SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA"

Transkriptio

1 SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA

2

3 SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA Toimittaneet Helena Haapio ja Ritva Sipilä TIETOSANOMA

4 Tietosanoma Oy ja kirjoittajat kukin oman tekstinsä osalta ISBN KL Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C Helsinki puh Taitto: Jussi Valtavaara Kuvioiden taitto: Sisko Honkala Kansi: Ville Laihonen Kannen kuvat: BortN66/Shutterstock.com (kypärä), Murat Cokeker/Shutterstock.com (paperipino), foto76/shutterstock.com (tausta) Painopaikka: AS Pakett, Tallinna 2013

5 5 SISÄLLYS ESIPUHE 11 KIRJOITTAJAT 18 VAKIOEHTOJA JA LYHENTEITÄ 22 1 ENNAKOIVA SOPIMINEN JA SOPIMUSLUKUTAITO Helena Haapio Ennakoivan sopimisen ja ennakoivan oikeuden tavoitteet Uudenlaisen sopimusosaamisen tarve ja haasteet Sopimuslukutaito Sopimuksen tunnistaminen Sopimuksen näkyvä ja näkymätön osa Vastuuselvittely sopimusketjussa Toimitus ja viivästys Tuotteen tai suorituksen virheellisyys Sopimuksen merkitys projekteissa 56 2 SOPIMUSSUUNNITTELU SOPIMUSTEN JA SOPIMUSRISKIEN HALLINNAN PERUSTANA 59 Helena Haapio 2.1 Sopimus on muutakin kuin allekirjoitettu sopimusasiakirja Sopimuksen elinkaari Sopimuksen tehtävät Sopimusperiaatteet ja -politiikka Sopimusten hallinta: pitävä perusta hankkeiden onnistumiselle Sopimusten hallinnan kehittäminen Sopimusten hallinnasta vastaaminen Sopimussuunnittelu Sopimussuunnittelun tarjoamat mahdollisuudet projektin eri vaiheissa Sopimussuunnittelussa huomioitavia asiakokonaisuuksia Sopimusriskien hallinta Sopimusriskien hallinnan osa-alueet Sopimusriskien hallinnan työkalut Sopimussuunnittelun merkitys projekteissa 118

6 6 3 VASTUUTILANTEIDEN HALLINTA Ritva Sipilä Kaapelitoimituksen viivästymistapaus Urakoitsijan vastuu rakennuttajalle Sivu-urakan alistamissopimuksen erityispiirteet Viivästysvastuiden ketjutus Urakan suoritusajan pidennys Sopimussuunnittelun merkitys viivästystilanteissa Virhe kaapeleiden asennuksessa Urakoitsijan vastuu virheellisestä asennuksesta Urakoitsijan vastuu virheellisestä kaapelista Rakennusajan jälkeen ilmennyt virhe Virhe ja vastuu Urakoitsijan vastuu takuuaikana Virhevastuun ketjutus Vastuu urakan takuuajan jälkeen Sopimussuunnittelun merkitys virhetilanteissa HÄIRIÖTILANTEIDEN, MUUTOSTEN JA REKLAMAATIOIDEN HALLINTA Ritva Sipilä Reklamaation muotomääräykset YSE ehtojen muotomääräykset KSE ehtojen muotomääräykset Kirjallinen ja todistettava reklamaatio tai vaatimus Kirjallinen muoto Todistettavasti tehty reklamaatio tai vaatimus Reklamaation tai vaatimuksen kohdentaminen Reklamointiaika Reklamaatio kaapelitoimituksen viivästymistapauksessa Urakkasopimuksen osapuolten reklamointivelvoitteet Alihankintasopimuksen mukainen vaatimusten esittäminen Sivu-urakan alistamissopimuksen mukainen reklamaatiovelvollisuus ja vaatimusten esittäminen Reklamaatio kaapeleiden virheestä Urakkasopimuksen osapuolten reklamointivelvoitteet Alihankintasopimuksen mukainen virheestä reklamoiminen ja vaatimusten esittäminen Sivu-urakan alistamissopimuksen mukainen reklamaatiovelvollisuus ja vaatimusten esittäminen Urakan sisältömuutosten hallinta Lisä- ja muutostyömenettelyt Riidanalainen suoritus 185

7 Muotomääräysten noudattaminen käytännössä Muotomääräysten noudattaminen oikeuskäytännössä Lisä- ja muutostöihin perustuva lisäaikavaatimus Ongelmien torjuminen lisä- ja muutostöissä VASTUU SUUNNITTELUVIRHEISTÄ Brita Palmu Suunnittelusta sopiminen KSE ehdot Suunnittelijan vastuun perusteet sopimusehtojen puuttuessa Suunnittelusopimuksen osapuolten velvollisuudet Tilaajan tiedonantovelvollisuus Suunnittelijan velvollisuudet Urakoitsijan vastuu tilaajan suunnitelmissa määritellyistä ratkaisuista Suunnitteluvirhe Suunnittelijan vahingonkorvausvastuu Suunnittelijan vahingonkorvausvastuu sopimuskumppanille Sopimuskumppanien velvollisuudet ja oikeudet sopimusketjussa Suunnittelijan vahingonkorvausvelvollisuus sopimussuhteen ulkopuolisille tahoille Vastuun kesto Suunnittelusopimuksen laatiminen urakoitsijan ollessa suunnittelijan sopimuskumppani Vastuuvakuutus Vastuun mahdolliset seuraukset esimerkkitapauksessa Suunnitteluvastuuriskien hallinta VAKUUTUKSET RAKENNUSPROJEKTISSA Marjaana Järvinen, Sari Lintumaa ja Jari Salonen Vakuuttamisesta sopiminen Vakuutettavat riskit ja vakuutukset Rakennus- ja asennustyövakuutus Kuljetusvakuutus Myöhästymiskeskeytysvakuutus Vastuuvakuutus YSE ehdot ja rakennusprojektin vakuuttaminen Omaisuusriskien vakuuttaminen YSE ehtojen mukaan Vastuuriskien vakuuttaminen YSE ehtojen mukaan Vakuutusten korvausjärjestys Vakuutukset kaapeleiden asennusvirhetapauksessa Vakuuttamisessa huomioitavaa 229

8 8 7 YSE EHTOJEN KÄYTÖSTÄ VOIMALAITOSRAKENTAMISESSA Eero Kaukoranta Voimalaitosala ja sen sopimukset Sopimusvaihtoehtoja voimalaitoshankkeeseen Voimalaitosprojektin sopimuksellinen rakenne Voimalaitosprojektin yleiset periaatteet YSE ja ORGALIMEn turnkey-ehtojen yhteensovittamisen ydinkysymyksiä Toimitusvelvollisuus ja toimituslaajuudesta sopiminen Projektin johto- ja turvallisuuskysymykset Muutosten hallinta lisä- ja muutostyöt Aikataulukysymykset Sakot ja sanktiot Vakioehtojen mahdollisuudet ja haasteet voimalaitosprojektissa OLETUSSÄÄNNÖT RAKENNUSPROJEKTIEN SOPIMUSSUUNNITTELUSSA Soili Nystén-Haarala Sopimusvapauden vaikutus oletussääntöihin Vakioehdot osana sopimusta Lain ja oikeuspaikan valinta Sopimuksen kohteen vaikutus sovellettavaan oletussääntöön Suoritushäiriön tai sopimusrikkomuksen seuraamukset oikeudellisten oletus - sääntöjen mukaan Viivästyksen seuraamukset yleisten oppien mukaan Viivästyksen seuraamukset kauppalakien mukaan Yhteenveto viivästyksen seuraamuksista Virheen seuraamukset yleisten oppien mukaan Virheen seuraamukset kauppalakien mukaan Yhteenveto virheen seuraamuksista Oletussäännöt ja sopimusten laadinta SOPIMUKSEN NÄKYMÄTÖN OSA SUORITUSHÄIRIÖTILANTEIDEN ARVIOINNISSA JA HALLINNASSA Jukka Lehto Velvoitteet ja vastuut suoritushäiriötilanteessa Urakoitsijan velvoitteet Velvoitteen ja toteutuneen suorituksen vertaaminen Tilaajan oikeus vedota suoritushäiriöön Vastuun vanhentuminen Suoritushäiriön vaikutukset sopimusketjussa Sopimusriskien hallinta suoritushäiriötapauksessa 314

9 9 10 SOPIMUSTEN HALLINTAA KÄYTÄNNÖSSÄ, ERI ALOJEN AMMATTILAISTEN YHTEISTYÖNÄ 316 Soile Pohjonen 10.1 Juristin ja oikeuden rooli sopimustilanteessa Sopiminen jähmettämisenä ja yhteistyöprosessina Panostaminen valmisteluun tai katastrofien korjailuun Liiketoiminnan suunnittelu eri asiantuntijoiden näkökulmasta Tarjous- ja sopimusprosesseja yrityksissä kehittävä juristi Myyntijohtajaekonomi Johtoryhmään kuuluva yritysjuristi Sopimusjuristi Juristit ja insinöörit yhteistyössä Tehdastoimituksista vastaava insinööri Sopimusjuristi Kaksi urakoitsijaa Rakennusalan toimialaliiton juristi Erikoistunut asianajaja SOPIMUS ON KIELITEKO Tarja Salmi-Tolonen Kielitietoisuus Erilaiset asiantuntijat erilaiset kielet Samat sanat Virhe Kieli on paljon muutakin kuin sanoja Kieliriskien hallinta SOPIMUSNEUVOTTELUT, VASTUU JA RISKINJAKO Susan Koivu ja Jukka Leskinen Sopimusneuvottelut Neuvotteluiden merkitys ja neuvottelustrategia Neuvottelun aiheet Neuvotteluvastuu Lojaliteetti ja sopimusneuvottelut Kannustavat sopimusmallit kumppanuudessa Optimaalinen riskinjako sopimuksissa 381 HYÖDYLLISIÄ TIETOLÄHTEITÄ Helena Haapio 382 KIRJALLISUUS JA LÄHTEET 430

10 LIITTEET 442 Kauppalaki / Kansainvälinen kauppalaki, CISG. Suomen säädöskokoelman sopimussarja 50/ Laki velan vanhentumisesta / CISG-sopimusvaltiot 482 HAKEMISTO 483

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Asta Halttunen UNIDROIT-PERIAATTEIDEN HARDSHIP SOPIMUSRISKIEN HALLINNAN VÄLINEENÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! 18.9.2014 Radisson Blue Seaside []

Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! 18.9.2014 Radisson Blue Seaside [] Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! 18.9.2014 Radisson Blue Seaside [] Käsiteltävät asiat 01 Rödl & Partner 02 Rakennusriidan yleisimmät aiheet 03 Rakennushankkeen tyypilliset sopimukset

Lisätiedot

Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat

Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat Talonrakennusteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 Sisältö 1. Rakennusurakka 1. Urakkamuodot ja sopimussuhteet...13 Rakennusurakkasopimus...13 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa

Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Yleinen velvoiteoikeus Pro gradu -tutkielma Syksy

Lisätiedot

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki ESIPUHE...5 1 Lait ja viranomaismääräykset...17 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista...17 1.2 Tilaajavastuulaki...23 Lain tavoitteista...23 Lain soveltamisala...24 Tilaajan selvitysvelvollisuuden

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Taloyhtiön johdon ymmärrys rakennuttamisesta on onnistuneen korjaushankkeen edellytys. Jotta voi ymmärtää mm. suunnittelu-, urakka- ja valvontasopimusten laadintaa

Lisätiedot

YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA

YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA 1 I Merilampi 2012 YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA 10.4.2013 Lauri Tolvanen, asianajaja Asianajotoimisto Merilampi Oy 2 I Merilampi 2012 Asukas Asukas Tilaaja Tavarantoimittaja Arkkitehti Asukas Asukas Asukas Asukas

Lisätiedot

Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955.

Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955. Artikkeli IV Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955. 165 166 Lakimies 6/2009 s. 934 955 Antti Tieva Kiinteistö-

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä

Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä Sopimusoikeus 2011 Soili Nysten-Haarala JOHDANTO Mikä on sopimus? Millaisia sopimuksia olet viimeksi tehnyt? Miksi tehdään sopimuksia? Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen Kari Iloranta Hanna Pajunen-Muhonen Hankintojen johtaminen Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan Tietosanoma Helsinki Neljäs, tarkistettu laitos Tietosanoma Oy ja kirjoittajat 2015 ISBN 978-951-885-388-9

Lisätiedot

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Velvoiteoikeus Pro gradu tutkielma Ohjaaja: Janne Kaisto Tekijä: Tuomas

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA

RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA RAKENNUSURAKKAHANKINTOJEN SOPI- MUKSET ENNAKOIVINA JA DYNAAMISINA SOPIMUKSINA Lapin yliopisto Pro Gradu -tutkielma Niina Rytilahti Velvoiteoikeus Kevät 2014 I SISÄLLYS LÄHTEET... III LYHENTEET... VIII

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Sopimukset ja oikeusturva

Sopimukset ja oikeusturva Sopimukset ja oikeusturva Viheralan tilaaja-tuottaja -päivä 11.12.2012 Järvenpää 17. joulukuuta 2012 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Sopimustoiminnasta Pääsuunnittelijan lakimääräisiä tehtäviä, jotka

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat

Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat Sisällys JOHTAMISTAITO JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1 YRITYSTALOUS 8 KOULUTUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSALA 12 LAINSÄÄDÄNTÖ 17 terveys ja hyvinvointi 21 KIELET JA

Lisätiedot

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16 RISKIENHALLINTAOPAS SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO skolry@skolry.fi puh. 020 595 5100, faksi 020 595 5111 www.skolry.fi 1(20) Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 Sisällys Alkusanat 5 Johdanto: miksi tämä kirja on kirjoitettu 17 1 Taloyhtiön korjausohjelma 19 1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 1.1.1 Laki kannustaa suunnitelmallisuuteen 19 1.1.2 Korjausohjelma

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot