VIESTINNÄN AMMATTILAISET Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy"

Transkriptio

1 VIESTINNÄN AMMATTILAISET Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

2 Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin, Viestin, Julkisen alan tiedottajien ja Kirkon tiedotuskeskuksen jäsenet. Kukin järjestö vastasi oman rekisterien muodostamisesta ja toimitti Taloustutkimukselle sellaisten jäsenten yhteystiedot, joille löytyi sähköpostiosoite. Rekisterin koko yhteensä 82. Taloustutkimus poisti rekisteristä päällekkäisyydet (8 yhteystietoa). Toteutustapa Vastaajamäärä Sähköpostikysely välisenä aikana Tutkimuskutsuja lähetettiin yhteensä 22, joista virheellisiä tai toimimattomia yhteystietoja oli 29 kpl. Vastausaikana lähetettiin kaksi muistutusviestiä (7.9. ja 1.9.). Lisäksi järjestöt muistuttivat jäseniään jäsenposteissa ja sosiaalisessa mediassa. Yhteensä tutkimukseen vastasi 19 alan ammattilaista (vastausprosentti 2 ). 2

3 Kaikki vastaajat (n=19) Mihin seuraavista tämän tutkimuksen taustatahoista kuuluu? (voi valita useita vaihtoehtoja) Procomin vastaajat (n=77) Viestin vastaajat (n=7) JATin vastaajat (n=22) Kirkon viestintää tekevät (n=7) ProCom 8 ProCom ProCom 29 ProCom 2 ProCom 12 Viesti ry 2 Viesti ry 21 Viesti ry Viesti ry 2 Viesti ry 2 JAT 17 JAT 8 JAT 1 JAT JAT Kirkon viestintää tekevät Kirkon viestintää tekevät 1 Kirkon viestintää tekevät Kirkon viestintää tekevät Kirkon viestintää tekevät Vastaajat = 19

4 Vastaajien taustatiedot n= työelämässä palkansaajana TYÖNANTAJA: pörssiyhtiö muu yksityinen yritys kunta tai kuntayhtymä 1 kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö valtio 1 julkinen sektori valtion liikelaitos tai valtionyhtiö kirkko, seurakunta tai seurakuntayhtymä 7 järjestö, liitto tai säätiö 17 Muu PÖRSSIYHTIÖN MARKKINA-ARVO (Pörssiyhtiö, n=17): Large Cap, markkina-arvo vähintään miljardi euroa 1 Mid Cap, markkina-arvo vähintään miljoonaa euroa 22 Small Cap, markkina-arvo alle miljoonaa euroa Eos / Ei ole varma 11 Vastaajat =

5 Organisaation palveluksessa työskentelevän henkilökunnan määrä n= palkansaajana työelämässä (ei viestintä-, media- tai mainostoimistossa) 1-9 henkeä henkeä - 99 henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä 8 Yli 8 henkeä En osaa sanoa 1 Vastaajat =

6 Organisaation viestintätehtävissä työskentelevän henkilökunnan määrä* n= palkansaajana työelämässä (ei viestintä-, media- tai mainostoimistossa) Ei yhtään 1 hlö 2 - hlöä - hlöä - 9 hlöä - 19 hlöä 2-9 hlöä + hlöä Eos Keskiarvo, henkilöä Kaikki , SEKTORI: Yksityinen sektori , Julkinen sektori ,9 Kirkko, seurakunnat ,1 Järjestö, liitto tai säätiö ,1 Vastaajat = *Sekä viestintäyksikössä että muualla organisaatiossa yhteensä

7 Vastaajien taustatiedot n= kaikki vastaajat Nainen Mies 21 (n=19) 21 (n=1) 211 (n=178) 29 (n=1) ASEMA VIESTINTÄYKSIKÖSSÄ: Yksikön päällikkö, alaisia (n=178) Yksikön esimies/päällikkö, ei alaisia (n=) Vastaa yksin viestinnän tehtäväalueesta (n=19) Yksikön esimiehen alainen (n=) Toimii muualla organisaatiossa (n=22) Vastaajat =

8 Vastaajien taustatiedot n= kaikki vastaajat KOULUTUS: Peruskoulu tai vastaava Ylioppilas / ei yo-pohjainen ammattitutkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto / alempi korkeakoulututkinto Ylempi AMK-tutkinto (AMK-jatkotutkinto) Ylempi korkeakoulututkinto Jatkotutkinto (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) IKÄRYHMÄ: Alle 2 vuotta: 2- vuotta 1- vuotta - vuotta 1- vuotta - vuotta 1- vuotta - vuotta Yli vuotta Keski-ikä: 21: 2 vuotta 21: 1 vuotta Vastaajat =

9 Vastaajien taustatiedot n= kaikki vastaajat ROOLI TYÖELÄMÄSSÄ Työelämässä palkansaajana Työelämässä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana Hoitovapaalla, perhevapaalla Opiskelija Vuorotteluvapaalla, muulla (palkattomalla) vapaalla Opintovapaalla Sairauslomalla Eläkkeellä / työkyvyttömyyseläkkeellä Työttömänä tai lomautettuna Joku muu 2 8 TYÖSUHDE (työelämässä palkansaajana, n=11) vakituisessa työssä määräaikaisessa työssä freelancerina osa-aikatyössä osa-aikaeläkkeellä Muu järjestely (esim. erikseen työhön kutsuttava) Vastaajat =

10 Vastaajien taustatiedot n= työelämässä TOIMII PÄÄTOIMISESTI yrityksen tai yhteisön viestintä-, markkinointi- tai IR-yksikössä 2 viestinnän tehtävissä osana muuta organisaatiota 19 palkansaajana viestintä-, mainos- tai mediatoimistossa 7 viestintäalan yrittäjänä/ammatinharjoittajana viestinnän opetustehtävissä oppilaitoksessa tuottajana tai toimittajana kustannusyhtiössä muissa kuin viestintätehtävissä (esim. johtamis- tai muissa tehtävissä) 1 7 TOIMIPAIKAN SIJAINTI: Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 9 Muualla Uudellamaalla Muualla Suomessa 28 Ulkomailla Vastaajat =

11 Viestintäammattilaisten ammattinimikkeet n= työelämässä palkansaajana Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja / Communications and/or 7 Sijoittajasuhdejohtaja / IR Director Viestintä- tai tiedotuspäällikkö / Communications Manager 2 Sijoittajasuhdepäällikkö / IR Manager Markkinointipäällikkö / Marketing Manager Projektipäällikkö / Project Manager 2 2 Tiedottaja / Communications Officer 21 Tiedotussihteeri tai viestintäassistentti / Communications Assistant or Viestintäkonsultti / Communications Consultant Viestinnän asiantuntija tai suunnittelija / Communications Planner 1 Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava / Communication Coordinator Toimittaja tai toimitussihteeri tai tuottaja / Editor or Editorial Secretary or 2 Verkko- tai sosiaalisen median toimittaja / Verkkotuottaja tai -tiedottaja / Sisällöntuottaja / Content Producer Yhteisömanageri / Community Manager 1 Muu Vastaajat =

12 Viestintäammattilaisten ammattinimikkeet n= työelämässä palkansaajana Kaikki SUKUPUOLI: Nainen (n=7) Mies (n=11) Vastaajat = Syyskuu Viestinnän ammattilaiset

13 Kuinka monta vuotta toiminut viestintätehtävissä n= kaikki vastaajat Alle 2 v. 2- v. - v v. 1-2 v. 2+ v. Keskiarvo, vuotta Kaikki ,9 ASEMA VIESTINTÄYKSIKÖSSÄ: Yksikön päällikkö, alaisia , Yksikön esimies/päällikkö, ei alaisia , Vastaa yksin viestinnän tehtäväalueesta , Esimiehen alainen , Toimii muualla organisaatiossa ,2 SEKTORI: Yksityinen sektori ,8 Julkinen sektori , Kirkko, seurakunta tai seurakuntayhtymä ,7 Järjestö, liitto tai säätiö ,9 Viestintätoimistot , Vastaajat =

14 Ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsenyys n= kaikki vastaajat Kuuluu ammattiliittoon Kuuluu pelkästään työttömyyskassaan (n=19) 21 (n=1) 211 (n=178) 29 (n=1) Ei kuulu ammattiliitoon eikä työttömyyskassaan 7 Vastaajat =

15 Minkälaista viestinnän koulutusta on hankkinut n= kaikki vastaajat Pääaine yliopistossa tai korkeakoulussa Sivuaine korkeakoulussa, avoimessa yliopistossa tms lukenut viestintää pää-/sivuaineena korkeakoulussa Markkinoinnin opintoja joissakin oppilaitoksissa 2 Jokin tiedottajatutkinto 18 Jokin viestinnän johtamisen koulutusohjelma Journalismin tai yleisimmin media-alan opintoja joissakin oppilaitoksissa 1 1 Pääaine ammattikorkeakoulussa 9 Pääaine opistossa Muuta 11 Ei mitään / Ei varsinaista viestinnän koulutusta Vastaajat =

16 Minkälaista viestinnän koulutusta on hankkinut taustaryhmittäin n= kaikki vastaajat Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Vastaajat = 19 1

17 Mistä tehtävistä on siirtynyt aikoinaan viestinnän tehtäviin n= kaikki vastaajat Aloitin viestintätehtävissä opintojeni jälkeen; koko työurani on liittynyt viestintään Media-alalta 1 Muista asiantuntijatehtävistä 12 Myynnin ja/tai markkinoinnin tehtävistä Taloushallinnon tai muista tuki- / esikuntatehtävistä HR- tai HRD-tehtävistä 2 Tietohallinnon tehtävistä 1 Muu 12 Vastaajat =

18 Mistä tehtävistä on siirtynyt aikoinaan viestinnän tehtäviin n= kaikki vastaajat Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Vastaajat = 19 18

19 Päätehtävät viestinnässä 21 ja 21 n= työelämässä palkansaajana viestintätehtävissä 19 Sisällöntuotanto ja seuranta* Mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta** Työyhteisö- / Sisäinen viestintä*** Maineen ja brändin rakentaminen Some-asiantuntijatehtävät/yhteisömanagerointi Lehtien ja julkaisujen toimittaminen Projekti- tai hankeviestintä Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi Viestinnän johtaminen Asiakas-/jäsenviestintä Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi Muutosviestintä Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus Yhteiskunta- tai yritysvastuu, kestävän kehityksen viestintä Vastaajat = 11/12 Sijoittajasuhteet, talousviestintä Jokin muu alue Maineen ja brändin rakentaminen, yhteisömanagerointi sekä mediaviestintä ja ja toimintaympäristön seuranta kasvattaneet merkittävästi rooliaan työnkuvassa : *Verkkosivujen/sosiaalisen median kanavien sisällöntuotanto ja seuranta yhdistetty, ** Mediaviestintä (mediasuhteet ja -seuranta), **Sisäinen viestintä

20 Päätehtävät viestinnässä (max tärkeintä) n= työelämässä palkansaajana viestintätehtävissä 8 7 Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Vastaajat = 11 2

21 Mihin osa-alueeseen aikoo panostaa seuraavien 2 vuoden aikana n= viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät Sosiaalisen median tuntemus ja osaaminen Strategiaviestintä ja viestinnän johtaminen Visuaalisen viestinnän taidot Markkinointi ja ymmärrys integroidusta markkinointiviestinnästä Organisaation toiminnan/liiketoiminnan syvempi ymmärrys Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus oman organisaation sisällä Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Projektinhallinta Sidosryhmäsuhteet Lobbaus ja yhteiskuntavaikuttaminen Kriisiviestintä Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot Kansalaisviestintä; vastuullisuusviestintä Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit Taloudellisten tunnuslukujen tunteminen Kansainvälinen yhteistyö Coaching, konsulttitaidot YT-menettelyt Muuhun Vastaajat = 111/ T-129 Viestinnän ammattilaiset 21 kmi/kn

22 Mihin osa-alueeseen aikoo panostaa seuraavien 2 vuoden aikana n= viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Vastaajat = 111

23 Mihin osa-alueeseen aikoo panostaa seuraavien 2 vuoden aikana n= viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät KAIKKI JÄRJESTÖ: ProCom Viesti ry JAT Kirkon viestintää tekevät Vastaajat = 111

24 Hyödyllisimmät viestinnän mittarit n=työelämässä Sidosryhmä- ja mainetutkimukset 9 Liiketoiminnalliset tai toiminnalliset tulokset (esim. liikevaihto ja asiakas- tai henkilöstötutkimukset) 9 Käyttäjätilastot ja muut kvantitatiiviset mittarit 7 Mediaosumat 2 Ammattilaisarviot ja -kilpailut Ei mitkään edellä mainituista 2 Ei osaa sanoa Vastaajat =

25 Hyödyllisimmät viestinnän mittarit sektoreittain n=työelämässä Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Vastaajat = 12 2

26 Onko organisaatiossa järjestetty some-päivystys n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) Kyllä, tarvittaessa Ei Eos / Ei tiedä Kaikki 1 JÄRJESTÖ ProCom Viesti ry 9 7 JAT 8 Kirkon viestintää tekevät 8 8 SEKTORI: Yksityinen sektori 8 8 Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat 1 Järjestö, liitto tai säätiö 9 8 Viestintätoimistot 1 12 Vastaajat =

27 Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin n=some-päivystys järjestetty Kyllä, saan erikseen sovitun päivystys- /varallaolokorvauksen rahana 2 Kyllä Kyllä, saan erikseen sovitun korvauksen vapaa-aikana 18 Ei korvata mitenkään En osaa sanoa / En tiedä 28 Muu Vastaajat =

28 Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin n=some-päivystys järjestetty 8 7 Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat Järjestö, liitto tai säätiö Viestintätoimistot Ei korvata mitenkään Kyllä, saan erikseen sovitun korvauksen vapaa-aikana Kyllä, saan erikseen sovitun päivystys-/varallaolokorvauksen rahana Muu En osaa sanoa / En tiedä Vastaajat = 28

29 Työllisyystilanne tulevaisuudessa nykyisessä toimessa n= viestintäalan ammattilaiset (ei yrittäjät) Työllisyystilanteeni on melko hyvin taattu useaksi vuodeksi eteenpäin Työni jatkuminen pitempään on melko epävarmaa Työni loppuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä Olen siirtymässä eläkkeelle seuraavien noin kahden vuoden aikana En osaa arvioida 21 (n=9) (n=1178) (n=1178) (n=1) Vastaajat = 9 29

30 Työllisyystilanne tulevaisuudessa nykyisessä toimessa n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) Työllisyystilanteeni on melko hyvin taattu useaksi vuodeksi eteenpäin Työni jatkuminen pitempään on melko epävarmaa Työni loppuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä Olen siirtymässä eläkkeelle seuraavien noin kahden vuoden aikana En osaa arvioida Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori 8 1 Kirkko, seurakunnat Järjestö, liitto tai säätiö Viestintätoimistot Vastaajat =

31 Onko ollut kahden viime vuoden aikana n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) työttömänä lomautettuna ei ole ollut kumpaakaan 21 (n=9) (n=1178) (n=1178) (n=1) Vastaajat = 9 1

32 Onko käynyt viimeisten 12 kk:n aikana työpaikkahaastattelussa n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) Onko jatkanut opintoja / aloittanut uusia opintoja Kyllä Ei Vastaajat = 9 2

33 On käynyt viimeisten 12 kk:n aikana työpaikkahaastattelussa n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) / Kyllä-vastaukset Kaikki 2 JÄRJESTÖ ProCom Viesti ry JAT Kirkon viestintää tekevät 1 18 SEKTORI: Yksityinen sektori 2 Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat 18 2 Järjestö, liitto tai säätiö 7 Viestintätoimistot Vastaajat =

34 Onko jatkanut opintoja / aloittanut uusia opintoja n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) / Kyllä-vastaukset Kaikki 2 JÄRJESTÖ ProCom Viesti ry JAT Kirkon viestintää tekevät 9 SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat Järjestö, liitto tai säätiö Viestintätoimistot Vastaajat =

35 Onko suorahakutoimisto ottanut yhteyttä viimeisten 12 kk:n aikana n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) Onko vakavasti harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä Kyllä Ei Vastaajat = 9

36 Onko suorahakutoimisto ottanut yhteyttä viimeisten 12 kk:n aikana n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) / Kyllä-vastaukset Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat Järjestö, liitto tai säätiö Viestintätoimistot ASEMA VIESTINTÄYKSIKÖSSÄ: Yksikön päällikkö, alaisia Yksikön esimies/päällikkö, ei alaisia Vastaa yksin viestinnän tehtäväalueesta Esimiehen alainen Toimii muualla organisaatiossa Vastaajat = 9 IKÄRYHMÄ: Alle v. 1- v. - v. 1- v. - v. 1- v. Yli v

37 On vakavasti harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä n= viestintäammattilaiset (ei yrittäjät) / Kyllä-vastaukset Kaikki SEKTORI: Yksityinen sektori Julkinen sektori Kirkko, seurakunnat Järjestö, liitto tai säätiö Viestintätoimistot ASEMA VIESTINTÄYKSIKÖSSÄ: Yksikön päällikkö, alaisia Yksikön esimies/päällikkö, ei alaisia Vastaa yksin viestinnän tehtäväalueesta Esimiehen alainen Toimii muualla organisaatiossa Vastaajat = 9 IKÄRYHMÄ: Alle v. 1- v. - v. 1- v. - v. 1- v. Yli v

38 Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 21 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen vuoden aikana Onko yrityksessä optio-ohjelmaa tai osakepohjaista kannustusjärjestelmää PALKKATUTKIMUKSEN TERMEJÄ Keskipalkka: summa, joka saadaan, kun aineiston kaikki vastaukset lasketaan yhteen ja jaetaan vastaajien määrällä Mediaanipalkka: summa, jota pienempää ja suurempaa palkkaa saa yhtä monta henkiöä vastanneista Yläkvartiili: luku, jota pienempiä arvoja aineistossa on 7 prosenttia Alakvartiili: luku, jota pienempiä arvoja aineistossa on 2 prosenttia 8

39 Mediaanipalkka eri vuosina Mediaani on suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka. Mediaanipalkat Mediaani Mediaani Mediaani Mediaani Kaikki Kaikki vastaajat ,9 (palkansaajat 21-) Järjestö 1 ProCom ,8 2 Viesti ry ,7 Julkisen alan , tiedottajat (JAT) Kirkon viestintää ,2 tekevät Sektori 1 Yksityinen sektori , 2 Julkinen sektori 8 72,1 Kirkko, , seurakunnat Järjestöt , Viestintätoimistot (ei yrittäjät 21) Muutos , 9

40 KIITOS. KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ. Katja Mikkonen Kari Niklander puh

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus VIESTINNÄN AMMATTILAISET 201 ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Raportin rakenne 1 Keskeiset tulokset 2 3 4 7 8 9 10 11 Tutkimuksen toteutus Vastaajien taustatietot

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT)

Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT) Viestinnän ammattilaiset 2017 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT) SISÄLLYSLUETTELO Tutkimuksen toteutus s. 3 Yhteenveto s. 4 Vastaajien taustatiedot s. 10 Työpaikka ja tehtävä s. 25

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2009

Viestinnän ammattilaiset 2009 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo IR-ammattilaisista ja pörssiyhtiöiden viestinnästä? Presentaatio Suomen IR-yhdistyksen jäsenille 2.12.2009 Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon viestijät

Viestinnän ammattilaiset ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon viestijät Viestinnän ammattilaiset 2019 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon viestijät SISÄLLYSLUETTELO Tutkimuksen toteutus s. 3 Yhteenveto s. 4 Ammatti-identiteetti s. 9 Laki digitaalisten

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina

MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina MAINE JA SOSIAALINEN MEDIA viestijä mahdollisuuksien ja riskien managerina Elina Melgin, toimitusjohtaja ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Vimma, Joensuu 5.6.2014 MAINE Viestijän tärkein tehtävä Koostuu

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus

Viestinnän ammattilaiset ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Viestinnän ammattilaiset 203 ProCom, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus Viestinnän ammattilaiset 203 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 9..203 Kari Niklander 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2017 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9200, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Johtaminen Aluepäällikkö Apulaisosastopäällikkö Asiakkuuspäällikkö Business manager Client manager Henkilöstöassistentti Henkilöstöneuvottelija

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Syyskuu 2019

Naiset ja miehet työelämässä. Syyskuu 2019 Naiset ja miehet työelämässä Syyskuu 2019 Naiset ja miehet työelämässä Työllisyys Työllisyysaste (%) Suomessa heinäkuussa 2018-2019 % 100 2018/07 2019/07 90 80 74,1 74,5 75,4 75,9 72,8 73,1 70 60 50 40

Lisätiedot

Puhtausalan esimiehen toimenkuva

Puhtausalan esimiehen toimenkuva Puhtausalan esimiehen toimenkuva PUHTAUS&PALVELUsektorin joulukuussa 2014 tekemän kyselytutkimuksen tulostaulukkoita. SSTL Puhtausala ry TOIMIALAN KEHITTÄJÄ Kyselyyn vastasi 233 esimiestehtävissä toimivaa.

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen..01 1 Maaliskuu 01 Taloustutkimus Oy, T1, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot