Viestinnän ammattilaiset 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän ammattilaiset 2009"

Transkriptio

1 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo julkisen alan tiedottajista? Presentaatio JATin jäsenille Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy

2 Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009 Kohderyhmä: yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaista Vastaajia 1 565, vastausprosentti: 47 % Lähti Vastasi Vast% v% 2007 ProCom ,5 49,3 JAT ,4 57,3 TAJ ,9 48,4 Kirkon viestintää tekevät ,4 64,5 Suomen IR-yhdistys ,9 51,2 Suomen Ekonomiliitto ,9 Kaikki ,3 48,4 Vrt. Sveriges Informationsförening teki jäsentutkimuksen kesäkuussa Vastaajia oli Ruotsissa (yhdistyksessä on jäseniä 4 610), vastausprosentti 31 %. 1

3 Tutkimuksen kohderyhmät Tutkimus kattaa seuraavien järjestöjen jäsenet: ProCom Julkisen Alan Tiedottajat (JAT) Tiedotusalan ammattijärjestö (TAJ) Kirkon ja seurakuntien viestintävastaavat Suomen IR-yhdistys (FIRS) Suomen Ekonomiliiton viestintätehtävissä toimivat jäsenet 8 Kirkko Tutkimuksen kohderyhmä on noin viestintäammattilaista, kun päällekkäisyydet otetaan huomioon. 25 SEFE ProCom TAJ joista jäsenenä vain 174 ProComissa IR JAT I Confidential 2

4 Tutkimuksen kohderyhmän kasvu osoittaa alan kasvaneen Tutkimuksessa mukana olleiden järjestöjen jäsenmäärät Yhteensä ProCom JAT Kirkko ja seurakunnat* IR-yhdistys TAJ Ekonomiliitto Vuonna 1997, kun tutkimuksessa olivat mukana ProCom ja JAT, arvioitiin, että viestinnän ammattilaisia on Suomessa kaikkiaan noin henkeä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa työskentelee noin viestinnän ammattilaista. 3

5 Viestinnän ammattilaiset julkisella sektorilla 4

6 Viestintäammattilaisia on yhtä paljon yksityisellä ja julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=1 450) Järjestö, liitto Viestintä-/mainostoimisto Kirkko, seurakunta 9 21 Pörssiyhtiö Valtio 14 Kunta, kuntayhtymä Muu yritys Julkinen liikelaitos tai yhtiö 5

7 Työnantajien maantieteellinen jakauma julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=203, 149) Valtio, n=203 Kunta, n=149 Muu Suomi Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 6

8 Naisten ja korkeakoulutettujen osuus kasvaa tasaisesti (%) Naisten osuus tutkimuksessa 87 % jäsenistöissä 84 %* Korkeakoulututkinnon suorittaneet Miesten osuus * Ruotsissa naisten osuus on 80 %. Julkisella sektorilla 91 % naisia ja 97 %:lla on korkeakoulututkinto. 7

9 63 % julkisella alalla toimivista viestintäammattilaisista kuuluu JATiin JAT (n=253) Ei-JAT (n=146) Julkisen sektorin viestintäammattilaisista 63 % 37 % Keski-ikä 46 vuotta 40 vuotta Alle 6 vuotta viestintätehtävissä 13 % 32 % Määräaikaisia 6 % 27 % Pääkaupunkiseudulla 73 % 53 % Viestintäjohtajia 7 % 4 % Viestintäpäälliköitä 33 % 30 % Asiantuntijoita (tiedottajia) 54 % 55 % Assistentteja 6 % 11 % Työskentelee koulutus- / tutkimusorganisaatiossa 7 % 30 % Kuuluu ProComiin 31 % 40 % Kuuluu TAJ:hin 33 % 66 % JATin katveessa ovat nuoret, määräaikaiset, koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa toimivat sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevät julkisen sektorin viestintäammattilaiset. 8

10 Mistä julkisen sektorin vastaajat siirtyneet viestintätehtäviin (%, n=205, 147) Ei vakituisesti muissa tehtävissä Mistä tehtävistä viestintäjohtajat ovat tulleet (%) Toimittaja Sihteeri-/toimistotehtävät Opettaja / tutkija Substanssi-/asiantuntija-/johtotehtävät Markkinointi-, myyntitehtävät Projektitehtävät Valtio Kunta Suoraan koulunpenkiltä Markkinointi-, myyntitehtävät Toimittaja Kääntäjä It- tai henkilöstötehtävät Sihteeri-/toimistotehtävät Informaatikko Muu tehtävä Yksityinen sektori / johtaja (n=89) Julkinen sektori / johtaja (n=16) 9

11 Työn sisältö ja osaamisalueet 10

12 Viestinnän tärkeimmät tehtäväalueet julkisella sektorilla (%, n=196, 136) Verkkotuotanto, digitaalinen viestintä Mediaviestintä (mediasuhteet ja -seuranta Sisäinen viestintä Lehtien ja julkaisujen toimittaminen Viestinnän johtaminen Maineen ja brandin rakentaminen Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Yhteiskuntavastuu / kestävä kehitys Talousviestintä Valtio 22 Kunta

13 Minkä tason tehtäviä julkisen sektorin viestinnässä tehdään (%, n=200, 136) Suorittava taso 7 % 8 % Assistentin tehtäviä, kuten verkkosivujen ylläpito, osoiterekisterit, vierailujen järjestäminen Päällikkötaso 25 % 22 % Strategian mukainen viestinnän suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, budjetti-, johto- tai esimiesvastuu Asiantuntijataso 68 % 70 % Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö, viestinnän koulutus ja konsultaatio ym. Sinisellä valtion organisaatiot Punaisella kuntaorganisaatiot 12

14 Tärkein työnkuvaa muuttanut osa-alue (%, n=174, 132) Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu 9 11 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 9 10 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt 4 5 Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 1 4 Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon 2 5 Valtio Kunta YT-menettelyihin osallistuminen 1 0 Muu

15 Millä osa-alueella tarvitsee lisää koulutusta (%, n=181, 132) Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä 8 14 Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 5 10 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 7 15 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon Muu Valtio Kunta 14

16 Mistä aiheista haluaisi JATin jäsentilaisuuksia (%) Sosiaalinen media 66 Viestinnän mittaaminen 59 Työyhteisöviestintä 44 Mediaviestintä 42 Hankinnat ja kilpailuttaminen 26 Kansainvälinen viestintä 14 Viestinnän mittaaminen on tärkeä aihe 92 %:lle viestintäjohtajista ja 70%:lle viestintäpäälliköistä. I Confidential

17 Palkka Palkkatulo = bruttopalkka + luontaisedut 16

18 Viestinnän ammattilaisten palkat ovat nousseet selvästi yksityisellä ja julkisella sektorilla Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % Yksityinen sektori ,5 % Julkinen sektori ,5 % Kirkko ja seurakunnat ,6 % Järjestöt ,6 % Viestintätoimistot ,9 % 17

19 Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Vuotuinen korotus Mediaani ProCom ,6 % 3,8 % 3,3 % 2,2 % 2,0 % Julkisen Alan Tiedottajat ,9 % 0,5 % 3,1 % 5,2 % 2,8 % Tiedotusalan ammattijärjestö ,9 % 3,3 % Kirkon viestintää tekevät ,6 % 2,1 % Suomen IR-yhdistys ,9 % 4,0 %* 4,0 %* - - Ekonomiliitto Palkkatulona pidetään tässä selvityksessä peruspalkan ja luontaisetujen summaa. Sen sijaan bonukset sekä sivu- ja ylityöansiot on laskettu erikseen. Osa-aikaisten palkkatiedot on jätetty tarkastelusta pois. Käytäntö on sama kuin aiemmissa kyselyissä. Mediaani tarkoittaa havaintojoukon keskimmäistä arvoa. Mediaanipalkka on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempi ja suurempi palkka on siis puolella vastanneista. 18

20 Viestinnän palkat valtiolla ja kunnissa (vastaajien määrä, mediaani alin 10%, alin 25 %, yli 25 % ja yli 10 %) Valtio KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F Kunta Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F90 KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

21 Palkkaan vaikuttavat hieman eri tekijät eri sektoreilla Asema, koulutus, kokemus, viestinnän resurssit Yksityinen sektori * Julkinen sektori Kirkko Järjestöt Viestintätoimistot IRtehtävissä toimivat Nimike: Johtaja, päällikkö, asiantuntija, assistentti Tehtävien taso: päällikkötaso, asiantuntijataso, suorittava taso Työkokemus viestintätehtävissä Peruskoulutus: ylempi kk-tutkinto, amk-tutkinto, ylioppilas + + Toimipaikka pääkaupunkiseudulla Viestintäbudjetin suuruusluokka Viestintä- tai mainostoimiston henkilöstömäärä ++ Työn tuloksia mitataan konkreettisilla mittareilla + Yrityksen toimiala Teollisuus, rakennusala tai monialakonserni + Rahoitus- ja vakuutustoiminta + Julkisella sektorilla valtio ++ Siirtynyt viestintä-/ir-tehtäviin substanssiasiantuntijan tai johtajan tehtävistä +++ analyytikon tai meklarin tehtävistä ++ markkinointi-, myyntitehtävistä + Saavutukset työuralla Onnistunut kriisitilanteen hoito + Onnistunut vaativan muutosprosessin läpivienti Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Taulukossa on esitetty yhteenveto siitä, mitkä taustatekijät vaikuttavat eniten palkkaan eri sektoreilla. Tärkeimmät palkkaan vaikuttavat tekijät ovat asema, tehtävien taso, työkokemus ja toimipaikan sijainti. 20

22 Naisten ja miesten mediaanipalkat Naisten palkat ovat noin 85 % miesten palkoista Naiset Miehet Suhde (%) Päällikkötaso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Asiantuntijataso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Suorittava taso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa

23 Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat ovat kasvaneet etenkin yksityisellä ja julkisella sektorilla Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % Yksityinen sektori ,7 % Julkinen sektori ,3 % Kirkko ja seurakunnat ,7 % Järjestöt ,4 % Viestintätoimistot ,2 % 22

24 Työsuhde 23

25 Kaikki viestintäammattilaiset: Työviikko on lyhentynyt, mutta todellinen työaika on edelleen 4 tuntia viikossa yli sovitun Keskimääräinen viikkotyöaika (täysipäiväiset työsuhteet) Keskimääräisen todellisen viikkotyöajan kehitys (täysipäiväiset työsuhteet) Kaikki 37,6 41,9 47,7 Johtaja 37,9 46,6 44,9 45,9 45,2 46,4 46,0 Päällikkö Asiantuntija 37,7 42,7 37,4 40,6 42,7 44,0 43,3 42,1 42,0 43,0 41,6 42,6 41,3 43,9 41,9 40,9 Viestintäyksikön esimies Kaikki vastaajat Viestintäasiantuntija (tiedottaja) Assistentti 37,7 40,3 Sopimuksen mukainen työaika Todellinen työaika Julkisella sektorilla keskimääräinen työaika on 40,5 tuntia viikossa (keskimäärin 3,4 tuntia yli työsopimuksen). 24

26 Vain harva johtaja saa korvausta tekemistään ylitöistä Saako korvausta ylitöistä (%) Kaikki Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko ja seurakunnat Kyllä, korvaus yksi yhteen Järjestöt Kyllä, korvaus lain / TESin mukaisesti Viestintätoimistot Ei oikeutta Ei osaa sanoa Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

27 Viestinnän resurssien kehitys 26

28 Resurssit vahvistuneet kolmannella sektorilla ja pienentyneet yritysten suurissa yksiköissä Muutokset resursseissa kahden viime vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 187) Kirkko ja seurakunnat (n=110) Järjestöt (n=138) Julkinen sektori (n=315) Yksityinen sektori (n=618) Lisätty Tilanne ennallaan Vähennetty 27

29 Viestintähenkilöstön määrä julkisen sektorin organisaatioissa (%) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 20 henkeä henkeä 6-10 henkeä 2-5 henkeä 1 henki 28

30 Viestintäbudjetit julkisen sektorin organisaatioissa (%) (sisältää henkilöstökulut) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 1 miljoona euroa miljoona Alle

31 Arviot julkisen sektorin viestinnän lähitulevaisuudesta (%) Valtion (n=189) ja kuntien (n=133) viestintäammattilaiset Viestintähenkilöstön määrä Valtio Kunta Viestintähenkilöstön palkat Valtio Kunta Lisääntyy/kasvaa Koulutusmäärärahat Valtio Pysyy ennallaan Vähenee/laskee Kunta Ulkopuolisen avun käyttö Valtio Kunta

32 Julkisella sektorilla koulutusrahat vähenevät jyrkästi (JATin jäsenten arviot tulevaisuudesta) Ulkoistaminen Viestinnän palkat Viestinnän henkilöstömäärä Koulutusmäärärahat

33 Alan tulevaisuudennäkymät ovat kääntyneet aiempaa varauksellisemmiksi myös Ruotsissa Kasvuun uskovien osuus (%) Viestinnän henkilöstömäärä kasvaa (Suomen vastaajat) Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Alan tulevaisuudenusko on heikentynyt selvästi myös Ruotsissa, jossa on seurattu alan tulevaisuudenarvioita samanlaisella taajuudella kuin Suomessa. Tuoreimman tutkimuksen mukaan noin kolmannes ruotsalaisvastaajista uskoo oman osastonsa kasvavan. Suomessa arviot ovat olleet koko seurantajakson astetta pessimistisempiä: 16 prosenttia uskoo oman organisaation viestintähenkilöstön kasvavan. Keltaisella käyrällä on merkitty trendi Suomessa. 32

34 Toimintojen ulkoistaminen 33

35 Viestintää ulkoistettu aiempaa vähemmän Kuinka suuri osa viestinnästä on ulkoistettu (%) Valtio Kunta Ei lainkaan Jonkin verran (1-20 %) Paljon (21-50 %) Merkittävästi (yli puolet)

36 Paljonko eri toimintoja on ulkoistettu julkisella sektorilla (%, n=320) Käännöstyöt Graafinen suunnittelu Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomuksen projektinhallinta ja taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstölehti / järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomuksen tekstityö Mediasuhteet Valtaosin Osittain Ei lainkaan 35

37 Julkisella sektorilla mediaseurannan ja viestintätutkimuksen ulkoistaminen on yleistynyt Valtaosin/osittain ulkoistettu (%) Graafinen suunnittelu Käännöstyöt Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomus/taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstö-/järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomus/tekstityö Mediayhteydet

38 Merkittävien rakennemuutosten vaikutus viestintään 37

39 Merkittävä organisaatiomuutos koskettanut joka toista viestinnän ammattilaista Onko organisaatiota kohdannut merkittävä rakennemuutos viimeisen 5 vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 357) Yksityinen sektori (n=605) Julkinen sektori (n=320) Kirkko ja seurakunnat (n=135) Kyllä Ei Viestintätoimistot (n=188) Järjestöt (n=134)

40 Rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään Organisaatiot, joissa on toteutettu merkittävä rakennemuutos viimeisten 5 vuoden aikana (%, n=321, 154) Yksityinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Julkinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Heikentynyt Parantunut 39

41 Viestinnän asema suhteessa johtoon 40

42 Viestintä toimii useimmin ylimmän johdon alaisuudessa Kenelle viestintä raportoi (%, viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Yksityinen sektori (n=242) 14 2 Julkinen sektori (n=144) 20 Kirkko ja seurakunnat (n=52) 4 00 Järjestöt (n=71) Ylimmälle johdolle Henkilöstö-, talous- tai hallintojohdolle Markkinointijohdolle Muulle taholle / ei raportoi kenellekään 41

43 Ruotsissa johtoryhmään osallistumisen trendi on laskeva, mutta niiden osuus kasvaa, jotka ovat johtoryhmän varsinaisia jäseniä Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Ruotsissa on nähtävissä kaksi trendiä: Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestinnästä vastaavat eivät enää osallistu lainkaan johtoryhmätyöhön. Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestintä on johtoryhmän täysivaltainen jäsen. 42

44 Julkisella sektorilla johtoryhmän täysivaltaisten jäsenten osuus on kasvanut Osallistuuko viestintä johtoryhmään (%, julkisen sektorin viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Vuonna 2005 TAJ tuli mukaan tutkimukseen! Täysivaltainen jäsen Läsnäolo-oikeus Tarvittaessa asiantuntijana Ei johtoryhmässä 43

45 Viestinnän mittarit 44

46 Tulostavoitteiden asettaminen on yleistä valtion organisaatioissa Kuinka tulosjohdettua julkisyhteisöjen viestintä on (%) Työllä tulostavoitteet Tuloksia mitataan Sovelletaan tasapainotettua mittaristoa Valtio Kunta Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan Ei millään edellämainituista

47 Yritysviestintä on yhä useammin tulosvastuussa Työlle asetettu tulostavoitteet (%) Johtajat, yritykset Yksityinen sektori Julkinen sektori Järjestöt Kirkko & seurakunnat

48 Julkisella sektorilla viestinnän tulosohjaus on päinvastoin vähentynyt (%, viestintäjohtajat n=54, 60) Työlle asetettu tulostavoitteet Tuloksia mitataan Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan

49 Julkisen sektorin viestinnässä hyödynnetyt mittarit Mittaria hyödyntäneet ja tehokkaaksi arvioineet (%) Valtio (n=184) Kunta (n=133) Saavutettu julkisuus (mediaosumat) Työilmapiiri- tai henkilöstötutkimukset Digitaalisen median käyttäjätilastot Sidosryhmätutkimukset Asiakastyytyväisyys- tai jäsentutkimukset Spontaanit palautteet ja pienimuotoiset palautekyselyt Lukija- ja käyttäjätutkimukset Sisäisen viestinnän tutkimukset Laadukas työn jälki Tehokkuus (aikataulussa tai budjetissa pysyminen) Käytettävyystutkimukset Tilaisuuksien osallistujamäärät Maine-, imago- tai bränditutkimukset Tavoiteltu julkisuuskuva (media-analyysi) 26 8 Toimittajatutkimukset Kvalitatiiviset haastattelut, nykytila-analyysit Viestien tai kampanjoiden testaukset 14 8 Sijoittuminen kilpailuissa, kilpailijavertailuissa Itsearvioinnit 8 9 Verkkopohjaiset dialogimenetelmät 6 6 Henkilöstötulokset 5 6 Muut strategiset tulokset 5 8 Sosiaalisen median mittarit 4 1 Taloudelliset tulokset

50 Tehokkaana kokevat (% käyttäjistä) Mittareiden käytön yleisyys ja tehokkuus Laadukas työn jälki Asiakastyytyväisyystutkimus Sidosryhmätutkimus Tehokkuus Lukijatutkimus Kvalitat.haastattelut Maine-/bränditutkimus Taloudelliset tulokset Mediaosumat Toimittajatutkimus Sijoittajasuhdetutkimus Media-analyysi Käytettävyystutkimus Osallistujamäärät Viestien testaus Sisäisen viestinnän tutkimus Henkilöstötulokset Kilpailut Spontaanit palautteet Digitaalisen median tilastot Työilmapiiritutkimus Verkkopohjainen dialogi Sosiaalisen median mittarit Paljon käyttäjiä, mittareina tehokkaita Paljon käyttäjiä, mittareina haasteellisia Vähän käyttäjiä, mittareina haasteellisia 45 Itsearvioinnit Käyttäjät (%) 49

51 Kaikki viestintäammattilaiset: Mittareista on eniten hyötyä ahkerille (ja tottuneille) käyttäjille Kuinka hyvin mittarit auttavat johtamista (%) Kaikki (n=1179) Yli 10 mittaria hyödyntävät (n=253) mittaria hyödyntävät (n=422) Hyvin Kohtalaisesti Huonosti / ei osaa arvioida 1-5 mittaria hyödyntävät (n=438) Mittareita kokeilleet (n=65) Julkisella sektorilla toimivat ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä viestinnän mittareihin: Vain 12 %:n mielestä mittarit toimivat hyvin ja 31 %:n mielestä kohtuullisesti. 50

52 Viestintäammattilaisten saavutukset 51

53 Kaikki viestintäammattilaiset: Viestinnän ammattilaiset ovat saavuttaneet merkittävästi julkisuutta, hoitaneet onnistuneesti kriisejä ja muutosprosesseja Oletko saavuttanut omalla työurallasi joitakin seuraavista asioista (%, n=1 366) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Pitää täysin paikkansa Pitää jossain määrin paikkansa Työ vielä kesken Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Ei kokemusta / ei osaa arvioida Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä

54 Viestintäjohtajilla on laajasti saavutuksia Johtajien saavutukset julkisella ja yksityisellä sektorilla (pitää täysin paikkansa -vastanneiden osuus, %) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti Vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä 23 Yksityinen sektori / johtajat Julkinen sektori / johtajat 38 53

55 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka kolmas viestinnän esimies tai asiantuntija on ollut viemässä läpi onnistuneen muutosprosessin tai kriisitilanteen (%, n=1 246) Työ vielä kesken / ei kokemusta Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa 54

56 Kaikki viestintäammattilaiset: Onnistunut kriisin- tai muutoksenhallinta on parantanut selvästi viestinnän arvostusta ja asemaa Tyytyväisyys yhteistyöhön johdon kanssa Tyytyväisyys viestinnän rooliin ja arvostukseen Osallistuu johtoryhmään Johtoryhmän täysjäsen Palkka Työ vielä kesken / ei kokemusta Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi 55

57 Viestinnän työvoittoja (esimerkkejä julkiselta sektorilta) Tutkimusjohto on alkanut ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin tärkeyden. He osaavat vähitellen liittää sen myös tutkimuksen suunnitteluun. Viestintä osana kun tehdään päätöksiä. Viestintäsuunnitelma aina kun uusi hanke. Teen työtä koulutusorganisaatiossa. Hyvin suunniteltu ja oikein ajoitettu markkinointi näkyy suoraan opiskelijoiden määrässä. Työyhteisömme tehtävät organisoitiin alkuvuodesta uudelleen ja henkilöstö joutui hakemaan uusia tehtäviä. Mielestäni johto onnistui hyvin tehokkaan sisäisen viestinnän ansiosta (mm. runsaslukuiset henkilöstöinfot ja pienryhmissä käydyt keskustelut). Kriisitilanteen viestintäharjoitukset, harjoiteltiin median yhteydenottoihin reagoimista, ja siitä oli selvä hyöty projektin edetessä. Kaikilla ei ole työvoittoja takanaan Meillä johto ja viestintä eivät tee kovinkaan tiivistä yhteistyötä. Eli ei työvoittoja tällä saralla. 56

58 Työtyytyväisyys 57

59 Työtyytyväisyys julkisella sektorilla (%, n=321) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Toimenkuvan selkeys Yhteistyö johdon kanssa Mahdollisuus käyttää ulkoista apua Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Työn arvioimiseen käytetyt mittarit Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Etenemismahdollisuudet Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 58

60 Tyytyväisten osuus julkisella sektorilla (%) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Yhteistyö johdon kanssa Toimenkuvan selkeys Ulkopuolisen avun käyttö Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Etenemismahdollisuudet Julkisella sektorilla tyytyväisyys ilmapiiriin, yhteistyöhön johdon kanssa sekä palkkaan on hieman kasvanut. Etenemismahdollisuuksiin ollaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä. Etenkin suuri osa assistenteista (67 %) on tyytymättömiä palkkaansa. 59

61 Viidennes johtajista tuntee uupuvansa työssä Työ suhteessa jaksamiseen (%) Johtaja (n=16) Päällikkö (n=104) Jaksaisi enemmänkin Töitä on sopivasti Töitä on paljon, enimmäkseen jaksan Asiantuntija (n=173) Töitä on liikaa, uuvun Assistentti (n=27)

62 Uupumus on vähentynyt kunnissa Kuinka suuri osa kokee, että töitä on liikaa ja uupuu (%) Valtio Kunta

63 Työpaikan vaihtaminen 62

64 Puolet julkisen sektorin vastaajista on vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa, kolmannes harkitsee vaihtoa muihin kuin viestintätehtäviin (%) Onko vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa (%) Mihin tehtäviin? Kaikki 45 Viestintätehtäviin julkiselle tai järjestösektorille 57 Alle 36-vuotiaat vuotiaat Viestintätehtäviin yrityssektorille 47 Yli 50-vuotiaat 20 Muihin kuin viestintätehtäviin 36 Assistentti Asiantuntija Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi 14 Päällikkö 42 Konsultiksi viestintätoimistoon 8 Johtaja 31 63

65 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka toinen on saanut uuden työpaikan suhteellisen helposti Onko hakenut työpaikkaa viimeisten 5 vuoden aikana (%) Keskim. Kuinka vaikeaa uuden työpaikan saaminen on ollut (%) Kaikki ,2 Kaikki (n=833) Johtaja Päällikkö ,5 Johtaja (n=78) Päällikkö (n=264) Asiantuntija ,2 Asiantuntija(n=428) Assistentti ,9 Assistentti (n=63) ,7 Alle 36v Alle 36v (n=372) v , v (n=375) yli 50v ,3 yli 50v (n=86) On hakenut yli 10 paikkaan 4-10 paikkaan 1-3 paikkaan Ei ole hakenut 2,5 Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Melko helppoa Erittäin helppoa Julkisen sektorin vastaajista 57 % on kokenut työpaikan saamisen erittäin tai melko vaikeaksi. He ovat hakeneet keskimäärin 8 paikkaan viimeisten 5 vuoden aikana. 64

66 JATia koskevat kysymykset 65

67 Lukee JATin jäsentiedotteen mieluiten (%) Painettuna 33 Painetun jäsentiedotteen haluaisi 46 % esimiesasemassa olevista ja 45 % muualla Suomessa toimivista. 67 Sähköisenä I Confidential

68 Kouluarvosanat JATin toiminnalle (keskiarvoja 4-10) Kaikki 7,84 7,81 7,65 Viestintäalan kokemus 1-2 v. viestintätehtävissä 7,50 7,67 7, v. viestintätehtävissä 7,85 7,68 7, v. viestintätehtävissä 7,50 7,89 7,69 Viranomainen Valtio 7,90 7,90 7,70 Kunta 7,85 7,75 7,69 Sukupuoli Nainen 7,88 7,79 7,66 Mies 7,67 7,96 7,48 Ikä Alle 36-vuotias 7,75 7,65 7, vuotias 7,81 7,68 7,71 Yli 50-vuotias 7,94 8,06 7, Tehtävien luonne Päällikkötaso 7,89 8,07 Asiantuntijataso 7,87 7,72 Suorittava taso 7,60 7,76 Asema Viestintäjohtaja 7,75 Viestintäpäällikkö 7,86 Yksin vastaava 7,97 Viestintäasiantuntija 7,75 Viestintäassistentti 7,91 Sijainti Pääkaupunkiseutu 7,80 7,80 Muu Suomi 7,84 7,84 Tyytyväisyys JATin toimintaan on hieman parantunut. Tyytymättömimpiä ovat toisaalta uudet ja toisaalta yli 10 vuotta alalla toimineet. I Confidential

69 Keskeisiä tuloksia: Julkinen sektori 1. Merkittävät rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään. Julkisen sektorin organisaatioista on kohdannut merkittävän rakennemuutoksen viimeisten viiden vuoden aikana. Johto on ottanut entistä aktiivisemman otteen viestintään. 2. Viestinnän resursseja on lisätty julkisella sektorilla ja viestinnän täysivaltainen jäsenyys organisaatioiden johtoryhmissä on yleistynyt. 3. Arviot tulevaisuudesta ovat varovaisia. Muun muassa koulutusmäärärahojen ennustetaan laskevan jyrkästi. 3. Viestinnän palkat ovat nousseet julkisella sektorilla 4,5 prosenttia vuodessa. Viestinnän ammattilaisen keskiansio julkisella sektorilla on euroa / kk. 4. Strategiaviestinnän taidoille on kysyntää julkisen sektorin viestinnässä. Neljännes julkisella sektorilla toimivista viestinnän ammattilaisista pitää strategiaviestintää ja strategian jalkauttamista tärkeimpänä työnkuvaansa viime vuosina muuttaneena tehtäväalueena. Lisäksi moni on ollut toteuttamassa muutosvalmennusta ja viestintäkoulutusta organisaationsa sisällä. 5. Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen on suuri haaste etenkin kolmannella sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla. 68

Viestinnän ammattilaiset 2009

Viestinnän ammattilaiset 2009 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo IR-ammattilaisista ja pörssiyhtiöiden viestinnästä? Presentaatio Suomen IR-yhdistyksen jäsenille 2.12.2009 Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu 2011. Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi.

Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu 2011. Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi. Joulukuu 2011 Jäsenviesti Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi Kohta on joulu. Sitä edeltää sellainen hässäkkä, että aattona joulu voi

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 3.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 4/2009. Mielenrauhaa muutostenkin. myllerryksessä!

JÄSENKIRJE 4/2009. Mielenrauhaa muutostenkin. myllerryksessä! JÄSENKIRJE 4/2009 Mielenrauhaa muutostenkin myllerryksessä! Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimuksen tulokset on julkaistu ja esitelty. Niihin kannattaa tutustua JATin netissä ja hyödyntää tietoa käytännössä.

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus.

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Palkitsemisen tutkimusohjelma Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Kooste hankkeesta. Anu

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012

JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 JYTYN JÄSENTUTKIMUS 2012 SISÄLLYS Jytyn jäsentutkimuksen 2012 taustoja...3 Taustatietoja vastaajista... 4 Jäsenyys, jäsenpalvelu ja yhdistystoiminta... 13 Työtaistelu...30 Liiton viestintä...32 Liiton

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220103580 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Esiselvitys ja luonnos toimenpide-ehdotuksiksi Metsänhoitajaliitto ry. Naismetsänhoitajat ry. Esiselvitys

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista. Minna Heimberg Sinikka Vanhala

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista. Minna Heimberg Sinikka Vanhala HENKILÖSTÖJOHTAMINEN SUOMESSA Yhteenveto Cranet-projektin 2008/09 kyselytutkimuksen tuloksista Minna Heimberg Sinikka Vanhala Helsingin kauppakorkeakoulu Markkinoinnin ja johtamisen laitos 2009 ESIPUHE

Lisätiedot