Viestinnän ammattilaiset 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän ammattilaiset 2009"

Transkriptio

1 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo julkisen alan tiedottajista? Presentaatio JATin jäsenille Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy

2 Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009 Kohderyhmä: yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaista Vastaajia 1 565, vastausprosentti: 47 % Lähti Vastasi Vast% v% 2007 ProCom ,5 49,3 JAT ,4 57,3 TAJ ,9 48,4 Kirkon viestintää tekevät ,4 64,5 Suomen IR-yhdistys ,9 51,2 Suomen Ekonomiliitto ,9 Kaikki ,3 48,4 Vrt. Sveriges Informationsförening teki jäsentutkimuksen kesäkuussa Vastaajia oli Ruotsissa (yhdistyksessä on jäseniä 4 610), vastausprosentti 31 %. 1

3 Tutkimuksen kohderyhmät Tutkimus kattaa seuraavien järjestöjen jäsenet: ProCom Julkisen Alan Tiedottajat (JAT) Tiedotusalan ammattijärjestö (TAJ) Kirkon ja seurakuntien viestintävastaavat Suomen IR-yhdistys (FIRS) Suomen Ekonomiliiton viestintätehtävissä toimivat jäsenet 8 Kirkko Tutkimuksen kohderyhmä on noin viestintäammattilaista, kun päällekkäisyydet otetaan huomioon. 25 SEFE ProCom TAJ joista jäsenenä vain 174 ProComissa IR JAT I Confidential 2

4 Tutkimuksen kohderyhmän kasvu osoittaa alan kasvaneen Tutkimuksessa mukana olleiden järjestöjen jäsenmäärät Yhteensä ProCom JAT Kirkko ja seurakunnat* IR-yhdistys TAJ Ekonomiliitto Vuonna 1997, kun tutkimuksessa olivat mukana ProCom ja JAT, arvioitiin, että viestinnän ammattilaisia on Suomessa kaikkiaan noin henkeä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa työskentelee noin viestinnän ammattilaista. 3

5 Viestinnän ammattilaiset julkisella sektorilla 4

6 Viestintäammattilaisia on yhtä paljon yksityisellä ja julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=1 450) Järjestö, liitto Viestintä-/mainostoimisto Kirkko, seurakunta 9 21 Pörssiyhtiö Valtio 14 Kunta, kuntayhtymä Muu yritys Julkinen liikelaitos tai yhtiö 5

7 Työnantajien maantieteellinen jakauma julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=203, 149) Valtio, n=203 Kunta, n=149 Muu Suomi Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 6

8 Naisten ja korkeakoulutettujen osuus kasvaa tasaisesti (%) Naisten osuus tutkimuksessa 87 % jäsenistöissä 84 %* Korkeakoulututkinnon suorittaneet Miesten osuus * Ruotsissa naisten osuus on 80 %. Julkisella sektorilla 91 % naisia ja 97 %:lla on korkeakoulututkinto. 7

9 63 % julkisella alalla toimivista viestintäammattilaisista kuuluu JATiin JAT (n=253) Ei-JAT (n=146) Julkisen sektorin viestintäammattilaisista 63 % 37 % Keski-ikä 46 vuotta 40 vuotta Alle 6 vuotta viestintätehtävissä 13 % 32 % Määräaikaisia 6 % 27 % Pääkaupunkiseudulla 73 % 53 % Viestintäjohtajia 7 % 4 % Viestintäpäälliköitä 33 % 30 % Asiantuntijoita (tiedottajia) 54 % 55 % Assistentteja 6 % 11 % Työskentelee koulutus- / tutkimusorganisaatiossa 7 % 30 % Kuuluu ProComiin 31 % 40 % Kuuluu TAJ:hin 33 % 66 % JATin katveessa ovat nuoret, määräaikaiset, koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa toimivat sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevät julkisen sektorin viestintäammattilaiset. 8

10 Mistä julkisen sektorin vastaajat siirtyneet viestintätehtäviin (%, n=205, 147) Ei vakituisesti muissa tehtävissä Mistä tehtävistä viestintäjohtajat ovat tulleet (%) Toimittaja Sihteeri-/toimistotehtävät Opettaja / tutkija Substanssi-/asiantuntija-/johtotehtävät Markkinointi-, myyntitehtävät Projektitehtävät Valtio Kunta Suoraan koulunpenkiltä Markkinointi-, myyntitehtävät Toimittaja Kääntäjä It- tai henkilöstötehtävät Sihteeri-/toimistotehtävät Informaatikko Muu tehtävä Yksityinen sektori / johtaja (n=89) Julkinen sektori / johtaja (n=16) 9

11 Työn sisältö ja osaamisalueet 10

12 Viestinnän tärkeimmät tehtäväalueet julkisella sektorilla (%, n=196, 136) Verkkotuotanto, digitaalinen viestintä Mediaviestintä (mediasuhteet ja -seuranta Sisäinen viestintä Lehtien ja julkaisujen toimittaminen Viestinnän johtaminen Maineen ja brandin rakentaminen Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Yhteiskuntavastuu / kestävä kehitys Talousviestintä Valtio 22 Kunta

13 Minkä tason tehtäviä julkisen sektorin viestinnässä tehdään (%, n=200, 136) Suorittava taso 7 % 8 % Assistentin tehtäviä, kuten verkkosivujen ylläpito, osoiterekisterit, vierailujen järjestäminen Päällikkötaso 25 % 22 % Strategian mukainen viestinnän suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, budjetti-, johto- tai esimiesvastuu Asiantuntijataso 68 % 70 % Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö, viestinnän koulutus ja konsultaatio ym. Sinisellä valtion organisaatiot Punaisella kuntaorganisaatiot 12

14 Tärkein työnkuvaa muuttanut osa-alue (%, n=174, 132) Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu 9 11 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 9 10 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt 4 5 Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 1 4 Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon 2 5 Valtio Kunta YT-menettelyihin osallistuminen 1 0 Muu

15 Millä osa-alueella tarvitsee lisää koulutusta (%, n=181, 132) Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä 8 14 Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 5 10 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 7 15 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon Muu Valtio Kunta 14

16 Mistä aiheista haluaisi JATin jäsentilaisuuksia (%) Sosiaalinen media 66 Viestinnän mittaaminen 59 Työyhteisöviestintä 44 Mediaviestintä 42 Hankinnat ja kilpailuttaminen 26 Kansainvälinen viestintä 14 Viestinnän mittaaminen on tärkeä aihe 92 %:lle viestintäjohtajista ja 70%:lle viestintäpäälliköistä. I Confidential

17 Palkka Palkkatulo = bruttopalkka + luontaisedut 16

18 Viestinnän ammattilaisten palkat ovat nousseet selvästi yksityisellä ja julkisella sektorilla Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % Yksityinen sektori ,5 % Julkinen sektori ,5 % Kirkko ja seurakunnat ,6 % Järjestöt ,6 % Viestintätoimistot ,9 % 17

19 Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Vuotuinen korotus Mediaani ProCom ,6 % 3,8 % 3,3 % 2,2 % 2,0 % Julkisen Alan Tiedottajat ,9 % 0,5 % 3,1 % 5,2 % 2,8 % Tiedotusalan ammattijärjestö ,9 % 3,3 % Kirkon viestintää tekevät ,6 % 2,1 % Suomen IR-yhdistys ,9 % 4,0 %* 4,0 %* - - Ekonomiliitto Palkkatulona pidetään tässä selvityksessä peruspalkan ja luontaisetujen summaa. Sen sijaan bonukset sekä sivu- ja ylityöansiot on laskettu erikseen. Osa-aikaisten palkkatiedot on jätetty tarkastelusta pois. Käytäntö on sama kuin aiemmissa kyselyissä. Mediaani tarkoittaa havaintojoukon keskimmäistä arvoa. Mediaanipalkka on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempi ja suurempi palkka on siis puolella vastanneista. 18

20 Viestinnän palkat valtiolla ja kunnissa (vastaajien määrä, mediaani alin 10%, alin 25 %, yli 25 % ja yli 10 %) Valtio KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F Kunta Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F90 KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

21 Palkkaan vaikuttavat hieman eri tekijät eri sektoreilla Asema, koulutus, kokemus, viestinnän resurssit Yksityinen sektori * Julkinen sektori Kirkko Järjestöt Viestintätoimistot IRtehtävissä toimivat Nimike: Johtaja, päällikkö, asiantuntija, assistentti Tehtävien taso: päällikkötaso, asiantuntijataso, suorittava taso Työkokemus viestintätehtävissä Peruskoulutus: ylempi kk-tutkinto, amk-tutkinto, ylioppilas + + Toimipaikka pääkaupunkiseudulla Viestintäbudjetin suuruusluokka Viestintä- tai mainostoimiston henkilöstömäärä ++ Työn tuloksia mitataan konkreettisilla mittareilla + Yrityksen toimiala Teollisuus, rakennusala tai monialakonserni + Rahoitus- ja vakuutustoiminta + Julkisella sektorilla valtio ++ Siirtynyt viestintä-/ir-tehtäviin substanssiasiantuntijan tai johtajan tehtävistä +++ analyytikon tai meklarin tehtävistä ++ markkinointi-, myyntitehtävistä + Saavutukset työuralla Onnistunut kriisitilanteen hoito + Onnistunut vaativan muutosprosessin läpivienti Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Taulukossa on esitetty yhteenveto siitä, mitkä taustatekijät vaikuttavat eniten palkkaan eri sektoreilla. Tärkeimmät palkkaan vaikuttavat tekijät ovat asema, tehtävien taso, työkokemus ja toimipaikan sijainti. 20

22 Naisten ja miesten mediaanipalkat Naisten palkat ovat noin 85 % miesten palkoista Naiset Miehet Suhde (%) Päällikkötaso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Asiantuntijataso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Suorittava taso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa

23 Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat ovat kasvaneet etenkin yksityisellä ja julkisella sektorilla Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % Yksityinen sektori ,7 % Julkinen sektori ,3 % Kirkko ja seurakunnat ,7 % Järjestöt ,4 % Viestintätoimistot ,2 % 22

24 Työsuhde 23

25 Kaikki viestintäammattilaiset: Työviikko on lyhentynyt, mutta todellinen työaika on edelleen 4 tuntia viikossa yli sovitun Keskimääräinen viikkotyöaika (täysipäiväiset työsuhteet) Keskimääräisen todellisen viikkotyöajan kehitys (täysipäiväiset työsuhteet) Kaikki 37,6 41,9 47,7 Johtaja 37,9 46,6 44,9 45,9 45,2 46,4 46,0 Päällikkö Asiantuntija 37,7 42,7 37,4 40,6 42,7 44,0 43,3 42,1 42,0 43,0 41,6 42,6 41,3 43,9 41,9 40,9 Viestintäyksikön esimies Kaikki vastaajat Viestintäasiantuntija (tiedottaja) Assistentti 37,7 40,3 Sopimuksen mukainen työaika Todellinen työaika Julkisella sektorilla keskimääräinen työaika on 40,5 tuntia viikossa (keskimäärin 3,4 tuntia yli työsopimuksen). 24

26 Vain harva johtaja saa korvausta tekemistään ylitöistä Saako korvausta ylitöistä (%) Kaikki Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko ja seurakunnat Kyllä, korvaus yksi yhteen Järjestöt Kyllä, korvaus lain / TESin mukaisesti Viestintätoimistot Ei oikeutta Ei osaa sanoa Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

27 Viestinnän resurssien kehitys 26

28 Resurssit vahvistuneet kolmannella sektorilla ja pienentyneet yritysten suurissa yksiköissä Muutokset resursseissa kahden viime vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 187) Kirkko ja seurakunnat (n=110) Järjestöt (n=138) Julkinen sektori (n=315) Yksityinen sektori (n=618) Lisätty Tilanne ennallaan Vähennetty 27

29 Viestintähenkilöstön määrä julkisen sektorin organisaatioissa (%) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 20 henkeä henkeä 6-10 henkeä 2-5 henkeä 1 henki 28

30 Viestintäbudjetit julkisen sektorin organisaatioissa (%) (sisältää henkilöstökulut) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 1 miljoona euroa miljoona Alle

31 Arviot julkisen sektorin viestinnän lähitulevaisuudesta (%) Valtion (n=189) ja kuntien (n=133) viestintäammattilaiset Viestintähenkilöstön määrä Valtio Kunta Viestintähenkilöstön palkat Valtio Kunta Lisääntyy/kasvaa Koulutusmäärärahat Valtio Pysyy ennallaan Vähenee/laskee Kunta Ulkopuolisen avun käyttö Valtio Kunta

32 Julkisella sektorilla koulutusrahat vähenevät jyrkästi (JATin jäsenten arviot tulevaisuudesta) Ulkoistaminen Viestinnän palkat Viestinnän henkilöstömäärä Koulutusmäärärahat

33 Alan tulevaisuudennäkymät ovat kääntyneet aiempaa varauksellisemmiksi myös Ruotsissa Kasvuun uskovien osuus (%) Viestinnän henkilöstömäärä kasvaa (Suomen vastaajat) Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Alan tulevaisuudenusko on heikentynyt selvästi myös Ruotsissa, jossa on seurattu alan tulevaisuudenarvioita samanlaisella taajuudella kuin Suomessa. Tuoreimman tutkimuksen mukaan noin kolmannes ruotsalaisvastaajista uskoo oman osastonsa kasvavan. Suomessa arviot ovat olleet koko seurantajakson astetta pessimistisempiä: 16 prosenttia uskoo oman organisaation viestintähenkilöstön kasvavan. Keltaisella käyrällä on merkitty trendi Suomessa. 32

34 Toimintojen ulkoistaminen 33

35 Viestintää ulkoistettu aiempaa vähemmän Kuinka suuri osa viestinnästä on ulkoistettu (%) Valtio Kunta Ei lainkaan Jonkin verran (1-20 %) Paljon (21-50 %) Merkittävästi (yli puolet)

36 Paljonko eri toimintoja on ulkoistettu julkisella sektorilla (%, n=320) Käännöstyöt Graafinen suunnittelu Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomuksen projektinhallinta ja taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstölehti / järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomuksen tekstityö Mediasuhteet Valtaosin Osittain Ei lainkaan 35

37 Julkisella sektorilla mediaseurannan ja viestintätutkimuksen ulkoistaminen on yleistynyt Valtaosin/osittain ulkoistettu (%) Graafinen suunnittelu Käännöstyöt Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomus/taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstö-/järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomus/tekstityö Mediayhteydet

38 Merkittävien rakennemuutosten vaikutus viestintään 37

39 Merkittävä organisaatiomuutos koskettanut joka toista viestinnän ammattilaista Onko organisaatiota kohdannut merkittävä rakennemuutos viimeisen 5 vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 357) Yksityinen sektori (n=605) Julkinen sektori (n=320) Kirkko ja seurakunnat (n=135) Kyllä Ei Viestintätoimistot (n=188) Järjestöt (n=134)

40 Rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään Organisaatiot, joissa on toteutettu merkittävä rakennemuutos viimeisten 5 vuoden aikana (%, n=321, 154) Yksityinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Julkinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Heikentynyt Parantunut 39

41 Viestinnän asema suhteessa johtoon 40

42 Viestintä toimii useimmin ylimmän johdon alaisuudessa Kenelle viestintä raportoi (%, viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Yksityinen sektori (n=242) 14 2 Julkinen sektori (n=144) 20 Kirkko ja seurakunnat (n=52) 4 00 Järjestöt (n=71) Ylimmälle johdolle Henkilöstö-, talous- tai hallintojohdolle Markkinointijohdolle Muulle taholle / ei raportoi kenellekään 41

43 Ruotsissa johtoryhmään osallistumisen trendi on laskeva, mutta niiden osuus kasvaa, jotka ovat johtoryhmän varsinaisia jäseniä Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Ruotsissa on nähtävissä kaksi trendiä: Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestinnästä vastaavat eivät enää osallistu lainkaan johtoryhmätyöhön. Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestintä on johtoryhmän täysivaltainen jäsen. 42

44 Julkisella sektorilla johtoryhmän täysivaltaisten jäsenten osuus on kasvanut Osallistuuko viestintä johtoryhmään (%, julkisen sektorin viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Vuonna 2005 TAJ tuli mukaan tutkimukseen! Täysivaltainen jäsen Läsnäolo-oikeus Tarvittaessa asiantuntijana Ei johtoryhmässä 43

45 Viestinnän mittarit 44

46 Tulostavoitteiden asettaminen on yleistä valtion organisaatioissa Kuinka tulosjohdettua julkisyhteisöjen viestintä on (%) Työllä tulostavoitteet Tuloksia mitataan Sovelletaan tasapainotettua mittaristoa Valtio Kunta Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan Ei millään edellämainituista

47 Yritysviestintä on yhä useammin tulosvastuussa Työlle asetettu tulostavoitteet (%) Johtajat, yritykset Yksityinen sektori Julkinen sektori Järjestöt Kirkko & seurakunnat

48 Julkisella sektorilla viestinnän tulosohjaus on päinvastoin vähentynyt (%, viestintäjohtajat n=54, 60) Työlle asetettu tulostavoitteet Tuloksia mitataan Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan

49 Julkisen sektorin viestinnässä hyödynnetyt mittarit Mittaria hyödyntäneet ja tehokkaaksi arvioineet (%) Valtio (n=184) Kunta (n=133) Saavutettu julkisuus (mediaosumat) Työilmapiiri- tai henkilöstötutkimukset Digitaalisen median käyttäjätilastot Sidosryhmätutkimukset Asiakastyytyväisyys- tai jäsentutkimukset Spontaanit palautteet ja pienimuotoiset palautekyselyt Lukija- ja käyttäjätutkimukset Sisäisen viestinnän tutkimukset Laadukas työn jälki Tehokkuus (aikataulussa tai budjetissa pysyminen) Käytettävyystutkimukset Tilaisuuksien osallistujamäärät Maine-, imago- tai bränditutkimukset Tavoiteltu julkisuuskuva (media-analyysi) 26 8 Toimittajatutkimukset Kvalitatiiviset haastattelut, nykytila-analyysit Viestien tai kampanjoiden testaukset 14 8 Sijoittuminen kilpailuissa, kilpailijavertailuissa Itsearvioinnit 8 9 Verkkopohjaiset dialogimenetelmät 6 6 Henkilöstötulokset 5 6 Muut strategiset tulokset 5 8 Sosiaalisen median mittarit 4 1 Taloudelliset tulokset

50 Tehokkaana kokevat (% käyttäjistä) Mittareiden käytön yleisyys ja tehokkuus Laadukas työn jälki Asiakastyytyväisyystutkimus Sidosryhmätutkimus Tehokkuus Lukijatutkimus Kvalitat.haastattelut Maine-/bränditutkimus Taloudelliset tulokset Mediaosumat Toimittajatutkimus Sijoittajasuhdetutkimus Media-analyysi Käytettävyystutkimus Osallistujamäärät Viestien testaus Sisäisen viestinnän tutkimus Henkilöstötulokset Kilpailut Spontaanit palautteet Digitaalisen median tilastot Työilmapiiritutkimus Verkkopohjainen dialogi Sosiaalisen median mittarit Paljon käyttäjiä, mittareina tehokkaita Paljon käyttäjiä, mittareina haasteellisia Vähän käyttäjiä, mittareina haasteellisia 45 Itsearvioinnit Käyttäjät (%) 49

51 Kaikki viestintäammattilaiset: Mittareista on eniten hyötyä ahkerille (ja tottuneille) käyttäjille Kuinka hyvin mittarit auttavat johtamista (%) Kaikki (n=1179) Yli 10 mittaria hyödyntävät (n=253) mittaria hyödyntävät (n=422) Hyvin Kohtalaisesti Huonosti / ei osaa arvioida 1-5 mittaria hyödyntävät (n=438) Mittareita kokeilleet (n=65) Julkisella sektorilla toimivat ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä viestinnän mittareihin: Vain 12 %:n mielestä mittarit toimivat hyvin ja 31 %:n mielestä kohtuullisesti. 50

52 Viestintäammattilaisten saavutukset 51

53 Kaikki viestintäammattilaiset: Viestinnän ammattilaiset ovat saavuttaneet merkittävästi julkisuutta, hoitaneet onnistuneesti kriisejä ja muutosprosesseja Oletko saavuttanut omalla työurallasi joitakin seuraavista asioista (%, n=1 366) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Pitää täysin paikkansa Pitää jossain määrin paikkansa Työ vielä kesken Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Ei kokemusta / ei osaa arvioida Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä

54 Viestintäjohtajilla on laajasti saavutuksia Johtajien saavutukset julkisella ja yksityisellä sektorilla (pitää täysin paikkansa -vastanneiden osuus, %) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti Vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä 23 Yksityinen sektori / johtajat Julkinen sektori / johtajat 38 53

55 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka kolmas viestinnän esimies tai asiantuntija on ollut viemässä läpi onnistuneen muutosprosessin tai kriisitilanteen (%, n=1 246) Työ vielä kesken / ei kokemusta Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa 54

56 Kaikki viestintäammattilaiset: Onnistunut kriisin- tai muutoksenhallinta on parantanut selvästi viestinnän arvostusta ja asemaa Tyytyväisyys yhteistyöhön johdon kanssa Tyytyväisyys viestinnän rooliin ja arvostukseen Osallistuu johtoryhmään Johtoryhmän täysjäsen Palkka Työ vielä kesken / ei kokemusta Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi 55

57 Viestinnän työvoittoja (esimerkkejä julkiselta sektorilta) Tutkimusjohto on alkanut ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin tärkeyden. He osaavat vähitellen liittää sen myös tutkimuksen suunnitteluun. Viestintä osana kun tehdään päätöksiä. Viestintäsuunnitelma aina kun uusi hanke. Teen työtä koulutusorganisaatiossa. Hyvin suunniteltu ja oikein ajoitettu markkinointi näkyy suoraan opiskelijoiden määrässä. Työyhteisömme tehtävät organisoitiin alkuvuodesta uudelleen ja henkilöstö joutui hakemaan uusia tehtäviä. Mielestäni johto onnistui hyvin tehokkaan sisäisen viestinnän ansiosta (mm. runsaslukuiset henkilöstöinfot ja pienryhmissä käydyt keskustelut). Kriisitilanteen viestintäharjoitukset, harjoiteltiin median yhteydenottoihin reagoimista, ja siitä oli selvä hyöty projektin edetessä. Kaikilla ei ole työvoittoja takanaan Meillä johto ja viestintä eivät tee kovinkaan tiivistä yhteistyötä. Eli ei työvoittoja tällä saralla. 56

58 Työtyytyväisyys 57

59 Työtyytyväisyys julkisella sektorilla (%, n=321) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Toimenkuvan selkeys Yhteistyö johdon kanssa Mahdollisuus käyttää ulkoista apua Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Työn arvioimiseen käytetyt mittarit Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Etenemismahdollisuudet Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 58

60 Tyytyväisten osuus julkisella sektorilla (%) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Yhteistyö johdon kanssa Toimenkuvan selkeys Ulkopuolisen avun käyttö Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Etenemismahdollisuudet Julkisella sektorilla tyytyväisyys ilmapiiriin, yhteistyöhön johdon kanssa sekä palkkaan on hieman kasvanut. Etenemismahdollisuuksiin ollaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä. Etenkin suuri osa assistenteista (67 %) on tyytymättömiä palkkaansa. 59

61 Viidennes johtajista tuntee uupuvansa työssä Työ suhteessa jaksamiseen (%) Johtaja (n=16) Päällikkö (n=104) Jaksaisi enemmänkin Töitä on sopivasti Töitä on paljon, enimmäkseen jaksan Asiantuntija (n=173) Töitä on liikaa, uuvun Assistentti (n=27)

62 Uupumus on vähentynyt kunnissa Kuinka suuri osa kokee, että töitä on liikaa ja uupuu (%) Valtio Kunta

63 Työpaikan vaihtaminen 62

64 Puolet julkisen sektorin vastaajista on vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa, kolmannes harkitsee vaihtoa muihin kuin viestintätehtäviin (%) Onko vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa (%) Mihin tehtäviin? Kaikki 45 Viestintätehtäviin julkiselle tai järjestösektorille 57 Alle 36-vuotiaat vuotiaat Viestintätehtäviin yrityssektorille 47 Yli 50-vuotiaat 20 Muihin kuin viestintätehtäviin 36 Assistentti Asiantuntija Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi 14 Päällikkö 42 Konsultiksi viestintätoimistoon 8 Johtaja 31 63

65 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka toinen on saanut uuden työpaikan suhteellisen helposti Onko hakenut työpaikkaa viimeisten 5 vuoden aikana (%) Keskim. Kuinka vaikeaa uuden työpaikan saaminen on ollut (%) Kaikki ,2 Kaikki (n=833) Johtaja Päällikkö ,5 Johtaja (n=78) Päällikkö (n=264) Asiantuntija ,2 Asiantuntija(n=428) Assistentti ,9 Assistentti (n=63) ,7 Alle 36v Alle 36v (n=372) v , v (n=375) yli 50v ,3 yli 50v (n=86) On hakenut yli 10 paikkaan 4-10 paikkaan 1-3 paikkaan Ei ole hakenut 2,5 Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Melko helppoa Erittäin helppoa Julkisen sektorin vastaajista 57 % on kokenut työpaikan saamisen erittäin tai melko vaikeaksi. He ovat hakeneet keskimäärin 8 paikkaan viimeisten 5 vuoden aikana. 64

66 JATia koskevat kysymykset 65

67 Lukee JATin jäsentiedotteen mieluiten (%) Painettuna 33 Painetun jäsentiedotteen haluaisi 46 % esimiesasemassa olevista ja 45 % muualla Suomessa toimivista. 67 Sähköisenä I Confidential

68 Kouluarvosanat JATin toiminnalle (keskiarvoja 4-10) Kaikki 7,84 7,81 7,65 Viestintäalan kokemus 1-2 v. viestintätehtävissä 7,50 7,67 7, v. viestintätehtävissä 7,85 7,68 7, v. viestintätehtävissä 7,50 7,89 7,69 Viranomainen Valtio 7,90 7,90 7,70 Kunta 7,85 7,75 7,69 Sukupuoli Nainen 7,88 7,79 7,66 Mies 7,67 7,96 7,48 Ikä Alle 36-vuotias 7,75 7,65 7, vuotias 7,81 7,68 7,71 Yli 50-vuotias 7,94 8,06 7, Tehtävien luonne Päällikkötaso 7,89 8,07 Asiantuntijataso 7,87 7,72 Suorittava taso 7,60 7,76 Asema Viestintäjohtaja 7,75 Viestintäpäällikkö 7,86 Yksin vastaava 7,97 Viestintäasiantuntija 7,75 Viestintäassistentti 7,91 Sijainti Pääkaupunkiseutu 7,80 7,80 Muu Suomi 7,84 7,84 Tyytyväisyys JATin toimintaan on hieman parantunut. Tyytymättömimpiä ovat toisaalta uudet ja toisaalta yli 10 vuotta alalla toimineet. I Confidential

69 Keskeisiä tuloksia: Julkinen sektori 1. Merkittävät rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään. Julkisen sektorin organisaatioista on kohdannut merkittävän rakennemuutoksen viimeisten viiden vuoden aikana. Johto on ottanut entistä aktiivisemman otteen viestintään. 2. Viestinnän resursseja on lisätty julkisella sektorilla ja viestinnän täysivaltainen jäsenyys organisaatioiden johtoryhmissä on yleistynyt. 3. Arviot tulevaisuudesta ovat varovaisia. Muun muassa koulutusmäärärahojen ennustetaan laskevan jyrkästi. 3. Viestinnän palkat ovat nousseet julkisella sektorilla 4,5 prosenttia vuodessa. Viestinnän ammattilaisen keskiansio julkisella sektorilla on euroa / kk. 4. Strategiaviestinnän taidoille on kysyntää julkisen sektorin viestinnässä. Neljännes julkisella sektorilla toimivista viestinnän ammattilaisista pitää strategiaviestintää ja strategian jalkauttamista tärkeimpänä työnkuvaansa viime vuosina muuttaneena tehtäväalueena. Lisäksi moni on ollut toteuttamassa muutosvalmennusta ja viestintäkoulutusta organisaationsa sisällä. 5. Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen on suuri haaste etenkin kolmannella sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla. 68

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina Elina Melgin, toimitusjohtaja ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Vimma, Joensuu 5.6.2014 MAINE Viestijän tärkein tehtävä Koostuu

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Miten johdan muutosta? SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN

Miten johdan muutosta? SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN Miten johdan muutosta? 6.6.2016 SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI PÄIVI KÄRKKÄINEN Luovien ja intohimoisten ihmisten johtaminen = Ihmisten johtaminen Suomen kansallisooppera ja -baletti Merkittävä kulttuurialan

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot