Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! Radisson Blue Seaside []

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! 18.9.2014 Radisson Blue Seaside []"

Transkriptio

1 Working together RAKENNUSRIITA- ENNAKOI- VARAUDU! Radisson Blue Seaside []

2 Käsiteltävät asiat 01 Rödl & Partner 02 Rakennusriidan yleisimmät aiheet 03 Rakennushankkeen tyypilliset sopimukset ja vakioehdot 04 Urakkasopimus ja liitteet 05 Urakkasopimuksen näkyvä ja näkymätön osa 06 Viivästys- ja virhevastuun ketjutus 07 Sopimusneuvottelut

3 01 Rödl & Partner Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy Helsinki Tampere / yhteistyötoimisto 10 laki- ja veroasioiden asiantuntijaa Satakerta Rödl & Partner, tilitoimisto Helsinki ja Kouvola n. 20 taloushallinnon ammattilaista

4 01 Rödl & Partner Rödl & Partner Saksalainen perheyhtiö Toimintaa 100 maassa, n työntekijää Laki Vero Kirjanpito Tilintarkastus Liikkeenjohdon konsultointi

5 01 Rödl & Partner Austria Belarus Bosnia Brazil Bulgaria China Croatia Cyprus Czech Republic Estonia Finland France Georgians Germany Hong Kong Hungary India Indonesia Italy Kazakhstan Latvia Lithuania Mexico Moldova Poland Romania Russian Federation Singapore Slovak Republic Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States of America Vietnam

6 01 Rödl & Partner Almaty Barcelona Birmingham Bolzano Bratislava Breslau Brno Bucharest Budapest Chisinau Danzig Gliwice Helsinki Istanbul Kharkiv Kiev Krakow Limassol Ljubljana Madrid Milano Minsk Moscow Padua Paris Poznan Prague Riga Rome Sarajevo Sochi Sofia St. Petersburg Stockholm Tallinn Tbilisi Timişoara Vienna Vilnius Warsaw Zagreb Zurich

7 01 Rakennusriita Yleisimmät riidanaiheet Sopimusasiakirjojen epäselvyydet Urakkarajojen ja laadun määrittely Epärealistinen aikataulutus ja viivästys Lisä- ja muutostyöt / hinta- ja aikavaatimukset Suunnitelmien viivästyminen ja laatupuutteet Reklamaatioiden laiminlyönti / väärä taho Muut laiminlyönnit sopimusehtojen noudattamisesta

8 02 Rakennushankkeen tyypilliset sopimukset ja vakioehdot Urakkasopimukset, YSE 1998 Kansainväliset urakkasopimukset, FIDIC / kansalliset Kuluttajasopimukset, RYS Konsultointisopimukset, KSE 1995 Rakennusalan hankinta- ja toimitussopimukset, RYHT 2000 Materiaalihankintasopimukset, NL 01, NL 09, ORGALIME S2000/2012 Taltekyt 2002, ym. Ehtojen soveltuvuudesta sovittava aina! Vain yksiä ehtoja kerrallaan! Pätevyysjärjestys sovittava!

9 03 Urakkasopimus ja liitteet Sopimus RT ehtoineen (YSE 1998) Muut asiakirjat Urakkaohjelma Neuvottelypöytäkirja Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset Määrä- ja mittaluettelot Urakkarajaliite Muutostöiden yksikköhintaluettelo Työturvallisuusmääräykset Vihekäsitys; sopimus vain juridiikkaa ja muut asiakirjat varsinaista asiaa

10 04 Sopimuksen näkyvä osa Sopimuksen teksti / sisältö Vakioehdot Muut asiakirjat / liitteet Epäselvissä tilanteissa sopimusta ja sen sisältöä tulkitaan

11 04 Sopimuksen näkymätön osa Lainsäädäntö Ei varsinaista urakkasopimuslakia! Oikeustoimilaki Vanhetumislaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Asuntokauppalaki Kuluttajasuojalaki Sen sijaan ei kauppalaki ja KV-kauppalaki (CISG), voidaan soveltaa analoogisesti

12 04 Oikeusperiaatteet Sopimusvapauden periaate Sopimuksen sitova periaate Yhdenvertaisuusperiaate Kohtuus- ja lojaliteettiperiaate Hyvän rakennustavan noudattamisperiaate Vakiintunut käytäntö ja alan yleinen tapa UNIDROIT - periaatteet

13 05 Viivästys- ja virhevastuun ketjutus Lähtökohta Materiaalitoimittaja- urakoitsija rakennutaja/tilaaja Sopimuskokonaisuus hallittava! Urakkasopimus YSE 1998 ehtoinen = myös aliurakat YSE 1998! Varoittava nk. omia sopimusehtoja malleja Ongelmana urakkasopimuksen ja hankintasopimusten velvoitteiden ja vastuiden yhteensovitus Vaarana, että urakoitsija jää yksin vastuuseen

14 05 Viivästys- ja virhevastuun ketjutus Esimerkkinä materiaalitoimittajan käyttämien vakioehtojen virhevastuu rajoittuu usein virheellisen osan korjaamiseen tai vaihtamiseen Sen sijaan irroitus- ja uudelleenasennuskustannukset voivat jäädä urakoitsijalle Vastaavia vaaran paikkoja lukuisia Sivu-urakan alistamissopimukset, välitysmyynti- ja kauttalaskutussopimukset vastuun ketjutuksen kannalta erityisen hankalia Osattava ennakoida ja varautua sopimusneuvotteluissa

15 06 Oikeustapaus Julkisivun KATE-elementtitoimitus viivästyi ja sisälsi virheitä. Sen seurauksena urakoitsija viivästyi ja tilaaja vaati viivästyssakot. Urakoitsijan sopimuksessa YSE 1998 Toimitussopimuksessa RYHT 2000 Kysymys siitä, voiko urakoitsija vaatia itselleen lankeavia viivästyseuraamuksia täysimääräisesti elementtitoimittajalta? RYHT 2000 sisältää käytännössä samat viivästyssakkomääräykset kuin YSE Mutta toisaalta se ei salli vahingonkorvausvaatimusta, ellei törkeää tuottamusta ts. Toimittajalta ei voida vaatia RYHT 2000 mukaisen viivästyssakon lisäksi muuta korvausta Urakkasumma usein moninkertainen toimituksen arvoon nähden Riita pyritään sopimaan

16 07 Keskeistä sopimusprosessista Kirjallinen sopiminen Sovittava aina kirjallisesti Vähintään vahvistus sähköpostilla Jos ei sovita, peli auki esim. vahingonkorvausten suhteen Pyrkiminen saman sopimusformaatin käyttöön Esim. RT- kortiston mallit ja YSE-ehdot sopimushallinto Sopimusliitteiden sitominen ja liittäminen sopimukseen Myös YSE- ehdot syytä liittää sopimukseen Erit. muut kuin YSE-ehdot

17 07 Keskeistä sopimusprosessista Poikettaessa RT/ YSE:stä kiinnitettävä erityistä huomiota sopimukseen Case AB04 Oma sopimuksellinen asema tulee pitää vähintään yhtä vahvana läpi koko sopimusketjun Erityisesti huomioitava ketjun ylätason sopimusehdot (vastuut, aikataulu yms.) Vahingonkorvaus ja viivästys YSE/ ei YSE Soveltuva laki

18 07 Keskeistä sopimusprosessista Paikallinen pakottava lainsäädäntö ja olosuhteet Case Uruguay Urakan laajuuden eksakti määrittely Koskee niin työsuoritusta kuin tavaraakin Case voimala, jossa piirustuksen muuttuivat

19 03 Uusia tuulia sopimusoikeuden kentältä Yleinen tiukentuminen, erityisesti sopimusketjun alapäässä Indemnify & Hold Harmless- lausekkeet Yleistyvät erityisesti kv- sopimuksissa jatkuvasti Vahingonkorvaus ja viivästysseuraamusten laajentaminen Työturvallisuusasiat Tilaajavastuusanktioiden vyörytys Aliurakoitsijan rajoitetut kilpailu- ja huokuttelukiellot

20 07 Vahingonkorvausvelvollisuus Ongelmallinen YSE:n soveltuvuuden puuttuessa läpi koko sopimusketjun Ellei mitään ole sovittu, sovelletaan sopimussuhteeseen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden periaatteita Vahinko, syy-yhteys, tuottamus, ennaltaarvattavuus, määräkysymys Vahingonkorvauksen saaminen hyvin työlästä ja määrän osalta epävarmaa Siirrettäessä vahingonkorvausvelvollisuutta ketjussa alaspäin, sopimuksen oltava hyvin eksakti

21 07 Vahingonkorvausvelvollisuus Yleiset vastuu-lausekkeet kaikista vahingoista tai siinä laajuudessa kuin PU on velvollinen korvaamaan omalle sopijakumppanilleen eivät ole lähtökohtaisesti tehokkaita Tiedettävä mihin sitoutuu AU sidottava täysin vastaaviin vahingonkorvaus-klausuuleihin kuin PU:kin on sidottu AU- sopimusta ei pitäisi tehdä ennen PUsopimusta

22 07 Viivästysseuraamukset Huomioitava sopimisen osalta vastaavat asiat kuin vahingonkorvauksenkin osalta YSE:ä voidaan tehostaa esim. seuraavasti AU:n velvollisuus lisätä työvoimaa kohteeseen tiettyjen edellytysten täyttyessä YSE 22 edellyttää neuvottelua ja sopimista PU:n oikeus lisätä omaa työvoimaa kohteeseen + pidätysoikeus palkkioista Tiukempi sanktiointi Usein YSE johtaa alikompensaatioon

23 07 Työsuojeluasiat Lähtökohtana laaja vastuu tilaajasta aina aliurakoitsija- tasoihin Erityisesti pääurakoitsijalla korkea vastuu aliurakoitsijoiden työturvallisuuden noudattamisesta Sopimus ja työturvallisuus Omien työturvallisuusohjeiden ottaminen osaksi sopimusvelvoitteita Laiminlyöntien kategorisointi ja eksakti sanktiointi / irtisanominen Suora vahingonkorvausvastuu (ja puolustusvastuu)

24 Kysymyksiä ja keskustelua

25 Yhteystiedot Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy Bulevardi Helsinki AA Arto Kaikkonen AA Tommi Koponen Tel Tel Fax Fax GSM GSM

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS

SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO 28 FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS 28 Intercontinental Destinations

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot