Viestinnän ammattilaiset 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän ammattilaiset 2009"

Transkriptio

1 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo IR-ammattilaisista ja pörssiyhtiöiden viestinnästä? Presentaatio Suomen IR-yhdistyksen jäsenille Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy

2 Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009 Kohderyhmä: yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaista Vastaajia 1 565, vastausprosentti: 47 % Lähti Vastasi Vast% v% 2007 ProCom ,5 49,3 JAT ,4 57,3 TAJ ,9 48,4 Kirkon viestintää tekevät ,4 64,5 Suomen IR-yhdistys ,9 51,2 Suomen Ekonomiliitto ,9 Kaikki ,3 48,4 Vrt. Sveriges Informationsförening teki jäsentutkimuksen kesäkuussa Vastaajia oli Ruotsissa (yhdistyksessä on jäseniä 4 610), vastausprosentti 31 %. 1

3 Tutkimuksen kohderyhmät Tutkimus kattaa seuraavien järjestöjen jäsenet: ProCom Julkisen Alan Tiedottajat (JAT) Tiedotusalan ammattijärjestö (TAJ) Kirkon ja seurakuntien viestintävastaavat Suomen IR-yhdistys (FIRS) Suomen Ekonomiliiton viestintätehtävissä toimivat jäsenet 8 Kirkko Tutkimuksen kohderyhmä on noin viestintäammattilaista, kun päällekkäisyydet otetaan huomioon. 25 SEFE ProCom TAJ joista jäsenenä vain 174 ProComissa IR JAT I Confidential 2

4 Pörssiyhtiöiden viestintäammattilaiset 3

5 Viidennes viestintäammattilaisista toimii pörssiyhtiöissä Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=1 450) Järjestö, liitto Viestintä-/mainostoimisto Kirkko, seurakunta 9 21 Pörssiyhtiö Valtio 14 Kunta, kuntayhtymä Muu yritys Julkinen liikelaitos tai yhtiö 4

6 Sijoittajaviestinnän ammattilaisia on suhteellisen paljon pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä IR-yhdistyksen jäsenet (n=60) Pörssiyhtiöiden viestinnässä toimivat (n=297) Small Cap alle 150 Me 17 Mid Cap väh. 150 Me Small Cap alle 150 Me 19 9 Mid Cap väh. 150 Me Large Cap markkina-arvo väh. miljardi euroa Large Cap markkina-arvo väh. miljardi euroa 5

7 Sijoittajaviestinnän ammattilaisten ja kaikkien pörssiyritysten viestintäammattilaisten työnantajarakenne IR-vastaavat (n=74) ja pörssiyhtiöiden viestinnässä toimivat (n=298) Teollisuus Tietotekniikka, -liikenne, media Konsultti -, mainos -, viestintätoimisto 0 15 Kuljetus,energia,vesi - ja jätehuolto,viestinvälitys Rahoitus ja vakuutus Kauppa, ravitsemis - ja majoitustoiminta Rakennustoiminta Julkinen hallinto Monialayritys IR-yhdistyksen jäsenet Pörssiyhtiöiden viestinnässä toimivat Muu ala

8 IR-yhdistyksen jäsen Ikä keskimäärin 41 vuotta Nainen 76 %, mies 24 % Ylempi korkeakoulututkinto 78 % Alempi korkeakoulututkinto tai amk-tutkinto 10 % Toiminut viestintätehtävissä keskimäärin 11 vuotta Työpaikka pääkaupunkiseudulla 95 %:lla Päätoimisesti viestintätehtävissä 89 % (oman toimensa ohella 11 %) Työaika keskimäärin 44 tuntia viikossa Ylityökorvauksiin oikeutettuja 40 % (vain 4 % saa rahana) Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy 7

9 Tärkeimmät tehtävät pörssiyhtiöiden viestinnässä (%) IR-yhdistyksen jäsenet (n=74) ja kaikki pörssiyhtiöiden viestintäammattilaiset (n=281) Sijoittajasuhteet, talousviestintä Sisäinen viestintä Viestinnän johtaminen Verkkotuotanto, digitaalinen viestintä Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi Mediaviestintä (mediasuhteet ja -seuranta) Yhteiskunta-/yritysvastuu / kestävä kehitys Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Lehtien ja julkaisujen toimittaminen Maineen ja brandin rakentaminen IR-yhdistyksen jäsenet Pörssiyhtiöiden viestinnässä toimivat Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi

10 Minkä tason tehtäviä IR-yhdistyksen jäsenet enimmäkseen tekevät (%, n=76) Suorittava taso 5 % Assistentin tehtäviä, kuten verkkosivujen ylläpito, osoiterekisterit, vierailujen järjestäminen Päällikkötaso 46 % Strategian mukainen viestinnän suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, budjetti-, johto- tai esimiesvastuu Asiantuntijataso 49 % Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö, viestinnän koulutus ja konsultaatio ym. 9

11 Mistä pörssiyhtiöiden vastaajat siirtyneet viestintätehtäviin IR-yhdistyksen jäsenet (n=79) ja kaikki pörssiyhtiöiden viestintäammattilaiset (n=298) Ei vakituisesti muissa tehtävissä Analyytikko, meklari 4 18 Sihteeri-/toimistotehtävät Toimittaja Markkinointi-, myyntitehtävät Substanssi-/asiantuntija-/johtotehtävät It- tai henkilöstötehtävät Projektitehtävät IR-yhdistyksen jäsenet Pörssiyhtiöiden viestinnässä toimivat Muu tehtävä

12 Tärkein työnkuvaa muuttanut osa-alue (%, n=49, 266) Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä 6 8 Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu 6 8 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt 6 8 YT-menettelyihin osallistuminen 4 4 IR-yhdistyksen jäsenet Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit Pörssiyhtiöiden viestinnästä vastaavat Muu

13 Millä osa-alueella tarvitsee lisää koulutusta (%, n=42, 174) Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 5 16 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 5 13 Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt 6 6 Strategiaviestintä ja strategian jalkautus 6 14 Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu YT-menettelyihin osallistuminen Muu IR-yhdistyksen jäsenet Pörssiyhtiöiden viestinnästä vastaavat 12

14 Palkka Palkkatulo = bruttopalkka + luontaisedut 13

15 Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Vuotuinen korotus Mediaani ProCom ,6 % 3,8 % 3,3 % 2,2 % 2,0 % Julkisen Alan Tiedottajat ,9 % 0,5 % 3,1 % 5,2 % 2,8 % Tiedotusalan ammattijärjestö ,9 % 3,3 % Kirkon viestintää tekevät ,6 % 2,1 % Suomen IR-yhdistys ,9 % 4,0 %* 4,0 %* - - Ekonomiliitto Palkkatulona pidetään tässä selvityksessä peruspalkan ja luontaisetujen summaa. Sen sijaan bonukset sekä sivu- ja ylityöansiot on laskettu erikseen. Osa-aikaisten palkkatiedot on jätetty tarkastelusta pois. Käytäntö on sama kuin aiemmissa kyselyissä. Mediaani tarkoittaa havaintojoukon keskimmäistä arvoa. Mediaanipalkka on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempi ja suurempi palkka on siis puolella vastanneista. 14

16 Mediaanipalkat ja palkkajakaumat sijoittajaviestinnässä Pörssiyhtiön suuruusluokka Nimike (pääluokat) Mistä tehtävistä viestintä-/ir-tehtäviin Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F90 KAIKKI Large Cap Mid Cap Small Cap Johtaja Päällikkö Asiantuntija Sihteeri-/toimistotehtävät Toimittaja Markkinointi-, myyntitehtävät Analyytikko, meklari Ei vakituisesti muissa tehtävissä Ensimmäinen sarake kertoo vastaajien määrän. Mediaani on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka. F10 kertoo taitepisteen, jota pienempiä palkkoja on kymmenellä prosentilla ko. ryhmään kuuluvista. F25:n alapuolelle sijoittuu yksi neljäsosa havainnoista. F75:n yläpuolelle jää yksi neljäsosa havainnoista. F90 on piste, jota suurempia palkkoja on kymmenellä prosentilla ryhmästä. Peruskoulutus Viestintäkoulutus Sukupuoli Ikä Tiedottaja-aika Ylioppilas / peruskoulu / ammattitutkinto Opisto- / amk-tutkinto / alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulu- / amk-tutkinto / jatkotutkinto Opistossa Sivuaine korkeakoulussa / avoimessa yliopistossa Pääaine korkeakoulussa Viestinnän johtamisen koulutusohjelma Nainen Mies Alle 36v v yli 50v v v v Uusi & nuori Alle 33v, 1-3v alalla

17 Viestinnän palkat : Viestintä- ja mainostoimistot (mediaani ja vaihteluväli, johon puolet palkoista sijoittuu) Päällikkötaso Viestintätoimistot Mediaani F25 - F75 Osa palkasta sidottu tuloksiin tai asiakkuuksiin (%) Pääkaupunkiseudulla Muualla Suomessa Asiantuntijataso Johtavat konsultit (n=102) Pääkaupunkiseudulla Muualla Suomessa Suorittava taso Nuoremmat konsultit (n=83) 6 94 Pääkaupunkiseudulla Muualla Suomessa Kyllä Ei Taulukossa on esitetty eri asemissa toimivien viestintäkonsulttien mediaanipalkat ja vaihteluväli, johon sijoittuu puolet kyseisen ryhmän vastaajista. Suorittavan tason vastaajia on muualta Suomesta niin vähän, ettei vaihteluväliä voi laskea. Neljänneksellä johtavista konsulteista osa palkasta on sidottu tuloksiin tai asiakkuuksiin. Nuoremmilla konsulteilla tämä on harvinaista. 16

18 Viestinnän resurssit ja niiden kehitys 17

19 Pörssiyhtiöiden viestintäbudjetit (sisältäen henkilöstökulut) (%) Kaikki pörssiyhtiöt (n=181) Large Cap (n=124) Mid Cap (n=35) Small Cap (n=22) Yli 1 miljoona euroa miljoona Alle

20 Pörssiyhtiöiden viestintähenkilöstö (%) Kaikki pörssiyhtiöt (n=289) Large Cap (n=208) Mid Cap (n=53) Small Cap (n=28) Yli 20 henkeä henkeä 6-10 henkeä 2-5 henkeä 1 henki 19

21 Resurssit pienentyneet pörssiyritysten suurissa yksiköissä Muutokset resursseissa kahden viime vuoden aikana (%) Kaikki pörssiyhtiöt (n=278) Viestintäbudjetti (sis. henkilöstökulut) Yli 1 miljoona euroa (n=74) Lisätty miljoona euroa (n=26) Tilanne ennallaan Vähennetty euroa (n=45) euroa (n=21) Alle euroa (n=14)

22 Viestintää ulkoistettu aiempaa vähemmän Kuinka suuri osa viestinnästä on ulkoistettu (%) Ei lainkaan IR-yhdistyksen jäsenet 5 8 Pörssiyhtiöt 3 8 Jonkin verran (1-20 %) Paljon (21-50 %) Merkittävästi (yli puolet)

23 Paljonko eri toimintoja on ulkoistettu pörssiyhtiöissä (%, n=228) Käännöstyöt Valokuvaus Graafinen suunnittelu Mediaseuranta Vuosikertomuksen projektinhallinta ja taitto Viestintätutkimus Tapahtumajärjestelyt Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Henkilöstölehti / järjestölehti Vuosikertomuksen tekstityö Viestinnän suunnittelu Mediasuhteet Valtaosin Osittain Ei lainkaan 22

24 Markkinointi ja viestintä lähentyneet toisiaan yrityksissä Markkinoinnin ja viestinnän organisointi (%) Yksityinen sektori Pörssiyhtiöt Yhteisenä organisaationa Suuryritykset Läheisessä yhteistyössä, erillisinä toimintoina Pääosin eriytetty, vähän yhteistyötä 23

25 Montako henkeä on kokopäiväisesti IR-tehtävissä (%) Kaikki Large Cap Yli 2 henkilöä 2 henkilöä Yksi henkilö Mid Cap Ei lainkaan Small Cap

26 Montako päivää käyttää vuodessa IR-tapaamiisiin (keskiarvoja) Large Cap 2009 Large Cap IR-tapaamisia keskimäärin Päiviä IR-vastaavalla kotimaassa 16 ulkomailla 12 Toimitusjohtajalla kotimaassa 11 ulkomailla 7 Talousjohtajalla kotimaassa 15 ulkomailla 12 Muut Muut IR-vastaava Toimitusjohtaja Talousjohtaja 25

27 Tulevaisuudennäkymät 26

28 Arviot pörssiyhtiöiden viestinnän lähitulevaisuudesta IR-yhdistyksen jäsenet (n=73) ja kaikki pörssiyhtiöiden viestintäammattilaiset (n=284) Viestintähenkilöstön määrä Sijoittajaviestintä Pörssiyhtiöiden koko viestintä Viestintähenkilöstön palkat Sijoittajaviestintä Pörssiyhtiöiden koko viestintä Koulutusmäärärahat Lisääntyy/kasvaa Pysyy ennallaan Vähenee/laskee Sijoittajaviestintä Pörssiyhtiöiden koko viestintä Ulkopuolisen avun käyttö Sijoittajaviestintä Pörssiyhtiöiden koko viestintä

29 Arviot pörssiyhtiöiden viestinnän lähitulevaisuudesta, trendi (%; erotus: kasvaa - vähenee) IR-yhdistyksen jäsenet Pörssiyhtiöt Viestintähenkilöstön määrä Viestintähenkilöstön palkat Koulutusmäärärahat Ulkopuolisen avun käyttö 28

30 Viestinnän resurssien kehitys eri sektoreilla (%-erotus: lisääntyy-vähentyy) Resurssit Resurssit Resurssit Resurssit Henkilöstö lähivuosina Seurakunnat Viestintätoimistot Järjestöt Kunta Palvelut & kauppa Julkinen sektori Valtio Rahoitus & vakuutus Yksityinen sektori Teollisuus Pörssiyhtiöt Tietoalat Kasvanut / kasvaa yleisesti ( ) Kasvanut / kasvaa jonkin verran ( ) Vähentynyt / vähenee (-1-30) 29

31 Viestinnän asema suhteessa johtoon 30

32 Merkittävät rakennemuutokset tiivistäneet johdon otetta pörssiyhtiöiden viestintään Onko yritystäsi kohdannut merkittävä rakennemuutos viimeisten 5 vuoden aikana (%, n=282) Miten rakennemuutos on vaikuttanut omaan työhösi? (%, n=166) Ei Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Kyllä Panostus viestinnän resursseihin Heikentynyt Parantunut 31

33 Viestinnän edustaja pörssiyhtiöiden johtoryhmässä (%) Viestinnän esimiehet 2009 (n=51) Viestinnän esimiehet 2007 (n=55) Täysivaltainen jäsen Läsnäolo-oikeus Tarvittaessa asiantuntijana Ei lainkaan johtoryhmässä 32

34 Pörssiyhtiön viestintä toimii useimmin ylimmän johdon alaisuudessa Kenelle IR-/viestintä raportoi (%, esimiehet ja yksin vastaavat) Kaikki pörssiyhtiöt (n=94) Large Cap (n=56) Mid Cap (n=21) Small Cap (n=17) Ylimmälle johdolle Talous-, hallintojohdolle Markkinointijohdolle Viestintäjohdolle / muulle taholle 33

35 Viestinnän mittarit 34

36 Kaikki viestintäammattilaiset: Yritysviestintä on yhä useammin tulosvastuussa Työlle asetettu tulostavoitteet (%) Johtajat, yritykset Yksityinen sektori Julkinen sektori Järjestöt Kirkko & seurakunnat

37 IR-toiminnan vuosittaisten tavoitteiden asettaminen on yleistynyt vuodesta 2007 (%) IR-toiminnalle asetetaan vuosittaiset tavoitteet Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu palkitsemiseen Kaikki Large Cap Mid Cap Small Cap 36

38 Pörssiyhtiöissä ja sijoittajaviestinnässä hyödynnetyt mittarit Mittaria hyödyntäneet ja tehokkaaksi arvioineet (%) Sijoittajaviestintä (n=52) Pörssiyhtiöiden viestintä kokonaisuudessaan (n=274) Tehokkuus (aikataulussa/budjetissa pysyminen) Laadukas työn jälki Spontaanit palautteet ja palautekyselyt Tilaisuuksien osallistujamäärät Työilmapiiri- tai henkilöstötutkimukset Sijoittuminen kilpailuissa, kilpailijavertailuissa Sijoittajasuhdetutkimukset Saavutettu julkisuus (mediaosumat) Taloudelliset tulokset Maine-, imago- tai bränditutkimukset Sisäisen viestinnän tutkimukset Sidosryhmätutkimukset Asiakastyytyväisyys- tai jäsentutkimukset Digitaalisen median käyttäjätilastot Tavoiteltu julkisuuskuva (media-analyysi) Kvalitatiiviset haastattelut, nykytila-analyysit Toimittajatutkimukset Lukija- ja käyttäjätutkimukset Henkilöstötulokset Käytettävyystutkimukset Verkkopohjaiset dialogimenetelmät Muut strategiset tulokset Viestien tai kampanjoiden testaukset 6 17 Itsearvioinnit 4 5 Sosiaalisen median mittarit

39 Kaikki viestintäammattilaiset: Mittareista on eniten hyötyä ahkerille (ja tottuneille) käyttäjille Kuinka hyvin mittarit auttavat johtamista (%) Kaikki (n=1179) Yli 10 mittaria hyödyntävät (n=253) mittaria hyödyntävät (n=422) Hyvin Kohtalaisesti Huonosti / ei osaa arvioida 1-5 mittaria hyödyntävät (n=438) Mittareita kokeilleet (n=65)

40 Keskeisiä tuloksia pörssiyhtiöiden viestinnässä Merkittävät rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään 2. Tulosvastuu on yleistynyt etenkin yritysten viestinnässä 3. Talouden taantuma on lähentänyt viestintä- ja markkinointiorganisaatioita 4. Moni suuryritys on leikannut viestintäbudjettiaan 5. Ulkoisia palveluja on hyödynnetty aiempaa vähemmän 6. Koulutusmäärärahojen ennakoidaan vähenevän 7. Strategiaviestinnän ja sosiaalisen median osaamiselle on nyt kysyntää 39

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 3.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu 2011. Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi.

Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu 2011. Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi. Joulukuu 2011 Jäsenviesti Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi Kohta on joulu. Sitä edeltää sellainen hässäkkä, että aattona joulu voi

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 4/2009. Mielenrauhaa muutostenkin. myllerryksessä!

JÄSENKIRJE 4/2009. Mielenrauhaa muutostenkin. myllerryksessä! JÄSENKIRJE 4/2009 Mielenrauhaa muutostenkin myllerryksessä! Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimuksen tulokset on julkaistu ja esitelty. Niihin kannattaa tutustua JATin netissä ja hyödyntää tietoa käytännössä.

Lisätiedot

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 1 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Yhteenveto 3

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista. Minna Heimberg Sinikka Vanhala

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista. Minna Heimberg Sinikka Vanhala HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista Minna Heimberg Sinikka Vanhala Helsingin kauppakorkeakoulu Markkinoinnin ja johtamisen laitos 2009 ESIPUHE

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA 2015

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA 2015 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA 2015 Yhteenveto Cranet-projektin 2014/15 kyselytutkimuksen tuloksista Kristina Tilev Sinikka Vanhala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos 2015 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot