KÖYLIÖ-SÄKYLÄ Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1"

Transkriptio

1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1

2 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2

3 TALOUSKEHITYS KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisverotulojen keskimääräinen muutos: -0,4 %/v huolimatta 0,5 %-yksikön veronkorotuksesta (veroprosentti ,5) Yhteisöverojen keskimääräinen muutos ( ): -2 %/v Valtionosuuksien keskimääräinen muutos: 16 %/v Vuosikate ja yli-/alijäämäkehitys Vuosina 2011 ja 2012 negatiiviseksi kääntynyt vuosikate palautunut veronkorotuksen ja toimintamenojen alentumisen johdosta 0,5 M positiivikseksi Kunnan taseessa oli vuonna ,2 M kertyneitä alijäämiä Investointien rahoitus, lainakanta ja omavaraisuus Kunnan vuosikate ei ole riittänyt tarkastelujaksolla investointien rahoittamiseen. Tarkastelujakson rahoitusvaje (toiminnan ja investointien rahavirta) on ollut yhteensä 1,0 M Kunnan lainakanta on kasvanut tarkastelujaksolla 1,5 M :lla ja oli vuonna ,0 M (1.106 /as). Kunnan omavaraisuus on laskenut 64 %:sta 53 %:iin 3

4 TALOUSKEHITYS SÄKYLÄ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 4,5 %/vuosi Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisverotulojen keskimääräinen muutos: 1,9 %/v (veroprosentti ) Yhteisöverojen keskimääräinen muutos ( ): -1,5 %/v Valtionosuuksien keskimääräinen muutos: 4,1 %/v Vuosikate ja yli-/alijäämäkehitys Kunnan vuosikate on tarkastelujaksolla heikentynyt vuosittain Kunnan talous oli vuosina 2010 ja 2011 ylijäämäinen, mutta vuosina 2012 ja 2013 alijäämää on kertynyt yhteensä lähes 0,6 M. Taseessa oli vuonna 2013 kertyneitä alijäämiä 1,9 M. Investointien rahoitus, lainakanta ja omavaraisuus Kunnan vuosikate ei ole riittänyt tarkastelujaksolla investointien rahoittamiseen. Tarkastelujakson rahoitusvaje (toiminnan ja investointien rahavirta) on ollut yhteensä 3,5 M Kunnan lainakanta on kasvanut tarkastelujaksolla 2,7 M :lla ja oli vuonna ,0 M (1305 /asukas). Kunnan omavaraisuus on laskenut 64 %:sta 58 %:iin 4

5 TALOUSKEHITYS JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Tarkastelujakson alussa molempien kuntien taloudellinen tilanne on ollut alijäämäinen. Alijäämän määrää ei ole pystytty pienentämään tarkastelujakson aikana. Säkylässä alijäämä oli edelleen v noin 1,9 miljoonaa euroa ja Köyliössä alijäämä kasvoi 1,2 miljoonaan euroon. Näyttää siltä, että Köyliössä alijäämäkehitys on saatu katkeamaan veronkorotuksen ja alhaisen menokasvun ansiosta v (ja v. 2014). Säkylässä alijäämäkehitys jatkui v Tulojen kehitys on molemmissa kunnissa ollut keskimäärin menokasvua heikompaa. Säkylän menokasvu on ollut tarkastelujaksolla selvästi Köyliötä voimakkaampaa, mutta myös tulokehitys on ollut hieman parempaa (verotulot ja valtionosuudet). Köyliön maltillisesta menokasvusta huolimatta heikko vero- ja valtionosuuskehitys ovat aiheuttaneet alijäämien sekä lainamäärän kasvun. Kunta on nostanut veroprosenttia 0,5 %- yksikköä tarkastelujakson aikana (20,5 %).Kunnan tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointimenoja. 5

6 TALOUSKEHITYS JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Säkylän talouskehitys on ollut tarkastelujakson aikana niin ikään alijäämäinen. Menokasvu on ylittänyt selvästi verorahoituksen kasvun ja aikaansaanut siten heikkenevän talouskehityksen. Kunnan veroprosenttia ei ole nostettu tarkastelujaksolla (20 %) Veroprosenttia nostettiin kuitenkin vuodelle 2014 (20,5 %). Kunnan tulorahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointimenoja. Kuntien talouden tila on taseen tunnuslukujen perusteella kohtuullisen yhtäläinen. Säkylän konsernin lainakanta on kuitenkin Köyliötä n /as. korkeampi. 6

7 TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2014 Vuoden 2014 alustavan tilinpäätösennusteen mukaan Säkylän Tilikauden alijäämä on euroa (huomioitavaa, että vuodelle 2014 korotettiin veroprosenttia) Verotulot kasvoivat 2,8 % (0,5 Me) ja valtionosuudet 4,4 % (0,3 Me) Toimintatuottojen kasvu oli 8 % (0,4 Me) ja toimintakulujen 4,3 % (1,25 Me) Vuoden 2014 alustavan tilinpäätösennusteen mukaan Köyliön Tilikauden tulos jonkin verran ylijäämäinen Verotulot ja valtionosuudet pysyivät tilinpäätösennusteen mukaan kutakuinkin vuoden 2013 tasolla, samoin toimintatuotot. Toimintakulut laskivat arviolta noin euroa 7

8 TALOUSKEHITYKSEN ENNAKOINTI 8

9 TALOUDEN ENNUSTEET Ennustelaskelmat on laadittu kuntien toimittamien taloussuunnitelmatietojen ja talouden kehitysarvioiden pohjalta Kuntien talouden kehitysennusteet on yhtenäistetty vastaamaan toisiaan (peilattu menneeseen aikaan, pitäisi olla neutraali kuntien keskinäisen vertailun kannalta) Ennusteissa käytettyjen muutoskertoimien arvioinnissa on myös huomioitu menneiden vuosien talouskehitys ( ) 9

10 TALOUDEN ENNUSTEKERTOIMET OPTIMISTINEN ENNUSTE (VUODET PERUSTUVAT KUNTIEN TALOUSSUUNNITELMIIN TAI ERIKSEEN ANTAMIIN TIETOIHIN) ka ka Kunnallisvero (Kunnan tulovero) ei kuntayhtymältä 1,00 1,01 1,01 1,02 1,01 1,03 1,03 1,04 1,04 1,035 Yhteisövero ei kuntayhtymältä 1,05 1,02 1,05 1,00 1,03 1,04 1,04 1,02 1,03 1,0325 Kiinteistövero ei kuntayhtymältä 1,05 1,00 1,05 1,02 1,03 1,01 1,02 1,02 1,01 1,015 Toimintatuotot yhteensä 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Toimintakulut yhteensä 1,00 1,02 1,02 1,02 1,015 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Valtionosuudet ei kuntayhtymältä 0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,005 Köyliö Säkylä Yhteinen Kunnallisvero (Kunnan tulovero) ei kuntayhtymältä 1,01 1,01 1,01 1,02 Yhteisövero ei kuntayhtymältä 1,03 1,03 1,03 1,03 Kiinteistövero ei kuntayhtymältä 1,02 1,02 1,02 1,02 Toimintatuotot yhteensä 1,03 1,03 1,03 1,03 Toimintakulut yhteensä 1,015 1,015 1,015 1,015 Valtionosuudet ei kuntayhtymältä 1,005 1,005 1,005 1,005 10

11 TALOUDEN ENNUSTEKERTOIMET HEIKOMPI ENNUSTE (KÄYTETTY SAMOJA KERTOIMIA MOLEMMILLA KUNNILLA) Yhteinen Kunnallisvero (Kunnan tulovero) ei kuntayhtymältä 1,010 1,010 1,010 1,020 Yhteisövero ei kuntayhtymältä 1,015 1,015 1,015 1,015 Kiinteistövero ei kuntayhtymältä 1,015 1,015 1,015 1,015 Toimintatuotot yhteensä 1,030 1,030 1,030 1,030 Toimintakulut yhteensä 1,020 1,020 1,020 1,020 Valtionosuudet ei kuntayhtymältä 1,005 1,005 1,005 1,005 Heikommassa ennusteessa on lisäksi alennettu kuntien taloussuunnitelmassa esitettyjä verokasvuarvioita vuosilta n. 1 %-yksiköllä 11

12 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ENNUSTEISTA Optimistinen ennuste Molempien kuntien talouskehityksen kannalta avainasemassa on menokehityksen hallinta. Nykyisessä taloustilanteessa ennakointia ei voi rakentaa tulokasvun varaan ja siitä johtuen menot ovat tarkastelun keskiössä. Maltillisen menokehityksen ennusteessa kunnista ilmoitettuja veroasteita käyttämällä veroasteilla saavutetaan jokseenkin vakaa talouskehitys. Tällöin kuntien taseisiin muodostuu jonkin verran ylijäämää ja lainakanta alenee. Talouskehitys riittäisi myös arvioidun investointitason kattamiseen. Tämän ennusteen realistisuudessa on suurta epävarmuutta. 12

13 TALOUDEN OPTIMISTINEN NÄKYMÄ - KÖYLIÖ 13

14 TALOUDEN OPTIMISTINEN NÄKYMÄ - SÄKYLÄ 14

15 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ENNUSTEISTA Heikompi ennuste Voimakkaamman menokehityksen ennusteessa kuntien taloussuunnitelman mukaisilla veroasteilla talous on molemmilla voimakkaasti alijäämäinen. Lainakanta kasvaa molemmilla nykyisestä. Heikomman ennusteen toteutumisen riski on varsin ilmeinen huomioiden menneiden vuosien menokehitys sekä valtionosuuskehitykseen liittyvät riskit. Myös verotulokehitykseen liittyy yhteiskunnan taloustilanteen epävarmuudesta johtuen merkittäviä riskejä. 15

16 TALOUDEN HEIKOMPI NÄKYMÄ - KÖYLIÖ 16

17 TALOUDEN HEIKOMPI NÄKYMÄ - SÄKYLÄ 17

18 MAHDOLLISEN KUNTALIITOKSEN VAIKUTUS TALOUTEEN 18

19 KUNTALIITOKSEN TALOUSVAIKUTUKSIA Kuntaliitoksella ei ole olennaisia valtionosuusvaikutuksia Terveydenhuollon kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän nettovarallisuuden on arvioitu kompensoivan kuntayhtymien taseessa olevat kuntayhtymäosuuksien arvot = ei olennaista tulosvaikutusta. Kuntayhtymän lainojen (n. 6,9 M ) siirtyminen liitoskunnalle lisää liitoskunnan lainakannan määrää (joka tapauksessa kunnat vastaavat viime kädessä kuntayhtymän lainoista). Kuntien tekemän arvion mukaan kuntaliitos mahdollistaisi yhteisen palvelurakenteen myötä n. 1,0 M :n vuosittaisen kustannusaleneman (otettu huomioon uuden kunnan laskelmissa). 19

20 NETTOVARALLISUUSLASKELMA-ARVIO Vastaavaa (nettovarallisuuslaskelmaan vaikuttavat erät) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja maa-alueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset, josta myyntisaam e Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavat yhteensä Vastattavaa (nettovarallisuuslaskelmaan vaikuttavat erät) Toimeksiantojen pääomat Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lomapalkkavelka Velat yhteensä Laskettu tp 2013 luvuilla. Köyliön taseessa kuntayhtymäosuuksien arvo noin euroa. Säkylän taseessa kuntayhtymäosuuksien arvo noin euroa. Nettovarallisuus: Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat Velat yhteensä Nettovarallisuus yhteensä Jäsenkuntien osuudet nettovarallisuudesta: % euroa Köyliö Säkylä yht

21 TALOUDEN OPTIMISTINEN NÄKYMÄ UUSI KUNTA 21

22 TALOUDEN HEIKOMPI NÄKYMÄ UUSI KUNTA 22

23 TALOUSKEHITYS/UUSI KUNTA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Optimistisemmassa arviossa liitoskunnan talouskehitys muodostuisi selvästi ylijäämäiseksi ja kunnan taseeseen kertyneet alijäämät tulisi käytännössä katetuksi v Kunnan tulorahoitus riittäisi arvioitujen investointien kattamiseen koko tarkastelujakson ajan. Voimakkaamman menokehityksen ennusteessa kuntien keskimääräisellä veroasteella talous olisi myös liitoskunnalla alijäämäinen. Uuden kunnan taseeseen muodostuisi n /asukas alijäämä Uuden kunnan lainakanta kasvaisi mutta jäisi alle erillisten kuntien asukaskohtaisen lainakannan 23

24 TALOUDEN RISKIT JA MAHDOLLISUUDET - Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutus Asukasluvun kehitys Kuntaliitoksen esiselvitykseen sisältyy talouden tasapainottamisen keinojen menoja vähentävä vaikutus on euroa. Olennaisin säästökohde Köyliön yläkoulun lakkauttaminen ( euroa) Muita säästökohteita yli euroa, josta merkittävin menojen vähennys laskettu hallinnon ja talouden tehtävistä (eläköitymiset), n euroa sekä valmistuskeittiöiden vähentämisestä ( euroa). 24

25 UUSI KUNTALAKI ERITYISEN VAIKEASSA TALOUDELLISESSA ASEMASSA OLEVAN KUNNAN ARVIOINTIMENETTELY Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 119 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 111 :n 3. momentissa säädetyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet raja-arvot: 25 25

26 UUSI KUNTALAKI ERITYISEN VAIKEASSA TALOUDELLISESSA ASEMASSA OLEVAN KUNNAN ARVIOINTIMENETTELY 1. Kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta negatiivinen (Köyliö vuosina 2017/2018 (?) 2. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (veroprosentti koko maa v on 19,84 %) 3. Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla (kuntakonsernien keskimääräinen lainakanta 2013 oli 5544 e/as) sekä 4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia Selvityksen tekee arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää Valtiovarainministeriö ja yhden kunta. VM nimeää kuntaa kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi kunnasta ja ministeriöstä riippumattoman henkilön. Ryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Valtuuston on käsiteltävä toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös VM:n tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. VM tekee ryhmän toimenpideehdotusten ja valtuuston päätösten perusteella ratkaisun kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi

27 YHTEYSTIEDOT Minna Ainasvuori, aluejohtaja, JHTT BDO Audiator Oy Vattuniemenranta Helsinki

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina 12.9.2014 Anni Antila Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien

Lisätiedot

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004)

KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17.8.2005/AT KUNTATALOUSSELVITYS 1993 2003 (2004) Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2004, että kuntien talouden kehitys selvitetään viimeisten 10 vuoden ajalta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia heikki helin Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 2 tutkimuskatsauksia 2015 tiedustelut förfrågningar InquIrIes Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot