Työelämän kv-osaamistarpeiden ennakointi, PALMA - ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän kv-osaamistarpeiden ennakointi, PALMA - ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke"

Transkriptio

1 Työelämän kv-osaamistarpeiden ennakointi, PALMA - ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Työelämän tilaus kansainvälistyvää osaamista aikuisille Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu

2 Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2012 yli opiskelijaa Noin 350 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto Liikevaihto 33,3 miljoonaa euroa vuonna 2012 Kokonaisvaltainen palvelutarjonta: Henkilöstövalmennus Hyvinvointi ICT Kauppa ja palvelut Kiinteistö ja rakennus Teknologiateollisuus Yritysturvallisuus

3 PKS Ennakointi -> v Helsingin seudun kauppakamari Uudenmaan Liitto Uudet ammatillisen koulutuksen järjestäjät -> v : - Keuda - Itä-Uudenmaan k-kuntayhtymä - Luksia - AEL - Haaga-Insituutti säätiö - Seurakuntaopisto - Helsingin diakonnissasäätiö Ennakointikamarin tavoitteet: 1) ammatillisen koulutuksen laatu 2) yritys-oppilaitosyhteistyö 3) yritystarpeiden selvittäminen 4) yhteistyöfoorumi yhteensovittamiselle 5) edunvalvonta Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä: - Espoo/Omnia, Helsinki, Vantaa - Ami-säätiö - Helsinki Business College Oy - Helmi Liiketalousopisto Oy - Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Resurssit: - päätoiminen projektipäällikkö/mari Korpiola - Ennakointikamari - PKS ennakointimalli Ammattikorkeakoulut: - Metropolia - Haaga-Helia - Laurea PKS ennakointimallin tavoitteet: 1) koulutustakuuseen vastaaminen 2) jatko-opiskelumahdollisuuksien turvaaminen toisen asteen jälkeen 3) määrällisesti riittävän työvoiman tarjonnan turvaaminen 4) ennakointitiedon kytkeminen päätöksentekoon 5) ennakoinnin yhteensovittaminen

4 Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla PKS Ennakointi Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmän aloitteesta v Toiminta käynnistyi 2013 alusta. Tavoitteet: Koulutustakuuseen vastaaminen. Jatko-opiskelumahdollisuuksien turvaaminen toisen asteen opinnot päättäville pääkaupunkiseudun nuorille. Määrällisesti riittävän, ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan turvaaminen alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Ennakointitieto kytkeytyy osaksi koulutuksen järjestäjien päätöksentekoa. Ennakointiyhteistyön jatkuvuuden varmistaminen.

5 Ennakointikamarit (24 kpl) Hyvinvoinnin III Ennakointikamari Matkailualan Ennakointikamari Energia-alan Ennakointikamari Nuorisotakuu Ennakointikamari Vähittäiskaupan II Ennakointikamari Finanssialan Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan II Ennakointikamari ICT-alan Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisalan IV Ennakointikamari Hyvinvoinnin II Ennakointikamari Kulttuurin Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuuden Ennakointikamari Logistiikan Ennakointikamari Talonrakennuksen II Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisalan III Ennakointikamari Vähittäiskaupan Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointialat -Ennakointikamari Tekninen kauppa LVIS-alan Ennakkointikamari Talonrakennus- ja infra-alan Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisalan II Ennakointikamari Liikenne- ja kuljetuspalvelualan Ennakointikamari Majoitus - ravitsemisalan Ennakointikamari

6 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli Valtionavustus työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen. Rahoittaja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tavoitteena kehittää hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien ennakointi- ja asiakasosaamista ja menetelmiä: mistä ja miten ennakointi- ja asiakastarpeisiin liittyvää tietoa kerätään miten tietoa hyödynnetään osana koulutuksen järjestäjän toiminnan ja koulutustarjonnan kehittämistä Yhteistyö PKS Ennakoinnin ja Ennakointikamarin kanssa. Uuden tiedon tuottamisen sijaan keskitytään soveltamaan olemassa olevaa tietoa päätöksentekoon ja käytännön asiakastyöhön. Asiakas saa entistä osuvampia, vaikuttavampia ja kustannustehokkaammin tuotettuja osaamisen kehittämisen palveluita.

7 Ennakointitiedon tuottaminen ja koostaminen Ennakointitiedon analysointi Ennakointitietoon pohjautuva päätöksenteko Yhteinen toiminta Määrälliset ennakointiselvitykset (seudulliset ja valtakunnalliset) Laadulliset selvitykset (seudulliset ja valtakunnalliset) Manta-raportti Ennakointikamarin tilaisuudet ja laadulliset selvitykset PKS Ennakoinnin tuottama ennakointiteto ja muu taustatieto (koulutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutokset, tilastot: aloittaneet, aloituspaikat, opiskelijamäärät, hakijamäärät, opiskelijoiden liikkuvuus, taustakoulutus, keskeyttäneet, suoritetut tutkinnot, työvoimatarve (ELYstä ja TE-toimistoista) jne.) PKS Ennakoinnin ohjausryhmä PKS Ennakoinnin sihteeristö Ennakointifoorum Ennakointikamarit Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä Uudenmaan koulutuksen ennakoinnin yhteistyöryhmä Uudenmaan koulutuksen asiantuntijaryhmä Koulutuksen järjestäjät Yritykset / työelämä Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johtajien yhteistyöryhmä Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä PKS Ennakoinnin ohjausryhmä Ennakointikamarin ohjausryhmä Koulutuksen järjestäjät Uudenmaan liitto Uudenmaan ELY-keskus Yritykset / työelämä Järjestäjäkohtainen toiminta Asiakasyhteistyö Koulutustoiminta Kouluttajien työelämäjaksot Opiskelijapalautteet ja kyselyt Toimintakertomukset Toimintaympäristöanalyysit T&K -toiminta Olemassa olevan ennakointiaineiston koostaminen Kehittämishankkeet Järjestäjäkohtaiset toiminnan laadulliset ja määrälliset mittarit Järjestäjäkohtainen skenaariotyö Järjestäjäkohtaiset tiedonkeruun / hallinnan menettelyt (esim. intra, c&q) Ylimmän johdon strategiapäivät Tulosyksiköiden kehittämispäivät Palaverikäytännöt Henkilöstön ennakointipäivä Arjen signaalit omassa työssä Ennakointifoorumi Alakohtaiset Ennakointikamarit Asiakaskohtainen ennakointi Työelämäneuvottelukunnat Strategiatyö Taloussuunnittelu Asiakasyhteistyön kehittäminen Uusien koulutustuotteiden kehittäminen Aloituspaikkasuunnittelu Opetussuunnitelmatyö Opetus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen Oppimisympäristöjen suunnittelu Henkilöstön osaamisen johtaminen Kehittämishankkeiden kohdentaminen

8 Ennakointitiedon tuottaminen ja koostaminen Ennakoinnin jatkuva kehittäminen Ennakointitiedon analysointi Ennakointitietoon pohjautuva päätöksenteko Yhteinen toiminta Määrälliset ennakointiselvitykset (seudulliset ja valtakunnalliset) Laadulliset selvitykset (seudulliset ja valtakunnalliset) Manta-raportti Ennakointikamarin tilaisuudet ja laadulliset selvitykset PKS Ennakoinnin sihteeristön koostama ennakointiteto ja muu taustatieto (koulutuksen lainsäädännön ja rahoituksen muutokset, tilastot: aloittaneet, aloituspaikat, opiskelijamäärät, hakijamäärät, opiskelijoiden liikkuvuus, taustakoulutus, keskeyttäneet, suoritetut tutkinnot, työvoimatarve (ELYstä ja TE-toimistoista) jne.) Arviointi ja palaute Yhteiset määrälliset mittarit (esim. opiskelijasuoritteet) Yhteiset laadulliset mittarit (esim. kesto, keskeytykset, asiakaspalaute) Järjestäjien omat mittarit Käytännön kokemukset ja näkemykset Tavoite PKS Ennakoinnin ohjausryhmä PKS Ennakoinnin sihteeristö Ennakointifoorumi Ennakointikamarit Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen Mihin yhteistyöryhmä mennään? Mitä Uudenmaan ennakoidaan? koulutuksen ennakoinnin Mitkä yhteistyöryhmä ovat mahdollisuutemme tehdä Uudenmaan tulevaisuutta? koulutuksen asiantuntijaryhmä Koulutuksen järjestäjät Proaktiivisuus vs. reagointi? Yritykset / työelämä Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johtajien yhteistyöryhmä Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä PKS Ennakoinnin ohjausryhmä Ennakointikamarin ohjausryhmä Koulutuksen järjestäjät Uudenmaan liitto Uudenmaan ELY-keskus Yritykset / työelämä Toteutus ja sovellus Strategiatyö Asiakasyhteistyö Tuotekehitys Oppimisympäristöt Osaamisen johtaminen Järjestäjäkohtainen toiminta Asiakasyhteistyö Koulutustoiminta Kouluttajien työelämäjaksot Opiskelijapalautteet ja kyselyt Toimintakertomukset Toimintaympäristöanalyysit T&K -toiminta Olemassa olevan ennakointiaineiston koostaminen Kehittämishankkeet Järjestäjäkohtaiset toiminnan laadulliset ja määrälliset mittarit Järjestäjäkohtainen skenaariotyö Järjestäjäkohtaiset tiedon keruun / hallinnan menettelyt (esim. intra, c&q) Ylimmän johdon strategiapäivät Tulosyksiköiden Tulos kehittämispäivät Palaverikäytännöt Palveluiden Henkilöstön ennakointipäivä asiakaslähtöisyys Ajanmukaiset Arjen signaalit omassa oppimisympäristöt työssä Oikein Ennakointifoorumi kohdennetut Alakohtaiset Ennakointikamarit kehittämispanokset Asiakaskohtainen ennakointi Osaava Työelämäneuvottelukunnat ja motivoitunut henkilöstö Toiminnan tehokkuus Asiakastyön vaikuttavuus Strategiatyö Taloussuunnittelu Asiakasyhteistyön kehittäminen Uusien koulutustuotteiden kehittäminen Aloituspaikkasuunnittelu Opetussuunnitelmatyö Opetus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen Oppimisympäristöjen suunnittelu Henkilöstön osaamisen johtaminen Kehittämishankkeiden kohdentaminen

9 Strateginen lähtökohta Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020: Toiminta-ajatus: OKM vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Tahtotila: Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Työ ja elinkeinoministeriön strategia: Toiminta-ajatus: Rakentaa kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. Tahtotila: Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Työelämän kehittämisstrategia: Visio on, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna Työelämän kansainvälistyminen & ammatillisen aikuiskoulutuksen rooli kansainvälistymisen tukemisessa?

10 Ammatillisen aikuiskoulutuksen rooli yrityksen kansainvälistymisen tukemisessa 96 % innovaatioista syntyy muualla kuin suoraan tieteen ja tutkimuksen parissa. Suomessa on luotettu tiedosta syntyviin innovaatioihin. Valtava määrä hyödyntämätöntä innovaatiopotentiaalia, joka liittyy ammattiosaamiseen ja työprosessien käytännön taitajuuteen. (Lähde: Amke) Lähde: Team Finland. Taloudellisten ulkosuhteiden työryhmän loppuraportti.

11 Ammatillisen aikuiskoulutuksen rooli yrityksen kansainvälistymisen tukemisessa Varmistaa, että työnantajien saatavilla on globaalissa kilpailussa pärjäämiseen vaadittava ammatillinen osaaminen. Sisäistää työnantajien liiketoiminnalliset tavoitteet. Tarjota osaamisen kehittämisen palveluita, joita yritysten kansainvälisille markkinoille suuntautumisen tukeminen vaatii. Verkostoitua oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Huolehtia oman henkilöstön osaamisesta pitkäjänteisesti. Sitoa kansainvälisyys osaksi strategista suunnittelua. Nähdä kansainvälisyys osana oman toiminnan pitkän tähtäimen kehittämistä.

12 Ennakoinnin paras mittari on asiakkuuksissa aikaansaatu vaikuttavuus (markkina-alueesta riippumatta?) Palveluiden ja kumppanuuden kehittäminen Asiakkaan toiminnan tunteminen, tarvekartoitus ja tavoitteet Laadun ja vaikuttavuuden arviointi Asiakas Parhaiden kokonaisratkaisujen kokoaminen asiakkaalle Amiedu - oma tarjonta - yhteistyökumppanit Parhaiden kokonaisratkaisujen tuottaminen asiakkaalle

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola Osaamisen kehittämisellä potkua yrityksesi kilpailukykyyn Amiedu 9.10.2014 Helsingin seudun kauppakamari Uudenmaan

Lisätiedot

Tuotteistamisvalmennus

Tuotteistamisvalmennus Tuotteistamisvalmennus 26.9.2014 Saimaan ammattiopisto Sampo Ilkka Eerola, tuotemyyntipäällikkö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2013 yli

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Sisältö LUONNOS 8.2.2013

Sisältö LUONNOS 8.2.2013 Sisältö LUONNOS 8.2.2013 1. JOHDANTO... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN STRATEGISET LINJAUKSET... 3 3.1 Osaamisen vahvistaminen - Osaavan työvoiman varmistaminen, väestön

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia

ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia ETSI, OPI JA OIVALLA YHDESSÄ Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia 2007 2010 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen ensimmäinen kirjastostrategia laadittiin kaudelle 1998-2003. Toisen kirjastostrategian

Lisätiedot

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010

OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 OSAAMIS-, YRITTÄJYYS- JA ELINKEINO- OHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupungin elinkeinopolitiikan johtaminen on muutettu vastaamaan vuonna 2010 voimaan tullutta kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot