riippuen siitä, mistä ajankohdasta lukien lain edellyttämät tehtävät siirtyvät. Lainaus s. 18 Yhdistymisavustusta ehdotetaan myönnettäväksi pääsääntöisesti yhdistymisille, jotka johtavat yli asukkaan kuntien muodostumiseen. Sitä pienemmille kunnille avustusta myönnettäisiin vain 4 h

5 :ssä tarkoitetun poikkeuspäätöksen perusteella. Yhdistymisavustuksen määrä kasvaisi sen perusteella, kuinka monta kuntaa yhdistymiseen osallistuu, ja miten suureksi asukasluvultaan uusi kunta muodostuu. Pienemmillään yhdistymisavustuksen määrä olisi 2 miljoonaa euroa ja suurimmillaan 10 miljoonaa euroa. Lainaus s. 20

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TASAPAINOTUSOHJELMA 2014-2017

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TASAPAINOTUSOHJELMA 2014-2017 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TASAPAINOTUSOHJELMA 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 KUNNAN TALOUDEN TILANNE JA TALOUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT... 5 KRIISIKUNNAN KRITEERIT JA NIIDEN TÄYTTYMINEN...

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot