Viestinnän ammattilaiset 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän ammattilaiset 2009"

Transkriptio

1 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo julkisen alan tiedottajista? Presentaatio JATin jäsenille Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy

2 Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009 Kohderyhmä: yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaista Vastaajia 1 565, vastausprosentti: 47 % Lähti Vastasi Vast% v% 2007 ProCom ,5 49,3 JAT ,4 57,3 TAJ ,9 48,4 Kirkon viestintää tekevät ,4 64,5 Suomen IR-yhdistys ,9 51,2 Suomen Ekonomiliitto ,9 Kaikki ,3 48,4 Vrt. Sveriges Informationsförening teki jäsentutkimuksen kesäkuussa Vastaajia oli Ruotsissa (yhdistyksessä on jäseniä 4 610), vastausprosentti 31 %. 1

3 Tutkimuksen kohderyhmät Tutkimus kattaa seuraavien järjestöjen jäsenet: ProCom Julkisen Alan Tiedottajat (JAT) Tiedotusalan ammattijärjestö (TAJ) Kirkon ja seurakuntien viestintävastaavat Suomen IR-yhdistys (FIRS) Suomen Ekonomiliiton viestintätehtävissä toimivat jäsenet 8 Kirkko Tutkimuksen kohderyhmä on noin viestintäammattilaista, kun päällekkäisyydet otetaan huomioon. 25 SEFE ProCom TAJ joista jäsenenä vain 174 ProComissa IR JAT I Confidential 2

4 Tutkimuksen kohderyhmän kasvu osoittaa alan kasvaneen Tutkimuksessa mukana olleiden järjestöjen jäsenmäärät Yhteensä ProCom JAT Kirkko ja seurakunnat* IR-yhdistys TAJ Ekonomiliitto Vuonna 1997, kun tutkimuksessa olivat mukana ProCom ja JAT, arvioitiin, että viestinnän ammattilaisia on Suomessa kaikkiaan noin henkeä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa työskentelee noin viestinnän ammattilaista. 3

5 Viestinnän ammattilaiset julkisella sektorilla 4

6 Viestintäammattilaisia on yhtä paljon yksityisellä ja julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=1 450) Järjestö, liitto Viestintä-/mainostoimisto Kirkko, seurakunta 9 21 Pörssiyhtiö Valtio 14 Kunta, kuntayhtymä Muu yritys Julkinen liikelaitos tai yhtiö 5

7 Työnantajien maantieteellinen jakauma julkisella sektorilla Viestintäammattilaisten työnantajat (%, n=203, 149) Valtio, n=203 Kunta, n=149 Muu Suomi Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu 6

8 Naisten ja korkeakoulutettujen osuus kasvaa tasaisesti (%) Naisten osuus tutkimuksessa 87 % jäsenistöissä 84 %* Korkeakoulututkinnon suorittaneet Miesten osuus * Ruotsissa naisten osuus on 80 %. Julkisella sektorilla 91 % naisia ja 97 %:lla on korkeakoulututkinto. 7

9 63 % julkisella alalla toimivista viestintäammattilaisista kuuluu JATiin JAT (n=253) Ei-JAT (n=146) Julkisen sektorin viestintäammattilaisista 63 % 37 % Keski-ikä 46 vuotta 40 vuotta Alle 6 vuotta viestintätehtävissä 13 % 32 % Määräaikaisia 6 % 27 % Pääkaupunkiseudulla 73 % 53 % Viestintäjohtajia 7 % 4 % Viestintäpäälliköitä 33 % 30 % Asiantuntijoita (tiedottajia) 54 % 55 % Assistentteja 6 % 11 % Työskentelee koulutus- / tutkimusorganisaatiossa 7 % 30 % Kuuluu ProComiin 31 % 40 % Kuuluu TAJ:hin 33 % 66 % JATin katveessa ovat nuoret, määräaikaiset, koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa toimivat sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevät julkisen sektorin viestintäammattilaiset. 8

10 Mistä julkisen sektorin vastaajat siirtyneet viestintätehtäviin (%, n=205, 147) Ei vakituisesti muissa tehtävissä Mistä tehtävistä viestintäjohtajat ovat tulleet (%) Toimittaja Sihteeri-/toimistotehtävät Opettaja / tutkija Substanssi-/asiantuntija-/johtotehtävät Markkinointi-, myyntitehtävät Projektitehtävät Valtio Kunta Suoraan koulunpenkiltä Markkinointi-, myyntitehtävät Toimittaja Kääntäjä It- tai henkilöstötehtävät Sihteeri-/toimistotehtävät Informaatikko Muu tehtävä Yksityinen sektori / johtaja (n=89) Julkinen sektori / johtaja (n=16) 9

11 Työn sisältö ja osaamisalueet 10

12 Viestinnän tärkeimmät tehtäväalueet julkisella sektorilla (%, n=196, 136) Verkkotuotanto, digitaalinen viestintä Mediaviestintä (mediasuhteet ja -seuranta Sisäinen viestintä Lehtien ja julkaisujen toimittaminen Viestinnän johtaminen Maineen ja brandin rakentaminen Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Yhteiskuntavastuu / kestävä kehitys Talousviestintä Valtio 22 Kunta

13 Minkä tason tehtäviä julkisen sektorin viestinnässä tehdään (%, n=200, 136) Suorittava taso 7 % 8 % Assistentin tehtäviä, kuten verkkosivujen ylläpito, osoiterekisterit, vierailujen järjestäminen Päällikkötaso 25 % 22 % Strategian mukainen viestinnän suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, budjetti-, johto- tai esimiesvastuu Asiantuntijataso 68 % 70 % Itsenäinen suunnittelu ja toteutustyö, viestinnän koulutus ja konsultaatio ym. Sinisellä valtion organisaatiot Punaisella kuntaorganisaatiot 12

14 Tärkein työnkuvaa muuttanut osa-alue (%, n=174, 132) Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu 9 11 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 9 10 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt 4 5 Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 1 4 Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon 2 5 Valtio Kunta YT-menettelyihin osallistuminen 1 0 Muu

15 Millä osa-alueella tarvitsee lisää koulutusta (%, n=181, 132) Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus organisaation sisällä 8 14 Strategiaviestintä ja strategian jalkautus Lobbaustaidot / Yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 5 10 Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 7 15 Kansainväliset sidosryhmäsuhteet ja kulttuurien erilaiset viestintäkäytännöt Kansalaisviestintä; yhteiskuntavastuu, yritysvastuu Liiketoiminnan syvempi ymmärrys ja osallistuminen tuloksentekoon Muu Valtio Kunta 14

16 Mistä aiheista haluaisi JATin jäsentilaisuuksia (%) Sosiaalinen media 66 Viestinnän mittaaminen 59 Työyhteisöviestintä 44 Mediaviestintä 42 Hankinnat ja kilpailuttaminen 26 Kansainvälinen viestintä 14 Viestinnän mittaaminen on tärkeä aihe 92 %:lle viestintäjohtajista ja 70%:lle viestintäpäälliköistä. I Confidential

17 Palkka Palkkatulo = bruttopalkka + luontaisedut 16

18 Viestinnän ammattilaisten palkat ovat nousseet selvästi yksityisellä ja julkisella sektorilla Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % Yksityinen sektori ,5 % Julkinen sektori ,5 % Kirkko ja seurakunnat ,6 % Järjestöt ,6 % Viestintätoimistot ,9 % 17

19 Mediaanipalkat ja keskimääräiset vuosikorotukset Vuotuinen korotus Mediaani ProCom ,6 % 3,8 % 3,3 % 2,2 % 2,0 % Julkisen Alan Tiedottajat ,9 % 0,5 % 3,1 % 5,2 % 2,8 % Tiedotusalan ammattijärjestö ,9 % 3,3 % Kirkon viestintää tekevät ,6 % 2,1 % Suomen IR-yhdistys ,9 % 4,0 %* 4,0 %* - - Ekonomiliitto Palkkatulona pidetään tässä selvityksessä peruspalkan ja luontaisetujen summaa. Sen sijaan bonukset sekä sivu- ja ylityöansiot on laskettu erikseen. Osa-aikaisten palkkatiedot on jätetty tarkastelusta pois. Käytäntö on sama kuin aiemmissa kyselyissä. Mediaani tarkoittaa havaintojoukon keskimmäistä arvoa. Mediaanipalkka on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka, jota pienempi ja suurempi palkka on siis puolella vastanneista. 18

20 Viestinnän palkat valtiolla ja kunnissa (vastaajien määrä, mediaani alin 10%, alin 25 %, yli 25 % ja yli 10 %) Valtio KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F Kunta Palkkatulo n= Median F10 F25 F75 F90 KAIKKI Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

21 Palkkaan vaikuttavat hieman eri tekijät eri sektoreilla Asema, koulutus, kokemus, viestinnän resurssit Yksityinen sektori * Julkinen sektori Kirkko Järjestöt Viestintätoimistot IRtehtävissä toimivat Nimike: Johtaja, päällikkö, asiantuntija, assistentti Tehtävien taso: päällikkötaso, asiantuntijataso, suorittava taso Työkokemus viestintätehtävissä Peruskoulutus: ylempi kk-tutkinto, amk-tutkinto, ylioppilas + + Toimipaikka pääkaupunkiseudulla Viestintäbudjetin suuruusluokka Viestintä- tai mainostoimiston henkilöstömäärä ++ Työn tuloksia mitataan konkreettisilla mittareilla + Yrityksen toimiala Teollisuus, rakennusala tai monialakonserni + Rahoitus- ja vakuutustoiminta + Julkisella sektorilla valtio ++ Siirtynyt viestintä-/ir-tehtäviin substanssiasiantuntijan tai johtajan tehtävistä +++ analyytikon tai meklarin tehtävistä ++ markkinointi-, myyntitehtävistä + Saavutukset työuralla Onnistunut kriisitilanteen hoito + Onnistunut vaativan muutosprosessin läpivienti Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Taulukossa on esitetty yhteenveto siitä, mitkä taustatekijät vaikuttavat eniten palkkaan eri sektoreilla. Tärkeimmät palkkaan vaikuttavat tekijät ovat asema, tehtävien taso, työkokemus ja toimipaikan sijainti. 20

22 Naisten ja miesten mediaanipalkat Naisten palkat ovat noin 85 % miesten palkoista Naiset Miehet Suhde (%) Päällikkötaso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Asiantuntijataso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa Viestintätoimistoissa Suorittava taso Yksityisellä sektorilla Julkisella sektorilla Kirkossa ja seurakunnissa

23 Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat ovat kasvaneet etenkin yksityisellä ja julkisella sektorilla Uusien, nuorten viestintäammattilaisten palkat Mediaani Vuotuinen muutos KAIKKI YHTEENSÄ ,5 % Yksityinen sektori ,7 % Julkinen sektori ,3 % Kirkko ja seurakunnat ,7 % Järjestöt ,4 % Viestintätoimistot ,2 % 22

24 Työsuhde 23

25 Kaikki viestintäammattilaiset: Työviikko on lyhentynyt, mutta todellinen työaika on edelleen 4 tuntia viikossa yli sovitun Keskimääräinen viikkotyöaika (täysipäiväiset työsuhteet) Keskimääräisen todellisen viikkotyöajan kehitys (täysipäiväiset työsuhteet) Kaikki 37,6 41,9 47,7 Johtaja 37,9 46,6 44,9 45,9 45,2 46,4 46,0 Päällikkö Asiantuntija 37,7 42,7 37,4 40,6 42,7 44,0 43,3 42,1 42,0 43,0 41,6 42,6 41,3 43,9 41,9 40,9 Viestintäyksikön esimies Kaikki vastaajat Viestintäasiantuntija (tiedottaja) Assistentti 37,7 40,3 Sopimuksen mukainen työaika Todellinen työaika Julkisella sektorilla keskimääräinen työaika on 40,5 tuntia viikossa (keskimäärin 3,4 tuntia yli työsopimuksen). 24

26 Vain harva johtaja saa korvausta tekemistään ylitöistä Saako korvausta ylitöistä (%) Kaikki Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko ja seurakunnat Kyllä, korvaus yksi yhteen Järjestöt Kyllä, korvaus lain / TESin mukaisesti Viestintätoimistot Ei oikeutta Ei osaa sanoa Johtaja Päällikkö Asiantuntija Assistentti

27 Viestinnän resurssien kehitys 26

28 Resurssit vahvistuneet kolmannella sektorilla ja pienentyneet yritysten suurissa yksiköissä Muutokset resursseissa kahden viime vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 187) Kirkko ja seurakunnat (n=110) Järjestöt (n=138) Julkinen sektori (n=315) Yksityinen sektori (n=618) Lisätty Tilanne ennallaan Vähennetty 27

29 Viestintähenkilöstön määrä julkisen sektorin organisaatioissa (%) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 20 henkeä henkeä 6-10 henkeä 2-5 henkeä 1 henki 28

30 Viestintäbudjetit julkisen sektorin organisaatioissa (%) (sisältää henkilöstökulut) Valtio Yli 500 hengen organisaatiot (n=45) Alle 501 hengen organisaatiot (n=81) Kunta Yli 500 hengen organisaatiot (n=51) Alle 501 hengen organisaatiot (n=97) Yli 1 miljoona euroa miljoona Alle

31 Arviot julkisen sektorin viestinnän lähitulevaisuudesta (%) Valtion (n=189) ja kuntien (n=133) viestintäammattilaiset Viestintähenkilöstön määrä Valtio Kunta Viestintähenkilöstön palkat Valtio Kunta Lisääntyy/kasvaa Koulutusmäärärahat Valtio Pysyy ennallaan Vähenee/laskee Kunta Ulkopuolisen avun käyttö Valtio Kunta

32 Julkisella sektorilla koulutusrahat vähenevät jyrkästi (JATin jäsenten arviot tulevaisuudesta) Ulkoistaminen Viestinnän palkat Viestinnän henkilöstömäärä Koulutusmäärärahat

33 Alan tulevaisuudennäkymät ovat kääntyneet aiempaa varauksellisemmiksi myös Ruotsissa Kasvuun uskovien osuus (%) Viestinnän henkilöstömäärä kasvaa (Suomen vastaajat) Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Alan tulevaisuudenusko on heikentynyt selvästi myös Ruotsissa, jossa on seurattu alan tulevaisuudenarvioita samanlaisella taajuudella kuin Suomessa. Tuoreimman tutkimuksen mukaan noin kolmannes ruotsalaisvastaajista uskoo oman osastonsa kasvavan. Suomessa arviot ovat olleet koko seurantajakson astetta pessimistisempiä: 16 prosenttia uskoo oman organisaation viestintähenkilöstön kasvavan. Keltaisella käyrällä on merkitty trendi Suomessa. 32

34 Toimintojen ulkoistaminen 33

35 Viestintää ulkoistettu aiempaa vähemmän Kuinka suuri osa viestinnästä on ulkoistettu (%) Valtio Kunta Ei lainkaan Jonkin verran (1-20 %) Paljon (21-50 %) Merkittävästi (yli puolet)

36 Paljonko eri toimintoja on ulkoistettu julkisella sektorilla (%, n=320) Käännöstyöt Graafinen suunnittelu Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomuksen projektinhallinta ja taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstölehti / järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomuksen tekstityö Mediasuhteet Valtaosin Osittain Ei lainkaan 35

37 Julkisella sektorilla mediaseurannan ja viestintätutkimuksen ulkoistaminen on yleistynyt Valtaosin/osittain ulkoistettu (%) Graafinen suunnittelu Käännöstyöt Valokuvaus Viestintätutkimus Mediaseuranta Vuosikertomus/taitto Asiakas-/sidosryhmälehti Verkkopalveluiden ylläpito Tapahtumajärjestelyt Henkilöstö-/järjestölehti Viestinnän suunnittelu Vuosikertomus/tekstityö Mediayhteydet

38 Merkittävien rakennemuutosten vaikutus viestintään 37

39 Merkittävä organisaatiomuutos koskettanut joka toista viestinnän ammattilaista Onko organisaatiota kohdannut merkittävä rakennemuutos viimeisen 5 vuoden aikana (%) Kaikki (n=1 357) Yksityinen sektori (n=605) Julkinen sektori (n=320) Kirkko ja seurakunnat (n=135) Kyllä Ei Viestintätoimistot (n=188) Järjestöt (n=134)

40 Rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään Organisaatiot, joissa on toteutettu merkittävä rakennemuutos viimeisten 5 vuoden aikana (%, n=321, 154) Yksityinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Julkinen sektori Johdon aktiivinen ote viestintään Tavoitteiden ja vastuiden selkeys Työn suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Panostus viestinnän resursseihin Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen Mahdollisuus urakehitykseen Heikentynyt Parantunut 39

41 Viestinnän asema suhteessa johtoon 40

42 Viestintä toimii useimmin ylimmän johdon alaisuudessa Kenelle viestintä raportoi (%, viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Yksityinen sektori (n=242) 14 2 Julkinen sektori (n=144) 20 Kirkko ja seurakunnat (n=52) 4 00 Järjestöt (n=71) Ylimmälle johdolle Henkilöstö-, talous- tai hallintojohdolle Markkinointijohdolle Muulle taholle / ei raportoi kenellekään 41

43 Ruotsissa johtoryhmään osallistumisen trendi on laskeva, mutta niiden osuus kasvaa, jotka ovat johtoryhmän varsinaisia jäseniä Lähde: Info 2009, Sveriges Informationsfrenings Medlemstudie, elokuu 2009 Ruotsissa on nähtävissä kaksi trendiä: Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestinnästä vastaavat eivät enää osallistu lainkaan johtoryhmätyöhön. Toisaalta yhä useammassa organisaatiossa viestintä on johtoryhmän täysivaltainen jäsen. 42

44 Julkisella sektorilla johtoryhmän täysivaltaisten jäsenten osuus on kasvanut Osallistuuko viestintä johtoryhmään (%, julkisen sektorin viestinnän esimiehet ja yksin vastaavat) Vuonna 2005 TAJ tuli mukaan tutkimukseen! Täysivaltainen jäsen Läsnäolo-oikeus Tarvittaessa asiantuntijana Ei johtoryhmässä 43

45 Viestinnän mittarit 44

46 Tulostavoitteiden asettaminen on yleistä valtion organisaatioissa Kuinka tulosjohdettua julkisyhteisöjen viestintä on (%) Työllä tulostavoitteet Tuloksia mitataan Sovelletaan tasapainotettua mittaristoa Valtio Kunta Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan Ei millään edellämainituista

47 Yritysviestintä on yhä useammin tulosvastuussa Työlle asetettu tulostavoitteet (%) Johtajat, yritykset Yksityinen sektori Julkinen sektori Järjestöt Kirkko & seurakunnat

48 Julkisella sektorilla viestinnän tulosohjaus on päinvastoin vähentynyt (%, viestintäjohtajat n=54, 60) Työlle asetettu tulostavoitteet Tuloksia mitataan Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan

49 Julkisen sektorin viestinnässä hyödynnetyt mittarit Mittaria hyödyntäneet ja tehokkaaksi arvioineet (%) Valtio (n=184) Kunta (n=133) Saavutettu julkisuus (mediaosumat) Työilmapiiri- tai henkilöstötutkimukset Digitaalisen median käyttäjätilastot Sidosryhmätutkimukset Asiakastyytyväisyys- tai jäsentutkimukset Spontaanit palautteet ja pienimuotoiset palautekyselyt Lukija- ja käyttäjätutkimukset Sisäisen viestinnän tutkimukset Laadukas työn jälki Tehokkuus (aikataulussa tai budjetissa pysyminen) Käytettävyystutkimukset Tilaisuuksien osallistujamäärät Maine-, imago- tai bränditutkimukset Tavoiteltu julkisuuskuva (media-analyysi) 26 8 Toimittajatutkimukset Kvalitatiiviset haastattelut, nykytila-analyysit Viestien tai kampanjoiden testaukset 14 8 Sijoittuminen kilpailuissa, kilpailijavertailuissa Itsearvioinnit 8 9 Verkkopohjaiset dialogimenetelmät 6 6 Henkilöstötulokset 5 6 Muut strategiset tulokset 5 8 Sosiaalisen median mittarit 4 1 Taloudelliset tulokset

50 Tehokkaana kokevat (% käyttäjistä) Mittareiden käytön yleisyys ja tehokkuus Laadukas työn jälki Asiakastyytyväisyystutkimus Sidosryhmätutkimus Tehokkuus Lukijatutkimus Kvalitat.haastattelut Maine-/bränditutkimus Taloudelliset tulokset Mediaosumat Toimittajatutkimus Sijoittajasuhdetutkimus Media-analyysi Käytettävyystutkimus Osallistujamäärät Viestien testaus Sisäisen viestinnän tutkimus Henkilöstötulokset Kilpailut Spontaanit palautteet Digitaalisen median tilastot Työilmapiiritutkimus Verkkopohjainen dialogi Sosiaalisen median mittarit Paljon käyttäjiä, mittareina tehokkaita Paljon käyttäjiä, mittareina haasteellisia Vähän käyttäjiä, mittareina haasteellisia 45 Itsearvioinnit Käyttäjät (%) 49

51 Kaikki viestintäammattilaiset: Mittareista on eniten hyötyä ahkerille (ja tottuneille) käyttäjille Kuinka hyvin mittarit auttavat johtamista (%) Kaikki (n=1179) Yli 10 mittaria hyödyntävät (n=253) mittaria hyödyntävät (n=422) Hyvin Kohtalaisesti Huonosti / ei osaa arvioida 1-5 mittaria hyödyntävät (n=438) Mittareita kokeilleet (n=65) Julkisella sektorilla toimivat ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä viestinnän mittareihin: Vain 12 %:n mielestä mittarit toimivat hyvin ja 31 %:n mielestä kohtuullisesti. 50

52 Viestintäammattilaisten saavutukset 51

53 Kaikki viestintäammattilaiset: Viestinnän ammattilaiset ovat saavuttaneet merkittävästi julkisuutta, hoitaneet onnistuneesti kriisejä ja muutosprosesseja Oletko saavuttanut omalla työurallasi joitakin seuraavista asioista (%, n=1 366) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Pitää täysin paikkansa Pitää jossain määrin paikkansa Työ vielä kesken Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Ei kokemusta / ei osaa arvioida Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä

54 Viestintäjohtajilla on laajasti saavutuksia Johtajien saavutukset julkisella ja yksityisellä sektorilla (pitää täysin paikkansa -vastanneiden osuus, %) Saimme suunnitelmallisella mediatyöllä yrityksellemme / asiallemme merkittävästi julkisuutta Hoidimme onnistuneesti kriisitilanteen Veimme onnistuneesti läpi vaativan muutosprosessin Saimme johdon ymmärtämään viestinnän merkityksen johtamisessa Saimme luotua toimivan keskusteluyhteyden avainryhmään Pitkäjänteisellä työllä saimme oleellisesti Vahvistettua organisaatiomme mainetta tai brändiä 23 Yksityinen sektori / johtajat Julkinen sektori / johtajat 38 53

55 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka kolmas viestinnän esimies tai asiantuntija on ollut viemässä läpi onnistuneen muutosprosessin tai kriisitilanteen (%, n=1 246) Työ vielä kesken / ei kokemusta Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa 54

56 Kaikki viestintäammattilaiset: Onnistunut kriisin- tai muutoksenhallinta on parantanut selvästi viestinnän arvostusta ja asemaa Tyytyväisyys yhteistyöhön johdon kanssa Tyytyväisyys viestinnän rooliin ja arvostukseen Osallistuu johtoryhmään Johtoryhmän täysjäsen Palkka Työ vielä kesken / ei kokemusta Kohtalainen onnistuminen kriisitilanteen hoidossa tai muutosprosessissa Onnistunut kriisitilanteen hoitaminen tai muutosprosessi 55

57 Viestinnän työvoittoja (esimerkkejä julkiselta sektorilta) Tutkimusjohto on alkanut ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin tärkeyden. He osaavat vähitellen liittää sen myös tutkimuksen suunnitteluun. Viestintä osana kun tehdään päätöksiä. Viestintäsuunnitelma aina kun uusi hanke. Teen työtä koulutusorganisaatiossa. Hyvin suunniteltu ja oikein ajoitettu markkinointi näkyy suoraan opiskelijoiden määrässä. Työyhteisömme tehtävät organisoitiin alkuvuodesta uudelleen ja henkilöstö joutui hakemaan uusia tehtäviä. Mielestäni johto onnistui hyvin tehokkaan sisäisen viestinnän ansiosta (mm. runsaslukuiset henkilöstöinfot ja pienryhmissä käydyt keskustelut). Kriisitilanteen viestintäharjoitukset, harjoiteltiin median yhteydenottoihin reagoimista, ja siitä oli selvä hyöty projektin edetessä. Kaikilla ei ole työvoittoja takanaan Meillä johto ja viestintä eivät tee kovinkaan tiivistä yhteistyötä. Eli ei työvoittoja tällä saralla. 56

58 Työtyytyväisyys 57

59 Työtyytyväisyys julkisella sektorilla (%, n=321) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Toimenkuvan selkeys Yhteistyö johdon kanssa Mahdollisuus käyttää ulkoista apua Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Työn arvioimiseen käytetyt mittarit Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Etenemismahdollisuudet Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 58

60 Tyytyväisten osuus julkisella sektorilla (%) Oman työn mielekkyys Yksikön työilmapiiri Koulutusmahdollisuudet Yhteistyö johdon kanssa Toimenkuvan selkeys Ulkopuolisen avun käyttö Viestinnän rooli ja arvostus Palkka Etenemismahdollisuudet Julkisella sektorilla tyytyväisyys ilmapiiriin, yhteistyöhön johdon kanssa sekä palkkaan on hieman kasvanut. Etenemismahdollisuuksiin ollaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä. Etenkin suuri osa assistenteista (67 %) on tyytymättömiä palkkaansa. 59

61 Viidennes johtajista tuntee uupuvansa työssä Työ suhteessa jaksamiseen (%) Johtaja (n=16) Päällikkö (n=104) Jaksaisi enemmänkin Töitä on sopivasti Töitä on paljon, enimmäkseen jaksan Asiantuntija (n=173) Töitä on liikaa, uuvun Assistentti (n=27)

62 Uupumus on vähentynyt kunnissa Kuinka suuri osa kokee, että töitä on liikaa ja uupuu (%) Valtio Kunta

63 Työpaikan vaihtaminen 62

64 Puolet julkisen sektorin vastaajista on vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa, kolmannes harkitsee vaihtoa muihin kuin viestintätehtäviin (%) Onko vakavasti harkinnut työpaikan vaihtoa (%) Mihin tehtäviin? Kaikki 45 Viestintätehtäviin julkiselle tai järjestösektorille 57 Alle 36-vuotiaat vuotiaat Viestintätehtäviin yrityssektorille 47 Yli 50-vuotiaat 20 Muihin kuin viestintätehtäviin 36 Assistentti Asiantuntija Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi 14 Päällikkö 42 Konsultiksi viestintätoimistoon 8 Johtaja 31 63

65 Kaikki viestintäammattilaiset: Joka toinen on saanut uuden työpaikan suhteellisen helposti Onko hakenut työpaikkaa viimeisten 5 vuoden aikana (%) Keskim. Kuinka vaikeaa uuden työpaikan saaminen on ollut (%) Kaikki ,2 Kaikki (n=833) Johtaja Päällikkö ,5 Johtaja (n=78) Päällikkö (n=264) Asiantuntija ,2 Asiantuntija(n=428) Assistentti ,9 Assistentti (n=63) ,7 Alle 36v Alle 36v (n=372) v , v (n=375) yli 50v ,3 yli 50v (n=86) On hakenut yli 10 paikkaan 4-10 paikkaan 1-3 paikkaan Ei ole hakenut 2,5 Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Melko helppoa Erittäin helppoa Julkisen sektorin vastaajista 57 % on kokenut työpaikan saamisen erittäin tai melko vaikeaksi. He ovat hakeneet keskimäärin 8 paikkaan viimeisten 5 vuoden aikana. 64

66 JATia koskevat kysymykset 65

67 Lukee JATin jäsentiedotteen mieluiten (%) Painettuna 33 Painetun jäsentiedotteen haluaisi 46 % esimiesasemassa olevista ja 45 % muualla Suomessa toimivista. 67 Sähköisenä I Confidential

68 Kouluarvosanat JATin toiminnalle (keskiarvoja 4-10) Kaikki 7,84 7,81 7,65 Viestintäalan kokemus 1-2 v. viestintätehtävissä 7,50 7,67 7, v. viestintätehtävissä 7,85 7,68 7, v. viestintätehtävissä 7,50 7,89 7,69 Viranomainen Valtio 7,90 7,90 7,70 Kunta 7,85 7,75 7,69 Sukupuoli Nainen 7,88 7,79 7,66 Mies 7,67 7,96 7,48 Ikä Alle 36-vuotias 7,75 7,65 7, vuotias 7,81 7,68 7,71 Yli 50-vuotias 7,94 8,06 7, Tehtävien luonne Päällikkötaso 7,89 8,07 Asiantuntijataso 7,87 7,72 Suorittava taso 7,60 7,76 Asema Viestintäjohtaja 7,75 Viestintäpäällikkö 7,86 Yksin vastaava 7,97 Viestintäasiantuntija 7,75 Viestintäassistentti 7,91 Sijainti Pääkaupunkiseutu 7,80 7,80 Muu Suomi 7,84 7,84 Tyytyväisyys JATin toimintaan on hieman parantunut. Tyytymättömimpiä ovat toisaalta uudet ja toisaalta yli 10 vuotta alalla toimineet. I Confidential

69 Keskeisiä tuloksia: Julkinen sektori 1. Merkittävät rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään. Julkisen sektorin organisaatioista on kohdannut merkittävän rakennemuutoksen viimeisten viiden vuoden aikana. Johto on ottanut entistä aktiivisemman otteen viestintään. 2. Viestinnän resursseja on lisätty julkisella sektorilla ja viestinnän täysivaltainen jäsenyys organisaatioiden johtoryhmissä on yleistynyt. 3. Arviot tulevaisuudesta ovat varovaisia. Muun muassa koulutusmäärärahojen ennustetaan laskevan jyrkästi. 3. Viestinnän palkat ovat nousseet julkisella sektorilla 4,5 prosenttia vuodessa. Viestinnän ammattilaisen keskiansio julkisella sektorilla on euroa / kk. 4. Strategiaviestinnän taidoille on kysyntää julkisen sektorin viestinnässä. Neljännes julkisella sektorilla toimivista viestinnän ammattilaisista pitää strategiaviestintää ja strategian jalkauttamista tärkeimpänä työnkuvaansa viime vuosina muuttaneena tehtäväalueena. Lisäksi moni on ollut toteuttamassa muutosvalmennusta ja viestintäkoulutusta organisaationsa sisällä. 5. Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen on suuri haaste etenkin kolmannella sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla. 68

Viestinnän ammattilaiset 2009

Viestinnän ammattilaiset 2009 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo IR-ammattilaisista ja pörssiyhtiöiden viestinnästä? Presentaatio Suomen IR-yhdistyksen jäsenille 2.12.2009 Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2009 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY TIEDOTUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ TAJ JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR- YHDISTYS SUOMEN EKONOMILIITTO-FINLANDS

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus

Viestinnän ammattilaiset ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Viestinnän ammattilaiset 203 ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Viestinnän ammattilaiset 203 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 9..203 Kari Niklander 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedotuskeskus, Suomen IR-yhdistys

Yhteisöviestintätutkimus ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedotuskeskus, Suomen IR-yhdistys ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedotuskeskus, Suomen IR-yhdistys Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus VIESTINNÄN AMMATTILAISET 201 ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Raportin rakenne 1 Keskeiset tulokset 2 3 4 7 8 9 10 11 Tutkimuksen toteutus Vastaajien taustatietot

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Retriever Suomi Oy Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa TAMMIKUU

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Retriever Suomi Oy Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa TAMMIKUU STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Retriever Suomi Oy Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa TAMMIKUU 2017 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy, ProCom ry ja Retriever

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina Elina Melgin, toimitusjohtaja ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Vimma, Joensuu 5.6.2014 MAINE Viestijän tärkein tehtävä Koostuu

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT)

Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT) Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT) SISÄLLYSLUETTELO Tutkimuksen toteutus s. 3 Yhteenveto s. 4 Vastaajien taustatiedot s. 10 Työpaikka ja tehtävä s. 25

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ STRATEGIAN KESKIÖSSÄ. Vilhelmiina Wahlbeck

HENKILÖSTÖ STRATEGIAN KESKIÖSSÄ. Vilhelmiina Wahlbeck HENKILÖSTÖ STRATEGIAN KESKIÖSSÄ Vilhelmiina Wahlbeck DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikennepalvelujen tarjoajista Kustannustehokas Kevytrakenteinen Nopealiikkeinen yli 3,8 milj. Matkaviestin- ja kiinteän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Myynti nyt Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti nyt Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Myynti nyt 2017 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Esittelykierros Mitä teet työksesi? Mitkä ovat työsi suurimmat haasteet? Työmarkkinatutkimus 2017 Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen viihtyy

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2014

TNS PäättäjäAtlas 2014 Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva TNS Gallup paljastaa suomalaisen hankintapäättäjän muotokuvan TNS PäättäjäAtlas selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 3.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot