DI - KATSAUS Toukokuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL"

Transkriptio

1 DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009

2 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen saaneita oli noin DIkatsaus 2009 käsittelee tältä ryhmältä vuoden 2008 lopussa kerättyjä tietoja palkoista ja työtyytyväisyydestä. Kyselyyn vastasi 860 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsentä. PALKAT Rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitys riippuu voimakkaasti insinööri-iästä ja työtehtävistä. Vuonna 2009 kaikkien vastaajien kokonaispalkkojen keskiarvo oli 5071 euroa kuukaudessa, mikä on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kokonaispalkkojen mediaani oli nyt 4670 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkat sisältävät kuukausipalkan, lomarahat ja bonukset. Naisten ja miesten palkkakehitys eroavat toisistaan koko työuran ajan naisten tappioksi. Naiset saavat keskimäärin 8 % huonompaa palkkaa kuin insinööri-iältään ja työtehtäviltään vertailukelpoiset miehet. Insinööri-ikä ei huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia, mikä heijastuu myös palkkakehityskäyrien muotoon. Työnantajatyyppeinä tarkasteltiin yksityisiä (suunnittelu, teollisuus, muut palvelut) ja julkisia työnantajia (yliopisto, kunta, valtio (muu kuin yliopisto)). Selvästi muista erottuva ryhmä ovat yliopistoissa työskentelevät, jotka jäävät koko työuransa ajan palkoissa jopa 20 % muiden ryhmien alapuolelle. Valtion muut työtehtävät sen sijaan ovat palkkaukseltaan kilpailukykyisiä teollisuudelle koko työuran ajan, ensimmäisten viiden vuoden ajan jopa kaikkein parhaimmin palkattujen joukossa. Yli 20 vuotta työskennelleillä palkkajohtaja ovat muut palvelut, joka sisälsi erityisesti urakoitsijoiden työntekijöitä. Vertailtaessa samoja työtehtäviä työnantajatyypeittäin nähdään, että julkisella sektorilla asiantuntijoiden ja keskijohdon perusvuosiansiot ovat noin 5 % paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaisvuosiansioita tarkasteltaessa ero kääntyy yksityisen sektorin eduksi, koska yksityisen sektorin bonukset ovat näissä tehtävissä 2-3-kertaiset julkiseen sektoriin nähden. Bonukset olivat yksityisellä puolella asiantuntijoille noin 2 viikon, keskijohdolle noin kuukauden ja johdolle noin kahden kuukauden palkan suuruiset. Julkisella puolella bonukset olivat kaikissa työntekijäryhmissä 1-2 viikon palkan suuruiset. TYÖAIKA Lähes kaikilla vastaajilla sopimuksenmukainen työaika oli 37,5 tuntia viikossa. Todellisten työtuntien mediaani oli 40 tuntia, mutta 25 % vastaajista teki yli 44-tuntista viikkoa. Erillisiä korotettuja ylityökorvauksia maksettiin 23 prosentille ylityötä tehneistä. Jopa 40 % ylityötä tehneistä ei saanut tai ei tiennyt saavansa minkäänlaista korvausta tehdystä työstä. Yli 2,5 tuntia ylitöitä viikossa tekevät ansaitsivat noin 8 % enemmän kuin ne, jotka eivät ylitöitä tehneet. Yli 80 % vastaajista ilmoitti matkustavansa työajalla. Matkapäiviä heillä kertyi vuodessa keskimäärin 16 kotimaahan ja/tai ulkomaille. Kaksi kolmasosaa matkustavista ilmoitti, ettei matka-ajan ylitöitä korvata tai tiedetä korvattavan. Yli viisi matkapäivää vuodessa tekevillä kokonaisansiot olivat noin 7 % korkeammat kuin alle viisi päivää tai ei yhtään matkustavilla.

3 Sivu 3 (15) TYÖTYYTYVÄISYYS Miltei 60 % vastaajista koki työmääränsä liian suurena ja 35 % koki työmääränsä sopivaksi. Kolmannes ei kärsinyt työuupumuksesta ja kolmannes koki työuupumuksen vähän ongelmalliseksi. Viimeinen kolmannes koki työuupumuksensa vähintään ongelmalliseksi. Työviihtyvyydelle annettiin kokonaisuutena positiivinen arvosana. Jopa 75 % vastaajista koki mahdollisuudet oman työnsä organisointiin hyviksi tai erittäin hyviksi. Samalla yli 80 % vastaajista piti omaa työtilannettaan vakaana tai melko vakaana. Leimallista oli arvioida oma tilanne paremmaksi kuin omalla yrityksellä yleensä. Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa vain hieman yli 100 henkilöä, siis alle 2 %. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Huolestuttavaa on kuitenkin havaita, että kaikkien työnhakijoiden määrä (joka sisältää työttömien lisäksi myös lomautetut) on kasvanut viidessä kuukaudessa jopa 50 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vastaa tällä hetkellä noin vuoden 2006 lopun tasoa ja kaikkien työnhakijoiden määrä noin vuoden 2005 lopun tasoa. VASTAAJAT Vastaajista naisia oli 18,6 % ja miehiä 81,4 %. Vastaajien ikäjakauma on tasainen, vastaajaa valmistumisvuotta kohden. Vastaajista 95 % oli päätoimisesti toisen palveluksessa ja sama määrä oli myös kokopäivätöissä. 4,7 % ansaitsi päätoimentulonsa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. 93,4 % vastaajista oli koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, 6,5 % tekniikan lisensiaatteja ja 4,1 % tekniikan tohtoreita. 66,3 % vastaajista työskenteli yli 250 henkeä työllistävän yrityksen palveluksessa ja vain 6,1 % alle kymmenen henkeä työllistävän mikroyrityksen palveluksessa. Yksityisellä sektorilla työskenteli 71,5 % ja julkisella sektorilla 28,5 %. Suurin osa eli 43,5 % työskenteli asiantuntijatehtävissä, 32 % keskijohdon tehtävissä ja 24,5 % johdon tehtävissä. Teollisuuden ja suunnittelun toimialat olivat suurimmat työllistäjät 61 % yhteisosuudella. Vastaajista puolet oli valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja 62 % työskenteli pääkaupunkiseudulla. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista oli valmistunut 7,6 % vastaajista. Lisätiedot: Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Puh ,

4 Sivu 4 (15) 1 YLEISTÄ 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan n henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen (DI) koulutuksen saaneita oli n Tämän katsaus käsittelee Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vuoden 2008 jäsenkyselyn tuloksia Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenten osalta ja analysoi sen perusteella rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitystä ja työviihtyvyyttä. Katsaus on jatkoa RILin palkkatutkimuksille ja DI-katsauksille, joita on tehty vuodesta 2002 lähtien. 1.2 VASTAAJAPROFIILI Jäsenkyselyyn vastasi 860 RILin jäsentä tai RIL-TEK yhteisjäsentä, joista 837 ilmoitti palkkatietonsa. RILin työikäisten valmistuneiden jäsenten määrä vuonna 2008 oli 3 528, joten vastausprosentti oli 24,3 %. Vastaajista naisia oli 18,6 % ja miehiä 81,4 %. Jakauma on tilastollisesti yhtenevä RILin jäsenten sukupuolijakauman kanssa 2. Vastaajien ikäjakauma on tasainen, vastaajaa valmistumisvuotta kohden. Ennen vuotta 1978 valmistuneet on kuitenkin niputettu yhdeksi ryhmäksi, koska joinakin yksittäisinä vuosina vastaajien lukumäärä ei muuten olisi tilastollisesti merkitsevä. Vastaajista 95 % oli päätoimisesti toisen palveluksessa ja sama määrä oli myös kokopäivätöissä. 4,7 % ansaitsi päätoimentulonsa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. 93,4 % vastaajista oli koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, 6,5 % tekniikan lisensiaatteja ja 4,1 % tekniikan tohtoreita. 66,3 % vastaajista työskenteli yli 250 henkeä työllistävän yrityksen palveluksessa ja vain 6,1 % alle kymmenen henkeä työllistävän mikroyrityksen palveluksessa. Ero alan koko henkilöstön jakaumaan yrityskoon mukaan oli huomattava, sillä koko henkilöstöstä suurten yritysten palveluksessa on vain runsaat 25 % alan henkilöstöstä. Vastaajista työskenteli yksityisellä sektorilla 71,5 % ja julkisella sektorilla 28,5 %. Suurin osa eli 43,5 % työskenteli asiantuntija-tehtävissä, 32 % keskijohdon tehtävissä ja 24,5 % johdon tehtävissä (kuva 2, tehtäviä yhdistetty). Teollisuuden ja suunnittelun toimialat olivat suurimmat työllistäjät 61 % yhteisosuudella. Vastaajista puolet oli valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja 62 % työskenteli pääkaupunkiseudulla. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista oli valmistunut 7,6 % vastaajista. 1 Rakennusalan korkeakoulututkinto-ohjelmista valmistuneet työikäiset diplomi-insinöörit (alle 66 v.) 2 RILin jäsenistä naisia oli 20,2 % vuonna 2008

5 Sivu 5 (15) Henkeä Vastaajien valmistumisvuosi Henkeä Vastaajien valmistumisvuosien trendi Kaikki Miehet Miehet Naiset 2003 n = Valmistumisvuosi 1978 RIL ry Naiset 2003 n = Valmistumisvuosi 1978 RIL ry Kuva 1 Vastaajien yliopistotausta muu yliopisto 1 % Vastaajien toimipaikan sijainti Oulun yliopisto 18 % Turku 4 % Muu Suomi 14 % Tampereen Teknillinen Yliopisto 29 % Teknillinen Korkeakoulu 52 % Oulu 7 % Tampere 13 % Pääkaupunkiseutu 62 % Kuva 2

6 Sivu 6 (15) Vastaajien työnantajien toimialajakauma Yliopistot 5 % Vastaajien tehtävä organisaatiossa Muu valtiosektori 9 % Opetus tai koulutus 4 % Muu 13 % Suunnittelu 18 % Muut palvelualat 10 % Kunta 15 % Suunnittelu 23 % Teollisuus 38 % Myynti tai markkinointi 5 % Hallinto tai talous 5 % Tuotanto, valmistus tai ylläpito 8 % Konsultointi 9 % Tutkimus tai kehittäminen 10 % Strateginen suunnittelu tai johtaminen 17 % Projektitoiminta 11 % Kuva 3 2 PALKKATIEDOT 2.1 YLEISTÄ Rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitys riippuu voimakkaasti insinööri-iästä 3 ja työtehtävistä. DI-katsauksen aineistot tuottavien kyselyiden vastaajajoukko vaihtelee vuodesta toiseen määrältään ja profiililtaan. Siksi kaikkien vastanneiden keskiarvopalkka antaa vain karkean yleiskuvan palkkakehityksestä. Vuonna 2009 kaikkien vastaajien kokonaispalkkojen keskiarvo oli 5071 euroa kuukaudessa, mikä on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kokonaispalkkojen mediaani oli nyt 4670 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkat sisältävät kuukausipalkan, lomarahat ja bonukset. Vastaajat ilmoittivat palkkakehityksensä pääasiallisiksi syiksi henkilökohtaisen palkankorotuksen ja yleiskorotuksen. Lisäkoulutuksen tai pätevöitymisen ansiosta palkankorotusta vuoden sisällä oli saanut vain 1,7 % vastaajista. Koko aineistoa tarkastelemalla korotusten kokonaisvaikutus koko insinööri-iän yli on 2-3 % vuodessa. 3 Insinööri-ikä lasketaan diplomi-insinööriksi valmistumisesta kuluneesta ajasta. Tarkastelu ei huomioi esim. opiskelun tai vanhempainvapaan johdosta mahdollisesti vietettyjä välivuosia.

7 Sivu 7 (15) /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, kaikki % % keskiarvo mediaani 25 % 10 % n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry 1978 Kuva 4

8 Sivu 8 (15) 2.2 PALKAT TEHTÄVÄRYHMITTÄIN JA TYÖNANTAJATYYPEITTÄIN Täsmällisempää palkkatietoa saadaan tarkastelemalla vastauksia sopivina osajoukkoina ja vertaamalla näitä keskenään. Jako tehtiin sukupuolen, työtehtävien ja työnantajatyypin mukaan. Vertailuissa kaikki muut kuin tarkasteltavat suureet on normalisoitu. Tilastollisina tunnuslukuina on lähtökohtaisesti käytetty mediaaneja yksittäisten ääriarvopoikkeamien vaikutusten pienentämiseksi. Naisten ja miesten palkkakehitys eroavat toisistaan koko työuran ajan naisten tappioksi. Aivan työuran lopulla naiset näyttävät kuitenkin ohittavan miehet, mutta siellä tuloksen luotettavuutta heikentää pieni otos. Naiset saavat keskimäärin 8 % huonompaa palkkaa kuin insinööri-iältään ja työtehtäviltään vertailukelpoiset miehet. Insinööri-ikä ei kuitenkaan huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia, mikä heijastuu myös palkkakehityskäyrien muotoon. /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, miehet /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, naiset % % keskiarvo mediaani % % n = 691 Valmistumisvuosi RIL ry % % 7000 keskiarvo 6500 mediaani % % n = 146 Valmistumisvuosi RIL ry Kuva 5

9 Sivu 9 (15) /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan tehtävittäin (keskiarvo) Johto Keskijohto Asiantuntija n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry 1978 Kuva 6

10 Sivu 10 (15) /kk Kokonaisansioiden mediaanien kehitys insinööri-iän mukaan Muut palvelu Teollisuus Valtio (ei yliopistoa) Kaikkien mediaani Suunnittelu Kunta Yliopisto n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry Kuva 7 Työtehtävittäin vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: johto, keskijohto ja asiantuntijat. Johtotehtävissä ansaitaan n. 30 % enemmän kuin muissa ryhmissä. Lisäksi keskijohdon palkkakehityksellä näyttäisi olevan maksimitaso, jonka ylittäminen on vaikeaa uran vaiheesta riippumatta. Työnantajatyyppeinä tarkasteltiin yksityisiä (suunnittelu, teollisuus, muut palvelut) ja julkisia työnantajia (yliopisto, kunta, valtio (muu kuin yliopisto)). Selvästi muista erottuva ryhmä ovat yliopistoissa työskentelevät, jotka jäävät käytännössä koko työuransa ajan jopa 20 % muiden ryhmien alapuolelle. Valtion muut työtehtävät sen sijaan ovat palkkaukseltaan kilpailukykyisiä teollisuudelle koko työuran ajan, ensimmäisten viiden vuoden ajan jopa kaikkein parhaimmin palkattujen joukossa. Yli 20 vuotta työskennelleillä palkkajohtaja ovat muut palvelut, joka sisälsi erityisesti urakoitsijoiden työntekijöitä. Vertailtaessa samoja työtehtäviä työnantajatyypeittäin nähdään, että julkisella sektorilla asiantuntijoiden ja keskijohdon perusvuosiansiot ovat noin 5 % paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaisvuosiansioita tarkasteltaessa ero kuitenkin poistuu ja kääntyy osin yksityisen sektorin eduksi, koska yksityisen sektorin bonukset ovat näissä tehtävissä 2-3-kertaiset julkiseen sektoriin nähden. Bonukset olivat yksityisellä puolella asiantuntijoille noin 2 viikon, keskijohdolle noin kuukauden ja johdolle noin kahden kuukauden palkan suuruiset. Julkisella puolella bonukset olivat kaikissa työntekijäryhmissä 1-2 viikon palkan suuruiset.

11 Sivu 11 (15) Perusvuosiansiot tehtäväryhmittäin Kuva 8 Johto Keskijohto Asiantuntijat Julkinen Yksityinen Pylväiden viivat kuvaavat vaihteluvaälin Bonusprosentti tehtäväryhmittäin 18,0 % 16,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 9,6 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 3,8 % 3,8 % 2,6 % 5,4 % 0,0 % Johto Keskijohto Asiantuntijat Julkinen Yksityinen Kuva 9

12 Sivu 12 (15) 2.3 TYÖAIKA JA MATKUSTAMINEN Lähes kaikilla vastaajilla sopimuksenmukainen työaika oli 37,5 tuntia viikossa. Todellisten työtuntien mediaani oli 40 tuntia, mutta 25 % vastaajista teki yli 44-tuntista viikkoa. Erillisiä korotettuja ylityökorvauksia maksettiin 23 prosentille ylityötä tehneistä. Jopa 40 % ylityötä tehneistä ei saanut tai ei tiennyt saavansa minkäänlaista korvausta tehdystä työstä. Tilastollisesti havaittiin, että yli 2,5 tuntia ylitöitä viikossa tekevät ansaitsivat noin 8 % enemmän kuin ne, jotka eivät ylitöitä tehneet. Yli 80 % vastaajista ilmoitti matkustavansa työajalla. Matkapäiviä heillä kertyi vuodessa keskimäärin 16 kotimaahan ja/tai ulkomaille. Kaksi kolmasosaa matkustavista ilmoitti, ettei matka-ajan ylitöitä korvata tai tiedetä korvattavan. Yli viisi matkapäivää vuodessa tekevillä kokonaisansiot olivat noin 7 % korkeammat kuin alle viisi päivää tai ei yhtään matkustavilla. Korotettuna tuntipalkkana tai vapaina 11 % Ylitöiden korvaus Osittain rahana tai vapaa-aikana 8 % Korvataan erikseen esim. kiinteänä palkkiona 4 % Korvataan erikseen esim. kiinteänä palkkiona 5 % Osittain rahana tai vapaa-aikana 9 % Matka-ajan ylitöiden korvaus Korotettuna tuntipalkkana tai vapaina 2 % 1:1 rahana tai vapaaaikana 37 % Ei korvata / En tiedä 40 % 1:1 rahana tai vapaa-aikana 18 % Ei korvata / En tiedä 66 % Kuva 10

13 Sivu 13 (15) 3 TYÖVIIHTYVYYS Miltei 60 % vastaajista koki työmääränsä liian suurena ja 35 % koki työmääränsä sopivaksi. Kolmannes ei kärsinyt työuupumuksesta ja kolmannes koki työuupumuksen vähän ongelmalliseksi. Viimeinen kolmannes koki työuupumuksensa vähintään ongelmalliseksi. Työviihtyvyydelle annettiin kokonaisuutena positiivinen arvosana. Jopa 75 % vastaajista koki mahdollisuudet oman työnsä organisointiin hyviksi tai erittäin hyviksi. Kollegojen tuki ja työpaikan ilmapiiri olivat myös monen vastaajan mielestä oman työpaikan vahvuuksia. Ainoa heikomman arvosanan saanut osa-alue, oman työpaikan johtamiskäytännöt, päätyi sekin keskiarvona positiivisemmalle laidalle. Yli 80 % vastaajista piti omaa työtilannettaan vakaana tai melko vakaana. Kysely toteutettiin vuoden 2008 lopussa, joten tuoreemmat tilastot näyttäisivät todennäköisesti jonkin verran pessimistisemmiltä. Leimallista oli kuitenkin arvioida oma tilanne paremmaksi kuin omalla yrityksellä yleensä. Työuupumusoireiden vakavuus Vakavia ongelmia 2 % Hyvin ongelmallisena 15 % Ongelmallisena 15 % Ei ongelmia 37 % Vähän ongelmia 31 % Kuva 11

14 Sivu 14 (15) 50,0 % Miten hyvänä tai huonona pidät seuraavia asioita työpaikallasi 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono Esimiehen tuki Kollegan tuki Mahdollisuus oman työn organisointiin Johtamiskäytännöt Työpaikan ilmapiiri Kuva Työtilanne organisaatiossa 45 47, ,6 32, , Vakaa Kuva 13 12,1 7,3 Melko vakaa Lomautukset ovat mahdollisia 8,4 Lomautukset ovat todennäköisiä Yleisesti 5,2 3,3 3,8 Oma 10,9 0,9 Irtisanomiset ovat Irtisanomiset ovat mahdollisia todennäköisiä 3,8 4,5 En osaa sanoa / Vastaus puuttuu

15 Sivu 15 (15) 4 TYÖLLISYYSTILANNE Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2009 huhtikuun lopussa vain hieman yli 100 henkilöä, siis alle 2 %. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Huolestuttavaa on kuitenkin havaita, että kaikkien työnhakijoiden määrä (joka sisältää työttömien lisäksi myös lomautetut) on kasvanut viidessä kuukaudessa jopa 50 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vastaa tällä hetkellä noin vuoden 2006 lopun tasoa ja kaikkien työnhakijoiden määrä noin vuoden 2005 kesän tasoa. Rakennusalan diplomi-insinöörien työttömyys (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) 300 Lähde: Työministeriö Tilanne lkm kk/vuosi Työttömät työnhakijat Kaikki työnhakijat (työttömät, lomautetut, ym.) Kuva 14

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

RIL-PALKKAKYSELY 2017

RIL-PALKKAKYSELY 2017 RIL- 8.3.2017 PALKKAKYSELY 2016 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin loka-marraskuussa 2017 työmarkkinatutkimus. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Ulkomaanpalkkatutkimus tehdään joka kolmas vuosi Tavoitteena selvittää ulkomailla työskentelevien palkkoja, muita työsuhteen ehtoja jne. Kohderyhmänä ulkomailla työskentelevät tekkiläiset Vuonna 2018 tutkimukseen

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Olli Kärkkäinen 2 SISÄLLYS 1. Selvityksen tausta ja toteutus... 3 2. Käsitemäärittelyt ja kysymyksenasettelu... 3 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kuntajohtajatyön arvostus

Kuntajohtajatyön arvostus Kuntajohtajatyön arvostus Kyselyn tuloksia 2/2 Milloin viimeksi olet saanut muun kuin kunta-alan yleiskorotukseen perustuvan palkankorotuksen? (n=181) Muu kuin yleiskorotus % - vastaajis ta Viimeisen 12

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Taloustutkimus Oy Helmikuu 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 2. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet... 4 3. LAL:n jäsenkunnan toiminta

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015 Taloustutkimus Oy Helmikuu 2016 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 3. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet...

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen 1/7 Palkkatutkimus 22 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen Sisällys 1. Kysely 1 2. Määrittelyt 3. Palkat vuonna 22 4. Aseman vaikutus palkkoihin 3 5. Koulutuksen vaikutus palkkoihin

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

IT-ura-tutkimus 2015. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh.

IT-ura-tutkimus 2015. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh. IT-ura-tutkimus 2015 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh. 020 741 9898 Palkkaraportti 2 (30) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Yleistä...

Lisätiedot

Kylterien kesätyöraportti 2011

Kylterien kesätyöraportti 2011 SEFEN RAPORTTEJA 1/2012 Kylterien kesätyöraportti 2011 Ossi Kainulainen SUOME S EKONOMF Johdanto SEFEn kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 15. kerran lokakuun aikana. Kysely toteutettiin verkossa

Lisätiedot

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014 PALKKARAPORTTI TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy Työmarkkinatutkimus 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto 24.1.2012 Real Stats Oy Sisältö 1 JÄSENKUNNAN TAUSTATIEDOT...4 2 JÄSENET TYÖELÄMÄSSÄ...6 2.1 Valtion virastot merkittävin työllistäjä...7

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Sisällys. Liite: Kyselylomake

Sisällys. Liite: Kyselylomake Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Tutkimuksen toteuttaminen... 5 3 Vastaajajoukon kuvailua... 5 3.1 Syyt insinööriopintojen aloittamiseen... 8 4 Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen... 8 5 Tähänastisen

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010 n tiedote 24.8.2010 Tilannekatsaus 30.7.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työttömyys väheni vuoden aikana 1 Keski-Pirkanmaan

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen Työmarkkina- tutkimus 201 Nuutti Pursiainen Työmarkkinatutkimus 201 Nuutti Pursiainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Mikonkatu 8 A, 000 Helsinki Puhelin 0 231 0350 www.yhteiskunta-ala.fi Taitto:

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä

Lisätiedot

MMM Merja Hanhimäki Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Valvojana projektipäällikkö Katariina Saloheimo

MMM Merja Hanhimäki Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Valvojana projektipäällikkö Katariina Saloheimo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö VUOSINA 2000-2004 VALMISTUNEIDEN PAPERI-INSINÖÖRIEN TYÖLLISTYMINEN JA SIJOITTUMINEN METSÄKLUSTERIIN Työn ohjaajat Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus Yksityisen sektorin työmarkkina tutkimus Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Kannen taitto: Nanna Särkkä Kannen kuva: Delany Brendan / Comma Painotalo Auranen, Forssa 2009

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen huhtikuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Henkilöstörakenteet Palkkatilasto

Henkilöstörakenteet Palkkatilasto Henkilöstörakenteet 217 Palkkatilasto LOKAKUU 218 Henkilöstörakenteet 217 H enkilöstörakenteet 217 antaa yleiskuvan EK:n edustamilla aloilla työskentelevistä palkansaajista eri taustamuuttujien kuten toimialan,

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Tapio Kosunen Ylijohtaja

Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Tapio Kosunen Ylijohtaja Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin Tapio Kosunen Ylijohtaja Laadullinen työllistyminen - palkkaustilastot Työryhmä tarkastellut tilastokeskuksen kokoamia palkkaustilastoja

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2017 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9200, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot