YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA"

Transkriptio

1 1 I Merilampi 2012

2 YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA Lauri Tolvanen, asianajaja Asianajotoimisto Merilampi Oy 2 I Merilampi 2012

3 Asukas Asukas Tilaaja Tavarantoimittaja Arkkitehti Asukas Asukas Asukas Asukas Asukas Asukas V2 V3 Lämpöurak. Ilmastointiurak. Aliurak. Urakointi Pääurak. Sähköurak. Rak. LVI S Suunnittelu Tavarantoimittaja Asukas 3 I Merilampi 2012 YSE RYHT tms. KSE

4 VASTUUN PERUSTEISTA Lähtökohtaisesti vahinko on kärsittävä itse Poikkeuksena laki tai sopimus, esim. YSE 4

5 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN VASTUUMÄÄRITTELY YSE:n soveltaminen edellyttää siitä sopimista Vaikka ei sovittu, merkitystä ns. hyvänä kauppatapana tulkintatilanteissa Etujärjestöjen neuvottelema kompromissi Voi sopia toisin 5

6 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS YSE 13 Sopimusasiakirjojen ristiriita ratkaistaan urakkasopimuksen osoittaman pätevyysjärjestyksen mukaisesti YSE sisältää luettelon asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä Jako: kaupalliset / tekniset asiakirjat 6

7 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Pääsuoritusvelvollisuus (YSE 1 ) luovutettava työtulos tilaajalle sovittuna aikana valmiina tehtävä ammattitaidolla säädöksiä ja hyvää rakennustapaa noudattaen Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaajohtovelvollisuudet (YSE 4 ) Yhteistoiminta (YSE 7 ) Laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan laadunvalvonta (YSE 11 ) jatkuvaa oma-aloitteista 7

8 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Lisä- ja muutostyöt (YSE 43, 46 ) Yleisin riidanaihe Käytäntö ristiriidassa YSE:n määräysten kanssa Vaikutus sovittava kirjallisesti etukäteen Jos ei sovita, riski urakoitsijan 8

9 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Muutostyöt (YSE 43 ) Muutostyö = sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos Urakoitsijan tehtävä tilaajan vaatimuksesta Poikkeus: ei saa olennaisesti muuttaa urakkasuoritusta toisen luonteiseksi 9

10 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Muutostyöt (YSE 43 ) Tilaajan selvästi osoitettava muutokset urakoitsijalle Urakoitsijan viipymättä tehtävä tarjous Tilaajan viipymättä käsiteltävä tarjous Muutoksen vaikutuksesta sovittava kirjallisesti etukäteen Poikkeus: pienet ja kiireelliset valvojan määräyksestä Merkintä työmaapäiväkirjaan 10

11 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Muutoksen vaikutus urakkahintaan ja -aikaan (YSE 44 ) Muutoksen vaikutus huomioitava lisäyksenä tai hyvityksenä Urakoitsijan annettava yksilöity tarjous tai eritelty laskelma KKO 2008:19 Urakoitsijan esitettävä kohtuullisessa ajassa yksilöity rahamääräinen vaatimus suunnitelman saatuaan 11

12 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Muutoksen vaikutus urakkahintaan ja -aikaan (YSE 44 ) Muutos hinnoiteltava noudattaen sopimusasiakirjoissa määrättyä tapaa tai Määrittelyn puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja Viime kädessä omakustannushintaan ellei tilaaja ota muutostyötä toteuttaakseen 12

13 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Muutoksen ajallinen vaikutus Urakoitsijalla oikeus kohtuulliseen pidennykseen Sovittava etukäteen ennen työsuoritusta Urakoitsijan esitettävä vaatimus kirjallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen toteutusta 13

14 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Lisätyöt (46 ) Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa Hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan sovittava kirjallisesti etukäteen Urakoitsijalla ei velvollisuutta lisätöiden tekemiseen Tilaajalla oikeus määrätä työ tehtäväksi riidanalaisena (YSE 90 ) 14

15 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Oikeustapaus, lisä- ja muutostyöt Rakennuttaja ja urakoitsija olivat tehneet urakkasopimuksen liikekeskuksen rakentamisesta. Urakan toteutuksen aikana urakoitsija teki yli 300 lisä- ja muutostyötarjousta. Näistä tarjouksista urakoitsija ja rakennuttaja sopivat noin 50 kappaletta YSE:n mukaisesti kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Lisäksi rakennuttaja maksoi noin 110 lisä- ja muutostyötarjousta ilman, että töitä olisi YSE:n mukaisesti kirjallisesti tilattu. Urakka myöhästyi huomattavasti sovitusta. Seuranneen oikeudenkäynnin aikana rakennuttaja kieltäytyi maksamasta auki jääneet 140 lisä- ja muutostyötarjousta sillä perusteella, että lisä- ja muutostöistä ei oltu YSE:n määräyksien mukaisesti kirjallisesti etukäteen sovittu. YSE:n määräyksiin viitaten rakennuttaja ilmoitti, että urakoitsijalla ei ole enää oikeuttaa vaatia korvausta lisä- ja muutostöistä. 15

16 URAKOITSIJAN VELVOLLISUUKSISTA Huomautuksentekovelvollisuus (YSE 33 ) Huomautettava viipymättä ja todistettavasti tilaajalle Jos tilaaja ei huomautusta noudata, urakoitsija vapautuu vastuustaan 16

17 URAKOITSIJAN YLEINEN VASTUU SOPIJAPUOLENA YSE Urakoitsija vastaa mm. laatimistaan suunnitelmista hankkimistaan tiedoista tekemistään töistä hankkimistaan rakennustavaroista alaisistaan ja asiantuntijoistaan Täyden korvauksen periaate poikkeuksena viivästyssakko Urakoitsijan vastuu asiantuntijan vastuuta Urakoitsija vastaa myös lisä- ja muutostöistä Takuuajan ja takuuajan jälkeinen vastuu määritelty erikseen (YSE 29, vrt. 30 ) 17

18 VASTUUT VIRHEELLISESTÄ TYÖTULOKSESTA YSE 27 Korjaus oikeus ja velvollisuus Korvaus Arvonalennus 18

19 VASTUU TAKUUAIKANA YSE 29 2 vuotta, kattaa myös lisä- ja muutostyöt Alkaa vastaanotosta / käyttöönotosta Vain korjausvastuuta Näyttötaakka urakoitsijalla kuluminen väärä käyttö huollon laiminlyönti Korjattava viipymättä Jos ei korjaa tilaajalla oikeus teettää (edellyttää kuitenkin kirjallista ilmoitusta) 19

20 VASTUU TAKUUAIKANA YSE 29 Oikeustapaus, KKO 2001:14, rakennusurakka, takuu Aliurakoitsija oli asentanut kiinteistöyhtiön rakennuksen katolle tehtyjen pysäköintitasanteiden vesieristeen sekä antanut vesieristykselle ja eristystyölle takuun. Eristeen päälle oli pääurakoitsija tehnyt betoni- ja asfalttirakenteen. Vesieristyksessä oli sittemmin ilmennyt virheitä. Aliurakoitsijan velvollisuuden virheiden korjaamisen katsottiin käsittävän myös vesieristeen päällä olevien rakenteiden purkamisen ja uudelleen tekemisen, koska kysymys oli aliurakoitsijan vastuulla olevien virheiden poistamiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. 20

21 VASTUU TAKUUAJAN JÄLKEEN YSE vuotta Vastaanotto / käyttöönotto Näyttötaakka tilaajalla Edellyttää lisäksi törkeää laiminlyöntiä, täyttämättä jäänyttä työsuoritusta tai sovitun laadunvarmistuksen olennaista laiminlyöntiä Ei ole voitu kohtuudella havaita takuuaikana 21

22 VASTUU KOLMANNELLE HENKILÖLLE YSE 31 Urakoitsija vastaa henkilö- ja omaisuusvahingoista Poikkeus: väistämätön seuraus Poikkeuksen poikkeus: lainmukainen tuottamuksesta riippumaton vastuu 22

23 GRYNDERIN VASTUU Perustuu vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön ja asuntokauppalakiin Näyttötaakka grynderillä Grynderillä käytännössä 10 vuoden takuuvastuu Grynder Oikeuskäytännön mukaan asunto-osakeyhtiön perustaja markkinoi osakkeita jo rakennusaikana ulkopuolisille säilyttää määräysvallan koko rakennushankkeen ajan (omistuksenpidätysehdot) Perustajaurakoitsija suorittaa itse rakennustyön urakkasopimuksen perusteella edustaen urakoitsijaa ja asunto-osakeyhtiötä Perustajarakennuttaminen rakennustyön suorittaa riippumaton rakennusliike Asuntokauppalaki Perustajaosakas = omistaa osakkeen rakennusvaiheen aikana 23

24 OIKEUSTAPAUS Asunto Oy:n huoneistossa havaittiin vesivahinkoja 7 vuotta vastaanottotarkastuksen jälkeen. Kun vesivahinkojen syitä selvitettiin, osoittautui, että kylpyhuoneissa oli 3 eri vikaa: a) kosteussulkuna toimivan muovimaton lattiasaumat olivat auenneet seurauksin, että lattialle kertyvä vesi pääsi sitä kautta rakenteisiin b) muoviputkista rakennettu lattialämmitysjärjestelmä oli iän myötä haurastunut ja tihkui kosteutta rakenteisiin ja c) suunnitelmien mukainen lattiakaivo ei kyennyt vetämään riittävän nopeasti vettä, vaan tulvi lattialle. 24

25 SUORITUSAIKA YSE Viivästyssakko 0,05 % (alv 0 %) Sivu- ja aliurakoissa kuitenkin 0,1 % (alv 0 %) Maksimissaan 50 / 75 työpäivää Tilaajalla ei oikeutta muuhun korvaukseen, vaikka myöhästys olisi isompi poikkeuksena urakoitsijan tahallisuus tai törkeä tuottamus Viivästyssakosta voi sopia toisin (kannattaa ilmoittaa jo tarjouspyynnössä) varauduttava urakkahinnan nousuun 25

26 RAKENNUSKOHTEEN VAKUUTTAMINEN YSE 38 Työmaajohtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija velvollinen huolehtimaan vakuuttamisesta Jos kohteen vakuuttaminen poikkeuksellisesti tilaajan tehtävänä, tulee vakuutuksen hankkimisesta varmistua Vakuutusvelvollisuuden laiminlyönti voi tulla tilaajalle kalliiksi (KKO 1994:5) 26

27 RAKENNUSKOHTEEN VAKUUTTAMINEN YSE 38 KKO 1994:5 Icopal Oy:n vahingonkorvausvelvollisuus Tulipalo on aiheutunut Icopal Oy:n työntekijän A:n tuottamuksesta hänen täyttäessään yhtiön sopimusvelvoitetta ja siten yhtiön sopimusrikkomuksesta. Yhtiö on sen vuoksi lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan sopimuskumppanilleen Viljo Tikkanen Ky:lle tulipalon johdosta syntyneen vahingon. Hovioikeuden mainitsemilla perusteilla Icopal Oy:n kommandiittiyhtiölle lähettämät toimitusehdot ovat tulleet osapuolten välisen sopimuksen osaksi. Jutussa esitetyn selvityksen mukaan katonkorjausalalla on epätavallista, että työn suorittaja palovakuuttaa työn kohteen. Velvoite, jonka mukaan rakennuksen omistajan tulee pitää työn kohde riittävästä määrästä palovakuutettuna, tarkoittaa, että omistaja on ottanut vastatakseen vahingoista, jotka saattavat johtua rakennuksessa syttyvästä tulipalosta. Omistajan vakuuttamisvelvollisuus käsittää siten myös rakennuksessa olevan irtaimiston. Tämä vakuuttamisehto ei ole sisällöltään yllättävä eikä ankara. Asiassa ei ole esitetty perusteita mainitun sopimuksen kohtuullistamiseksi. Laiminlyötyään palovakuuttaa työn kohteen Icopal Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti kommandiittiyhtiöllä ei ole oikeutta saada osakeyhtiöltä korvausta tuhoutuneesta rakennuksesta ja kalustosta, koska korvaus olisi suoritettu sopimuksessa edellytetystä vakuutuksesta. 27

28 RAKENNUSKOHTEEN VAKUUTTAMINEN YSE 38 Sivu- ja aliurakoitsija velvollinen vakuuttamaan rakennuskohteen vain, jos siitä on erikseen sovittu (YSE 38, 6-kohta) Korjaustöissä urakoitsijan vakuutusvelvollisuus rakennuskohteen osalta rajoittuu korvauksen arvoon (YSE 38, 9-kohta) Korjaustöissä rakennuttajan ilmoitettava kiinteistövakuutuksesta urakoitsijalle ja korjaustöistä vakuutusyhtiölle (YSE 38, 9-kohta) 28

29 TILAAJAN VELVOLLISUUKSISTA Urakkasumman maksaminen (YSE 40 ) Kun lasku on esitetty ja vastaava työvaihe todettu tehdyksi tai lasku muuten todettu maksukelpoiseksi Lisä- ja muutostöiden korvausvelvollisuus (YSE 40 7 kohta) Sovittava etukäteen kirjallisesti lukuun ottamatta pieniä ja kiireellisiä muutoksia, joista merkintä työmaapäiväkirjaan Myötävaikutusvelvollisuus (YSE 8 ) Luvat Suunnitelmat Hankinnat 29

30 TILAAJAN YLEINEN VASTUU SOPIJAPUOLENA YSE Vastaa esim. tiedoista, suunnitelmista, määräyksistä, alaisista, tavaroista ja rakennusosista 30

31 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN MERKITYKSESTÄ, YSE 71 Onko työtulos sopimusasiakirjojen mukainen? Vähäiset viimeistelytyöt eivät esteenä Osittainen vastaanotto mahdollinen Esitettävä vaatimukset perusteeltaan puhevallan menetyksen uhalla (määrät vielä taloudellisessa loppuselvityksessä) Takuuaika alkaa 10 vuoden vastuu samoin Vahingonvaara siirtyy tilaajalle (YSE 55 ) 31

32 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS, YSE 73 Vaatimukset esitettävä määrältään puhevallan menetyksen uhalla Voidaan pitää useita 32

33 OIKEUSTAPAUS, KKO 1992:67 Rakennusurakka Ennen urakalla tehtäväksi tarkoitettujen töiden aloittamista urakoitsija ja rakennuttaja eivät olleet sopineet urakkahintaa eikä siitä päästy sopimukseen työn aikana. Rakennuttaja, joka oli huomautuksetta sallinut töiden jatkumisen, oli velvollinen suorittamaan työstä veloitetun kohtuullisen korvauksen. Urakoitsijan, joka oli jatkanut töitä, vaikka urakkahinnasta ei oltu sovittu, katsottiin hyväksyneen, ettei rakennuttaja ollut velvollinen suorittamaan enempää kuin urakoitsijan urakkahintana pyytämä korvaus. 33

34 Helsinki Lönnrotinkatu 5, Helsinki Puh Tampere Keskustori 5, Tampere Puh I Merilampi 2012

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kuka vastaa kun paikat hajoaa?

Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kajaani 8.10. 2013 Katri Salokorpi, lakimies Suomen Kiinteistöliito Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Sisältö Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot