DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL"

Transkriptio

1 Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan.

2 RIL Palkkatutkimus (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa koskevat tiedot perustuvat RILin joulukuussa 2007 järjestämän jäsenkyselyn vastauksiin. Kyselyyn vastasi 1135 henkilöä, joka on n. 38 % työelämässä olevista RILin jäsenistä ja n. 21 % rakennusalan työikäisten diplomi-insinöörien kokonaismäärästä. Kyselyn tuloksia arvioitaessa on syytä huomioida annetun tiedon kohdalla vastanneiden lukumäärä. Kun otos on pieni, on tiedon yleispätevyys vastaavasti pienempi. Työllisyystiedot on saatu työministeriöstä. Rakennusalan diplomi-insinööreistä työikäisiä on noin Heistä RILin jäseniä on n. 55 %. Diplomi-insinöörien toimialat Suurin yksittäinen toimiala on talonrakennus (kuva 1). Maa- ja vesirakennusala on yhtä suuri, kun MVR-alan eri sektorit lasketaan yhteen. Pohja- ja maarakennuksen %-osuus on vuoden 2006 jälkeen noussut 3%-yksikköä (kuva 2). Tie- ja liikennetekniikan sekä vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikan osuudet ovat vastaavasti laskeneet Diplomi-insinöörien tehtäväkenttäjakauma Diplomi-insinöörien suurimmat tehtäväalueet ovat johto- ja hallintotehtävät sekä suunnittelutehtävät (kuva 3). Molemmat työllistävät noin neljänneksen rakennusalan diplomi-insinööreistä. Suunnittelijoiden %-osuus on kasvanut 2 %-yksikköä ja johto- ja hallintotehtävissä toimivien osuus on vastaavasti laskenut (kuva 4). Muita merkittäviä tehtäväalueita ovat tutkimus- ja kehitys-, rakennuttamis- sekä rakennustuotantotehtävät. Rakennustuotantotehtävissä toimivien %-osuus on kasvanut 3 %-yksikköä ja rakennuttamistehtävissä toimivien osuus on vastaavasti laskenut. Diplomi-insinöörien työnantajat Yksityisellä sektorilla toimii 68 % (kuva 5). Määrä on kasvanut 5 %-yksikköä vuodesta Valtion tehtävissä on määrällisesti jonkin verran enemmän kuin kuntasektorilla. Diplomi-insinöörien alueellinen jakauma RILin jäsenistä noin 59 % toimii pääkaupunkiseudulla (kuva 6). Seuraavaksi eniten jäseniä toimii muilla rakennusalan yliopistopaikkakunnilla sekä Turun seudulla. Alueellisessa jakaumassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Diplomi-insinöörien työllisyystilanne Diplomi-insinöörien työttömien määrä on viime vuoden alussa laskenut alle sadan ja se on myös pysynyt koko vuoden tällä tasolla (kuva 7). Kaikkien työnhakijoiden määrä on edelleen jatkanut voimakkaasti laskuaan. Diplomi-insinöörien työttömyysaste on n. 1.7 %, joka käytännössä vastaa täystyöllisyyttä. Vaikka työllisyystilanne on erinomainen, vaihtelee se aloittain ja alueellisesti. Diplomi-insinöörien jakauma tehtävien vaativuuden mukaan Koko jäsenkunnasta 78 % on vähintään korkean tason asiantuntijoita (kuva 9), jotka hoitavat laajaa kokemusta edellyttävien tehtävien lisäksi vaativia ja erittäin vaativia tehtäviä sekä ylimmän johdon tehtäviä. Miehistä näissä tehtävissä toimii 84 % ja naisista 52 %. Naisilla %-osuus on pienentynyt 13 %-yksikköä, joka selittynee osittain sillä, että naisia on valmistunut alalle runsaasti, ja he ovat aloittaneet työskentelynsä tavallisissa tehtävissä. Tämä näkyy siinä, että naisista tavallisissa tehtävissä toimivien osuus on kasvanut 5 %:sta 20 %:iin. (kuva 10). Diplomi-insinöörien keskiarvopalkat Palkkojen keskiarvo oli vastanneiden kesken Se on noussut 2,6 % viime vuoteen verrattuna. Tämä on pienempi kuin yleinen ansiotason nousu, joka oli n. 3,3 %. Palkkojen keskiarvo

3 RIL Palkkatutkimus (18) on 6,1 % suurempi kuin TEK- jäsenten keskiarvopalkka, joka on Toisaalta palkkojen nousu on ollut pienempi kuin TEKin jäsenillä, joilla se on ollut 4,2 %. (lähde: TEK-www-sivut). Diplomi-insinöörien palkkatason alueellinen jakauma Alueellisesti palkkatasoissa on huomattaviakin eroja (kuva 11). Korkein palkkataso on pääkaupunkiseudulla, mutta Turun seudulla se on lähes samaa tasoa. Alhaisin palkkataso on Oulun seudulla, jossa se on 18 % alhaisempi kuin pääkauunkiseudulla. Tampereen seudulla on 17 %, Oulun ja Lapin läänissä 15 %, itä-suomen läänissä 12 %, länsi-suomen läänissä ja Ahvenanmaalla 6 % ja etelä-suomen läänissä 5 % alhaisempi palkkataso kuin pääkaupunkiseudulla. Diplomi-insinöörien palkkatason jakauma tehtäväkentittäin Kyselyn mukaan selvästi parhaiten palkatut tehtävät ovat viime vuosien tapaan olleet johto- ja hallintotehtävät (kuva 12). Muissa tehtävissä ei keskimääräisessä palkkatasossa ole suuria eroja, mutta erittäin vaativissa tehtävissä myynti- ja markkinointi-, rakennuttamis- ja rakentamistehtävissä pääsee johtotehtäviä vastaaviin palkkatasoihin ja jopa ylikin. Alin keskimääräinen palkkataso on suunnittelussa, mutta lähes samaa tasoa palkka on it-tehtävissä, käyttö- ja ylläpidossa sekä laadunhallinta-, tarkastus- ja valvontatehtävissä. Palkkataso on noussut eniten it- sekä johto- ja hallintotehtävissä (kuva 12). Muilla sektoreilla keskiarvopalkka on noussut maltillisesti, paitsi käyttö- ja ylläpito-, laadunhallinta-, tarkastus- ja valvonta- sekä rakennus- ja tuotantosektoreilla, joissa keskiarvopalkka on jopa laskenut. Diplomi-insinöörien palkat työnantajien mukaan Työnantajakohtaisessa palkkavertailussa (kuvat 13-14) muut valtion toimialat, järjestöt ja säätiöt, muut teollisuusyritykset sekä muut yksityiset työnantajat tarjosivat korkeimmat palkkatulot. Palkat ovat alimmillaan tiedekorkeakouluissa, valtion tutkimuslaitoksissa sekä konsulttitoimistoissa. Palkkataso verrattuna RILin suosituksiin Kuvissa 19a 19d on palkkakyselyn tulokset insinööri-iän ja tehtävän vaativuuden mukaan sekä RILin palkkasuositukset vuosina 2007 ja Käyrästöt osoittavat, että RILin palkkasuositukset ovat olleet varsin kohdallaan. Naisten palkkataso Naisten palkkataso on kyselyn mukaan keskimäärin n. 26 % miesten palkkatasoa alhaisempi. Naisten ikärakenne on nuorempaa ja naisten tehtävät tästä syystä kuuluvat enimmäkseen tehtäväryhmiin 1, 2 ja 3. Vastaavasti miesten tehtävien pääpaino on tehtäväryhmissä 3, 4, 5 ja 6. Ikärakenne ei kuitenkaan selitä sukupuolten välistä palkkaeroa kokonaan, sillä naisten palkat ovat myös insinööri-ikävertailussa (kuva 16) ja tehtävien vaativuusluokkavertailussa (kuva 20) alhaisempia kuin miesten. Tavallisissa tehtävissä palkkatasot ovat lähes samalla tasolla, mutta vaativuusluokan kasvaessa myös palkkaerot kasvavat. Tulospalkkaus Kyselyyn vastanneista tulospalkkausta sai n. 44 %, joka on vähemmän kuin keskimäärin kaikilla diplomi-insinööreillä. TEKin kyselyn mukaan hieman alle 62 % kaikista diplomi-insinööreistä sai tulospalkkioita. Tulospalkkausta saaneiden RILin jäsenten keskimääräinen tulospalkkio oli 719.

4 RIL Palkkatutkimus (18) 2. Rakennusalan diplomi-insinöörien jakaumat 2.1 Rakennusalan diplomi-insinöörien toimialajakauma RILin jäsenkyselyn mukaan suurin yksittäinen toimiala on talonrakennus (kuva 1), mutta maa- ja vesirakennusala on yhtä suuri, kun MVR-alan eri sektorit lasketaan yhteen. Pohja- ja maarakennuksen osuus on vuoden 2006 jälkeen kasvanut. Tie- ja liikennetekniikan sekä vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikan osuudet ovat vastaavasti hieman laskeneet viime vuodesta (kuva 2). vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka 8 % tie-, katu- ja liikennetekniikka 12 % Jäsenten toimialajakauma informaatiotekniikka 3 % kiinteistöala 7 % monitoimiala 10 % talotekniikka 2 % pohja- ja maarakennus 10 % rakennusmateriaali- ja rakennustuoteteollisuus 8 % talonrakennus 36 % sillanrakennus 4 % Kuva 1. RILPalkkatutkimus joulukuu 2007 Jäsenten toimialajakauman kehitys 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Kuva Talonrakennus Tie- ja liikennetekniikka Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka Sillanrakennus Kiinteistöala Pohja-ja maarakennus Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuus

5 RIL Palkkatutkimus (18) 2.2 Rakennusalan diplomi-insinöörien tehtäväkenttäjakauma Rakennusalan diplomi-insinööreistä on noin puolet joko johto- ja hallintotehtävissä tai suunnittelutehtävissä. (kuva 3). Rakentamisen osuus on noussut voimakkaimmin, mutta nousua on myös suunnittelutehtävissä. (kuva 4). Vastaavasti johto- ja hallintotehtävien sekä rakennuttamisen osuudet ovat laskeneet. RILPalkkatutkimus joulukuu 2007 tutkimus ja kehitys 15 % Jäsenten tehtäväkenttäjakauma it-tehtävät 1 % johto ja hallinto 25 % suunnittelu 26 % käyttö ja ylläpito 1 % laadunhallinta, tarkastus ja valvonta 4 % myynti ja markkinointi 4 % opetus ja koulutus 4 % rakentaminen ja tuotanto 10 % rakennuttaminen, 10 % Kuva 3. RILPalkkatutkimus joulukuu 2007 Jäsenten tehtäväkenttäjakauman kehitys 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Suunnittelu Rakentaminen, tuotanto Rakennuttaminen Johto ja hallinto Tutkimus-ja kehitystyö Kuva 4.

6 RIL Palkkatutkimus (18) 2.3 Rakennusalan diplomi-insinöörien työnantajat Yksityiset yritykset ovat rakennusalan diplomi-insinöörien suurin työnantaja 68 %:n osuudella. Määrä on viime vuodesta noussut 5 %-yksikköä. Valtion ja kuntien osuus on vastaavasti laskenut. RILPalkkatutkimus joulukuu 2007 Jäsenten jakauma päätoimisen työnantajan mukaan kunta tai kunnan liikelaitokset 14 % valtio tai valtion liikelaitokset 18 % yksityissektori, yrittäjä tai palkansaaja 68 % Kuva Rakennusalan diplomi-insinöörien alueellinen jakauma Diplomi-insinöörien sijoittuminen painottuu pääkaupunkiseudulle ja muille rakennusalan yliopistopaikkakunnille sekä Turun seudulle. Pääkaupunkiseudulla toimii kaikkiaan 59 %. Alueellisessa jakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tampereella tai sen lähikunnissa 13 % Jäsenten toimipaikan sijainti Turussa tai sen lähikunnissa 3 % Oulussa tai sen lähikunnissa 7 % Muualla Oulun tai Lapin läänissä 2 % Muualla Länsi-Suomen läänissä tai Ahvenanmaalla 5 % Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla 59 % Muualla Etelä-Suomen läänissä 8 % Itä-Suomen läänissä 3 % Kuva 6.

7 RIL Palkkatutkimus (18) 2.5. Diplomi-insinöörien työllisyystilanne Diplomi-insinöörien työttömien määrä on työministeriön tilastojen mukaan viime vuoden alussa laskenut alle sadan, ja se on myös pysynyt koko vuoden tällä tasolla. Kaikkien työnhakijoiden määrä on edelleen jatkanut voimakkaasti laskuaan. Diplomi-insinöörien työttömyysaste on n. 1.7 %, joka käytännössä vastaa täystyöllisyyttä. Työllisyystilanne on siten erinomainen, mutta se vaihtelee aloittain ja alueellisesti. Toimialat, joilla diplomi-insinööreistä on puute, käy tarkemmin ilmi RILin joka toinen vuosi laatimasta Rakennusalan koulutus- ja osaamis-barometrista. Kuva 7.

8 RIL Palkkatutkimus (18) 3. Diplomi-insinöörien palkkatilastot Yleistä Raportin palkkatiedot pohjautuvat RILin joulukuussa 2007 järjestämän jäsenkyselyn tuloksiin. Tiedot perustuvat 1135 henkilön ilmoittamaan palkkatietoon (v vastausta), joka on n. 38 % työelämässä olevista liiton jäsenistä ja n. 21 % rakennusalan työikäisten diplomi-insinöörien kokonaismäärästä. Vastanneista 82 % oli miehiä ja 18 % naisia. Palkkakyselyn tulokset Kaikkien vastanneiden keskiarvopalkka oli 4820 (v ). Palkat sisältävät kuukausipalkan ja luontaisedut. Keskiarvopalkka nousi edellisvuoteen verrattuna 2,6 %. Tämä on pienempi kuin yleinen ansiotason nousu, joka oli n. 3,3 %. Palkkojen keskiarvo on 6,1 % suurempi kuin TEKjäsenten keskiarvopalkka, joka on Toisaalta palkkojen nousu on ollut pienempi kuin TEKin jäsenillä, joilla se on ollut 4,2 %. (lähde: TEK-www-sivut). Kuvassa 8 on esitetty keskipalkan kehitys vuodesta Tulospalkkausta sai 493 henkilöä (44 %), joka on vähemmän kuin keskimäärin kaikilla diplomiinsinööreillä. TEKin kyselyn mukaan hieman alle 62 % kaikista diplomi-insinööreistä sai tulospalkkioita. RILin kyselyyn vastanneiden keskimääräinen tulospalkkio oli 719. Luontaiseduista nautti 843 henkilöä (74 %). Palkkakyselyssä käytetyt tehtäväryhmät työtehtävien vaativuuden mukaan 1. Tavalliset tehtävät Aloittelevat (kokemus < 3 v) suunnittelu-, tutkimus-, tarkastus-, rakennuttaja-, työmaa-, projekti-, myynti-, käyttö- ym. insinöörit. 2. Kokemusta edellyttävät tehtävät Kokeneet (kokemus >3 v) itsenäisesti työskentelevät suunnittelu-, tutkimus-, tarkastus-, rakennuttaja-, työmaa-, projekti-, myynti-, käyttö- yms. insinöörit. 3. Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Kokeneet asiantuntijat sekä itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastuussa olevat, kuten jaos-, jaosto-, työ-, projekti-, suunnittelu- ja myyntipäälliköt. 4. Vaativat tehtävät Korkean tason asiantuntijat (kokemus > 10 v) sekä laajasta tehtäväkokonaisuudesta vastuussa olevat, kuten toimisto- ja osastopäälliköt, rakennuspäälliköt, tekniset, hallinnolliset ja kaupalliset johtajat. 5. Erittäin vaativat tehtävät Korkeimman tason asiantuntijat ja erittäin laajasta tehtäväkokonaisuudesta vastuussa olevat, kuten virastojen ja suurten osastojen päälliköt, professorit sekä suurten yritysten tekniset, hallinnolliset ja kaupalliset johtajat. 6. Ylin johto Organisaation ylin johto, kuten johtajat ja johtoryhmän jäsenet. Palkkataulukot Keskiarvopalkat toimipaikan mukaan on esitetty kuvassa 11. Keskiarvopalkat tehtäväkenttien mukaan on esitetty kuvassa 12 Keskiarvopalkat valmistumisvuoden mukaan on esitetty kuvissa 12a-12-c. Keskiarvopalkat työnantajan mukaan on esitetty kuvassa 13. Keskiarvopalkat tehtäväryhmittäin työnantajan mukaan on esitetty kuvassa 14. Keskiarvopalkat tehtäväryhmittäin tehtäväkentän mukaan on esitetty kuvassa 15. Keskiarvopalkat insinööri-iän ja sukupuolen mukaan on esitetty kuvassa 16. Palkkojen trendit insinööri-iän mukaan on esitetty kuvissa 17-19d Keskiarvopalkat tehtäväryhmittäin sukupuolen mukaan on esitetty kuvassa 20.

9 RIL Palkkatutkimus (18) 6000 Jäsenten keskiarvopalkkojen kehitys Kuva vuosi RILPalkkatutkimus joulukuu 2007 Jäsenten tehtäväryhmäjakauma Ylin johto; 8 % Tavalliset tehtävät; 6 % Erittäin vaativat tehtävät; 10 % Kokemusta edellyttävät tehtävät; 15 % Vaativat tehtävät; 30 % Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät; 30 % Kuva 9.

10 RIL Palkkatutkimus (18) Tehtäväryhmäjakauma sukupuolen mukaan 35,00 % 33,30 % 30,00 % 28,08 % 31,03 % 30,37 % 25,00 % 20,00 % 20,20 % 15,00 % 15,27 % 12,15 % 12,15 % 10,00 % 8,68 % 5,00 % 3,36 % 2,46 % 2,96 % 0,00 % Tavalliset tehtävät Kokemusta Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Mies Nainen Kuva 10. Keskiarvopalkat luontaisetuineen toimipaikan mukaan Muualla Oulun tai Lapin läänissä Oulussa tai sen lähikunnissa Muualla Länsi-Suomen läänissä tai Ahvenanmaalla Turussa tai sen lähikunnissa Itä-Suomen läänissä Muualla Etelä-Suomen läänissä Tampereella tai sen lähikunnissa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla Kuva

11 RIL Palkkatutkimus (18) Keskiarvopalkat luontaisetuineen tehtäväkenttien mukaan Keskiarvopalkka+edut Keskiarvopalkka+edut Keskiarvopalkka+edut 2005 Keskiarvopalkka+edut it-tehtävät (10) johto ja hallinto (287) käyttö ja ylläpito (16) laadunhallinta, tarkastus ja valvonta (42) myynti ja markkinointi (51) opetus ja koulutus (45) rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi (109) rakentaminen ja tuotanto (119) suunnittelu (291) tutkimus ja kehitys (165) Kaikki yhteensä (1135) Kuva 12. Keskiarvopalkka luontaisetuineen tehtäväryhmittäin valmistumisvuoden mukaan (14) (12) (30) (23) (20) (29) (22) (19) (23) (26) (24) Kokemusta edellyttävät tehtävät Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Keskiarvo Kuva 12a (24) 1982 (34)

12 RIL Palkkatutkimus (18) Keskiarvopalkka luontaisetuineen tehtäväryhmittäin valmistumisvuoden mukaan (28) 1984 (30) 1985 (29) 1986 (19) 1987 (27) 1988 (31) 1989 (23) 1990 (33) 1991 (36) 1992 (27) 1993 (34) 1994 (32) 1995 (30) Tavalliset tehtävät Kokemusta edellyttävät tehtävät Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Keskiarvo Kuva 12b. Keskiarvopalkka luontaisetuineen tehtäväryhmittäin valmistumisvuoden mukaan (40) 1997 (44) 1998 (38) 1999 (38) 2000 (34) 2001 (44) 2002 (26) 2003 (37) 2004 (24) 2005 (49) 2006 (40) 2007 (27) Tavalliset tehtävät Kokemusta edellyttävät tehtävät Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Keskiarvo Kuva 12c.

13 RIL Palkkatutkimus (18) Keskiarvopalkat luontaisetuineen työnantajan mukaan valtion liikelaitokset tiedekorkeakoulut, muu opetustoimi valtion tutkimuslaitokset valtion hallinto, virastot tai vast muu valtion toimi ammattikorkeakoulut, muu opetustoimi kunnan virasto, kuntayhtymät tai vast. kuntien liikelaitokset muu kunnan toimi järjestö, säätiö tai vast konsultti-ja suunnittelutoimisto rakennusaine-ja rakennusliike, urakointiyritys muu teollisuusyritys muu yksityinen KESKIARVO Kuva Keskiarvopalkat luontaisetuineen tehtäväryhmittäin työnantajan mukaan Kuva 14. kunta tai kunnan liikelaitokset valtio tai valtion liikelaitokset yksityissektori, yrittäjä tai palkansaaja Kaikki yhteensä Tavalliset tehtävät Kokemusta edellyttävät tehtävät Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Kaikki yhteensä

14 RIL Palkkatutkimus (18) Keskiarvopalkka luontaisetuineen tehtäväryhmittäin tehtäväkentän mukaan Tavalliset tehtävät Kokemusta edellyttävät tehtävät Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Kaikki yhteensä it-tehtävät johto ja hallinto käyttö ja ylläpito laadunhallinta, tarkastus ja valvonta myynti ja markkinointi opetus ja koulutus rakennuttaminen, rakennuttajakons ultointi rakentaminen ja tuotanto suunnittelu tutkimus ja kehitys Kaikki yhteensä Kuva Keskiarvopalkka luontaisetuineen insinööri-iän ja sukupuolen mukaan Kuva insinööri-ikä Mies Nainen

15 RIL Palkkatutkimus (18) Kuva 17. Kuva 18.

16 RIL Palkkatutkimus (18) Kuva 19a. Kuva 19b.

17 RIL Palkkatutkimus (18) Kuva 19c. Kuva 19d.

18 RIL Palkkatutkimus (18) Keskiarvopalkat tehtäväryhmittäin sukupuolen mukaan Tavalliset tehtävät Kokemusta Laajaa kokemusta edellyttävät tehtävät edellyttävät tehtävät Vaativat tehtävät Erittäin vaativat tehtävät Ylin johto Kuva 20. Mies Nainen

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014 PALKKARAPORTTI TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen huhtikuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 27.11. Työttömien ja työnhakijoiden määrä yhä laskussa Insinöörien työttömyystietoja lokakuussa * Työttömien insinöörien määrä laskee edelleen, syys-lokakuun välillä työttömien

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Työttömyyskatsaus Toukokuu 2015 Edellisvuoden toukokuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi prosenttiyksiköllä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Työllisyystilanteessa pientä paranemista Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Lkm Lkm INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 9.1.218 Työttömien määrä yhä laskussa, vastavalmistuneilla lasku hidasta Insinöörien työttömyystietoja marraskuussa * Työttömien insinöörien määrä laskee edelleen,

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 2.10.2017 Työttömien määrä elokuussa selvässä laskussa Insinöörien työttömyystietoja elokuussa 2017 * Työttömien insinöörien määrä on nyt selvässä laskussa, työttömien määrä

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi vuoden aikana Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar

INSINÖÖRILIITTO IL ry. Tutkimus/Jlar INSINÖÖRILIITTO IL ry Tutkimus/Jlar 14.9. TYÖTTÖMYYS SEURAA KAUSIVAIHTELUA, VASTAVALMISTUNEIDEN TILANNE KOHENTUNUT Työttömyystietoja heinäkuussa t Työttömien insinöörien määrä nousi tyypillisen kausivaihtelun

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 24.8. Työttömyydessä maltillista kausivaihtelua, vastavalmistuneiden tilanne aiempia vuosia parempi Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * Työttömien insinöörien määrä

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015 Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2015 Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömät insinöörit kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Lkm INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Jlar 1.2.2018 Työttömien määrässä kausivaihtelun mukaista lievää nousua Insinöörien työttömyystietoja joulukuussa 2017 * -joulukuun välillä työttömien määrä nousi 123 henkilöllä,

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä Taloustutkimus 0.5.017 Kuinka vaativana kokee oman työnsä 4 Erittäin vaativana Melko vaativana Vähän vaativana 1 Työni ei ole lainkaan vaativaa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

KEHITYSTARPEET SUURINVESTOINTIEN NÄKÖKULMASTA

KEHITYSTARPEET SUURINVESTOINTIEN NÄKÖKULMASTA RIL Pohjois- Suomen osaston miniseminaari Oulu 25.11.2011 RAKENNUSALA SUOMESSA: KEHITYSTARPEET SUURINVESTOINTIEN NÄKÖKULMASTA Helena Soimakallio Toimitusjohtaja, RIL SISÄLTÖ 1. Kiinteistö- ja rakentamisala

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 24.9.2013 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita lokakuun lopussa 14576, joista miehiä 8272 ja naisia 6304. Turun työttömyysaste oli 16,0 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot